Opombe ob izdaji LibreOffice 24.2

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/24.2 and the translation is 99% complete.

  Writer

  • »Pravno« oštevilčenje seznama: omogoči, da določena raven seznama uporablja arabsko številčenje za vse dele seznama. tdf#150408 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Komentarji lahko zdaj uporabljajo sloge, pri čemer je slog odstavka »Komentar« privzeti slog. Tako je lažje spreminjati oblikovanje vseh komentarjev naenkrat ali vizualno kategorizirati različne vrste komentarjev. tdf#103064 (Maxim Monastirsky)


  • Izboljšane glave/noge naslovnice pri uvozu OOXML: uporabi lastnost naslovnice v obstoječem slogu strani namesto ustvarjanja novega sloga strani samo za naslovnico. tdf#136472 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • 24.2.2
   Nov odstavek je moč vstaviti pred kazalo vsebine s kombinacijo tipk izmenjalka + vnašalka (kot pri tabelah). tdf#146356 (Oliver Specht, CIB)
  • 24.2.5
   Odpiranje dokumentov z vdelanimi pisavami ni več počasno na macOS. (Patrick Luby) tdf#155212

  Krmar

  • Povezljive elemente lahko zdaj povlečete in spustite iz okna Krmarja na izbor besedila, da se izbor uporabi kot besedilo hiperpovezave. tdf#156111 (Jim Raykowski)
  • Gnezdene razdelke je zdaj mogoče zložiti tako kot naslove (tdf#158103) in jih je mogoče skriti ali narediti vidne prek njihovega kontekstnega menija. (tdf#157681). (Jim Raykowski)  • Komentarji v niti so zdaj v Krmarju združeni. tdf#157729 (Jim Raykowski)  Večstranske plavajoče tabele

  Podpora večstranskih plavajočih tabel je izboljšana na več načinov:

  Predloge

  • Predloge z zahtevanimi nastavitvami za japonsko besedilo so dodane v kategorijo Lokalizacija. To povečuje medopravilnost s programom Microsoft Word za japonske uporabnike. tdf#86483, feeb3a46 (Jun Nogata)


  Nov algoritem preloma vrstic za boljšo medopravilnost

  Od leta 2013 nelastniške, z metriko združljive alternativne pisave nimajo več zagotovljene enake postavitve odstavkov, saj je MS Word 2013 uvedel nov privzeti algoritem preloma vrstic za obojestransko poravnano besedilo (velja tudi za vse novejše različice). Da bi povrnili izgubljeno medopravilnost, je bil enak algoritem implementiran tudi v programu Writer, da bi do 20 % zmanjšali presledke v poravnanih vrsticah (tdf#119908; objava na blogu; László Németh, donator: NLnet).

  Primer: dvostranski preizkusni dokument je v programu Writer strnjen na eno stran, tako kot v programu MS Word, kot je vidno na naslednji sestavljeni sliki (rdeče besedilo, natipkano v programu MS Word, ki ga prekriva črno besedilo, natipkano v programu LibreOffice Writer). Po razvoju je rdeče besedilo v programu MS Word vidno le pri veliki povečavi poleg črnih črk Writerja, saj so prelomi vrstic že popolnoma enaki:

  Primerjava strani s postavitvijo črk v programu Writer (črno) in MS Word (rdeče): dvostransko besedilo Lorem se je v Writerju strnilo na eno stran, tako kot v programu MS Word.

  Opomba: zaenkrat se uporablja samo za medopravilnost DOCX (tudi za datoteke ODT, ki so pretvorjene iz novih datotek DOCX s strnjevanjem presledkov), vendar naj bi postal privzeti algoritem obojestranske poravnave v naslednjih osrednjih različicah pisarniškega paketa LibreOffice.


  Calc

  • Novo polje iskanja v zloženem zavihku Funkcije v stranski vrstici. tdf#122718 (Rafael Lima)


