Často kladené otázky - Calc

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/015 and the translation is 100% complete.


  Co znamenají chybové kódy (Err : NNN ) v tabulce LibreOffice?

  Chybové kódy
  Chybový kód Text Vysvětlení
  #### cokoliv Buňka není dostatečně velká pro zobrazení obsahu.
  501 Neplatný znak Znak není v tomto kontextu platný. Příklad:=1¤2 namísto =1E2
  502 Neplatný argument Argument funkce má nesprávnou hodnotu. Příklad: záporná hodnota pro funkci root
  503
  #NUM !
  Nesprávná operace s pohyblivou řádovou čárkou Příklad: výsledek výpočtu mimo definovaný rozsah hodnot
  504 Chyba v seznamu parametrů Parametr funkce není platný typ. Příklad: text namísto čísla nebo odkaz na oblast buněk namísto odkazu na jednu buňku
  505 Vnitřní syntaktická chyba Není nakonfigurováno
  506 Nesprávná desetinná čárka Není nakonfigurováno
  507 Chyba: chybějící pár Není nakonfigurováno
  508 Chyba: chybějící pár Příklad: uzavírací závorky bez úvodní závorky nebo chybějící uzavírací závorky uprostřed vzorce (chybějící závorky na konci vzorce jsou dosazeny automaticky)
  509 Chybějící operátor Příklad: =2(3+4) chybějící operátor mezi 2 a (
  510 Chybějící proměnná Dva operátory, kde druhý není unitární operátor, následují za sebou. Příklad: =1+*2
  511 Chybějící proměnná Funkce vyžaduje více proměnných, než je uvedeno, například AND () a OR () bez parametrů
  512 Příliš dlouhý vzorec Kompilátor: Jedná se o interní počet bitů (maximálně 512), který nemá nic společného s délkou řetězce znaků v daném vzorci, ale záleží na počtu operátorů, proměnných, závorkách atd. Interpret: které generují příliš mnoho matic najednou (maximálně 150) a základní funkce, které přijímají jako parametry pole, které je příliš velké (maximum OxFFE je 65534 oktetů)
  513 Řetězec znaků je příliš dlouhý Kompilátor: identifikátor ve vzorci obsahuje více než 255 znaků. Interpret: výsledek operace na řetězci znaků obsahuje více než 255 znaků.
  514 Interní kapacita byla překročena Seřaďte operace s příliš velkým počtem numerických dat (maximálně 100 000) nebo které přesahují výpočetní zásobník.
  515 Vnitřní syntaktická chyba Není nakonfigurováno
  516 Vnitřní syntaktická chyba Zásobník výpočtu by měl obsahovat matici, ale ona tam není.
  517 Vnitřní syntaktická chyba Operační kód neznámý, například dokument obsahující novou funkci otevřený ve staré verzi softwaru, který tuto funkci neobsahuje.
  518 Vnitřní syntaktická chyba Proměnná by se měla načíst z výpočtového zásobníku, ale není tam.
  519 #VALUE ! Žádný výsledek Funkce nemůže poskytnout hodnotu odpovídající definici, nebo jedna z buněk uvedených ve vzorci obsahuje text místo požadovaného čísla.
  520 Vnitřní syntaktická chyba Kompilátor vygeneroval kód, který nedokáže interpretovat.
  521 Vnitřní syntaktická chyba Ve výpočtovém zásobníku nebyl nalezen žádný výsledek.
  522 Cyklický odkaz Vzorec přímo nebo nepřímo odkazuje sám na sebe a iterace nebyly v nabídce Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Výpočty aktivovány.
  523 Výpočet nekonverguje Statistické (finanční) funkce mají tendenci směřovat k dané hodnotě, ale nedosahují ji, nebo iterace odkazů ve smyčce nedosahují minimální modifikace v rámci definovaných maximálních přírůstků.
  524
  #REF !
  Nesprávný odkaz Kompilátor: záhlaví řádku nebo sloupce nebylo možné zjistit. Interpret: vzorec odkazuje na buňku, jejíž sloupec, řádek nebo tabulka byly odstraněny nebo která se nachází mimo tabulku.
  525
  #NAME ?
  Nesprávný název Kompilátor: systém nemohl aktivovat identifikátor (žádný odkaz, žádný název sekce, žádné záhlaví řádku nebo sloupce, žádné makro atd.) Interpret: totéž po dobu provádění, například nebyla nalezena základní funkce nebo AddIn.
  526 Vnitřní syntaktická chyba Toto se již nepoužívá, ale může nastat ve starých dokumentech, pokud byl výsledek vzorce rozsah.
  527 Interní kapacita byla překročena Interpret: Nadměrné vnoření referencí (buňka odkazuje na buňku, která odkazuje na buňku, která odkazuje na buňku atd.)
  532
  #DIV/0 !
  Dělení nulou Operátor divize / kde jmenovatel je 0
  Tuto chybu mohou vyvolat jiné funkce, např.:
  VAR.P s méně než 1 argumentem
  ECARTYPEP s méně než 1 argumentem
  VAR s méně než 2 argumenty
  ECARTYPE s méně než 2 argumenty
  CENTREE.REDUITE s ECARTYPE=0
  LOI.NORMALE s ECARTYPE=0