Opombe ob izdaji LibreOffice 7.2 Community

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.2 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Splošne izboljšave

  • Abecedna kazala, kazala vsebine in uporabniško določena kazala zdaj ustvarijo hiperpovezave za klikanje na oznake vnosov v kazala dokumenta (7685c074; Michael Stahl, allotropia).
  Writer prikazuje različna kazala ter namig ob postavljeni miški nad hiperpovezavo na oznako vnosa v kazalo dokumenta
  • Vsa polnila ozadja so zdaj lahko nastavljena kot prekrivna znotraj robov strani ali čez celotno stran oz. list (56d8007a; Michael Stahl, allotropia).
  Writer: prikaz strani z vključenim in izključenim BackgroundFullSize
  • Slogom strani lahko zdaj določite robove za vezavo (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  Rob za vezavo v Writerju
  • Izboljšave bibliografije: namig za vnosna polja bibliografije in URL-ji za klikanje v tabeli bibliografije (objava na blogu) ter sklici na določene strani v PDF-jih (zapis na blogu) (Miklos Vajna, Collabora).
  Namig za polja bibliografskega vnosa
  URL-ji za klikanje v tabeli bibliografije
  • Dodani podatki za nalepke in papir za vizitke, ki se uporablja na Japonskem (A-One, Hisago, Sanwa Supply, Daiso). To sloni na podatkih, vključenih v razširitev "Default Settings for Japanese", ki jo je razvil predvsem Masahisa Kamataki (baddf594; JO3EMC, Jun Nogata).
  Japonske prodajne nalepke v pogovornem oknu Nalepke
  • Izris obrob tabele, združljiv z Wordom, zdaj bolje podpira spojene celice (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Slike, sidrane kot znak, so zdaj lahko večje od 65k twipov (okoli 116 cm) (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Ko izvozite dokument programa Writer v zapisu PDF, so povezave med sidri in končnimi ali sprotnimi opombami (četudi niso na isti strani) na voljo v obe smeri (51d1952c, 38cff2a3; Georgy Litvinov).
  142741 screenshot.png
  • Podpora za nize oblikovanja seznamov v datotekah ODT: odslej so tudi za ODT podprta kompleksna pravila oštevilčevanja iz datotek DOCX (9987b518fca1476bd0ce8c86bcf6ac7c81f7b580, Vasily Melenchuk, CIB).
  • Preverjanje črkovanja za indekse je zdaj izključeno (jezik je nastavljen na Brez za slog odstavka Kazalo/Index in njemu podrejene sloge) (tdf#143066; Heiko Tietze, TDF).
  • Vrsta datoteke slike je zdaj prikazana v pogovornem oknu Lastnosti slike (Oblika ▸ Slika ▸ Lastnosti ... ▸ Slika), ne le v pogovornem oknu Stisni (tdf#138843; Shubham Jain).
  • Ukaz "Ni seznam" je odslej na voljo v meniju, kontekstnem meniju, orodni vrstici in stranski vrstici (tdf#92622; Anshu).
  Do ukaza "Ni seznam" je zdaj olajšan dostop v meniju, kontekstnem meniju, orodni vrstici in stranski vrstici (poudarjeno z rdečo).
  • Polja se zdaj izpišejo v stranski vrstici v Krmarju, uporabniki pa lahko v orodju "Krmari po" izberejo "Polje" in "Vrsta polja" (tdf#137741; Jim Raykowski).
  Polja se izpišejo v stranski vrstici v Krmarju in uporabite lahko funkcijo "Krmari po", ki jo najdete v stranski vrstici in (prilagojeni) orodni vrstici Najdi (poudarjeno z rdečimi okvirji).
  • Prikaže se pasica, ki obvešča o beleženju sledi sprememb, z možnostjo razkrivanja in skrivanja ustrezne orodne vrstice (d8978605; László Németh).
  Pasica sledenja sprememb, ki omogoča prikaz/umik orodne vrstice sledenja sprememb, ko je to smiselno.
  • Dodajanje in brisanje slik se zdaj beleži med spremembami (tdf#59463 in tdf#141994; László Németh).
  Stranska vrstica Upravljaj spremembe prikazuje sledeno dodajanje in brisanje slik.
  • V pogovorno okno sloga okvira dodan izbirnik vrste sidra (5951da51; Miklos Vajna, Collabora).

  Spajanje dokumentov

  • Uporabnik zdaj vidi opozorilo o neobstoječem viru podatkov namesto rezultata s praznimi polji. Podan je gumb, prek katerega lahko težavo odpravi (zapis na blogu; e64dc07c, d7d48787; Gülşah Köse, Collabora).
  Informativna vrstica pri spajanju dokumentov
  Opozorilo v pogovornem oknu za spajanje dokumentov

  Hitrost/kakovost delovanja

  • Izboljšano medpomnjenje pisav za pohitritev upodabljanja besedila (3f69ec9a Luboš Luňák, Collabora).
  • Skrajšan čas odpiranja za nekatere datoteke DOCX (tdf#135316; Noel Grandin, Collabora).

  Metapodatki RDF v Inšpektorju slogov

  Inšpektor slogov prikazuje metapodatke RDF ODF 1.2 za označene besedilne obsege (text:meta), polja metapodatkov (text:meta-field), odstavke (text:p and text:h) in zaznamke (text:bookmark-start) (dd45df62, 11a4e270, db7ef0a9; László Németh).

  Inšpektor slogov prikazuje skrite metapodatke RDF na položaju kazalke, povezane z obsegi besedila, odstavki in zaznamki. Za označene razpone besedila lahko seznamski element “Gnezdena vsebina besedila” prikaže meje gnezdenih označenih obsegov besedila in polj metapodatkov.

  Senčenje polj z metapodatki z barvo po meri

  Za označen obseg besedila ali polje metapodatkov je možno nastaviti barvo senčenja po meri, npr. za vizualizacijo kategorij metapodatkov v urejevalniku dokumentov. Krmilka + F8 in Pogled ▸ Senčenje polj onemogočita/omogočita to barvito senčenje polj (tdf#142448; László Németh).

  Senčenje polj z barvo po meri za označene besedilne obsege in podatki o barvi senčenje URIs::LO_EXT_SHADING RDF prvega v Inšpektorju slogov. Preizkus enote objave kaže rabo pyUNO nove funkcionalnosti: a8a9b4f4.

