Poznámky k vydání 24.2

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/24.2 and the translation is 98% complete.

  Writer

  • „Právní“ číslování uspořádaného seznamu: nastaví na dané úrovni seznamu arabské číslování pro všechny číslované části. tdf#150408 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Komentáře nyní mohou používat styly, přičemž styl odstavce „Komentář“ je výchozí. To usnadňuje úpravu formátování všech komentářů najednou nebo vizuální odlišení různých typů komentářů. tdf#103064 (Maxim Monastirsky)
  • Vylepšení importu záhlaví/zápatí první stránky formátu OOXML: v existujícím stylu stránky se použije vlastnost pro první stránku místo toho, aby se vytvářel nový styl stránky pouze pro první stránku. tdf#136472 (Tomaž Vajngerl, Collabora)

  Navigátor

  • Prvky, na něž je možné odkazovat, lze nyní přetáhnout z Navigátoru na vybraný text, ze kterého se tím stane hypertextový odkaz. tdf#156111 (Jim Raykowski)
  • Vnořené sekce lze nyní sbalit stejně jako nadpisy (tdf#158103) a lze je skrýt nebo zviditelnit z jejich místní nabídky (tdf#157681). (Jim Raykowski)
  • Komentáře ve vláknu jsou nyní v Navigátoru seskupeny. tdf#157729 (Jim Raykowski)


  Vícestránkové plovoucí tabulky

  V různých ohledech byla vylepšena podpora pro vícestránkové plovoucí tabulky:

  Šablony

  Do kategorie Lokalizace byly přidány šablony s nastavením požadovaným pro japonský text. To zvyšuje pro uživatele japonštiny interoperabilitu s aplikací Microsoft Word. tdf#86483, feeb3a46 (Jun Nogata)

  Nový algoritmus zalamování řádků pro interoperabilitu

  Od roku 2013 již není u neproprietárních alternativních písem s kompatibilními metrikami zaručeno stejné rozvržení odstavce, protože MS Word verze 2013 a novější používají nový výchozí algoritmus zalamování řádků pro text zarovnaný do bloku. Aby se napravila ztráta interoperability, byl stejný algoritmus implementován ve Writeru, a tím se zmenšily mezery v řádcích zarovnaných do bloku až o 20 %. tdf#119908 příspěvek na blogu (László Németh, sponzor: NLnet).

  Například dvoustránkový testovací dokument ve Writeru byl zmenšen na jednu stránku, stejně jako v MS Wordu, jak je vidět na následujícím složeném obrázku (červeně text vysázený MS Wordem, který překrývá černý text vysázený v LibreOffice Writeru). Po opravě je červený text MS Wordu viditelný vedle černých písmen aplikace Writer pouze při velkém zvětšení, protože zalomení řádků je již naprosto stejné:

  Složené stránky vysázené aplikací Writer (černá) a MS Word (červená): dvoustránkový text Lorem ve Writeru byl zmenšen na jednu stránku, stejně jako v MS Wordu.

  Poznámka: zatím se používá pouze pro interoperabilitu se soubory DOCX (včetně souborů ODT, které vznikly převodem z nových souborů DOCX se zmenšenými mezerami), ale plánuje se jako výchozí algoritmus pro příští hlavní verzi LibreOffice.


