Faq/Calc/015

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/015 and the translation is 100% complete.

  Wat betekent de foutcodes (Fout:NNN) in Calc?

  Foutcodes
  TYPEFOUT Cel weergave

  TYPE.FOUT

  Code Fouttekst Uitleg van de fout
  (Voorbeeld)
  (Geen)

  ###

  De kolom is te smal om de inhoud te tonen. Dit is geen fout, maar een weergaveprobleem. De oplossing voor dit probleem is om de breedte van de kolom te vergroten, of selecteer Opmaak ▸ Cellen ▸ Uitlijning en controleer ofwel "Automatisch tekstomloop" of "Verkleinen naar celgrootte" in het gebied 'Eigenschappen' om ervoor te zorgen dat de tekst overeenkomt met de huidige kolombreedte. Andere factoren zijn lettergrootte, lettertype en zoompercentage.

  (Geen)
  #FMT

  Deze waarde valt buiten de geldige limieten voor deze getalnotatie. Dit is niet echt een foutwaarde, Er is dus geen overeenkomstige numerieke foutcode. Tekenreeks voor uitvoerfout. Voorbeeld: Vul in -1E+16 en maak de cel vervolgens op als Datum.

  32767
  #N/B

  7

  NotAvailable Waarde niet beschikbaar

  Een resultaat voor de formule-expressie is niet beschikbaar. De formule kan niet vinden wat er gevraagd is om te zoeken. Dit is niet echt een foutwaarde, Er is dus geen overeenkomstige numerieke foutcode. ISNB() toegepast op deze waarde retourneert WAAR. Deze waarde wordt geretourneerd door ZOEKEN (en soortgelijke) functies die faalden, en door NB().

  501

  IllegalChar Ongeldig teken

  Ongeldig teken in formule. Hetzelfde als de fout Ongeldige naam (525), behalve dat deze optreedt in een formule. Voorbeeld: =1¤0 in plaats van =100; of =1Eq in plaats van =1E2 (wetenschappelijke notatie).

  502

  IllegalArgument Ongeldig argument

  Een argument van een functie heeft een ongeldige waarde. Voorbeeld: =WORTEL (-3). Komt ook voor als meer dan één overeenkomende cel wordt gevonden door DBLEZEN().

  503
  #GETAL!

  6

  IllegalFPOperation Ongeldige numerieke waarde

  Ongeldige floating point-bewerking. Berekeningsresultaat buiten het gedefinieerde waardebereik. Een berekening die resulteert in een overloop van het gedefinieerde waardebereik – een waarde die te groot of te klein is. Voorbeeld: =1000^500.

  504

  IllegalParameter Fout in parameterlijst

  Het type parameter van een functie is ongeldig. Een parameter van een functie is bijvoorbeeld tekst in plaats van een getal. Voorbeeld: =VERT.ZOEKEN (1;0;1) waarbij het tweede argument naar verwachting geen gewoon getal zal zijn.

  505

  Interne syntaxisfout

  Niet geconfigureerd.

  506

  Ongeldig decimaal scheidingsteken

  Niet geconfigureerd.

  507

  Pair Paar ontbreekt

  Accolade of haakje ontbreekt.

  508

  PairExpected Tussen haakjes

  Accolade of haakje ontbreekt. Bijvoorbeeld haakje sluiten zonder haakje openen, of een ontbrekend haakje sluiten in het midden van een formule (ontbrekende haakjes aan het einde van een formule worden automatisch toegevoegd). Voorbeeld: =1).

  509

  OperatorExpected Operator ontbreekt

  Voorbeeld: =2(3+4)*.

  510

  VariableExpected Variabele ontbreekt

  Twee operatoren, waarbij de tweede geen unitaire operator is, volgen elkaar op. Voorbeeld:=1+*2.

  511

  1 (LO > 7.6)

  ParameterExpected Variabele ontbreekt

  De functie vereist meer variabelen dan de opgegeven. Voorbeeld: OF() zonder parameters.

