Faq/Base/118/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Base
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Base/118 and the translation is 98% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština

Vejledning om brug af Rapportdesigneren

Vejledningen Rapportdesigner, herunder skærmbilleder, findes i et udskriveligt eller downloadbart format her (fortiden kun på fransk, afventer oversættelse):

Tutoriel de l'Assistant de création de rapport

Hvis du vælger at vise dokumentet i din netlæser, vent venligst nogle få øjeblikke på, at det indlæses.

Hvorfor skulle jeg bruge en Rapport?

Nogle mennesker føler, at den eneste fordel ved at have en rapport, er at formatere data fra en database, så det kan udskrives.

En rapportdesigner giver imidlertid brugeren en mængde væsentlige værktøjer til at udnytte de data, der er gemt i en database. Den lader data blive præsenteret i detaljer på forskellige måder. Det kan eksempelvis være at følge den tid, der er brugt på et projekt, at vise indtægter den seneste uge eller at tjekke, hvem der der den mest indbringende klient. Rapporter kan for eksempel bruges til at oprette regninger, der er klar til at blive sendt. Hvis du studerer et fremmed sprog, kan de bruges til at skrive en liste over gloser inden for et givet felt, eller at registrere din fremgang i at lære det ordforråd. En anden ide kunne være at følge dine værker eller designs ved hjælp af en enkel database, og så gennem rapportdesigneren at oprette en slags katalog eller brochure med illustrationer og tekst. Med andre ord: rapporter kan bruges til mange forskellige formål.

Rapportdesigneren giver adgang til en mængde af nyttige værktøjer, der tillader oprettelse af strukturerede rapporter: der findes avancerede sorterings- og grupperingsmuligheder, lige så vel som muligheden for at bruge SQL-forespørgsler, udtryk og funktioner. Rapportdesigneren gør det bemærkelsesværdigt enklere at planlægge og designe komplekse rapporter ved hjælp af træk-og-slip-funktionalitet. Derudover tillader Rapportdesigneren også brugeren at indsætter grafik og billeder.

Nødvendig Konfiguration

Rapportdesigneren er som standard installeret i LibreOffice. Den er imidlertid skrevet i programmeringssproget Java og det kræver at computeren, den kører på, ikke alene har et forudinstalleret Java Runtime Environment (JRE), men at LibreOffice konfigureres til at genkende den JRE for at kunne bruge den.

I undermenuen funktioner ->Indstillinger -> LibreOffice -> Java (på Mac er det i undermenuen LibreOffice -> Indstillinger), tjekker du, at at et Java runtime environment er fundet og genkend t og at den tilsvarende alternativknap er blevet markeret/aktiveret til din valgte JRE. Hvis der ikke ses nogen JRE i dialogvinduet, er din version af JREen enten ikke blevet genkendt af LibreOffice, eller du har ikke ikke installeret et JRE og skal derfor downloade og installere et fra download-stedetJRE.

Installation af Rapportdesigneren

Rapport designerern er faktisk en udvidelse, der er forsynet med standard installationen af LibreOffice i det mindste til Windows o Mac. Nogle Linus-installationer installerer stadig deres egne installationer af denne udvidelse som en særskilt komponet, der eventuelt bliver installeret med pakkens operativsysten i denne system-distribution.

Rapportdesignerens grænseflade

Prøvedatabasen, der bruges til denne vejledning blev fremstillet ved at bruge den som standard oprettede Tabeloprettelsesguiden, og vælge Husholdningsinventar på den Personlige liste over foreslåede databaser.

Værktøjslinjer i Rapportdesigner

Værktøjslinjen Rapportkontol-elementer

Værktøjslinjen Rapportkontrolelementer indeholder en række knapper som kan bruges til at tilføje rapporten felter, etiketter, illustrationer (billeder, logoer, fotos og så videre) og grafik.

