Faq/Calc/015

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/015 and the translation is 100% complete.


  Wat betekent de foutcodes in Calc?

  Foutcodes
  Fout Tekst Toelichting
  #### De cel is te klein om de inhoud te tonen.
  501 Invalid character Het teken is ongeldig in deze context. Voorbeeld:=1¤2 i.p.v. =1E2
  502 Invalid argument Het argument van een functie heeft een ongeldige waarde. Voorbeeld: worteltrekken van een negatief getal.
  503
  #NUM !
  Incorrect floating point operation Voorbeeld: de uitkomst van een berekening ligt buiten het gedefinieerde bereik.
  504 Error in parameter list De parameter van een functie is van een ongeldig type. Voorbeeld: tekst i.p.v. een getal of een referentie naar een aantal cellen i.p.v. naar één cel.
  505 Internal syntax error Niet geconfigureerd.
  506 Incorrect decimal point Niet geconfigureerd.
  507 Error : missing pair Niet geconfigureerd.
  508 Error : missing pair Voorbeeld : sluithaakje zonder openingshaakje of een ontbrekend sluithaakje in een formule (ontbrekende sluithaakjes aan het eind worden automatisch toegevoegd).
  509 Missing operator Voorbeeld : =2(3+4) ontbrekende operator na de 2.
  510 Missing variable Twee operatoren, waarvan de tweede geen unitaire operator is, volgen op elkaar. Voorbeeld: =1+*2
  511 Missing variable De functie heeft meer variabelen nodig dan mee gegeven. Voorbeeld: AND() en OR() zonder parameters.
  512 Formula too long Compiler: Dit wijst naar het interne aantal bits (512 maximum), dat staat los van de lengte van de tekenreeks in de formule, het is afhankelijk van het aantal operators, variabelen, haakjes, enz. Interpreter: formules die in een keer te veel matrices aanmaken (150 maximum) en Basic functies die parameters als een matrix ontvangen dat te groot is (OxFFE maximum is 65534 octets)
  513 Character string too long Compiler : een identifier in de formule bevat meer dan 255 tekens. Interpreter: het resultaat van een bewerking op een tekenreeks bevat meer dan 255 tekens.
  514 Internal capacity exceeded Een sortering met teveel numerieke gegevens (100 000 maximum) of een overschrijding van de 'calculation stack'
  515 Internal syntax error Niet geconfigureerd.
  516 Internal syntax error De 'calculation stack'moet een matrix bevatten en die ontbreekt.
  517 Internal syntax error Onbekende operatie. Voorbeeld: in een oude versie van LibreOffice opent u een bestand dat een functie bevat die in een recentere versie van LibreOffice is toegevoegd.
  518 Internal syntax error Een variabele ontbreekt op de 'calculation stack'.
  519 #VALUE ! No result Een functie geeft een waarde die niet overeenkomt met de definitie van de uitvoer, of een cel die in de formule wordt gebruikt bevat niet een getal maar tekst.
  520 Internal syntax error De compiler heeft een code gegenereerd die niet geïnterpreteerd kan worden.
  521 Internal syntax error Geen resultaat in de 'calculation stack'.
  522 Circular reference Een formule verwijst direct of indirect naar zichzelf en de herhalingen zijn niet ingeschakeld. Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen.
  523 The calculation does not converge Statistische (financiële) functies benaderen een gevraagde waarde maar halen de waarde niet, of een herhaling behaalt niet de minimale wijziging binnen het gestelde maximum aantal bewerkingen.
  524
  #REF !
  Incorrect reference Compiler: een regel of kolomkop is niet gevonden. Interpreter: een formule gebruikt een cel waarvan de kolom, regel of tabel is verwijderd of die buiten de tabel ligt.
  525
  #NAME ?
  Incorrect name Compiler: het systeem kan de identifier niet activeren (geen referentie, geen sectie-naam, geen rij of kolomkop, geen macro, enz.) Interpreter: idem voor de tijd van uitvoering, er ontbreekt bijvoorbeeld een Basic-functie of Addin.
  526 Internal syntax error Deze fout wordt niet meer gebruikt, maar kan in oude documenten nog optreden als het resultaat van een formule een bereik aangeeft.
  527 Internal capacity exceeded Interpreter: Te uitgebreid nesten van referenties (de cel verwijst naar een cel die naar een cel verwijst die naar een cel verwijst...)
  532
  #DIV/0 !
  Division by zero Delen door nul.
  Maar ook andere functies kunnen deze fout geven, voorbeelden:
  VAR.P zonder argument
  ECARTYPEP zonder argument
  VAR met minder dan 2 argumenten
  ECARTYPE met minder dan 2 argumenten
  CENTREE.REDUITE met ECARTYPE=0
  LOI.NORMALE met ECARTYPE=0
  NB: in de voorbeelden worden ook wat Franse functies genoemd!