  512

  CodeOverflow Formule-overloop

  Formule te lang. Compiler: Dit verwijst naar het interne aantal bits (maximaal 512), dat niets te maken heeft met de lengte van de tekenreeks in de betreffende formule, maar afhankelijk is van het aantal operatoren, variabelen, haakjes, enz. Het totale aantal interne tokens (dat wil zeggen operatoren, variabelen, haakjes) in de formule is groter dan 8192, of het totale aantal matrices dat de formule maakt, is groter dan 150. Interpreter: Formules die te veel matrices tegelijk genereren (maximaal 150) en Basisfuncties die als parameters een te grote array ontvangen (OxFFE-maximum is 65534 octetten). Dit omvat basisfuncties die een te grote array als parameter ontvangen (OxFFE-maximum is 65534 octetten).

  513

  StringOverflow Tekstoverloop

  Tekenreeks te lang. Compiler: een id in de formule is groter dan 1024 tekens (UTF-16 codepunten). Interpreter: Het resultaat van een bewerking op een tekenreeks zou hoger zijn dan (2^28)-1 ((228)-1) karakters (UTF-16 code points, dus 512MiB) groot. Voorbeeld: =HERHALING("1234567890";10^8).

  514

  StackOverflow Interne overloop

  Interne capaciteit overschreden. An internal calculation stack overflow occurred.

  515

  UnknownState Interne syntaxisfout

  Onbekende fout.

  516

  UnknownVariable Interne syntaxisfout

  Matrix wordt verwacht op de calculatie stack, maar deze is niet beschikbaar. Die zou een matrix moeten bevatten, maar die is er niet.

  517

  UnknownOpCode Interne syntaxisfout

  Onbekende bewerkingscode. Een document met een nieuwere functie wordt geladen in een oudere versie van Calc die deze functie niet ondersteunde.

  518

  UnknownStackVariable Interne syntaxisfout

  Variabele niet beschikbaar. Er zou een variabele uit de calculatie stack moeten worden gehaald, maar deze is niet beschikbaar / niet aanwezig.

  519
  #WAARDE!

  3

  NoValue Geen waarde

  Er is geen geldige uitslag mogelijk. Een functie kan geen waarde leveren die overeenkomt met de definitie ervan; of een cel waarnaar in de formule wordt verwezen, bevat tekst in plaats van een verwacht getal. Voorbeeld: ="string"+0.

  520

  UnknownToken Interne syntactische fout

  De compiler heeft een code gegenereerd die niet interpreteerbaar is. Voorbeeld: =2*(3+4)*.

  521
  #LEEG!

  1 (LO > 7.6)

  NoCode Geen code of (geen) intersectie

  Geen code of geen intersectie (sinds LibreOffice 7.6 ; het was ingesteld als "Interne syntaxisfout" tot en met versie 7.5). De intersectie van bereiken bevat geen cellen. Voorbeeld: =SOM(A1:A2!B1:B2).

  522

  CircularReference Circulaire referentie

  Een formule verwijst direct of indirect naar zichzelf en de optie 'Herhalingen is niet aangevinkt bij Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen. Voorbeeld: =A1 ingebracht in dezelfde cel.

  523

  NoConvergence Berekening convergeert niet

  De berekeningsprocedure convergeert niet. Een functie heeft een doelwaarde gemist (neigt naar een bepaalde waarde, maar bereikt deze niet), of iteratieve verwijzingen bereiken de minimale wijziging niet binnen de gedefinieerde maximale stappen die zijn ingesteld.

  524
  #VERW!

  4

  NoRef Niet een geldige referentie

  Compiler: een rij- of kolomkop kan niet worden gedetecteerd. Interpreter: de formule verwijst naar een cel waarvan de kolom, rij of tabel/werkblad is verwijderd of die zich buiten de tabel/het werkblad bevindt. De formule in de cel gebruikt een verwijzing die niet bestaat. De naam van een kolom of rijbeschrijving kan niet worden omgezet, of de kolom, rij of het werkblad met een cel waarnaar wordt verwezen, ontbreekt of bevindt zich buiten het werkblad. Voorbeeld: Zie TYPE.FOUT.

