Faq/Calc/029/da

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/029 and the translation is 100% complete.


  Tastaturgenveje

  Tastaturgenvej Effekt

  Ctrl + Home

  Placerer markøren i arkets første celle (A1).

  Ctrl + End

  Placerer markøren i den sidste celle, der indeholder data eller har baggrund eller kanter defineret

  Home

  Placerer markøren i den første celle i den aktuelle række.

  End

  Placerer markøren i den sidste celle i den aktuelle række.

  Ctrl + Venstrepil

  Placerer markøren til venstre for det aktuelle dataområde. Hvis kolonnen til venstre for cellen med markøren er tom, flytter den mod venstre til den næste kolonne, der indeholder data.

  Ctrl + Højrepil

  Placerer markøren til højre for det aktuelle dataområde. Hvis kolonnen til højre for cellen med markøren er tom, flytter den mod højre til den næste kolonne, der indeholder data.

  Ctrl + Pil op

  Placerer markøren øverst i det aktuelle dataområde. Hvis rækken over cellen med markøren er tom, flytter den opad til den næste række, der indeholder data.

  Ctrl + Pil ned

  Placerer markøren nederst i det aktuelle dataområde. Hvis rækken under cellen med markøren er tom, flytter den nedad til den næste række, der indeholder data.

  Ctrl + ⇧ Shift + Piletast

  Markerer alle celler med data fra den aktuelle celle til slutningen på celleområdet med data i pilens retning. Hvis du vælger rækker og kolonne på én gang, markeres et rektangulært område.

  Ctrl + Pil op

  Går et ark til venstre. I Vis udskrift: Går til forrige side.

  Ctrl + Pil ned

  Går et ark til højre. I Vis udskrift: Går til næste side

  Alt + Pg up

  Går en skærm til venstre.

  Alt + Pg dn

  Går en skærm til højre.

  Ctrl + ⇧ Shift + Pg up

  Tilføjer det forrige ark (hvis der er et) til den aktuelle markering. Hvis alle ark i et regneark er markeret og det aktuelle ark ikke er det første, lader denne tastaturgenvej markere blot det forrige ark (flytter det forrige ark ind i det aktuelle og kun et markeret ark).

  Ctrl + ⇧ Shift + Pg dn

  Tilføjer det næste ark (hvis der er et) til den aktuelle markering. Hvis alle ark i et regneark er markeret og det aktuelle ark ikke er det sidste, lader denne tastaturgenvej dig markere blot det næste ark (flytter det næste ark ind i det aktuelle og kun et markeret ark).

  Ctrl + *

  Markerer dataområdet med markøren. Et område er defineret som en serie af sammenhængende celler med data, der er begrænset af tomme rækker og kolonner.

  Ctrl + /

  hvor / er divisionstegnet på det numerisk tastatur

  Markerer det matrice-formelområde, hvor markøren er.

  Ctrl + +

  Plus-tasten på det numerisk tastatur

  Indsætter celler (som Ark ▸ Indsæt)

  Ctrl + -

  Minus-tast på det numeriske tastatur

  Sletter celler (som Ark ▸ Sletter celler)

  ↵ Enter (i et markeret område)

  Flytter markøren til cellen efter et markeret område. Specificer markørens bevægelsesretning ved at gå til Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice Calc ▸ Generelt.

  Ctrl + ` (se noten nederst i denne tabel)

  Slår visningen af formler i stedet for værdier i celler til/fra.


  Tasten ` er ved siden af 1 på de fleste engelske tastaturer. Hvis dit tastatur ikke har denne tast, kan du tildele funktionen en anden tast: Gå til Funktioner ▸ Tilpas og klik på fanebladet Tastatur Markér kategorien Vis og funktionen Formler tif/fra.