یادداشت‌های انتشار لیبره آفیس نسخه 7.5

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.5 and the translation is 44% complete.
  Outdated translations are marked like this.


  واژه‌پرداز

  • کنترل‌های محتوا: یک نوع متن ساده جدید اضافه شده است. پست وبلاگ (میکلوش واجنا، کولابرا)
  • کنترل های محتوا: یک نوع جعبه ترکیبی جدید و صدور PDF اضافه شده است. پست وبلاگ (میکلوش واجنا، کولابرا)
  • کنترل‌های محتوا: عنوان‌ها و برچسب‌های اضافه شده است. پست وبلاگ (میکلوش واجنا، کولابرا)
  • اکنون زبانه‌ها را می توان برای چندین پاراگراف با تنظیمات مختلف در یک زمان ویرایش کرد. کادر گفتگوی برگه‌ها (قالب ▸ پاراگراف... ▸ برگه‌ها) حتی زمانی که چندین بند انتخاب شده‌اند که تنظیمات متفاوتی دارند، در دسترس است. 9f7b3 (پرنام لشکری)
  • بهبود اعتبارسنجی موقعیت درج «کشیده»، برای جلوگیری از درج «کشیده» بین نشانه‌های جایگزین شده به صورت متنی که شکل کلمه را می‌شکند. 9a6b6 (خالد حسنی)
  7.4 تصویری که درج نامناسب «کشیده» بین نشانه‌های زمینه‌ای را نشان می دهد
  7.5 تصویری که نشان می‌دهد از درج «کشیده» بین نشانه‌های زمینه‌ای اجتناب شده است
  • محاسبه صحیح موقعیت نشان‌گر موقعیت متن در داخل لیگاتورها و استفاده از موقعیت نشان‌گر متن از قلم در صورت وجود. tdf#30731 (خالد حسنی)
  • تصحیح نمایش نادرست متن رنگی عربی هنگام فعال کردن نمایش علائم قالب‌بندی. tdf#150726 (خالد حسنی)
  • اکنون می‌توان یک رنگ سفارشی را برای اشتباهات گرامری در کادر گفتگوی رنگ‌های برنامه (ابزارها ◂ گزینه ها... ◂ لیبره آفیس ◂ رنگ های برنامه) تعریف کرد. 0aa61 (رافائل لیما)
  • متن‌های خودکار ایجاد شده با استفاده از "جدید (فقط متن)" دیگر خط جدیدی را در انتهای متن خودکار وارد نمی‌کنند. متن‌های خودکار تعبیه‌شده در حال حاضر با افزودن صریح یک خط جدید به انتهای متن تنظیم شده‌اند. متن‌های خودکار ساخته‌شده توسط کاربر، با تکیه بر خط جدید آخر، باید دوباره ایجاد شوند، از جمله بند خالی آخر. tdf#53023 (آندریاس هاینیش)
  • اکنون وقتی نما چندین صفحه را شامل می‌شود، شماره صفحه در نوار وضعیت از یک محدوده استفاده می‌کند. tdf#90150 (جیم ریکوفسکی)
  • Elements can be highlighted on page by hovering over their name in the Navigator sidebar deck. tdf#152029 (Jim Raykowski)
  Attention is drawn to a heading by inverting its colour on document when the pointer is hovering over its name in the Navigator sidebar deck.

  بررسی املایی

  • تشخیص بهتر اشتباهات تایپی و پیشنهادات بهتر به زبان‌های دانمارکی، هلندی، استونیایی، آلمانی، مجارستانی، نروژی و سوئدی. Hunspell 1.7.2 commit (لازلو نِمِت، FSF.hu)
  • حرکت مکان‌نمای متن به بالا/پایین باعث می‌شود املای آخرین کلمه ویرایش شده بررسی شود. tdf#124603 (لازلو نِمِت، NISZ)
  • بررسی املای کلمات ساده در پیوندهای tdf#45949 (لازلو نِمِت، بر اساس tdf#126657 (خالد حسنی) و tdf#152492)
  • حفظ نظرات را در کلمات تصحیح شده، به جای حذف آن‌ها بدون این‌که مشخص شود tdf#65535 (لازلو نِمِت) توجه: ادامه بهبودهای زیر که از یادداشت‌های نسخه قبلی جا مانده بود: a6555eb8 tdf#66043 واژه‌نگار: اصلاح املای کلمه با حذف (لازلو نِمِت، معرفی شده در نسخه 7.2) و a6555eb8 tdf#65535 واژه‌نگار املا: نادیده گرفتن نشان‌گر نظرات هنگام بررسی املایی (جاستین لوث، معرفی شده در نسخه 7.3).

