ReleaseNotes/6.4

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.4 and the translation is 100% complete.  Writer

  • Tilføjet indstilling til markering af kommentarer som afklarede i Writer tdf#119228 (Codethink)
  En afklaret kommentar
  Menuen til en afklaret kommentar
  Et eksempel på en synlig afklaret kommentar
  Den samme kommentar gjort synlig
  • Ordnet manglende layout i Spor ændringer i listers tal og punkttegn tdf#42748 (László Németh, NISZ)
  • Tekstretningen btLr er nu også tilgængelig i Writer-tekstrammer blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  Tekst Nederst-til-øverst, venstre-til-højre i rammer
  Tekstretningen Nederst-til-øverst, venstre-til-højre kan justeres fra menuen Egenskaber.
  • Det er nu muligt at kommentere billeder og diagrammer i Writer blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  En kommentar til et billede i Writer.
  En kommentar til et diagram i Writer.
  • Det er nu muligt automatisk at undgå overlappende figurer med en ny ombrydningsindstilling blog post (Miklos Vajna, Collabora)
   • Tilføjet forslag om overlapning af forankrede objekter i OASIS ODF-udkast

  9e827baed18bbcd410029dbcb81ac5a0da2cc6b4

   • Gjort det muligt at indstille overlapning af forankrede objekter tdf#124600
  Afkrydsningsfeltet "Tillad overlapning" er placeret under indstillingen Rediger i Ombrydningsfunktionen til figurer.
  Ryd "Tillad overlapning" for automatisk at deaktivere overlapning af figurer.
  • Et banner (eller "infobar") vises nu, når et dokument ikke kan formateres korrekt på grund af manglende orddelingsregler. tdf#128191 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Tabeller

  Vigtige forbedringer af tabelhåndtering (László Németh, NISZ):

  • Hurtig flytning og sletning af tabeller: Kommandoen Klip klipper nu den markerede tabel ud i stedet for at fjerne dens tekstindhold tdf#118311
  • Hurtig flytning og sletning af tabelrækker og -kolonner tdf#127759
   • Kommandoen Klip klipper de markerede tabelrækker og -kolonner ud, hvis de er markeret med udvidet tabelmarkering (klik foran dem)
   • Derefter indsætter kommandoen Indsæt den fjernede del af tabellen foran den aktuelle række/kolonne
  • Nye indstillinger i menuen Indsæt speciel til indsættelse af tabeldata i tabeller (i tabellens kontekstmenu og i Writer-menuen Rediger)
   • I menuen Indsæt speciel tilføjet indstillingen "Indsæt som indlejret tabel" tdf#37156
  Indsæt indlejrede tabeller i Writer (på engelsk)
  • I menuen Indsæt speciel tilføjet indstillingerne "Indsæt som rækker herover" og "Indsæt som som kolonner før" tdf#64902
  • Forbedret træk-og-slip musehandlinger til flytning af tabeldata
   • flyt den markerede tabel i stedet for at duplikere den tdf#84806
   • flyt rækker og kolonner (markeret med udvidet tabelmarkering) helt markerede tabeller ved at indsætte nye tabelrækker over eller kolonner før i stedet for at overskrive måltabellens celler. Ved flytning (ikke kopiering, dvs. uden brug af Ctrl-tasten under træk-og-slip), fjernes de markerede rækker og kolonner helt, i stedet for at deres celler tømmes. tdf#35570

  Calc

  • Forbedret markering af celler, som indeholder hyperlinks tdf#126393 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • I MM:SS eller [MM]:SS eller MM:SS.00 eller [MM]:SS.00 forprogrammerede celler accepteres et input af tocifrede grupper som 12:34 nu som en værdi i minutter:sekunder i stedet for den sædvanlige værdi timer:minutter:00; for at gennemtvinge det sædvanlige timer:minutter:sekunder input i sådanne celler indtaster du tre ciffergrupper som 12:34:00.

