Dokumentace/Výpočetní funkce/RANDBETWEEN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  RANDBETWEEN

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Generuje náhodné celé číslo, které leží v zadaném rozsahu.

  Syntaxe:

  RANDBETWEEN(Dolní mez; Horní mez)

  Vrátí:

  Vrátí náhodné celé číslo ležící v rozsahu [Dolní mez, Horní mez].

  Argumenty:

  Dolní mez je celočíselná hodnota nebo odkaz na buňku obsahující toto celé číslo, které je spodní hranicí požadovaného rozsahu.

  Horní mez je celočíselná hodnota nebo odkaz na buňku obsahující toto celé číslo, což je horní hranice požadovaného rozsahu.

  • Pokud je Dolní mez nebo Horní mez nečíselný, pak RANDBETWEEN hlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je Dolní mez větší než Horní mez, pak RANDBETWEEN hlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud je Dolní mez nebo Horní mez neceločíselná hodnota, pak ji RANDBETWEEN zaokrouhlí od 0 na nejbližší celočíselnou hodnotu (kladné hodnoty zaokrouhluje směrem k +∞, záporné hodnoty zaokrouhluje směrem k -∞).
  • Pokud se Dolní mez a Horní mez rovnají (po případném zaokrouhlení), pak RANDBETWEEN vrátí jejich společnou hodnotu.

  Další detaily:

  • RANDBETWEEN je volatilní funkce, která při každém přepočtu Calcu vytvoří nové náhodné číslo. To znamená, že Calc aktualizuje hodnotu vrácenou funkcí RANDBETWEEN, když je jakákoli buňka aktualizována výběrem Data ▸ Spočítat ▸ Přepočítat nebo stisknutím F9, nebo při jakékoli vstupní události.
  • Pro nevolatilní ekvivalent použijte funkci RANDBETWEEN.NV.
  • Chcete-li generovat náhodná čísla, která se nikdy nepřepočítávají, postupujte takto:
  • Zkopírujte buňky obsahující =RANDBETWEEN() a použijte Upravit ▸ Vložit jinak (se zrušeným výběrem Vše' a Vzorce a vybráno 'Čísla).
  • Použijte List ▸ Vyplnit buňky ▸ Vyplnit náhodnými čísly k vyplnění vybraného rozsahu buněk náhodnými čísly vygenerovanými v souladu s flexibilním nastavením dostupným v dialogu Generátor náhodných čísel.
  • Pro generování čísel v rozsahu [0, 1)] použijte funkci RAND nebo její nevolatilní ekvivalent RAND.NV.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =RANDBETWEEN(20; 30) Vygeneruje náhodné celé číslo r v rozsahu 20 ≤ r ≤ 30. Vrácená hodnota se změní vždy, když Calc provede přepočet. 22
  =RANDBETWEEN(D1; D2), kde buňky D1 a D2 obsahují čísla -10 a 10. Vygeneruje náhodné celé číslo r v rozsahu -10 ≤ r ≤ 10. Vrácená hodnota se změní vždy, když Calc přepočítá 6
  =RANDBETWEEN(−6,1; −6,1) Vždy vrátí -7. Není to příliš užitečné použití generátoru náhodných čísel, ale bylo zařazeno, aby se ukázalo, že záporná čísla se zaokrouhlují od 0. −7
  =RANDBETWEEN(9,2; 9,2) Vždy se vrátí 10. Opět se nejedná o příliš užitečné použití generátoru náhodných čísel, ale bylo zařazeno pro demonstraci toho, že kladná čísla se také zaokrouhlují od 0. 10

  Související funkce LibreOffice:

  RAND

  RAND.NV

  RANDBETWEEN.NV

  ODF standard:

  Section 6.16.51, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  RANDBETWEEN