Dokumentace/Výpočetní funkce/SUM

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/SUM and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  SUM

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Vypočítá součet množiny reálných čísel jejich sečtením.

  Syntaxe:

  SUM(Číslo 1' [; Číslo 2 [; ... [; Číslo 255]]])

  Vrátí:

  Vrací reálné číslo, které je výsledkem sčítání zadaných čísel.

  Argumenty:

  Číslo 1, Číslo 2, ... , Číslo 255 udávají množinu reálných čísel, pro které se má součet vypočítat. Každý argument může mít jeden z následujících tvarů:

  • Reálné číslo nebo výraz, který se vyhodnocuje jako reálné číslo.
  • Odkaz na jednu buňku obsahující reálné číslo.
  • Jednoduchý odkaz na rozsah buněk obsahující reálná čísla (například A1:B9).
  • Název pojmenovaného rozsahu obsahujícího buňky obsahující reálná čísla.
  • Název databázového rozsahu obsahujícího buňky obsahující reálná čísla.
  • Řádkové pole reálných čísel (například {1.1, 2.2, 3.3, 4.4}).

  Všimněte si, že ačkoli funkce SUM může přijmout až 255 argumentů, každý argument může zadat rozsah buněk. To znamená, že počet zpracovávaných reálných čísel může být mnohem větší než 255.

  Mohou se vyskytnout následující stavy (včetně chyb):

  • Pokud je některý z argumentů řetězec v uvozovkách, pak SUM hlásí chybu #VALUE!.
  • Text v buňkách a prázdné buňky jsou ignorovány.
  • Pokud nejsou zadána žádná čísla, pak SUM vrátí hodnotu 0.
  • Pokud je zadána pouze jedna hodnota, pak SUM vrátí tuto hodnotu.

  Další detaily:

  • Pokud N1, N2, …, Nk představují množinu ' 'k reálných čísel předávaných funkci, vzorec pro SUM je:

  [math]\displaystyle{ \text{SUM}(N_{1}; N_{2}; ...; N_{k})=N_{1}+N_{2}+...+N_{k} }[/math]

  • SUM ignoruje jakýkoli text v buňkách nebo prázdné buňky. Pokud máte podezření na nesprávné výsledky, hledejte text v zadaném rozsahu dat. Chcete-li zvýraznit textový obsah v rámci datového rozsahu, použijte funkci Calcu Zobrazení ▸ Zvýraznění hodnoty.

  Příklady:

  Základní příklady

  Vzorec Popis Vrátí
  =SUM(2; 3; 4) Zde funkce vypočítá 2+3+4 a vrátí výsledek. 9
  =SUM(A1:A3; B1:B2), kde buňky A1, A2, A3, B1 a B2 obsahují čísla 2,2, 3, -5, 1,3 a -7. Zde funkce vypočítá 2,2+3+(-5)+1,3+(-7). −5,5
  =SUM({2; 4; 6; 8}) Zde funkce vypočítá 2+4+6+8 a vrátí výsledek. 20

  Použití SUM s podmínkami ve vzorci pole

  Do listu Calc jste zadali údaje o fakturách a chcete pomocí funkce SUM vytvořit vzorec, který vrátí celkovou hodnotu všech faktur datovaných v lednu 2008.

  Sloupec A obsahuje data faktur (ve formátu ISO 8601) a sloupec B obsahuje hodnoty faktur (v amerických dolarech). Data faktur jsou v rozsahu buněk A2:A20 a odpovídající hodnoty faktur jsou v rozsahu buněk B2:B20.

  Pro usnadnění se do buňky E2 zadá datum prvního dne zájmového měsíce (2008-01-01) a do buňky E3 datum posledního dne téhož měsíce (2008-02-01).

  Údaje jsou uspořádány podle následující tabulky.

  A B C D E
  1 Datum vystavení faktury Hodnota faktury
  2 2008-01-19 $2,032 Počáteční datum 2008-01-01
  3 2008-01-29 $3,491 Konečné datum 2008-01-31
  4 2008-02-20 $1,660
  5 2008-02-27 $1,146 Celková hodnota $10,889
  6 2008-02-27 $1,790
  7 2008-03-18 $3,814
  8 2008-04-04 $4,045
  9 2008-04-18 $3,060
  10 2008-04-29 $1,316
  11 2008-05-06 $575
  12 2008-06-02 $2,213
  13 2008-06-03 $1,819
  14 2008-01-25 $3,116
  15 2008-01-27 $2,095
  16 2008-01-28 $155
  17 2008-02-27 $4,433
  18 2008-04-02 $1,355
  19 2008-04-25 $2,564
  20 2008-05-12 $3,887

  Pro výpočet celkové hodnoty faktur v lednu 2008 se do buňky E5 zadá následující vzorec jako vzorec pole.

  =SUM((A2:A20>=E2)*(A2:A20<=E3)*B2:B20)

  Chcete-li vzorec zadat jako pole, stiskněte po zadání vzorce do panelu vzorců klávesy Shift + Ctrl + Enter namísto pouhého stisknutí klávesy Enter. Vzorec se pak zobrazí v panelu vzorců uzavřený v závorkách (závorky se přidávají automaticky a při zadávání vzorce by se neměly psát).

  {=SUM((A2:A20>=E2)*(A2:A20<=E3)*B2:B20)}

  Jediný argument předaný příkazu SUM je pak před předáním výsledku příkazu SUM vyhodnocen v režimu pole.

  Vzorec využívá skutečnosti, že výsledek porovnání je 1, pokud je kritérium splněno, a 0, pokud kritérium splněno není. S jednotlivými výsledky porovnání se bude zacházet jako s polem, které se použije při maticovém násobení, a na konci se jednotlivé hodnoty sečtou, čímž se získá výsledek (10 889 USD).

  Související funkce LibreOffice:

  AVERAGE

  SUMIF

  SUMIFS

  ODF standard:

  Section 6.16.61, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  SUM