Poznámky k vydání LibreOffice 7.5 Community

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.5 and the translation is 100% complete.


  O této stránce

  Jedná se o rozpracovaný blok poznámek, ze kterého se budou vytvářet poznámky k vydání, jakmile je vydáme. Neuvádějte prosím funkce, které mají být dodány již v 7.5 release! Nepřidávejte prosím seznam funkcí, které doufáte, že budou implementovány, ale pouze to, co už skutečně implementováno je.

  Jak vypadá správná funkce:

  • Obsahuje popis a způsob, jak může zaneprázdněný recenzent funkci najít a hrát si s ní. Zaměřte se na někoho, kdo je extrémně zaneprázdněný a o produktu neví téměř nic. Pokud je tedy prvek uživatelského rozhraní pro funkci klíčový, velmi jasně uveďte, kde se nachází, např. Menu ▸ Formát ▸ Znak ▸ Pozice [tab] ▸ '90 stupňů' cesty k prvkům, které jste změnili. Samozřejmě vy víte, že vaše funkce je důležitá a že by se o dialogové okno Vlastnosti rozšiřitelných automatických tvarů měl zajímat každý - ale lidé, kteří pořizují snímky obrazovky a píší poznámky, to často nevědí.
  • Uvádí hlavní autory, kteří odvedli práci - stačí je přidat do závorek za funkci, pokud je to možné.
  • Pokud lze funkci předvést pomocí ukázkového / testovacího souboru - zejména u nových funkcí, které lze importovat, bylo by skvělé mít k dispozici odkaz na testovací soubor, který bychom mohli použít k co nejlepšímu předvedení dané funkce, nebo jej nahrát. To nám opravdu pomůže vytvořit dobré snímky obrazovky, které funkce předvedou, a umožní recenzentům provést testování.

  Překlad do češtiny zajišťuje komunita - připojte se a překládejte s námi! Předem děkujeme za pomoc s vyplněním!


  Writer

  • Ovládací prvky s obsahem: přidán nový typ pro prostý text blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Ovládací prvky s obsahem: přidán nový typ seznam v rozbalovacím poli box a export prvků do PDF blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Pro různé odstavce s různým nastavení lze nyní najednou upravovat nastavení tabulátoru. Dialogové okno Tabulátory (Formát ▸ Odstavec ▸ Tabulátory) je dostupné dokonce i tehdy, když jsou vybrány odstavce s rozdílným nastavením. Core commit 9f7b3e2 (Pranam Lashkari)
  • Vylepšena validace pozice pro vkládání kašídy, aby se zabránilo vložení mezi kontextově nahrazenými glyfy, které by rozbilo tvar slova. core commit 9a6b6736 (Khaled Hosny)
  Snímek obrazovky 7.4 zobrazující špatné vložení kašídy mezi kontextově nahrazené glyfy
  Snímek obrazovky 7.5 zobrazující zamezení vložení kašídy mezi kontextově nahrazené glyfy
  • Správný výpočet pozice textového kurzoru uvnitř ligatur a použití pozice kurzoru z písma, pokud je k dispozici. tdf#30731 (Khaled Hosny)
  • Oprava nefunkčního barevného arabského textu při zapnutí funkce Zobrazit řídicí znaky. tdf#150726 (Khaled Hosny)
  • V dialogovém okně Barvy aplikací (Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barvy aplikací) je nyní možné definovat vlastní barvu pro chyby v gramatice. core commit 0aa61 (Rafael Lima)
  • Automatické texty vytvořené pomocí "Nový (pouze text)" již nevkládají na konec automatického textu nový řádek. Výchozí automatické texty byly odpovídajícím způsobem upraveny explicitním přidáním nového řádku na konec textu. Uživatelem vytvořené automatické texty, které se na koncový nový řádek spoléhají, by měly být znovu vytvořeny včetně koncového prázdného odstavce. tdf#53023 (Andreas Heinisch)
  • Číslo stránky ve stavovém řádku nyní používá rozsah, pokud zobrazení zahrnuje několik stránek. tdf#90150 (Jim Raykowski)
  • Prvky lze na stránce zvýraznit najetím na jejich název v postranní liště Navigátoru. tdf#152029 (Jim Raykowski)
  Když ukazatel najede na název nadpisu v postranní liště Navigátoru, je nadpis v dokumentu zvýrazněn.