  525
  #NAAM?

  5

  NoName Ongeldige naam

  Een id kan niet worden geëvalueerd: geen geldige referentie, geen geldige functienaam, geen kolom-/rijlabel, geen macro, onjuist decimaal scheidingsteken, invoegtoepassing niet gevonden. Voorbeeld: Een id kan niet worden geëvalueerd: geen geldige referentie, geen geldige functienaam, geen kolom-/rijlabel, geen macro, onjuist decimaal scheidingsteken, invoegtoepassing niet gevonden. Voorbeeld: =bob*5 wanneer er geen cel is met de naam "bob".

  526

  Interne syntaxisfout

  Verouderd, niet meer gebruikt; het kan voorkomen in (oude) documenten die in een oude versies van Calc zijn gemaakt.

  527

  Interne overloop

  Interne capaciteit overschreden. Interpreter: Overmatige nesting van verwijzingen (de cel verwijst naar een cel die verwijst naar een cel die verwijst naar een cel die verwijst naar een cel die...). Verwijzingen (zoals wanneer een cel verwijst naar een andere cel...) zijn te ingekapseld of diep/overmatig genest. Dit is een interne fout en mag niet worden weergegeven in LibreOffice.

  528

  Niet gebruikt.

  529

  CellNoValue

  Interpreter, intern: geen numerieke waarde maar numerieke query's.

  530
  #ADDIN?

  NoAddin Invoegtoepassing niet gevonden

  Invoegtoepassing niet gevonden.

  ‍531
  #MACRO?

  NoMacro Macro niet gevonden

  Macro niet beschikbaar / niet gevonden

  532
  #DELING.DOOR.0!

  2

  DivisionByZero Deling door nul

  De noemer van een delingsoperatie (" /") is 0 (nul). Andere functies kunnen deze fout ook retourneren; bijvoorbeeld:

  • VARP met minder dan 1 argument
  • STDEVP met minder dan 1 argument
  • VAR met minder dan 2 argumenten
  • STDEV met minder dan 2 argumenten
  • NORMALISEREN met stdev=0
  • NORM.VERD met stdev=0
  533

  NestedArray Geneste matrixen worden niet ondersteund.

  Voorbeeld: ={1;{2}}.

  534

  NotNumericString

  Interpreter, intern: geen numerieke waarde maar numerieke query's.

  535

  JumpMatHasResult

  Interpreter, intern: sprongmatrix heeft al resultaat op deze positie.

  536

  ElementNaN

  Interpreter, intern: (matrix) element is geen numerieke waarde.

  537

  RetryCircular

  Intern: zo houden, volgende ronde opnieuw proberen te interpreteren.

  538

  MatrixSize Array of matrix grootte

  Ongeldige grootte van array. De maximumgrens voor sorteren is overschreden. De limiet is tweemaal het maximale aantal rijen, dus voor 1.048.576 rijen de limiet is 2.097.152 records. Ook verkregen wanneer een tijdelijke matrix niet kon worden toegewezen vanwege de groottevereiste.

  539

  BadArrayContent Niet-ondersteunde inline matrix-inhoud

  Slechte inline array-inhoud, niet-waarde/niet-tekenreeks. Voorbeeld: ={1+2}.

  540

  LinkFormulaNeedingCheck Externe inhoud uitgeschakeld

  Een functie die het (her)laden van externe bronnen vereist, wordt aangetroffen en de gebruiker heeft het herladen van externe bronnen nog niet bevestigd.

  TYPEFOUT Cel weergave

  TYPE.FOUT

  Code Fouttekst Uitleg van de fout
  (Voorbeeld)