  • Zapis števil: znanstvena notacija je zdaj podprta in shrani v ODF naslednji kodi (tdf#153993 in tdf#156449, Laurent Balland):
   • vdelanim besedilom, s številskim zapisom, kot je ###.000 E0,
   • malimi črkami za eksponente, s številskim zapisom, kot je ###.000e0,
   • eksponenti s praznim »?« namesto »0«, s številskim zapisom, kot je 0.00E+?0.
  • Pisave imajo ponovno predogled v živo: začasno se uveljavi na izbranih celicah s premikanjem s kazalcem miške čeznje ali s krmarjenjem po spustnem seznamu pisav (v stranski ali orodni vrstici). tdf#158320 (Caolán McNamara, Collabora)
  • Tipke za bližnjice za preklop med delovnimi listi zdaj delujejo krožno od zadnjega na prvega, (krmilka + tabulatorka ali krmilka + nasl. stran, ⌘ Cmd + tabulatorka ali ⌘ Cmd + nasl. stran) in obratno (krmilka + dvigalka + tabulatorka ali krmilka + prej. stran, ⌘ Cmd + dvigalka + tabulatorka ali ⌘ Cmd + prej. stran). tdf#156311 (Denis Sorotnik)
  • Poudarjanje stolpca/vrstice za dejavno celico (Sahil Gautam) tdf#33201
   • Na voljo prek Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Pogled ali prek menijskega ukaza Pogled ▸ Poudarjanje stolpca/vrstice
    Zaslonska slika poudarjene celotne vrstice in stolpca, v katerima se nahaja dejavna celica

  • Ko kopirate formule, ki ste jih naredili vidne z ukazom Pogled ▸ Pokaži formulo (bližnjica krmilka + `), boste lahko z njihovim lepljenjem v urejevalnikih besedil videli formule (in ne njihove rezultate). Več formul lahko neposredno kopirate/lepite v Writer z Uredi ▸ Posebno lepljenje ▸ Neoblikovano besedilo. tdf#156357 (Heiko Tietze, TDF)


  • 24.2.5
   Funkciji SUMIF in AVERAGEIF zdaj vedno delujeta pravilno s tabelo poizvedbe (brez nuje po tretjem neobveznem parametru). tdf#158789 (Eike Rathke, Red Hat)
  • 24.2.4
   Datoteke XLS z veliko pravili pogojnega oblikovanja se zdaj odpirajo hitreje. (Noel Grandin, Collabora) tdf#160706

  Impress


  Nastavitve projekcije

  • Nastavitev »Pokaži vrstico krmarjenja« v Projekcija ▸ Nastavitve projekcije se zdaj shranjuje med krajevne prilagoditve. tdf#157788 (Amin Irgaliev, Vladislav Tarakanov)
  • Nastavitve Upravljalnega zaslona govorca in Daljinca so prenesene iz Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Impress v Projekcija ▸ Nastavitve projekcije. Poleg tega so izboljšane oznake in postavitev pogovornega okna. tdf#135089 7ca9c5bd (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Poleg tega je dodano potrditveno polje, da je strežnik Bluetooth za Daljinca mogoče omogočiti, ne da bi omogočili (trenutno ne povsem varen) strežnik WiFi. aee059ff (Michael Stahl, allotropia)


  Predloge

  • Predloge Impress z nepravimi pisavami za CJK in CTL so popravljene. 3adf0 (Jun Nogata)


  • Številne izboljšave in popravki predlog (Laurent Balland, avtor prispevkov tudi Jérôme Bouat):


  Draw

  • Draw zdaj uvaža večstranske datoteke TIFF (t.j. datoteke TIFF z več poddatotekami), tako da vsako sliko postavi na novo stran. tdf#155444 (Rashesh Padia, Collabora)


  Base

  • Samodejno dodan primarni ključ (ko npr. uporabnik sprejme predloge čarovnika za dodajanje manjkajočega primarnega ključa ob izhodu) zdaj omogoča samodejne vrednosti tdf#108057. (Mike Kaganski, Collabora)
  • Podpora za splošne/neznane vdelane zbirke podatkov v novem čarovniku za zbirke podatkov (npr. v Datoteka ▸ Nov ▸ Zbirka podatkov ▸ Ustvari novo zbirko podatkov). tdf#156471 (Pierre Vacher)


  Chart

  Math

  • Podpora nastavljanja in izrisovanja formule v smeri z desne proti levi. tdf#134193 (Khaled Hosny, TDF)
   Math z arabskima matematičnima enačbama, ki sledita dvema različnima konvencijama stavljenja znakov

  • Podpora za arabske in perzijske operatorje in simbole. tdf#111705 (Khaled Hosny, TDF)
  • Pisavo za Math je zdaj možno spremeniti v Oblika ▸ Pisave ... (privzeto je to OpenSymbol). tdf#101174 (Khaled Hosny, TDF)
   Nabor matematične pisave, nastavljen na pisavo Nagwa TK Math, spremenljivke in drugo nastavljene na pisavo Nagwa TK Text.