  Kontrola pravopisu

  • Lepší rozpoznávání překlepů a lepší návrhy pro dánštinu, nizozemštinu, estonštinu, němčinu, maďarštinu, norštinu a švédštinu díky upravenému algoritmu pro rozpoznávání složených slov v Hunspellu, nástroji na kontrolu pravopisu Commit v Hunspellu 1.7.2 (László Németh, FSF.hu)
  • Kontrolu pravopisu posledního změněného slova spustí i přesun textového kurzoru nahoru/dolů tdf#124603 (László Németh, NISZ)
  • Kontrola pravopisu hypertextových odkazů tdf#45949 (László Németh, na základě tdf#126657 (Khaled Hosny) a tdf#152492)
  • U opravených slov je ponecháván komentáře místo toho, aby byl bez upozornění odstraněn tdf#65535 (László Németh) Poznámka: jedná se o pokračování následujících vylepšení, která byla v poznámkách k předchozím verzím vynechána: core commit d08e4137 tdf#66043 sw: oprava kontroly pravopisu slova s vymazáním (László Németh, zveřejněno ve verzi 7. 2) a core commit a6555eb8 tdf#65535 sw spell: ignorování značky komentáře při kontrole pravopisu (Justin Luth, zveřejněno ve verzi 7.3).

  Tabulky

  • Lepší odstranění sloupce, když se protíná se sloučenými buňkami. tdf#46733 (Justin Luth)
  • Povolení výběru řádku/sloupce tabulky, pokud poslední buňka začíná vnořenou tabulkou. tdf#47979, tdf#151478 (László Németh, NISZ)
  • Povolení odstranění řádku/sloupce tabulky se zapnutým sledováním změn, pokud poslední buňka začíná vnořenou tabulkou. tdf#150976, tdf#151657 (László Németh, NISZ)

  Záložky

  Úpravy záložek v dialogovém okně Vložit záložku

  • Text záložek lze upravit v dialogovém okně. core commit aa6ec (Michael Stahl, allotropia)
  • Příkaz Upravit záložku v Navigátoru nyní otevře dialog s již vybranou záložkou, na kterou jste klikli. core commit 9cc6a (Michael Stahl, allotropia)
  • Skryté záložky _Toc a _Ref, které jsou importované z OOXML, jsou v dialogovém okně zobrazeny jako skryté, přičemž je možné řadit uživatelsky definované záložky (ty, které nejsou skryté) před ně kliknutím na nadpis sloupce Skrytá. tdf#150955 (László Németh, NISZ)

  Barevné záložky pro vizualizaci metadat

  Zobrazení viditelných značek ve vlastní barvě definované v metadatech záložky. tdf#150717 (László Németh)

  Pro vizualizaci kategorií metadat, např. pro rychlé ověření automatické anotace, jsou záložky zobrazeny ve vlastní barvě definované v metadatech záložky, zobrazují se také začátky a konce více záložek na stejné pozici textu.

  Viz také Stínování polí vlastní barvou podle metadat, zveřejněné v LibreOffice 7.2.

  Zpřístupnění záložek

  Čtečky obrazovky získaly textový ekvivalent viditelných záložek. tdf#150947 (László Németh)

  Ve formě

  #BookmarkName1 Bookmark
  #BookmarkName2 Bookmark Start
  #BookmarkName2 Bookmark End
  

  kde Bookmark, Start a End jsou lokalizovaná slova.

  Vizualizace záložek

  Různá vylepšení viditelnosti záložek (viz Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Writer ▸ Pomůcky pro formátování ▸ Záložky. (László Németh, NISZ)

  Poznámka: toto je pokračování opravy Michaela Stahla pro tdf#45589 ("sw: create and paint text portions for bookmarks"), zveřejněné v LibreOffice 7.0.

  • záložka v bodě má tvar tdf#150791 (Předchozí tvar, jediná svislá čára, bývala na začátku odstavců překrývána zobrazeným okrajem stránky, a navíc byla velmi podobná stínování pro nezlomitelnou mezeru a úzkou nezlomitelnou mezeru.) tdf#150791
  • sousedící rozsahy záložek mají dvojitou značku ][ (místo jediné svislé čáry, kterou dříve nebylo možné odlišit od symbolu záložky v bodě). tdf#150790;
  • Nyní se zobrazují všechny záložky na stejné pozici znaku, např. místo jediného | se sousední záložky se záložkami v bodě zobrazují např. jako ] ⌶ [ nebo ] ] ⌶ ⌶ [ [
  • Značky pro skryté záložky _Toc a _Ref, importované z OOXML, se nezobrazují, na rozdíl od Microsoft Office. tdf#150956.
  • Více počátečních značek rozsahu záložek je umístěno před pozicí znaku, více koncových značek rozsahu záložek je umístěno za pozicí znaku, tj. hraniční značky jednoho typu se nacházejí mimo text záložky.
  nějaký |text| zde
     [[  ]]
  
