Faq/Calc/142/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc‎ | 142
Jump to: navigation, search

Hvordan anvender jeg en Farveskala i Betinget formatering?

At anvende en farveskala på et område betyder at få vist en to- eller trefarvet gradient over området afhængigt af værdien i hver celle.

Denne teknik identificerer ved første øjekast fordelingen eller forskellene mellem værdierne i et område. Et typisk eksempel kunne være et sæt af temperaturer, med den laveste farvet blå og højeste rød med en gradient for de mellemliggende værdier.

Dette layout er betinget, det vil sige, at farven, der vises, er afhængig af cellens værdi. Du skal vælge de to ekstreme farver og angive beregningsmetoden. Beregningen af den anvendte farve sker i forhold til:

 • Min
 • Max
 • Percentil
 • Værdi
 • Procent
 • Formel

Valgene af Min og Max findes selvklart i området. De andre valg skal specificeres ved en værdi (percentil, værdi, procentdel), en cellereference eller formel (Formel).

Til farveskalaer med 3 valg skal du også oplyse disse valg (farve, beregningsmetode) for de mellemliggende data.

Det følgende eksempel illustrerer, hvordan en skala med 2 valg iværksættes gennem menuen Formater ▸ Betinget formatering ▸ Farveskala ▸ 2 valg:

copie d'écran données de 1 à 100
Skala fra Tango: Sky blue to Light red

I dette eksempel har vi valgt farven Tango Sky blue 1 associeret til Min (minimum) og Light red associeret til Max (maksimum).

Det følgende eksempel illustrerer, hvordan en skala med 3 valg iværksættes gennem menuen Formater ▸ Betinget formatering ▸ Farveskala ▸ 3 valg:

copie d'écran données de 1 à 100
Skala fra Tango: Sky blue 1 til Light red over Yellow (percentil = 50)

I dette eksempel lader iværksættelsen af en skala med 3 valg os fremhæve de mellemliggende værdier. Vi har associeret farven Yellow til Percentil[1] 50, og vi har endnu en gang associeret Tango: Sky blue 1 til Min (minimum) og Light red til Max (maksimum).

Det følgende eksempel viser effekten af en ændring af percentilen (her er valgt værdi: 30).

copie d'écran données de 1 à 100
Skala fra Tango: Sky blue 1 til Light red over Yellow (percentil = 30)

Det følgende eksempel bruger stadig en skala med 3 valg, hvor tærsklerne er afledt fra værdier, der er vist i regnearket:

copie d'écran données de 1 à 100
Skala fra Tango: Sky blue 1 til Light red over Yellow (Formel)
 • Tærsklerne er vist i tabellen i M40, M41 og M42.
 • Vi bruger typen Formel til at skrive henvisningerne.
 • De anvendte værdier vil være 10, 60 og 80. Gradienten begynder med blå til værdier lig med 10 (værdier mindre end 10 bliver også farvet med blå, minimumsfarven, og slutter ved 80 med rød (værdier større end 80 bliver farvet med rød, maksimumsfarven).

Beregningsmetode

Det er ikke nødvendigt at vide, hvordan LibreOffice beregner gradienten, for bruge den. Eksemplerne ovenfor viser, at det i de fleste tilfælde er tilstrækkeligt at markere området og vælge start og slut-farver for at få et resultat.

For de nysgerrige viser vi nedenfor, hvordan programmet regner ...

Den beregnede farve er en blanding af RGB-komponenterne[2] af farven proportionalt med værdien i tabellen.

Formel for rød (R):

R=\frac{R_{Max}-R_{min}}{x_{Max}-x_{min}}\cdot(x-x_{min})+R_{min}


R: Rød komponent for x-værdien på samme linje

R_{Max}: rød komponent for farven, der anvendes til maksimum i den betingede formatering

R_{min}: rød komponent for farven, der anvendes til minimum i den betingede formatering

x_{Max}: Maksimumsværdi for x i tabellen

x_{min}: Minimumsværdi for x i tabellenNoter:

 1. En percentil er hver af de 99 værdier, som opdeler de sorterede data i 100 ens dele, sådan at hver del repræsenterer 1/100 af prøvepopulationen. En percentil returnerer værdien af en dataserie, der går fra den mindste til den største værdi i et datasæt. Alfa = 25 betyder, at percentilen er lig med den første kvartil; Alfa = 50 er MEDIAN.
 2. Rød Grøn Blå, forkortet RGB, er et farvekodningsformat. Disse tre farver er de primærfarver, der især bruges til visning på skærme og i software.


Download et eksempel regneark