Opombe ob izdaji LibreOffice 7.5 Community

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.5 and the translation is 100% complete.


  Writer

  • Kontrolniki vsebine: dodana nova vrsta navadnega besedila (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Kontrolniki vsebina: dodana nova vrsta kombiniranega polja in izvoz PDF (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Kontrolniki vsebine: dodani naslovi in značke (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Zdaj lahko tabulatorska mesta urejate za več odstavkov z različnimi nastavitvami naenkrat. Pogovorno okno Tabulatorji (Oblika ▸ Odstavek ... ▸ Tabulatorji) je na voljo, tudi če je izbranih več odstavkov z različnimi nastavitvami (9f7b3; Pranam Lashkari).
  • Izboljšana potrditev položaja vstavljanja kashida, kar preprečuje vstavljanje znakov kashida med kontekstualno zamenjanimi pismenkami, kar lomi obliko besed (9a6b6; Khaled Hosny).
  Zaslonska slika 7.4, ki kaže slabo vstavljeno kashido med kontekstualnima pismenkama
  Zaslonska slika 7.5, ki kaže vstavljeno kashido, ki se izogne vstavitvi med kontekstualni pismenki
  • Pravilen izračun položaja besedilnega kareta v ligaturah ter uporaba položajev kareta iz pisave, ko je na voljo (tdf#30731; Khaled Hosny).
  • Popravljeno okvarjeno obarvano arabsko besedilo, če je omogočena možnost Pokaži oznake oblikovanja (tdf#150726; Khaled Hosny).
  • Zdaj lahko določite barvo po meri za slovnične napake v pogovornem oknu Barve programa (Orodja ▸ Možnosti ... ▸ LibreOffice ▸ Barve programa) (0aa61; Rafael Lima).
  • Samobesedila, ustvarjena z »Nov (samo besedilo)«, nič več ne vstavijo nove vrstice na koncu samobesedila. Trenutno vdelana samobesedila so bila ustrezno prilagojena, da izrecno dodajo novo vrstico na koncu besedila. Za uporabniško določena samobesedila, ki se zanašajo na sledilno novo vrstico, mora uporabnik ponovno ustvariti njihova samobesedila po meri samo besedila, tako da izbere sledilni prazen odstavek (tdf#53023; Andreas Heinisch).
  • Številka strani v vrstici stanja zdaj uporablja obseg, ko se pogled razteza čez več strani (tdf#90150; Jim Raykowski).
  • Element na strani lahko poudarite tako, da postojite nad njegovim imenom v zloženem zavihku Krmar v stranski vrstici (tdf#152029; Jim Raykowski).
  Pozornost je na naslovu, tako da se preobrne njegova barva v dokumentu, ko s kazalec postojite nad njegovim imenom v zloženem zavihku Krmar v stranski vrstici.

  Preverjanje črkovanja

  • Boljše prepoznavanje napak črkovanja ter boljši predlogi v danskem, nizozemskem, estonskem, nemškem, madžarskem, norveškem in švedskem jeziku z izboljšanim algoritmom prepoznave sestavljenih besed za preverjalnik črkovanja Hunspell (objava Hunspell 1.7.2; László Németh, FSF.hu).
  • Premikanje kazalke po besedilu navzgor/navzdol sproži še neizvedeno preverjanje črkovanja nazadnje spremenjene besede (tdf#124603; László Németh, NISZ).
  • Preverjanje črkovanja navadnih besed hiperpovezav (tdf#45949; László Németh, temelji na tdf#126657 - zaslužen je Khaled Hosny - in tdf#152492).
  • Ohrani komentar popravljenih besed in jih ne odstrani, ne da bi bilo to vidno (tdf#65535; László Németh). Opomba: nadaljevanje naslednjih izboljšav, ki so izostale iz prejšnjih opomb ob izdaji: d08e4137 tdf#66043 sw: popravi preverjanje črkovanja besede z brisanjem (László Németh, uvedeno z različico 7.2) in a6555eb8 tdf#65535 sw spell: prezri označbo komentarja pri preverjanju črkovanja (Justin Luth, uvedeno z različico 7.3).

  Tabele

  • Izboljšano brisanje stolpca, ko ta seka spojene celice (tdf#46733; Justin Luth).
  • Dovoljen izbor vrstice/stolpca tabele, če se zadnja celica začenja z gnezdeno tabelo (tdf#47979, tdf#151478; László Németh, NISZ).
  • Dovoljeno sledenje brisanja vrstice/stolpca tabele, če se zadnja celica začenja z gnezdeno tabelo (tdf#150976, tdf#151657; László Németh, NISZ).

