Poznámky k vydání 7.6

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.6 and the translation is 96% complete.


  Writer

  • Do nabídky Vložit je přidán průvodce číslováním stránek pro snadné vložení čísla stránky v záhlaví/zápatí v jednom kroku tdf#86630 (Paris Oplopoios / Justin Luth, Collabora)
   Dialog Průvodce číslováním stránek

  • Rozbalovací nabídka Styl odstavce (na nástrojové liště Formátování) nyní postupně nahrazuje výchozí seznam stylů použitých v dokumentu, místo aby se vždy zobrazoval celý seznam nahoře. tdf#152666 (Heiko Tietze, TDF)
  • Vlastnosti znaků značek odstavce z DOCX se nyní pamatují i v ODT. blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Zacházení s citacemi: ve Writeru přibyla funkce podobná Zotero blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Tabulku obrázků lze generovat pružněji na základě stylu odstavce, nejen podle kategorií nebo názvů objektů. tdf#153090 (Michael Stahl, allotropia)
   Tabulka obrázků založená na stylu odstavce

  • Záznamy v seznamu použité literatury lze nyní upravovat přímo z seznamu použité literatury. tdf#72955 (Vojtěch Doležal)
  • Značky seznamu použité literatury nyní (ve výchozím nastavení) hypertextově odkazují na odpovídající řádek v tabulce použité literatury. Chování po kliknutí lze změnit tak, aby se otevřela "Zobrazená URL", otevřela nově zavedená "Cílová URL" nebo "Žádná". tdf#153396 (Vojtěch Doležal)
  • Non-breaking space character is now indicated using a degree symbol, when non-printing characters (formatting marks) are displayed. 28675af8 (Vojtěch Doležal)
  • Začátek vícestránkových plovoucích tabulek ve Writeru commits, blog post 1, blog post 2, blog post 3 blog post 4 blog post 5

  blog post 6 (Miklos Vajna, Collabora)

  Začátek vícestránkových plovoucích tabulek ve Writeru


  • Kontrola přístupnosti byla přesunuta do postranní lišty, aby se dala snadněji používat při úpravách dokumentu. tdf#142978 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   Nový postranní panel Přístupnost

  • Pokud nyní máte v dokumentu skrytou sekci a pokusíte se ji (možná omylem) odstranit, Writer zobrazí varovnou zprávu tdf#130199 (Balazs Varga, allotropia)
  • Rozpoznávání citací DOI v nástroji Automatické opravy: Vytvořit hypertextový odkaz směřující na doi.org pro citaci DOI tdf#145925. (Baole Fang)
   Rozpoznávání citací DOI

  • Přidáno zvýraznění použitých stylů Odstavec a Znak a zvýraznění použitého přímého formátování v textu. tdf#38194, tdf#106556 (Jim Raykowski)
   Indikátor

  • navigace po formulářích pomocí klávesnice: klávesa Tab nyní rotuje po ovládacích prvcích obsahu/značkách polí. Moderní ovládací prvky obsahu mají pole tabIndex, které umožňuje přesné určení navigace pomocí klávesnice. TabIndex také umožňuje přeskočit ovládací prvek - což je užitečné, abyste se vyhnuli zaseknutí v textových ovládacích prvcích (protože klávesa tabelátoru musí v takovém případě vložit znak tabulátoru). Vývojáři formulářů mohou tabIndex zadat prostřednictvím uživatelského rozhraní vlastností ovládacího prvku obsahu. tdf#151548. (Justin Luth, Collabora)
   Dialogové okno vlastností ovládacích prvků obsahu LibreOffice

  • Sledování změn v tabulkách (László Németh, NISZ)
   • Sledování změn ve sloupcích tabulky (následuje po sledování změn v řádcích) commits
    Sledování změn při mazání a vkládání sloupců tabulky
  Sledování změn sloupců tabulky


   • Zobrazení tabulek s barvami pro sledování změn v rámci jedné změny textu tdf#155187
    Přesunuté tabulky (také tabulky smazané/vložené jako součást většího textu) jsou nyní zvýrazněny.

