Faq/Base/118

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Base
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Base/118 and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština

Handleiding Assistent Rapport

De handleiding is inclusief schermafbeeldingen alleen in het Frans beschikbaar:

Franstalige handleiding assistent rapport

Als je het wilt downloaden, even geduld.

Waarom zou ik een rapport willen gebruiken?

Sommige mensen zien als enige doel van een rapport het opmaken van gegevens uit een database om het te kunnen afdrukken.

De Assistent Rapport (Report Designer), geeft de gebruiker een aantal belangrijke hulpmiddelen om de database te exploiteren. De gegevens kunnen op meerdere manieren worden getoond. Bijvoorbeeld om te zien hoeveel tijd er aan een project is besteedt, opbrengsten van de vorige week te tonen of kijken welke klant het meest heeft opgebracht. Rapporten kunnen kant en klare facturen opmaken, die zo verstuurd kunnen worden. Als u een taal wilt leren dan kunt u een lijst met relevante woorden bij een bepaald veld maken. U kunt een lijst maken met uw ontwerpen door een eenvoudige database te gebruiken en dan met een rapportontwerper een type catalogus aanmaken of brochure aanmaken met illustraties en tekst. U kunt zelf uw doel bepalen.

De Assistent Rapport geeft toegang tot nuttige hulpmiddelen om rapporten samen te stellen : geavanceerde sorteringen en groeperingen, de mogelijkheid om SQL-queries te doen, statements en functies. Het maakt het aantoonbaar eenvoudiger complexe rapporten te bedenken en te ontwerpen met behulp van het slepen van functionaliteit. Aanvullend kunt u grafieken en afbeeldingen invoegen.

Verplichte configuratie

De 'Assistent Rapport' maakt standaard deel uit van LibreOffice. Het is geschreven in Java, er moet dus wel een Java Runtime Environment (JRE) op uw installatie aanwezig zijn. LibreOffice moeten ingesteld zijn om die te herkennen voordat u rapporten kunt gaan ontwerpen.

In het submenu Extra -> Opties -> LibreOffice -> Geavanceerd (op Mac, is dit het submenu LibreOffice -> Voorkeuren), controleer of er een Java runtime omgeving gevonden en geselecteerd is met de radioknop. Als er geen JRE in de dialoog getoond wordt, dan wordt uw versie van de JRE niet herkent door LibreOffice, of er er geen JRE geïnstalleerd. Downloaden en installeren: JRE.

Installeren Assistent Rapport

De 'Assistent Rapport' is eigenlijk een extensie die in de standaardinstallatie van LibreOffice is opgenomen, tenminste voor Windows en Mac. Bij enkele Linux-distributie kan deze extensie een losse component zijn, die dan dus eerst moet worden geïnstalleerd.

De interface

De database die gebruikt wordt voor deze uitleg (tutorial) is verkregen door het standaard hulpmiddel Table Creation te gebruiken en dan HouseholdInventory te kiezen uit de lijst met voorgestelde databases.

De werkbalken

Onderdelen werkbalk

De werkbalk bevat een aantal knoppen die gebruikt worden om velden, labels, afbeeldingen (meerdere soorten) en grafieken toe te voegen aan het rapport.

Hoofdwerkbalk

De hoofdwerkbalk schakelt het toevoegen van velden in aan het rapport, het aan- en uitschakelen van de rapportnavigator en het beheer van de sorteer en groepeer opties.*

Werkbalk uitlijning

De werkbalk uitlijnen wordt gebruikt voor het plaatsen van velden en het uitlijnen van de onderdelen van een rapport.*

Menu

Het menu geeft toegang tot de andere modules van LibreOffice. Hier worden twee functies toegelicht : Invoegen voor het invoegen van afbeeldingen aan het rapport en Opmaak voor het gebruik van voorwaardelijke opmaakmogelijkheden van een bepaald veld.

Standaard Rapportpagina

De standaardpagina die wordt getoond bij het starten van de Assistent Rapport bestaat uit drie delen: Pagina Koptekst, Detail en Pagina Voettekst.

