Dokumentace/Výpočetní funkce/SUBTOTAL

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/SUBTOTAL and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  SUBTOTAL

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Vypočítá mezisoučet pomocí vybrané matematické funkce. SUBTOTAL je určen pro použití s jednoduchou tabulkou dat zabírající obdélníkovou plochu tabulky, přičemž data jsou uspořádána vertikálně ve sloupcích.

  Pokud rozsah dat zpracovávaný funkcí SUBTOTAL již obsahuje nějaké mezisoučty, jsou tyto ignorovány, aby se zabránilo dvojímu započítání hodnot. Pokud je některý řádek v rámci rozsahu dat odfiltrován, jeho data SUBTOTAL ignoruje. SUBTOTAL může volitelně zahrnout nebo vyloučit data z řádků v rozsahu dat, které byly ručně skryty.

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Calc nabízí výkonnější a komplexnější alternativu k funkci SUBTOTAL, která je přístupná výběrem Data ▸ Mezisoučty v hlavní nabídce. Další podrobnosti naleznete v systémové nápovědě po vyhledání hesla "nástroj mezisoučty".

  Syntaxe:

  SUBTOTAL(Funkce; Oblast)

  Vrátí:

  Vrátí číslo, které je požadovaným mezisoučtem - další podrobnosti o povaze vrácené hodnoty v jednotlivých případech naleznete na stránce popisující vybranou funkci mezisoučtu.

  Argumenty:

  Funkce je celé číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto celé číslo, které je indexem udávajícím, která funkce má být použita pro výpočet mezisoučtu a zda mají být zahrnuty skryté řádky nebo zda mají být vyloučeny. Funkce musí ležet buď v rozsahu [1, 11], nebo v rozsahu [101, 111], přičemž význam každé možné hodnoty je uveden v následující tabulce.

  Mapování hodnot argumentů funkce
  Včetně skrytých řádků Vyloučení skrytých řádků Funkce Mezisoučet
  1 101 AVERAGE
  2 102 COUNT
  3 103 COUNTA
  4 104 MAX
  5 105 MIN
  6 106 PRODUCT
  7 107 STDEV
  8 108 STDEVP
  9 109 SUM
  10 110 VAR
  11 111 VARP

  Oblast udává množinu reálných čísel, pro které se má vypočítat mezisoučet. Rozsah má obvykle jednu z následujících forem:

  • Jednoduchý odkaz na oblast buněk obsahující reálná čísla (například A1:A25).
  • Název pojmenovaného rozsahu obsahujícího buňky obsahující reálná čísla.
  • Název rozsahu databáze obsahující buňky obsahující reálná čísla.

  Kromě toho následující formuláře pro argument Rozsah nezpůsobují chybu, ale pravděpodobně nebudou zvláště užitečné:

  • Reálné číslo nebo výraz, který se vyhodnotí jako reálné číslo. Například vzorec =SUBTOTAL(1; 3) vrátí 3.
  • Odkaz na jednu buňku obsahující reálné číslo. Pokud například buňka D1 obsahuje číslo 123, vzorec =SUBTOTAL(1; D1) vrátí 123.
  • Inline pole reálných čísel (např. {1,1; 2,2; 3,3; 4,4}). Například vzorec =SUBTOTAL(6; {1; 2; 3; 4; 5}) vrátí 120.

  Mohou se vyskytnout následující stavy (včetně chyb):

  • * Pokud Funkce není číselná, pak SUBTOTAL hlásí chybu #VALUE!.
  • * Pokud je Funkce neceločíselná hodnota, pak ji SUBTOTAL zkrátí na celé číslo.
  • * Pokud Funkce není ani v rozsahu [1, 11], ani v rozsahu [101, 111], pak SUBTOTAL hlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).

  Další detaily:

  • Syntaxe uvedená ve výše uvedené části #Syntaxe: je v souladu se syntaxí v Průvodci funkcí Calcu. Funkci SUBTOTAL je však možné zadat více oblastí tak, že jako třetí argument předáte druhou oblast, jako čtvrtý argument třetí oblast atd. Tím je zajištěna interoperabilita s programem Microsoft Excel.
  • Skrytí sloupců nemá žádný vliv na výsledky funkce SUBTOTAL.
  • Další podrobnosti o každé z jedenácti možných mezisoučtových funkcí naleznete na jejich jednotlivých stránkách.

  Příklady:

  Třídě 12 žáků byl zadán modulový test a jejich výsledky jsou zaneseny do tabulky, jak je uvedeno v následující tabulce.

  A B
  1 Student Hodnocení
  2 Ann 2
  3 Brian 10
  4 Edward 8
  5 James *
  6 Jeffrey 5
  7 Linette 10
  8 Monica 8
  9 Ray 3
  10 Robert 4
  11 Tamara 6
  12 Victoria 7
  13 William 9


  Jména studentů jsou uvedena v abecedním pořadí v buňkách A2:A13 a jejich výsledky jsou uvedeny v buňkách B2:B13. Hvězdička (*) v buňce B5 označuje, že James chyběl a nemohl se testu zúčastnit. Následující příklady vycházejí z údajů ve výše uvedené tabulce.