  Zaznamki

  Urejanje zaznamka v pogovornem oknu Vstavi zaznamek

  • Besedilo zaznamka je možno urediti v pogovornem oknu (aa6ec3f7; Michael Stahl, allotropia).
  • Pogovorno okno Zaznamek prek Krmar ▸ Zaznamki ▸ desni klik ▸ Uredi ... se zdaj odpre s kliknjenim zaznamkom, ki je že izbran (9cc6a; Michael Stahl, allotropia).
  • Skrita zaznamka _Toc in _Ref, uvožena iz OOXML, sta prikazana kot Skrita v pogovornem oknu, kar omogoča razvrščanje ne-skritih (uporabniško-določenih) zaznamkov pred njimi z enim samim klikom naslova Skrito (tdf#150955; László Németh, NISZ).

  Obarvani zaznamki za vizualizacijo metapodatkov

  Prikaz vidnih oznak določene barve po meri v metapodatkih zaznamkov (tdf#150717; László Németh).

  Za vizualizacijo kategorij metapodatkov - npr. za hitro preverjanje samodejnih opomb - so vidni v barvi po meri, določeni v njihovih metapodatkih, tudi večkratna oznaka začetka ali konca zaznamka istega položaja besedila.

  Glejte tudi Senčenje polj z metapodatki z barvo po meri, uvedeno z LibreOffice 7.2.

  Dostopnost zaznamkov

  Bralniki zaslona pridobijo besedilni ekvivalent vidnih zaznamkov (tdf#150947; László Németh).

  V obliki

  #ImeZaznamka1 Bookmark
  #ImeZaznamka2 Bookmark Start
  #ImeZaznamka2 Bookmark End
  

  Kjer so Bookmark, Start in End lokalizirane, v našem primeru poslovenjene besede.

  Vizualizacija zaznamkov

  Razne izboljšave vidnosti zaznamkov (glejte Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Writer ▸ Pripomočki za oblikovanje ▸ Zaznamki) (László Németh, NISZ).

  Opomba: to je nadaljevanje popravka Michaela Stahla za (tdf#45589; »ustvarjanje in barvanje delov besedila za zaznamke«), uvedenega v LibreOffice 7.0.

  • Oznaka položaja v obliki (prejšnja oblika, enojna navpična črta, se je prekrivala z vidnim robom strani na začetku odstavkov, prav tako je bila preveč podobna senčenju neprelomnih presledkov in ozkih neprelomnih presledkov) (tdf#150791).
  • Oblika ][ (t.j. dvojna) kot oznaka za sosednja obsega zaznamka (namesto enojne navpične črte, ki je poprej ni bilo mogoče razločiti od simbola točkovnega zaznamka) (tdf#150790);
  • Vsi zaznamki na istem položaju znaka so zdaj vidni, npr. namesto enojnega | so prikazani sosednji zaznamki s točkovnimi zaznamki. Primer: kot ] ⌶ [ ali ] ] ⌶ ⌶ [ [;
  • Ne kaže vidnih oznak za skrite zaznamke _Toc in _Ref, uvožene iz OOXML, kot to počne Microsoft Office (tdf#150956).
  • Več začetnih oznak obsega zaznamkov, postavljenih pred položaj znaka, več zaključnih oznak obsega zaznamkov, postavljenih za položaj znaka, t.j. oznake meja iste vrste se nahajajo izven besedila zaznamka:
  neko |besedilo| tukaj
    [[  ]]
  
  • Sosednje oznake konca in začetka so sredinjene okoli položaja znaka:
   |besedilo1|besedilo2|
  [  ]] [[  ]
  
  • Oznake položaja istega znaka se razvrstijo glede na svojo vrsto: ], , [, npr.
  ] ] ⌶ ⌶ [ [ [
  


  • Istovrstne oznake položaja istega znaka se razvrstijo glede na svojo barvo:
  [c1 [c2 [c3 ... c3] c2] c1]
  

  Dostopnost

  • Slike, vdelane predmete in besedilne okvire je zdaj možno označiti kot okrasne, kar omogoča podporni tehnologiji, da jih prezre v izvoženih PDF-jih (tdf#143311, 31084; Michael Stahl, allotropia).
  • Hiperpovezave, kazala vsebine in druga kazala ohranjajo svoj jezik, s tem pa svojo dostopnost (tdf#39794, tdf#145104; popravil, tdf#126657, Khaled Hosny, dodatni popravki, tdf#152492 in tdf#45949, László Németh).