Hovedværktøjslinjen

Hovedværktøjslinjen muliggør tilføjelse af felter til en rapport, at slå Rapportnavigatoren til og fra og administration af sorterings- og grupperings-indstillinger. *


Værktøjslinjen Justering

Værktøjslinjen Justering bruges til placering af felter og andre elementer i rapporten. *

Menu

Menuen giver adgang til andre moduler i LibreOffices. To funktioner bliver gennemgået her i flere detaljer: Indsæt til at indsætte billeder i rapporten og Formater for at kunne bruge mulighederne i betinget formatering af et givet felt.


Standard-rapportsiden

Standardsiden, som vises, når Rapportdesigneren startes, er delt i 3: Sidehoved, Detaljer og Sidefod.

Flydende Værktøjspaneler

Panelet Tilføj felt =

Dette panel bruges til at tilføje et felt til rapporten med træk-og-slip eller med menuen Indsæt.

Panel Sortering og Gruppering

Dette panel bruges til at administrere sorterings- og grupperings-indstillinger af rapportens forskellige elementer.

Panelet Rapportnavigator

Dette panel gør at en bruger kan navigere i rapportdokumentet via et træorienteret listehierarki af objekter. Dobbeltklik på et af elementerne i navigationslisten vil vælge elementet i rapportdokumentet til markering eller redigering.

Panelet Egenskaber

Dette panel muliggør, at en bruger redigerer det kontrolelement, element eller objekt, der aktuelt er markeret.

Når du for eksempel markerer et felt i en rapport, kan du bruge panelet Egenskaber til at definere datakilden til det, og også andre egenskaber så som elementets højde og bredde, dets placering, formatering osv...

Dette panel lader dig også vælge den dokumenttype, der skal bruges som rapportens output-format: enten et Writer-dokument (ODT) eller Calc (ODS).

Oprettelse af en rapport

Oprettelse af en gruppering

For at oprette en rapport, som grupperer data, skal du oprette en ny sektion med grupperingsoverskrift, ved at vælge det felt, hvor du vil gruppere ved hjælp af knappen "Sorterings- og gruppering", et panel eller eller den tilsvarende indførsel i Rapport-navigatoren (i dette eksempel har vi brugt feltet Indkøbsdato). Vælg de ønskede sorteringsindstillinger (stigende eller faldende) og derefter Præsenter i rullelisterne Gruppehoved og Gruppefod.

Brug panelet Tilføj felt til at placere det grupperede felt i sektionen Gruppehoved. Du kan så bruge de forskellige formateringsindstillinger under indførslen Generelt i panelet Egenskaber til at formatere feltet, som du vil.

Sektionen Detaljer

Sektionen Detaljer er designet til at vise en over data fra databasen. Med panelet Tilføj felt tilføjer du de felter, du vil bruge i din rapport til sektionen Detaljer. Felt- og Etiket-justering kan være lettere slidsomt, så tag værktøjslinjen Justering til hjælp. Du kan se, hvordan din endelige rapport vil se ud ved at klikke på knappen Udfør rapport på Hovedværktøjslinjen.

Oprettelse af et Beregnet felt

i Sidefoden:

Mens det er muligt at bruge rapporten som du lige har oprettet, kan den også forbedres. Du ville for eksempel få lyst til at tilføje et felt, som beregner summen af værdier i hver gruppe eller viser sumtotalen.

For at få sumtotalen klikker du på knappen Tekstfelt på værktøjslinjen Rapport-kontrolelementer og tegner et felt med musen rapportens Sidefod. I panelet Egenskaber for dette nye element i Rapporten klikker du på fanebladet Data og sætter følgende indstillinger:

Feltets Datatype

Funktion

Felt

IndkøbsPris

Funktion

Sammentælling

Udstrækning

Rapport

In sektionen Gruppefod:

For at tilføje et et felt, som vil beregne summen for hver gruppe skal du først, hvis du ikke allerede har gjort det, indsætte en Gruppefods-sektion. Tegn så et felt i denne sektion og vælg følgende indstillinger:

Datafeltets type

Funktion

Datafelt

IndkøbsPris

Funktion

Sammentælling

Udstrækning

Gruppér IndkøbsDato

Indsættelse af diagram

Det er også muligt at indsætte et diagram, for at vise for eksempel tendensen i de data, der er indekseret i grupperingen. For at gøre dette skal du først oprette en forespørgsel, der udtrækker de nødvendige data fra databasen, for at kunne levere dem til diagrammet.