  Calc

  • Nové vyhledávací pole na kartě Funkce na postranní liště. tdf#122718 (Rafael Lima)
  • Formát čísla: vědecký formát nyní podporuje a ukládá do ODF (tdf#153993 a tdf#156449 Laurent Balland)
   • vložený text s formátem čísla, například ###.000 E0
   • malé písmeno pro exponent, například formát čísla ###.000e0
   • exponent s '?' místo '0', s formátem čísla jako 0.00E+?0
  • Opraveno nezobrazování živého náhledu písma: najetím kurzoru nebo jinou navigací na písmo v rozbalovacím seznamu písem (na postranní nebo nástrojové liště) se toto písmo dočasně použije na vybranou buňku či buňky. tdf#158320 (Caolán McNamara, Collabora)
  • Zkratky pro přepínání listů nyní fungují tak, že přecházejí od posledního k prvnímu (Ctrl + Page Down; ⌘ Cmd + Tab ↹ nebo ⌘ Cmd + Page Down) a naopak (Ctrl + ⇧ Shift + Tab ↹ nebo Ctrl + Page Up; ⌘ Cmd + ⇧ Shift + Tab ↹ nebo ⌘ Cmd + Page Up;). tdf#156311 (Denis Sorotnik)
  • Zvýraznění sloupce a řádku pro aktivní buňku (Sahil Gautam) tdf#33201
   • Přístupné pomocí Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Zobrazení nebo přes položku nabídky Zobrazit ▸ Zvýraznění sloupce/řádku
    Snímek obrazovky se zvýrazněním celého řádku a sloupce aktivní buňky
  • Při kopírování vzorců zviditelněných pomocí Zobrazit ▸ Zobrazit vzorec (zkratka: Ctrl + `), jejich vložením do editoru prostého textu zobrazíte vzorce (místo výsledků). Lze je také vložit do aplikace Writer pomocí Upravit ▸ Vložit jinak ▸ Neformátovaný text. tdf#156357 (Heiko Tietze, TDF)


  Impress

  • V Impressu byly implementovány kapitálky: detaily na blogu. tdf#98367 (Caolán McNamara, Collabora)

  Nastavení prezentace

  • Nastavení „Zobrazit navigační lištu“ v Prezentace ▸ Nastavení prezentace se nyní ukládá do lokální konfigurace. tdf#157788 (Amin Irgaliev, Vladislav Tarakanov)
  • Nastavení obrazovky přednášejícího a dálkového ovládání se přesunulo z Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Impress do Prezentace ▸ Nastavení prezentace. Kromě toho bylo v tomto dialogovém okně vylepšeno rozvržení a popisky. tdf#135089 7ca9c5bd (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Dále je zde nové zaškrtávací pole umožňující povolit server dálkového ovládání přes bluetooth, aniž by musel být současně povolen (momentálně nezabezpečený) WiFi server. aee059ff (Michael Stahl, allotropia)

  Šablony

  • Opraveny šablony Impressu, v nichž byla vybrána nesprávná písma pro asijské jazyky a jazyky s komplexním rozvržením textu. 3adf0 (Jun Nogata)
  • Mnohá vylepšení a opravy v šablonách (Laurent Balland s přispěním Jérôme Bouata):
   • opraveny modré prvky na snímku a na postranní liště;
   • přidáno a vylepšeno umístění různých zástupných prvků;
   • opraveno pořadí snímků;
   • obrázky jsou nyní světlejší;
   • písma a formátování jsou konzistentnější;
   • opravy stylů a jejich hierarchie;
   • odstranění zbytečných značek v kódu;
   • vylepšena shoda s formátem ODF;
   • opraveny problémy s deklarací písem;
   • opravena velikost náhledu v zobrazení poznámek;
   • nyní je jednodušší používat šablony v jiných jazycích, než je angličtina;
   • na patřičná místa byly doplněny informace o autorech šablon.
   • Odpovídající hlášení a commity: tdf#122080 tdf#158017 tdf#158022 tdf#158202 tdf#158203 tdf#158204 tdf#158205 tdf#158206 tdf#158230 tdf#158250 tdf#158488 619500d6 d103f4af f1f8fd84 23c300a0 a9ad36ae


  Draw

  • Draw nyní importuje vícestránkové soubory TIFF (tj. jeden soubor TIFF obsahující několik dílčích souborů) tak, že umístí jeden obrázek na stránku. tdf#155444 (Rashesh Padia, Collabora)


  Base

  • Automatically added primary key (e.g., when user accepts Wizard's suggestion to add a missing primary key on exit) now enables AutoValue tdf#108057. (Mike Kaganski, Collabora)
  • Support for generic/unknown embedded databases in new database wizard (e.g. in File ▸ New ▸ Database ▸ Create a new database). tdf#156471 (Pierre Vacher)