  Preverjanje dostopnosti

  • Dodano je samodejno (sprotno) preverjanje dostopnosti, ki išče težave z dostopnostjo, ko uporabnik ureja dokument. Stanje dostopnosti je prikazano v vrstici stanja. To lahko omogočite v glavnem meniju prek (Orodja ▸ Samodejno preverjanje dostopnosti). Trenutno je na voljo le, če so omogočen način s poskusnimi funkcionalnostmi, saj še ne preverja vseh predmetov dokumenta (Tomaž Vajngerl, Collabora).
  Samodejno (sprotno) preverjanje dostopnosti v vrstici stanja

  Strojno prevajanje

  • Na voljo je osnovno strojno prevajanje, za zaledje uporablja storitev DeepL (e20d2, tdf#34058; Mert Tumer, Collabora).

  Hitrost delovanja

  • Lepljenje stotine strani z oštevilčenimi seznami v programu Writer (tdf#129101; Noel Grandin, Collabora).
  • Izvoz v zapis EPUB na sistemih Windows (tdf#133768; Noel Grandin, Collabora).
  • Odpiranje dokumentov Writer z velikimi tabelami (tdf#126788; Noel Grandin, Collabora).

  Calc

  • Vnos v celico z vodilnim apostrofom/izpustom (') v celicah, ki niso oblikovane kot Besedilo, se je spremenilo tako, da vedno odvzame prvi apostrof in vsili preostanek kot besedilno vsebino. Poprej je uporabnik moral vedeti (ali uganiti), ali je vnos možno pretvoriti v številsko vrsto (število, datum, ...) in dodati predpono le tedaj, ko je bilo potrebno vsiliti besedilo, ne pa dodati predpone pred besedilno vrsto, ki je ni možno pretvoriti, kar je bilo begajoče in je predstavljalo slabo uporabniško izkušnjo. Obravnava se ne spremeni v celicah, ki so že oblikovane kot vrste Besedilo, kjer je vsak vnos še naprej obravnavan dobesedno kot vsebina in se začetni apostrof ne odstrani (tdf#149665; Eike Rathke, Red Hat).
  • Dodana podpora za kodiranji Kamenický (češčina in slovaščina) in Mazovia (poljščina) (tdf#150877; Stephan Bergmann, Red Hat).
  • Začne-se-z/konča-se-z/vsebuje za pogojno oblikovanje zdaj več ne ločijo med velikimi in malimi črkami, tako kot preostali pogoji (tdf#123990; Justin Luth, Collabora).
  • Ohranjeni tabulatorski znaki in prelomi vrstic v vsebini celic (tdf#75702; Justin Luth, Collabora).
  • Vedno omogoči Pogled ▸ Zamrzni celice ▸ Zamrzni prvo vrstico/stolpec (prej delovalo le, ko je bila povsem viden Sto1/Vrst1) (tdf#112641; Justin Luth, Collabora).
  • Posebno lepljenje celic zdaj pomni nazadnje uporabljene nastavitve med sejami (tdf#69750; Siddhant Chaudhary).
  • Iskanje pojma v čarovniku za funkcije se zdaj ujema tako z opisi kot imeni funkcij (tdf#146781; Andreas Heinisch).

  Privzeto črkovanje številskih in valutnih oblik

  Pogovorna okna za obliko števil programov Calc in Writer prejmejo privzete kode oblike NatNum12 (»besedni izpis«) (tdf#115007; László Németh, FSF.hu).

  • črkovanje števil in valut;
  • v 71 krajevnih nastavitvah za 38 jezikov;
  • Velike začetnice v zapisu NatNum12 so popravljene za angleški jezik: mala začetnica pri »and« ter velika začetnica za »-Five« pri npr. »One U.S. Dollar and Twenty-Five Cents«.
  Pokaže npr. 100 kot »One Hundred« ali 12345 kot »Twelve Thousand Three Hundred Forty-Five« z novimi oblikami številk
  Pokaže npr. 1 kot »One U.S. Dollar« z novimi oblikami valut

  Hitrost delovanja

  • Zamenjevanje nizov s števili v programu Calc (tdf#126109; Noel Grandin, Collabora).
  • Najdi in zamenjaj v zelo velikih delovnih listih Calc (tdf#150749; Noel Grandin, Collabora).
  • Odpiranje velikih preglednic Calc z razlikami v višinah vrstic (tdf#124098; Balázs Varga, allotropia).