  • Sousední koncové a počáteční značky jsou vystředěny kolem pozice znaku:
   |text1|text2|
  [  ]] [[  ]
  
  • Značky se stejnou pozicí znaku jsou seřazeny podle svého typu: ], , [, například
  ] ] ⌶ ⌶ [ [ [
  


  • Značky stejného typu na stejné pozici znaku jsou seřazeny na základě své barvy:
  [c1 [c2 [c3 ... c3] c2] c1]
  

  Zpřístupnění

  • Obrázky, vložené objekty a textové rámce lze nyní označit jako dekorativní, což umožňuje asistenčním technologiím je ignorovat v exportovaných souborech PDF. (Michael Stahl, allotropia) tdf#143311 core commit 31084
  • Hypertextové odkazy, tabulky obsahu a další rejstříky si zachovávají svůj jazyk a s ním i přístupnost. tdf#39794 tdf#145104 (opraveno v tdf#126657 Khaledem Hosnym, následné opravy: tdf#152492 a tdf#45949 László Németh)


  Kontrola zpřístupnění

  • Přidáno několik pravidel pro kontrolu zpřístupnění (Paris Oplopoios, Collabora)

  core commit b4586 core commit f9eb5 core commit f03d2 core commit 2c44f core commit de02e core commit 043f0 core commit a1ae3 core commit 76615 core commit 5c893 core commit 3c0be

  • Do dialogového okna Kontrola zpřístupnění bylo přidáno tlačítko Znovu zkontrolovat. (Samuel Mehrbrodt, allotropia) tdf#148999
  • Dialogové okno Kontrola zpřístupnění je nyní nemodální. (Samuel Mehrbrodt, allotropia) tdf#148971
  • Byla přidána automatická (online) kontrola přístupnosti, která vyhledává problémy s přístupností během úprav dokumentu. Stav zpřístupnění se zobrazuje ve stavovém řádku. Můžete ji zapnout v hlavní nabídce (Nástroje ▸ Automatická kontrola přístupnosti). V současné době je k dispozici pouze při zapnutém experimentálním režimu, protože nebere v úvahu všechny objekty dokumentu. (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Automatická (online) kontrola přístupnosti ve stavovém řádku

  Strojový překlad

  • K dispozici je prvotní podpora strojového překladu, využívající službu DeepL (Mert Tumer, Collabora) core commit e20d2

  Výkon

  • Vyjmutí stovek stránek s číslovanými seznamy ve Writeru tdf#129101 (Noel Grandin, Collabora)
  • Export do EPUB ve Windows tdf#133768 (Noel Grandin, Collabora)
  • Otevírání dokumentů aplikace Writer s velkými tabulkami tdf#126788 (Noel Grandin, Collabora)

  Calc

  • Zadávání buněk s počátečním ' apostrofem v buňkách, které nejsou formátovány jako Text, bylo změněno tak, aby se vždy odstranil první apostrof a zbytek byl považován za textový obsah. Dříve musel uživatel vědět (nebo odhadovat), zda lze vstup převést na číselný typ (číslo, datum, ...) a pouze k takovému vstupu přidávat apostrof, aby vynutil text, ale už ho nepřidávat k textovému typu, který převést nelze. Takové chování bylo matoucí a špatné z hlediska uživatelské přívětivosti. Zacházení se nemění u buněk již formátovaných jako Text, kde se u každého vstupu nadále použije doslovný obsah a úvodní apostrof se z něj neodstraňuje. tdf#149665 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Přidána podpora pro kódování Kamenických a Mazovia. tdf#150877 (Stephan Bergmann, Red Hat)
  • U podmínek podmíněného formátování začíná na / končí na / obsahuje se nyní nerozlišují velká a malá písmena, stejně jako u ostatních podmínek. tdf#123990 (Justin Luth, Collabora)
  • Zachování znaků tabulátoru a zalomení řádků v obsahu buněk. tdf#75702 (Justin Luth)
  • Zobrazit ▸ Ukotvit buňky ▸ Ukotvit první sloupec/řádek nyní funguje vždy, i když první řádek nebo sloupec není viditelný. tdf#112641 (Justin Luth, Collabora)
  • Vložení buněk pomocí funkce Vložit jinak si nyní pamatuje poslední použité nastavení. tdf#69750 (Siddhant Chaudhary)
  • Vyhledávání výrazu v Průvodci funkcí nyní prohledává popisy funkcí i jejich názvy. tdf#146781 (Andreas Heinisch)

