Poznámky k vydání 7.2

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.2 and the translation is 93% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎slovenščina • ‎čeština • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

O této stránce

Writer

Obecná vylepšení

 • Rejstříky, obsahy a uživatelem definované rejstříky budou nyní generovat rozkliknutelné odkazy do vstupních značek rejstříku dokumentů core commit 7685c074 (Michael Stahl, allotropia)
Writer zobrazující různé rejstříky s popiskem hypertextového odkazu na značku záznamu dokumentu
 • Všechny výplně pozadí lze nyní nastavit tak, aby pokrývaly stránku uvnitř okrajů nebo celou stránku core commit 56d8007a (Michael Stahl, allotropia)
Writer zobrazující zapnutou a vypnutou volbu BackgroundFullSize

Výkon

Calc

Obecná vylepšení

 • Calc zobrazuje modře čísla řádků pro filtrované řádky pomocí automatického filtru. tdf#89841 (Tünde Tóth, NISZ)
 • Calc nyní zvýrazní aktivní rozevírací šipku automatického filtru tdf#140955 (Tünde Tóth, NISZ)
Calc zobrazuje modře filtrovaná čísla řádků a zvýrazňuje aktivní rozevírací šipku automatického filtru
 • Rozevírací tlačítko Automatický filtr se nyní zvětšuje/zmenšuje podle úrovně přiblížení listu core commit 008c2354 (Szymon Kłos, Collabora)

Nové funkce v sešitech

Změněné funkce v sešitech

 • Z důvodu interoperability a shody s definicí standardu ODF OpenFormula funkce CELL() nyní vyhodnotí levou horní buňku daného argumentu rozsahu buněk jako druhý parametr namísto obvyklého průsečíku pozice pro skalární parametry. tdf#66409 (Eike Rathke, Red Hat)

Výkon

 • Vylepšena rychlost vložení u vzorců s funkcí VLOOKUP tdf#92456 (Noel Grandin, Collabora)

Impress a Draw

Obecná vylepšení

 • Byla aktualizována sada výchozích šablon (tdf#138097 — Indonézský LibreOffice tým a Heiko Tietze, TDF):
  • Odstraněné šablony: Alizarin, Bright Blue, Classy Red, Impress, Lush Green (přidány ve verzi 4.4)
  • Přidané šablony: Candy, Freshes, Grey Elegant, Growing Liberty, Yellow Idea
šablona Candy
šablona Freshes
šablona Gray Elegant
šablona Growing Liberty
šablona Yellow Idea
 • Všechny výplně pozadí lze nyní nastavit tak, aby pokrývaly stránku uvnitř okrajů nebo celou stránku core commit dda83832 (Michael Stahl, allotropia).
Dialogové okno Impress zobrazující novou volbu "Pozadí pokrývá okraje"

Uživatelské rozhraní

 • Přímý přístup na stavovém řádku pro změnu měřítka kresby v Draw tdf#66470 (Heiko Tietze, TDF)
Místní nabídka pro změnu měřítka kresby

Výkon

Base

Grafy

 • Nyní je možné přidat název řady do popisku datové řady tdf#94235 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • U čáry trendu „Klouzavý průměr“ lze nyní vybrat typ tdf#133423 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Předchozí (výchozí)
  • Centrální
  • Průměrná úsečka