Zwevende panelen van hulpmiddelen

Paneel Veld toevoegen

Dit paneel wordt gebruikt om een databaseveld aan het rapport toe te voegen door het te slepen op via het menu Invoegen.

Paneel Sorteren en groeperen

Dit paneel dient om de opties voor het sorteren en groeperen te beheren voor verschillende onderdelen van het rapport.

Paneel Rapportnavigator

Dit paneel maakt het de gebruiker mogelijk te navigeren naar de rapport document via een lijst in een hiërarchische boomweergave met de objecten. Dubbelklikken op een onderdeel in de lijst selecteert dat item van het rapport document voor selectie of wijziging.

Paneel Eigenschappen

Met dit paneel kan een gebruiker de eigenschap van een controle van een geselecteerd onderdeel wijzigen.

Voorbeeld, als u een veld in een rapport selecteert, dan kunt u het het paneel Eigenschappen gebruiken om aan te geven de gegevensbron van dat veld en ook andere eigenschappen zoals de hoogte en breedte van dat veld, of de positie, opmaak, ...

Hier kun je ook het te gebruiken type aangeven voor het uitvoerbestand : of een Writer-document (ODT) of een Calc-document (ODS).

Rapport aanmaken

Groeperen

Om een rapport te kunnen aanmaken waarin gegevens worden gegroepeerd, moet u een een sectie 'Groeperen koptekst' toevoegen, door het veld te kiezen waarop gegroepeerd moet worden via de overeenkomende knop, paneel of record in de Rapportnavigator (in dit voorbeeld, hebben we het veld DatePurchased gebruikt). Kies de gewenste sorteeropties (oplopend of aflopend) en dan Aanwezig voor zowel de koptekst als de voettekst dropdownlijsten.

Gebruik het paneel om een veld toe te voegen om het veld waarop gegroepeerd te plaatsen in de sectie met de kop van de groep. U kunt dan de beschikbare opmaakopties gebruiken onder Algemeen van het paneel Eigenschappen om de weergave van het veld naar uw inzichten te maken.

Detail Sectie

De detailsectie is ontworpen om een lijst met gegevens uit de database weer te geven. Gebruik het paneel om een veld toe te voegen, voeg de velden toe die u in uw rapport hier wilt hebben. Veld- en label uitlijning kunnen wat lastig zijn, gebruik hiervoor dus de werkbalk Uitlijning. U kunt eerst kijken hoe uw uiteindelijke rapport er uitziet met de knop om het rapport uit te voeren in de hoofdwerkbalk.

Een berekend veld aanmaken

in de voettekst

U kunt het rapport gebruiken zoals het u net heeft aangemaakt, maar het kan verbeterd worden. U wilt misschien een veld toevoegen waarin de berekende som van de waarden voor elke gegevensgroep komt te staan, of een veld met het totaal over alle waarden.

Om zo'n eindtotaal te krijgen klinkt u op de knop Tekstgebied in de werkbalk met controle elementen van het rapport en tekent dan een gebied met de muis in de sectie paginavoet van het rapport. In het paneel Eigenschappen van dit nieuwe element klikt u op de tab Gegevens en stelt u de volgende opties in:

Veldgegevenstype

Functie

Veld

PurchasePrice

Functie

Accumulatie

Extent

Rapport

in de sectie met de voettekst van de groep

Om een veld toe te voegen dat de som van waarden voor een groep bepaald, moet u eerst, als dat nog niet gedaan is, een sectie groepsvoet aanmaken. Teken daarin een veld en kies de volgende opties:

Dataveldtype

Functie

Dataveld

PurchasePrice

Functie

Accumulatie

Extent

Groep DatePurchased

Een diagram toevoegen

U kunt ook een diagram invoegen, bijvoorbeeld om een trend aan te geven van de gegroepeerde gegevens. Om dit te doen maakt u eerst een query aan die de benodigde gegevens uit de database haalt, zodat u deze dan later kunt gebruiken voor het diagram.