  Grafy

  Math

  • Podpora vytváření a vykreslování vzorců v jazycích psaných zprava doleva (RTL). tdf#134193 (Khaled Hosny, TDF)
   Math se dvěma arabskými matematickými rovnicemi podle dvou různých konvencí sázení
  • Podpora arabských a perských operátorů a symbolů. tdf#111705 (Khaled Hosny, TDF)
  • Písmo v Math lze nyní změnit ve Formát ▸ Písma (výchozí je OpenSymbol). tdf#101174 (Khaled Hosny, TDF)
   Nastavení písem v Math 24.2
  • V editoru vzorců je nyní k dispozici Nástroje ▸ Speciální znak. tdf#32418 (Khaled Hosny, TDF)
  • Z experimentálního režimu přešel do výchozího nastavení inline (vizuální) režim úpravy vzorců. 2d47c824 (Khaled Hosny, TDF)


  Jádro / Obecné

  • Od tohoto vydání je zavedeno nové schéma číslování založené na kalendáři (RR.M.opravné_vydání). To uživatelům pomůže snadněji zjistit, jak aktuální je jejich nainstalovaná verze LibreOffice.
  • Změny v automatickém ukládání dokumentů: ve výchozím nastavení zapnuta možnost „Informace pro automatické obnovení“ , stejně jako „Vždy vytvořit záložní kopii“. Záložní kopie se ukládá ve složce určené v Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Cesty. Obě nastavení lze vypnout v Nástroje ▸ Možnosti ▸ Načítání/ukládání ▸ Obecné ▸ Ukládání. tdf#152463 (Bogdan Buzea)
  • Opravena mnohá omezení automatického obnovení a znovu povoleno uživatelské rozhraní automatického ukládání. Přidána možnost „Umístit zálohu do stejné složky jako dokument“. tdf#65509 tdf#68565 tdf#57414 (Mike Kaganski / Justin Luth, Collabora)
  • Opraveny různé chyby a doplněna řada vylepšení v uživatelském rozhraní Karty: mnoho vylepšení nabídek, lepší podpora náhledu tisku, oprava resetování přizpůsobeného rozvržení, lepší použití přepínačů, méně „skoků“ zpět na kartu Domů, oprava rozbití, ke kterým docházelo po opětovném načtení souboru, po náhledu tisku nebo po zobrazení předlohy. tdf#126006 tdf#125504 tdf#122270 tdf#141136 tdf#148121 (Justin Luth)
  • Do dialogového okna Nástroje ▸ Možnosti byla přidána funkce vyhledávání. tdf#49895 (Bayram Çiçek)
  • Automatické přepínání na tmavé barvy aplikace a tmavý motiv ikon, když je v nastavení desktopového prostředí nakonfigurováno tmavé barevné schéma, nyní funguje také pro varianty uživatelského rozhraní založené na Qt, používané např. ve výchozím nastavení v prostředí KDE Plasma. tdf#156894 tdf#149611 (Michael Weghorn)
  • V expertním nastavení se nyní v tipu nápovědy zobrazuje vysvětlující text k položkám konfigurace tdf#157431 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Expertní nastavení lze nyní filtrovat podle upravených hodnot. Upravené hodnoty jsou zobrazeny tučným textem. tdf#157432 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Vylepšené možnosti úprav v dialogovém okně expertního nastavení: (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • Správné ověření typu vstupu
   • Editace seznamů ve vlastním dialogu
  • Někdy algoritmy kontroly pravopisu posílají dva seznamy pro stejnou část věty, přičemž jeden z nich je někdy prázdný. Nyní se po kliknutí pravým tlačítkem zobrazí vždy neprázdný seznam. (Gökay Şatır, Collabora Productivity)
  • Byl opraven problém s nulovým ukazatelem v dialogovém okně pro heslo / libreofficeKit. (Gökay Şatır, Collabora Productivity)
  • Oprava chyby zakódovaného textu v korektoru Duden. (Gökay Şatır, Collabora Productivity)
  • V experimentálním režimu je dostupná automatická aktualizace založená na formátu MAR, a to pro 64bitová sestavení pro Windows poskytovaná TDF, viz Nástroje ▸ Možnosti ▸ Aktualizace online ▸ Automatická aktualizace. (Stephan Bergmann, allotropia)
  • V systému Windows byla podpora kódů Alt + NumPad (Alt a číslo na numerické klávesnici) vylepšena tak, aby umožňovala zadat znak z plného rozsahu Unicode. Poznámka: to koliduje s klávesovými zkratkami; klávesové zkratky Alt + Number nyní fungují pouze s čísly hlavní oblasti klávesnice ve Windows, nikoli s čísly na numerické klávesnici. Toto vylepšení nezohledňuje nastavení EnableHexNumpad z registru systému Windows. tdf#156443 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Přidána další upravitelná pole metadat Přispěvatel, Pokrytí, Identifikátor, Vydavatel, Vztah, Práva, Zdroj, Typ. Viz Soubor ▸ Vlastnosti ▸ Popis. tdf#138792 (Sarper Akdemir, allotropia)
  Dialogové okno Vlastnosti