  Calc

  Splošne izboljšave

  • Dodani mešani datumski obliki "navadna letnica (imenovanje dobeWikipedia logo v3.svg)" in "imenovanje dobe (navadna letnica)" med oblike celic za japonske krajevne nastavitve (8362c4b3; Jun Nogata).
  72 mixed data format.png
  72 traditional japanese monthly name.png
  • Tabele HTML, navedene na seznamu v pogovornem oknu Zunanji podatki (Delovni list ▸ Povezava z zunanjimi podatki) zdaj prikazuje napis tabele kot pomoč pri njihovi identifikaciji (tdf#127484; Andreas Heinisch).
  Calc 7.1 (levo) in Calc 7.2 (desno). Calc 7.2 zdaj prikaže napis tabele HTML v pogovornem oknu Zunanji podatki.
  • Uveden je kazalec 'debeli križec'. Omogočite ga tako, da izberete Orodja ▸ Možnosti ▸ Calc ▸ Pogled in potrdite "Tematsko pogojen" (kazalec sledi temi ikon); uporabite "Sistemsko", da ohranite konvencionalni kazalec s puščico (tdf#104169; Sarabjot Singh, Mesut Çifci; tdf#142499; Heiko Tietze, TDF).
  Kazalec 'Debeli križec'
  • Pogovorno okno Posebno lepljenje (Uredi ▸ Posebno lepljenje ▸ Posebno lepljenje ...) je preoblikovano in dodana je nova nastavitev "Samo oblike" (tdf#134802; Heiko Tietze, TDF).
  Nova postavitev pogovornega okna Posebno lepljenje v LibreOffice Calc 7.2 z dodatno nastavitvijo "Samo oblike".
  • Novi možnosti »Izberi le vidne vrstice« in »Izberi le vidne stolpce« za preklic izbora skritih celic prek menijskega ukaza Uredi ▸ Izberi (tdf#36466; Tünde Tóth, NISZ).
  • Opisna statistika (Podatki ▸ Statistika ▸ Opisna statistika ...) zdaj uporablja oznake stolpcev vhodnega obsega za označevanje rezultatov (tdf#128018; Andreas Heinisch).
  Primerjava LibreOffice Calc 7.1 (levo) in 7.2 (desno). Orodje Opisna statistika zdaj ponovno uporabi oznake stolpcev vhodnega obsega za označevanje izračunane statistike (rdeči pravokotniki na sliki).

  Izboljšave samodejnega filtra

  • Calc v s samodejnim filtrom filtriranih vrsticah prikaže številke vrstic v modri barvi (tdf#89841; Tünde Tóth, NISZ).
  • Calc zdaj poudari spustno puščico aktivnega samodejnega filtra (tdf#140955; Tünde Tóth, NISZ).
  Calc prikazuje modre številke filtriranih vrstic in poudari spustno puščico aktivnega samodejnega filtra
  • Spustni gumb Samodejni filter se zdaj ustrezno poveča oz. pomanjša glede na raven povečave delovnega lista (008c2354; Szymon Kłos, Collabora).
  • Program Calc lahko zdaj filtrira po barvi s samodejnim filtrom (tako barvi ozadja celice kot barvi besedila), podprta sta tudi uvoz in izvoz zapisov OOXML (tdf#76258; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  Izberete lahko filtriranje vrstic glede na barvo besedila/ozadja
  • Spustni seznam Samodejni filter ima zdaj gumb "Počisti filter", s katerim počistite vse pogoje (tako v spustnem seznamu kot tudi v pogovornem oknu Standardni filter) (tdf#141559; Tünde Tóth, NISZ).

  Nove funkcije preglednice

  Spremenjene funkcije preglednice

  • CELL() zdaj ovrednoti levo vrhnjo celico danega argumenta obsega celic namesto običajnega položaja preseka za skalarne parametre, kaj je potrebno za medopravilnost in skladnost z definicijo standarda OpenFormula ODF (tdf#66409; Eike Rathke, Red Hat).
  • RAWSUBTRACT() zdaj obdela argumente od leve proti desni. Doslej je RAWSUBTRACT(1;2;3;4) vrnila rezultat 1-4-3-2, kot je bil sklad argumentov. To je spremenjeno, da vrne 1-2-3-4 v "naravnem" zaporedju od leve proti desni, kot bi pričakovali. To lahko predstavlja razliko pri izračunih, kot je =RAWSUBTRACT(0.3;0.2;0.1;-0.1;-0.2;0.3), kjer je bil prej rezultat 2.77555756156289E-17 (računano kot (0.3-0.3--0.2--0.1-0.1-0.2) == (0.0--0.2--0.1-0.1-0.2) enak kot za =RAWSUBTRACT(0;0.2;0.1;-0.1;-0.2)), pri kateri je zdaj rezultat 0 (računano kot (0.3-0.2-0.1--0.1--0.2-0.3)), in pri =RAWSUBTRACT(0;0.2;0.1;-0.1;-0.2) je zdaj rezultat -2.77555756156289E-17 (Eike Rathke, Red Hat).
  • ROUND() je brez svoje umetne omejitve pri drugem parametru (položaj zaokrožanja), zaradi katere je argument poprej moral biti v intervalu [-20,20], sicer je funkcija vrnila napako (tdf#136794; Eike Rathke, Red Hat).
  • IRR() lahko kot parameter vrednosti prejme matriko, doslej je bil parameter lahko le obseg celic (tdf#58585; Andreas Heinisch)

  Hitrost/kakovost delovanja

  • Hitrejše lepljenje formul s funkcijo VLOOKUP (tdf#92456; Noel Grandin, Collabora).
  • Hitrejše odpiranje in drsanje po nekaterih datotekah XLSX (tdf#130326; Noel Grandin, Collabora, in Caolán McNamara, RedHat).
  • Hitrejše filtriranje (tdf#133878; Luboš Luňák, Collabora).
  • Pohitritev odpiranja pri nekaterih velikih datotekah XLSX (tdf#79049; Noel Grandin, Collabora).