  Výchozí „slovní“ formáty čísel a měny

  Dialogová okna s formátem čísla v Calcu a Writeru nyní obsahují formátovací kódy NatNum12 („převod čísla na slovní vyjádření“). tdf#115007 (László Németh, FSF.hu)

  • Převod čísel a měn na slovní vyjádření;
  • 71 národních prostředí, 38 jazyků;
  • založeno na knihovně libnumbertext 1.0.11, v níž byla od poslední verze významně opravena a doplněna podpora pro češtinu;
  • v angličtině byla opravena velikost písmen: malá písmena "and" a velikost písmen v názvu "-Five", např. v "One U.S. Dollar and Twenty-Five Cents".
  Zobrazení např. 100 jako „One Hundred“ nebo 12345 jako „Twelve Thousand Three Hundred Forty-Five“ pomocí nových formátů čísla
  Zobrazení např. 1 jako „One U.S. Dollar“ (jeden americký dolar) pomocí nového formátu měny

  Výkon

  • Náhrada řetězců čísly v Calcu tdf#126109 (Noel Grandin, Collabora)
  • Najít a nahradit ve velmi velkých sešitech tdf#150749 (Noel Grandin, Collabora)
  • Otevírání velkých sešitů s různými výškami řádků tdf#124098 (Balázs Varga, allotropia)

  Impress a Draw

  • Impress nyní podporuje oříznuté video pro tvary s multimédii. blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Oprava chyby, která způsobovala, že byl obrázek EMF rozmazaný. tdf#150888 (Paris Oplopoios, Collabora)
  • Obrazovka přednášejícího může být spuštěna také jako normální, nikoliv celoobrazovkové okno, a to pomocí nastavení v Nástroje ▸ Možnosti ▸ Impress ▸ Obecné ▸ Prezentace. (tdf#33495). To znamená, že jej lze použít i na jednom monitoru a sdílet prezentaci v nástrojích pro videokonference. (tdf#92717) (Daniel Lohmann)
  • Funkci pera při prezentaci lze vypnout pomocí Ctrl + A (vedle stávajícího přepínače Ctrl + P), což by mělo zajistit kompatibilitu s více prezentačními zařízeními. tdf#149351 (Gabor Kelemen, allotropia)
  • Objekty lze v Navigátoru přetahovat, což umožňuje měnit jejich pořadí a přesouvat je do skupin a ze skupin. tdf#145359 (Jim Raykowski)

  Návrh tabulky

  • Přidána základní podpora pro úpravu stylů tabulky a vytváření nových. Upravené styly jsou uloženy do dokumentu a lze je sdílet pomocí šablon. Tato funkce je přístupná po pravém kliknutí myší na návrh na postranní liště v části Návrh tabulky. core commit f23d3, core commit 553cf, core commit 5d683 (Maxim Monastirsky)
  V části Návrh tabulky na postranní liště Vlastnosti je k dispozici nová sada stylů, které lze upravovat (kliknutím pravým tlačítkem myši), a tlačítko pro vytváření nových stylů.

  Base

  Grafy

  • V grafech jsou nyní podporovány tabulky dat. Podrobnosti v zápisku na blogu (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Příklady tří grafů s různými tabulkami dat

  Math

  • Panel Prvky z levé strany okna aplikace Math byl přesunut na postranní lištu. tdf#150489 (Mike Kaganski, Collabora)

  Jádro / Obecné

  • Přidána podpora gest otáčení a zvětšování při použití touchpadu. (Povilas Kanapickas)
  • Je možné vyhledávat kombinované diakritické znaky z tzv. komplexních písem. tdf#91764 (Khaled Hosny)
  • Podpora vkládání písem v systému MacOS. tdf#72456 (Khaled Hosny)
  • Oprava zakázané kontroly pravopisu a rozvržení textu závisejícího na jazyce (např. záměna číslic) v textu obsahu a hypertextových odkazů. tdf#126657, tdf#145104 (Khaled Hosny)

  Vzhled

  • Nové ikony pro aplikace a typy souborů tdf#132398 (Galdam Jitsu)
  Nové ikony. Skupiny zleva: standardní (aplikace), standardní (mime typy), specifické pro macOS.
  • Dostupné od verze 7.5.2
   Do témat ikon Colibre a Sukapura bylo přidáno správné rozlišení mezi ikonami typu aplikace a souboru. tdf#152595 tdf#153848 (Rizal Muttaqin)