  • Orodja ▸ Poseben znak ... je zdaj na voljo v urejevalniku formul. tdf#32418 (Khaled Hosny, TDF)
  • Način urejanja formule sredi vrstice (vizualno) je odslej privzeto omogočen in je tako prešel iz poskusne funkcionalnosti. 2d47c824 (Khaled Hosny, TDF)
  • 24.2.5
   Patch adding backslash "\" before parentheses "(" and ")" to ensure proper display of unpaired parentheses in formula in DOCX, PPTX and XLSX documents. tdf#158023, tdf#68997 (Amin Irgaliev)


  Osrčje/splošno

  • Od te različice naprej velja novo, koledarsko številčenje izdaj (LL.M.popravek). Tako bodo uporabniki hitro vedeli, kako sodobna je njihova nameščena različica LibreOffice.
  • Spremembe pri samodejnem shranjevanju dokumentov: možnost »Shrani podatke za samoobnovitev vsakih« je privzeto vklopljeno, prav tako »Vedno ustvari varnostno kopijo«. Varnostne kopije se zbirajo v mapi, določeni pod Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Poti. Obe nastavitvi lahko izključite pod Orodja ▸ Možnosti ▸ Nalaganje/shranjevanje ▸ Splošno ▸ Shrani. tdf#152463 (Bogdan Buzea)
  • Odpravljene so številne omejitve samodejne obnovitve in uporabniški vmesnik samodejnega shranjevanja je ponovno omogočen. Dodana je možnost »Varnostno kopijo postavi v isto mapo kot dokument«. tdf#65509 tdf#68565 tdf#57414 (Mike Kaganski / Justin Luth, Collabora)
  • Številne moteče malenkosti zloženke so popravljene: veliko izboljšav menija, boljša podpora predogleda tiskanja, pravilna ponastavitev prilagojene postavitve, izboljšana raba izbirnih gumbov, manj »skokov« nazaj na zavihek Osnovno, odpravljene napake po ponovnem nalaganju datoteke ali predogledu tiskanja ali pogledu matrice. tdf#126006 tdf#125504 tdf#122270 tdf#141136 tdf#148121 (Justin Luth)
  • Pomoč ▸ Išči ukaze zdaj najde imena podmenijev, da vrne bolj relevantne rezultate. tdf#157114 (Dung Saga)
  • V Orodja ▸ Možnosti je dodana funkcija iskanja. tdf#49895 (Bayram Çiçek)


  • Samodejno preklapljanje v temne barve in temo temnih ikon, ko je v nastavitvah namizja prilagojena temna barvna shema, deluje zdaj tudi za inačice uporabniškega vmesnika na osnovi Qt, torej npr. privzeto na KDE Plasma. tdf#156894 tdf#149611 (Michael Weghorn)
  • Strokovna prilagoditev zdaj prikaže besedilo razlage pri nastavitvah v obliki namiga. tdf#157431 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)


  • Strokovne prilagoditve je zdaj možno filtrirati po spremenjenih vrednostih. Spremenjene vrednosti so prikazane krepko. tdf#157432 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Izboljšane zmogljivosti urejanja v pogovornem oknu Strokovnih nastavitev: (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • Pravilno potrjevanje vhodne vrste.
   • Urejanje seznamov v lastnem pogovornem oknu.
  • Včasih algoritmi za preverjanje črkovanja pošljejo dva seznama za isti del stavka. Eden od seznamov je včasih prazen. Zdaj se ob desnem kliku prikaže seznam, ki ni prazen. (Gökay Şatır, Collabora Productivity)
  • Težava z ničelnim kazalcem v pogovornem oknu za gesla (password-dialog / libreofficeKit) je odpravljena. (Gökay Şatır, Collabora Productivity)
  • Odpravljena je težava kodiranega besedila v korektorju besedil Duden. (Gökay Şatır, Collabora Productivity)
  • V poskusnem načinu je na voljo samodejna posodobitev na osnovi MAR za gradnje Windows 64-bit TDF, glejte Orodja ▸ Možnosti ▸ Spletna posodobitev ▸ Samodejna posodobitev. (Stephan Bergmann, allotropia)
  • Na sistemih Windows izmenjalka + tipke števk na številski tipkovnici omogočajo polni obseg Unicode. Upoštevajte, da se to prekriva z obravnavo tipk za bližnjice: bližnjice izmenjalka + števka zdaj delujejo samo s števkami na glavnih področjih tipkovnic v Windows, ne pa s števkami z numeričnih tipkovnic. Upoštevajte tudi, da ta izboljšava ne vključuje podpore za nastavitev sistema Windows v registru EnableHexNumpad. tdf#156443 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Uvedena so dodatna polja metapodatkov, ki jih je moč urejati: Contributor/Avtor prispevka, Coverage/Področje, Identifier/Identifikator, Publisher/Založnik, Relation/Relacija, Rights/Pravice, Source/Vir, Type/Vrsta. Glejte Datoteka ▸ Lastnosti ... ▸ Opis. tdf#138792 (Sarper Akdemir, allotropia)
  Pogovorno okno Lastnosti