  tdf#76441 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  • Forbedret skalerbarhed af formelgrupper med et stort antal kerner ved potentielt at tråde flere uafhængige formelgrupper sammen. 845e1c (Dennis Francis, Collabora)
  • Implementeret en paralliseret version af super scalar sample sort-algoritmen (læs artiklen her) for at sætte fart i sorteringen. Dette bruges nu ved oprettelse af pivot-tabeller, hvor der kræves nogen sortering. 46d0af (Dennis Francis, Collabora)
  • Skygger i kolonne/række-overskrifter er fjernet; overskrifterne tegnes nu flade. tdf#127508 (Heiko Tietze)
  • Slettet en 15 symbolers grænse for længden af adgangskoder til XLSX-filer tdf#97086 (Eike Rathke, Red Hat)

  Forbedringen af ydelsen

  • hurtigere åbning af XLSX-filer med mange kommentarer tdf#129228 (Noel Grandin, Collabora)
  • hurtigere indlæsning af Calc-dokumenter med mange COUNTIF() tdf#128812 (Noel Grandin, Collabora)
  • hurtigere lagring af XLS med mange typografier tdf#126021 (Noel Grandin, Collabora)
  • hurtigere indlæsning af ODS-filer med Spor ændringer tdf#125688 (Noel Grandin, Collabora)
  • hurtigere kopiering-handling med masser af kommentarer i Calc tdf#76324 (Noel Grandin, Collabora)

  Eksport af hele ark

  Takket være den nye ramme for Eksport af hele ark i PDF Eksport-indstillingerne, er det nu muligt at eksportere dine Calc-filer til PDF med alle sider på et ark som en PDF-side. Dette lader brugerne se det fulde inhold af et regnearksdokument i PDF-form uden den sædvanlige skæren arkene op i udskrivnings-sider.

  officiel blog-post blog-post med udviklingsnoter 68dc00 c11d96 e23496 45122e (Muhammet Kara, Collabora)

  Hvordan skal det bruges?

  • Åbn dit regnearksdokument i LibreOffice Calc
  • På menuen vælger du Filer ▸ Eksporter PDF...
  • På fanebladet Generelt i dialogen PDFindstillinger vælger du indstillingen Forhåndsvisning af hele ark (siden version 6.4.1 omdøbt til Eksport af hele ark)
  • Klik på knappen Eksport og vælg en placering til din forhåndsviste pdf
  • Værsgo, her er din pdf-fil fyldt med forhåndsviste hele ark
  Indstillingen Forhåndsviste hele ark
  Prøve-regneark
  Sædvanlig PDF-udskrivning af prøvearket
  Forhåndsvist PDF-helark af prøvearket

  Tilgængelig i Online API

  Den nye funktion Helarks-forhåndsvisning er også tilføjet Online REST API. Kommandoen herunder kan bruges til at få en Helarks-forhåndsvisning af et regnearksdokument i PDF-format:

  The command below can be used to get a full-sheet preview output of a spreadsheet document in the PDF format:

  curl --insecure -F "data=@YourSpreadSheetDocument.ods" -F "FullSheetPreview=true" https://localhost:9980/lool/convert-to/pdf > out.pdf

  Bemærk venligst, af kodeindstillingen --insecure kun er nødvendig under afprøvning af funktionen i en lokal opsætning og at vi fraråder at bruge den til andet end tests.

