Dokumentace/Výpočetní funkce/TEXTJOIN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/TEXTJOIN and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  TEXTJOIN

  Kategorie:

  Text

  Shrnutí:

  Sloučí více textových řetězců do jednoho řetězce a mezi jednotlivé podřetězce vloží oddělovače.

  Funkce TEXTJOIN je příbuzná funkcím CONCAT a CONCATENATE, ale poskytuje navíc možnost zahrnout do spojeného řetězce oddělovače.

  Syntaxe:

  TEXTJOIN(Oddělovač, Přeskočit prázdné buňky, Řetězec 1 [; Řetězec 2 [; … ;[ Řetězec 253 ]]])

  Vrátí:

  Vrátí textový řetězec vytvořený spojením argumentů řetězce od konce ke konci s oddělovači mezi jednotlivými podřetězci.

  Argumenty:

  Oddělovač je textový řetězec (v uvozovkách), číslo, odkaz na buňku, odkaz na rozsah buněk nebo řádkové pole řetězců (v kulatých závorkách '{' a '}'). Oddělovač určuje text, který se vloží mezi každou dvojici zřetězených podřetězců.

  Přeskočit prázdné buňky určuje, zda se prázdné buňky / řetězce mají zahrnout (0 nebo FALSE) nebo ignorovat (jakákoli jiná hodnota). Pokud je nastavena hodnota 0 nebo FALSE pro zahrnutí prázdných buněk / řetězců, pak vrácený řetězec může obsahovat sousední oddělovače.

  Řetězec 1 je textový řetězec (v uvozovkách), číslo, odkaz na buňku, odkaz na rozsah buněk nebo řádkové pole řetězců (v kulatých závorkách '{' a '}'). Řetězec 1 určuje první řetězec nebo řetězce, které se mají spojit.

  String 2String 253 jsou podobné jako String 1, ale určují další řetězce, které mají být spojeny.

  • Pokud Oddělovač určuje více řetězců (např. rozsah buněk nebo vložené pole), počet oddělovačů nemusí být stejně velký jako počet řetězců, které mají být zřetězeny. Pokud existuje více oddělovačů než řetězců ke zřetězení, nebudou použity všechny oddělovače. Pokud existuje méně oddělovačů než řetězců, které mají být zřetězeny, budou oddělovače znovu použity cyklickým způsobem.
  • Pokud Přeskočit prázdné buňky není číselné, pak TEXTJOIN hlásí #VALUE! chyba.
  • Když je zadán rozsah buněk, buňky se procházejí řádek po řádku (shora dolů). To platí jak pro argument Oddělovač, tak pro argumenty Řetězec 1 až po Řetězec 253.
  • Délka vráceného řetězce je omezena na méně než 256 * (1024)2 znaků. Pokud by předané argumenty způsobily překročení tohoto limitu, TEXTJOIN hlásí chybu přetečení řetězce (Chyba:513).

  Další detaily:

  Tato funkce není požadavkem ODF 1.2, ale je kompatibilní s funkcí TEXTJOIN aplikace Microsoft Excel.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =TEXTJOIN(" "; 1; "Here"; "comes"; "the"; "sun") Zde funkce spojí čtyři řetězcové argumenty a každou dvojici oddělí mezerou. V tomto příkladu není přesná hodnota argumentu Přeskočit prázdné buňky důležitá, protože se nespojují žádné prázdné řetězce. Tady přichází slunce
  =TEXTJOIN(B1; C1; D1; D2; D3; D4) kde buňka B1 obsahuje řetězec "-", buňka C1 obsahuje hodnotu 1 a buňky D1 až D4 obsahují řetězce "Tady", "přichází", "the “, „slunce“. Zde funkce spojí čtyři řetězcové argumenty (předané odkazem na buňku) a každou dvojici oddělí pomlčkou (rovněž předanou odkazem na buňku). V tomto příkladu není přesná hodnota argumentu Přeskočit prázdné buňky (opět předávaného odkazem na buňku) důležitá, protože se nespojují žádné prázdné řetězce. Tady-přichází-slunce
  =TEXTJOIN(", "; 0; "John Doe"; ""; "23 High Street"; "Some Town"; "Some City") Zde funkce spojí řetězcové argumenty a každou dvojici oddělí dvouznakovým oddělovačem (čárka a mezera). Pokud je argument Přeskočit prázdné buňky nastaven na 0, TEXTJOIN neignoruje prázdné řetězce. Proto se ve vráceném řetězci objeví dva sousední oddělovače mezi "John Doe" a "23 High Street". John Doe, , 23 High Street, Some Town, Some City
  =TEXTJOIN(", "; 1; "John Doe"; ""; "23 High Street"; "Some Town"; "Some City") Tento příklad je podobný předchozímu příkladu s tím rozdílem, že argument Skip Empty již není nastaven na 0, a proto se mezi "John Doe" a "23 High Street" neobjeví další oddělovač. John Doe, 23 High Street, Some Town, Some City
  =TEXTJOIN({"+","-","="}; 0; {9,7,5,11}) Zde jsou oddělovače definovány v řádkovém poli řetězců, zatímco řetězce, které mají být spojeny, jsou definovány v řádkovém poli čísel. Oddělovače se používají postupně a přesná hodnota argumentu Skip Empty není důležitá, protože neexistují žádné prázdné řetězce. 9+7-5=11
  =TEXTJOIN(E1:F2, 0, A1:C3), kde buňky E1, F1, E2 a F2 obsahují oddělovací řetězce " + ", " - ", " * " a " / ". Buňky A1 až C3 obsahují řetězec představující adresu buňky, takže buňka A1 obsahuje "A1", buňka B2 obsahuje "B2" atd. Tento příklad slouží k demonstraci toho, jak se TEXTJOIN chová, když jsou oddělovače a řetězce, které mají být spojeny, zadány jako rozsahy buněk. Buňky obsahující oddělovací řetězce jsou procházeny řádek po řádku, shora dolů, a tento cyklus se opakuje tak často, jak je třeba. Řetězce, které se mají spojit, se rovněž procházejí po řádcích shora dolů. V tomto příkladu není přesná hodnota argumentu Přeskočit prázdné buňky důležitá, protože v oblasti A1:C3 nejsou žádné prázdné buňky. A1 + B1 - C1 * A2 / B2 + C2 - A3 * B3 / C3

  Související funkce LibreOffice:

  CONCAT

  CONCATENATE

  ODF standard:

  Nic

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  TEXTJOIN