Poznámky k vydání LibreOffice Community 7.2

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.2 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Obecná vylepšení

  • Abecední rejstříky, obsahy a uživatelem definované rejstříky budou nyní generovat rozkliknutelné odkazy na místo v dokumentu odpovídající položce rejstříku či obsahu 7685c074 (Michael Stahl, allotropia)
  Writer zobrazující různé obsahy či rejstříky s popiskem hypertextového odkazu na místo odpovídající položce rejstříku
  • Všechny výplně pozadí lze nyní nastavit tak, aby pokrývaly stránku buď uvnitř okrajů, nebo celou 56d8007a (Michael Stahl, allotropia)
  Writer zobrazující zapnutou a vypnutou volbu vyplnění celé stránky
  • Styl stránky může mít okraj u hřbetu blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  Okraj u hřbetu v programu Writer
  • Vylepšení použité literatury: popisky pro její položky a rozklikávací URL pro její seznam blog post (Miklos Vajna, Collabora); odkazy na konkrétní stránky v souborech PDF blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  Popisky pro položky použité literatury
  Rozklikávací URL v seznamu použité literatury
  • Přidány údaje o papíru na etikety a vizitky (A-One, Hisago, Sanwa Supply, Daiso) používané v Japonsku. Tato práce vychází z údajů obsažených v rozšíření „Výchozí nastavení pro japonštinu“, které vyvinul především Masahisa Kamataki. baddf594 (JO3EMC, Jun Nogata)
  Japonské štítky v dialogovém okně Štítky
  • Ohraničení tabulky kompatibilní s aplikací Word nyní lépe podporuje sloučené buňky blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Obrázky ukotvené jako znak mohou mít nyní velikost větší než 65 tisíc twips (asi 116 cm) blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  • Při exportu dokumentu Writeru do PDF jsou nyní odkazy mezi ukotveními a poznámkami pod čarou nebo vysvětlivkami (i když nejsou na stejné stránce) dostupné v obou směrech. 51d1952c 38cff2a3 (Georgy Litvinov)
  142741 screenshot.png
  • Podpora pro seznam formátu řetězců v souborech ODT: nyní jsou komplexní pravidla číslování z DOCX podporována i pro ODT. 9987b518 (Vasily Melenchuk, CIB)
  • Pro rejstříky je vypnuta kontrola pravopisu (jazyk nastaven na Žádný pro styl odstavce Rejstřík a odvozené) tdf#143066 (Heiko Tietze, TDF)
  • Typ souboru se zobrazuje nejen v dialogovém okně Komprimovat, ale také v okně Vlastnosti obrázku (Formát ▸ Obrázek ▸ Vlastnosti... ▸ Obrázek). tdf#138843 (Shubham Jain)
  • V nabídce, místní nabídce a na nástrojové a postranní liště je nyní k dispozici příkaz „Bez seznamu“. tdf#92622 (Anshu)
  Příkaz „Bez seznamu“ lze nyní snadněji provádět z nabídky, místní nabídky, nástrojové lišty a postranní lišty. (Na snímku obrazovky je červeně zvýrazněn.)
  • V Navigátoru se nyní zobrazuje seznam polí a uživatelé mohou v nástroji „Navigovat podle“ zvolit položky „Pole“ a „Typ pole“. tdf#137741 (Jim Raykowski)
  Seznam polí v Navigátoru na postranní liště. Pole mohou být použita ve funkci „Navigovat podle“, která se nachází na postranní liště a na (přizpůsobené) nástrojové lišty Najít. (Zvýrazněno červenými obdélníky.)
  • Zobrazí se banner s upozorněním, že se zaznamenávají změny s možností zobrazit nebo skrýt příslušnou nástrojovou lištu. d8978605 (László Németh)
  Banner Sledování změn, který v případě potřeby nabízí odkrytí/skrytí nástrojové lišty sledování změn.
  • Sledování změn nyní zaznamenává vkládání a mazání obrázků. tdf#59463 a tdf#141994 (László Németh)
  Postranní lišta Spravovat změny zobrazující sledované vkládání a mazání obrázků.
  • Do dialogového okna stylu rámu přidán výběr typu kotvy 5951da51 (Miklos Vajna, Collabora)

  Hromadná korespondence

  • Uživateli se místo vytváření prázdných polí zobrazí upozornění na neexistující zdroje dat. K dispozici je i tlačítko k vyřešení tohoto problému. blog post e64dc07c d7d48787 (Gülşah Köse, Collabora)
  Upozornění na informační liště
  Upozornění v dialogovém okně hromadné korespondence

  Výkon

  • Vykreslování textu je rychlejší díky ukládání písma do mezipaměti 3f69ec9a. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Zkrácena doba otevírání některých souborů DOCX tdf#135316 (Noel Grandin, Collabora)

  Metadata RDF v průzkumníku stylů

  Průzkumník stylů zobrazuje ODF 1.2 RDF metadata anotovaných oblastí textu (text:meta), metadata polí (text:meta-field), odstavců (text:p and text:h) a záložek (text:bookmark-start). dd45df62, 11a4e270, db7ef0a9. (László Németh)

  Průzkumník stylů zobrazuje skrytá metadata RDF na pozici kurzoru přidružená k oblastem textu, odstavcům a záložkám. U anotovaných oblastí textu lze pod položkou „Vnořený textový obsah“ zobrazit hranice vnořené anotované oblasti textu a metadata polí.