  Nápověda LibreOffice

  Pokračuje práce na tom, aby nápověda LibreOffice popisovala přístup k příkazům z několika rozhraní: nabídek, rozhraní s kartami, pomocí klávesových zkratek, nástrojových lišt, stavového řádku apod.

  Stránky nápovědy popisují několik způsobů přístupu k příkazům

  Aktualizace nápovědy a opravy:


  Filtry

  Filtry založené na knihovně Orcus

  Následující vylepšení vycházejí především z vydání 0.19 knihovny Orcus (Kohei Yoshida, allotropia).

  • Přepracován importní filtr pro Gnumeric za účelem opravy chyb a přidání chybějících funkcí. Nejzajímavější doplněné funkce jsou:
   • styly buňky
   • textové řetězce s formátováním
   • pojmenované oblasti
   • výšky řádků a šířky sloupců
   • sloučené buňky
  • Přidána podpora pro import textových řetězců s formátováním ve formátu Excel 2003 XML.

  Import „kreslicího plátna“ z dokumentů DOCX

  Word má objekt nazvaný „kreslící plátno“, na který kreslíte tvary. Ty jsou spojeny do jednoho objektu, podobně jako při jejich seskupování. Toto kreslicí plátno je nutné použít ve Wordu, pokud kresba obsahuje tvary spojnic. Word zapíše tento objekt do souboru ve dvou variantách. První je původní kreslicí plátno ve formátu DrawingML, druhou je záložní formát VML s omezenými možnostmi. Předchozí verze LibreOffice dokázaly číst pouze záložní VML, nyní se načítá DrawingML. Díky tomu jsou nově importovány tyto funkce:

  • Importuje se pozadí kreslicího plátna.
  • Spojnice se již neimportují jako jednoduché tvary, ale jako skutečné spojnice připojené k počátečnímu a koncovému tvaru.
  • Primitivní tvary, jako jsou elipsy, jsou importovány jako tvar OOXML, takže text uvnitř tvaru se nyní může zalamovat.
  • Tvary mohou používat vícebarevné přechody, barvy motivu a efekty záře.

  (Regina)

  Lepší šifrování ODF

  Byl implementován nový způsob šifrování ODF pomocí hesla s následujícími výhodami:

  • výkonnější díky tomu, že klíč je odvozen pro soubor pouze jednou
  • odolnější proti neoprávněné manipulaci s ověřeným šifrováním (AES-GCM)
  • lepší skrývání metadat zamezuje únikům informací
  • vyšší odolnost proti útoku hrubou silou pomocí funkce Argon2id pro odvození klíče
  Warning.svg

  Upozornění:
  Takto zaheslované soubory je nutné otevřít v LibreOffice 24.2. Z tohoto důvodu je ve výchozím nastavení použito stávající standardní šifrování ODF.

  Nové šifrování je dostupné, pokud jsou zapnuty experimentální funkce Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Pokročilé. tdf#105844 (Michael Stahl, allotropia)


  Podpora SVG

  • 24.2.2
   Podpora pro parametry SVG stylů: style="overflow:notset", ...:hidden" a ...:visible" tdf#159968 (Xisco Fauli, TDF).
  • 24.2.3
   Překlady uložené v prvcích <switch> jsou nyní vybírány na základě jazyku národního prostředí systému. (Xisco Fauli, TDF) tdf#160386

  Podpora OOXML SVG


  WMF

  • Fix displaying images with size of EOF other than 3. tdf#155887 (Bartosz Kosiorek)