  Pomoč za LibreOffice

  Pomoč LibreOffice še bolje opisuje dostop do ukazov iz več vmesniških elementov: menijev, zloženke v zavihkih, tipkovnice, orodnih vrstic, vrstice stanja in drugih.

  Strani pomoči opisujejo več različnih načinov za dostop do ukazov


  Posodobitve in popravki vsebine pomoči:


  Filtri

  Filtri na osnovi Orcusa

  Naslednje izboljšave so posledica predvsem izdaje 0.19 knjižnice orcus (Kohei Yoshida, allotropia).

  • Povsem predelan uvozni filter Gnumeric z odpravljenimi hrošči in dodanimi manjkajočimi funkcionalnostmi. Omembe vredne novosti so predvsem:
   • slogi celic,
   • nizi obogatenega besedila,
   • imenovani obsegi,
   • višine vrstic in širine stolpcev in
   • spojene celice.
  • Dodana podpora za uvoz nizov z obogatenim besedilom v zapis Excel 2003 XML.

  Uvoz "risalnega platna" iz dokumentov docx

  Word ima predmet, ki se imenuje »Drawing Canvas« (»risalno platno«) in na katerega lahko rišete like. Ti so združeni v en predmet, podobno kot pri združevanju v skupine. To risalno platno je treba uporabiti v Wordu, če risba vsebuje like konektorjev. Word zapiše ta predmet v datoteko v dveh različicah. Eden je izvirno risalno platno v oznakah DrawingML, drugi pa je nadomestni predmet z zmanjšanimi lastnostmi v oznakah VML. Prejšnje različice paketa LibreOffice so lahko brale samo nadomestni vzorec VML. Zdaj LibreOffice bere tudi DrawingML. To omogoča naslednje nove funkcionalnosti uvoza:

  • Uvozi se ozadje platna za risanje.
  • Konektorji se več ne uvažajo kot enostavni liki, temveč kot pravi konektorji, pripeti na začetni in končni lik.
  • Bazični liki, kot so elipse, se uvozijo kot ooxml-shape, zato se besedilo v liku zdaj lahko ovije.
  • Liki lahko uporabljajo večbarvne prelive, barve tem in učinke žarenja.

  (Regina)

  Polnokrvno šifriranje ODF

  Implementiran je nov način šifriranja ODF na osnovi gesel, ki ima naslednje prednosti:

  • hitrejše zaradi pridobivanja ključa le enkrat na paket;
  • bolje zaščiteno pred poseganjem zaradi overjenega šifriranja (AES-GCM);
  • boljše skrivanje metapodatkov, kar zmanjšuje utekanje podatkov;
  • z višjo odpornostjo na napade z grobo silo z uporabo pomnilniško trdne funkcije pridobivanja ključa Argon2id.
  Warning.svg

  Warning:
  Za odpiranje teh šifriranih datotek boste potrebovali LibreOffice 24.2. Zaradi tega je privzeto uporabljeno dosedanje standardno šifriranje ODF.

  To je na voljo, če omogočite Poskusne funkcionalnosti prek Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno (LibreOffice ▸ Nastavitve ▸ LibreOffice ▸ Napredno). tdf#105844 (Michael Stahl, allotropia)


  Podpora SVG

  • 24.2.2
   Podpora za parametre slogov SVG: style="overflow:notset", ...:hidden" in ...:visible". (Xisco Fauli, TDF) tdf#159968


  • 24.2.3
   Prevodi, shranjeni v elementih <switch>, se zdaj izbirajo glede na značko jezika sistemskih območnih nastavitev. (Xisco Fauli, TDF) tdf#160386  Podpora SVG OOXML