Math

Jádro / Obecné

 • Výběr polí formuláře uvnitř dokumentu je nyní možné pomocí Alt+<písmeno> tdf#139804 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
 • Byla změněa knihovna QR na knihovnu zxing. Ta umožňuje vytvářet mnoho typů 1D a 2D kódů, například UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN Extension 2/5, Code 39, Code 93, COde 128, Codabar, ITF, QR Code, Data Matrix, Aztec, PDF 417, MaxiCode, RSS-14, RSS-Expanded tdf#139778 (Akshit Kushwaha)
 • SVM-Format was improved: When handling tdf#127471 I stumbled upon a never identified bug: When using ScaledText, the export to SVM is System-dependent due to the differing internal representation in the Font-MetafileAction. Thus, the SVM content differs if it was written on a Windows or non-Windows System, which leads to errors when exchanging SVM-based Metafiles between those systems (details in the task ([1]) ). Due to SVM being used partially as Metafile-Format in saved files (e.g. ODF variants), this was leading to 'strange' looking SWcaledText's. ScaledText is luckily not too often used, but e.g. heavily in Chart Labels which were most obviously hit by this. Since SVM is our own format, this could be enhanced by adding information to the SVM-Format in a backward compatible way. After the fix, all newly written SVM-Files can be exchanged now between LibreOffice Versions containing that fix without that error. For already existing files this is not always possible, see this Table ([2]) (2nd half) for details. (Armin Le Grand, allotropia)
 • EMF/WMF-Formats were improved: When handling tdf#127471 and correcting the SVM format (see above), I also found out that the same error is in the EMF/WMF files that we write. These formats are Windows-specific formats, what makes the versions written under Windows the valid ones. The definitions for EMF/WMF are not in our hands, so I had to fix that differently. A fix is not only important for flawless data exchange between LibreOffice Versions, but also with all kinds of Windows-Applications that use EMF/WMF as DataType. After the fix EMF/WMF is always produced in Windows-conform form for ScaledText. This leads to this working data exchange Table ([3]). (Armin Le Grand, allotropia)
 • Detect wrong written old EMF/WMF Files: To not have to accept old wrong written files, I added a kind of 'Old-Emf-Wmf-Format-Detector' that uses fuzzy evaluation and corrects old files when loaded in LibreOffice from now on. This makes the exchange between EMF/WMF written by old and new LibreOffice Versions complete: no old written files are lost or need to be reproduced. This is unfortunately not possible for other Windows-Applications, so these EMF/WMF files produced by older non-Windows LibreOffice Versions have - as a workaround - e.g. be loaded and rewritten by a LibreOffice Version containing these fixes. (Armin Le Grand, allotropia)

Nápověda LibreOffice

Filtry

Vylepšení importního/exportního filtru DOCX

 • DOCX: import zahozených záhlaví/zápatí. Před úpravou se neaktivní záhlaví/zápatí ignorovala během importu. yní ji lze obnovit deaktivací možností “yní ji lze obnovit deaktivací možností” a “Stejný obsah na první stránce” na kartě Záhlaví a zápatí stylu stránky. To slouží ke zlepšení interoperability s jinými programy Office, např. lepší podpora šablon textových dokumentů DOCX. tdf#141158 (Attila Bakos, NISZ)
 • DOCX: volba rtlGutter je nyní podporována. tdf#140343 (Miklos Vajna, Collabora)
 • DOCX: export pozadí NONE pro ParaBackColor. tdf#140336 (Justin Luth)
 • DOCX: oprava ztráty tabulek v záhlaví a zápatí během importu pomocí konverze těchto tabulek na plovoucí tabulky a odstranění příznaku plovoucí během exportu do DOCX. tdf#95806, {[tdf|125877}}, tdf#141172 (László Németh, NISZ)
 • DOCX export: obrázek v hlavičce se uloží jen jednou. Writer ukládal stejný obrazový soubor tolikrát, kolikrát byl uveden v různých záhlaví nebo zápatí v dokumentu, čímž se zvětšila velikost souboru .docx. tdf#118535 (Dániel Arató, NISZ)
 • Import tabulky DOCX: oprava konce stránky. tdf#140182 (Attila Szűcs, NISZ)
 • Vylepšení pro lepší import/export DOCX. tdf#108518 (Justin Luth)
 • DOCX: oprava rozšíření efektu vs šířka čáry. tdf#138895 (Miklos Vajna, Collabora)
 • DOCX export: put fly before fieldmark start into its own run. core commit 3eced2d5 (Michael Stahl, allotropia)
 • DOCX import: oprava chybějícího ohraničení tblPrEx v prvních buňkách tabulky. Sada vlastností nové buňky je nyní kopií sady vlastností řádku tabulky, což je nutné pro import dědičnosti stylu tabulky. tdf#140957 (László Németh, NISZ)
 • DOCX export: vždy zapisujeme popis stránky v sekci vlastností. I když není popis stránky nastaven, snažíme se nastavit popis stránky, protože jinak nefunguje zřetězení dvou stylů stran pro průběžné sekce. tdf#124678 (Vasily Melenchuk, allotropia)
 • DOCX export: oprava chybějícího konce stránky. Pokud má prázdný odstavec konec stránky i konec sekce, byl do DOCX exportován pouze konec sekce a konec stránky nebyl. MSO to potřebuje k zobrazení všech konců stránek. tdf#121666 (Attila Szűcs, NISZ)
 • DOCX import: oprava směru/otočení rámců. Rámce se dříve importovaly s nulovým otočením, i když značka w:textDirection výslovně uváděla jinou než výchozí orientaci. tdf#97128 (Dániel Arató, NISZ)
 • DOCX import: oprava pomalého importu vysvětlivek. Nyní se endnotes.xml čte jen jednou, místo původního opakovaného načítání po každé vysvětlivce. To byl vážný problém s výkonem u dokumentů se stovkami vysvětlivek, kde import vysvětlivek trval minuty místo sekund. tdf#76260, tdf#120351 (László Németh, NISZ)
 • DOCX: oprava okrajů stránky importovaných jako odsazení okrajů. Pokus o import neexistujících „žádných“ hranic nulých okrajů stránky w:pgBorders vymazalo okraje stránky, odstranění jejich hodnot do odsazení okrajů. tdf#74367 (Attila Szűcs, NISZ)
 • DOCX import: zachování formátování polí CREATEDATE. Datum vytvoření dokumentu se nemění, takže můžeme pouze ztratit, pouze pokud se nezachová výsledek pole v mezipaměti. tdf#134592 (Miklos Vajna, Collabora)
 • Import tabulky DOCX: oprava nulových horních okrajů odstavce když bylo zadáno pouze w:beforeAutospacing=0, ale nikoliv PARA_TOP_MARGIN (viz default_spacing = -1 při zpracování LN_CT_Spacing_beforeAutospacing). tdf#137655 (László Németh, NISZ)
 • DOCX: přidána podpora importu/exportu pro hebrejské/arabské typy číslování tdf#141341 (Justin Luth)