  Impress in Draw

  • Impress zdaj podpira obrezane videoposnetke za like z mediji (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Odpravljen hrošč, zaradi katerega so bile grafike EMF izrisane nejasno (tdf#150888; Paris Oplopoios, Collabora).
  • Konzola Upravljalnega zaslona govorca podpira izvajanje kot navadnega okna namesto celozaslonskega, prek nastavitev Orodja ▸ Možnosti ▸ Impress ▸ Splošno ▸ Predstavitev (tdf#33495). To pomeni, da ga je mogoče uporabiti tudi na enem samem zaslonu, z deljenjem predstavitve prek video-konferenčnega orodja (tdf#92717; Daniel Lohmann).
  • Funkcijo pisala v-predstavitvi je možno izključiti s krmilka + A (poleg obstoječega preklopa s krmilka + P), zaradi česar bi moralo biti združljivih več naprav za predstavitve (tdf#149351; Gabor Kelemen, allotropia).
  • Predmete je možno povleči-in-spuščati v krmarju, kar omogoča prerazvrščanje in premikanje v in iz skupin (tdf#145359; Jim Raykowski).
  • Na voljo od različice 7.5.5
   Krmar je zdaj uporaben tudi v pogledu opomb (tdf#155393; Jim Raykowski).

  Oblikovanje tabele

  • Dodana je osnovna podpora za spreminjanje slogov tabele ter za ustvarjanje novih. Spremenjeni slogi se shranijo v dokumente in jih lahko naprej delite prek predlog. Do te funkcije lahko dosegate z desnim klikom oblikovanja v podoknu Oblikovanje tabele v stranski vrstici (f23d3, 553cf, 5d683; Maxim Monastirsky).
  • Dodan je nov nabor privzetih slogov tabele (daab6; Rafael Lima).
  Odsek Oblikovanje tabele v zloženem zavihku Lastnosti v stranski vrstici - z novim naborom slogov, ki jih je moč urejati (prek desnega klika) in z gumbom za ustvarjanje novih.

  Base

  Chart

  Trije primeri grafikona, ki vsebujejo podatkovne tabele

  Math

  • Podokno Elementi na levi strani okna programa Math je premaknjeno v stransko vrstico (tdf#150489; Mike Kaganski, Collabora).

  Osrčje/splošno

  • Dodana podpora za gesti vrtenja in povečave pri uporabi sledilnih ploščic (Povilas Kanapickas).
  • Omogočeno iskanje kombiniranih oznak iz t.i. kompleksnih pisav (tdf#91764; Khaled Hosny).
  • Podprta je vdelava pisav na sistemih macOS (tdf#72456; Khaled Hosny).
  • Popravljeno je onemogočeno preverjanje črkovanja in postavitev besedila glede na jezik (npr. zamenjava števk) v kazalih vsebine in besedilu hiperpovezav (tdf#126657, tdf#145104; Khaled Hosny).

  Oblikovanje

  • Nove ikone programa in vrst datotek (tdf#132398; Galdam Jitsu).
  Nove ikone. Skupine z leve: standardne (programi), standardne (vrste MIME), posebej za macOS.
  • Na voljo od 7.5.2 naprej
   V teme ikon Colibre in Sukapura je dodano pravilno razločevanje med ikonami programov in vrst datotek (tdf#152595, tdf#153848; Rizal Muttaqin).

  Dostopnost

  • Obnovljeno samodejno zaznavanje visoko-kontrastnega načina (HC) ob zagotavljanju uporabniku možnosti za njeno onemogočanje prek (Orodja ▸ Možnosti ... ▸ LibreOffice ▸ Dostopnost) (tdf#151522; Caolán McNamara, Red Hat).

  Postavitev besedila

  • Izboljšano vstavljanje kashida z eksplicitnimi položaji vstavljanja, da se je možno izogniti neželenim in zmotnim vstavljanjem kashide (tdf#104921, tdf#87731, tdf#106309, tdf#108604, tdf#112849, tdf#114257, tdf#127176, tdf#145647, tdf#146199; Khaled Hosny).
  • Popravljen položaj kashide, ko je vstavljen po znaku z združevalno oznako (tdf#139627; Khaled Hosny).
  • Popravljeni razmiki, vstavljeni namesto kashide pri nekaterih pisavah (tdf#106653; Khaled Hosny).
  • Popravljena obojestranska poravnava besedila, ki vsebuje oznake združevanja razmikov (npr. za malajalamščino) (tdf#150665; Khaled Hosny).
  • Onemogočene ligature, ko je razmik znakov določen (tdf#66819; Khaled Hosny).
  • Pravilno omogoči nastavitev variacije spremenljive pisave ob postavitvi besedila kot tudi metrike pisave (tdf#103596; Khaled Hosny, Caolán McNamara / Red Hat).
  • Uporaba vrednosti velikosti in položaja podčrtave kot tudi prečrtave iz pisave, če so na voljo (ba03e), in izenačenje velikosti prečrtave in podčrtave (8da25; Khaled Hosny).
  • Uporabi isti kot nagiba za umetno (sintetično) ležeče besedilo za grafična zaledja in izvoz dokumentov PDF (f88e7; Khaled Hosny).
  • Izboljšano umeščanje glifov umetne ležeče pisave, še posebej združevalnih ohznak (1f9b2; Khaled Hosny).
  Umetna ležeča pisava v 7.4 (desno) in 7.5 (levo)
  • Na voljo od 7.5.5
   Popravljeno umeščanje reliefnih brazd za Hangul Jamo v navpični postavitvi besedila (tdf#107718; Khaled Hosny).

