Opombe ob izdaji LibreOffice 6.4

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.4 and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎עברית • ‎italiano • ‎日本語 • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎中文(中国大陆)‎
BHS 6.4.0 Alpha1 large.png

O tej strani

To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v 6.4! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

 • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
 • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
 • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!


Writer

 • Dodana možnost označevanja komentarjev kot razrešenih (tdf#119228; Scott Clarke, CodeThink).
Razrešen komentar
Meni razrešenega komentarja
Primer vidnega razrešenega komentarja
Isti komentar, zdaj neviden
 • Izdelana manjkajoča postavitev sledenja sprememb številk in oznak seznamov (tdf#42748; László Németh, NISZ).

Tabele

Izboljšave uporabniškega vmesnika za ravnanje s tabelami (László Németh, NISZ):

 • Hitro premikanje in brisanje tabele: ukaz Izreži izreže izbrano tabelo, namesto da odstrani njeno besedilno vsebino (tdf#118311);
 • Hitro premikanje in brisanje vrstic/stolpcev tabele (tdf#127759):
  • Ukaz Izreži izreže izbrane vrstice ali stolpce tabel, če so izbrani z izboljšanim izbiranjem tabele (s klikom pred njimi);
  • Nato ukaz Prilepi vstavi odstranjeni del tabele pred dejansko vrstico/stolpec;
 • Operacija miške povleci-in-spusti premakne izbrano tabelo, namesto da jo podvoji (tdf#84806).

Calc

 • Izboljšano izbiranje celic, ki vsebujejo hiperpovezave (tdf#126393; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • V vnaprej oblikovanih celicah z dvoštevilčnimi skupinami MM:SS ali [MM]:SS ali MM:SS.00 ali [MM]:SS.00 je zdaj vnos npr. 12:34 sprejet kot vrednost minute:sekunde in ne več kot običajna vrednost ure:minute:00; za vsiljen običajni vnos ure:minute:sekunde v tovrstnih celicah vnesite trištevilčne skupke, kot je 12:34:00 (tdf#76441; Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
 • Izboljšana je skalabilnost izračunavanja skupin formul na CPE-jih z velikim številom jeder s potencialnim nitenjem več neodvisnih skupin formul naenkrat (objava 845e1c; Dennis Francis, Collabora).
 • Senčenje glav stolpcev/vrstic je odstranjeno; glave se zdaj izrišejo nepoudarjeno (tdf#127508; Heiko Tietze).

Izvorna koda XML

 • Strukturo XML, ki vsebuje gnezdene ponavljajoče elemente, je zdaj mogoče uvoziti. (Kohei Yoshida).
 • Nič več ne gre za poskusno funkcionalnost, zato je privzeto omogočena, ne da bi bilo potrebno omogočiti poskusne funkcionalnosti (Kohei Yoshida).
 • Izboljšana stabilnost in odpravljena nekatera redko pojavljajoča se sesutja (Stephan Bergmann, Kohei Yoshida).

Nove funkcije preglednice

Spremenjene funkcije preglednice

Impress in Draw

 • V kontekstni meni v Impress dodan ukaz 'Odstrani hiperpovezavo' (tdf#111707; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Dodan 'Spoji besedilo', ki združi več izbranih besedilnih polj v enega (v prvi vrsti za poenostavitev urejanja razdrobljenih vsebin iz uvoženih dokumentov PDF) (tdf#118370; Justin Luth, SIL).
 • Interakcijo je zdaj možno izvajati le v predstavitvenem načinu (ko kliknemo predmet). Za urejevalni način je dodan kontekstni meni "Izvedi interakcijo" (tdf#125748; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Slike s povezavami zdaj spoštujejo nastavitev, da je za sledenje hiperpovezavi potreben krmilka-klik (Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Hiperpovezave v slikah s povezavami zdaj delujejo tudi med projekcijo (tdf#74045; Samuel Mehrbrodt, CIB).

Base

Chart

Math

BASIC

 • Makri: pri pretvorbi šestnajstiških nizov z negativno vrednostjo (tdf#62326; Andreas Heinisch) vedno obravnavaj bit višjega reda kot bit za predznak, t.j. &H8000 = -2^16, &HFFFF = -1 in &H7FFFFFFF = 2^32-1. Vedenje je identično v obeh načinih, t.j. v LibO Basic z ukazom Option Compatible oz. z Option VBA Support 0/1.
 • Popravljena obravnava funkcij z manjkajočimi zaključnimi oklepaji (tdf#80731; Mike Kaganski).