Luk rapporten og klik så på Forespørgsel i din åbne ODB-databasefil. Opret en ny forespørgsel. Vælg den tabel eller de tabeller, der skal udtrækkes og tilføj felterne til forespørgslen. I dette eksempel har vi brugt felterne "IndkøbsDato" og "IndkøbsPris". I din forespørgsels funktionskriterier vælger du Gruppe til feltet "IndkøbsDato" og Sum til feltet "IndkøbsPris".

Gem forespørgslen og åbn så din rapport i Redigeringstilstand for at ændre den. Klik på knappen Diagram på hovedværktøjslinjen og tegn et felt med musen i den Fod-sektion, der skal indeholde diagrammet. I panelet Egenskaber vælger du på fanebladet Data den forespørgsel, du netop har oprettet som datakilde.

Hvis det tilsvarende standard-histogram ikke er det, du vil have, ændrer du det egenskaber ved at dobbeltklikke på grafen, hvorved du går ind i grafens redigeringstilstand. Du kan så ændre standard-histogrammet til noget, der passer bedre til dine behov, for eksempel en 3d-graf.

Eksempel på et diagram i en rapport

In indsættelse af et billede eller logo i Rapporthovedet

Dette sker via menuen Indsæt. Et billede, der er indsæt på denne måde, vises på alle sider i rapporten.

Betinget Formatering af beregnet felt

for at gøre dette skal du først vælge dit felt i rapporten, mens du er i Redigerings-tilstand. Derefter klikker du fra hovedmenuen på Formater > Betinget formatering.

I dette eksempel vises det alias for forespørgslen, der bruges til at oprette rapporten, i parenteser af hensyn til den betingede formatering.

Eksempel på en database med betinget feltformatering

Du du først mestrer de grundliggende principper i brugen af Rapportdesigneren, vil du kunne bruge alle dens funktionaliteter til at formatere de data, din database har leveret, til at lave fantastiske rapporter.

Dette kan opnås enten ved at bruge funktionstasten F5 eller ved at klikke på den tilsvarende knap på hovedværktøjslinjen. Det viser alle elementer og objekter, der findes i en rapport. Kontekst-hjælp er også tilgængelig til de forskellige indførsler i listehierarki-træet ved helt enkelt at trykke på funktionsknappen F1, når du har valgt en indførsel.

Den fuldstændige liste over hierarkiske elementer i en rapport kan sises, når du klikker på det lille "plustegn" eller den pil, der kommer frem foran en indførsel. Hvis der ikke er noget tegn eller nogen pil, har dette element ingen datterelementer.


Rapportnavigator -> Rapport

Fanebladet Generelt

Følgende elementer lader dig konfigurere visningsparametrene for din rapport:

Navn Det er det navn, du har givet din rapport, det vises i Rapportnavigatoren, så snart du trykker på Enter efter at have indtastet navnet og valideret det.
Sidehoved her har du mulighed for at aktivere/deaktivere udskrivning fra rullemenu over det indhold, der er indsat i Sidehoved
Sidefod her kan du vælge at aktivere/deaktivere udskrivning i rullemenuen over det indhold, der er indsat i Sidefoden
Udskriv gentagne værdier Ja

Fanebladet Data

De følgende elementer lader dig konfigurere parametrene for datakilden itil din rapport:

Indholdstype

Vælg den datatype, der skal bruges: tabel, gemt forespørgsel eller direkte SQL-forespørgsel

Indhold

Vælg datakildens navn

Analysér SQL

Ja eller Nej, afhængigt af hvordan du tilgår dine data. At vælge 'Ja' svarer til at aktivere den medfødte SQL fortolkerfunktionalitet, mens du er Forespørgselsdesign-tilstand. At vælge 'Nej' deaktiverer LOs medfødte SQL-fortolker sender forespørgselsinstruktionen direkte til databasemotoren. Dette nødvendigt for nogle avancerede databasefunktioner og servermotorer og er afhængigt af den anvendte databasemotor.