  Stínování polí vlastní barvou podle metadat

  Je možné nastavit vlastní barvu stínování pro anotovanou oblast textu nebo pole metadat, např. pro vizualizaci kategorií metadat v editoru dokumentu. Toto barevné stínování polí se zapíná/vypíná pomocí Ctrl + F8 nebo Zobrazit ▸ Stínování polí. tdf#142448 (László Németh)

  Vlastní barva stínování polí pro oblast textu a údaj o barvě stínování v URI::LO_EXT_SHADING RDF zobrazený v průzkumníku stylů. Použití nové funkce pomocí pyUNO ukazuje jednotkový test: a8a9b4f4

  Calc

  Obecná vylepšení

  • Přidán smíšený formát data „Běžný rok“ (Era NameWikipedia logo v3.svg) a „Název éry (běžný rok)“ pro formát buněk v japonském jazykovém prostředí. 8362c4b3 (Jun Nogata)
  72 mixed data format.png
  72 traditional japanese monthly name.png
  • U HTML tabulek zobrazených v dialogovém okně Externí data (List ▸ Odkaz na externí data) se nyní zobrazuje popisek usnadňující identifikaci tabulky. tdf#127484 (Andreas Heinisch)
  Calc 7.1 (vlevo) a Calc 7.2 (vpravo). Calc 7.2 nyní zobrazuje popisky HTML tabulek zobrazených v dialogovém okně Externí data.
  • Byl zaveden kurzor s „tlustým křížkem“. Chcete-li jej zapnout, přejděte do Nástroje ▸ Možnosti ▸ Calc ▸ Zobrazení a zaškrtněte „Z motivu vzhledu“ (kurzor se bude řídit motivem ikon); pro zachování běžného ukazatele se šipkou použijte „Systémový“. tdf#104169 (Sarabjot Singh, Mesut Çifci) tdf#142499 (Heiko Tietze, TDF)
  Kurzor s „tlustým křížkem“
  • Bylo přepracováno dialogové okno Vložit jinak (Úpravy ▸ Vložit jinak ▸ Vložit jinak), do něhož byla přidána nová volba „Pouze formáty“. tdf#134802 (Heiko Tietze, TDF)
  Nové rozvržení okna Vložit jinak v Calcu 7.2 s volbou „Pouze formáty“.
  • Nové možnosti „Vybrat pouze viditelné řádky“ a „Vybrat pouze viditelné sloupce“ pro zrušení výběru skrytých buněk (v nabídce Úpravy ▸ Vybrat). tdf#36466 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Popisná statistika (Data ▸ Statistika ▸ Popisná statistika) využívá pro označení výsledků popisky sloupců ze vstupní oblasti. tdf#128018 (Andreas Heinisch)
  Porovnání LibreOffice Calc 7.1 (vlevo) a 7.2 (vpravo). Nástroj pro popisnou statistiku nyní využívá k označení výsledků statistiky (na obrázku červené obdélníky) popisky sloupců zdrojové oblasti.

  Vylepšení automatického filtru

  • Calc zobrazuje modře čísla řádků filtrovaných pomocí automatického filtru. tdf#89841 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Calc nyní zvýrazňuje aktivní rozbalovací šipku automatického filtru tdf#140955 (Tünde Tóth, NISZ)
  Calc zobrazuje modře filtrovaná čísla řádků a zvýrazňuje aktivní rozbalovací šipku automatického filtru
  • Rozbalovací tlačítko Automatický filtr se zvětšuje/zmenšuje podle úrovně přiblížení listu 008c2354 (Szymon Kłos, Collabora)
  • Pro automatický filtr bylo implementováno filtrování podle barvy (dle barvy textu i pozadí buňky), včetně importu/exportu do formátů OOXML tdf#76258 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  Řádky je možné filtrovat na základě barvy texty/pozadí
  • Rozbalovací pole automatického filtru nyní obsahuje tlačítko „Odstranit filter“ pro vymazání všech kritérií (v rozbalovacím poli i dialogovém okně Standardní filtr). tdf#141559 (Tünde Tóth, NISZ)