   • Oprava sledování ztracených změn tabulek v rámci jediné změny textu při úpravách tabulky tdf#147180 a exportu DOCX tdf#150824 tdf#155187
  • Pozice kurzoru na stránce je nyní zpřístupněna prostřednictvím rozhraní API pro zpřístupnění, takže čtečky obrazovky jako NVDA ji mohou oznámit. tdf#136760 Související změna NVDA (Michael Weghorn)

  Kontrola pravopisu

  • Kontrola frází: jsou akceptovány víceslovné slovníkové položky slovníků Hunspell a vlastních slovníků. tdf#154499 (László Németh, FSF.hu)
  • Nové možnosti korektur: volitelné vypnutí rozpoznávání možných složených slov s pomlčkami a uzavřených složených slov, tj. skládání podle pravidel, které umožnilo akceptovat i překlepy v dánštině, holandštině, němčině, maďarštině, norštině, švédštině atd. a v případě složených slov s pomlčkami i v angličtině a všech ostatních jazycích tdf#136306. (László Németh, FSF.hu)
   přijmout případná uzavřená složená slova s pomlčkou


  Calc

  • Opraven export podmíněné barvy ohraničení do xlsx tdf#152581 (Attila Szűcs, Collabora)
  • Vyhodnocení vstupů vzorců v části Platnost... tdf#150098 (Balázs Varga, allotropia)
   Vstupy vzorců v buňkách jsou nyní vyhodnocovány před kontrolou platnosti hodnoty buňky

  • Číselný formát:
   • ? jsou nyní podporovány při exportu do ODF pro vyjádření celočíselného čísla, které je nahrazeno prázdnou mezerou, pokud se jedná o nevýznamnou nulu tdf#118324. (Laurent Balland)
   • nyní se akceptují desetinné hodnoty ve formátu sekund bez zkrácení jako [SS].00 tdf#150028 (Laurent Balland)
  • Smazat list tdf#153709 (Laurent Balland):
   • pokud je list prázdný, nezobrazí se potvrzovací dialog
   • potvrzovací dialog je přizpůsoben počtu vybraných listů
  • List zkopírovaný do jiného dokumentu si nyní zachovává uživatelem definovaný rozsah tisku tdf#66613 (Andreas Heinisch)
  • Nastavení Řešitele se ukládá do souboru tdf#38948 (Rafael Lima)
  • Přidána podpora pro styly kreslení pro tvary a komentáře. To zahrnuje speciální styl pro komentáře, který umožňuje přizpůsobit výchozí vzhled a formátování textu nových komentářů. Staré řešení zahrnující úpravu výchozího stylu buněk bylo odstraněno. tdf#89369, commity (Maxim Monastirsky)


  • Nový indikátor komentáře se přizpůsobuje přiblížení, což je lépe viditelné při velkém zvětšení. tdf#91415 (Heiko Tietze, TDF)
   Snímek obrazovky srovnávající indikátor komentáře Calc při 400% přiblížení v LibreOffice 7.5 (červený čtverec s pevnou velikostí, vlevo, malý a skrytý kurzorem aktivní buňky) a LibreOffice 7.6 (zvětšený purpurový trojúhelník, vpravo).Porovnání indikátoru komentáře Calcu při 400% úrovni přiblížení v LO 7.5 (červený čtverec pevné velikosti, vlevo) a 7.6 (zmenšený purpurový trojúhelník, vpravo).