  Zpřístupnění

  • Obnoveno automatické rozpoznávání režimu vysokého kontrastu (HighContrast, HC), zároveň umožněno uživateli tento režim deaktivovat Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Zpřístupnění. tdf#151522 (Caolán McNamara, Red Hat)

  Rozvržení textu

  • Zlepšení vkládání kašídy explicitním určením pozic pro vkládání, aby se zabránilo nežádoucímu a chybnému vkládání. tdf#104921, tdf#87731, tdf#106309, tdf#108604, tdf#112849, tdf#114257, tdf#127176, tdf#145647, tdf#146199. (Khaled Hosny)
  • Oprava pozice kašídy při vkládání za písmeno se spojovacím znaménkem. tdf#139627 (Khaled Hosny)
  • Oprava mezer vložených místo kašídy u některých písem. tdf#106653 (Khaled Hosny)
  • Oprava zarovnání textu obsahujícího značky pro spojování mezer (např. v malajálamštině). tdf#150665 (Khaled Hosny)
  • Zákaz ligatury, pokud je nastaven rozestup znaků. tdf#66819 (Khaled Hosny)
  • Správně povolené nastavení variant písma a jeho metriky při rozvržení textu. tdf#103596 (Khaled Hosny, Caolán McNamara / Red Hat)
  • Použití hodnoty velikosti a pozice podtržení a velikosti a pozice přeškrtnutí z písma, pokud jsou k dispozici core commit ba03e033d1be4bc49f2a8d6afbeecd381507b242, a nastavení, aby velikost nadtržení byla stejná jako velikost podtržení core commit 8da2560a8ddb530abe4fb72b59ef6e18ce219d80. (Khaled Hosny)
  • Používání stejného úhlu zkosení pro umělou (syntetickou) kurzívu ve všech grafických backendech a při exportu do PDF. core commit f88e7 (Khaled Hosny)
  • Zlepšení umístění glyfů umělého textu psaného kurzívou, zejména spojovacích značek. core commit 1f9b2 (Khaled Hosny)
  Umělá kurzíva v 7.4 (vpravo) a 7.5 (vlevo)

  Engine pro úpravy

  • Synchronizace algoritmu pro vkládání kašídy s algoritmem Writeru, aby zahrnoval opravy a vylepšení z Writeru, které ostatní součásti LibreOffice postrádaly. tdf#137528 (Khaled Hosny)
  • Oprava špatného odstupu arabských písmen, pokud text začíná znaky zleva doprava. tdf#103492 (Khaled Hosny)
  • Oprava mezer v arabském textu v zarovnaném tvaru, pokud písmo nemá použitelný glyf kašída. tdf#137528 (Khaled Hosny)
  • Správný výpočet pozice kurzoru uvnitř ligatur a její použití z písma, pokud v něm je k dispozici. tdf#83581 (Khaled Hosny)

  Výkon

  • Otevření Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barvy aplikací tdf#152301 (Caolán McNamara, Red Hat)

  Nápověda LibreOffice

  • Aktualizace nápovědy a opravy

  Filtry

  doc

  • Umožnění přejmenování souborů .doc na .dot. tdf#125216 (Justin Luth, Collabora)

  Podpora VBA

  • Přidána podpora pro WordBasic.ScreenUpdating, core commit a8209 (Justin Luth, Collabora)
  • Přidána podpora pro WordBasic.MsgBox, core commit 55628 (Justin Luth, Collabora)
  • Správné spouštění událostí AutoNew, AutoOpen a AutoClose ve Writeru a Calcu. tdf#148806 (Justin Luth, Collabora)
  • Přidána podpora FormFields a ContentControls pro správu objektů formuláře. tdf#151548 (Justin Luth, Collabora)

  PDF

  • Podpora vkládání barevných písem (např. emodži) pomocí barevných vrstev (pomocí COLR/CPAL tabulek OpenType). tdf#104403 (Khaled Hosny)
  • Podpora vkládání barevných písem (např. emodži) pomocí barevných bitmap (pomocí CBLC/CBDT or sbix tabulek OpenType). tdf#121327 (Khaled Hosny)
  • Podpora vkládání proměnných písem a použití variant písem na tvary glyfů. tdf#108497 (Khaled Hosny)
  • Při vkládání některých poškozených písem se správně nastaví postscriptový název. tdf#138325 (Khaled Hosny)
  • Oprava neplatné podmnožiny písem PDF při vkládání prázdných glyfů. tdf#112152 (Khaled Hosny)
  • Oprava vizuálních artefaktů v glyfech, které používají desetinné souřadnice bodů tdf#126242 (Khaled Hosny)
  • Oprava chybějících akcentů v glyfech, které používají zastaralé argumenty CFF operátoru endchar. tdf#123234 (Khaled Hosny)
  • Použití umělé kurzívy na záložní písma. tdf#102914 (Khaled Hosny)
  • Při exportu do PDF nyní můžete zvolit export poznámek na okraji stránky. tdf#77650 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Při vkládání obrázku a použití PDF jako zdrojového souboru je nyní možné používat větší soubory. core commit a5c1c (Szymon Kłos, Collabora)