  Nové funkce v sešitech

  Změněné funkce v sešitech

  • Z důvodu interoperability a shody s definicí standardu ODF OpenFormula funkce CELL() nyní vyhodnotí jako druhý parametr levou horní buňku daného zadané oblasti buněk namísto dřívějšího průsečíku pozice pro skalární parametry. tdf#66409 (Eike Rathke, Red Hat)
  • RAWSUBTRACT() nyní zpracovává argumenty zleva doprava. Dříve se výraz RAWSUBTRACT(1;2;3;4) počítal 1-4-3-2 podle pořadí v zásobníku argumentů. To bylo změněno na výpočet 1-2-3-4 v „přirozeném“ pořadí zleva doprava podle očekávání. To může vést k rozdílném výsledku jako například v =RAWSUBTRACT(0,3;0,2;0,1;-0,1;-0,2;0,3), kde byl dříve výsledek 2,77555756156289E-17 (vypočítaný jako (0,3-0,3--0,2--0,1-0,1-0,2) == (0,0--0,2--0,1-0,1-0,2), což je stejné jako =RAWSUBTRACT(0;0,2;0,1;-0,1;-0,2)). Nyní je první výsledek 0 (vypočítaný jako (0,3-0,2-0,1--0,1--0,2-0,3)) a pro =RAWSUBTRACT(0;0,2;0,1;-0,1;-0,2) je nyní výsledek -2,77555756156289E-17. (Eike Rathke, Red Hat)
  • Ve funkci ROUND() bylo odstraněno umělé omezení druhého parametru (pozice zaokrouhlování), pro které musel být dříve argument v intervalu [-20,20], jinak funkce vracela chybu. tdf#136794 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Ve funkci IRR() lze nyní zadat jako vstupní parametr Hodnoty matici. (Doposud bylo možné zadat pouze oblast buněk.) tdf#58585 (Andreas Heinisch)

  Výkon

  • Vylepšena rychlost vkládání vzorců s funkcí VLOOKUP tdf#92456 (Noel Grandin, Collabora)
  • Vylepšena rychlost otevírání některých XLSX souborů a pohyb v nich tdf#130326 (Noel Grandin, Collabora a Caolán McNamara, RedHat)
  • Zrychlení při filtrování tdf#133878 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Zlepšení rychlosti otevírání některých velkých souborů XLSX tdf#79049 (Noel Grandin, Collabora)

  Převod dokumentů

  • Příkaz --convert-to csv:... pro převod sešitu z příkazového řádku nebo v řetězci s možnostmi exportního filtru akceptuje nový, 12. číselný parametr, který umožňuje exportovat celý dokument po listech na jednotlivé .csv soubory nebo určený list. tdf#135762 (Caolán McNamara, Red Hat; Eike Rathke, Red Hat)
   Například:
   soffice --convert-to csv:"Text - txt - csv (StarCalc)":44,34,UTF8,1,,0,false,true,false,false,false,-1 sample.ods
   • 0 nebo chybějící parametr znamená výchozí chování, první list z příkazového řádku nebo aktuální list v možnostech filtru v makrech, exportovaný do souboru sample.csv
   • -1 každý list se exportuje do samostatného souboru s názvem původního souboru spojeným s názvem listu, např. sample-Sheet1.csv, sample-Sheet2.csv a sample-Sheet3.csv
   • 2 nebo jakékoli jiné číslo v rozsahu počtu listů pro jeden konkrétní list, zde sample-Sheet2.csv

  Impress a Draw

  Obecná vylepšení

  • Byla aktualizována sada výchozích šablon (tdf#138097 — indonéský tým LibreOffice a Heiko Tietze, TDF):
   • Odstraněné šablony: Alizarin, Jasně modrá, Červená, Impress, Svěží zelená (přidány ve verzi 4.4)
   • Přidané šablony: Sladkosti, Svěží, Elegantní šedá, Vyrůstající svoboda, Žlutý nápad
  Šablona Sladkosti
  Šablona Svěží
  Šablona Elegantní šedá
  Šablona Vyrůstající svoboda
  Šablona Žlutý nápad
  • Všechny výplně pozadí lze nyní nastavit tak, aby pokrývaly stránku buď uvnitř okrajů, nebo celou dda83832 (Michael Stahl, allotropia).
  Dialogové okno Impress zobrazující novou volbu „Pozadí pokrývá okraje“
  • Vylepšení a oprava kreslení čárkovaných čar v režimu prezentace tdf#136957 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Více sloupců v textových polích blog post (Mike Kaganski, Collabora)
  Nové vícesloupcové rozvržení v textovém poli v Impressu
  • Ověřování podpisu PDF je nyní založeno na technologii PDFium blog post (Miklos Vajna, Collabora)

  Uživatelské rozhraní

  • Přímý přístup ke změně měřítka kresby ve stavovém řádku v Draw tdf#66470 (Heiko Tietze, TDF)
  Místní nabídka pro změnu měřítka kresby
  • Vylepšené dialogové okno pro export do PNG a JPG ujasňuje rozdíl mezi rozměry a rozlišením. tdf#115464 (Aditya Pratap Singh)
  Nové dialogové okno pro export do PNG/JPG ujasňuje rozdíl mezi rozměry a rozlišením.