Osrčje/splošno

 • Notranje poti so zdaj prikazane v uporabniškem vmesniku (tdf#126088; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Dodano potrditveno polje za omogočitev/onemogočitev pošiljanja poročil o sesutju k TDF (tdf#107471; Gabor Kelemen).
 • Kontekstni meniji hiperpovezav so poenoteni. Vsaka hiperpovezava ima zdaj naslednje vnose v kontekstnem meniju (Samuel Mehrbrodt, CIB):
  • Odpri hiperpovezavo
  • Uredi hiperpovezavo
  • Kopiraj mesto hiperpovezave
  • Odstrani hiperpovezavo
 • Dodana je funkcija izdelave kode QR (Shubham Goyal).
  • Za tvorbo kode QR v modulih LibreOffice (Impress, Draw, Writer in Calc), izberite Vstavi ▸ Predmet ▸ Koda QR.
  • Generator kode QR ima tri parametre.
  • URL/besedilo: besedilo, za katerega naj se tvori koda QR.
  • Poprava: izbor kompleksnosti kode QR. Bolj ko je koda QR kompleksna, lažje jo je ob iznakaženju obnoviti. Za daljše naslove URL je priporočljiva nastavitev "nizka".
  • Obroba: obroba okoli tvorjene kode QR.
Generator kode QR
Z gornjimi parametri tvorjena koda QR
 • Dodana podpora za določitev prekrivanja sidranega predmeta (tdf#124600; Miklos Vajna, Collabora).
 • Razširjena funkcija prekrivanja podatkov s samodejnim prekrivanjem podatkov (zapis na blogu; Muhammet Kara, Collabora).

Pomoč za LibreOffice

 • Strani pomoči za funkcijo programa Calc FOURIER in za Fourierjevo analizo (objava; Olivier Hallot).
 • Pomoč (spletna različica) ima zdaj krajevni iskalnik xapian-omega s hitrejšim in natančnejšim iskanjem (Olivier Hallot).
Stran z rezultati iskanja xapian-omega v spletni pomoči.
 • Številne strani pomoči imajo zdaj lahko lokalizirane zaslonske slike za boljšo uporabniško izkušnjo. Primera: here, tukaj in tukaj (Olivier Hallot).
Zaslonske slike pogovornih oken na straneh pomoči

Filtri

Izboljšave uvoznega filtra Excel 2003 XML

OPOMBA: temeljno funkcionalnost uvažanja datotek Excel 2003 XML zagotavlja knjižnica orcus.

 • Odpravljene težave pri uvažanju datotek, kodiranih z UTF-16 (tdf#123553; Kohei Yoshida).
 • Odpravljene težave pri uvažanju datotek, ki vsebujejo poimenovane barvne vrednosti (tdf#126515, tdf#123880; Kohei Yoshida).
 • Odpravljeno več težav razčlenjevanja XML, ki so vplivale na uvoz določenih datotek (Kohei Yoshida).

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra DOC in DOCX

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPT in PPTX

 • Prelivi kot ozadja prosojnice se zdaj pravilno ohranjajo v krožni pretvorbi Powerpoint PPTX (tdf#127379; Tamás Zolnai, Collabora).

Izboljšave upodabljanja animacije

Šifriranje dokumentov

Uporabniški vmesnik

Splošne izboljšave

 • Ogledne sličice dokumentov v začetnem središču so označene z ikono modula, s katerim se urejajo (tdf#125756; Heiko Tietze, TDF).
StartCenter.png

Klasične orodne vrstice

Teme ikon

Pogovorna okna

Spletni in mobilni LibreOffice

 • Dodane ročice za spreminjanje velikosti tabele za iOS/Mobile (tdf#126959; Tomaž Vajngerl, Collabora).
 • Podprto je premikanje grafičnih elementov v ospredje ali ozadje na iOS/Mobile (tdf#125566; Tomaž Vajngerl, Collabora).
 • Cela kopica izboljšav, ki bodo predstavljene kasneje (Michael Meeks, Tor Lillqvist, Tomaž Vajngerl, Dennis Francis, Andras Timar, Muhammet Kara, Miklos Vajna, Ashod, Jan Holesovsky, Ashod Nakashian, Mike Kaganski, Collabora).

Meniji

Dodana možnost skrivanja ravnila (Samuel Mehrbrodt, CIB).

Vrstica stanja

V vrstico stanja dodan spustni meni, ki omogoča hitro preklapljanje jezika dokumenta (Samuel Mehrbrodt, CIB).

Prilagajanje

Naslednja metoda PostMessage dodana; omogoča prilagajanje uporabniškega vmesnika (Samuel Mehrbodt, CIB):

 • Remove_Statusbar_Element za odstranjevanje elementa iz vrstice stanja;

Jezikovno prilagajanje

 • Posodobljen slovenski tezaver (commit; Andras Timar).
 • Samobesedilo v programu Writer: zaključeni vsi prevedeni uporabniški vmesniki z oštevilčevanjem formul (FN+F3) in besedilo Lorem Ipsum (LOREM+F3) (tdf#81436; Laurent BP).

Vključitev drugih jezikov

Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

Java

Odstranjena je podpora za Javo 6 in 7. Java 8 je zdaj najstarejša podprta različica.

Splošno

Uporabniški vmesnik

Vstavek GTK+2 VCL

Ozadje GTK+2 VCL je odstranjeno (commit 1ae450504cf57457f9702684b1517fda1dd3c481).

Združljivost s platformami

macOS

Windows

Linux

KDE 5 in Qt5

Spremembe API-ja

Spremembe UNO API

 • Dodana nova lastnost LockContentExtraction v MediaDescriptor. S to nastavitvijo se onemogoča kopiranje/vlečenje poljubnega besedila iz dotičnega dokumenta v drug dokument ali drug program (Samuel Mehrbrodt, CIB).

Spremembe prilagoditev

Spremembe SDK

Pregledovalnik za Android

Nove funkcionalnosti