Documentatie/Calc-functies/ASELECTTUSSEN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  ASELECTTUSSEN

  Categorie:

  Wiskundig

  Samenvatting:

  Genereert een willekeurig geheel getal dat in een opgegeven bereik ligt.

  Syntaxis:

  ASELECTTUSSEN(Onder; Boven)

  Retourneert:

  Retourneert een willekeurig geheel getal dat in het inclusieve bereik ligt [Onder, Boven].

  Argumenten:

  Onder is een geheel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat wil zeggen de ondergrens van het vereiste bereik.

  Boven is een geheel getal of een verwijzing naar de cel die dat getal bevat, dat wil zeggen de bovengrens van het vereiste bereik.

  • Als Onder of Boven niet-numeriek is, retourneert ASELECTTUSSEN als fout #WAARDE!
  • Als Onder groter is dan Boven, dan retourneert ASELECTTUSSEN als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Onder of Boven een niet-gehele waarde is, dan rondt ASELECTTUSSEN deze af van 0 naar het volgende gehele getal (positieve waarden afgerond naar +∞, negatieve waarden afgerond naar - ).
  • Als Onder en Boven gelijk zijn (na eventuele afronding), dan retourneert ASELECTTUSSEN hun gemeenschappelijke waarde.

  Aanvullende details:

  • ASELECTTUSSEN is een functie die elke keer dat Calc opnieuw berekent een nieuw willekeurig getal produceert. Dit betekent dat Calc de door ASELECTTUSSEN geretourneerde waarde zal bijwerken wanneer een cel wordt bijgewerkt door Gegevens ▸ Berekenen ▸ Opnieuw berekenen te selecteren of op F9 te drukken of op een invoergebeurtenis.
  • ASELECTTUSSEN voor een niet-vluchtig equivalent.
  • Om willekeurige getallen te genereren die nooit opnieuw worden berekend:
  • Kopieer cellen die =ASELECTTUSSEN() bevatten, en gebruik Bewerken ▸ Plakken speciaal ▸ Plakken speciaal (met Alles' en Formules niet geselecteerd en 'Getallen geselecteerd).
  • Gebruik Blad ▸ Cellen vullen ▸ Willekeurige getallen om een geselecteerd celbereik te vullen met willekeurige getallen, gegenereerd in overeenstemming met de flexibele instellingen die beschikbaar zijn via het dialoogvenster Willekeurig-nummergenerator.
  • Om getallen in het bereik [0, 1) te genereren, gebruikt u de functie ASELECT of het niet-vluchtige equivalent ASELECT.NV.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =ASELECTTUSSEN(20; 30) Genereert een willekeurig geheel getal r in het bereik 20 ≤ r ≤ 30. De geretourneerde waarde verandert telkens wanneer Calc opnieuw berekent. 22
  =ASELECTTUSSEN(D1; D2) waarbij de cellen D1 en D2 respectievelijk de getallen -10 en 10 bevatten. Genereert een willekeurig geheel getal r in het bereik -10 ≤ r ≤ 10. De geretourneerde waarde verandert telkens wanneer Calc opnieuw berekent 6
  =ASELECTTUSSEN(−6,1; −6,1) Geeft altijd -7 terug. Geen bijzonder nuttig gebruik van een generator voor willekeurige getallen, maar opgenomen om aan te tonen dat negatieve getallen vanaf 0 worden afgerond. −7
  =ASELECTTUSSEN(9,2; 9,2) Geeft altijd 10 terug. Nogmaals, het is geen bijzonder nuttig gebruik van een generator voor willekeurige getallen, maar opgenomen om aan te tonen dat positieve getallen ook van 0 worden afgerond. 10

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  ASELECT

  ASELECT.NV

  ASELECTTUSSEN.NV

  ODF standaard:

  Section 6.16.51, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  RANDBETWEEN