  SVG

  • Odstranění čar "duchů" (další poloprůhledné bílé obrysy) poloprůhledných tvarů tdf#149800 (László Németh)

  Uživatelské rozhraní

  Obecné změny

  • Podpora tmavých a vysoce kontrastních motivů v operačních systémech Windows, macOS a Linux byla výrazně vylepšena . Více než 40 chyb bylo opraveno za pomoci dobrovolníků, např. Caolána McNamary (Red Hat), Rafaela Limy, Michaela Weghorna a Rizala Muttaqina.
  Tmavý režim v systému macOS
  Vysoký kontrast v systému Windows - vlevo před 7.5, vpravo od 7.5
  • Dostupné od verze 7.5.1
   Přidání podpory pro přepínání tmavého nebo světlého režimu ručně. (Caolán McNamara, Red Hat)

  [https://blog.documentfoundation.org/blog/2023/02/17/libreoffice-dark-mode-manual-switch-to-enable-disable-coming-in-7-5-1/

  příspěvek na blogu]
  
  • Při náhledu stylů na postranní liště a v nabídce stylů se používají pro příslušný text a daný styl písma s komplexním rozvržením a asijská písma, místo aby se vždy používala západní písma. tdf#87535 (Khaled Hosny)
  Náhled stylu 7.4 nepoužívá pro arabský text arabské písmo
  7.5 náhled stylu správně používá pro arabský text arabské písmo
  • Odstranění nadbytečné nabídky Soubor ▸ Poslední dokumenty z ikony doku systému macOS. tdf#55922 (Khaled Hosny)
  • Byla implementována vylepšená verze uživatelského rozhraní s jedinou nástrojovou lištou, která podporuje kontextové ovládací prvky a jejich přizpůsobení. Lze ji aktivovat pomocí Zobrazení ▸ Uživatelské rozhraní ▸ Jediná nástrojová lišta. Přizpůsobení lze provést buď pomocí akcí místní nabídky pravého tlačítka myši, nebo prostřednictvím Nástroje ▸ Přizpůsobit ▸ Nástrojové lišty, a to pro různé cíle "Standardní (Jednotný režim) - <název kontextu>". Prozatím byly kontextové ovládací prvky přidány pouze do Writeru. Tím se do značné míry stává nepotřebným rozhraní „Kontextová lišta“ a v budoucích verzích může být odstraněno. tdf#125040 (Maxim Monastirsky)
  • Posuvné lišty GTK3 nyní využívají funkci "plynulého posouvání". Dlouhým stisknutím posuvníku nebo použitím ⇧ Shift + Click dosáhnete přesnějšího posouvání. tdf#117388 (Caolán McNamara, Red Hat)
  • Na Úvodní obrazovce lze nyní filtrovat poslední dokumenty podle typu. tdf#80934 (Heiko Tietze, TDF)
  Nové rozbalovací pole umožňuje filtrovat textové dokumenty, sešity, prezentace nebo kresby.

  Motiv ikon

  • Sada ikon Sifr byla aktualizována, aby odpovídala novému zaoblenému stylu GNOME Adwaita. tdf#151071 (Rizal Muttaqin)


  Označení

  • V dialogových oknech Možnosti importu (HTML) a Import textu v aplikaci Calc bylo označení "jazyk" změněno na přesnější označení "národní prostředí". tdf#138748 (Pedro Silva, Collabora)

  Dialogové okno Vlastnosti písma

  Bylo vylepšeno dialogové okno Vlastnosti písma (Formát ▸ Znak ▸ Písmo ▸ Vlastnosti):