  XML-kilde

  • XML-struktur, der indeholder indlejrede gentagelseselementer kan nu importeres. (Kohei Yoshida)
  • Det er ikke længere en eksperimentel funktion og aktiveres som standard uden at du skal installere eksperimentelle funktioner. (Kohei Yoshida)
  • Forbedret stabiliteten og og ordnet nogle sjældent forekommende sammenbrud. (Stephan Bergmann, Kohei Yoshida)

  Nye regnearksfunktioner

  Ændrede regnearksfunktioner

  Impress og Draw

  • Tilføjet 'Fjern hyperlink' til kontekstmenuen i Impress tdf#111707 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Tilføjet 'Kombiner tekst', som kombinerer flere markerede tekstfelter til ét (primært for at forenkle redigering af fragmenteret indhold fra importerede PDFer). tdf#118370 (Justin Luth, SIL)
  Kombiner tekstfelter for eksempel fra importerede PDF-filer i Draw
  • Interaktion udføres nu udelukkende i præsentationstilstand (når du klikker på et objekt). I redigeringstilstand blev kontekstmenuen "Udfør interaktion" tilføjet. tdf#125748 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Billedkort respekterer nu indstillingen om at kræve Ctrl + klik for at følge hyperlinket (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Hyperlink fungerer nu også i Diaspræsentation tdf#74045 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Forbedringer af ydelsen

  • Hurtigere åbning af nogle PPT-filer tdf#121740 (Noel Grandin, Collabora)
  • Hastighed: Langsomme handlinger under indtastning i lister med animationer tdf#129708 (Serge Krot, CIB)

  Base

  Access2Base kan kaldes fra Python: Access2Base-APIen for Base-bugere kan fra og med 6.4-udgaven kan kaldes enten fra Basic (som sædvanlig) eller fra Python. I det sidste tilfælde kan Python-processen køre inde i eller uden for (via stikkontakter [sockets]) LibreOffice-processen. Basic og Python kan være blandet i det samme program.

  Eksempel: kør fra en Python-konsol (eller fra et Python-script)

   fra access2base import *
   db = Application.OpenDatabase('C:\...\... .odb')
   rs = db.OpenRecordset('SELECT * FROM [EXPENSES]')
   data = rs.GetRows(1000)  # data indeholder en tuple på (højst 1000) udgiftsposter
  

  Læs mere på dokumentationssiden (Jean-Pierre Ledure).

  Den indlejrede oprettelse af Firebird-database er tilbageført som eksperimentel funktion under indtryk af antallet af fejl.

  Diagrammer

  Math

  BASIC

  • Makroer: Under konvertering af Hexadecimale strenge med negativ værdi behandler du altid den høje ordens bit som som fortegnsbit, for eksempel &H8000 = -2^15, &HFFFF = -1, and &H7FFFFFFF = 2^31-1. Adfærden er ens i begge tilstande, dvs. LibO Basic med indstillingen Kompatibel, og indstillingen VBA-understøttelse 0/1. tdf#62326 (Andreas Heinisch)
  • Ordnet håndtering af funktion, som ikke har afsluttende parentes. tdf#80731 (Pierre Lepage; Mike Kaganski, Collabora)

  Kerne / Generelt

  • Interne stier vises nu på brugerfladen tdf#126088 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Tilføjet afkrydsningsfelt til at aktivere/deaktivere afsendelse af sammenbrudsrapporter til TDF tdf#107471 Gabor Kelemen
  • Hyperlink-kontekstmenuer harmoniseret. Alle hyperlinks har nu følgende kontekstmenu-elementer: (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • Åbn hyperlink
   • Rediger hyperlink
   • Kopier hyperlink-adresse
   • Fjern hyperlink
  • Funktionen Generer QR-kode er tilføjet i LO (Shubham Goyal, GSoC; mentors: Thorsten Behrens, Samuel Mehrbrodt)
   • For at generere en QR-kode i LO-apps (Impress, Draw, Writer eller Calc) går du til Indsætt ▸ Objekt ▸ QR-kode
   • QR-kodegeneratoren kræver 3 input:
   • URL/Tekst: som QR-koden skal laves til.
   • Rettelse: Vælg QR-kodens kompleksitet. Mere komplekse QR-koder kan bedre genskabes efter korrumpering. "Lav" bør foretrækkes til lange URL-er.
   • Kant: En kant omkring den genererede QR-kode.
  QR-kodegenerator
  Genereret QR-kode med ovennævnte parametre