  جدول‌ها

  • Better column deletion when it intersects with merged cells. tdf#46733 (Justin Luth)
  • Allow table row/column selection, if last cell starts with a nested table. tdf#47979, tdf#151478 (László Németh, NISZ)
  • Allow tracked table row/column deletion, if last cell starts with a nested table. tdf#150976, tdf#151657 (László Németh, NISZ)

  نشانک‌ها

  ویرایش نشانک در کادر گفتگوی درج نشانک

  • Bookmark text content can be edited in the dialog. aa6ec (Michael Stahl, allotropia)
  • The Bookmark dialog accessed from Navigator ▸ Bookmarks ▸ Right click ▸ Edit... now opens with the clicked bookmark already selected. 9cc6a (Michael Stahl, allotropia)
  • Hidden _Toc and _Ref bookmarks imported from OOXML are shown as Hidden in the dialog, allowing sorting the not hidden (user-defined) bookmarks before them by a single click on header Hidden. tdf#150955 (László Németh, NISZ)

  نشانک های رنگی برای مصورسازی فراداده

  Show visible marks in custom color defined in bookmark metadata. tdf#150717 (László Németh)

  For visualization of metadata categories e.g. for quick verification of automatic annotation, bookmarks are visible in custom color defined in their metadata, also multiple bookmark start or end marks of the same text position.

  See also Custom color metadata field shading, introduced in LibreOffice 7.2.

  دسترسی‌پذیری نشانک

  Screen readers get text equivalent of visible bookmarks. tdf#150947 (László Németh)

  In the form of

  1. BookmarkName1 Bookmark
  #BookmarkName2 Bookmark Start
  #BookmarkName2 Bookmark End
  

  Where Bookmark, Start and End are localized words.

  مصورسازی نشانک

  Various improvements of bookmark visibility (see Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids ▸ Bookmarks. (László Németh, NISZ)

  Note: this is a continuation to Michael Stahl’s fix for tdf#45589 ("create and paint text portions for bookmarks"), introduced in LibreOffice 7.0.

  • -shape point bookmark (The previous shape, a single vertical line was overlapped with visible page margin at beginning of the paragraphs, also it was very similar to the NBSP and narrow NBSP shading.) tdf#150791
  • ][-shape (i.e. double) marks for neighboring bookmark ranges (instead of a single vertical line, which could not be distinguished from point bookmark symbol previously). tdf#150790
  • All bookmarks at the same character position are visible now, e.g. instead of a single |, neighboring bookmarks with point bookmarks are shown e.g. as ] ⌶ [ or ] ] ⌶ ⌶ [ [
  • Do not show visible marks for hidden _Toc and _Ref bookmarks imported from OOXML, like Microsoft Office does. tdf#150956
  • Multiple start marks of range bookmarks positioned before the character position, multiple end marks of range bookmarks positioned after the character position, i.e. single type boundary marks are there outside of the bookmark text:

  some |text| here

    [[  ]]
  
  • Neighboring end and start marks are centered around the character position:

  |text1|text2|

  [  ]] [[  ]
  
  • Marks of the same character position are sorted based on their type: ], , [, e.g.
  ] ] ⌶ ⌶ [ [ [
  


  • Same type marks of the same character position are sorted based on their color:
  [c1 [c2 [c3 ... c3] c2] c1]
  

  دسترسی‌پذیری

  • اکنون می‌توان تصاویر، اشیاء جاسازی شده و قاب‌های متن را به عنوان تزئینی علامت‌گذاری کرد که به فناوری یاری‌گر اجازه می‌دهد آن‌ها را در PDF های صادر شده نادیده بگیرد. (مایکل استال، آلوتروپیا) tdf#143311 31084
  • فراپیوندها، فهرست مطالب و سایر شاخص‌ها زبان خود و از این طریق دسترسی‌پذیری‌شان را حفظ می‌کنند. tdf#39794 tdf#145104 (تثبیت شده در tdf#126657 توسط خالد حسنی، رفع اشکال‌های بعدی: tdf#152492 و tdf#45949 توسط لازلو نِمِت)