  • Barvu indikátorů přetečení textu a komentářů lze nyní změnit pomocí Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barvy aplikace (označené jako „Přetečení textu“ a „Komentář“), což je také místo, kde může být indikátor přetečení textu vypnut (přesunuto z Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Zobrazení). tdf#154080 (Heiko Tietze, TDF)
  • Vyskakovací komentáře nyní zobrazují metadata o autorství. (Není vidět, když jsou zobrazeny všechny komentáře, aby se zachovalo rozložení.) tdf#73537 (Balázs Varga, allotropia)


  • Export všech stylů stránek v Calc, i když se nepoužívají tdf#154445 (Andreas Heinisch)
  • Automatické hypertextové odkazy nyní v Calcu lépe vyniknou tdf#153880 (Balázs Varga, alotropia)
   Výše: Hypertextový odkaz v C2 je nyní viditelnější

  • Do kontingenční tabulky bylo přidání kompaktní rozložení. 2f8d1 (Dennis Francis, Collabora)
  • Do generátoru náhodných čísel bylo přidáno Poissonovo rozdělení (List ▸ Vyplnit buňky ▸ Vyplnit náhodnými čísly...) tdf#154872 (Bartosz Kosiorek)
  • V automatickém filtru lze nyní třídit podle barev tdf#95520 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   Třídění podle barev v automatickém filtru: originální netříděná data vlevo, setříděná dle barev vpravo

  • Třídění/řazení podle barev bere v úvahu barvy nastavené formátem čísla tdf#144549 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Dialogové okno Import textu (jako soubor CSV nebo jako neformátovaný text) má novou možnost detekovat čísla ve vědeckém zápisu. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vypnuta volba "Detekovat speciální čísla" tdf#154131. (Laurent Balland)
   Nová možnost detekce čísel ve vědecké notaci

  • přidána funkce pro „označení vzorce“ jako v Quattro Pro tdf#97551 (funkci požadoval Brolin Empey v roce 2016, funkci přidal Grigory A. Mozhaev v roce 2023)
  • Oprava ztracené barvy pozadí motivu během exportu XLSX tdf#91332 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Pokud jste u tvaru nebo ovládacího prvku formuláře povolili možnost "Zamknout velikost" a po opětovném otevření dokumentu se zobrazí jiná velikost, proveďte následující kroky:
   Jde-li o ovládací prvek formuláře, přepněte formulář do režimu "Návrh formuláře". Jde o ikonu na panelu nástrojů 'Ovládací prvky formuláře'. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na tvar nebo ovládací prvek formuláře a v místní nabídce otevřete položku 'Ukotvit'. Pokud je kotva nastavena na 'K buňce (změna velikosti s buňkou)', týká se vás následující problém:
   Nastavení 'Zamknout velikost' a kotva 'K buňce (změna velikosti s buňkou)' si odporují. Ve verzích předcházejících verzi 7.6 byl bohužel tento rozpor zapsán do souboru různými způsoby, takže automatická oprava není možná. Ve verzi 7.6 se do souboru automaticky zapisuje ukotvení 'K buňce', pokud je ovládací prvek tvaru nebo formuláře chráněn proti změně velikosti.
   Chcete-li soubor opravit, nastavte typ kotvy na 'K buňce'. Následně zrušte zaškrtnutí volby 'Zamknout velikost' a nastavte tvar na požadovanou velikost a pozici. Nyní můžete znovu povolit možnost 'Zamknout velikost'. Poté uložte soubor. Ovládací prvek tvaru nebo formuláře má nyní při opětovném otevření nezměněnou velikost, a to nejen ve verzi 7.6, ale i ve starších verzích.
   Problém vznikl pravděpodobně proto, že dialogové okno "Vlastnosti ovládacího prvku" obsahuje rozevírací pole "Ukotvení" s položkou "K buňce", ale ve skutečnosti se jedná o typ kotvy "K buňce (změna velikosti s buňkou)".
   Omlouváme se, že jsme problém nezjistili dříve.

