Často kladené otázky - Calc

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/142 and the translation is 100% complete.

  Jak použít podmíněné formátování Barevná škála

  Použití barevné škály na daný rozsah znamená, že se oblast dvoubarevně nebo tříbarevně zabarví v závislosti na hodnotě v každé z buněk.

  Tato technika na první pohled identifikuje rozdělení nebo rozdíly mezi hodnotami v rozsahu. Typickým příkladem může být teplotní řada s nejnižší hodnotou modrou a nejvyšší červenou, s gradientem pro střední hodnoty.

  Toto rozvržení je podmíněné, což znamená že zobrazená barva závisí na hodnotě buňky. Musíte si vybrat dvě "extrémní" barvy a stanovit způsob výpočtu. Výpočet použité barvy bude proveden ve vztahu k:

  • Min
  • Max
  • Percentil
  • Hodnota
  • Procento
  • Vzorec

  Možnosti Min a Max jsou dostatečné tak, jak je uvedeno v rozsahu. Ostatní možnosti musejí být specifikovány hodnotou (Percentil, Hodnota, Procento) nebo odkazem na buňku či vzorcem (Vzorec).

  U barevných měřítek se 3 položkami musíte také stanovit tyto volby (barva, způsob výpočtu) pro "střední" data.

  Následující příklad ukazuje, jak implementovat měřítko se 2 položkami prostřednictvím nabídky Formát ▸ Podmíněný ▸ Barevná škála ▸ Dvoubarevná škála:

  copie d'écran données de 1 à 100
  Škála od Tango: nebesky modrá 1 po Světle červená

  V tomto příkladě jsme zvolili barvu Tango: Nebesky modrá 1 ve vztahu k Min (minimum) a Světle červená ve vztahu k Max (maximum).

  Následující příklad ukazuje, jak implementovat měřítko se 3 položkami prostřednictvím nabídky Formát ▸ Podmíněný ▸ Barevná škála ▸ Tříbarevná škála :

  copie d'écran données de 1 à 100
  Škála od Tango: Nebesky modrá 1 po Světle červená přes Žlutá (Percentil=50)

  V tomto příkladu nám výběr měřítka se 3 položkami umožňuje zvýraznit střední hodnoty. Barvu Žlutá jsme přiřadili k Percentil[1] 50 a barvu Tango: Nebesky modrá 1 jsme opět přiřadili k Min (minimum) a Světle červená k Max (maximum).

  Následující příklad ukazuje dopad změny percentilu (zde vybraná hodnota: 30)

  copie d'écran données de 1 à 100
  Škála od Tango: Nebesky modrá 1 po Světle červená přes Žlutá (Percentil=30)

  Následující příklad stále používá měřítko se 3 položkami, kde prahové hodnoty jsou odvozeny z hodnot zobrazených v tabulce:

  copie d'écran données de 1 à 100
  Škála od Tango: Nebesky modrá 1 po Světle červená přes Žlutá (Vzorec)
  • Prahové hodnoty jsou v tabulce zobrazeny v M40, M41, M42.
  • K zadání odkazu používáme typ Vzorec.
  • Použité hodnoty budou v pořadí 10, 60 a 80. Gradient začíná s modrou barvou pro hodnoty rovné 10 (hodnoty nižší než 10 budou také zbarveny modře, jelikož je to barva pro „minimum"), a končí na hodnotě 80 v červené barvě (hodnoty vyšší než 80 budou také zbarveny červeně, jelikož je to barva pro „maximum").

  Metoda výpočtu

  Není nutné vědět, jak LibreOffice vypočítává gradient, aby mohl být použit. Výše uvedené příklady ukazují, že abyste dosáhli výsledku, stačí ve většině případů vybrat rozsah a vybrat barvy pro „začátek" a „konec".

  Pro zvědavé níže ukážeme, jak program počítá...

  Vypočítaná barva je směsí každé ze složek RGB[2] barvy, úměrná hodnotě v tabulce.

  Vzorec pro červenou (R):

  [math]\displaystyle{ R=\frac{R_{Max}-R_{min}}{x_{Max}-x_{min}}\cdot(x-x_{min})+R_{min} }[/math]


  [math]\displaystyle{ R }[/math]: červená složka hodnoty x na stejném řádku

  [math]\displaystyle{ R_{Max} }[/math]: červená složka pro barvu aplikovanou na maximum v podmíněném formátování

  [math]\displaystyle{ R_{min} }[/math]: červená složka pro barvu aplikovanou na minimum v podmíněném formátování

  [math]\displaystyle{ x_{Max} }[/math]: maximální hodnota pro hodnotu x v tabulce

  [math]\displaystyle{ x_{min} }[/math]: minimální hodnota pro hodnotu x v tabulce  Poznámky:

  1. Percentil je každá z 99 hodnot, které rozdělují seřazená data na 100 stejných dílů, takže každá část představuje 1⁄100 vzorové populace. Percentil vrací hodnotu pro datovou řadu běžící od nejmenší po největší hodnotu v sadě dat. Pro Alpha = 25 znamená percentil první kvartil = 50 Alpha je MEDIÁN.
  2. Red Green Blue, zkráceně RGB, je barevný formát kódování. Tyto tři barvy jsou základní barvy používané zejména pro zobrazení na obrazovce a pro software.


  Stáhněte si příklad tabulky