Často kladené otázky - Calc

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/029 and the translation is 100% complete.


  Klávesové zkratky

  Klávesová zkratka Výsledek

  Ctrl + Home

  Umístí kurzor do první buňky listu (A1).

  Ctrl + End

  Umístí kurzor do poslední buňky, která obsahuje data nebo má nastaveno pozadí nebo ohraničení.

  Home

  Umístí kurzor do první buňky aktuálního řádku.

  End

  Umístí kurzor do poslední buňky aktuálního řádku.

  Ctrl + Left arrow

  Umístí kurzor do levé části aktuálního rozsahu dat. Pokud je sloupec nalevo od buňky obsahující kurzor prázdný, posune se kurzor doleva do nejbližšího sloupce obsahujícího data.

  Ctrl + Right Arrow

  Umístí kurzor do pravé části aktuálního rozsahu dat. Pokud je sloupec napravo od buňky obsahující kurzor prázdný, posune se kurzor doprava do nejbližšího sloupce obsahujícího data.

  Ctrl + Up Arrow

  Umístí kurzor do horní části aktuálního rozsahu dat. Pokud je řádek nad buňkou obsahující kurzor prázdný, posune se kurzor nahoru do nejbližšího řádku obsahujícího data.

  Ctrl + Down arrow

  Umístí kurzor do spodní části aktuálního rozsahu dat. Pokud je řádek pod buňkou obsahující kurzor prázdný, posune se kurzor dolů do nejbližšího řádku obsahujícího data.

  Ctrl + ⇧ Shift + Arrow key

  Vybere všechny buňky obsahující data od aktuální buňky až po konec rozsahu buněk obsahujících data ve směru šipky použité klávesy. Pokud vyberete řádky a sloupce současně, zvolený obsah bude ve tvaru obdélníku.

  Ctrl + Page Up

  Přejde o jeden list doleva. V náhledu tisku: přejde na předchozí stránku.

  Ctrl + Page Down

  Přejde o jeden list doprava. V náhledu tisku: přejde na následující stránku.

  Alt + Page UP

  Přejde o jednu obrazovku doleva.

  Alt + Page Down

  Přejde o jednu obrazovku doprava.

  Ctrl + ⇧ Shift + Page Up

  Přidá předchozí list (pokud nějaký existuje) k aktuálnímu výběru. Pokud jsou vybrány všechny listy tabulky a aktuální list není první z nich, tato klávesová zkratka umožňuje pouze vybrat předchozí list (transformovat předchozí list na aktuální a jediný vybraný list).

  Ctrl + ⇧ Shift + Page Down

  Přidá následující list (pokud nějaký existuje) k aktuálnímu výběru. Pokud jsou vybrány všechny listy tabulky a aktuální list není poslední z nich, tato klávesová zkratka umožňuje pouze vybrat následující list (transformovat následující list na aktuální a jediný vybraný list).

  Ctrl + *

  Vybere rozsah dat obsahující kurzor. „Rozsah" je definován jako řada sousedících buněk obsahujících data a oddělených prázdnými řádky a sloupci.

  Ctrl + /

  kde Ctrl + / je dělicím znaménkem na numerické klávesnici

  Vybere rozsah maticového vzorce obsahujícího kurzor.

  Ctrl + +

  Klávesa plus na numerické klávesnici

  Vloží buňky (jako List ▸ Vložit buňky)

  Ctrl + -

  Klávesa mínus na numerické klávesnici

  Smaže buňky (jako List ▸ Smazat buňky)

  ↵ Enter (na vybraném rozsahu)

  Posune kurzor k buňce následující za vybraným rozsahem. Chcete-li určit směr pohybu kurzoru, přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Obecné.

  Ctrl + ` (viz poznámka na konci této tabulky)

  Přepíná zobrazení vzorců namísto hodnot ve všech buňkách.


  Klávesa ` se nachází vedle „1" na většině anglických klávesnic. Pokud vaše klávesnice tuto klávesu neobsahuje, můžete funkci přidělit jiné klávese: Přejděte na Nástroje ▸ Přizpůsobit a klikněte na kartu Klávesnice. Vyberte kategorii „Zobrazit" a funkci "Přepnout vzorce".