  Impress a Draw

  • Zobrazení měkkého zalomení jako zalomení řádků v písmomalbě. tdf#148000 (Attila Szűcs, Collabora)
  • "Zobrazit vrstvu" je nyní přímo dostupné z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem, místo aby bylo nutné nastavit jako "Viditelné" v Upravit vrstvu... ▸ Vlastnosti. tdf#113439 (Heiko Tietze, TDF)
  • Navigační panel pro přepínání snímků při prohlížení prezentace. Tato možnost je povolena pomocí zaškrtávacího políčka: Prezentace ▸ Nastavení prezentace ▸ Zobrazit navigační panel. tdf#154839 (Amin Irgaliev, Vladislav Tarakanov)
   Navigační panel zobrazený v levém dolním rohu snímku.

  • Objekty lze nyní v Navigátoru řadit v pořadí "zepředu dozadu", přičemž se na začátku seznamu zobrazuje objekt, který je nahoře: Zobrazit ▸ Navigátor ▸ Zobrazit tvary ▸ Zepředu dozadu. tdf#154604 (Jim Raykowski)
  • Import pomocí knihovny PDFium nyní podporuje volné textové anotace a export podporuje inkoustové, volné textové a mnohoúhelníkové/polyline anotace (Jaume Pujantell, Collabora)
  • Přidána podpora pro otevírání souborů tiff s více obrázky tdf#155444 (Rashesh Padia, Collabora)
  • Algoritmus automatického přizpůsobení měřítka textu byl změněn tak, aby fungoval podobně jako v MS Office. Škálování textu nyní odděluje škálování pro měřítko mezer (mezery mezi odstavci a řádky) a měřítko písma, přičemž měřítko mezer může být pouze 100 %, 90 % a 80 % a měřítko písma se zaokrouhluje na nejbližší velikost bodu. Rozestupy ve vodorovném směru (například velikost odrážek, různé odrážky) se již neškálují. (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Opravte chybějící diakritiku v animacích prezentací, které fungují písmeno po písmenu. tdf#113290 (Khaled Hosny, TDF)
  • Opraveno zmáčknuté zobrazení emodži a glyfů převzatých ze záložních písem v prezentaci v systému Windows. tdf#147999 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava chybějících značek zvýraznění CJK v prezentaci v systému Linux. tdf#43671 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava mezer mezi arabskými písmeny v prezentaci. tdf#155810 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava spojnic, když je importujeme jako spojnice místo tvarů. tdf#149756 tdf#154363 (Tibor Nagy, NISZ)

  Base

  • Oprava chyby tdf#43369 PostgreSQL: Specifické uživatelské rozhraní pro nastavení připojení PostgreSQL (Nirnay Korde)
  • Do sady funkcí, které lze použít v návrháři dotazů (bez nutnosti spouštět přímo SQL) byla přidána funkce DATEDIFF Firebirdu . tdf#104918 (Juan C. Sanz)
  • Do sady funkcí, které lze použít v návrháři dotazů (bez nutnosti spouštět přímo SQL) byla přidána funkce DATEADD Firebirdu . tdf#104918 (Juan C. Sanz)
  • Do sady funkcí, které lze použít v návrháři dotazů (bez nutnosti spouštět přímo SQL) byly přidány funkce MariaDB/MySQL TIMESTAMPDIFF a TIMESTAMPADD. (Juan C. Sanz)


  Nápověda LibreOffice

  Nápověda LibreOffice nyní popisuje přístup k příkazům z několika rozhraní: Nabídky, rozhraní s kartami, klávesnice, panely nástrojů, stavový řádek a další.

  Stránky nápovědy popisují několik způsobů přístupu k příkazům

  Aktualizace nápovědy a opravy:


  Jádro / Obecné

  • Přidána podpora pro gesta zoomu při používání touchpadů v hlavním zobrazení. (Povilas Kanapičkas)
  • Export do PDF aktualizuje čas posledního tisku ve vlastnostech dokumentu. tdf#134901 (Justin Luth)
  • Přidána podpora pro témata dokumentů (Tomaž Vajngerl, Collabora)
   Témata dokumentů