  بررسی کننده دسترسی‌پذیری

  • Automatic (Online) Accessibility Check has been added, which scans for accessibility issues while the user is editing the document. The accessibility status is shown in the status bar. You can enable it in the main menu (Tools ▸ Automatic Accessibility Checking). Currently it is only available when experimental mode is enabled, as it doesn't take all document objects into account. (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Automatic (Online) Accessibility Check in the status bar

  ترجمه ماشینی

  • Initial machine translation is available, backend by DeepL translate (Mert Tumer, Collabora) e20d2, tdf#34058

  Performance

  • Cutting hundreds of pages with numbered lists in Writer tdf#129101 (Noel Grandin, Collabora)
  • Export to EPUB in Windows tdf#133768 (Noel Grandin, Collabora)
  • Opening Writer documents with large tables tdf#126788 (Noel Grandin, Collabora)

  صفحه گسترده

  • Cell input with leading ' apostrophe in cells that are not formatted as Text was changed to always strip the first apostrophe and force the remainder as text content. Previously, the user had to know (or guess) whether an input could be converted to a numeric type (number, date, ...) and prefix only that to force text, but not prefix a textual type that could not be converted, which was confusing and bad UX. The handling is not changed for cells already formatted as Text, where every input is continued to be accepted literally as content and a leading apostrophe is not removed. tdf#149665 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Add support for Kamenický and Mazovia encodings. tdf#150877 (Stephan Bergmann, Red Hat)
  • Conditional formatting's begins-with/ends-with/contains are now case-insensitive like the rest of the conditions were. tdf#123990 (Justin Luth, Collabora)
  • Preserve tab characters and line-breaks in cell contents. tdf#75702 (Justin Luth, Collabora)
  • View ▸ Freeze Cells ▸ Freeze First Column/Row now always works even when first row or column are not visible. tdf#112641 (Justin Luth, Collabora)
  • Paste Special of cells now remembers last used settings between sessions. tdf#69750 (Siddhant Chaudhary)
  • Searching for a term in the Function Wizard now matches the function descriptions as well as their names. tdf#146781 (Andreas Heinisch)

  پیش‌فرض «هجی» شماره و فرمت‌های ارز

  Number format dialog windows of Calc and Writer got default NatNum12 ("spell out") format codes. tdf#115007 (László Németh, FSF.hu)

  • Spell out numbers and currencies;
  • در ۷۱ ناحیه از ۳۸ زبان؛
  • NatNum12 title case is fixed for English language: lowercase “and” and title case “-Five” e.g. in “One U.S. Dollar and Twenty-Five Cents”.
  Show e.g. 100 as “One Hundred” or 12345 as “Twelve Thousand Three Hundred Forty-Five” with the new number formats
  Show e.g. 1 as “One U.S. Dollar” with the new currency formats

  Performance

  • Replacing strings with numbers in Calc tdf#126109 (Noel Grandin, Collabora)
  • Find and replace in very large Calc sheets tdf#150749 (Noel Grandin, Collabora)
  • Opening large Calc spreadsheets with row height differences tdf#124098 (Balázs Varga, allotropia)

  نگارگر و ارائه‌گر

  • Impress now supports cropped video for media shapes. blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Fix bug causing EMF graphics to appear blurry. tdf#150888 (Paris Oplopoios, Collabora)
  • The presenter console supports running as a normal window instead of fullscreen, with a setting in Tools ▸ Options ▸ Impress ▸ General ▸ Presentation (tdf#33495). This means it can be used in a single monitor too, sharing the presentation in a video-conferencing tool. (tdf#92717) (Daniel Lohmann)
  • The in-presentation pen function can be turned off with Ctrl + A (on top of the existing toggle Ctrl + P), which should make more presenter devices compatible. tdf#149351 (Gabor Kelemen, allotropia)
  • Objects can be drag-and-dropped in the navigator, allowing reordering and moving them in and out of groups. tdf#145359 (Jim Raykowski)
  • Available since 7.5.5
   The Navigator is now functional in Notes View too. tdf#155393 (Jim Raykowski)

  طراحی جدول

  • Added basic support for modifying table styles, and creating new ones. Modified styles are saved into documents, and can be shared via templates. This function can be accessed by right-clicking on a design in the Table Design Sidebar panel. f23d3, 553cf, 5d683 (Maxim Monastirsky)
  • Added a new set of default table styles. daab6 (Rafael Lima)
  The Table Design section of the Properties sidebar deck, with a new set of styles which can be edited (via right-click) and a button to create new ones.