  Pogon urejevalnika

  • Usklajen algoritem vstavljanja kashide z Writerjevim za vključevanje popravkov in izboljšav iz Writerja, ki so jih drugi moduli LibreOffice pogrešali (tdf#137528; Khaled Hosny).
  • Popravljen nepravilen razmik arabskih črk, ko se besedilo začne z znaki od leve proti desni (tdf#103492; Khaled Hosny).
  • Popravljeni razmiki v poravnanem arabskem besedilu, ko pisava ne vsebuje uporabnega glifa kashida (tdf#137528; Khaled Hosny).
  • Pravilen izračun položaja kareta v besedilu med ligaturami ter uporaba položajev kareta iz pisave, ko je ta na voljo(tdf#83581; Khaled Hosny).

  Hitrost delovanja

  • Odpiranje Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barve programa (tdf#152301; Caolán McNamara, Red Hat).

  Pomoč za LibreOffice

  • Posodobitve in popravki vsebine pomoči
  • Optimizacija gradnje pomoči


  Filtri

  DOC

  • Ponovno dovoljeno preimenovanje datotek .doc kot .dot. (tdf#125216; Justin Luth, Collabora).

  Podpora VBA

  • Dodana podpora za WordBasic.ScreenUpdating (a8209; Justin Luth, Collabora).
  • Dodana podpora za WordBasic.MsgBox (55628; Justin Luth, Collabora).
  • Pravilno izvajanje dogodkov AutoNew, AutoOpen, AutoClose v programih Writer in Calc (tdf#148806; Justin Luth, Collabora).
  • Dodana podpora za FormFields in ContentControls za uporavljanje predmetov obrazca (tdf#151548; Justin Luth, Collabora).

  PDF

  • Podpora za vdelavo barvnih pisav (npr. emotikoni) z uporabo barvnih plasti (uporaba tabel OpenType COLR/CPAL) (tdf#104403; Khaled Hosny).
  • Podpora za vdelavo barvnih pisav (npr. emotikoni) z uporabo barvnih bitnih slik (uporaba tabel OpenType CBLC/CBDT ali sbix) (tdf#121327; Khaled Hosny).
  • Podpora za vdelavo spremenljivih pisav in uveljavitev variant pisave glede na obliko glifov (tdf#108497; Khaled Hosny).
  • Pravilno nastavljeno ime Postscript pri vdelovanju nekaterih okvarjenih pisav (tdf#138325; Khaled Hosny).
  • Popravljeni neveljavni podnabori pisav PDF pri podnaborih praznih glifov (tdf#112152; Khaled Hosny).
  • Popravljeni vizualni artefakti v glifih, ki uporabljajo ulomljene decimalne koordinate (tdf#126242; Khaled Hosny).
  • Popravljeni manjkajoči naglašeni znaki v glifih, ki uporabljajo opuščene argumente za operator CFF endchar (tdf#123234; Khaled Hosny).
  • Uveljavitev umetne ležeče pisave za pisave, kjer ta ne deluje (tdf#102914; Khaled Hosny).
  • Pri izvozu v PDF lahko zdaj izberete, ali želite komentarje izvoziti v robu strani (tdf#77650; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  • Ob vstavljanju slike in uporabi PDF kot izvorne datoteke je zdaj možno uporabljati večje datoteke (a5c1c; Szymon Kłos, Collabora).

  SVG

  • Odstranjene so črte »duhov« (dodani polprosojni beli orisi) polprosojnih likov (tdf#149800; László Németh).