   • Import a export definic témat pro OOXML formát
   • Import a export definic témat pro ODF
   • Změna motivu ve Writeru a rozšířených různých barev pro podporu definice barev motivu
   • Přidány barvy tématu ve výběru barvy ve Writeru a Calcu
   • Přidán nový dialog Témat pro změnu aktuálně používaného tématu
    Dialogové okno Témata dokumentů v postranní liště

    • Přidána možnost určení nových barev témat pro téma
    • Panel témat na postranní liště byl upraven
  • Přidána podpora pro vícebarevné přechody (Armin Le Grand, allotropia)
  LibreOffice 7.6 má novou funkci nazvanou „vícebarevné přechody“ (MCGR), kterou implementoval Armin Le Grand. Vícebarevný přechod stále přechází z počáteční barvy do konečné barvy, ale nyní jsou mezi nimi možné další barvy.
  Přestože záložka 'Přechod' v dialogu 'Oblast' ještě nebyla přizpůsobena nové funkci, můžete takové přechody použít. Dokument File:InfoPresentation MultiColor Gradients LO76.odp uvádí tipy na to, co již můžete udělat, a seznam 'Přechod' v dialogu obsahuje tři příklady vícebarevných přechodů.
  Předvolby vícebarevných přechodů


  Vícebarevné přechody můžete vytvářet a upravovat pomocí maker, viz struktura 'Gradient2' a související struktura 'ColorStop' v odkazu SDK API https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/index.html. Další podrobnosti a několik primitivních příkladů maker naleznete v souboru File:MacrosForMCGR.odp.
  Protože se jedná o novou funkci, můžete najít chyby. V tomto případě prosím pomozte vylepšit funkci nahlášením problému v našem systému sledování chyb "Bugzilla" https://wiki.documentfoundation.org/Bugzilla. Když tak učiníte, uveďte v předmětu „MCGR“.
  Poznámky:
  Verze LibreOffice starší než 7.6 neumí interpretovat vícebarevné přechody. Zobrazí přechod vytvořený z první a poslední barvy.
  Musíte použít formát souboru "1.3 Extended (doporučeno)". Toto je výchozí nastavení, takže se nebojte.
  Některé vlastnosti přechodu v ODF (LibreOffice) a OOXML (Microsoft Office) jsou v zásadě nekompatibilní. Tento problém neřeší vícebarevné přechody.
  • Každé zobrazení dokumentu nyní může mít svého správce akcelerátoru specifického pro daný jazyk (Gökay Şatır - Collabora).
  • Opětovný vstup do skupiny ztlumí objekty, které v ní nejsou zahrnuty. tdf#122735 (Armin Le Grand, allotropie).
  Variety of objects in a Draw document. One group of two shapes is entered, the surrounding objects are dimmed.


  • Oprava problémů s rozložením textu při použití zásuvných modulů qt5/qt6 VCL (na rozdíl od zásuvných modulů kf5/kf6). tdf#151925 tdf#151273 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava problému s překrýváním textu u některých písem Graphite. tdf#137553 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava interakce mezi složenými textovými písmy a horními indexy Unicode. tdf#52577 (Khaled Hosny, TDF)
  • Fix font fallback of Unicode character from higher planes inside right-to-left text . tdf#153440 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava problému s překlepy červenou čarou, která zakrývá části textu psaného zprava doleva. tdf#151968 (Khaled Hosny, TDF)
  • Pokud je povolena komprese interpunkce, komprimuje interpunkci CJK v celé šířce. tdf#129810 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava vykreslování tangutského a kitánského malého písma ve svislém textu. tdf#114432 (Khaled Hosny, TDF)
  • Dostupné od 7.6.1
   Oprava poškozeného kontextového vykreslování textu mezi úzkou nezlomitelnou mezerou a mongolským písmem. tdf#107612, tdf#112594 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava poškozeného vykreslování textu při míchání vyšších rovin Unicode s jiným komplexním textem. tdf#139863 (Khaled Hosny, TDF)
  • Mezi indický a ne indický text se nevkládá další mezera. tdf#89288 (Khaled Hosny, TDF)
  • Již není vyžadována instalace pravopisného slovníku Hunspell pro každou arabskou lokalizaci, instalace pouze slovníku "ar" bude fungovat pro všechny arabské lokalizace. tdf#64830 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava vertikálního posunu svislého textu v systému macOS. tdf#149297 (Khaled Hosny, TDF)
  • Pro odrážky se již nepoužívají znaky oblasti soukromého užití (Private Use Area), používají se správné body kódu Unicode. tdf#133089 (Khaled Hosny, TDF)
  • Kategorizované cíle odkazů při odkazování na prezentaci. (Szymon Kłos, Collabora)
   Dialogové okno cílů odkazů s kategoriemi.