Vylepšení importního/exportního filtru XLSX

 • XLSX import: set filtered flag for rows hidden by AutoFilter to support copying the result of filtering. Unlike ODS and XLS, XLSX doesn't differentiates filtered and manually hidden rows, and without this fix, copy of the unupdated data of the loaded filtering contained the hidden rows, too. tdf#99913 (Tünde Tóth, NISZ)
 • XLSX import: fix lost rounded filters if the stored filter values are in the visible cell format (e.g. rounded values) instead of the original (editing) values. Now AutoFilter popup window shows the items according to the visible cell format (e.g. 1.0 instead of 1.01 or 0.99), but still grouping them based on the "editing format" (e.g. not rounded values which visible during editing), i.e. there could be repeated values in the filtering conditions (e.g. two options "1.0" and "1.0" for 1.01 and 0.99). tdf#140968, tdf#140978 (Balazs Varga, NISZ)
 • XLSX import: oprava chybějících filtrů data a času převedením řetězcové reprezentace datetime na ISO 8601 (s mezerou místo T) pro potlačení chování závislé na místním prostředí při filtrování datumů a časů (formát datetime). tdf#137626 (Balazs Varga, NISZ)
 • XLSX import: apply more than 8 filters in OOXML autofilter import by removing the artificial limit (which looked like the limit for conditions handled by the standard filter in LO, but not for the autofilter). Now the autofilter popup menu does not always select all items, if the document contained more than 8 selected items there. tdf#140469 (Balazs Varga, NISZ)
 • XLSX import: fix conditional formatting in same cell range. Multiple conditional formatting rules of the same cell range were imported incorrectly because of missing handling of their (different) priorities and operators. tdf#139928 (Nagy Tibor, NISZ)
 • XLSX export: filtrovaná pole s datumy. Export XML_dateGroupItem, XML_year, XML_month, XML_day, XML_dateTimeGrouping dle OOXML standardu. tdf#139809 (Balazs Varga, NISZ)
 • XLSX export: opravit nárůstu počtu podmíněných stylů. Styly vytvářené za běhu “ExtConditionalStyle_N N” pro rozšířené podmíněné styly byly zapsány zpět do souboru XLSX, což vedlo k nárůstu počtu nevyužívaných stylů při každém uložení. tdf#139167 (Nagy Tibor, NISZ)
 • XLSX import: oprava automaticky filtrovaných sloupců s datumy pomocí importu dateGroupItem. tdf#116818 (Balazs Varga, NISZ)
 • XLSX export: oprava ztracených názvů souborů v upravených odkazech. tdf#138832 (Attila Szűcs, NISZ)
 • XLSX export: oprava polohy otočených obrázků tdf#139258 (Szabolcs Toth, NISZ)
 • XLSX import: oprava pravidla podmíněného formátování druhu "Vzorec je" v případě, když vzorec obsahuje odkaz na jiný sešit. {tdf|113013}} (Nagy Tibor, NISZ)
 • XLSX export: odstranění přebývajících uvozovek. tdf#139394 (Nagy Tibor, NISZ)
 • XLSX: oprava podmíněného formátování "začíná/končí na" pokud se používá typ "Daný text" a odkaz na buňku. tdf#120749 (Nagy Tibor, NISZ)
 • XLSX export: oprava podmíněného formátování "obsahuje" pokud se používá typ "daný text" s odkazem na buňku místo řetězce. Oprava také pro podmínku typu "neobsahuje text", a příprava pro opravy podmínek "začíná na", "končí na" a "výraz". tdf#139021 (Nagy Tibor, NISZ)