  Výkon

  • Zlepšení doby načítání dokumentů tím, že se velké obrázky načítají na vyžádání (Luboš Luňák, Collabora)
  • Zlepšení rychlosti vykreslování snímků pomocí přednačítání velkých obrázků (Luboš Luňák, Collabora)
  • Rychlejší vykreslování poloprůhledných obrázků 5ba5ac94. (Luboš Luňák, Collabora)

  Base

  Grafy

  Popisky datových řad

  • Nyní je možné přidat popisku datové řady její název tdf#94235 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  Před: Bez popisků dat
  Po: Viditelné popisky dat

  Spojnice trendu „klouzavý průměr“

  • U spojnice trendu „klouzavý průměr“ lze nyní vybrat typ tdf#133423 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • Předchozí (výchozí)
   • Střed
   • Zprůměrovaná úsečka
  LibreOffice Calc 7.2 zobrazující dialogové okno pro spojnici trendu a klouzavý průměr typu „Zprůměrovaná úsečka“. Je možné vybírat ze tří typů: Předchozí (výchozí), Střed a Zprůměrovaná úsečka.

  Math

  • Je možné změnit velikost vstupního pole pro zadávání kódu. tdf#130654 (Dante DM)
   • Nastavení je dostupné v expertním nastavení: org.openoffice.Office.Math.smeditwindowzoom
   • Nastavení je dostupné v možnostech Math jako: Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Math ▸ Nastavení ▸ Škálování okna pro zadání kódu

  Jádro / Obecné

  • Vestavěné vývojové nástroje s inspektorem objektů UNO, obdoba nástroje „Xray“ část1 část2 část3 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Vývojové nástroje - inspektor UNO objektů
  • Pole formuláře lze uvnitř dokumentu nyní vybírat pomocí Alt + <písmeno> tdf#139804 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • Knihovna C++, která se používá pro generování QR kódů, byla změněna z qrcodegen na ZXing. tdf#139778 (Akshit Kushwaha)
  • Vylepšen StarViewMetafile Format (SVM): Při zpracování tdf#127471 jsem narazil na nikdy neidentifikovanou chybu: Při použití ScaledText je export do SVM závislý na systému kvůli odlišnému internímu zastoupení v Font-MetafileAction. Obsah SVM se tedy liší, pokud byl zapsán v systému Windows nebo jiném systému než Windows, což vede k chybám při výměně metasouborů založených na SVM mezi těmito systémy (detaily v hlášení [1]). Vzhledem k tomu, že SVM se v uložených souborech (např. varianty ODF) používá částečně jako formát metasouboru, vedlo to k „podivnému“ vzhledu SWcaledText. ScaledText se naštěstí příliš často nepoužívá, ale např. velmi v popiscích grafů, které tím byly zjevně ovlivněny. Protože SVM je náš vlastní formát, mohlo by to být opraveno přidáním informací do formátu SVM zpětně kompatibilním způsobem. Po opravě lze všechny nově zapsané soubory SVM vyměňovat mezi verzemi LibreOffice obsahujícími tuto opravu bez této chyby. U již existujících souborů to není vždy možné, viz tato tabulka s detaily ([2]) (druhá polovina). (Armin Le Grand, allotropia)
  • Vylepšení formátů metasouboru EMF/WMF: Při opravě chyby tdf#127471 a úpravách formátu SVM (viz výše), jsem objevil, že stejný problém je i u souborů EMF/WMF při zápisu. Tyto formáty jsou určeny pro Windows, což činí verzi uloženou v systému Windows validní. Definice EMF/WMF jsou mimo naši kontrolu, proto jsem musel provést opravu jiným způsobem. Oprava je důležitá nejen pro bezchybnou výměnu dat mezi verzemi LibreOffice, ale také mezi aplikacemi Windows, které používají EMF/WMF jako datový typ. Po opravě je vždy EMF/WMF vytvořeno správným způsobem pro ScaledText. To vede ke správné výměně dat, což je popsáno v následující tabulce ([3]). (Armin Le Grand, allotropia)
  • Detakce starých špatně zapsaných souborů EMF/WMF Metafile: Abych nemusel akceptovat staré špatně napsané soubory, přidal jsem jakýsi 'Old-Emf-Wmf-Format-Detector', který od nynějška používá fuzzy vyhodnocení a opravuje staré soubory při načtení do LibreOffice. Díky tomu je výměna mezi EMF / WMF napsaná starou a novou verzí LibreOffice úplná: žádné staré zapsané soubory nejsou ztraceny a není je třeba reprodukovat. To bohužel není možné pro jiné aplikace pro Windows, takže tyto soubory EMF/WMF vytvořené staršími verzemi LibreOffice mimo Windows musí být - jako workaround - např. být načteny a přepsány verzí LibreOffice obsahující tyto opravy. (Armin Le Grand, allotropia)
  • Vylepšení pro propojené OLE dokumenty: Obsah dat OLE souborů je nyní synchronizován s uložením hostujícího dokumentu. Před touto změnou byl soubor OLE v propojeném souboru OLE vždy uložen/změněn, pokud byl soubor OLE změněn při jeho deaktivaci. To je z pohledu uživatele neočekávané a neintuitivní. Byly stížnosti od uživatele, který záměrně *neuložil* hostující dokument po změně v souboru OLE - v očekávání, že se to nebude týkat souboru OLE a při opětovném vložení zůstane beze změny. S touto změnou (podrobnosti viz tdf#141529) se změna propojeného OLE odloží (pomocí dočasného souboru), dokud se neuloží hostitelský dokument. Pokud je hostující dokument uzavřen bez uložení (nebo dojde k chybě Office), propojené soubory OLE se vůbec neuloží/nezmění. To je více v souladu s očekáváním uživatele při změně dat vázaných na dokument. (Armin Le Grand, allotropia)
  • Různé opravy při použití backendu vykreslování založeného na Skia. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Opraveno vykreslování CJK textu při použití vykreslovacího backendu založeného na Skia. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Textová pole umožňují ve všech modulech více sloupců. Blog post (Mike Kaganski, Collabora)
  • Vola „Odstranit při ukládání osobní informace“ v dialogovém okně Možnosti zabezpečení nyní odstraní jména a data z komentářů a sledovaných změn. 12da70. (László Németh, NISZ)