  Uporabniški vmesnik

  Splošne spremembe

  • Krepko izboljšana podpora za temno in visoko-kontrastno temo na operacijskih sistemih Windows, macOS in Linux. Več kot 40 hroščev so odpravili avtorji prispevkov, med njimi Caolán McNamara (Red Hat), Rafael Lima, Michael Weghorn in Rizal Muttaqin.
  Temni način v macOS
  Visoko-kontrastni način v Windows pred-7.5 (levo) in od 7.5 (desno)
  • Na voljo od 7.5.1 naprej
   Dodana podpora za ročni preklop med temnim in svetlim načinom vmesnika (Caolán McNamara, Red Hat; zapis na blogu).
  • Ob predogledu slogov v stranski vrstici in meniju slogov se uporabljajo pisave CTL in azijske pisave, določene za slog, ko gre za tovrstno besedilo; doslej so se vedno uporabljale zahodne pisave (tdf#87535; Khaled Hosny).
  Predogled sloga v 7.4 ne uporablja arabske pisave za arabsko besedilo
  Predogled sloga v 7.5 pravilno uporabi arabsko pisavo za arabsko besedilo
  • Odstranjen je redundantni meni Datoteka ▸ Nedavni dokumenti iz ikone v sidrišču macOS (tdf#55922; Khaled Hosny).
  • Implementirana je izboljšana različica uporabniškega vmesnika enojne orodne vrstice, ki podpira kontrolnike glede na kontekst ter njihove prilagoditve. Aktivirate jo lahko prek Pogled ▸ Uporabniški vmesnik ... ▸ Enojna orodna vrstica. Prilagoditve lahko opravite z dejanji kontekstnega menija po desnem kliku ali z ukazom Orodja ▸ Prilagodi ... ▸ Orodne vrstice, in sicer za različne cilje »Standardno (enojni način) - <ime konteksta>«. Zaenkrat so kontekstu prilagojeni kontrolniki dodani le v modulu Writer. S tem je v veliki meri uporabniški vmesnik Enojna iz konteksta nepotreben in bo morda v prihodnjih različicah odstranjen (tdf#125040; Maxim Monastirsky).
  • Drsniki GTK3 zdaj lahko koristijo funkcionalnost "gladkega drsenja". Daljše pritisnite na drsnik ali uporabite dvigalka + klik za natančnejše drsenje (tdf#117388; Caolán McNamara, Red Hat).
  • V Začetnem središču lahko zdaj filtrirate nedavne dokumente glede na njihovo vrsto (tdf#80934; Heiko Tietze, TDF).
  Novi spustni meni omogoča filtriranje zgolj besedilnih dokumentov, preglednic, predstavitev ali risb.

  Teme ikon

  • Nabor ikon Sifr je osvežen in sledi novemu zaobljenemu slogu Adwaita v GNOME (tdf#151071; Rizal Muttaqin).


  Označevanje

  • V programu Calc je oznaka »language« (jezik) v pogovornih oknih (HTML) Možnosti uvoza in Uvozi besedilo spremenjena v ustreznejšo »locale« (krajevne nastavitve) (tdf#138748; Pedro Silva, Collabora).

  Pogovorno okno Funkcionalnosti pisave

  Pogovorno okno Funkcionalnosti pisave (Oblika ▸ Znak ▸ Pisava ▸ Funkcionalnosti ...) je doživelo izboljšave:

  • Funkcionalnosti pisave, ki so privzeto omogočene (npr. standardne ligature), je zdaj možno onemogočiti (tdf#127423; Khaled Hosny).
  • Funkcionalnosti naborov slogov in inačic znakov sta vsaka zase zdaj združeni v ločenem odseku, da izstopata od preostalih splošni funkcionalnosti pisave (3f9a8; Khaled Hosny).
  • Funkcionalnosti naborov slogov in inačic znakov lahko imata določene uporabniško-prijazne oznake, določene v pisavi, slednje so zdaj prikazane v pogovornem oknu namesto splošnih imen funkcionalnosti. Poleg tega so lokalizirane različice teh oznak, ki jih zagotavlja pisava, prikazane tudi, ko je uporabniški vmesnik LibreOffice v ustreznem jeziku (19787; Khaled Hosny).
  Angleški slogovni nabor, vzeta iz pisave feature label
  Oznaka funkcionalnosti arabskega slogovnega nabora, vzeta iz pisave
  • Nekatere funkcionalnosti pisave imajo lahko več nadomestnih, slednje so zdaj podprte tudi za pisave OpenType (poprej je bilo to podprto samo za pisave Graphite) (9ca3c; Khaled Hosny).
  Pogovorno okno Funkcionalnosti pisave prikazuje funkcionalnosti z več možnostmi

  Jezikovno prilagajanje

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  Slovarji

  • ukrajinski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja (tdf#149980; Aron Budea, Collabora).
  • perzijski (fa-IR): dodan perzijski slovar (objava; Aron Budea, Collabora).
  • slovenski: posodobljen slovar sopomenk (Martin Srebotnjak, OdprtiTezaver).