Vylepšení importního/exportního filtru PPTX

 • PPTX import: oprava efektů písmomalby textDeflate a textInflateTop. Tyto efekty byly mapovány nesprávně, což vedlo k chybějícímu zobrazení a po uložení do ODP a zpět do PPTX byly efekty změněny. tdf#125560 (Gabor Kelemen, NISZ and Regina Henschel)
 • PPTX import: oprava ztracené barvy přímých hypertextových odkazů. tdf#137367 (Nagy Tibor, NISZ)
 • PPTX export tabulek: oprava svislého zarovnání. tdf#131905 (Nagy Tibor, NISZ)
 • PPTX písmomalba 3D, přidáno sp3d. tdf#140865 (Regina Henschel)

Vylepšení filtru WMF/EMF

 • Implementován a nyní se zobrazuje korektně záznam EMF PAINTRGN tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)

Uživatelské rozhraní

Téma ikon

Dialogová okna

 • Dialogové okno Šablony nyní zobrazuje údaje v seznamu. To umožňuje řadit šablony dle názvu, kategorie, data, modulu, velikosti atd. tdf#104154 (Vert D.)
Zobrazení seznamu v dialogovém okně Šablony

Online

Lokalizace

Nové jazyky/národní prostředí

Další jazyky v seznamu jazyků

Dostupné pro přiřazení textu.

 • Pali Thai {pi-Thai} v seznamu CTL jazyků. tdf#139607 (Eike Rathke, Red Hat)
 • Cabécar {cjp-CR} a Bribri {bzd-CR}. tdf#138839 (Eike Rathke, Red Hat)

Zahrnutí dalších jazyků

Skriptování

BASIC

Python

Odstranění funkcí / ukončení podpory

Obecné

 • Odstranění VLC v avmedia: od roku 2015 jako experimentální funkce a od roku 2013 nepřibyl žádný commit.

Viz https://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2020-December/086522.html (Julien Nabet)

Kompatibilita platforem

Mac

Windows

 • Do příkazové řádky LibreOffice byla přidána možnost používat zástupné znaky, což lze využít například při konverzích dokumentů. tdf#48413 (Deborah Barkley-Yeung)
Například následující příkaz zkonvertuje všechny .doc dokumenty v C:\Docs\In\ do formátu ODF:
  soffice.exe --headless --convert-to odf --outdir C:\Docs\Out C:\Docs\In\*.doc
 • Byla přidána funkce pro kontrolu asociace výchozího formátu souboru tdf#45735 (Matt K.)
Nový dialog, pokud nejsou některé formáty souborů ODF asociovány s LibreOffice

Linux

Podpora Javy

Změny API

Změny UNO API

 • XSystemTransferable interface was removed from CDOTransferable. It was only implemented for transferable objects on Windows; and its implementation was wrong, so unusable in any way core commit 818a84c4 (Mike Kaganski, Collabora)
 • Replace "No-width No Break" (uno:InsertZWNBSP) by "Word Joiner" (uno:InsertWJ) since it inserts U+2060 character tdf#140796 (Julien Nabet)

Změny konfigurace

Změny SDK

Android Viewer

Nové funkce