  LibreOffice Hjælp

  • Hjælp-sider til Calcs FOURIER-funktion og FOURIER-analyse. commit (Olivier Hallot)
  • Hjælp (online-versionen) har nu en lokal søgemaskine xapian-omega med hurtigere og mere præcise søgeresultater. (Olivier Hallot)
  xapian-omegas side med søgeresultater i online Hjælp
  • Mange ældre Hjælp-sider har nu lokaliserede skærmbilleder med henblik på en bedre brugeroplevelse. For eksempel her, her og her. (Olivier Hallot)
  Skærmbilleder af dialoger på Hjælp-sider

  Filtre

  Forbedringer af Excel 2003 XML-importfilter

  BEMÆRK: Kernefunktionaliteten til import af Excel 2003 XML-filer leveres af orcus-biblioteket.

  • Rettet problemer med import af filer med UTF-16-indkodning. tdf#123553 (Kohei Yoshida)
  • Rettet problemer med import af filer med navngivne farveværdier. tdf#126515 tdf#123880 (Kohei Yoshida)
  • Rettet adskillige XML-parserproblemer, som påvirkede import af visse filer. (Kohei Yoshida)

  Forbedringer af DOC og DOCX-import-/eksportfilter:

  • Ordnet tegnformatering i kombination af tabel- og afsnitstypografier i docx-import

  c424a1f509205cfbaa3421bddfd6514b340a798a (Miklos Vajna, Collabora)

  • Hævet/Sænket skrift (knibning): mange forbedringer, der forhindrer krybning ved hver lagring, tillader knibning i tegntypografier, mere præcis placering af "automatisk" knibning og understøttelse af knibning over 100%. tdf#99602 tdf#120412 (NISZ and SIL)
  • DOCX VML-import understøtter tekstretningen øverst-til-nederst, Højre til venstre i Writers tekstramer (brugt til for eksempel japansk tekst) blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Fortløbende slutnoter i ord-typografi (ikke på en særskilt side) understøttes nu og bruges til Doc-filer blog post 4814e8ca, (Miklos Vajna, Collabora)
  • Forbedret import/eksport af DOCX-resumé-nummerering tdf#95848 (Michael Stahl, CIB)
  • Forbedret import/eksport af DOCX-formatering af liste-etiketter tdf#64222 (Michael Stahl, CIB)
  • Forbedret håndtering af Word-tekstfelter, herunder bearbejdelse af Fortryd/Gentag og en konfigurationsindstilling Office::Common::Filter::Microsoft::Import::ForceImportWWFieldsAsGenericFields to round-trip even nested fields in RTF and DOCX (Michael Stahl, CIB)
  • Forbedret import af DOCX fortløbende sektionsskift med forskellige overskrifter tdf#112202 (Michael Stahl, CIB)
  • Eksport af fortegnelser til RTF er nu mulig Dtdf#129574 (Michael Stahl, CIB)

  Forbedringer af PPTX-import-/eksportfilter:

  • forbedret import og eksport af SmartArt

  5457ddf2f529daf5962abcba76dbaeccff0de826, 29855141a874fa2d0d36959af6ae765eb3a05408 (Grzegorz Araminowicz, Collabora)

  • Korriger farveovergangen som baggrund i Powerpoints PPTX-rundtur tdf#127379 (Tamás Zolnai, Collabora)
  • Math-objekter fra PPTX håndteres nu bedre og ignorerer deres erstatningsbilleder blog post (Miklos Vajna, Collabora)

  Document Signatures

  • Fasthold ODFs underskriftsmakroer, når et dokument ændres eller oprettes fra en underskrevet skabelon uden af ændre makrokoden (tdf#42316, Jan-Marek Glogowski, CIB)

  GUI

  Generelle forbedringer

  • Dokument-miniaturer i Startcentret har nu et overlejret ikon, som viser modulet tdf#125756 (Heiko Tietze, TDF)
  StartCenter.png