Filter

vælg Ja eller Nej afhængigt af databasekilden

Rapportens outputformat

Vælg ODF-regneark, hvis du har brug for at anvende mere avanceret matematisk håndtering af dine dataresultater i din rapport, ellers vælg ODF-tekst.

Rapportsøger -> Funktioner

Du vil kunne oprette de funktioner, som du så vil bruge i rapporten. For at oprette en ny funktion klikker du Funktion og højreklikker så på Ny funktion. For at tilgå andre eksempler følger du links-ene nederst på siden.

Navn Giv din funktion et udtrykkeligt navn uden mellemrum mellem ordene (fx IndkøbsSum)
Formel Et klik på de 3 små prikker starter guiden til oprettelse af formularer.

Du kan også indtaste din egen formel direkte. Til beregning af for eksempel en sum af adskillige værdier vil syntaksen være [NavnPåStartVærdi] + [Funktionsnavn] (ex: [IndkøbsPris] + [IndkøbsSum]

Startværdi I firkantede parenteser skriver du navnet på det felt, funktionen skal skal anvendes på (fx [IndkøbsPris])
Dyb kurslinje Handlingen ikke indikeret i den oprindelige guide
Forhånds-vurdering Ved at vælge Ja bliver rapporten beregnet under oprettelsen. Denne handling forbruger ressourcer og du kan foretrække ikke at vente indtil slutningen af oprettelsen af rapporten med alle beregningerne.

RapportNavigator -> Sidehoved

Fanebladet Generelt

De følgende elementer lader dig konfigurere rapportens præsentation:

Navn

Du kan beholde sidehovedet eller give det et andet navn

Synlig

Vælg Ja for at se hovedets indhold

Højde Du kan indtaste højden eller ændre den ved at bruge musen direkte på rapportsiden i Redigeringstilstand
Betinget udskrivningsudtryk Vælg betingelser hvis relevant
Baggrundstransparens

Ved at vælge Nej kan du konfigurere en baggrundsfarve til sidehovedet

Rapportsøger -> Rapporthoved

Fanebladet Generelt

De følgende elementer lader dig konfigurere Rapporthovedets præsentation:

Navn

du kan beholde Rapporthovedet eller given det et andet navn

Gennemtving en ny side Vælg Ingen, hvis du ikke vil oprette en anden side med data eller grupper af data. Ellers vælger du oprettelse af en ny side med dine ønskede layout-indstillinger, for eksempel "Efter sektionen".
Hold sammen Tillader udskrivning af gruppedata på en anden side om nødvendigt
Synlig I almindelighed vil du svare Ja
Højde Du kan indtaste højden eller ændre den ved at bruge musen direkte på rapportsiden i Redigeringstilstand
Betinget udskrivningsudtryk Vælg betingelser, hvis relevant
Baggrundstransparens Ved at vælge Nej kan du konfigurere en baggrundsfarve til sidehovedet

Rapportnavigator: Grupper -> panelet Sortering og Gruppering

Du kan konfigurere, hvordan data fra databasen grupperes med panelet Sortering og Gruppering (se ovenfor: Oprettelse af en Gruppering). Som standard er gruppens det samme som det det felts, du har valt til grupperingen.

Rapportnavigator: Grupper -> "Gruppenavn" -> fanebladet Generelt

Hold sammen Vælg Ja
Opret en ny kolonne Vælg Nej
Genopret sidetal Vælg Nej

Rapportnavigator: Grupper -> "Gruppenavn" -> Funktioner

Se ovenfor i rapportens Navigator-kapitel: Funktioner

Rapportnavigator: Grupper -> "Gruppenavn" -> Gruppehoved

Fanebladet Generelt indeholder de parametre, der ses ovenfor.

