ReleaseNotes/6.4

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.4 and the translation is 55% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎עברית • ‎italiano • ‎日本語 • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎中文(中国大陆)‎
BHS 6.4.0 Alpha1 large.png

Om denne side

Template:Aboutthispage/da

Writer

 • Tilføjet indstilling til markering af kommentarer som afklarede i Writer tdf#119228 (Scott Clarke)
En afklaret kommentar
Menuen til en afklaret kommentar
Et eksempel på en synlig afklaret kommentar
Den samme kommentar gjort synlig
 • Fix missing change tracking layout of numbers and bullets of lists tdf#42748 (László Németh, NISZ)

Tables

UI improvements in table handling (László Németh, NISZ):

 • Fast table moving & deletion: Cut command cuts the selected table instead of removing its text content tdf#118311
 • Fast table row/column moving & deletion tdf#127759
  • Cut command cuts the selected table rows or columns, if they are selected by enhanced table selection (clicking in front of them)
  • After that, paste command inserts the removed table part before the actual row/column
 • Drag & drop mouse operation moves the selected table instead of duplicate it tdf#84806

Calc

 • Forbedret markering af celler, som indeholder hyperlinks tdf#126393 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
 • Files in Calc can now be exported to PDF with all pages on a sheet at one page in the PDF, see core commit 68dc00 and the blog post (Muhammet Kara, Collabora)
 • On MM:SS or [MM]:SS or MM:SS.00 or [MM]:SS.00 pre-formatted cells a two digit groups input like 12:34 is now accepted as minutes:seconds value instead of the usual hours:minutes:00 value; to force the usual hours:minutes:seconds input on such cells enter three digit groups like 12:34:00. tdf#76441 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
 • Improved scalability of formula-groups computation on CPUs with large number of cores by potentially threading multiple independent formula-groups together. core commit 845e1c (Dennis Francis, Collabora)
 • Shading of columns/rows headers is removed; the headers are drawn flat now. tdf#127508 (Heiko Tietze)

XML Source

 • XML structure containing nested repeat elements can now be imported. (Kohei Yoshida)
 • It is no longer an experimental feature, and is enabled by default without having to enable experimental features. (Kohei Yoshida)
 • Improved stability and fixed some rare-occurring crashes. (Stephan Bergmann, Kohei Yoshida)

Nye regnearksfunktioner

Ændrede regnearksfunktioner

Impress og Draw

 • Tilføjet 'Fjern hyperlink' til kontekstmenuen i Impress tdf#111707 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
 • Tilføjet 'Kombiner tekst', som kombinerer flere markerede tekstfelter til ét (primært for at forenkle redigering af fragmenteret indhold fra importerede PDFer). tdf#118370 (Justin Luth, SIL)
 • Interaktion sker nu kun i præsentationstilstand (ved klik på et objekt). Til redigeringstilstand tilføjedes et kontekstpunkt "Udfør interaktion". tdf#125748 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
 • Kortbilleder følger nu indstillingen og kræver Ctrl-klik for at følge hyperlink (Samuel Mehrbrodt, CIB)
 • Hyperlink, som er kortbilleder, fungerer nu også i Præsentationer tdf#74045 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

Base

Diagrammer

Math

BASIC

 • Macros: When converting Hex strings of negative value tdf#62326 (Andreas Heinisch), treat the high-order bit always as sign bit, e.g., &H8000 = -2^16, &HFFFF = -1, and &H7FFFFFFF = 2^32-1. Behaviour is identical in either modes, i.e., LibO Basic, with Option Compatible, and Option VBA Support 0/1.
 • Fix handling for function that does not has closing parenthesis. tdf#80731 (Mike Kaganski)