  Výkon

  • Vylepšená rychlost vykreslování u velkých obrázků tdf#138068tdf#140797. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Vylepšená rychlost vykreslování textu při použití náhradního písma 7439cabc. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Vylepšená interaktivita pomalých operací kreslení s opakovaným vstupem uživatele d3b498cc. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Různé vylepšení rychlosti při použití backendu vykreslování založeného na Skia. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Zlepšení rychlosti načítání dokumentů pomocí crc32 optimalizovaného pro zlib 85ed3a47. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Vylepšena rychlost swapování a spotřeba paměti při práci s grafikou (Tomaž Vajngerl, Collabora)

  Nápověda LibreOffice

  Filtry

  Vylepšení importního/exportního filtru DOC

  • DOC import: bylo opraveno číslování kapitol tdf#94326 (Justin Luth)
  • DOC import: bylo opraveno pořadí objektů v ose Z (uspořádání před a za objekty) tdf#120761 (Justin Luth)
  • DOC import: byl opraven soubor DOC v 64bitovém systému tdf#139495 (Justin Luth)
  • DOC export: byla opravena ztráta úrovně osnovy tdf#81705 (Justin Luth)

  Vylepšení importního/exportního filtru DOCX

  • DOCX: import zahozených záhlaví/zápatí. Před úpravou se neaktivní záhlaví/zápatí během importu ignorovala. Nyní ji lze obnovit deaktivací možností „Stejný obsah na levých a pravých stránkách“ a „Stejný obsah na první stránce“ na kartě Záhlaví a zápatí stylu stránky. To slouží ke zlepšení interoperability s jinými kancelářskými balíky, např. jsou lépe podporovány šablony textových dokumentů DOCX. tdf#141158 (Attila Bakos, NISZ)
  • DOCX: export pozadí NONE pro ParaBackColor. tdf#140336 (Justin Luth)
  • DOCX: oprava ztráty tabulek v záhlaví a zápatí během importu pomocí konverze těchto tabulek na plovoucí tabulky a odstranění příznaku plovoucí během exportu do DOCX. tdf#95806, {[tdf|125877}}, tdf#141172 (László Németh, NISZ)
  • DOCX export: obrázek v záhlaví se uloží jen jednou. Writer ukládal stejný obrázkový soubor tolikrát, kolikrát byl v dokumentu uveden v různých záhlavích nebo zápatích, čímž se zvětšila velikost souboru .docx. tdf#118535 (Dániel Arató, NISZ)
  • Import tabulky DOCX: oprava konce stránky. tdf#140182 (Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX: oprava problému rozsahu efektu vs. šířka čáry. tdf#138895 (Miklos Vajna, Collabora)
  • DOCX export: put fly before fieldmark start into its own run. 3eced2d5 (Michael Stahl, allotropia)
  • DOCX import: oprava chybějícího ohraničení tblPrEx v prvních buňkách tabulky. Sada vlastností nové buňky je nyní kopií sady vlastností řádku tabulky, což je nutné pro import dědičnosti stylu tabulky. tdf#140957 (László Németh, NISZ)
  • DOCX export: vždy zapisujeme popis stránky v sekci vlastností. I když není popis stránky nastaven, snažíme se nastavit popis stránky, protože jinak nefunguje zřetězení dvou stylů stran pro průběžné sekce. tdf#124678 (Vasily Melenchuk, allotropia)