  • Podprta razširitev imenskega prostora OOXML SVG (http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/SVG/main);
  • Uvozi sliko SVG (element svgBlip) namesto nadomestnega PNG;
  • Izvozi sliko SVG skupaj z nadomestno sliko PNG, ki se uporabi, če element svgBlip ni podprt (npr. v starejših različicah MS Office). tdf#51510, tdf#126084 (Tomaž Vajngerl, Collabora)  WMF

  • Popravljeno prikazovanje slik velikosti EOF, različnim od 3. tdf#155887 (Bartosz Kosiorek)


  Uporabniški vmesnik

  • Spustni meni Vstavi posebne znake zdaj prikaže opis izbranega znaka (pa tudi v namigu ob postoju nad njim). tdf#156538 (Jim Raykowski)


  • Pogovorno okno shranjevanja z geslom zdaj prikaže merilnik jakosti gesla, ki za ugotavljanje jakosti gesel uporablja zxcvbn-c. tdf#157518 (Sarper Akdemir, allotropia)


  • Pojavna okna varnostnih opozoril so pretvorjena v sporočila v informacijski vrstici v izogib blokadam zoprnih pogovornih oken z opozorili. tdf#157482 (Balázs Varga, allotropia) - V prejšnji izvedbi se je ob omogočanju ustreznih možnosti prilagoditve ob vsakem shranjevanju dokumenta izdalo opozorilo in/ali so bili osebni podatki odstranjeni. Ta pojavna okna z varnostnimi opozorili so bila spremenjena v posamezna opozorila v informacijski vrstici na vrhu strani. Informacijska vrstica se lahko prikaže tako za skrite kot za osebne podatke. Na ta način uporabnik prejme namig, ne da bi bil pri tem bistveno moten delovni proces. Z gumbom na pasici lahko dodatno odprete pogovorno okno, v katerem lahko odstranite posamezne informacije.


  • Strani pogovornega okna Možnosti so se ob zaklenjenih možnostih vedle nedosledno. Več elementov uporabniškega vmesnika tega ne odraža, saj postanejo onemogočeni in na levi strani prikazujejo ikono ključavnice. Ob koncu tega podviga bodo vse strani z možnostmi delovale dosledno, ko so možnosti zaklenjene. tdf#157698 (Balázs Varga, allotropia)


  • Besedilo pogovornega okna možnosti o varnostnih nastavitvah makrov bolje pojasni, kaj je dovoljeno in kaj preprečeno. tdf#157588 (Gábor Kelemen, allotropia)


  • Zdaj je možno ponastaviti obrezovanje slike. tdf#86628 (Andrea Rosetti)