  Oznake jezikov

  • Kombinirano polje seznama jezikov zdaj sprejema vnos art-... BCP 47 jezikovnih oznak za-zasebno-rabo, kot je art-x-mojjezik ali art-Latn-x-mojjezik (z vsako veljavno podoznako pisave za latinico oz.Latn, seveda). To je izjema sicer ne sprejetemu vnosu podoznak zasebne-rabe, ki preprečuje neželeno razširjanje arbitrarnih oznak za-zasebno-rabo, kar podpira določitev jezika za umetno tvorjene jezike (tdf#150370; Eike Rathke, Red Hat).
  • Vnose lahko trajno dodate na seznam jezikov, če spustite datoteko za samodejne popravke acor_*.dat v mapo autocorr/ mape shared ali uporabniškega profila z ustrezno pravilno oblikovano in veljavno oznako jezika BCP 47 v njenem imenu. Datoteka je lahko prazna (dolžine 0 bajtov) in brez prisotnih podatkov za samopopravke, podatke pa lahko dodate in urejate kot običajno z Možnostmi samopopravkov. Primer: autocorr/acor_de-DE-1901.dat doda jezikovni vnos z oznako de-DE-1901, ki bo prikazan kot
   nemški (Nemčija, tradicionalni nemški pravopis) {de-DE-1901}
   Če značka v imenu datoteke ni pravilno oblikovana oznaka jezika BCP 47 ali ni veljavna, je tiho prezrta in noben vnos ne bo dodan na seznam jezikov (tdf#150371; Eike Rathke, Red Hat).
  • Podrobnosti o jezikovnih oznakah IETF BCP 47 najdete na Wikipediji in W3.org.

  Vključitev podpore za dodatne jezike

  Na voljo kot privzeti jezik dokumenta in za oblikovanje glede na krajevne nastavitve.

  • portugalski (Mozambik) {pt-MZ} (tdf#148792; Eike Rathke, Red Hat).

  Valute

  • Ker se Hrvaška pridružuje Evro-območju s 1. januarjem 2023, je zdaj v funkciji EUROCONVERT() podprta pretvorba med evrom (EUR) in hrvaško kuno (HRK) v obe smeri, nova privzeta valuta za Hrvaško pa je zdaj evro (tdf#150011; Eike Rathke, Red Hat).

  Skriptanje

  • Pogovorno okno Izbirnik makrov (Orodja ▸ Makri ▸ Zaženi makro...) zdaj pomni nazadnje izvedeni makro (792e41314; Rafael Lima).
  • IDE za Basic ima zdaj drsnik povezave, ki uporabniku omogoča enostavnejše spreminjanje faktorja povečave za okno urejanja kode. Nadzirati jo je mogoče tudi s krmilka + drsenje. Velikost pisave, določena v pogovornem oknu Možnosti (Orodja ▸ Možnosti ... ▸ LibreOffice ▸ Pisave) se uporablja kot 100 % faktor povečave (0d9231f2; Rafael Lima).
  Drsnik povečave desno spodaj v urejevalniku makrov, poudarjen z rdečo.

  Programski jezik LibreLogo je uporabnejši za grafično oblikovanje zaradi naslednjih izboljšav (László Németh):

  • Skoraj 6-kratna pohitritev ukaza LABEL z začasnim zaklepom postavitve za nastavitve pisave (opomba: zaklep je predlagal Noel Grandin v tdf#105575, opravil je tudi druge izboljšave delovanja).
  • Do 32-kratna pohitritev risanja z zaklepom postavitve po meri s pari ukazov SLEEP -1 in SLEEP 0. Primer: 800 vektorskih likov se izriše v 4 s namesto več kot 2 minutah (e50f0).
  • Ukaz LABEL podpira več HTML-ju podobnih značk za oblikovanje: prevedena imena barv, stotine funkcionalnosti pisav OpenType in Graphite, družino pisave, velikost pisave, prečrtanost in poudarjenost (43570) Opomba: krepko, ležeče in podčrtano oblikovanje so bili uvedeni v LO 7.4 s to 89c34.
  • Prenosni izvoz SVG za funkcionalnosti pisav OpenType/Graphite, tudi za zasukano besedilo z deli besedila: funkcionalnosti pisave (glyphs in druge nastavitve) ter položaji delov besedila se pravilno izvozijo, tako da se besedilo pretvori v krivuljo, da se izognemo hroščem in nepopolnosti izvoza SVG (fe5cc). Preizkusite kodo z zasukanim besedilom, ki vsebuje znanstveno podpisano in del rdečega besedila OpenType/Graphite:
   SLIKA “preizkus.svg” [
    LEVO 45°
    OZNAKA “CO<sinf>2</sinf> <red>level</red>”
   ]
  

  Opomba: glejte tudi #SVG za izvoz SVG, ki je izboljšan ob tem razvoju LibreLogo.

