Často kladené otázky - Calc

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/141 and the translation is 100% complete.

  Jak použít podmíněné formátování se sadou ikon

  Chceme graficky znázornit polohu hodnoty vzhledem k určitým prahovým hodnotám

  Nabídka Formát ▸ Podmíněný ▸ Podmínka vám umožňuje nastavit podmínku typu Všechny buňky ▸ Sada ikon, takže můžete prahové hodnoty indikovat vhodnými ikonami.

  Dostupné sady ikon jsou:

  • 3, 4 nebo 5 šipek
  • 3, 4 nebo 5 šedých šipek
  • 3 vlajky
  • 3 semafory 1 a 2 (dva různé designy)
  • 3 symboly (čtverec, trojúhelník, kruh)
  • 3 emotikony
  • 3 hvězdy
  • 4 kruhy od červeného po černý
  • 4 nebo 5 hodnocení
  • 5 čtvrtin
  • 5 kostek

  Podmínky pro zobrazení každé ikony lze zadat relativně k hodnotě (Hodnota), procentu čísla hodnot v rozsahu (Procento), procentu hodnot rozsahu ​​(Percentil[poznámka 1]) nebo vzorec (Vzorec).


  Následující příklad ukazuje, jak implementovat 3 šipky:

  copie d'écran données résultat attendu
  Podmíněné ikony: očekávaný výsledek

  Ikony ve sloupci B představují pozici poznámky vzhledem k zaokrouhlenému průměru sloupce, vypočtené v B12 se vzorcem:

  =ROUND(AVERAGE($B$2:$B$10))
  

  Pro prahové hodnoty odkazující na výsledek buňky (a nikoli přímo na hodnotu) používáme typ Vzorec:

  copie d'écran données résultat attendu
  Podmíněné ikony: prahové hodnoty vypočítané pomocí vzorce

  Ve sloupci C reprezentujeme vývoj poznámky ve sloupci B ve srovnání s poznámkou ve sloupci A. Je poznámka větší než, stejná nebo menší než A?

  Ve sloupci C představíme vzorec pro výpočet rozdílu mezi poznámkami. Například:

  =B2-A2
  

  Výsledek bude záporný (druhá poznámka je menší než první), rovná se (identické poznámky) nebo kladná (druhá poznámka je větší než první).

  Prahové hodnoty se zde tedy mohou přímo vztahovat na hodnotu, a proto používáme tento práh:

  copie d'écran données résultat attendu
  Podmíněné ikony: prahové hodnoty s odkazem na hodnotu


  Poznámky:

  1. Percentil je každá z 99 hodnot, které rozdělují seřazená data na 100 stejných dílů, takže každá část představuje 1⁄100 vzorové populace. Percentil vrací hodnotu pro datovou řadu běžící od nejmenší po největší hodnotu v sadě dat. Pro Alpha = 25 znamená percentil první kvartil = 50 Alpha je MEDIÁN.


  Stáhněte si ukázkový sešit