  • Vlastnosti písma, které jsou ve výchozím nastavení povoleny (např. Volitelné slitky), lze nyní zakázat. tdf#127423 (Khaled Hosny)
  • Každá z vlastností Stylové sady a Varianta znaku je nyní seskupena v samostatné části, takže se odlišuje od ostatních, běžných vlastností písma. core commit 3f9a8 (Khaled Hosny)
  • Vlastnosti Stylové sady a Varianta znaku mohou mít uživatelsky přívětivé popisky definované v písmu, ty se nyní zobrazují v dialogovém okně místo obecných názvů funkcí. Kromě toho se lokalizované verze těchto popisků zobrazují i v případě, že je uživatelské rozhraní LibreOffice v příslušném jazyce. core commit 19787 (Khaled Hosny)
  Anglický popis stylové sady vlastností převzatý z písma
  Arabský popis stylové sady vlastností převzatý z písma
  • Některé vlastnosti písma mohou mít více alternativ, ty jsou nyní podporovány i pro písma OpenType (dříve byly podporovány pouze pro písma Graphite). core commit 9ca3c (Khaled Hosny)
  Dialogové okno Vlastnosti písma zobrazující vlastnosti s více alternativami

  Lokalizace

  Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazyková podpora

  Slovníky

  • Byl aktualizován slovník pro ukrajinštinu. tdf#149980 (Aron Budea, Collabora)
  • Byl přidán slovník pro perštinu (fa-IR). commit (Aron Budea, Collabora)
  • Byl aktualizován slovník synonym pro slovinštinu (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

  Jazykové značky

  • Rozbalovací seznam jazyků nyní podporuje vkládání jazykových značek art-... BCP 47 private-use jako art-x-mylang nebo art-Latn-x-mylang (samozřejmě s každou platnou podznačkou písma pro Latn). Toto je výjimka z jinak nepovoleného používání podznaček pro soukromé účely, které má zabránit nesprávnému šíření libovolných značek. Výjimka je potřebná kvůli tomu, aby bylo možné přiřazovat uměle vytvořené jazyky. tdf#150370 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Položky seznamu jazyků mohou být trvale přidávány tím, že do sdíleného nebo uživatelského adresáře autocorr/ vložíte soubor s automatickými opravami acor_*.dat, v jehož názvu bude odpovídající a správně naformátované jazykové označení BCP 47. Soubor může být prázdný (délka 0 bajtů), bez dat automatických oprav. Data lze přidat a upravit jako obvykle v Nastavení automatických oprav. Například autocorr/acor_de-DE-1901.dat přidá jazykovou položku de-DE-1901, která bude zobrazena jako
   German (Germany, Traditional German orthography) {de-DE-1901}
   Pokud značka v názvu souboru není správně vytvořená značka jazyka BCP 47 nebo není platná, bude tiše ignorována a žádná položka seznamu jazyků se nepřidá. tdf#150371 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Další informace o jazykových značkách IETF BCP 47 naleznete na stránce Wikipedie a W3.org

  Nové jazyky / národní prostředí

  K dispozici jako výchozí jazyk dokumentu a pro formátování specifické pro národní prostředí.

  • Portugalština (Mosambik) {pt-MZ}. tdf#148792 (Eike Rathke, Red Hat)

  Měny

  • Dne 1. ledna 2023 se Chorvatsko připojilo k eurozóně. Funkce EUROCONVERT() nyní podporuje převod chorvatské kuny (HRK) z/na euro (EUR), novou výchozí měnou pro Chorvatsko je euro. tdf#150011 (Eike Rathke, Red Hat)

  Skriptování

  • Dialogové okno Výběr makra (Nástroje ▸ Makra ▸ Spustit makro) si nyní pamatuje poslední spuštěné makro (core commit 792e4 - Rafael Lima).
  • V prostředí Basic IDE je nyní k dispozici posuvník zvětšení, který uživatelům umožňuje snadněji zvětšit/zmenšit míru přiblížení okna pro úpravu kódu. Lze jej také ovládat pomocí Ctrl + Scroll. Za míru přiblížení 100 % se považuje velikost písma definovaná v dialogovém okně Možnosti (Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Písma). (core commit 0d923 - Rafael Lima).
  Posuvník zvětšení v pravém dolním rohu editoru maker, zvýrazněný červeně.