  Pretvorba dokumentov

  • Pretvorba preglednice z --convert-to csv:... iz ukazne vrstice ali export filter možnosti niz sprejema nov neobvezen 12. številski parameter, ki omogoča izvažanje celotnega dokumenta v posamične delovne liste kot datoteke .csv ali le določenega delovnega lista (tdf#135762; Caolán McNamara, Red Hat; Eike Rathke, Red Hat).
   Primer:
   soffice --convert-to csv:"Text - txt - csv (StarCalc)":44,34,UTF8,1,,0,false,true,false,false,false,-1 vzorec.ods
   • 0 ali manjkajoči parameter predstavlja privzeto vedenje, t.j. izvožen prvi delovni list iz ukazne vrstice oz. trenutni delovni list v možnostih filtra makra v primer.csv
   • -1 za vse delovne liste, vsak delovni list se izvozi v svojo datoteko, katere ime je sestavljeno iz imena osnovne datoteke in imena delovnega lista, npr. vzorec-Delovnilist1.csv, vzorec-Delovnilist2.csv in vzorec-Delovnilist3.csv
   • 2 ali poljubna drugo število v obsegu števila delovnih listov za posamezen delovni list, v tem primeru vzorec-Delovnilist2.csv

  Impress in Draw

  Splošne izboljšave

  • Osvežen je nabor privzetih predlog (tdf#138097 — indonezijska ekipa LibreOffice in Heiko Tietze, TDF):
   • Odstranjene: Alizarin, Svetlomodra, Imenitna rdeča, Impress, Izrazita zelena (vključene od izdaje LibreOffice 4.4 naprej).
   • Dodano: Bonbončki, Osvežitev, Elegantna siva, Rastoča svoboda, Rumena zamisel.
  Predloga Bonbončki
  Predloga Osvežitev
  Predloga Elegantna siva
  Predloga Rastoča svoboda
  Predloga Rumena zamisel
  • Vsa polnila ozadja so zdaj lahko nastavljena kot prekrivna znotraj robov strani ali čez celotno stran oz. list (dda83832; Michael Stahl, allotropia).
  Pogovorno okno Impress dialog prikazuje novo potrditveno polje "Ozadje sega čez robove"
  • Izboljšano in popravljeno risanje črtkanih črt v načinu predstavitve (tdf#136957; Luboš Luňák, Collabora).
  • Več stolpcev v poljih z besedilom LibreOffice (zapis na blogu; Mike Kaganski, Collabora).
  Več stolpčna postavitev besedilnega polja v programu Impress
  • Overjanje podpisov PDF zdaj temelji na PDFium-u (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

  Interakcija z uporabniki

  • Neposreden dostop do faktorja povečave dokumenta prek vrstice stanja v programu Draw (tdf#66470; Heiko Tietze, TDF).
  Odziv faktorja povečave s kontekstnim menijem za spremembo v primeru dokumenta
  • Izboljšano pogovorno okno izvoza zapisov PNG in JPG jasno opredeli razliko med merami in ločljivostjo (tdf#115464; Aditya Pratap Singh).
  Novo pogovorno okno izvoza PNG/JPG jasno nakazuje razliko med merami in ločljivostjo.

  Hitrost/kakovost delovanja

  • Pohitreno nalaganje dokumentov z nalaganjem slik po potrebi/na zahtevo (Luboš Luňák, Collabora).
  • Pohitreno upodabljanje prosojnic z vnaprejšnjim pridobivanjem večjih slik (Luboš Luňák, Collabora).
  • Hitrejše risanje polprosojnih slok (5ba5ac94; Luboš Luňák, Collabora).

  Base

  Chart

  Oznake podatkovnega niza

  • Zdaj je oznaki podatkovnega niza možno dodati ime niza (tdf#94235; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  Prej: brez oznak niza
  Zdaj: vidne oznake niza

  Trendna črta "drsečega povprečja"

  • Zdaj lahko izberete vrsto trendne črte "drsečega povprečja" (tdf#133423; Samuel Mehrbrodt, allotropia):
   • predhodno (privzeto),
   • na sredini,
   • povprečena abscisa.
  LibreOffice Calc 7.2 s pogovornim oknom trendne črte in drsečim povprečjem vrste "povprečena abscisa". Zdaj lahko izbirate med tremi vrstami: Poprejšnji (privzeto), Osrednji in Povprečena abscisa.

  Math

  • Zdaj je možno spremeniti merilo vnosnega polja kode (tdf#130654; Dante DM).
   • Nastavitev je na voljo v strokovnih prilagoditvah pod: org.openoffice.Office.Math.smeditwindowzoom
   • Nastavitev dosežete prek podokna možnosti programa Math pod Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Math ▸ Nastavitve ▸ Sprememba merila vnosnega okna kode.