Sluit het rapport, klik dan op Query in uw open ODB-database-bestand. Maak een query aan. Kies de tabel(len) die de gewenste gegevens bevatten en voeg de velden toe aan de query. In dit voorbeeld, gebruiken we DatePurchased en PurchasePrice. Bij de criteria van uw query, kies bij groepering voor DatePurchased en bij Som voor PurchasePrice.

Sla de query op en open het rapport in de wijzigingsmode om het te wijzigen. Klik op de knop Diagram in de hoofdwerkbalk en teken met de muis het gebied in de voet waar het diagram moet komen te staan. In het paneel Eigenschappen, tab Gegevens, kies de net aangemaakte query als de gegevensbron.

Als de overeenkomstige standaard histogram grafiek niet is wat u er van verwachtte, wijzig de eigenschappen dan door dubbel te klikken op grafiek, u komt dan in de wijzigingsmode. U kunt dan de histogram wijzigen in een voor u meer geschikte, bijvoorbeeld een 3D grafiek.

Voorbeeld van een diagram in een rapport

Een afbeelding of logo toevoegen in de kop van het rapport

Dit kan worden gedaan via het menu Invoegen. Een afbeelding die op deze manier wordt ingevoegd zal op elke pagina van het rapport wordt weergegeven.

Voorwaardelijke opmaak van een berekend veld

Om dit te doen, moet u eerst in de wijzigingsmode uw veld selecteren in het rapport. Ga dan via het menu met Opmaak naar de voorwaardelijke opmaak.

In dit voorbeeld wordt de alias voor de aanmaak van het rapport gebruikte query getoond tussen haakjes voor de doelen van de voorwaardelijke opmaak.

Voorbeeld van een database-rapport met voorwaardelijke veldopmaak

We hebben nu de fundamentele principes van het gebruik van de Assistent Rapport behandeld, u kunt dus de functionaliteit gebruiken om de gegevens uit uw database mooi weer te geven, zodat het prachtige rapporten worden.

Rapportnavigator

Dit kan worden gedaan met of de F5 functietoets of door te klikken op de overeenkomende knop in de werkbalk. Het toont alle elementen en objecten die een rapport kan bevatten. Er is contextueel afhankelijke help aanwezig voor de verschillende onderdelen in de boomstructuur, gebruik eenvoudig de F1 functietoets na het selecteren van een onderdeel.

De hele list van hiërarchische elementen in een rapport kan worden getoond door te klikken op het kleine "plus teken" of de pijl die voor het element staat. Als er geen plusteken of een pijl is, dan is het een element zonder onderliggende elementen.

Rapportnavigator -> Rapport

Tab : Algemeen

De volgende elementen maken het u mogelijk om de parameters voor het tonen in te stellen voor uw rapport:

Titel van het rapport Dit is de naam die u aan het rapport geeft, het wordt getoond in de Rapportnavigator na het drukken op enter na het intikken van de naam en het valideren.
Pagina Koptekst hier heeft u de keus tussen in- of uitschakelen van het afdrukken in het dropdown menu van de inhoud in de Pagina Koptekst
Pagina Voettekst hier heeft u de keus tussen in- of uitschakelen van het afdrukken in het dropdown menu van de inhoud in de Pagina Voettekst
Herhaalde waarden afdrukken ja

Tab : Gegevens

De volgende elementen maken het u mogelijk om de parameters voor de gegevensbron voor uw rapport:

Content Type

Kies het te gebruiken type: tabel, opgeslagen query of SQL query

Inhoud

Kies de naam van de gegevensbron

Analyse SQL

ja of nee, afhankelijk hoe u de gegevens benaderd. Ja staat voor het activeren van de interne SQL parser functionaliteit in de Query design mode. Nee schakelt de LO's interne SQL parser uit en zorgt ervoor dat de query instructie direct wordt aangeboden bij de database driver. Dit is verplicht bij enkele geavanceerde database functies en server backends en is afhankelijk van de gebruikte database engine.