  پایگاه داده

  نمودار

  • Data tables are now supported in Charts. See blog post for furter details (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Three chart examples that contain various data tables

  فرمول‌نویس

  • Elements pane from left side of Math's window was moved to Sidebar. tdf#150489 (Mike Kaganski, Collabora)

  هسته / عمومی

  • Added support for rotate and zoom gestures when using touchpads. (Povilas Kanapickas)
  • Allow searching for combining marks from so-called complex scripts. tdf#91764 (Khaled Hosny)
  • Support font embedding on macOS. tdf#72456 (Khaled Hosny)
  • Fix disabled spellchecking and language-sensitive text layout (e.g. digit replacement) in table of contents and hyper link text. tdf#126657, tdf#145104 (Khaled Hosny)

  طراحی

  • New application and file-type icons tdf#132398 (Galdam Jitsu)
  New icons. Groups from the left: standard (apps), standard (mime types), macOS specific.
  • Available since 7.5.2
   A proper distinction between application and file-type icons was added to the Colibre and Sukapura icon themes. tdf#152595 tdf#153848 (Rizal Muttaqin)

  دسترسی‌پذیری

  • Restored automatic detection of HighContrast (HC) mode while providing user ability to disable in Tools ▸ Options... ▸ LibreOffice ▸ Accessibility. tdf#151522 (Caolán McNamara, Red Hat)

  حروف‌چینی

  • Improve kashida insertion by making the insertion positions explicit to avoid unwanted and spurious kashida insertion. tdf#104921, tdf#87731, tdf#106309, tdf#108604, tdf#112849, tdf#114257, tdf#127176, tdf#145647, tdf#146199 (Khaled Hosny)
  • Fix kashida position when inserted after a letter with a combining mark. tdf#139627 (Khaled Hosny)
  • Fix gaps inserted instead of kashida with some fonts. tdf#106653 (Khaled Hosny)
  • Fix justification of text containing spacing combining marks (e.g. in Malayalam). tdf#150665 (Khaled Hosny)
  • Disable ligatures when character spacing is set. tdf#66819 (Khaled Hosny)
  • Correctly enable variable fonts variation setting during text layout, as well as font metrics. tdf#103596 (Khaled Hosny, Caolán McNamara / Red Hat)
  • Use underline size and position as well as strike-through size and position values from the font when available ba03e, and make overline size the same as underline size 8da25. (Khaled Hosny)
  • Use the same skew angle for artificial (synthetic) italic text across graphics backends and PDF export. f88e7 (Khaled Hosny)
  • Improve glyph positioning of artificial italic text, especially combining marks. 1f9b2 (Khaled Hosny)
  Artificial italic in 7.4 (right) and 7.5 (left)
  • Available since 7.5.5
   Fix glyph positioning of Hangul Jamo in vertical text layout. tdf#107718 (Khaled Hosny)

  موتور ویرایش متن

  • Sync kashida insertion algorithm with Writer one to include fixes and enhancements from Writer that other LibreOffice components were missing. tdf#137528 (Khaled Hosny)
  • Fix bad Arabic letter spacing when text starts with left-to-right characters. tdf#103492 (Khaled Hosny)
  • Fix gaps in justified Arabic text when the font does not have usable kashida glyph. tdf#137528 (Khaled Hosny)
  • Correctly calculate text caret position inside ligatures, and use caret positions from the font when available. tdf#83581 (Khaled Hosny)

  Performance

  • Opening Options ▸ LibreOffice ▸ Application Colors tdf#152301 (Caolán McNamara, Red Hat)

  راهنمای لیبره آفیس

  • Help contents updates and fixes
  • Help build optimization


  پالایه‌ها

  doc

  • Re-allow .doc files to be renamed as .dot. tdf#125216 (Justin Luth, Collabora)

  پشتیبانی از VBA

  • Added support for WordBasic.ScreenUpdating. a8209 (Justin Luth, Collabora)
  • Added support for WordBasic.MsgBox. 55628 (Justin Luth, Collabora)
  • Run AutoNew, AutoOpen, AutoClose events properly in Writer and Calc. tdf#148806 (Justin Luth, Collabora)
  • Added FormFields and ContentControls support for managing form objects. tdf#151548 (Justin Luth, Collabora)