  Osrčje/splošno

  • Vgrajena razvojna orodja z Xray-u podobnim inšpektorjem predmetov UNO (zapisi na blogu: 1. del, 2. del, 3. del; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  Razvojna orodja (DevTools) - inšpektor predmetov UNO
  • Podprto je izbiranje polj obrazca v dokumentu s tipkami za bližnjice izmenjalka + <mnemonic> (tdf#139804; Samuel Mehrbrodt, allotropia).
  • Knjižnica C++ za tvorbo kod QR je zamenjana, namesto qrcodegen zdaj uporablja ZXing (tdf#139778; Akshit Kushwaha).
  • Zaspi StarViewMetafile (SVM) je izboljšan: pri obravnavi težave tdf#127471 so razvijalci naleteli na še neidentificiranega hrošča: pri uporabi ScaledText je izvoz v SVM odvisen od sistema zaradi različne interne reprezentacije Font-MetafileAction. Zato se vsebina SVM razlikuje glede na to, ali je bila zapisana na sistemih Windows ali ne, kar vodi do napak pri izmenjavi metadatotek SVM med različnimi operacijskimi sistemi (podrobnosti pod ([1])). Ker SVM uporabljamo delno kot zapis metadatotek v shranjenih datotekah (npr. inačicah ODF), je to vodilo k 'čudnemu' videzu enot ScaledText. ScaledText se ne uporablja pogosto, je pa pogosto uporabljen pri oznakah v grafikonih, ki so zaradi te napake najbolj prizadete. Ker je SVM naša lastna oblika zapisa, jo je možno izboljšati z dodajanjem informacij v zapis SVM na način, ki omogoča združljivost s starejšimi izdajami. S popravkom je možno vse novo zapisane datoteke SVM zdaj izmenjati brez napaka med različicami LibreOffice, ki vsebujejo popravek. Za že obstoječe datoteke to ni vedno možno, podrobnosti si oglejte v drugi polovici tabele ([2]) (Armin Le Grand, allotropia).
  • Izboljšave zapisov metadatotek EMF/WMF: pri ravnanju tdf#127471 in popravljanju zapisa SVM (glej zgoraj), se je izkazalo, da se ista napaka pojavi tudi ob zapisovanju v datoteke EMF/WMF. Ti zapisi so specifični za sisteme Windows, kar dela različice, zapisane v okoljih Windows, veljavne. Definicija zapisa EMF/WMF ni prepuščena razvijalcem, zato je bilo potrebno poiskati drugačno rešitev. Popravek ni pomemben le za izmenjavo podatkov brez napak med različicami LibreOffice, temveč tudi z vsemi vrstami programja na sistemih Windows, ki uporabljajo podatkovno vrsto EMF/WMF. Po popravku so izdelani zapisi EMF/WMF vedno skladne oblike Windows za ScaledText. To vodi k tej tabeli izmenjave podatkov ([3]; Armin Le Grand, allotropia).
  • Zaznava napačno zapisanih starih metadatotek EMF/WMF: ker ni potrebe za sprejemanje starih napačno zapisanih datotek, je dodan neke vrste detektor ('Old-Emf-Wmf-Format-Detector'), ki uporablja mehko ocenjevanje in popravi stare datotek, ko se odslej naložijo v LibreOffice. Zaradi tega je izmenjava med EMF/WMF, zapisanih s starimi in novejšimi različicami LibreOffice zaključena: stare zapisane datoteke niso izgubljene, ne rabijo biti reproducirane. To žal ni možno za druge programe sistema Windows, zato je te datoteke EMF/WMF, izdelane s starejšimi različicami LibreOffice izven sistemov Windows - kot nadomestna pot - potrebno npr. naložiti in ponovno zapisati z različico LibreOffice, ki vsebuje omenjene popravke (Armin Le Grand, allotropia).
  • Izboljšave za povezane predmete OLE v dokumentih: vsebina datoteke/podatkov OLE je zdaj sinhronizirana s shranjevanjem gostujočega dokumenta. Poprej so se podatki/datoteka OLE za povezani OLE vedno shranjevala/spreminjala, ko se je predmet OLE spremenil pri svoji deaktivaciji. To ni pričakovano niti intuitivno za uporabnika. Uporabnik, ki namenoma *ni* shranil gostujočega dokumenta po spreminjanju predmeta OLE v njem, se je pritoževal - pričakujoč, da se podatki/datoteka OLE ne bodo dotikali na tak način ostali isti ob ponovni vdelavi. S to spremembo (podrobnosti si oglejte v tdf#141529) je spreminjanje povezanega predmeta OLE zakasnjeno (z uporabo začasne datoteke), dokler gostujoči dokument ni shranjen. Če se slednji zapre brez shranjevanja (ali se pisarniški paket sesuje), se povezani OLE sploh ne shrani/spremeni. To je skladneje s pričakovanji uporabnika, ko spreminjate na dokument vezane podatke (Armin Le Grand, allotropia).
  • Razni popravki pri uporabi grafičnega mehanizma Skia za upodabljanje (Luboš Luňák, Collabora).
  • Popravljeno upodabljanje besedila CJK ob uporabi grafičnega mehanizma Skia (Luboš Luňák, Collabora).
  • V poljih z besedilom zdaj lahko besedilo postavite v stolpce v vseh modulih (zapis na blogu; Mike Kaganski, Collabora).
  • V pogovornem oknu Varnostne možnosti in opozorila s potrjeno možnostjo »Pri shranjevanju odstrani osebne podatke« odstranite imena in datume iz komentarjev in iz sledi sprememb (12da70; László Németh, NISZ).

  Hitrost delovanja

  • Hitrejše upodabljanje besedila pri uporabi nadomestnih pisav (7439cabc; Luboš Luňák, Collabora).
  • Izboljšana interaktivnost počasnih operacij risanja z ponovljenim uporabniškim vnosom (d3b498cc; Luboš Luňák, Collabora).
  • Različne izboljšave hitrosti risanja pri uporabi risalnega mehanizma na temelju Skia (Luboš Luňák, Collabora).
  • Pohitreno nalaganje dokumentov z uporabo za zlib optimiziranega crc32 (85ed3a47; Luboš Luňák, Collabora).
  • Višja hitrost izmenjave ter izboljšana raba pomnilnika za grafiko (Tomaž Vajngerl, Collabora).

  Pomoč za LibreOffice

  Filtri

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra DOCX

  • Uvoz DOC: oštevilčevanje poglavij je popravljeno (tdf#94326; Justin Luth).
  • Uvoz DOC: popravljeno Z-zaporedje predmetov (tdf#120761; Justin Luth).
  • Uvoz DOC: odpravljene težave z nekaterimi datotekami DOC v 64-bitnih sistemih (tdf#139495; Justin Luth).
  • Uvoz DOC: odpravljena izguba orisne ravni (tdf#81705; Justin Luth).