  Uživatelské rozhraní

  • Rozbalovací nabídka Vložit speciální znaky nyní zobrazuje popis vybraného znaku (také jako tip nápovědy při najetí myší). tdf#156538 (Jim Raykowski)
  • Dialogové okno uložení s heslem nyní obsahuje ukazatel síly hesla, který pro její určení využívá knihovnu zxcvbn-c. tdf#157518 (Sarper Akdemir, allotropia)
  • Vyskakovací okna s bezpečnostními upozorněními se nyní zobrazují jako informační lišty. tdf#157482 (Balázs Varga, allotropia) - V předchozí verzi, pokud byly povoleny příslušné možnosti v nastavení, bylo při každém uložení dokumentu zobrazeno okno s upozorněním a/nebo byly osobní údaje odstraněny. Tato vyskakovací okna byla změněna na jednotlivá upozornění na informační liště v horní části stránky. Informační lištu lze zobrazit, když dokument obsahuje jak skryté, tak osobní údaje. Tímto způsobem se uživatel o problému dozví, ale zároveň upozornění nenaruší jeho pracovní postup. V budoucnu by z lišty navíc mohlo být možné otevírat dialogové okno pro odstranění jednotlivých informací.
  • Dialogové stránky možností se chovaly různě, pokud byly možnosti nastavení uzamčeny. Několik prvků uživatelského rozhraní v takovém případě nebylo deaktivováno a na levé straně se u nich nezobrazovala ikona zámku. Nyní stránky možností fungují v případě uzamčených možností konzistentně. tdf#157698 (Balázs Varga, allotropia)
  • Vysvětlující texty pro možnosti dialogového okna týkajícího se zabezpečení maker, které uživateli ujasňují, co je povoleno a co je zakázáno. tdf#157588 (Gábor Kelemen, allotropia)
  • Nyní je možné obnovit oříznutí obrázku. tdf#86628 (Andrea Rosetti)