  • DOCX export: oprava chybějícího konce stránky. Pokud má prázdný odstavec konec stránky i konec sekce, byl do DOCX exportován pouze konec sekce a konec stránky nebyl. MSO to potřebuje k zobrazení všech konců stránek. tdf#121666 (Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX import: oprava směru/otočení rámců. Rámce se dříve importovaly s nulovým otočením, i když značka w:textDirection výslovně uváděla jinou než výchozí orientaci. tdf#97128 (Dániel Arató, NISZ)
  • DOCX import: oprava pomalého importu vysvětlivek. Nyní se endnotes.xml čte jen jednou, místo původního opakovaného načítání po každé vysvětlivce. To byl vážný problém s výkonem u dokumentů se stovkami vysvětlivek, kde import vysvětlivek trval minuty místo sekund. tdf#76260, tdf#120351 (László Németh, NISZ)
  • DOCX: oprava okrajů stránky importovaných jako okraje ohraničení. Pokus o import neexistujícího „žádného“ ohraničení z vlastnosti w:pgBorders vymazalo okraje stránky a jejich hodnoty byly odstraněny do okrajů ohraničení. tdf#74367 (Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX import: zachování formátování polí CREATEDATE. Datum vytvoření dokumentu se nemění, takže pokud se výsledek pole nezachová v mezipaměti, můžeme pouze ztratit. tdf#134592 (Miklos Vajna, Collabora)
  • Import tabulky DOCX: oprava nulových horních okrajů odstavce, pokud bylo zadáno pouze w:beforeAutospacing=0, ale nikoliv PARA_TOP_MARGIN (viz default_spacing = -1 při zpracování LN_CT_Spacing_beforeAutospacing). tdf#137655 (László Németh, NISZ)
  • DOCX: přidána podpora importu/exportu pro hebrejské/arabské typy číslování tdf#141341 (Justin Luth)
  • DOCX export: Writer nyní ukládá horní/dolní ruské číslování tdf#97569 (Justin Luth)
  • DOCX export: zastaveno duplikování v odloženém textu tdf#134951 (Justin Luth)
  • DOCX: import a export stavu komentářů „Vyřešeno“ tdf#122222 (Mike Kaganski, Collabora)
  • DOCX export: oprava chybějícího okraje rámce tdf#131420 (Nagy Tibor and Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX import: oprava pozice rámce u starých souborů pomocí omezení AddFrameOffsets volby kompatibility pro soubory vytvořené v MSO 2010 a starší. tdf#138782 (Attila Bakos, NISZ)
  • DOCX: export skrytých (sdílených) záhlaví/zápatí. tdf#69635 (Dániel Arató, NISZ)
  • DOCX: import sledování změn vložených obrázků tdf#128913 (László Németh, NISZ)
  • DOCX import: oprava ztraceného zalomení sloupce u tvarů. Při prvním importu se zalomení sloupce přesunulo do sousedního tvaru a při druhém importu bylo odstraněno, čímž se ztratilo dvousloupcové rozložení textu. Jako řešení rozdělíme odstavec přesunem zalomení sloupce do nového odstavce. tdf#121659 (Attila Szűcs and Tibor Nagy from NISZ and Justin Luth)
  • DOCX: podpora vymazání sledované tabulky (řádku). tdf#79069 (László Németh, NISZ)
  • DOCX c15: TabOverMargin již neplatí v 2013+ tdf#142404 (Justin Luth)
  • DOCX import: oprava ukotvené pozice obj pomocí to-char a TEXT_LINE tdf#139915 (Miklos Vajna, Collabora)
  • DOCX import: vylepšení odsazení prvního řádku v seznamech tdf#132752 (Vasily Melenchuk, allotropia)

  Vylepšení filtru RTF

  • Import RTF: oprava příliš malých obrázků při uvedených vlastnostech picwgoal i picw 490450c7 (Miklos Vajna, Collabora)

