FI/Lokalisointi/Virheiden Etsinta

  From The Document Foundation Wiki


  LibreOfficen suomennosten tarkistaminen

  Tavoite

  Alla olevia ohjeita noudattamalla saa käytännön kuvan siitä, mitä LibreOfficen lokalisointi käyttöliittymän ja ohjeiden kääntämisen osalta pitää sisällään, ja millaisia haasteita lokalisoinnin laadunvarmistustyöhön sisältyy.

  Laadunvarmistustyöstä esitellään kaksi oman kokemuksemme perusteella tehokkaiksi osoittautunutta menetelmää: virheiden etsiminen lokalisoidusta käyttöliittymästä sekä käännöstiedostojen luku. Jonkin verran käytämme virheiden etsintään myös automaattisia työkaluja kuten oikolukuohjelmistoja sekä LibreOffice-projektin omia apuvälineitä, mutta niitä ei tässä esitellä.

  Ohjelman asentaminen

  Ennen varsinaisen tarkistustyön aloittamista kannattaa asentaa LibreOffice omalle tietokoneelle, jos sitä ei jo koneelta valmiiksi löydy. Tarkistaminen näkemättä itse sovellusta ei ole täysin mahdotonta, mutta hiukan hankalaa. Monia tyypillisiä virheitä on lähes mahdoton havaita näkemättä käyttöliittymää: onko esimerkiksi sanasta line käytetty suomennosta viiva (piirroksissa) kun olikin kyse rivistä (tekstiasiakirjassa).

  Hiukan ennen uusien versioiden julkaisua LibreOfficesta tulee saataville testiversioita. Näitä kannattaa tarkistaa silloin, kun suomennoksia on juuri päivitetty, jotta estetään virheiden pääsy tavallisille käyttäjille tarjottaviin vakaisiin versioihin. Alla olevat ohjeet pätevät Windows-käyttöjärjestelmään asennettaessa, mutta vastaavat asennukset voi tehdä asennusohjeita noudattamalla muissakin käyttöjärjestelmissä.

  Jos tarkoitus on tutkia pelkästään ohjelman käyttöliittymää, riittää asentaa asennuspaketti (iso latauspainike suomenkielisen lataussivun yläosassa). Mikäli on tarkistamassa myös ohjeita, voi ohjelman asentamisen jälkeen ladata ja asentaa myös ohjepaketin (latauslinkit samalla sivulla hiukan alempana). Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, koska ohjeet löytyvät myös verkosta.

  Kun asennusohjelma kysyy asennuksen tyyppiä, valitse Mukautettu. Tämän jälkeen napsauta plussamerkkiä Lisää käyttöliittymäkieliä -kohdan vierestä ja varmista, että ainakin englanti ja suomi on valittu asennettavaksi. Nämä ovat oletusarvoisesti valittuina, kun ohjelmistoa asentaa suomenkieliseen Windowsiin, mutta jos käytössäsi on englanninkielinen Windows, voi olla, että suomea ei ole valmiiksi valittu.

  Suomennosvirheiden etsiminen käyttöliittymästä

  Monet suomennosvirheet löytyvät tutkimalla pelkkää suomenkielistä käyttöliittymää ja miettimällä, ovatko tekstit järkeviä. Suomenkielisten ja englanninkielisten tekstien vertailuun perustuva virheiden etsintä on helpompaa käännöstiedostoja lukemalla, tästä lisää myöhemmin. Joskus hämmentävien tekstien merkitys selviää kuitenkin helpoimmin vaihtamalla hetkeksi englanninkieliseen käyttöliittymään.

  Kun LibreOfficen on käynnistänyt, käyttöliittymän kieltä voi vaihtaa suomen ja englannin välillä valikosta Työkalut → Asetukset → Kieliasetukset → Kielet → Käyttöliittymä. Sulje asetusikkuna napsauttamalla OK ja käynnistä LibreOffice uudelleen, jotta saat sen näkymään valitsemallasi kielellä.