  Zpřístupnění

  • Stromová zobrazení, jako jsou ta v dialogovém okně Expertní nastavení (dostupné prostřednictvím Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Pokročilé ▸ Otevřít expertní nastavení), jsou nyní správně vystavena prostřednictvím rozhraní API pro přístupnost, takže obsah tabulky je oznamován čtečkami obrazovky. tdf#99609 (Michael Weghorn, TDF)
  • LibreOffice nyní ctí systémové nastavení pro omezení/zakázání animací tím, že zakáže animaci „pochodujících mravenců“ při kopírování buněk v Calcu. (Toto je novinka v LibreOffice 24.2 pro Windows a Linux; pro macOS je již součástí LibreOffice 7.6.) tdf#155414 (Patrick Luby; Michael Weghorn, TDF)
  • Byly opraveny problémy se zacházením s pozicemi myši v implementaci přístupnosti specifické pro Windows, takže čtečka obrazovky NVDA může správně oznamovat text buňky Calcu pod ukazatelem myši. tdf#156679 (Michael Weghorn, TDF)
  • Různé vyskakovací nabídky, jako je ovládací prvek stylu čáry ohraničení (např. používané v aplikaci Writer: Formát ▸ Odstavec ▸ Ohraničení ▸ Čára ▸ Styl) nebo výběr barvy písma (např. používané ve Writeru: Formát ▸ Znak ▸ Efekty pro písmo ▸ Barva písma) jsou nyní správně oznamovány čtečkou obrazovky NVDA ve Windows. tdf#101886 tdf#141101 tdf#156561 (Michael Weghorn, TDF)
  • Ovládací prvek mřížky UNO je nyní správně předáván vrstvě zpřístupnění a může být proto oznamován čtečkou obrazovky NVDA. tdf#156473 (Michael Weghorn, TDF)
  • Víceřádkové textové prvky (např. používané v dialogovém okně Nápověda ▸ Kontrola aktualizací) nyní podporuje přístupné textové rozhraní, které umožňuje čtečkám obrazovky oznamovat jeho textový obsah. tdf#104833 (Michael Weghorn, TDF)
  • Události zpřístupnění se změnami aktivního potomka se již neodesílají nesprávně, když se změní hodnota pole se seznamem, aniž by toto pole bylo aktivní. To způsobovalo matoucí chování čtečky obrazovky NVDA v dialogovém okně tisku. tdf#157137 (Michael Weghorn, TDF)
  • V systému Windows je nyní role IAccessible2 hlášena pro rámce, místo aby je hlásila jako dialogová okna. dd0a0ecb839df1289693d4b2f862e3942a80345d (Michael Weghorn, TDF)
  • Stavové řádky v dialogových oknech jsou nyní hlášeny se správnou rolí pro zpřístupnění, takže čtečky obrazovky je mohou podle toho nacházet a oznamovat. tdf#157639 (Michael Weghorn, TDF)
  • Čtečka obrazovky NVDA ve Windows nyní oznamuje obsah dialogového okna Nástroje ▸ Počet slov při jeho otevření. tdf#157633 (Michael Weghorn, TDF)
  • V systému Windows jsou nyní textové atributy hlášeny na vrstvě zpřístupnění podle specifikací atributů textu a atributů objektů IAccessible2, již se nepoužívají názvy a hodnoty vlastních atributů. Chybný pravopis je nyní hlášen také prostřednictvím odpovídajícího atributu textu. Spolu s odpovídající změnou ve verzi 2024.1 čtečky obrazovky NVDA to umožňuje oznamování chybně napsaných slov při čtení řádku textu ve Writeru. tdf#157696 (Michael Weghorn, TDF)
  • Ve Windows je nyní zarovnání textu hlášeno prostřednictvím odpovídajícího atributu objektu IAccessible2, což umožňuje asistenční technologii, jako je čtečka obrazovky NVDA, aby to oznámila. tdf#135922 (Michael Weghorn, TDF)
  • Zaškrtávací pole v dialogovém okně kontroly pravopisu lze nyní přepínat pomocí mezerníku tdf#135921 (Michael Weghorn, TDF)
  • U odstavců ve Writeru se stylem „Bloková citace“ se nyní používá také příslušná role zpřístupnění, která umožňuje, aby je jako blokové citace oznamovaly čtečky obrazovky. tdf#135586 (Michael Weghorn, TDF)
  • Čtečka obrazovky VoiceOver na macOS již nehlásí neužitečné „sbaleno“, když je ve Writeru aktivní odstavec nebo tlačítko na nástrojové liště. 64d7bb1917c38ad8e256a482778df647904f5502 (Michael Weghorn, TDF)
  • Přepínací tlačítka lze nyní přepínat pomocí odpovídající akce zpřístupnění, což umožňuje čtečkám obrazovky tak učinit. tdf#112661 tdf#112662 (Michael Weghorn, TDF)
  • Popisek pro záhlaví řádků a sloupců v Calc je nyní hlášen prostřednictvím atributů objektu „rowindextext“ a „colindextext“, jak je uvedeno ve specifikaci ARIA. Čtečka obrazovky Orca je využívá pro oznamování buněk. tdf#158030 (Michael Weghorn, TDF)
  • Čtečka obrazovky Orca na Linuxu nyní oznamuje aktuální stav tlačítka podtržení na nástrojové liště, tj. ukazuje, zda je podtržení aktuálně aktivní, nebo nikoliv. tdf#123864 (Michael Weghorn, TDF)

  Změny v textech uživatelského rozhraní

  • Jazyková nastavení byla v možnostech přejmenována na Jazyky a národní prostředí. tdf#157716 (Aswath T)
  • Desetinný oddělovač v možnostech byl přejmenován na Desetinný oddělovač na numerické klávesnici. tdf#113478 (Adoche Onaji)
  • V dialogovém okně Přizpůsobit bylo tlačítko Změnit přejmenováno na Přiřadit. tdf#155214 (Aswath T)
  • V dialogovém okně Oblast byla přejmenována možnost Škálovat na Jako procento rodiče tdf#154019. (Heiko Tietze, TDF)
  • Popis byl přejmenován na Alternativní text. tdf#155044 (Heiko Tietze / Ilmari Lauhakangas, TDF)
  • V dialogovém okně pro rejstříky byla přejmenována možnost Vyhodnotit až do úrovně na Až do úrovně. tdf#157908 (Seth Chaiklin)
  • Přidat odstavcům a tabulkám na začátku stránek horní mezeru v možnostech bylo přejmenováno na Přidat horní mezeru odstavcům a tabulkám na začátku stránek a za zalomeními stránek. tdf#141676 (Seth Chaiklin)
  • Na kartě Uspořádat dialogového okna Styl byla změněna možnost Automatická aktualizace na Automatická aktualizace z dokumentu. tdf#149796 (Seth Chaiklin)
  • Místo nastavení vdov a sirotků se na kartě Tok textu dialogového okna Styl odstavce nyní používají termíny vztažené k rozdělování odstavce. tdf#156795 tdf#156109 Samuel Mehrbrodt (allotropia)