  PDF

  • Support embedding color (e.g. Emoji) fonts using color layers (using COLR/CPAL OpenType tables). tdf#104403 (Khaled Hosny)
  • Support embedding color (e.g. Emoji) fonts using color bitmaps (using CBLC/CBDT or sbix OpenType tables). tdf#121327 (Khaled Hosny)
  • Support embedding variable fonts and apply font variations to glyph shapes. tdf#108497 (Khaled Hosny)
  • Correct set Postscript name when embedding for some broken fonts. tdf#138325 (Khaled Hosny)
  • Fix invalid PDF font subsets when subsetting blank glyphs. tdf#112152 (Khaled Hosny)
  • Fix visual artifacts in glyphs that use fractional point coordinates. tdf#126242 (Khaled Hosny)
  • Fix missing accent chars in glyphs that use deprecated arguments to CFF endchar operator. tdf#123234 (Khaled Hosny)
  • Apply artificial italic to fallback fonts. tdf#102914 (Khaled Hosny)
  • When exporting to PDF, you can now choose to export comments in the page margin. tdf#77650 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • When inserting a picture and using PDF as a source file, now it is possible to use larger files. a5c1c (Szymon Kłos, Collabora)

  SVG

  • Remove "ghost" lines (extra semi-transparent white outline) of semi-transparent shapes tdf#149800 (László Németh)

  رابط گرافیکی کاربر

  تغییرات عمومی

  • Support for dark and high contrast operating system themes on Windows, macOS and Linux was greatly improved. More than 40 bugs were fixed by contributors including Caolán McNamara (Red Hat), Rafael Lima, Michael Weghorn and Rizal Muttaqin.
  macOS Dark Mode
  Windows High Contrast pre-7.5 (left) and since 7.5 (right)
  • Available since 7.5.1
   Add support for switching dark or light mode manually. (Caolán McNamara, Red Hat) blog post
  • When previewing styles in the side bar and the styles menu, use the CTL and Asian fonts set on the style for respective text instead of always using Western fonts. tdf#87535 (Khaled Hosny)
  7.4 style preview not using Arabic font for Arabic text
  7.5 style preview correctly using Arabic font for Arabic text
  • Remove redundant File ▸ Recent Documents menu from macOS dock icon. tdf#55922 (Khaled Hosny)
  • An improved version of a single toolbar user interface was implemented, supporting context-aware controls and their customization. It can be activated via View ▸ User Interface... ▸ Single Toolbar. Customization can be done either with a right click context menu actions, or via Tools ▸ Customize... ▸ Toolbars, for various "Standard (Single Mode) - <context name>" targets. For now, context aware controls were added to Writer only. This largely makes the Contextual Single user interface obsolete, and it might be removed in future versions. tdf#125040 (Maxim Monastirsky)
  • GTK3 scrollbars now benefit from the "smooth scrolling" feature. Long-press on a scrollbar or use ⇧ Shift + Click for more precise scrolling. tdf#117388 (Caolán McNamara, Red Hat)
  • مرکز شروع اکنون می‌تواند اسناد اخیر را بر اساس نوع فیلتر کند. tdf#80934 (هایکو تیتزه، بنیاد مستندات)
  منوی کشویی جدید امکان پالایش کردن اسناد متنی، صفحات گسترده، ارائه‌ها یا طراحی‌ها را فراهم می‌کند.

  تم‌های شمایل

  • مجموعه نمادهای Sifr برای پیروی از سبک گرد جدید GNOME Adwaita به روز شد. tdf#151071 (ریزال متقین)


  برچسب‌گذاری

  • در صفحه گسترده، برچسب «زبان» در گفتگوهای ویژگی‌های درون‌ریزی (HTML) و درون‌ریزی متن به برچسب دقیق‌تر «ویژگی‌های محلی» تغییر یافت. tdf#138748 (پدرو سیلوا، کولابرا)

  کادر گفتگوی ویژگی‌های قلم

  The Font Features dialog (Format ▸ Character ▸ Font ▸ Features...) received some improvements:

  • Font features that are enabled by default (e.g. Standard Ligatures) can now be disabled. tdf#127423 (Khaled Hosny)
  • Stylistic Sets and Character Variants features each is now grouped together in a separate section, so they stand out from other common font features. 3f9a8 (Khaled Hosny)
  • Stylistic Sets and Character Variants features can have user-friendly labels defined in the font, these are now shown in the dialog instead of the generic feature names. Additionally, localized versions of these labels that are provided by the font are also shown when LibreOffice user interface is in the respective languages. 19787 (Khaled Hosny)
  English stylistic set feature label taken from the font
  Arabic stylistic set feature label taken from the font
  • Some font features can have multiple alternates, these are now supported for OpenType fonts as well (previously it was supported for Graphite fonts only). 9ca3c (Khaled Hosny)
  Font Features dialog showing features with multiple alternates