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra DOCX

  • DOCX: uvoz opuščenih glav/nog. Prej so bile neaktivne glave/noge DOCX izgubljene v času uvoza. Zdaj jih lahko obnovimo z onemogočanjem možnosti »Enaka vsebina na levih in desnih straneh« in »Enaka vsebina na prvi strani« v podoknih Glava in Noga Sloga strani. To je namenjeno izboljšavi medopravilnosti z drugimi pisarniškimi programi, npr. boljši podpori predlogam besedilnih dokumentov DOCX (tdf#141158; Attila Bakos, NISZ).
  • DOCX: izvozi ozadje NONE (BREZ) za ParaBackColor (tdf#140336; Justin Luth).
  • DOCX: popravi izgubljene tabele v sprotnih in končnih opombah z njihovo pretvorbo v plavajoče tabele ob uvozu ter odstranjevanjem parametra plavajoče tabele ob izvozu v DOCX (tdf#95806, tdf#125877, tdf#141172; László Németh, NISZ).
  • Izvoz DOCX: sliko glave strani shrani le enkrat. Writer je doslej isto datoteko slike vseboval tolikokrat, kolikokrat je bila uporabljena v različnih glavah ali nogah dokumenta, zaradi česar je velikost datoteke .docx prekomerno naraščala (tdf#118535; Dániel Arató, NISZ).
  • Uvoz tabel DOCX: odpravljen odvečni prelom strani (tdf#140182; Attila Szűcs, NISZ).
  • DOCX: popravljeno ravnanje z dometom učinka glede širine črte (tdf#138895; Miklos Vajna, Collabora).
  • Izvoz DOCX: postavi muho pred začetkom oznake polja v lastno delovanje (3eced2d5; Michael Stahl, allotropia).
  • Uvoz DOCX: popravljena manjkajoča obroba tblPrEx prvih celic tabele. Zdaj je lastnost določena za prvo celico kopija izjeme lastnosti tabele za vrstico tabele, kar je potrebno za uvoz dedovanja sloga tabele (tdf#140957; László Németh, NISZ).
  • Izvoz DOCX: vedno zapiše naslovnico v lastnosti odsekov. Tudi če opis strani ni določen, poskuša označiti naslovno stran, saj veriženje dveh slogov strani ne more delovati za zvezne odseke (tdf#124678; Vasilij Melenčuk, allotropia).
  • Izvoz DOCX: odpravljena napaka manjkajočega preloma strani. Če ima prazen odstavek prelom strani in prelom odseka, je bil doslej izvožen v DOCX le prelom odseka, prelom strani pa ne, pri čemer MSO potrebuje to informacijo za prikaz vseh prelomov strani (tdf#121666; Attila Szűcs, NISZ).
  • Uvoz DOCX: odpravljena napaka smeri okvira. Okviri so se uvažali z ničelnim sukanjem, tudi če je značka w:textDirection eksplicitno zahtevala neprivzeto usmeritev (tdf#97128; Dániel Arató, NISZ).
  • Uvoz DOCX: popravljen počasen uvoz končnih opomb s samo enkratnim razčlenjevanjem endnotes.xml namesto vedno znova in znova za vsako končno opombo. To je resna težava hitrosti delovanja za dokumente s stotinami končnih opomb, kjer je uvoz slednjih trajal več minut namesto sekund (tdf#76260, tdf#120351; László Németh, NISZ).
  • DOCX: popravljeni robovi strani, uvoženi kot razmiki do vsebine obrob oz. robov. Poskus uvoza neobstoječih robov "brez" ("none") je nastavljalo robove strani w:pgBorders na 0, kar odstrani njihove vrednosti razmika do vsebine (tdf#74367; Attila Szűcs, NISZ).
  • Uvoz DOCX: ohranjevanje oblikovanja polj CREATEDATE. Datum stvaritve dokumenta se dejansko ne spremeni, zato se lahko izgubi le, če medpomnjeni rezultat polja ni ohranjen (tdf#134592; Miklos Vajna, Collabora).
  • Uvoz tabele DOCX: popravljen ničelni vrhnji rob odstavka, ko je določen le parameter w:beforeAutospacing=0, ne pa tudi PARA_TOP_MARGIN (glejte default_spacing = -1 pri obdelavi LN_CT_Spacing_beforeAutospacing) (tdf#137655; László Németh, NISZ).
  • DOCX: dodana podpora uvoza/izvoza za hebrejske/arabske načine oštevilčevanja (tdf#141341; Justin Luth).
  • Izvoz DOCX: Writer zdaj shranjuje zgornje/spodnje lužiško srbsko oštevilčevanje (tdf#97569; Justin Luth).
  • Izvoz DOCX: konec je podvajanja gradiva v za kasneje odloženem besedilu (tdf#134951; Justin Luth).
  • DOCX: uvoz in izvoz stanja komentarjev Razrešeno (tdf#122222; Mike Kaganski, Collabora).
  • Izvoz DOCX: odpravljena napaka manjkajoče obrobe okvira (tdf#131420; Nagy Tibor in Attila Szűcs, NISZ).
  • Uvoz DOCX: popravljeni položaji okvirov v starejših dokumentih z omejevanjem združljivostne možnosti AddFrameOffsets za dokumente, ustvarjene z MSO 2010 ali starejšimi izdajami (tdf#138782; Attila Bakos, NISZ).
  • DOCX: izvoz skritih glav/nog (v skupni rabi) (tdf#69635; Dániel Arató, NISZ).
  • DOCX: uvoz sledi sprememb vstavljenih slik (tdf#128913; László Németh, NISZ).
  • Uvoz DOCX: popravljen izgubljen prelom stolpca v likih. Prelom stolpca se je ob prvem uvozu premaknil v sosednji lik, ob drugem uvozu pa je bil eliminiran, kar je vodilo v izgubo 2-stolpčne postavitve besedila. Rešitev je v delitvi odstavka, tako da se prelom stolpca prenese v nov odstavek (tdf#121659; Attila Szűcs in Tibor Nagy, NISZ, ter Justin Luth).
  • DOCX: dodana podpora za sledenje brisanja (vrstic) tabele (tdf#79069; László Németh, NISZ).
  • DOCX c15: TabOverMargin nič več ni true v MSO 2013+ (tdf#142404; Justin Luth).
  • Uvoz DOCX: popravljen položaj sidranja predmeta z nastavitvijo na-znak in TEXT_LINE (tdf#139915; Miklos Vajna, Collabora).
  • Uvoz DOCX: izboljšave za zamik prve vrstice v seznamih (tdf#132752; Vasily Melenchuk, allotropia).

  Izboljšave filtra RTF

  • Uvoz RTF: popravljena premajhna velikost grafike, ko sta hkrati podana parametra picwgoal in picw (490450c7; Miklos Vajna, Collabora).