  Esimerkkejä virhetyypeistä, joita voi odottaa löytävänsä:

  • Väärät sanavalinnat. Ks. aiempi esimerkki sanoista viiva ja rivi, muita tyypillisiä ovat tabletaulu (tietokannoissa) ja taulukko (useimmissa muissa paikoissa), columnsarake ja palsta, changemuuta ja muutos, …
  • Väärin asetetut valintakirjaimet (mnemonics). Valikoiden ja valintaikkunoiden teksteissä näkyy alleviivattuna kirjain, joka toimii kyseisen toiminnon pikanäppäimenä yhdessä Alt-näppäimen kanssa. Valintakirjain on yleensä sanan tai tekstin ensimmäinen kirjain, mutta toisaalta samassa valikoissa tai valintaikkunassa ei saisi käyttää samaa valintakirjainta useammalle kuin yhdelle toiminnolle. Lokalisoinnin yhteydessä kääntäjä voi jättää valintakirjaimen valinnan automatiikan hoidettavaksi. Tällöin ei tule päällekkäisiä valintakirjaimia, mutta toisaalta näppäinvalinnat eivät silloin ole aina parhaita mahdollisia ja ne voivat myös muuttua ohjelman versioiden välillä. Siksi lokalisoijat yleensä merkitsevät tärkeimmät valintakirjaimet suoraan käännöksiin kirjoittamalla halutun valintakirjaimen eteen aaltoviivan: ~Tallenna, Tallenna ~kaikki. Tällöin voi vahingossa käydä niin, että samassa valikossa käytetään samaa kirjainta valintakirjaimena usealle toiminnolle. Jos tällaisia löytyy, ne ovat lokalisointivirheitä, jotka täytyy korjata.
  • Epäyhtenäiset käännökset: sama asia on käännetty eri paikoissa eri tavoin. Tavallisesti tekstiä kirjoitettaessa pyritään välttämään sanojen toistoa ja käyttämään synonyymejä. Käyttöliittymissä tällainen ei kuitenkaan ole hyväksi, koska tarkoitus on tehdä niistä mahdollisimman ymmärrettäviä. Ohjeteksteissä LibreOfficen suomentajien linja on ollut se, että käyttöliittymässä esiintyville termeille ei käytetä synonyymejä, mutta muuten noudatetaan yleisiä hyvän kirjoittamisen periaatteita.
  • Englannin kielen kohteliaisuusilmaukset (please jne.) voi yleisesti jättää suomennoksesta pois. (Esim. "Please try again" -> "Yritä uudelleen")
  • Suomenkielinen teksti ei mahdu sille varattuun tilaan, ja osa siitä (yleensä loppuosa) jää piiloon. Tämä on aina virhe, mutta aina suomennoksen lyhentäminen ei ole mahdollista, vaan käyttöliittymän rakennetta on muutettava. Välitä tällainen ongelma LibreOfficen kehittäjien tietoon esimerkiksi bugiraportin avulla, jotta asia voidaan korjata.
  • Valintaikkunoissa rinnakkaiset kohdat on kirjoitettu erilaisella tyylillä: vaihtelevasti isoa ja pientä alkukirjainta tai eri taivutusmuotoja: lisää, Poista, määritä; ylös, alhaalla.

  Suomennosvirheiden etsiminen suomennostiedostoista

  Virheiden etsiminen suomennostiedostoista onnistuu helpoimmin ja suositeltavimmin Weblaten avulla. Katso ohjeita Weblaten käyttöön suomentamisohjeista.