  Lokalizace

  • LibreOffice je nyní k dispozici v arménštině. Arménština je indoevropský jazyk, jímž mluví 5–7 milionů lidí v Arménské republice i jinde ve světě. Uživatelské rozhraní LibreOffice do značné míry přeložil Tigran Zargarjan. Další informace v příspěvku na blogu

  Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazykové podpory

  Slovníky

  • Byl aktualizován slovinský slovník synonym (Martin Srebotnjak, OpenTezaver).


  Skriptování

  BASIC

  • Funkce CCur nyní respektuje národní prostředí systému. tdf#128122 (Jonathan Clark)

  Knihovny ScriptForge

  Rozšiřitelná a robustní kolekce zdrojů pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

  Knihovny vystavují celkem 32 služeb, z nichž každá má řadu metod a vlastností.

  Nově v LibreOffice 24.2:

  • Nová služba Dataset pomáhá procházet data shromážděná pomocí tabulek, dotazů nebo příkazů SQL SELECT. Získávání a aktualizace dat záznamů je snadné pomocí slovníků název pole => hodnota pole. Binární pole lze extrahovat do souborů nebo aktualizovat obsah souborů.
  • Služba Database podporuje režimy transakcí s metodami Commit() a Rollback().
  • Pomocí nové vlastnosti filesystem služby Document můžete procházet vnitřní souborovou strukturou dokumentů jako v běžných složkách a souborech.
  • Metody Files() a Subfolders() ve službě FileSystem poskytují seznam souborů a složek přítomných ve složce. Nyní přijímají další booleovský argument IncludeSubfolders.
  • Vlastnost UserData služby Platform umožňuje přístup k obsahu odpovídající stránky v dialogovém okně Nástroje/Možnosti.
  • Služba Dokumenty je obohacena o sadu funkcí pro správu stylů. Např. potlačení všech nepoužívaných stylů lze provést pomocí několika řádků kódu.

  Celá sada služeb (kromě případů, kdy je to lépe proveditelné pomocí nativních vestavěných funkcí) je k dispozici pro skripty Pythonu s identickou syntaxí a chováním jako v jazyce Basic.

  Odstranění funkcí / ukončení podpory

  • Odstranění průvodce exportem do HTML z Draw a Impressu. Export do HTML z uživatelského rozhraní se nyní chová stejně jako použití --convert-to html:"impress_html_Export" z příkazového řádku, snímky se exportují jako jeden dokument. tdf#105303 (Xisco Fauli, TDF)
  • V návaznosti na dodavatele prohlížeče a obecné trendy v oboru byla z LibreOffice odstraněna podpora protokolu FTP. tdf#146386, 4a26dcac (Michael Stahl, allotropia)
  • Následující písma již nejsou ve výchozím nastavení přibalena. tdf#159752 (Khaled Hosny, TDF)
   • NotoMono-Regular.ttf
   • NotoNaskhArabicUI-Bold.ttf
   • NotoNaskhArabicUI-Regular.ttf
   • NotoSans-Condensed.ttf
   • NotoSans-CondensedBold.ttf
   • NotoSans-CondensedBoldItalic.ttf
   • NotoSans-CondensedItalic.ttf
   • NotoSans-Light.ttf
   • NotoSans-LightItalic.ttf
   • NotoSansArabicUI-Bold.ttf
   • NotoSansArabicUI-Regular.ttf
   • NotoSerif-Condensed.ttf
   • NotoSerif-CondensedBold.ttf
   • NotoSerif-CondensedBoldItalic.ttf
   • NotoSerif-CondensedItalic.ttf
   • NotoSerif-Light.ttf
   • NotoSerif-LightItalic.ttf