  Vzorec Popis Vrátí
  =SUBTOTAL(2; B2:B13)

  Použijte funkci COUNT programu Calc k počítání počtu bodů. COUNT ignoruje řetězce, takže hvězdička v buňce B5 je ignorována. Protože v datech nejsou žádné skryté řádky, vzorec =SUBTOTAL(102; B2:B13) vrátí stejnou hodnotu.

  11
  =SUBTOTAL(3; B2:B13)

  Použijte funkci COUNTA programu Calc k počítání počtu bodů. COUNTA zahrnuje řetězce, takže se počítá hvězdička v buňce B5. Protože v datech nejsou žádné skryté řádky, vzorec =SUBTOTAL(103; B2:B13) vrátí stejnou hodnotu.

  12
  =SUBTOTAL(4; B2:B13)

  Použijte funkci MAX programu Calc k určení maximální hodnoty počtu bodů. Protože v datech nejsou žádné skryté řádky, vzorec =SUBTOTAL(104; B2:B13) vrátí stejnou hodnotu.

  10
  =SUBTOTAL(5; B2:B13)

  Použijte funkci MIN programu Calc k určení minimální hodnoty počtu bodů. Protože v datech nejsou žádné skryté řádky, vzorec =SUBTOTAL(105; B2:B13) vrátí stejnou hodnotu.

  2

  V následujících příkladech je použita stejná datová tabulka, ale řádek 2 je skrytý (kliknutím pravým tlačítkem myši na číslo řádku a výběrem možnosti Skrýt řádky z místní nabídky).

  Vzorec Popis Vrátí
  =SUBTOTAL(2; B2:B13)

  Použijte funkci Calcu COUNT pro spočítání počtu bodů. COUNT ignoruje řetězce, a proto je hvězdička v buňce B5 ignorována. V tomto případě SUBTOTAL zahrnuje hodnoty ve skrytých řádcích.

  11
  =SUBTOTAL(102; B2:B13)

  Použijte funkci Calcu COUNT pro spočítání počtu bodů. COUNT ignoruje řetězce, a proto je hvězdička v buňce B5 ignorována. V tomto případě funkce SUBTOTAL ignoruje hodnoty ve skrytých řádcích.

  10
  =SUBTOTAL(5; B2:B13)

  Použijte funkci MIN programu Calc k určení minimální hodnoty počtu bodů. V tomto případě SUBTOTAL zahrnuje hodnoty ve skrytých řádcích.

  2
  =SUBTOTAL(105; B2:B13)

  Použijte funkci MIN programu Calc k určení minimální hodnoty počtu bodů. V tomto případě SUBTOTAL ignoruje hodnoty ve skrytých řádcích.

  3

  V posledních příkladech se datová tabulka vrátí do původního stavu zrušením skrytí řádku 2 (výběrem čísel řádků 1 a 3, kliknutím pravým tlačítkem myši na kterékoli z vybraných čísel řádků a výběrem možnosti Zobrazit řádky z kontextové nabídky). Automatické filtry pak použijete tak, že kliknete levým tlačítkem myši v rozsahu buněk A1:B13 a na panelu nabídek vyberete Data ▸ AutoFiltr. Nakonec stiskněte šipku dolů v záhlaví sloupce Skóre, zrušte zaškrtnutí políčka vedle čísla 10 v dolní části dialogového okna a stiskněte tlačítko Přijmout Řádky 3 a 7 jsou nyní odfiltrovány.

  Vzorec Popis Vrátí
  =SUBTOTAL(2; B2:B13)

  Použijte funkci COUNT programu Calc k počítání počtu bodů. COUNT ignoruje řetězce, takže hvězdička v buňce B5 je ignorována. Protože v datech nejsou žádné skryté řádky, vzorec =SUBTOTAL(102; B2:B13) vrátí stejnou hodnotu.

  9
  =SUBTOTAL(3; B2:B13)

  Použijte funkci COUNTA programu Calc k počítání počtu počtu bodů. COUNTA zahrnuje řetězce, takže se počítá hvězdička v buňce B5. Protože v datech nejsou žádné skryté řádky, vzorec =SUBTOTAL(103; B2:B13) vrátí stejnou hodnotu.

  10
  =SUBTOTAL(4; B2:B13)

  Použijte funkci MAX programu Calc k určení maximální hodnoty počtu bodů. Protože v datech nejsou žádné skryté řádky, vzorec =SUBTOTAL(104; B2:B13) vrátí stejnou hodnotu.

  9

  Související funkce LibreOffice:

  AVERAGE

  COUNT

  COUNTA

  MAX

  MIN

  PRODUCT

  STDEV

  STDEVP

  SUM

  VAR

  VARP

  ODF standard:

  Section 6.16.60, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  SUBTOTAL