  بومی‌سازی

  بهبود ابزارهای تصحیح و پشتیبانی زبان

  لغت‌نامه‌ها

  • فرهنگ لغت اوکراینی به روز شد. tdf#149980 (آرون بودئا، کولابرا)
  • فرهنگ لغت فارسی (fa-IR) اضافه شد commit (آرون بودئا، کولابرا)
  • اصطلاحنامه «اسلوونیایی» به روز شد (مارتین سربوتنجاک، اودپرتی تزاور)

  برچسب‌های زبان

  • The language list combo-box now accepts input of art-... BCP 47 private-use language tags like art-x-mylang or art-Latn-x-mylang (with every valid script subtag for Latn of course). This is an exception to the otherwise not accepted input of private-use subtags preventing mis-spreading arbitrary private-use tags, to support language attribution of artificial constructed languages. tdf#150370 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Language list entries can be permanently added by dropping an auto-correction file acor_*.dat into the shared or user profile's autocorr/ directory with the corresponding well-formed and valid BCP 47 language tag in its name. The file can be empty (0 bytes length) with no auto-correction data being present, data can be added and edited as usual in AutoCorrect Options. For example, autocorr/acor_de-DE-1901.dat will add the de-DE-1901 tag's language entry that will be displayed as
   German (Germany, Traditional German orthography) {de-DE-1901}
   If the tag in the file name is not a well-formed BCP 47 language tag or not valid, it is silently ignored and no language list entry will be added. tdf#150371 (Eike Rathke, Red Hat)
  • For information about IETF BCP 47 language tags, see Wikipedia and W3.org

  زبان/ویژگی‌های محلی جدید با داده‌های محلی

  به عنوان زبان پیش فرض سند و برای قالب‌بندی مختص ویژگی‌های محلی موجود است.

  • پرتغالی (موزامبیک) {pt-MZ}. tdf#148792 (ایکه راتکه، ردهت)

  ارزها

  • همانطور که کرواسی به منطقه یورو می‌پیوندد (در 1 ژانویه 2023)، تبدیل کونای کرواسی (HRK) به/و/از یورو (EUR) اکنون در تابع EUROCONVERT() پشتیبانی می‌شود و ارز پیش‌فرض جدید برای کرواسی یورو است. tdf#150011 (ایکه راتکه، ردهت)

  اسکریپت نویسی

  • The Macro Selector dialog (Tools ▸ Macros ▸ Run Macro...) now remembers the last run macro (792e4 - Rafael Lima).
  • The Basic IDE now has a Zoom Slider that allow users to more easily increase/decrease the zoom factor applied to the code editing window. It can also be controlled with Ctrl + Scroll. The font size defined in the Options dialog (Tools ▸ Options... ▸ LibreOffice ▸ Fonts) is used as the 100% zoom factor (0d923 - Rafael Lima).
  نوار لغزنده بزرگ‌نمایی در سمت راست پایین ویرایشگر ماکرو، با رنگ قرمز مشخص شده است.

  لیبره لوگو

  زبان برنامه‌نویسی لیبره لوگو با بهبودهای زیر برای طراحی گرافیکی قابل استفاده‌تر است (لازلو نِمِت):

  • Up to 6 times speed increase of LABEL command by temporary layout locking of font settings. (Note: locking was suggested by Noel Grandin in tdf#105575, also he made several other performance improvements previously.)
  • Up to 32 times speed increase of drawing by custom layout locking using SLEEP -1 & SLEEP 0 command pairs. For example, 800 vector shapes drawn by 4 seconds instead of more than 2 minutes (e50f0)
  • LABEL command supports more HTML-like tags for formatting: localized color names, hundreds of OpenType and Graphite font features, font family, font size, strikethrough and highlighting. (43570) Note: bold, italic and underline formatting have been introduced by LO 7.4 in 89c34.
  • Portable SVG export for OpenType/Graphite font features, also for rotated text with text portions: font features (glyphs and other settings) and positions of text portions are exported correctly by converting text to curve, as a workaround for the bugs and incompleteness of the SVG export. (fe5cc) Test code with a rotated text containing OpenType/Graphite scientific inferior and red text portion:
   PICTURE “test.svg” [
    LEFT 45°
    LABEL “CO<sinf>2</sinf> <red>level</red>”
   ]
  

  توجه: همچنین #SVG را برای صدور SVG ببینید که در طول این پیشرفت‌های لیبره لوگو بهبود یافته است.