  Sidepanel

  Nyt Tabel i Writers Sidepanel
  • Nyt i 6.4.1
   Navigator nedtoner nu de indholdskategorier, der ikke kan anvendes i det aktuelt åbne dokument og nedsætter det visuelle pres. tdf#129625 (Jim Raykowski)
  Navigator med nedtonede kategorier

  Ikontema

  • Breeze & Sifr icon themes got SVG variant of dark version. tdf#128849 (Luca Carlon & Rizal Muttaqin)
  • Ikontemaet Sifr har fået ekstrastor 32px*32px understøttelse. tdf#129846 (Rizal Muttaqin)
  Sifr Extra Large Icons.png

  Online

  • Tabelegenskaber under Writer - en af mange nye funktioner i LibreOffice online 6.4.0. multiple commits, e.g.. (Szymon Kłos, Ashod Nakashian, Pedro Pinto Silva, .. Collabora)
  Sidepanel med Tabelegenskaber i Writer online
  • Tilføjet håndtag til størrelsesændring af tabeller i iOS/Mobile tdf#126959 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Tabelhåndtag i Writer online
  • I Writer online har du nu fuld kontrol over Indholdsfortegnelsen multiple commits, e.g.. (Andras Timar, .. Collabora)
  Fuldstændig dialog: Indholdsfortegnelse i Writer
  Fuldstændig Betinget formatering i Calc online
  • Gjort det muligt at flytte grafiske elementer forrest eller bagud under iOS/Mobile tdf#125566 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • Sidepanelet giver nu en bred vister af funktioner til udvalgte diagrammer multiple commits, e.g.. (Ashod Nakashian, Henry Castro, Pranav Kant, .. Collabora)
  Sidepanel med diagram-funktioner i Calc online
  • Farvevælger til tekst og baggrund i præsentationer, streger i regneark og præsentationer, tekst og baggrund i flydende rammer i tekstdokumenter. multiple commits, e.g.. (Szymon Kłos, Pranav Kant, Marco Cecchetti, .. Collabora)
  Farvevælger i Writer online
  • Du kan nu bruge hele Funktionsguiden i Calc online. multiple commits, e.g.. (Pedro Pinto Silva, Michael Meeks, Muhammet Kara, .. Collabora)
  Fuld Funktionsguide i Calc online
  • I Calc online kan du vælge din favorit-zoomprocent mellem 33% og 200%.commit (Michael Meeks, Collabora)
  • Flere Forbedringer... (Michael Meeks, Tor Lillqvist, Tomaž Vajngerl, Dennis Francis, Andras Timar, Muhammet Kara, Miklos Vajna, Ashod, Jan Holesovsky, Ashod Nakashian, Mike Kaganski, Collabora)

  Menu

  Tilføjet en indstilling til at skjule linealen (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Statuslinje

  Der er tilføjet en rullemenu til statuslinjen til hurtigt skift af dokumentsprog (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Tilpasning

  Følgende PostMessage-metode er tilføjet for at tillade tilpasning af brugerfladen: (Samuel Mehrbodt, CIB)

  • Remove_Statusbar_Element for at fjerne et element fra statuslinjen

  Lokalisering

  • Slovensk synonymordbog er opdateret (indeholder nu mere end 20.000 ord) desuden tilføjet ikon og beskrivelse til ordbogsudvidelsen sl. commit, commit (Martin Srebotnjak)
  • Autotekst i Writer: Forsynet alle oversatte brugergrænseflader med Formelnummerering (FN + F3) og Lorem Ipsum-dummytekst (LOREM + F3) tdf#81436 (Laurent BP)

  Scripts

  Python

  Den bundtede CPython er blevet opgraderet til udgave 3.7.6 b10be5d48433076f0b7238d818020f708553e114 (Michael Stahl, CIB)

  Funktionsfjernelse / afskrivning

  Java

  Understøttelse af Java 6 og 7 er fjernet. Java 8 er nu den ældste understøttede version.