Filter

kies ja of nee afhankelijk van de gegevensbron

Rapport uitvoerformaat

Kies 'ODF Spreadsheet' als u meer geavanceerde mathematische behandeling van uw resultaten in het rapport wilt gaan doen, kies anders 'ODF Text'.

Rapport browser -> Functies

U kunt de functies aanmaken die u wilt gebruiken in het report. Om een functie aan te maken klikt u op 'Functie', daarna rechtsklikken 'Nieuwe functie'. Om andere voorbeelden te bekijken, volg de links onderaan de pagina.

Titel van het rapport Geef uw functie een naam, zonder spaties te gebruiken (voorbeeld: TotaalAankopen)
Formule Klik op de '3 kleine punten' om de assistent voor het aanmaken van formules te starten.

U kunt ook direct uw formule invoeren. Bijvoorbeeld, om de som van een aantal getallen te bepalen is de syntaxis: [NameOfInitialValue] + [NameOfFunction] (bijv: [PurchasePrice] + [PurchaseSum]

Beginwaarde Voeg tussen haakjes de naam van het veld in waarop de functie wordt toegepast (bijv: [PurchasePrice])
Deep course Actie die niet in de originele gids is beschreven
Beoordeling vooraf Door 'ja' te kiezen wordt het rapport berekent bij de aanmaak. Deze actie kost bronnen, u kunt de voorkeur geven niet te wachten totdat de aanmaak van het rapport klaar is om alle berekeningen te doen.

Rapportnavigator -> Pagina Koptekst

Tab: Algemeen

Met de volgende elementen kunt u de presentatie van uw rapport configureren:

Titel van het rapport

U kunt de kop van de pagina eventueel wijzigen

Zichtbaar

Kies of u de inhoud van de kop wilt zien

Hoogte U kunt de hoogte invullen of wijzigen met de muis in de mode wijzigen op de rapportpagina
Voorwaardelijk print expressie Kies de condities indien van toepassing
Achtergrond transparant

Door nee te kiezen, kunt u de achtergrondkleur instellen van de pagina-kop.

Rapport browser -> Kop

Tab : Algemeen

Het uiterlijk van de kop kunt u met deze elementen instellen:

Titel van het rapport

U kunt de kop van de pagina eventueel wijzigen

Nieuwe pagina forceren Kies 'Geen' als u niet een nieuwe pagina wilt aanmaken door gegevens of groeperingen van gegevens. Kies de overgang naar een nieuwe pagina volgens uw verlangde lay-out instellingen, bijvoorbeeld Na de sectie
Bij elkaar houden Sta het afdrukken van een groep gegevens op een tweede pagina toe, als dat nodig is
Zichtbaar Meestal zal u het bevestigen
Hoogte U kunt de hoogte invullen of wijzigen met de muis in de mode wijzigen op de rapportpagina
Voorwaardelijk print expressie Kies de condities indien van toepassing
Achtergrond transparant Door nee te kiezen, kunt u de achtergrondkleur instellen van de rapport-kop.

Rapportnavigator: Groepen -> Paneel sortering en groepering

U kunt instellen hoe de gegevens in het rapport gegroepeerd moeten worden met het paneel Sorteren en groeperen. Standaard is de naam van de groep die van het gekozen veld bij het Groeperen.

Rapportnavigator: Groepen -> "Groepsnaam" -> Tab algemeen

Bij elkaar houden Kies ja
Een nieuwe kolom maken Kies nee
Paginanummer terugzetten Kies nee

Rapportnavigator: Groepen -> "Groepsnaam" -> Functies

Zie hierboven, het hoofdstuk over de Functies

Rapportnavigator: Groepen -> "Groepsnaam" -> Groep koptekst

De tab Algemeen bevat de bovenstaande parameters.

Rapport browser -> Detail

Dit is het hoofddeel van het rapport. Het kan andere componenten bevatten zoals labelvelden die het u toestaan om tekst in te voeren in het rapport, tekstboxen voor het tonen van gegevens, controle-elementen voor het tonen van afbeeldingen (erg praktisch bij het maken van een fotoboek of een catalogus), grafieken, lijnen, vormen die u kunt tekenen en in de achtergrond van een tekstbox kunt zetten, .. Samengevat, deze sectie bevat de gegevens uit de database die u in uw rapport wilt laten zien.