Rapportsøger -> Detaljer

Dette er rapportens hoveddel. Den kan indeholde andre komponenter såsom etiketfelter, der lader indtaste tekst i rapporten, tekstfelter, som vil tillade visning af data, kontrolelementer til at vise billeder (meget praktik til at lave et billedgalleri eller katalog), grafik, streger, figurer, som du vil tegne og placere i baggrunden af et tekstfelt osv. ... Kort sagt indeholder denne afdeling de data fra databasen, som du vil have i din rapport.

RapportNavigator -> Rapportfod

Fanebladet Generelt

Elementerne ovenfor lader dig konfigurere Rapporthovedets præsentation.

Rapportsøger -> Fod

Fanebladet Generelt

Elementerne ovenfor lader dig konfigurere Rapportfodens præsentation.

Komponenter, der er fælles for alle afdelinger

Værktøjslinjen Rapportkontrolelementer -> Etiketfelt

Fanebladet Generelt

Navn Du kan beholde det foreslåede navn eller omdøbe det for gøre det entydigt i Navigator.
Etiket Det er dette navn, som bliver vist under redigeringen af rapporten. Du kan give det et mere entydigt navn end det foreslåede (navnet på databasefeltet)
Hold sammen Tillader udskrivning af gruppedata på en anden side om nødvendigt
Placering X Angiver afstanden i cm mellem den kontrolelementets venstre kan og siden venstre margen
Placering Y Angiver afstanden i cm mellem kontrolelementets overkant og sektionens overkant
Bredde Angiver kontrolelementets bredde i cm
Højde Angiver kontrolelementets højde i cm
Udskriv Gentagne værdier Vælg Ja eller Nej
Betinget udskrivningsudtryk Vælg betingelser, hvis relevant
Udskriv, når gruppen ændres Vælg Ja
Baggrundstransparens Ved at vælge Nej kan du konfigurere en baggrundsfarve til rapporthovedet
Skrifttype Vælg indstillinger
Vandret justering Vælg indstillinger
Lodret justering Vælg indstillinger

Værktøjslinjen Rapportkontrolelementer -> Formateret felt (Tekstområde)

Fanebladet Generelt

Navn Du kan beholde det foreslåede navn eller omdøbe det for gøre det entydigt i Navigator.
Placering X Angiver afstanden i cm mellem den kontrolelementets venstre kant og sidens venstre margen
Placering Y Angiver afstanden i cm mellem kontrolelementets overkant og sektionens overkant
Bredde Angiver kontrolelementets bredde i cm
Højde Angiver kontrolelementets højde i cm
Udskriv Gentagne værdier Vælg Ja eller Nej
Betinget udskrivningsudtryk Vælg betingelser, hvis relevant
Udskriv, når gruppen ændres Vælg Ja
Baggrundstransparens Ved at vælge Nej kan du konfigurere en baggrundsfarve til rapporthovedet
Skrifttype Vælg indstillinger
Vandret justering Vælg indstillinger
Lodret justering Vælg indstillinger
Formatering Vælg parametre, især hvis du vil have en særlig visning af valutaen eller datoen

Fanebladet Data

Datafeltets type Vælg datafeltets type:

Felt eller Formel: du skal vælge feltet eller formlenm Funktion: du skal vælge funktionens type Tæller: du skal vælge om den gælder gruppen eller hele rapporten Brugerdefineret funktion: du skal vælge en af de funktioner, du har oprettet

Datafelt Vælg databasen datafelt eller formlen. For at udskrive for eksempel Boolske felter i form af markerede/ryddede felter vil formlen være IF ([Boolean];"U+E531";"U+E470") for Boolske felter Boolean fra den tabel eller forespørgsel, som blev brugt til at oprette rapporten
Funktion Vælg funktionen:

