Dokumentaatio/Calcin funktiot/SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN and the translation is 50% complete.


  Function name:

  SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ

  Category:

  Mathematical

  Summary:

  Tuottaa satunnaisen kokonaisluvun määritellyltä väliltä.

  Syntax:

  SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ(Bottom; Top)

  Returns:

  Tuottaa satunnaisen kokonaisluvun, joka sijaitsee määritellyllä välillä [Alinhaluttuluku, Ylinhaluttuluku].

  Arguments:

  Alinhaluttuluku on halutun alueen alaraja. Sen on oltava kokonaislukuarvo tai viittaus kokonaisluvun sisältävään soluun.

  Ylinhaluttuluku on halutun alueen yläraja. Sen on oltava kokonaislukuarvo tai viittaus kokonaisluvun sisältävään soluun.

  • Jos Alinhaluttuluku ja/tai Ylinhaluttuluku on ei-numeerinen, SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ ilmoittaa virheestä #ARVO!.
  • Jos Alinhaluttuluku on korkeampi kuin Ylinhaluttuluku, SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ ilmoittaa epäkelvon argumentin virheestä (Virhe:502).
  • If either Bottom or Top is a non-integer value, then SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ rounds it away from 0 to the next integer value (positive values rounded towards +∞, negative values rounded towards -∞).
  • If Bottom and Top are equal (after any rounding), then SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ returns their common value.

  Additional details:

  • SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ is a volatile function that produces a new random number each time Calc recalculates. This means that Calc will update the value returned by SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ when any cell is updated by selecting Data ▸ Calculate ▸ Recalculate or pressing F9, or on any input event.
  • Use the SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ.PYSYVÄ function for a non-volatile equivalent.
  • To generate random numbers that never recalculate, either:
  • Copy cells containing =SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ(), and use Edit ▸ Paste Special (with All and Formulas deselected and Numbers selected).
  • Use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Random Number to fill a selected cell range with random numbers, generated in accordance with the flexible settings available through the Random Number Generator dialog.

  Examples:

  Formula Description Returns
  =SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ(20; 30) Tuottaa satunnaisen kokonaisluvun r väliltä 20 ≤ r ≤ 30. The returned value will change whenever Calc recalculates. 22
  =SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ(D1; D2), viittaa soluihin D1 ja D2 jotka sisältävät luvut -10 ja 10. Generates a random integer r in the range -10 ≤ r ≤ 10. The returned value will change whenever Calc recalculates 6
  =SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ(−6,1; −6,1) Tuottaa aina -7. Ei erityisen hyödyllinen satunnaislukugeneraattorin käyttötapa, ja onkin tarkoitettu vain osoittamaan, että negatiiviset luvut pyöristetään nollasta poispäin. −7
  =SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ(9,2; 9,2) Tuottaa aina 10. Ei erityisen hyödyllinen satunnaislukugeneraattorin käyttötapa tämäkään, osoittaa vain, että positiivisetkin luvut pyöristetään nollasta poispäin. 10

  Related LibreOffice functions:

  SATUNNAISLUKU

  SATUNNAISLUKU.PYSYVÄ

  SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ.PYSYVÄ

  ODF standard:

  Related (or similar) Excel functions:

  RANDBETWEEN