Rapportnavigator -> Rapport Voettekst

Tab : Algemeen

Het uiterlijk van de kop van het rapport kunt u met deze getoonde elementen instellen.

Rapport browser -> Voet

Tab : Algemeen

Het uiterlijk van de voet van het rapport kunt u met deze getoonde elementen instellen.

Componenten die in alle secties voorkomen

Rapport Controle-elementen werkbalk -> Labelveld

Tab : Algemeen

Titel van het rapport U kunt de voorgestelde naam gebruiken of de naam aanpassen in de Navigator
Label Deze naam wordt getoond in de editie van het rapport. U kunt de naam duidelijker maken dan de voorgestelde naam (de naam van het veld in de database)
Bij elkaar houden Sta het afdrukken van een groep gegevens op een tweede pagina toe, als dat nodig is
Positie X Geeft de afstand aan in cm tussen de linkerhoek van het controle-element en de linkermarge van de pagina
Positie Y Geeft de afstand aan in cm tussen de bovenkant van het controle-element en de bovenkant van de sectie
Wijdte Geeft de wijdte van het controle-element aan in cm
Hoogte Geeft de hoogte van het controle-element aan in cm
Herhaalde waarden afdrukken Kies ja of nee
Voorwaardelijk print expressie Kies de condities indien van toepassing
Printen wanneer groep wijzigt Kies ja
Achtergrond transparant Door nee te kiezen, kunt u de achtergrondkleur instellen van de rapport-kop.
Toezicht Instellingen kiezen
Horizontale uitlijning Instellingen kiezen
Verticale uitlijning Instellingen kiezen

Rapport controle-elementen werkbalk -> Opgemaakt veld (Tekstgebied)

Tab : Algemeen

Titel van het rapport U kunt de voorgestelde naam gebruiken of de naam aanpassen in de Navigator
Positie X Geeft de afstand aan in cm tussen de linkerhoek van het controle-element en de linkermarge van de pagina
Positie Y Geeft de afstand aan in cm tussen de bovenkant van het controle-element en de bovenkant van de sectie
Wijdte Geeft de wijdte van het controle-element aan in cm
Hoogte Geeft de hoogte van het controle-element aan in cm
Herhaalde waarden afdrukken Kies ja of nee
Voorwaardelijk print expressie Kies de condities indien van toepassing
Printen wanneer groep wijzigt Kies ja
Achtergrond transparant Door nee te kiezen, kunt u de achtergrondkleur instellen van de rapport-kop.
Toezicht Instellingen kiezen
Horizontale uitlijning Instellingen kiezen
Verticale uitlijning Instellingen kiezen
Opmaak Kies de parameters, voor als u bijvoorbeeld de valuta of de datum wilt tonen

Tab : Gegevens

Dataveldtype Kies het type van het dataveld:

Veld of formule: Kies het veld of de formule Functie: kies het type van de functie Counter: geef aan of het voor de groep van toepassing is of voor het hele rapport Gebruikergedefinieerde functie: kies een van de aangemaakte functies

Dataveld Kies het dataveld of de formule. Bijvoorbeeld om Booleanse waarden af te drukken in de vorm van aanvinkvelden, zal de formule IF ([Boolean];"U+E531";"U+E470") zijn voor de Booleaanse velden Boolean van de tabel of query die gebruikt is om het rapport aan te maken.
Functie Kies de functie:

Door het optellen zal er een totaal worden gemaakt van het geselecteerde veld.

