Faq/Calc/015/da

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/015 and the translation is 100% complete.


  Hvad henviser fejlkoderne (Err: NNN) til?

  Fejlkoder
  Fejkode Tekst Forklaring
  #### vilkårlig Cellen er ikke stor nok til at vise indholdet.
  501 Ugyldigt tegn Tegnet er ikke gyldigt i denne kontekst. Fx: =1¤2 i stedet for =1E2
  502 Ugyldigt argument Argumentet i en funktion har en ukorrekt værdi. Fx: en negativ værdi af en rodfunktion
  503
  #NUM !
  Ukorrekt operation med flydende komma Fx: beregningens resultat er uden for det definerede værdiområde
  504 Fejl i parameter-listen Parameteret til en funktion er ikke af en gyldig type. Fx: tekst i stedet for et tal eller henvisning til et celleområde i stedet for en celle
  505 Intern syntaksfejl Ikke konfigureret
  506 Ukorrekt decimaltegn Ikke konfigureret
  507 Error: manglende par Ikke konfigureret
  508 Error: manglende par Fx: slut-parentes uden en start-parentes eller en manglende slut-parentes midt i en formel (manglende parentes i slutningen af en formel tilføjes automatisk)
  509 Manglende operator Fx: =2(3+4) manglende operator mellem 2 og (
  510 Manglende variabel To operatorer, hvor den anden ikke er en unitær operator, følger efter hinanden. Fx: =1+*2
  511 Manglende variabel Funktionen kræver flere variable, end der er givet, fx AND() og OR() uden parametre
  512 Formel for lang Compiler: Det henviser til det interne antal bits (maksimum 512), som ikke hr noget med længden af karakterstrengen i den omtalte formel, men afhænger af antallet af operatorer, variabler, parenteser osv. Fortolker: formler, ser genererer for mange matricer på en gang (maksimum 150) og Basic-funktioner, der som parametre modtager en matrice, som er for stor (maksimum OxFFE er 65534 okteter)
  513 Karakterstreng for lang Compiler: et datanavn i formlen indeholder mere end 255 tegn. Fortolker: resultatet af en operation på en karakterstreng indeholder mere end 255 tegn
  514 Intern kapacitet overskredet Sorteringsoperationer med for mange numeriske data (maksimum 100.000) eller som overskrider kalkulationsstakken
  515 Intern syntaksfejl Ikke konfigureret
  516 Intern syntaksfejl Kalkulationsstakken skuller indeholde en matrice, men den er der ikke
  517 Intern syntaksfejl Operationskode ukendt, for eksempel åbnes et dokument med en ny funktion i en ældre version af softwaren, som ikke indeholder denne funktion
  518 Intern syntaksfejl En variabel skulle komme fra kalkulationsstakken, men den er der ikke
  519 #VALUE ! Intet resultat En funktion kan ikke levere en værdi svarende til definitionen, eller en af cellerne, der er henvist til i formlen, indeholder tekst i stedet for det ønskede tal
  520 Intern syntaksfejl Compileren har genereret en koden, som den ikke kan fortolke
  521 Intern syntaksfejl Intet resultat i kalkulationsstakken
  522 Cirkulær reference En formel laver en direkte eller indirekte henvisning til sig selv og gentagelser er ikke aktiveret i menuen FunktionerIndstillinger ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn
  523 Beregningen konvergerer ikke Statistiske (financielle) funktioner tenderer mod en given værdi, men når den ikke, eller gentagelse af referencer i en sløjfe når ikke den minimale ændring inden for det definerede af maksimum af trin
  524
  #REF !
  Ukorrekt reference Compiler: en række- eller kolonne-overskrift kunne ikke findes. Fortolker: formlen peger på en celle, hvis kolonne, række eller tabel er slettet eller som er uden for tabellen.
  525
  #NAME ?
  Ukorrekt navn Compiler: systemet kunne ikke aktivere datanavnet (ingen reference, intet sektionsnavn, ingen række- eller kolonne-overskrift, ingen makro osv.). Fortolker: det samme i kørselstiden, fx blev en Basic-funktion eller tilføjelse ikke fundet
  526 Intern syntaksfejl Bruges ikke længere, men kan forekomme i ældre dokumenter, hvis resultatet af en formel var et område
  527 Intern kapacitet overskredet Fortolker: Overdreven parentesstruktur i referencer (cellen referer til en celle, som refererer til en celle osv.)
  532
  #DIV/0 !
  Division med nul En divisionsoperator / hvor nævneren er 0
  Andre funktioner kan også returnere denne fejl, fx:
  VARIANS.P med mindre end 1 argument
  STDAFVP med mindre end 1 argument
  VAR med mindre end 2 argumenter
  STDAFV med mindre end 2 argumenter
  ZTEST med STDAFV=0
  NORMFORDELING med STDAFV=0