  • Odpravljena regresija razčlenjevanja privzetih ukazov v 37d86.

  Knjižnice ScriptForge

  Razširljiva in robustna zbirka virov za pisanje makrov za LibreOffice, ki jo lahko kličete iz skriptov Basic in Python (Jean-Pierre Ledure).

  Knjižnice ponujajo dostop do 28 storitev, vsaka s kopico metod in lastnosti.

  Novosti v LibreOffice 7.5:

  • Nova storitev Datasheet upravlja poglede zavihkov za podatke zbirke podatkov. Delovni list je moč odpreti iz okna Base ali kadar koli (ne da bi bila komponenta Base sploh odprta). Uporabniški skript lahko obdeluje gibanje kazalke in vsebino trenutnega izbora.
  • Sporočila o napaki ponujajo neposreden dostop do strani pomoči metode, ki je spodletela.
  • Nova metoda Normalize() v storitvi FileSystem.
  • V storitvi Calc nove rabe koncepta FilterFormula za selektivno čiščenje ali oblikovanje celic, vrstic ali stolpcev.
  • Podpora za 16.384 stolpcev v storitvi Calc.
  • V storitvi Dialog nova metoda SetPageManager() samodejno sinhronizira spustne sezname, gumbe naslednji/prejšnji ter naslove zavihkov, medtem ko uporabnik brska po straneh pogovornega okna.
  • Nova metoda basic.CreateUnoStruct() za skripte v Pythonu.
  • Celoten nabor storitev (razen ko to ni relevantno) je zagotovljen za skripte Python z identično skladnjo in vedenjem kot za Basic.

  API LOKit

  Dodano pošiljanje enoznačnega id okna skupaj z drugimi podatki prek API za LOkit (05a77; Gökay Şatır, Collabora). https://gerrit.libreoffice.org/c/core/+/142485

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  • V SDK sta bili odstranjeni orodji idlc in regmerge (ki uporabljata opuščeno vrsto zapisa registra), da bi jih nadomestil unoidl-write (ki uporablja nezdružljivo novo vrsto zapisa registra, interno uvedenega z LibreOffice 4.1) (a8485d55).
  • Poskusni gumb orodne vrstice Emotikoni je bil odstranjen. Prednost imajo sistemska orodja za vstavljanje in pisave emotikonov (tdf#151197, tdf#144348; Khaled Hosny).
  • Naslednje družine pisav niso več nameščene skupaj z LibreOffice, Uporabniki, ki te pisave uporabljajo, are advised, da jih namestijo na svoj sistem:
   • Barva EmojiOne (tdf#144348;Khaled Hosny).
   • Source Code Pro in Source Serif Pro. (tdf#136604; Khaled Hosny).
   • KacstBook in KacstOffice (tdf#152376; Khaled Hosny).
  • Možnosti "Za oblikovanje dokumenta uporabi tiskalnikovo metriko" in "Za oblikovanje besedila uporabi tiskalnikovo metriko" (interno UsePrtMetrics) sta odstranjeni na več mestih v pogovornem oknu Možnosti (tdf#131136; Heiko Tietze, TDF).

  Združljivost s platformami

  macOS

  • Za izvajanje LibreOffice Community 7.5 je potreben macOS 10.14 (Mojave) ali novejši.
  Zaradi politike podjetja Apple glede funkcionalnosti standardne knjižnice C++ se bo zahtevana najnižja delujoča različica macOS v prihodnje zviševala na naslednji način:
  • izdaja avgusta 2023 → 10.15 Catalina

  Spremembe API-ja

  • Zastarela metoda UNOIDL com.sun.star.registry.XSimpleRegistry::mergeKey je opuščena (brez zamenjave), njena implementacija zdaj brezpogojno vrne RuntimeException (25fc5; Stephan Bergmann, Red Hat).
  • Dodana je nova lastnost JobName storitvi com::sun::star::view::PrintOptions, kar omogoča določitev imena posla, ki je poslan tiskalniku (Samuel Mehrbrodt, allotropia).