Akkumulering vil opsummere data i det felt, du valgte

Område Anvend funktionen på en Gruppe eller på hele rapporten efter eget valg

Værktøjslinjen Rapportkontrolelementer -> Billede

Fanebladet Generelt

Navn Du kan beholde det foreslåede navn eller omdøbe for gøre det entydigt i Navigator.
Tekstretning Du kan beholde den foreslåede eller ændre den
Behold som hyperlink Ved at vælge det, bliver billedet ikke integreret i dokumentet (fordel: portabilitet; ulempe: forøgelse i tyngde)
Synlig Vøælg Ja eller Nej, afhængigt af det du vil
Placering X Angiver afstanden i cm mellem den kontrolelementets venstre kant og sidens venstre margen
Placering Y Angiver afstanden i cm mellem kontrolelementets overkant og sektionens overkant
Bredde Angiver kontrolelementets bredde i cm
Højde Angiver kontrolelementets højde i cm
Udskriv Gentagne værdier Vælg Ja eller Nej
Betinget udskrivningsudtryk Vælg betingelser, hvis relevant
Udskriv, når gruppen ændres Vælg Ja
Baggrundstransparens Ved at vælge Nej kan du konfigurere en baggrundsfarve til rapporthovedet
Lodret justering Vælg indstillinger
Billeder Vælg det billede, du vil indsætte
Tilpas størrelsen Vælg parametren, så at billedet tilpasser sig/ikke tilpasser sig størrelsen på kontrolelementet

Fanebladet Data

Datafeltets type Vælg Felt eller formel, hvis du vil have forskellige billeder til forskellige elementer i sektionen Detaljer (fx katalog, billedgalleri)
Datafelt Vælg det datafelt som indeholder <OBJECT>-billederne
Funktion
Område

Værktøjslinjen Rapportkontrolelementer -> Diagram

Fanebladet Generelt

Navn Du kan beholde det foreslåede navn eller omdøbe for gøre det entydigt i Navigator.
Placering X Angiver afstanden i cm mellem den kontrolelementets venstre kant og sidens venstre margen
Placering Y Angiver afstanden i cm mellem kontrolelementets overkant og sektionens overkant
Bredde Angiver kontrolelementets bredde i cm
Højde Angiver kontrolelementets højde i cm
Udskriv Gentagne værdier Vælg Ja eller Nej
Betinget udskrivningsudtryk Vælg betingelser, hvis relevant
Udskriv, når gruppen ændres Vælg Ja
Diagramtype

Du kan ændre standardtypen Histogram for at vælge en anden diagramtype

Oversigt over linjer Vælg parametre
Skrifttype Du kan vælge skrifttype og typografier
Vandret/Lodret Justering Vælg parametre til at placere diagrammet

Fanebladet Data

Indholdstype Vælg datakildens type
Indhold Vælg navnet på kilden
Analysér SQLudtrykket Ja eller Nej afhængigt af kilden
Filtreret Aktivér, hvis du vil konfigurere et filter
Sortering Vælg det ønskede felt og sorteringstype
Hyperlink til Masterfelt Vælg det ønskede felt
Hyperlink til slavefelter Vælg det ønskede felt

Værktøjslinjen Rapportkontrolelementer -> Faste linjen

Fanebladet Generelt

Navn Du kan beholde det foreslåede navn eller omdøbe for gøre det entydigt i Navigator.
Synlig Vælg Ja eller Nej, afhængigt af hvad du vil
Placering X Angiver afstanden i cm mellem den kontrolelementets venstre kant og sidens venstre margen
Placering Y Angiver afstanden i cm mellem kontrolelementets overkant og sektionens overkant
Bredde Angiver kontrolelementets bredde i cm
Højde Angiver kontrolelementets højde i cm
Lodret justering Vælg indstillinger
Retning Vælg, om du vil have en vandret streg mellem de to marginer eller en lodret mellem to sektioner

Syntax Help

See the French AOO wiki page for Report Builder syntax.

Built-in Functions

See the French AOO wiki page for Report Builder functions.

Examples of using the Report Builder

Several examples of using the Report Builder are available here forum as proposed by various users of both OpenOffice.org and LibreOffice.

You can use a search within the forum to look for a given word, expression or term. For example, you could search here bool in the section of the forum dedicated to Base questions.