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra XLSX

  • Uvoz XLSX: nastavi zastavico filtriranega za vrstice, skrite s samodejnim filtrom, v podporo kopiranju rezultata filtriranja. Za razliko od zapisov ODS in XLS zapis XLSX ne razločuje med filtriranimi in ročno skritimi vrsticami, brez tega popravka pa je kopija neposodobljenih podatkov naloženega filtriranja vsebovala tudi skrite vrstice (tdf#99913; Tünde Tóth, NISZ).
  • Uvoz XLSX: popravljeni izgubljeni filtri na krožni poti, če so vrednosti shranjenih filtrov v obliki vidnosti celice (npr. zaokrožene vrednosti) namesto izvirnih (urejanju namenjenih) vrednosti. Zdaj pojavno okno Samodejnega filtra pokaže elemente glede na obliko vidnosti v celici (npr. 1,0 namesto 1,01 ali 0,99), vendar jih še vedno združuje glede na "obliko urejanja" (npr. ne zaokrožene vrednosti, ki so vidne med urejanjem), t.j. na prvi pogled isti vrednosti sta v pogojih filtriranja ponovljeni (npr. dve možnosti "1,0" in "1,0" za 1,01 in 0,99) (tdf#140968, tdf#140978; Balazs Varga, NISZ).
  • Uvoz XLSX: popravljeni manjkajoči filtri datuma/časa s pretvorbo reprezentacije datuma/časa v zapis po standardu ISO 8601 (s presledkom namesto T), kar eliminira od krajevnih nastavitev odvisno vedenje pri filtriranju datuma/časa (tdf#137626; Balazs Varga, NISZ).
  • Uvoz XLSX: uporabi več kot 8 filtrov pri uvozu samodejnega filtra OOXML z odstranitvijo umetne omejitve (ki je videti kot omejitev za pogoje, ki jih obravnava standardni filter v LibreOffice, ne pa za samodejni filter). Zdaj pojavni meni samodejnega filtra ne izbere vedno vseh elementov, če je dokument tam vseboval več kot 8 izbranih elementov (tdf#140469; Balazs Varga, NISZ).
  • Uvoz XLSX: popravljeno pogojno oblikovanje v istem obsegu celic. Več pravil pogojnega oblikovanja za isti obseg celic so se nepravilno uvozile, ker je manjkala obravnave njihove (različne) prioritete in medsebojnih operatorjev (tdf#139928; Tibor Nagy, NISZ).
  • Izvoz XLSX: samodejno filtrirani stolpci datumov. Izvozi XML_dateGroupItem, XML_year, XML_month, XML_day in XML_dateTimeGrouping glede na standard OOXML (tdf#139809; Balazs Varga, NISZ).
  • Izvoz XLSX: odpravljeno množenje pogojnih slogov. Ob izvajanju ustvarjeni slogi “ExtConditionalStyle_N N” za razširjene pogojne sloge so se zapisovali nazaj v datoteko XLSX, zaradi česar je seznam slogov celic naraščal z vsakim shranjevanjem/ponovnim nalaganjem z neuporabljenimi slogi (tdf#139167; Tibor Nagy, NISZ).
  • Uvoz XLSX: popravljeni samodejno filtrirani stolpci datumov pri uvozu dateGroupItem (tdf#116818; Balazs Varga, NISZ).
  • Izvoz XLSX: popravljena izgubljena imena datotek v spremenjenih povezavah (tdf#138832; Attila Szűcs, NISZ).
  • Izvoz XLSX: popravljen položaj zasukanih slik (tdf#139258; Szabolcs Toth, NISZ).
  • Uvoz XLSX: popravljeno pravilo pogojnega oblikovanja vrste "Formula je", ko formula vsebuje sklic na drug delovni list (tdf#113013; Nagy Tibor, NISZ).
  • XLSX: popravek pogojnega oblikovanja "se začne/konča z" ob uporabi vrste "Dano besedilo" in sklica celice (tdf#120749, tdf#139394; Nagy Tibor, NISZ).
  • Izvoz XLSX: popravljeno pogojno oblikovanje "vsebuje", ko uporablja vrsto "Dano besedilo" s sklicem celice namesto fiksnega niza. Popravljen je tudi "notContainsText" (ne vsebuje besedila) in pripravlja se popravek še za pogoje vrste "beginsWith" (se začne z), "endsWith" (se konča z) in "expression" (izraz) (tdf#139021; Tibor Nagy, NISZ).
  • Uvoz XLSX: skrit skriti imenovani obseg samodejnega filtra (tdf#127301; Balazs Varga, NISZ).

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPTX

  • Uvoz PPTX: popravljena učinka WordArt, textDeflate in textInflateTop. Ta učinka sta bila nepravilno preslikani, kar je povzročalo umanjkanje prikaza in po krožni poti prek ODP nazaj v PPTX tudi spremenjene učinke (tdf#125560; Gabor Kelemen, NISZ and Regina Henschel).
  • Uvoz PPTX: popravljene izgubljene barve neposredne hiperpovezave (tdf#137367; Tibor Nagy, NISZ).
  • PPTX: pri izvozu tabele popravljena navpična poravnava (tdf#131905; Tibor Nagy, NISZ).
  • PPTX: wordart 3D - dodan sp3d (tdf#140865; Regina Henschel).
  • Sence za tabele iz datotek PPTX v programu Impress (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  Senca tabele v programu Impress iz predstavitve PPTX
  • Podpora uvoza za grafiko, obrezano na geometrijo po meri (zapis na blogu; db39b68c; Gülşah Köse, Collabora).
  Obrezava geometrije po meri
  • Podpora za uvoz položaja obreza grafike, obrezane po meri (zapis na blogu; ccdee8ee; Gülşah Köse, Collabora).
  Položaj obreza za lik, obrezan po meri
  • Podpora za uvoz sivinskega učinka za grafiko, obrezano po meri (zapis na blogu; b7189e1a; Gülşah Köse, Collabora).
  Sivinski učinek na liku, obrezanem po meri
  • Podpora uvoza učinka zrcaljenja za grafiko, obrezano po meri (zapis na blogu; 62ee7fdc; Gülşah Köse, Collabora).
  Učinek zrcaljenja v sliki, obrezani po meri
  Vrednosti raztega slik, obrezanih po meri
  • Izvoz PPTX: popravljene ograde. Prazne ograde so se izvozile kot beli prazni liki po meri, tako da niso bile vidne niti uporabne (tdf#111903, tdf#137152; Attila Bakos, NISZ).
  • Uvoz PPTX: popravljen uvoz internih hiperpovezav s prosojnicami; notranje hiperpovezave so se izgubile, če so se sklicevale na imena prosojnic (tdf#65724; Nagy Tibor, NISZ).
  • Izvoz PPTX: popravljene so notranje povezave, ponesreči izvožene kot zunanje: po ponovnem nalaganju slabega izvoza se je s klikom hiperpovezave odprla ista datoteka v drugem dokumentu, ker je izvožena povezava vsebovala tudi polno ime datoteke namesto imena prosojnice, skladno z odnosom OOXML TargetMode="External" (tdf#54037; Nagy Tibor, NISZ).
  • Uvoz PPTX: popravljeno podvojeno ime prosojnice (tdf#103347; Nagy Tibor, NISZ).
  • Izvoz PPTX: izvoz parametra repeatCount za animacije (tdf#124457; Nagy Tibor, NISZ).
  • PPTX: odpravljena napaka neuspešnega uvoza projekcij po meri (tdf#131390; Nagy Tibor, NISZ).
  • PPTX: popravljen manjkajoči izvoz projekcije po meri (tdf#125071; Nagy Tibor, NISZ).