  Kuten em. ohjeissa mainitaan, Weblaten käyttämisen sijaan on kuitenkin mahdollista editoida suoraan niin sanottuja po-tiedostoja (GNU Gettext Portable Object). Nämä po-tiedostot sisältävät englanninkieliset tekstit ja niitä vastaavat suomenkieliset (tai muunkieliset) käännökset seuraavannäköisessä muodossa:

  #. KRup
  #: column.src#TP_COLUMN.CB_BALANCECOLS.checkbox.text
  msgid "Evenly distribute contents ~to all columns"
  msgstr "~Jaa sisältö tasaisesti kaikkiin palstoihin"
  

  Ensimmäisellä rivillä on ns. keyid-tunniste. Sen avulla samankaltaiset tekstit voi tunnistaa eroon toisistaan käyttöliittymässä, joka on koneellisesti käännetty erityiselle keyid-pseudokielelle.

  Seuraavalla rivillä on merkkijonon tekninen tunniste. Siitä voi tarvittaessa hiukan päätellä, millaisessa ympäristössä kyseinen teksti näkyy: checkbox.text viittaa siihen, että kyseessä on valintaruutuun liittyvä seliteteksti.

  Msgid-rivillä on alkuperäinen englanninkielinen teksti ja msgstr-rivillä lokalisoitu teksti.

  Nyt tehtävänä on siis tarkistaa, että msgstr sisältää järkevän suomennoksen msgid:n mukaiselle englanninkieliselle tekstille. Tässä (toisin kuin käyttöliittymästä tarkastettaessa) on vaikea ottaa kantaa kontekstista riippuviin seikkoihin. Eli jos suomennos näyttää siltä, että se edes jossain järkevässä merkityksessä voisi olla oikein, sen voi tulkita oikeaksi.

  Po-tiedostoja voi periaatteessa muokata vaikka Windowsin Muistiolla, mutta asiaa varten on olemassa myös erillisiä käännösohjelmia. Jos et tunne niitä entuudestaan, on luultavasti parempi, että käytät Weblatea.

  Löydettyjen virheiden kirjaaminen

  Tieto kaikista löydetyistä virheistä kannattaa toimittaa LibreOfficen suomentajille tai tallentaa kommenttina Weblateen. Ei ole suurtakaan väliä sillä, missä muodossa virheet raportoidaan: ne voi kirjoittaa vaikkapa LibreOfficella tekstiasiakirjaksi, Notepadilla tekstitiedostoon tai raportoida wikiimme tarkoitusta varten perustetulle sivulle. Tärkeintä on, että virheellinen kohta on yksilöity niin tarkasti kuin mahdollista. Käyttöliittymästä löytyneistä virheistä kannattaa siis kertoa tarkasti, mistä sovelluksesta, minkä valikon ja minkä toiminnon takaa virheellinen tai huono käyttöliittymäteksti löytyi.

  Po-tiedostoista löytyneistä virheistä muistiin kannattaa laittaa tiedoston nimi, englanninkielinen teksti, alkuperäinen suomenkielinen teksti ja merkkijonon tekninen tunniste.

  Voitte myös ehdottaa parempia suomennoksia. Tämä on jopa toivottavaa. Suomennoksia ehdottavien on hyväksyttävä, että käytämme niitä ohjelmistossa projektin lisenssien mukaisesti: All contributions made to LibreOffice from You are available under the terms of MPL / LGPLv3+.

  LibreOffice-projektissa haluamme myös tarjota julkista tunnustusta kaikille, jotka ovat projektiin osallistuneet. Jos palautatte meille suomennoksia tai virheraportteja omalla nimellänne ettekä erityisesti kiellä nimenne mainitsemista tällaisessa yhteydessä, varautukaa siihen, että saatamme teitä jossain yhteydessä sivuillamme tai tiedotteissamme kiittää. Mikäli haluatte säilyä nimettöminä, mainitkaa siitä raporttinne yhteydessä. Merkittävät uudet tai parannellut suomennokset tulee joka tapauksessa toimittaa nimen ja yhteystietojen (sähköpostiosoite) kera, jotta yllä mainittu lisensointi tulee oikein hoidetuksi.