  Dostopnost

  • Drevesni pogledi, kot je tisti v pogovornem oknu Strokovna prilagoditev (prek Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno ▸ Odpri strokovno prilagoditev) so zdaj pravilno razkriti prek API-jev dostopnosti, tako da bralniki zaslona oznanijo vsebino tabele. tdf#99609 (Michael Weghorn, TDF)
  • LibreOffice zdaj spoštuje sistemsko nastavitev za zmanjšanje/onemogočanje animacij in tako onemogoči animacijo »korakajočih mravelj« pri kopiranju celic v programu Calc (to je novost v LibreOffice 24.2 za sisteme Windows in Linux; za macOS je to vključeno že v LibreOffice 7.6). tdf#155414 (Patrick Luby; Michael Weghorn, TDF)
  • Odpravljene so bile težave pri ravnanju s položaji miške v izvajanju dostopnosti na sistemih Windows, tako da lahko bralnik zaslona NVDA pravilno napove besedilo celice Calc pod kazalcem miške. tdf#156679 (Michael Weghorn, TDF)
  • Več pojavnih menijev, kot je kontrolnik sloga robne črte (npr. v Writerju Oblika ▸ Odstavek ▸ Obrobe ▸ Črta ▸ Slog) ali izbirnik barve pisave (npr. v Writerju Oblika ▸ Znak ▸ Učinek pisave ▸ Barva pisave), bralnik zaslona NVDA zdaj pravilno oznani na sistemih Windows. tdf#101886 tdf#141101 tdf#156561 (Michael Weghorn, TDF)
  • Kontrolnik mreže UNO je zdaj ustrezno razkrit plasti dostopnosti in ga je zato moč objaviti bralniku zaslona NVDA. tdf#156473 (Michael Weghorn, TDF)
  • Večvrstično urejevalno pogovorno okno (kot npr. pri Pomoč ▸ Preveri obstoj posodobitev) zdaj podpira vmesnik dostopnega besedila, kar omogoča bralnikom zaslona, da oznanijo njegovo besedilno vsebino. tdf#104833 (Michael Weghorn, TDF)
  • Dostopni dogodki dejaven-podrejeni-spremenjen (active-descendant-changed) se ne pošiljajo več nepravilno, če se vrednost kombiniranega polja spremeni, ne da bi kombinirano polje imelo pozornost, kar je povzročalo nejasno vedenje bralnikov zaslona NVDA v pogovornem oknu za tiskanje. tdf#157137 (Michael Weghorn, TDF)
  • Na sistemih Windows vloga IAccessible2 zdaj poroča o okvirih pravilno in ne več kot o pogovornih oknih. dd0a0ecb839df1289693d4b2f862e3942a80345d (Michael Weghorn, TDF)
  • O vrsticah stanja v pogovornih oknih se zdaj poroča s pravo vlogo dostopnost, tako da jih bralniki zaslona lahko najdejo in o njih ustrezno poročajo. tdf#157639 (Michael Weghorn, TDF)
  • Vsebina pogovornega okna Orodja ▸ Štetje besed ... je zdaj objavljena bralniku zaslona NVDA na sistemih Windows, ko se odpre pogovorno okno. tdf#157633 (Michael Weghorn, TDF)
  • Na sistemih Windows se o atributih besedila zdaj poroča na ravni dostopnosti v skladu s specifikacijo atributov besedila in predmetov IAccessible2, nič več z imeni in vrednostmi atributov po meri. Tudi neveljavno črkovanje se zdaj sporoča prek ustreznega atributa besedila. Skupaj z ustrezno spremembo v različici 2024.1 zaslonskega bralnika NVDA objava napačno črkovanih besed zdaj pri branju vrstice v programu Writer deluje. tdf#157696 (Michael Weghorn, TDF)
  • Na sistemih Windows je poravnava besedila zdaj sporočena prek ustreznega atributa predmeta IAccessible, zaradi česar jo lahko oznanijo podporne tehnologije, kot je zaslonski bralnik NVDA. tdf#135922 (Michael Weghorn, TDF)
  • Potrditvena polja v pogovornem oknu črkovanja je zdaj možno potrjevati s preslednico. tdf#135921 (Michael Weghorn, TDF)
  • Odstavki v programu Writer, ki uporabljajo slog odstavka »Citat v bloku«, zdaj uporabljajo tudi vlogo dostopnosti za citate v bloku (block quote), zaradi česar jih lahko bralniki zaslona objavljajo kot citate v bloku. tdf#135586 (Michael Weghorn, TDF)
  • Zaslonski bralnik VoiceOver na macOS nič več ne reče "collapsed", ko pozornost dobi odstavek ali gumb orodne vrstice v programu Writer. 64d7bb1917c38ad8e256a482778df647904f5502 (Michael Weghorn, TDF)
  • Gumbe preklopa je zdaj možno preklopiti z ustreznim dostopnim dejanjem, kar omogoča bralnikom zaslona, da to storijo. tdf#112661 tdf#112662 (Michael Weghorn, TDF)
  • Oznaka glav vrstic in stolpcev v programu Calc je zdaj sporočena prek atributov predmeta »rowindextext« in »colindextext« kot to določa specifikacija ARIA. Bralnik zaslona Orca uporablja slednje za obveščanje o celicah. tdf#158030 (Michael Weghorn, TDF)
  • Zaslonski bralnik Orca na Linuxu zdaj objavi trenutno stanje gumba orodne vrstice za podčrtovanje, t.j. pokaže, ali je podčrtovanje trenutno dejavno ali ne. tdf#123864 (Michael Weghorn, TDF)