  Vylepšení importního/exportního filtru XLSX

  • XLSX import: nastavení příznaku „filtrovaný“ pro řádky skryté automatickým filtrem, abychom umožnili kopírování výsledku filtrování. Na rozdíl od ODS a XLS formát XLSX nerozlišuje filtrované a ručně skryté řádky a bez této opravy obsahovala i kopie neaktualizovaných dat načteného filtrování skryté řádky. tdf#99913 (Tünde Tóth, NISZ)
  • XLSX import: oprava ztracených zaokrouhlení ve filtrech, pokud jsou uložené hodnoty filtrů ve viditelném formátu buňky (např. zaokrouhlené hodnoty) namísto původních (upravovaných) hodnot. Vyskakovací okno automatického filtru nyní zobrazuje položky podle viditelného formátu buňky (např. 1,0 místo 1,01 nebo 0,99), ale stále je seskupuje podle „upravovaného formátu“ (např. nezaokrouhlených hodnot, které jsou viditelné při úpravách), tj. mohou existovat opakované hodnoty v podmínkách filtrování (např. dvě možnosti „1,0“ a „1,0“ pro 1,01 a 0,99). tdf#140968, tdf#140978 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX import: oprava chybějících filtrů data a času převedením řetězcové reprezentace datetime na ISO 8601 (s mezerou místo T), aby se při filtrování dat a časů potlačilo chování závislé na národním prostředí (formát datetime). tdf#137626 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX import: použití více než 8 filtrů v importu automatického filtru OOXML díky odstranění umělého limitu (který vypadal jako limit pro podmínky zpracovávané standardním filtrem v LO, ale ne pro automatický filtr). Rozbalovací nabídka automatického filtru ne vždy vybrala všechny položky, pokud dokument obsahoval více než 8 vybraných položek. tdf#140469 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX import: oprava podmíněného formátování ve stejné oblasti buněk. Několik pravidel podmíněného formátování stejné oblasti buněk bylo importováno nesprávně z důvodu chybějícího zpracování jejich (různých) priorit a operátorů. tdf#139928 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX export: filtrovaná pole s datumy. Export XML_dateGroupItem, XML_year, XML_month, XML_day, XML_dateTimeGrouping dle OOXML standardu. tdf#139809 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX export: oprava nárůstu počtu podmíněných stylů. Styly vytvářené za běhu “ExtConditionalStyle_N N” pro rozšířené podmíněné styly byly zapsány zpět do souboru XLSX, což vedlo k nárůstu počtu nevyužívaných stylů při každém uložení. tdf#139167 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX import: oprava automaticky filtrovaných sloupců s datumy pomocí importu dateGroupItem. tdf#116818 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX export: oprava ztracených názvů souborů v upravených odkazech. tdf#138832 (Attila Szűcs, NISZ)
  • XLSX export: oprava polohy otočených obrázků tdf#139258 (Szabolcs Toth, NISZ)
  • XLSX import: oprava pravidla podmíněného formátování druhu "Vzorec je" v případě, když vzorec obsahuje odkaz na jiný sešit. tdf#113013 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX: oprava podmíněného formátování "začíná/končí na" pokud se používá typ "Daný text" a odkaz na buňku. tdf#120749 tdf#139394 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX export: oprava podmíněného formátování "obsahuje", pokud se používá typ "Daný text" s odkazem na buňku místo řetězce. Oprava také pro podmínku typu "neobsahuje text", a příprava pro opravy podmínek "začíná na", "končí na" a "výraz". tdf#139021 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX import: skrytí skryté pojmenované oblasti automatického filtru. tdf#127301 (Balazs Varga, NISZ)

  Vylepšení importního/exportního filtru PPTX

  • PPTX import: oprava efektů písmomalby textDeflate a textInflateTop. Tyto efekty byly mapovány nesprávně, což vedlo k chybějícímu zobrazení a po uložení do ODP a zpět do PPTX byly efekty změněny. tdf#125560 (Gabor Kelemen, NISZ and Regina Henschel)
  • PPTX import: oprava ztracené barvy přímých hypertextových odkazů. tdf#137367 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX export tabulek: oprava svislého zarovnání. tdf#131905 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX písmomalba 3D, přidáno sp3d. tdf#140865 (Regina Henschel)
  • Stíny v tabulkách PPTX v aplikaci Impress. blog post (Miklos Vajna, Collabora)
  Stíny v tabulkách PPTX v aplikaci Impress
  • Podpora importu obrázků oříznutých do vlastní geometrie. blog post (Gülşah Köse, Collabora)

  db39b68c

  Vlastní ořez
  • Podpora importu pro pozici vlastního oříznutí obrázku. blog post ccdee8ee (Gülşah Köse, Collabora)
  Pozice vlastního oříznutí tvaru
  • Podpora importu pro efekt zešednutí vlastního oříznutého obrázku. blog post b7189e1a (Gülşah Köse, Collabora)
  Efekt zešednutí u vlastního oříznutého tvaru
  • Podpora importu pro zrcadlový efekt vlastního oříznutého obrázku. blog post 62ee7fdc(Gülşah Köse, Collabora)
  Zrcadlový efekt vlastního oříznutého obrázku
  • Podpora importu pro vlastní hodnoty roztáhnutí oříznutého obrázku.blog post 2c96bd26(Gülşah Köse, Collabora)
  Vlastní hodnoty roztáhnutí oříznutého obrázku
  • PPTX export: oprava zástupných symbolů. Prázdné zástupné symboly byly exportovány jako bílé prázdné vlastní tvary, čímž se ztratila jejich viditelnost a použitelnost. tdf#111903, tdf#137152 (Attila Bakos, NISZ)
  • PPTX import: oprava interních hypertextových odkazů na snímek. Interní hypertextové odkazy se ztratily, pokud odkazovaly na snímky pomocí jejich názvů. tdf#65724 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX export: oprava interních hypertextových odkazů omylem exportovaných jako externí: po opětovném načtení špatného exportu se po kliknutí na hypertextový odkaz otevřel stejný soubor v jiném dokumentu, protože exportovaný odkaz obsahoval místo názvu snímku podle OOXML Relationship TargetMode="External" také odkaz na celý název souboru. tdf#54037 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX import: oprava duplicitního názvu snímku. tdf#103347 (Nagy Tibor, NISZ)
  • Animace PPTX: export repeatCount tdf#124457 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX: oprava importu vlastní prezentace tdf#131390 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX: oprava exportu chybějící vlastní prezentace tdf#125071 (Nagy Tibor, NISZ)