  Kompatibilita platforem

  • Ve Windows jsou nyní textové atributy hlášeny na vrstvě zpřístupnění podle IAccessible2 textových atributů a atributů objektu. Již se nepoužívají názvy a hodnoty vlastních atributů. Asistenční technologii, která v současnosti podporuje pouze vlastní atributy LibreOffice, je třeba upravit tak, aby podporovala atributy podle specifikací IAccessible2. Pro čtečku obrazovky NVDA je toto implementováno pro nadcházející verzi 2024.1. tdf#157696
  • Minimální požadavky na sestavení a spuštění LibreOffice v Linuxu byly zvýšeny z Red Hat Enterprise Linux 7/CentOS 7 na Red Hat Enterprise Linux 8/CentOS 8 (nebo ekvivalentní). To také znamená, že minimální podporovanou verzí Qt pro „zásuvné moduly VCL“ založené na Qt 5 (qt5/kf5) je nově Qt 5.15. 02f48a32
  • libxml2 and libxslt are now required to be installed on the system for TDF release builds b20f17ce.


  Změny API

  • Skupina konstant com.sun.star.sheet.NamedRangeFlag nyní podporuje příznak HIDDEN, který umožňuje skrýt pojmenované oblasti z uživatelského rozhraní. Nyní je podporována také kompatibilita MSO se skrytými pojmenovanými oblastmi. tdf#154449 (Rafael Lima)
  • Nové příkazy UNO pro Writer:
   • .uno:SpotlightParaStyles a .uno:SpotlightCharStyles pro funkci indikátoru pro styly odstavce či znakové styly. Příkazy jsou dostupné v nabídce: Formát ▸ Indikátor. tdf#156114 (Jim Raykowski)
   • .uno:InsertDateFieldVar a .uno:InsertTimeFieldVar pro pole s proměnným datem a proměnným časem. To umožňuje přiřadit zkratky k pevným i proměnným variantám polí data a času. Obě varianty jsou nyní dostupné z nabídky Writeru: Vložit ▸ Pole. 6c073a18 (Xisco Fauli, TDF)
  Snímek obrazovky nabídky, která obsahuje pevné a proměnné varianty polí Datum a Čas.


  Změny konfigurace

  • Pomocí nového nastavení lze zakázat nezabezpečené síťové protokoly (například nešifrované protokoly HTTP, SMTP a TLS starší verze než 1.2). Pokud je zakázáno, WebDAV UCP se automaticky pokusí připojit místo toho přes HTTPS, zatímco ostatní služby se odmítnou připojit. 5365daf6 8e46dd95 8b0b453e
   • org.openoffice.Office.Security/Net/AllowInsecureProtocols
  • Následující nastavení lze použít pro zakázání soffice --accept ec3ffe62
   • org.openoffice.Office.Security/Net/AllowInsecureUNORemoteProtocol
  • Následující konfigurační klíče byly označeny jako zastaralé:
   • org.openoffice.Office.Inet::Settings::ooInetFTPProxyName tdf#146386
   • org.openoffice.Office.Inet::Settings::ooInetFTPProxyPort tdf#146386
  • Následující zastaralé konfigurační klíče byly odstraněny:
   • org.openoffice.Office.Common/InternalMSExport/UseOldExport tdf#154077 (Gabor Kelemen, allotropia)
   • org.openoffice.Office.Histories/HistoryItem/Password (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • org.openoffice.Office.Paths/Storage (Samuel Mehrbrodt, allotropia) 3cee7ede
   • org.openoffice.Office.Linguistic/SpellChecking/IsSpellCapitalization (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Úpravy barev úvodní obrazovky StartCenterThumbnailsHighlightColor a StartCenterThumbnailsHighlightTextColor byly odstraněny a používají výchozí nastavení systému tdf#158084 (Heiko Tietze, TDF)


  Android Viewer

  • Byla přidána počáteční podpora tmavého motivu tdf#124480 (Michael Weghorn, TDF)
  • Díky mnoha překladatelům byla přidána podpora pro více jazyků uživatelského rozhraní