  Programovací jazyk LibreLogo je díky následujícím vylepšením použitelnější pro tvorbu grafiky (László Németh):

  • Až 6násobné zrychlení příkazu TEXT díky dočasnému uzamykání rozvržení při nastavování písma. (Poznámka: uzamykání navrhl v tdf#105575, Noel Grandin, který už dříve vyřešil několik výkonnostních problémů.)
  • Až 32násobné zrychlení vykreslování díky vlastnímu uzamykání rozvržení pomocí dvojice příkazů ČEKEJ -1 a ČEKEJ 0. Takto bylo například nakresleno 800 vektorových tvarů za 4 sekundy místo předchozích 2 minut. (core commit e50f0)
  • Příkaz TEXT podporuje pro formátování více značek ve stylu HTML: lokalizované názvy barev, stovky vlastností písem OpenType a Graphite, rodinu písma, jeho velikost, přeškrtnutí a zvýranění. (core commit 43570) Poznámka: tučné písmo, kurzíva a podtržení jsou k dispozici od LO 7.4. core commit 89c34
  • Export do přenositelného SVG pro vlastnosti písem OpenType/Graphite a také pro otočený text s určitými částmi: vlastnosti písma (glyfy a další nastavení) a umístění částí textu se exportují správně pomocí převodu textu na křivku, čímž se obchází chyby a nedokonalosti exportu do SVG. (core commit fe5cc) Ukázkový kód s otočeným textem obsahujícím vědecký dolní index a červenou část textu:
   OBRÁZEK „test.svg“ [
   VLEVO 45°
   TEXT „CO<sinf>2</sinf> <červená>level</červená>“
  ]
  

  Poznámka: viz také část #SVG s vylepšením exportu do SVG provedeným v rámci vývoje LibreLoga.

  Knihovny ScriptForge

  Rozšiřitelná a robustní kolekce zdrojů pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

  Knihovny poskytují celkem 28 služeb, každá z nich obsahuje několik metod a vlastností.

  Nově v LibreOffice 7.5:

  • (Nová) služba Datasheet pro správu tabulkových pohledů na databázová data. Datový list lze otevřít z okna Base nebo kdykoli (bez otevřené komponenty Base). Pohyb kurzoru a aktuální obsah výběru může být zpracován uživatelským skriptem.
  • Chybová hláška poskytuje přímý přístup na stránku nápovědy' dané chybující metody.
  • Nová metoda Normalize() ve službě FileSystem.
  • Ve službě Calc se nyní používá koncept FilterFormula pro výběrové mazání nebo formátování buněk, řádků nebo sloupců.
  • Podpora 16384 sloupců ve službě Calc.
  • Nová metoda SetPageManager() ve službě Dialog automaticky synchronizuje rozbalovací seznamy, tlačítka další/předchozí a záhlaví karet, zatímco uživatel prochází stránkami dialogu.
  • Nová metoda basic.CreateUnoStruct() pro skripty Pythonu.
  • Celá sada služeb (s výjimkami, kdy to není relevantní) je k dispozici pro skripty Pythonu s identickou syntaxí a chováním jako v jazyce Basic.

  LOK API

  Přidáno odesílání jedinečného id okna spolu s dalšími údaji do rozhraní LOK API. core commit 05a77 (Gökay Şatır, Collabora)

  Odstranění funkcí / ukončení podpory

  • V SDK byly odstraněny nepodporované nástroje idlc a regmerge (využívající starší formát registru typů), místo nich se používá unoidl-write (využívající nový, nekompatibilní formát registru typů interně zavedeného v LibreOffice 4.1). core commit a8485d55
  • Bylo odstraněno tlačítko experimentální lišty Emodži. Pro vkládání emodži je preferováno použití systémových nástrojů. tdf#151197 (Khaled Hosny)
  • Následující rodiny písem již nejsou součástí LibreOffice, uživatelům, kteří tato písma používají, se doporučuje, aby si je nainstalovali do svého systému:
   • EmojiOne Color tdf#144348 (Khaled Hosny)
   • Source Code Pro a Source Serif Pro. tdf#136604 (Khaled Hosny)
   • KasctBook a KacstOffice. tdf#152376 (Khaled Hosny)

  Kompatibilita platforem

  Mac

  • LibreOffice 7.5 vyžaduje ke spuštění macOS 10.14 nebo novější.
  Vzhledem k politice společnosti Apple týkající se funkcí standardní knihovny C++ bude minimální požadavek na verzi systému macOS v budoucnu zvýšen takto:
  • vydání v srpnu 2023 → 10.15 Catalina

  Změny API

  • Zastaralá metoda UNOIDL com.sun.star.registry.XSimpleRegistry::mergeKey byla označena za nepodporovanou (bez náhrady), její implementace nyní způsobuje výjimku RuntimeException. core commit 25fc5 (Stephan Bergmann, Red Hat)
  • Ke službě com::sun::star::view::PrintOptions přidána nová vlastnost JobName, umožňující určit název úlohy poslané do tiskárny. (Samuel Mehrbrodt, allotropia)