  Izboljšave filtra WMF/EMF

  Vektorska slika, izdelana z LTspice XVIIWikipedia logo v3.svg in odprta v LibreOffice 7.2
  • Dodana podpora za uvoz slik EMF, ustvarjenih s programom CATIAWikipedia logo v3.svg (tdf#55007; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  Slika, izvožena s programom CATIA V5Wikipedia logo v3.svg, odprta v LO
  • EMF: implementirana je podpora za zapis PAINTRGN (tdf#55058; Bartosz Kosiorek).
  • EMF: izboljšano delovanje pri zapisih FILLRGN, PAINTRGN in EXTSELECTCLIPRGN (tdf#142745; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • WMF EMF: popravljen zapis RestoreDC, skladno s specifikacijo MS (tdf#142567; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • EMF: dodana podpora sukanja za INTERSECTCLIPRECT, ARC, ARCTO, CHORD, PIE in ROUNDRECT (tdf#55058, tdf#141982, tdf#142139; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • EMF: popravljen prikaz ARC, CHORD in PIE (tdf#55007, tdf#142263, tdf#142268; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • WMF: dodana podpora za izbiranje barv iz palete (tdf#117957; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • WMF/EMF: popravljen izris črt različnih debelin (tdf#112603, tdf#142014, tdf#142139; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • WMF: dodana implementacija zapisov BitBlt in StretchBlt (tdf#55058, tdf#142722; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • WMF: ohranitev ukazov risanja ne-EMF+ in EMF+ pri krožnem nalaganju/shranjevanju (6b349bcc; Luboš Luňák, Collabora).
  • EMF+: zapisu DrawString dodana podpora čopiča (tdf#142975; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).
  • EMF+: zapisu DrawString dodana podpora poravnave (tdf#142995, tdf#142997, tdf#143076; Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA).

  Izboljšave filtra SVG

  • Prosojnica z ozadjem po meri je zdaj pravilno izvožena (fd84bce8; Marco Cecchetti, Collabora).
  • Ozadje se izvozi na optimiziran način. Če več prosojnic uporablja za ozadje isto bitno sliko, se ta izvozi le enkrat. Na enak način se samo enkrat izvozi bitna slika, ki je tlakovec, uporabljen za ozadje na več prosojnicah. Ista izboljšava velja tudi za ozadja iz vzorcev in šrafiranja (66f88211; Marco Cecchetti, Collabora).

  Uporabniški vmesnik

  Splošno

  • Nov dovidnik ukazov (angl. Command Popup HUD - »Heads-up display«) - novo orodje za iskanje in izvajanje ukazov paketa oz. posameznega programa; prikličete ga z menijskim ukazom Pomoč ▸ Poišči ukaz ali s kombinacijo tipk dvigalka + ubežnica (tdf#91874; zapis na blogu; Tomaž Vajngerl, Collabora).
  Pojavno okno za iskanje ukazov
  • Splošen zaklep orodne vrstice je zdaj moč izključiti prek Pogled ▸ Orodne vrstice (tdf#131817; Heiko Tietze, TDF).
  • Dodana alternativna tema 'Temni LibreOffice' Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barve programa (tdf#141986; Heiko Tietze, TDF).
  Barve programa s temo 'Temni LibreOffice'

  Teme ikon

  Pogovorna okna

  • Pogovorno okno Predloge je pridobilo seznamski pogled. Predloge lahko razvrstite po imenu, kategoriji, datumu, modulih paketa, velikosti itn. (tdf#104154; Vert D.).
  Seznamski pogled pogovornega okna Predloge
  • Datoteka ▸ Lastnosti... ▸ Splošno ▸ Mesto je zdaj povezava do mape, ki jo lahko kliknete, ko gre za krajevne datoteke (tdf#135896; Heiko Tietze, TDF).

  Stranska vrstica

  • Dodano je podokno Stavec (Szymon Kłos, Collabora).
  Fontwork-sidebar.png

  Zloženka

  • Zdaj lahko lažje poiščete slog z uporabo novega drsnega izbirnika slogov (Szymon Kłos, Collabora).
  Nbstyles.gif

  Jezikovno prilagajanje

  Vključitev podpore za dodatne jezike

  Na voljo kot privzeti jezik dokumenta in za oblikovanje glede na krajevne nastavitve.

  • angleški (Danska) {en-DK}. (Eike Rathke, Red Hat)
   Uporaba vejice ',' kot decimalnega ločila in pike '.' kot ločila skupin.
   Oblike datuma(+časa) ISO-8601.
   Dedovani koledar iz {en-GB} (week-1stweek=4 first_weekday=2).
   Simbol valute DKK 'kr.'
   Drugotni simbol valute EUR '€'.

  Dodatni jeziki na seznamu jezikov

  Tu je na voljo prostor za besedilo.

  • palijski, tajski {pi-Thai} na seznamu jezikov CTL (tdf#139607; Eike Rathke, Red Hat).
  • sabekarski {cjp-CR} in bribrijski {bzd-CR} (tdf#138839; Eike Rathke, Red Hat).
  • sesotski {st-LS} (kot ga govorijo v Lesothu; Eike Rathke, Red Hat).

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  • esperanto: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja in tezaver (Carmen Bianca Bakker, András Tímár);
  • Temeljita posodobitev češkega slovarja za preverjanje črkovanja: na tisoče besed je dodanih (glede na frekvenco manjkajočih besed v korpusih), spremenjenih (popravki neustreznih oblik) ali odstranjenih (vključno z redko uporabljenimi oblikami, ki jih je moč zamešati z napačno črkovanimi oblikami). Podrobnosti si lahko v češkem jeziku preberete v tem zapisu na blogu ali the README datoteki (Miroslav Pošta, objavil Stanislav Horáček).
  • Spremenilnik številske kode [NatNum12] zdaj podpira vsa imena dni in mesecev, okrajšana ali polna ali z začetnicami, s ključnimi besedami upper, lower, capitalize in title. Ključna beseda lower je nova, glejte tudi tdf#128314 (Eike Rathke, Red Hat).
   • Primeri:
    • [NatNum12 MMM=upper]MMM-DD prikaže zapis JAN-01
    • [NatNum12 MMMM=lower]MMMM prikaže january
    • [NatNum12 MMMM=capitalize]MMMM prikaže January (mišljeno za krajevne nastavitve, kjer je ime meseca le v malih začetnicah, kot je slovenska).
   • Upoštevajte, da nobeno od pravil in možnosti izpisovanja spremenilnika NatNum12 ni mogoče izvoziti v programe MS Excel ali MS Word oz. druge zapise datotek kot je ODF (OpenDocument Format).