  Spremembe v nizih vmesnika

  • Jezikovne nastavitve je spremenjeno v Jeziki in področne nastavitve v možnostih programa. tdf#157716 (Aswath T)
  • Decimalno ločilo je spremenjeno v Tipka za decimalno ločilo na številski tipkovnici, tdf#113478 (Adoche Onaji)
  • Spremeni je spremenjen v Dodeli v pogovornem oknu Prilagodi. tdf#155214 (Aswath T)
  • Merilo je v pogovornem oknu Področje spremenjeno v Kot odstotek nadrejenega (tdf#154019). (Heiko Tietze, TDF)
  • Opis je spremenjen v Nadomestno besedilo. tdf#155044 (Heiko Tietze / Ilmari Lauhakangas, TDF)
  • Oceni do ravni je v pogovornem oknu kazal spremenjeno v Vključi do ravni. tdf#157908 (Seth Chaiklin)
  • Razmik odstavkov in tabel dodaj na vrh strani je bil v možnostih spremenjen v Na vrh prve strani in prelomov strani dodaj razmik odstavkov in tabel. tdf#141676 (Seth Chaiklin)
  • Samoposodobi je na zavihku Organiziraj v pogovornem oknu Slog spremenjeno v Samodejno posodobi iz dokumenta. tdf#149796 (Seth Chaiklin)
  • Namesto nadzoru vdov in sirot zavihek Potek besedila v pogovornem oknu Slog odstavek zdaj govori o deljenju odstavkov. tdf#156795 tdf#156109 Samuel Mehrbrodt (allotropia)


  Jezikovno prilagajanje

  • LibreOffice je zdaj na voljo v armenščini.

  Armenščina je indoevropski jezik, ki ga govori 5–7 milijonov ljudi v Republiki Armeniji in drugod po svetu. Prevod uporabniškega vmesnika je večinoma opravil Tigran Zargarjan. Preberite več o tem na našem blogu.


  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  Slovarji

  • slovenski: posodobljen slovar sopomenk (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).


  Skriptanje

  BASIC

  • CCur zdaj upošteva sistemske področne nastavitve. tdf#128122 (Jonathan Clark)

  Knjižnice ScriptForge

  Razširljiva in robustna zbirka virov za pisanje makrov za LibreOffice, ki jo lahko kličete iz skriptov Basic in Python (Jean-Pierre Ledure).

  Knjižnice ponujajo dostop do 32 storitev, vsaka s kopico metod in lastnosti.

  Novosti v LibreOffice 24.2:

  • (Nova) storitev Dataset pomaga pri brskanju po podatkih, zbranih s tabelami, poizvedbami ali stavki SQL SELECT. Pridobivanje in posodabljanje podatkov v zapisih je poenostavljeno z uporabo slovarjev ime polja => vednost polja. Binarna polja je možno izluščiti v datoteke ali posodobiti z vsebino datotek.
  • Storitev Database podpira način transakcij predvsem z metodama Commit() in Rollback().
  • Uporabite novo lastnost filesystem storitve Document, da krmarite po interni strukturi datotek dokumentov kot po navadnih mapah in datotekah.
  • Metodi Files() in Subfolders() v storitvi FileSystem ponujajo seznam datotek in map v dani mapi. Zdaj sprejmejo dodatni dvojiški/logični argument IncludeSubfolders (ali naj bodo vključene podmape).
  • Lastnost UserData storitve Platform ponuja dostop do vsebine ekvivalentne strani v pogovornem oknu Orodja/Možnosti.
  • Storitev Documents je obogatena z naborom funkcij za upravljanje slogov. Primer: zatiranje vseh neuporabljenih slogov lahko opravite z nekaj vrsticami kode.
  • Celoten nabor storitev (razen ko to bolje opravimo z vgrajenimi funkcijami) je zagotovljen za skripte Python z identično skladnjo in vedenjem kot za Basic.

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  • Čarovnik za izvoz HTML v programih Impress in Draw je opuščen. Izvažanje v HTML se v uporabniškem vmesniku vede enako kot uporaba parametra --convert-to html:"impress_html_Export" v ukazni vrstici, tako da se prosojnice izvozijo kot posamezen dokument. tdf#105303 (Xisco Fauli, TDF)
  • Odstranjena podpora protokola FTP iz LibreOffice, s čimer sledimo ponudnikom brskalnikov in splošnim trendom v industriji. tdf#146386, 4a26dcac (Michael Stahl, allotropia)
  • Naslednje pisave niso več privzeto del pisarniškega paketa. tdf#159752 (Khaled Hosny, TDF)
   • NotoMono-Regular.ttf
   • NotoNaskhArabicUI-Bold.ttf
   • NotoNaskhArabicUI-Regular.ttf
   • NotoSans-Condensed.ttf
   • NotoSans-CondensedBold.ttf
   • NotoSans-CondensedBoldItalic.ttf
   • NotoSans-CondensedItalic.ttf
   • NotoSans-Light.ttf
   • NotoSans-LightItalic.ttf
   • NotoSansArabicUI-Bold.ttf
   • NotoSansArabicUI-Regular.ttf
   • NotoSerif-Condensed.ttf
   • NotoSerif-CondensedBold.ttf
   • NotoSerif-CondensedBoldItalic.ttf
   • NotoSerif-CondensedItalic.ttf
   • NotoSerif-Light.ttf
   • NotoSerif-LightItalic.ttf