  Filtry

  Obecné filtry OOXML

  • Podpora pro OOXML soubory vytvořené ve formátu zip64 tdf#82984, tdf#94915 (Attila Szűcs, Collabora)
  • Mnoho oprav pro rámce definované pomocí framePr v DOC/X. Mezi opravené problémy patří ztracené rámce, spojené rámce, které by měly být samostatné, rozdělené rámce, které by měly být spojené, překrývající se rámce, ignorované nadřazené styly, ztracené relativní umístění, nesprávné absolutní umístění a ztracené otočení. tdf#154129, tdf#154703 (Justin Luth, Collabora)

  PDF

  • Ve výchozím nastavení se exportuje do PDF 1.7. e624e (Michael Stahl, allotropia)
  • Tagované PDF se nyní vytváří ve výchozím nastavení pro lepší přístupnost. (Pro další zlepšení přístupnosti vašeho PDF je v dialogovém okně exportu k dispozici možnost PDF/UA, která spustí nástroj Kontrola přístupnosti). tdf#39667 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Export do hybridního PDF nyní uloží původní dokument ODF jako přílohu kompatibilní s PDF. e052f (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Oprava nesouladu velikosti glyfů a překrývání při tisku proměnných písem. tdf#156151 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava chybějící nebo nesprávné barvy nadtržení při exportu do PDF. tdf#48707 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava pozice značek zvýraznění CJK při exportu do PDF. tdf#115321 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava prázdného textu pro výchozí instanci proměnných písem CFF2 při exportu do PDF. tdf#155161 (Khaled Hosny, TDF)
  • Oprava pozice podtržení u písem Liberation při exportu do PDF. tdf#154235 (Khaled Hosny, TDF)


  EMF/EMF+

  • Implementován záznam EMR_POLYDRAW. tdf#142249 (Bartosz Kosiorek)
  • Přidána chybějící implementace EmfPlusDrawCurve. tdf#143877 (Bartosz Kosiorek)
  • Zlepšení výkonu pro EMF+ obrázky obsahující záznamy EmfPlusRecordTypeDrawBeziers. tdf#154789 (Bartosz Kosiorek)