  • رفع پس‌رفت تجزیه دستورات پیش‌فرض در 37d86.

  The ScriptForge libraries

  An extensible and robust collection of macro scripting resources for LibreOffice to be invoked from user Basic or Python scripts. (Jean-Pierre Ledure)

  The libraries expose a total of 28 services each with a bunch of methods and properties.

  تازه های لیبره آفیس ۷.۵:

  • The (new) Datasheet service, to manage tabular views of database data. A datasheet may be opened from a Base window or at any moment (without the Base component being open). Cursor movement and current selection content may be processed by a user script.
  • Error messages provide direct access to the help page of the failing method.
  • A new Normalize() method in the FileSystem service.
  • In the Calc service, new uses of the FilterFormula concept to selectively clear or format cells, rows or columns.
  • Support of 16,384 columns in the Calc service.
  • In the Dialog service, a new SetPageManager() method synchronizes automatically dropdown lists, next/previous buttons and tab headers while the user browses through the dialog pages.
  • A new basic.CreateUnoStruct() method for Python scripts.

  The whole set of services (except when not relevant) is made available for Python scripts with identical syntax and behaviour as in Basic.

  The English version of the documentation of the ScriptForge libraries (7.5) is fully integrated in the LibreOffice help pages (https://help.libreoffice.org/7.5/en-US/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC). Their translation into other languages is underway. (Alain Romedenne, Rafael Lima)

  رابط برنامه‌نویسی LOK

  ارسال شناسه پنجره منحصر به فرد همراه با سایر داده‌ها به LOK API اضافه شد. 05a77 (گوکای شاتیر، کولابرا)

  ویژگی‌های حذف / مستهلک شده

  • در SDK، ابزارهای منسوخ idlc و regmerge (با استفاده از قالب رجیستری نوع قدیمی) به نفع unoidl-write حذف شده‌اند ( با استفاده از قالب رجیستری نوع جدید ناسازگار که به صورت داخلی در لیبره آفیس 4.1 معرفی شده است). a8485d55
  • دکمه نوار ابزار Emoji آزمایشی حذف شده است. استفاده از ابزارهای درج ایموجی در سیستم ترجیح داده می شود. tdf#151197 (خالد حسنی)
  • خانواده قلم‌های زیر دیگر با لیبره‌آفیس ارائه نمی‌شوند، به کاربرانی که از این قلم‌ها استفاده می‌کنند توصیه می‌شود آن‌ها را روی سیستم خود نصب کنند:
   • EmojiOne Color tdf#144348 (خالد حسنی)
   • Source Code Pro و Source Serif Pro. tdf#136604 (خالد حسنی)
   • KasctBook و KacstOffice. tdf#152376 (خالد حسنی)
  • The options "Use printer metrics for document formatting" and "Use printer metrics for text formatting" (UsePrtMetrics internally) were removed from various places in the Options dialog. tdf#131136 (Heiko Tietze, TDF)

  سازگاری با سکوی اجرا

  مک

  • لیبره آفیس 7.5 برای اجرا به macOS 10.14 یا جدیدتر نیاز دارد.
  با توجه به سیاست اپل در مورد ویژگی‌های کتابخانه استاندارد C++، حداقل نسخه مورد نیاز macOS در آینده به این صورت افزایش می‌یابد:
  • انتشار در آگوست 2023 ← 10.15 کاتالینا

  تغییرات رابط برنامه‌نویسی (API)

  • روش متروک شده UNOIDL com.sun.star.registry.XSimpleRegistry::mergeKey منسوخ شده است (بدون جایگزینی)، و اجرای آن اکنون بدون قید و شرط یک RuntimeException ایجاد می‌کند. 25fc5 (استفان برگمان، ردهت)
  • برای تعیین نام کاری که به چاپگر ارسال می‌شود، یک ویژگی جدید JobName به سرویس com::sun::star::view::PrintOptions اضافه شده است. (ساموئل مهربرود، آلوتروپیا)