Obecné problémy s instalací (Windows)

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | General
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/General/General Installation Issues (Windows) and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎italiano • ‎čeština • ‎한국어

Při instalaci LibreOffice na Windows se mohou vyskytnout neočekávané chyby, z nichž mnohé nejsou specifické pro LibreOffice.

Zde je neúplný seznam některých takových chyb, které byly hlášeny na webu Ask LibreOffice:

  • Warning 1909 Could not create shortcut (Internal error 2902 ixoShortcutPropertyCreate)
Varování 1909 Nelze vytvořit zástupce (Interní chyba 2902 ixoShortcutPropertyCreate)
  • Error 1335 The cabinet file 'libreoffice1.cab' required for this installation is corrupt and cannot be used
Chyba 1335 Soubor 'libreoffice1.cab' potřebný pro tuto instalaci je poškozený a nelze jej použít
  • Error 1336 There was an error creating a temporary file
Chyba 1336 Při vytváření dočasného souboru došlo k chybě
  • Error 1303. The installer has insufficient privileges to access this directory: C:\Program Files\LibreOffice\program
Chyba 1303. Instalační program nemá dostatečná oprávnění pro přístup k tomuto adresáři: C:\Program Files\LibreOffice\program
  • Installer asking for a path to an older version installer MSI ("A feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable")
Instalační program žádající o cestu k starší verzi instalačního programu MSI („Funkce, kterou se pokoušíte použít, je na síťovém prostředku, který není k dispozici“)
  • Failure while uninstalling an older version prevents from installing a new version
Selhání při odinstalování starší verze zabraňuje instalaci nové verze
Možnosti stažení

Check that installing apps obtained from outside of MS Store is allowed

In Windows' Start menu ▸ Settings ▸ Apps ▸ Apps & Features, under Choose where to get apps, check that Anywhere is selected.

Zkontrolujte integritu staženého balíčku

První věc, kterou byste měli udělat, pokud se zobrazí informace o poškozeném souboru (buď samotný MSI soubor nebo některé jeho části, jako chyba 1335), je provést kontrolu integrity staženého balíčku. Bylo hlášeno, že některé programy pro stahování, resp. prohlížeče, nemusí spolehlivě stáhnout některé verze balíčků, zatím co použití jiného softwaru ke stažení problém vyřeší (např. tdf#121749). Ke kontrole, jestli je Vámi stažený soubor v pořádku nebo ne, můžete použít software, který umí vypočítat kontrolní součet souborů (můžete použít 7-Zip nebo tento nástroj Microsoftu). Správnou hodnotu kontrolního součtu zjistíte ze stránky pro stažení LibreOffice, když použijete odkaz Informace pod velkým tlačítkem Stažení.

Vypnutí antivirového programu

Pokud instalujete LibreOffice, měl by být antivirový programu vypnutý. Toto platí především pro Instalaci LibreOffice ve Windows s aktivovanou funkcí řízeného přístupu ke složkám, kdy je blokována instalační procedura LibreOffice (Warning 1909, Internal error 2902 a Error 1336 zmíněné výše mohou být důsledkem tohoto konfliktu). Po instalaci může být antivirový program znovu aktivovaný (ačkoliv v případě Windows Defender byste měli přidat výjimku pro soubor soffice.bin - více info najdete v textu Nastavení výjimky pro LibreOffice pro funkcí Řízení přístupu ke složkám programu Defender).

Restart počítače

V případě selhání instalace LibreOffice, nejprve restartujte počítač (může to například dokončit odstranění adresářů zbývajících z odinstalace předchozí verze; Error 1303 ze seznamu nahoře může být způsobena nedokončeným odstraněním starých složek).

Zavřete Brother Control Center

Dalším důvodem chyby 1303 může být software Brother Control Center, který je součástí tiskového řešení. Uzavření (kliknutím pravým tlačítkem myši na jeho ikonu CC4 na hlavním panelu a výběrem možnosti Zavřít nebo zabití procesu ControlCenter4 ve Správci úloh) je hlášeno jako vyřešení chyby.

Použijte nástroj pro odstraňování problémů od společnosti Microsoft

Chcete-li opravit obecné chyby služby Instalační služba Windows Installer, použijte tento program pro odstraňování problémů [1] od společnosti Microsoft. Tento nástroj pomáhá v případě, kdy předchozí neúspěšná (od)instalace brání následným instalacím.

Pokud je vyžadován instalační program předchozí verze

Pokud budete požádáni o předchozí instalační program (k tomu může dojít, pokud jste použili některé čisticí prostředky, které porušily vlastní mezipaměť instalačního programu systému Windows), můžete si stáhnout potřebný instalační program z Archivu stahování LibreOffice. Tento archiv obsahuje MSI balíčky s plnou verzí v názvu (např. "LibreOffice_6.1.3.2_Win_x64.msi"); což je rozdíl od balíčku nabízených ke stažení na stránce stažení LibreOffice, kde neobsahují čtvrtou číslici (např. LibreOffice_6.1.3_Win_x64.msi"). Možná budete muset přejmenovat stažené MSI, abyste odstranili poslední číslici, aby označení odpovídalo požadovanému názvu souboru.

Povolte Windows Update

Počínaje LibreOffice 6.1 se MSI instaluje pomocí služby Windows Update KB2999226. Proto je požadováno, aby během instalace nebyla služba Windows Update vypnuta. Počínaje verzí 6.2 a 6.1.5 instalátor nepotřebuje spuštěnou službu Windows Update, pokud instalace běží na Windows 10 (tdf#122134). Vezměte prosím na vědomí, že se instalační program pokusí nainstalovat aktualizaci bez ohledu na přítomnost aktualizace v systému, vyřešit a opravit některé případy předchozí neplatné instalace komponenty (tdf#119910), služba Windows Update je tedy důležitým požadavkem.

Od verze 6.3, nezdařená instalace aktualizace nezruší instalaci LibreOffice, např. zastavení služby Windows Update, zatímco instalační program čeká na aktualizaci, zobrazí pouze varování a bude pokračovat.

Installing KB2999226 Failed warning

V tomto případě se jedná o indikaci selhání Windows Update (systémové komponenty) a za zajištění instalace UCRT v systému odpovídá uživatel.

Nepoužívejte čističe registrů třetích stran

V případě, že obecné řešení problémů nepomůže, NEdoporučuje se použít čističe registrů a odinstalační programy třetích stran; jejich použití často vede k ještě závažnějším chybám systému.

Vytvořte protokol instalace

Můžete také vyzkoušet logovat průběh instalaci pomocí spuštění instalace z příkazového řádku:

 msiexec /i "c:\downloads\LibreOffice_6.1.3_Win_x64.msi" /l*vx c:\libreoffice-install.log

Potom vložte výsledný soubor ZIP s protokolem instalace do online sdílené složky a položte otázku na stránce Ask LibreOffice, kde uvedete URL tohoto souboru s protokolem (nebo připojte ZIP ke [https: // bugs.documentfoundation.org sledování chyb]). To může ostatním umožnit analyzovat protokol a navrhnout řešení vašeho problému.

Apply command line

This is how you reach the command line in Window, for example to request an installation log.

Window 10

Right-click on the Window icon in the taskbar.

Select "Run" from the menu.

In the dialog "Run" enter the command in the line at "Open:".

Window 11

Right-click on the Window symbol in the taskbar.

Select "Run" from the menu.

In the "Run" dialog, enter the command in the line next to "Open:".