Frequently asked questions - Calc

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Calc/142 and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎slovenščina • ‎čeština

Kako uporabiti pogojno oblikovanje barvne lestvice

Uporaba barvne lestvice na obsegu pomeni prikaz dvobarvnega ali tribarvnega preliva prek obsega, odvisno od vrednosti v vsaki celici.

Ta tehnika na pogled identificira porazdelitev ali razlike med vrednostmi v obsegu. Tipičen primer je lahko matrika temperatur, kjer je najmanjša obarvana modro in največja rdeče, s prelivom za vmesne vrednosti.

Ta postavitev je pogojna, kar pomeni, da je prikazana vrstica odvisna od vrednosti celice. Izbrati morate dve "skrajni" barvi in nakazati metodo izračuna. Izračun uporabljene barve bo opravljen glede na:

 • Najmanj
 • Največ
 • Percentil
 • Vrednost
 • Odstotek
 • Formula

Izbiri najmanj in največ sta samozadostni, saj se nahajata v obsegu. Druge možnosti je potrebno navesti z vrednostmi (percentil, vrednost, odstotek), sklici celic ali formulo (formula).

Za barvne lestvice s tremi vnosi morate določiti tudi te izbire (barva, metoda izračuna) za "vmesne" podatke.

Naslednji primer ilustrira implementacijo lestvice z dvema vnosoma prek menija Oblika ▸ Pogojno oblikovanje ▸ Barvna lestvica ▸ 2 vnosa:

zaslonska slika
Lestvica od Tango: nebesna modra 1 do svetlo rdeče

V tem primeru smo izbrali barvo Tango: nebesno modra 1 povezano z Najmanj (minimum) in svetlo rdeča, povezano z Največ (maksimum).

Naslednji primer ilustrira, kako implementirati lestvico s tremi vnosi prek menija Oblika ▸ Pogojno oblikovanje ▸ Barvna lestvica ▸ 3 vnosi :

zaslonska slika
Lestvica od Tango: nebesno modre 1 do svetlo rdeče prek rumene (percentil=50)

V tem primeru z izborom lestvice s tremi vnosi omogoča poudarjanje vmesnih vrednosti. Rumeno barvo smo povezali s Percentilom[1] 50, in znova smo povezali Tango: nebesno modra 1 z Najmanj (minimum) in svetlo rdečo z Največ (maksimum).

Naslednji primer prikazuje vpliv spremembe percentila (tukaj je izbrana vrednost: 30)

zaslonska slika
Lestvica od Tango: nebesno modre 1 do svetlo rdeče prek rumene (percentil=30)

Naslednji primer še vedno uporablja lestvico s tremi vnosi, kjer so pragi izvedeni iz vrednosti, prikazanih v preglednici:

zaslonska slika
Lestvica od Tango: nebesno modre 1 do svetlo rdeče prek rumene (Formula)
 • Pragi so prikazani v tabeli v M40, M41, M42.
 • Uporabljamo vrsto Formula za vnos sklicev.
 • Uporabljene vrednosti bodo 10, 60 in 80. Preliv se začne z modro za vrednosti, enake 10 (tudi vrednosti, manjše od 10, bodo obarvane modro, "najmanjšo" barvo), in konča pri 80 v rdeči (vrednosti, večje od 80, bodo obarvane rdeče, barvo največjega).

Metoda izračuna

Da bi preliv uporabili, ne rabite vedeti, kako ga LibreOffice izračuna. Gornji primeri prikazujejo, da v večini primerov zadostuje, da izberemo obseg ter "začetno" in "končno" barvo, da pridemo do rezultata.

Za vedoželjne spodaj prikazujemo, kako program računa ...

Izračunana barva je mešanica vsake od komponent RGB[2] barve, proporcionalno vrednosti v tabeli.

Formula za rdečo (R):

[math]\displaystyle{ R=\frac{R_{Max}-R_{min}}{x_{Max}-x_{min}}\cdot(x-x_{min})+R_{min} }[/math]


[math]\displaystyle{ R }[/math]: rdeča komponenta za vrednost x na isti črti

[math]\displaystyle{ R_{Max} }[/math]: rdeča komponenta za barvo, uporabljeno za največjo vrednost v pogojnem oblikovanju

[math]\displaystyle{ R_{min} }[/math]: rdeča komponenta za barvo, uporabljeno za najmanjšo vrednost v pogojnem oblikovanju

[math]\displaystyle{ x_{Max} }[/math]: največja vrednost za x v tabeli

[math]\displaystyle{ x_{min} }[/math]: najmanjša vrednost za x v tabeliOpombe :

 1. Percentil je vsaka od 99 vrednosti, ki delijo razvrščene podatke na 100 enakih delov, tako da vsak del predstavlja 1/100 vzorčne populacije. Percentile vrne vrednost niza podatkov od najmanjše do največje vrednosti iz množice podatkov. Za alfa = 25 pomeni percentil prvi kvartil = 50 alfa je MEDIANA.
 2. Red Green Blue, okrajšano RGB (angl. rdeča, zelena, modra), je kodni zapis barv. Te tri barve so primarne barve, uporabljene predvsem za prikazovanje na zaslonih in v programski opremi.


Prenesite primer preglednice