  Združljivost s platformami

  • Na sistemih Windows so atributi besedila sporočeni na plast dostopnosti glede na specifikacije atributov besedila in atributov predmetov IAccessible2, tako da se nič več ne uporabljajo poljubna imena in vrednosti atributov. Podporne tehnologije, ki trenutno podpirajo le atribute LibreOffice po meri, je potrebno prilagoditi, da bo podpirala atribute, skladne s specifikacijo IAccessible2. Za zaslonski bralnik NVDA je to že implementirano za prihajajočo različico 2024.2. tdf#157696
  • Osnovne zahteve za gradnjo in izvajanje LibreOffice na sistemih Linux so dvignjene z Red Hat Enterprise Linux 7/CentOS 7 na Red Hat Enterprise Linux 8/CentOS 8 (ali primerljive). To pomeni tudi, da je Qt 5.15 najnižja podprta različica Qt za na Qt 5 osnovane »vstavke VCL« (qt5/kf5). 02f48a32
  • libxml2 in libxslt morata biti zdaj obvezno nameščena na sistemu za gradnje TDF za izdajo b20f17ce.


  Spremembe API-ja

  • Skupina konstant com.sun.star.sheet.NamedRangeFlag zdaj podpira zastavico HIDDEN, ki omogoča skrivanje imenovanih obsegov iz uporabniškega vmesnika. Združljivost z MS Office s skritimi imenovanimi obsegi je zdaj prav tako podprta. tdf#154449 (Rafael Lima)
  • Novi ukazi UNO za Writer:
   • .uno:SpotlightParaStyles in .uno:SpotlightCharStyles za funkcionalnost izpostavljanja slogov odstavka in znakov. Na voljo sta prek menija Oblika ▸ Izpostavi; tdf#156114 (Jim Raykowski)
   • .uno:InsertDateFieldVar in .uno:InsertTimeFieldVar za spremenljivi polji datuma in časa. To omogoča dodeljevanje tipk za bližnjice obema različicama datumskih in časovnih polj, fiksnim in spremenljivim. Obe različici sta zdaj na voljo prek menija Vstavi ▸ Polje. 6c073a18 (Xisco Fauli, TDF)
  Zaslonska slika menija, ki vključuje fiksni in spremenljivi različici polj Datum in Čas.


  Spremembe prilagoditev

  • Uporabite lahko novo nastavitev za onemogočanje omrežnih protokolov, ki niso varni (kot je nešifrirani HTTP, SMTP in različice TLS, starejše od 1.2). Če je onemogočena, bo UDC WebDAV skušal sam s samodejno povezavo prek HTTPS, medtem ko bodo druge storitve zavrnile povezavo. 5365daf6 8e46dd95 8b0b453e
   • org.openoffice.Office.Security/Net/AllowInsecureProtocols
  • Uporabi se lahko nova nastavitev za onemogočanje soffice --accept. ec3ffe62
   • org.openoffice.Office.Security/Net/AllowInsecureUNORemoteProtocol
  • Naslednji prilagoditveni ključi so opuščeni:
   • org.openoffice.Office.Inet::Settings::ooInetFTPProxyName tdf#146386
   • org.openoffice.Office.Inet::Settings::ooInetFTPProxyPort tdf#146386
  • Naslednji opuščeni prilagoditveni ključi so odstranjeni:
   • org.openoffice.Office.Common/InternalMSExport/UseOldExport tdf#154077 (Gabor Kelemen, allotropia)
   • org.openoffice.Office.Histories/HistoryItem/Password (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • org.openoffice.Office.Linguistic/SpellChecking/IsSpellCapitalization (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Prilagajanje barv začetnega središča StartCenterThumbnailsHighlightColor in StartCenterThumbnailsHighlightTextColor je odstranjeno, upoštevajo se sistemske privzete nastavitve. tdf#158084 (Heiko Tietze, TDF)


  Pregledovalnik za Android

  • Dodana je začetna podpora temni temi tdf#124480 (Michael Weghorn, TDF)
  • Zahvaljujoč številnim prevajalcem je dodana podpora za več jezikov uporabniškega vmesnika.