  Skriptanje

  Knjižnice ScriptForge

  Razširljiva in robustna zbirka virov za pisanje makrov za LibreOffice, ki jo lahko kličete iz skriptov Basic in Python (Jean-Pierre Ledure).

  Knjižnice obsegajo skupno 21 storitev, vsaka s kopico metod in lastnosti.

  Novosti v LibreOffice 7.2:

  • Storitev DialogControl podpira drevesne kontrolnike, vključno z dogodki OnNodeSelected in OnNodeExpanded.
  • Del upravljanja dokumentov je obogaten z novima storitvama Form in FormControl. Obrazec in njegove podobrazce lahko poiščete v dokumentih programov Base, Writer in Calc.
  • Celoten nabor storitev (razen tistih funkcij, ki jih Python sam bolje upravlja) so na voljo za skripte Python z identično skladnjo in vedenjem kot v Basicu. Poleg tega je na voljo nabor metod, ki so združljive z istoimenskimi vgrajenimi funkcijami Basic (MsgBox, CreateUnoService ...). ScriptForge prav tako integrira konzolo lupine APSO, s tem ko ponuja prejšnjo namestitev razširitve APSO.
  • Angleška različica dokumentacije za knjižnice ScriptForge (7.2) je v celoti integrirana v sistem pomoči LibreOffice. Njihov prevod v druge jezike poteka, slovenščina pa je eden prvih jezikov, v katerega je že skoraj v celoti prevedena (https://help.libreoffice.org/7.2/sl/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC; Alain Romedenne, Rafael Lima).

  BASIC

  • Funkciji InStr in Replace zdaj podpirata razlikovanje velikih in malih črk za ne-ASCII znake z uporabo krajevnih nastavitev programa (tdf#139840 in tdf#132389; Andreas Heinisch).
  • Izvažanje makra z ukazom Datoteka ▸ Izvozi Basic zapiše datoteko *.bas z naborom znakov UTF-8 z BOM. Uvoz makra z ukazom Datoteka ▸ Uvozi Basic preveri, če je BOM prisoten in se odloči, ali bo datoteka uvožena s sistemskim naborom znakov ali UTF-8 (tdf#139196; Andreas Heinisch).

  Python

  • Različica Pythona, vključena v LibreOffice, je nadgrajena na izdajo 3.8.10 (c22fc8; Jan-Marek Glogowski, CIB).

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  • Koda risanja na osnovi OpenGL je odstranjena, zamenjala jo je koda za Skia/Vulkan (Luboš Luňák, Collabora).

  Združljivost s platformami

  macOS

  Windows

  • Zdaj lahko pri pretvorbi dokumentov v ukazni vrstici uporabite nadomestne znake (tdf#48413; Deborah Barkley-Yeung).
  Primer: pri pretvorbi dokumentov naslednji ukaz pretvori vse dokumente s končnico .doc v mapi C:\Dokumenti\Vhod\ v zapis ODF:
    soffice.exe --headless --convert-to odf --outdir C:\Dokumenti\Izhod C:\Dokumenti\Vhod\*.doc
  • LibreOffice lahko zdaj ob zagonu preveri privzete povezave za datoteke vrste ODF (tdf#45735; Matt K.).
  Novo pogovorno okno, ki obvesti, če nekatere vrste datotek ODF niso povezane z LibreOffice
  • Dodana je nova strokovna prilagoditev org.openoffice.Office.Common/Load/DetectWebDAVRedirection (privzeto true); z njenim onemogočanjem preprečite zaznavo preslikanega pogona WebDAV na sistemih Windows (dodano z tdf#126121 v različici 6.4) ter vsilite uporabo poprejšnjega vgrajenega mehanizma za dostop WebDAV na sistemih Windows (ki preprečuje, da LibreOffice pridobi razširjene informacije o dokumentu, vendar pa omogoča uporabo nekaterih funkcij, kot je overjanje WebDAV na osnovi piškotkov, ki jih LibreOffice domorodno še ne podpira) (tdf#141164; Mike Kaganski, Collabora).

  Spremembe API-ja

  • osl_getLocalHostname nič več ne vrača FQDN (polno kvalificirano ime domene, angl. fully qualified domain name). To pohitri funkcojo, saj deluje brez poizvedovanja DNS prek omrežja (eac00017; Samuel Mehrbrodt, allotropia).

  Spremembe UNO API

  • Vmesnik XSystemTransferable je odstranjen iz CDOTransferable. Implementiran je bil zgolj za prenosljive predmete na sistemih Windows; njegova implementacija ni bila ustrezna, tako da je bil neuporaben (818a84c4; Mike Kaganski, Collabora).
  • "Neprelomni znak ničte širine" (angl. "No-width No Break", uno:InsertZWNBSP) je zamenjal "Veznik besed" (angl. "Word Joiner"; uno:InsertWJ), saj vstavlja znak U+2060 (tdf#140796; Julien Nabet).
  • Ukaz UNO "uno:PasteTransposed" je dodan. Prilepi transponirano je del pogovornega okna "Posebno lepljenje" in ga je zdaj moč priklicati neposredno (tdf#102255; Roland Kurmann).
  • Ukaz UNO "uno:PasteAsLink" je dodan. Prilepi kot povezavo je del pogovornega okna "Posebno lepljenje" in ga je zdaj moč priklicati neposredno (tdf#90101; Roland Kurmann).
  • Združljivost Calc z VBA-lastnostma Range.Formula in Range.FormulaR1C1 je napačno uporabljala lokalizirane izraze formul, kot da sta implementaciji Range.FormulaLocal in Range.FormulaR1C1Local. To je delovalo v angleškem uporabniškem vmesniku in ob angleških krajevnih nastavitvah, ne pa v prevedenem vmesniku ali z od krajevnih nastavitev odvisnimi različnimi ločili, tam je uvoženim dokumentom Excel ob uporabi teh lastnosti spodletelo.
   Namesto tega zdaj uporabljajo angleške izraze za formule in ločila. Poleg tega sta Range.FormulaLocal in Range.FormulaR1C1Local implementirana tako, da uporabljata lokalizirane izraze formul (tdf#141543; Eike Rathke, Red Hat).
   • Ta sprememba pomeni, da bodo makri, ustvarjeni v LibreOffice, ki so se zanašali na napačno vedenje v lokaliziranem neangleškem okolju, prenehali delovati, v takšnih primerih je rešitev, da zamenjate nastavitev atributov Formula un FormulaR1C1 z FormulaLocal in FormulaR1C1Local.