  GUI

  GTK+2 VCL plugin

  The GTK+2 VCL-motoren er blevet fjernet. 1ae450504cf57457f9702684b1517fda1dd3c481

  Platformskompatibilitet

  Mac

  Windows

  • Tillad, at der sættes en hukommelsesgrænse for soffice.bin. (Jan-Marek Glogowski, CIB)
  Dette kan aktiveres ved at redigere filen bootstrap.ini. Find flere oplysninger i kommentarerne på https://gerrit.libreoffice.org/#/c/78819/
  [Win32]
  LimitMaximumMemoryInMB=0
  ExcludeChildProcessesFromLimit=true
  
  • Stol ikke på Windows egen håndtering af Seneste mapper i den indlejrede filvælger (tdf#43021, Jan-Marek Glogowski, CIB)
  LibreOffice gemmer og gendanner allerede sin egen seneste mappe og Windows håndteringen forstyrer de filvælgere, script-sprogene bruger.

  Linux

  KDE 5

  Kf5/Qt5 VCL-udvidelsen fortsætter med at lukke funktionalitetshullet w.r.t. andre VCL-motorer. Uafhængigt af rettede fejl, er de mest bruger-synlige ændringer og forbedringer:

  • Omdøbt VCL-udvidelsen fra kde5 til kf5 tdf#125922
  • Ordnet rulning med pegefeltet tdf#125201
  • Ordnet primær markering og andre problemer i relation til udklipsholderen ved at implementere e doven udklipsholder tdf#122239
  • Bedre understøttelse af ændringshåndtering under træk-og-slip handlinger tdf#126560
  • Rettet grupperingen af LibreOffices modulvinduer og dialoger i opgavelinjer tdf#125921 tdf#129071
  • Qt-temaer på fliser med faneblade tdf#105884

  (Jan-Marek Glogowski (CIB), Michael Weghorn (LHM), Katarina Behrens (CIB))

  Den fuldstændige liste over fejlretninger i 6.4 og dens vedligeholdelsesudgaver kan findes her. Flere fejl og mangelende funktioner spores via metafejlen KDE tdf#102495.

  API-ændringer

  UNO API-ændringer

  Generelt

  • De følgende nye egenskaber er blevet tilføjet MediaDescriptor. De tillader nedlåsning af visse aspekter dokumentvis (Samuel Mehrbrodt, Serge Krot - CIB):
   • LockContentExtraction: Forbyder kopiering/trækning af enhver tekst fra det det relevante dokumentindhold til andre dokumenter eller programmer
   • LockExport: Forhindrer eksport af dokumentindhold til enhver fil
   • LockPrint: Deaktiverer alle udskrivningsfunktioner
   • LockSave: Deaktiverer funktionen Gem
   • LockEditDoc: Deaktiverer skift til redigeringstilstand fra skrivebeskyttet tilstand

  Informationslinje

  Informationslinjen har nu et UNO API. Du kan tilføje, opdatere og fjerne informationslinjer gennem APIet. tdf#97926 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  • Eksempel til Basic-makro i commit-beskeden:9e3ba7c3

  Writer

  • XText::insertTextContent() implementeringens adfærd i Writer i henseende til hvilken tekstformatering, er anvendes på det indsatte indhold, er ændret for at gendanne den adfærd, der var gældende inden en tilfældig ændring i LO 6.1/6.0.4 635bd7fbcb1d131627ba98fd9085dd2b11e0d33c (Michael Stahl, CIB)

  Konfigurations-ændringer

  • Forbedret DisableMacrosExecution-indstillingen. Når denne indstilling sættes til sand, forbydes al udførelse af makroer (også i Basic/Javascript/Beanshell-redigeringen). Også de tilsvarende menuelementer deaktiveres nu. (Samuel Mehrbrodt, CIB)