Kerne / Generelt

 • Interne stier vises nu på brugerfladen tdf#126088 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
 • Tilføjet afkrydsningsfelt til at aktivere/deaktivere afsendelse af sammenbrudsrapporter til TDF tdf#107471 Gabor Kelemen
 • Hyperlink-kontekstmenuer harmoniseret. Alle hyperlinks har nu følgende kontekstmenu-elementer: (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Åbn hyperlink
  • Rediger hyperlink
  • Kopier hyperlink-adresse
  • Fjern hyperlink
 • Funktionen Generer QR-kode er tilføjet i LO (Shubham Goyal)
  • For at generere en QR-kode i LO-apps (Impress, Draw, Writer eller Calc) går du til Indsætt ▸ Objekt ▸ QR-kode
  • QR-kodegeneratoren kræver 3 input:
  • URL/Tekst: som QR-koden skal laves til.
  • Rettelse: Vælg QR-kodens kompleksitet. Mere komplekse QR-koder kan bedre genskabes efter korrumpering. "Lav" bør foretrækkes til lange URL-er.
  • Kant: En kant omkring den genererede QR-kode.
QR-kodegenerator
Genereret QR-kode med ovennævnte parametre
 • Make it possible to set anchored object to overlap tdf#124600 (Miklos Vajna, Collabora)
 • Extend redaction Feature with Autoredaction blog post (Muhammet Kara, Collabora)

LibreOffice Hjælp

 • Hjælp-sider til Calcs FOURIER-funktion og FOURIER-analyse. commit (Olivier Hallot)
xapian-omega search results page in online Help
 • Many Help pages have now localized screenshots for a better user experience. For example, here, here and here. (Olivier Hallot)
Screenshots of dialogs in Help pages

Filtre

Forbedringer af Excel 2003 XML-importfilter

BEMÆRK: Kernefunktionaliteten til import af Excel 2003 XML-filer leveres af orcus-biblioteket.

 • Rettet problemer med import af filer med UTF-16-indkodning. tdf#123553 (Kohei Yoshida)
 • Rettet problemer med import af filer med navngivne farveværdier. tdf#126515 tdf#123880 (Kohei Yoshida)
 • Rettet adskillige XML-parserproblemer, som påvirkede import af visse filer. (Kohei Yoshida)

Improvements of DOC and DOCX import/export filter:

Forbedringer af PPTX-import-/eksportfilter:

 • Make gradient as slide background in Powerpoint PPTX roundtrip correctly tdf#127379 (Tamás Zolnai, Collabora)

Forbedringer af animationsgengivelse

Dokument-kryptering

GUI

Generelle forbedringer

 • Dokument-miniaturer i Startcentret har nu et overlejret ikon, som viser modulet tdf#125756 (Heiko Tietze, TDF)
StartCenter.png

Klassiske værktøjslinjer

Ikontema

Dialoger

Online

 • Add Table Resize Handles for iOS/Mobile tdf#126959 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • Make it possible to move graphic elements to front or backwards on iOS/Mobile tdf#125566 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
 • A whole bunch of improvements, to be spelled out later (Michael Meeks, Tor Lillqvist, Tomaž Vajngerl, Dennis Francis, Andras Timar, Muhammet Kara, Miklos Vajna, Ashod, Jan Holesovsky, Ashod Nakashian, Mike Kaganski, Collabora)

Menu

Tilføjet en indstilling til at skjule linealen (Samuel Mehrbrodt, CIB)

Statuslinje

Der er tilføjet en rullemenu til statuslinjen til hurtigt skift af dokumentsprog (Samuel Mehrbrodt, CIB)

Tilpasning

Følgende PostMessage-metode er tilføjet for at tillade tilpasning af brugerfladen: (Samuel Mehrbodt, CIB)

 • Remove_Statusbar_Element for at fjerne et element fra statuslinjen

Lokalisering

 • Opdateret slovensk synonymordbog. commit (Andras Timar)

Inddragelse af andre sprog

Funktionsfjernelse / afskrivning

Java

Understøttelse af Java 6 og 7 er fjernet. Java 8 er nu den ældste understøttede version.

Generelt

GUI

GTK+2 VCL plugin

The GTK+2 VCL backend has been removed. commit 1ae450504cf57457f9702684b1517fda1dd3c481

Platformskompatibilitet

Mac

Windows

Linux

KDE 5 + Qt5

API-ændringer

UNO API-ændringer

 • Detaljer om rtl_convertTextToUnicodes adfærd efter fejlbehæftet input er ændret

lidt findes i core commit ca6ddfcc9385f1c31531eae31dfa81a9dda246f0.

 • A new property LockContentExtraction has been added to MediaDescriptor. Setting this property will disallow copying/dragging any text from the respective document to another document or another application. (Samuel Mehrbrodt, CIB)

Konfigurations-ændringer

SDK-ændringer

Android Viewer

Nye funktionaliteter