Documentatie/Calc-functies/TEKST.COMBINEREN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/TEXTJOIN and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  TEKST.COMBINEREN

  Categorie:

  Tekst

  Samenvatting:

  Voegt meerdere tekstreeksen samen tot één enkele tekenreeks, waarbij scheidingstekens tussen elke subtekenreeks worden ingevoegd.

  De functie TEKST.COMBINEREN is gerelateerd aan de functies TEKST.SAMENV en TEKST.SAMENVOEGEN, maar biedt de extra mogelijkheid om scheidingstekens op te nemen in de aaneengeschakelde string.

  Syntaxis:

  TEKST.COMBINEREN(Scheidingsteken, Lege cellen overslaan, Test1 [; Tekst2 [; … ;[ Tekst253]]])

  Retourneert:

  Retourneert een tekenreeks die is gevormd door de tekenreeksargumenten end-to-end aaneen te schakelen, met scheidingstekens tussen elke subtekenreeks.

  Argumenten:

  Scheidingstekens is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens), een getal, een verwijzing naar een cel, een verwijzing naar een celbereik of een inline matrix van tekenreeksen (tussen accolades '{' en '}' ). Scheidingsteken specificeert de tekst die moet worden ingevoegd tussen elk paar aaneengeschakelde substrings.

  Lege cellen overslaan specificeert of lege cellen/tekenreeksen worden opgenomen (0 of ONWAAR) of genegeerd (elke andere waarde). Indien ingesteld op 0 of ONWAAR om lege cellen/tekenreeksen op te nemen, kan de geretourneerde tekenreeks aangrenzende scheidingstekens bevatten.

  Tekst1 is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens), een getal, een verwijzing naar een cel, een verwijzing naar een celbereik of een inline matrix van tekenreeksen (tussen accolades '{' en '} '). Tekst1 specificeert de eerste string of strings die aaneengeschakeld moeten worden.

  Tekst2 tot en met Tekst253 lijken op Tekst1 maar specificeren de volgende strings die aaneengeschakeld moeten worden.

  • Als Scheidingsteken meerdere strings specificeert (bijv. een celbereik of een inline matrix), hoeft het aantal scheidingstekens niet even groot te zijn als het aantal strings dat moet worden samengevoegd. Als er meer scheidingstekens zijn dan tekenreeksen die moeten worden samengevoegd, worden niet alle scheidingstekens gebruikt. Als er minder scheidingstekens zijn dan tekenreeksen die moeten worden samengevoegd, worden de scheidingstekens op een cyclische manier opnieuw gebruikt.
  • Als Lege cellen overslaan niet-numeriek is, dan retourneert TEKST.COMBINEREN als fout #WAARDE!
  • Wanneer een celbereik is opgegeven, worden de cellen rij voor rij doorlopen (van boven naar beneden). Dit geldt zowel voor het argument Scheidingsteken als voor de argumenten Tekst1 tot en met Tekst253.
  • De lengte van de te retourneren string is beperkt tot minder dan 256 * (1024)2 tekens. Als de doorgegeven argumenten ertoe zouden leiden dat deze limiet wordt overschreden, retourneert TEKST.COMBINEREN als fout Overschrijding tekenreeks (Fout:513).

  Aanvullende details:

  Deze functie is geen vereiste van ODF 1.2, maar is compatibel met de functie TEKST.COMBINEREN van Microsoft Excel.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =TEKST.COMBINEREN(" "; 1; "Here"; "comes"; "the"; "sun") Hier voegt de functie de vier stringargumenten samen, waarbij elk paar wordt gescheiden met een spatiescheidingsteken. In dit voorbeeld is de exacte waarde van het argument Lege cellen overslaan niet significant omdat er geen lege tekenreeksen zijn die aaneengeschakeld moeten worden. Hier komt de zon
  =TEKST.COMBINEREN(B1; C1; D1; D2; D3; D4) waarbij cel B1 de tekenreeks "-" bevat, cel C1 de waarde 1 bevat en cellen D1 tot D4 respectievelijk de tekenreeksen "Hier", "komt", "de " en "zon" bevatten. Hier voegt de functie de vier stringargumenten samen (doorgegeven door celverwijzing), waarbij elk paar wordt gescheiden met een scheidingsteken (ook doorgegeven door celverwijzing). In dit voorbeeld is de exacte waarde van het argument Lege cellen overslaan (opnieuw doorgegeven door celverwijzing) niet significant omdat er geen lege tekenreeksen zijn die aaneengeschakeld moeten worden. Hier-komt-de-zon
  =TEKST.COMBINEREN(", "; 0; "John Doe"; ""; "23 High Street"; "Some Town"; "Some City") Hier voegt de functie de argumenten samen en scheidt elk paar met een scheidingsteken van twee tekens (komma gevolgd door spatie). Met het argument Lege cellen overslaan ingesteld op 0, negeert TEKST.COMBINEREN lege tekenreeksen niet. Daarom verschijnen er twee aangrenzende scheidingstekens in de geretourneerde tekenreeks, tussen "John Doe" en "23 High Street". John Doe, , 23 High Street, Some Town, Some City
  =TEKST.COMBINEREN(", "; 1; "John Doe"; ""; "23 High Street"; "Some Town"; "Some City") Dit voorbeeld is vergelijkbaar met het vorige voorbeeld, behalve dat het argument Lege cellen overslaan niet langer is ingesteld op 0 en het extra scheidingsteken dus niet verschijnt tussen "John Doe" en "23 High Street". John Doe, 23 High Street, Some Town, Some City
  =TEKST.COMBINEREN({"+","-","="}; 0; {9,7,5,11}) Hier worden de scheidingstekens gedefinieerd in een inline matrix van strings, terwijl de strings die moeten worden aaneengeschakeld worden gedefinieerd in een inline matrix van getallen. De scheidingstekens worden in volgorde gebruikt en de exacte waarde van het argument Lege cellen overslaan is niet significant omdat er geen lege tekenreeksen zijn. 9+7-5=11
  =TEKST.COMBINEREN(E1:F2, 0, A1:C3) waarbij de cellen E1, F1, E2 en F2 respectievelijk de scheidingstekens " + ", " - ", " * " en " / " bevatten. Cellen A1 tot C3 bevatten een tekenreeks die het adres van de cel vertegenwoordigt, dus cel A1 bevat "A1", cel B2 bevat "B2", enz. Dit voorbeeld is handig om te laten zien hoe TEKST.COMBINEREN zich gedraagt wanneer de scheidingstekens en tekenreeksen die moeten worden samengevoegd, worden opgegeven als celbereiken. De cellen met scheidingstekens worden rij voor rij doorlopen, van boven naar beneden, en deze cyclus wordt zo vaak als nodig herhaald. De aaneengeschakelde strings worden ook rij voor rij doorlopen, van boven naar beneden. In dit voorbeeld is de exacte waarde van het argument Lege cellen overslaan niet significant omdat er geen lege cellen zijn in het bereik A1:C3. A1 + B1 - C1 * A2 / B2 + C2 - A3 * B3 / C3

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  TEKST.SAMENV

  TEKST.SAMENVOEGEN

  ODF standaard:

  Geen

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  TEXTJOIN