  SVG


  Grafické uživatelské rozhraní

  • V seznamu posledních dokumentů v části Soubor ▸ Poslední dokumenty se nyní zobrazuje nejprve 5 nejnovějších položek specifických pro daný modul. Seznam lze nakonfigurovat pomocí expertní volby ShowCurrentModuleOnly, aby se zobrazovaly pouze soubory, které lze zpracovat v aktuálním modulu. tdf#56696 (Andreas Heinisch)
  Výchozí seznam Podlesních dokumentů
  Seznam posledních dokumentů s volbou ShowCurrentModuleOnly
  • Dokumenty na Úvodní obrazovce lze nyní připnout a zobrazit je na začátku seznamu naposledy otevřených dokumentů. Chcete-li dokument připnout, umístěte kurzor na odpovídající dokument a klikněte na ikonu špendlíku v levém horním rohu. Vybraný dokument se pak zobrazí na samostatném řádku na začátku seznamu spolu s již připnutými dokumenty. tdf#38742 (Andreas Heinisch)
  Připnuté dokumenty na Úvodní obrazovce
  • Navigace pomocí klávesnice v dialogu Speciální znaky (Vložit ▸ Speciální znak...) byla vylepšena a aktuálně vybraný znak je nyní správně oznamován čtečkami obrazovky. tdf#153806 tdf#153918 (Michael Weghorn)
  • Názvy stylů v dialogovém okně Písmomalba (Vložit ▸ Písmomalba...) nyní oznamují programy pro čtení z obrazovky. tdf#153657 (Michael Weghorn)
  • Volby Vložit ▸ Rámec ▸ Plovoucí rámec... (ve Writeru) a Vložit ▸ Plovoucí ráme... (jinde) byly odstraněny z hlavní nabídky a nástrojových lišt. Odpovídající příkaz InsertObjectFloatingFrame je však stále dostupný v Nástroje ▸ Přizpůsobit.... tdf#155006 (Caolán McNamara, Red Hat)
  • Sady "Automatických" barev aplikace lze nyní vybrat nezávisle na barevném schématu aplikace v Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barvy aplikací. Vyberte si mezi automatickými barvami „Tmavý“ nebo „Světlý“ nebo alternativně postupujte podle motivu systému pomocí „Systém“. tdf#152184 (Heiko Tietze, TDF)

  Lokalizace

  • Vylepšené předdefinované styly osnovy pro en_US (a většina místních jazyků se na ně odkazuje, takže se automaticky využijí). Nyní je k dispozici výběr v souladu s MLA/Chicago a úrovně římských číslic jsou nyní zarovnány doprava. Opraveny jsou také odrážky ve stylu "Číslování IVX" a je umožněno použití stylu "Číslování ivx". Na nástrojovou lištu bylo také přidáno tlačítko číslování osnovy. tdf#56258 (Justin Luth, Collabora)
   Vyskakovací okno Číslování osnovy na nástrojové liště

  Improvements to proofing tools and language support

  Dictionaries

  • Danish dictionary was updated. (Stavekontrolden)

  Nové jazyky / národní prostředí

  Available as default document language and for locale specific formatting.

  • Morisyen {mfe-MU} [0x06B2]. tdf#154832 (Jean-Yves; Eike Rathke, Red Hat)
  • Santali {sat-IN} [0x0646]. tdf#154987 (Prasanta Hembram; Eike Rathke, Red Hat)

  Další jazyky v seznamu jazyků

  Dostupné pro atribut textu.

  • Saraiki {skr-PK} [0x06B0], CTL, RTL. (Eike Rathke, Red Hat)
  • Rohingya Hanifi {rhg-Rohg-MM} [0x06B1] CTL, RTL. tdf#154031 (Eike Rathke, Red Hat)


  Skriptování

  Knihovny ScriptForge

  Rozšiřitelná a robustní kolekce zdrojů pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

  Knihovny vystavují celkem 31 služeb, z nichž každá má řadu metod a vlastností.

  Nově v LibreOffice 7.6:

  • Nová služba FormDocument (formulářový dokument se také nazývá "formulář Base", ale to je matoucí): otevření (i bez předchozího otevření kontejneru základního dokumentu), zavření, tisk, export do PDF, správa panelu nabídek, přístup k jednotlivým ovládacím prvkům.
  • Nové služby Toolbar a ToolbarButton: skrytí/zobrazení vestavěných nebo vlastních nástrojových lišt, skrytí/zobrazení jednotlivých tlačítek nástrojových lišt, získání nebo nastavení skriptu nebo příkazu, který se má spustit po kliknutí.
  • Ve službě Calc: oblasti lze třídit podle libovolného počtu klíčů. Také nová metoda RemoveDuplicates pro vymazání nebo zkomprimování rozsahů, ponechává pouze jednu kopii stejných záznamů.
  • Nová metoda Echo ve službě Document, která potlačí aktualizaci obrazovky během provádění skriptů nebo změní aktuální kurzor myši.
  • Mnoho vylepšení ve službách Dialog a DialogControl:
   • Podpora ovládacího prvku Hyperlink (hypertextový odkaz)
   • Velikost ovládacích prvků dialogového okna lze změnit. Výška a šířka jsou vyjádřeny v jednotkách Map AppFont, stejně jako v IDE Basicu.
   • Všechny vlastnosti On (pro zadání skriptu, který se má spustit při výskytu události) jsou nyní upravitelné.
   • Ovládací prvky dialogu lze vytvářet dynamicky.
   • Pomocí nové metody CloneControl lze nyní klonovat ovládací prvky dialogu.
   • Dialog lze vytvořit od začátku.
   • Pořadí průchodu pomocí tabulátoru mezi ovládacími prvky se definuje najednou pomocí nové metody OrderTabs.