Bereik Pas naar uw keuze de functie toe op een Groep of op het hele rapport

Rapport Controle-elementen werkbalk -> Afbeelding

Tab : Algemeen

Titel van het rapport U kunt de voorgestelde naam gebruiken of de naam aanpassen in de Navigator
Tekstrichting U kunt de voorgestelde waarde behouden of aanpassen
Bewaren als link Door niet te kiezen wordt de afbeelding geïntegreerd in het document (voordeel: overdraagbaarheid; nadeel: bestand is groter)
Zichtbaar Kies naar uw keuze voor ja of nee
Positie X Geeft de afstand aan in cm tussen de linkerhoek van het controle-element en de linkermarge van de pagina
Positie Y Geeft de afstand aan in cm tussen de bovenkant van het controle-element en de bovenkant van de sectie
Wijdte Geeft de wijdte van het controle-element aan in cm
Hoogte Geeft de hoogte van het controle-element aan in cm
Herhaalde waarden afdrukken Kies ja of nee
Voorwaardelijk print expressie Kies de condities indien van toepassing
Printen wanneer groep wijzigt Kies ja
Achtergrond transparant Door nee te kiezen, kunt u de achtergrondkleur instellen van de rapport-kop.
Verticale uitlijning Instellingen kiezen
Afbeeldingen Selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen
De grootte aanpassen Selecteer de parameter zodat de afbeelding zich wel/niet aanpast aan de grote van het controle-element

Tab : Gegevens

Dataveldtype Kies Veld of formule als u andere afbeeldingen wilt voor de items in de sectie Detail (bijv. catalogus, smoelenboek))
Dataveld Kies het databaseveld dat de <OBJECT> afbeeldingen bevat
Functie
Bereik

Rapport Controle-elementen werkbalk -> Diagram

Tab : Algemeen

Titel van het rapport U kunt de voorgestelde naam gebruiken of de naam aanpassen in de Navigator
Positie X Geeft de afstand aan in cm tussen de linkerhoek van het controle-element en de linkermarge van de pagina
Positie Y Geeft de afstand aan in cm tussen de bovenkant van het controle-element en de bovenkant van de sectie
Wijdte Geeft de wijdte van het controle-element aan in cm
Hoogte Geeft de hoogte van het controle-element aan in cm
Herhaalde waarden afdrukken Kies ja of nee
Voorwaardelijk print expressie Kies de condities indien van toepassing
Printen wanneer groep wijzigt Bevestig
Diagramtype

U kunt het standaardtype histogram wijzigen door een ​​ander diagramtype te kiezen

Voorbeeld van de regels Instellingen doen
Toezicht U kunt een lettertype en de bijbehorende stijlen configureren
Horizontaal/Verticaal uitlijnen Bepaal de plaats van de diagram

Tab : Gegevens

Content Type Kies het type van de gegevensbron
Inhoud Kies de naam van de bron
Analyseer het SQL-statement Ja of Nee, afhankelijk van de bron
Gefilterd Activeer het als je een filter wilt configureren
Sorteren Kies het sorteerveld en het type sortering
Master link veld Kies het gewenste veld
Link de gekoppelde velden Kies het gewenste veld

Report Controls werkbalk -> Vaste regel

Tab : Algemeen

Titel van het rapport U kunt de voorgestelde naam gebruiken of de naam aanpassen in de Navigator
Zichtbaar Kies naar uw keuze voor ja of nee
Positie X Geeft de afstand aan in cm tussen de linkerhoek van het controle-element en de linkermarge van de pagina
Positie Y Geeft de afstand aan in cm tussen de bovenkant van het controle-element en de bovenkant van de sectie
Wijdte Geeft de wijdte van het controle-element aan in cm
Hoogte Geeft de hoogte van het controle-element aan in cm
Verticale uitlijning Instellingen kiezen
Orientatie Geef aan of u een horizontale lijn wilt tussen de twee margins of een verticale tussen de secties

Syntaxis Help

Franse AOO pagina met de syntaxis.

Interne functies

Franse AOO pagina met de functies.

Voorbeelden van het gebruik van Report Builder

Voorbeelden van het gebruik van 'Report Builder': forum zoals voorgesteld door verschillende gebruikers van OpenOffice.org en LibreOffice.

U kunt in het forum zoeken op een woord, expressie of een term. Voorbeeld: bool in de sectie van het forum voor vragen over Base.