  Celá sada služeb (kromě případů, kdy je to lépe proveditelné pomocí nativních vestavěných funkcí) je k dispozici pro skripty Pythonu s identickou syntaxí a chováním jako v jazyce Basic.

  Java

  • The property userClassPath in the javasettings_$OS_$ARCH.xml file now supports (non nested) bootstrap variables (allowing to enter relative paths). 7795a (Samuel Mehrbrodt, allotropia)

  Podpora VBA

  • Přidána podpora pro VBA funkci ExportAsFixedFormat do Exportovat jako PDF. tdf#149786 (Balázs Varga, allotropia)

  Odstranění funkcí / ukončení podpory

  • Možnost nastavit formát PDF jako výchozí formát tiskové úlohy byla odstraněna a vždy se používá formát PDF. Podpora jazyka PostScript jako formátu tiskové úlohy je zastaralá a bude odstraněna v některé z pozdějších verzí. 2a405 a c3a4f
  • Nastavení viditelnosti zkratek (pro místní nabídky) bylo odstraněno z Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Zobrazit a výchozí nastavení je na desktopovém prostředí. Nastavení expertní konfigurace ShortcutsInContextMenus je v případě potřeby stále k dispozici (0 pro skrytí, 1 pro zobrazení, 2 pro výchozí). tdf#152898 (Caolán McNamara, Collabora)

  LOK API

  • Přidání funkce uvolnění paměti pro nečinné dokumenty (Michael Meeks, Collabora)
  • Při spouštění v LOK módu se nespouští grafické testy (Michael Meeks, Collabora)
  • Zamezení zbytečně pomalému vykreslování celého dokumentu mimo obrazovku v některých případech (Michael Meeks, Collabora)
  • Výměna komprimované grafiky v režimu LOK a dekomprimované verze (Michael Meeks, Collabora)
  • Vylepšení výkonu pro headless vykreslování pomocí knihovny cairo, bez cest kódu PDF (Michael Meeks, Collabora)

  Kompatibilita platforem

  Mac

  • * LibreOffice 7.6 vyžaduje ke spuštění macOS 10.15 nebo novější.

  Změny API

  • New Writer UNO command .uno:HighlightCharDF to highlight direct formatting where it is used in the document. (Jim Raykowski) tdf#106556
  • css.qa.XDumper::dump dostal parametr kind. 56e17
  • remove .uno:CharBackgroundExt's secondary use to set background color. Instead use .uno:CharBackColor for 7.6+. tdf#85592
  • zastaralé .uno:BackColor pro nastavení pozadí ve Writeru. Místo toho použijte .uno:CharBackColor pro 7.6+. tdf#85592
  • The C functions rtl_string_newFromStr and rtl_uString_newFromStr, and the C++ constructors for rtl::OString(char const *) and rtl::OUString(sal_Unicode const *) wrapping those functions, no longer support the undocumented behavior of accepting a null pointer string argument and treating it as an empty string. (Such calls had already been diagnosed with std::abort in debug builds since LibreOffice 7.2.) 6028e
  • The Gradient2 struct and the ColorStop struct were added to support multicolor gradients. Search for MCGR to get the related commits. For more about multicolor gradients look at section Core/General.