  Vylepšení filtru WMF/EMF

  • Přidána podpora pro import WMF a EMF obrázků generovaných programem LTSpiceWikipedia logo v3.svg tdf#53004 tdf#142495 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  Vektorový obrázek vytvořený v LTspice XVIIWikipedia logo v3.svg a otevřený v LibreOffice 7.2
  • Přidána podpora EMF souborů vytvořených softwarem CATIAWikipedia logo v3.svg tdf#55007 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  Obrázek exportovaný softwarem CATIA V5Wikipedia logo v3.svg a otevřený v LO
  • Implementována podpora záznamu EMF PAINTRGN tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)
  • EMF: Vylepšena rychlost zpracování záznamů FILLRGN, PAINTRGN, EXTSELECTCLIPRGN tdf#142745 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • WMF EMF Oprava záznamu RestoreDC podle specifikace MS tdf#142567 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • EMF: Přidána podpora otočení pro INTERSECTCLIPRECT, ARC, ARCTO, CHORD, PIE a podpora ROUNDRECT tdf#55058 tdf#141982 tdf#142139 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov)
  • EMF Oprava zobrazení ARC, CHORD a PIE tdf#55007 tdf#142263 tdf#142268 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov)
  • WMF: Přidána podpora pro výběr barev z palety tdf#117957 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov)

  Vylepšení filtru SVG

  • Snímek s vlastním pozadím se nyní exportuje správně fd84bce8 (Marco Cecchetti, Collabora).
  • Je možné exportovat snímek s rastrem jako pozadím 3d008f3b (Marco Cecchetti, Collabora).
  • Pozadí se exportuje optimalizovaným způsobem. Pokud několik snímků sdílí jako pozadí stejný rastr, tento rastr se exportuje pouze jednou. Rastr se pouze jednou exportuje také tehdy, je-li pozadí tvořeno dlaždicemi se všemi rastry stejnými. Stejné vylepšení bylo provedeno pro pozadí tvořená vzorky nebo šrafováním 66f88211 (Marco Cecchetti, Collabora).

  Grafické uživatelské rozhraní

  Obecné

  • Nové vyskakovací okno HUD (heads-up display) umožňující vyhledávat a spouštět příkazy. Je možné jej vyvolat z nabídky Nápověda ▸ Hledat příkazy nebo klávesovou zkratkou ⇧ Shift + Esc. tdf#91874 blog (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Vyskakovací okno s příkazy
  • Globální zámek nástrojové lišty lze nyní vypnout pomocí Zobrazení ▸ Nástrojové lišty tdf#131817 (Heiko Tietze, TDF)
  • Přidán alternativní tmavý motiv 'LibreOffice Dark' Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Barvy aplikací. tdf#141986 (Heiko Tietze, TDF)
  Barvy aplikací s motivem 'LibreOffice Dark'

  Motiv ikon

  Dialogová okna

  • Dialogové okno Šablony nyní zobrazuje údaje v seznamu. To umožňuje řadit šablony dle názvu, kategorie, data, modulu, velikosti atd. tdf#104154 (Vert D.)
  Zobrazení seznamu v dialogovém okně Šablony
  • V okně Soubor ▸ Vlastnosti ▸ Obecné ▸ Umístění je v případě lokálních souborů rozkliknutelný odkaz na složku tdf#135896 (Heiko Tietze, TDF)

  Postranní lišta

  • Přidán panel písmomalby. (Szymon Kłos, Collabora)
  Fontwork-sidebar.png

  Lišta karet

  • Je snazší najít styl pomocí nového výběru stylu s posuvníkem (Szymon Kłos, Collabora)
  Nbstyles.gif

  Lokalizace

  Nové jazyky/národní prostředí

  K dispozici jako výchozí jazyk dokumentu a pro formátování specifické pro národní prostředí.

  • Angličtina (Dánsko) {en-DK}. (Eike Rathke, Red Hat)
   Použití desetinného oddělovače čárka ',' a oddělovače skupiny tečka '.'.
   Formáty ISO 8601 datum (+čas).
   Kalendář zděděn z {en-GB} (week-1stweek=4 first_weekday=2).
   Symbol měny DKK 'kr.'.
   Symbol druhé měny EUR '€'.

  Další jazyky v seznamu jazyků

  Dostupné pro atribut textu.

  • Páli, thajské {pi-Thai} v seznamu jazyků s komplexním rozvržením textu. tdf#139607 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Cabécar {cjp-CR} a Bribri {bzd-CR}. tdf#138839 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Sesothština {st-LS} (mluvená v Lesothu). (Eike Rathke, Red Hat)

  Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazyková podpora

  • Slovník pro kontrolu pravopisu a slovník synonym pro esperanto (Carmen Bianca Bakker, András Tímár)
  • Rozsáhlá aktualizace slovníku kontroly pravopisu pro češtinu: tisíce slov bylo doplněno (na základě četnosti chybějících slov v korpusech), upraveno (opravy chybných tvarů) nebo odstraněno (včetně zřídka používaných správných tvarů, které mohou být zaměněny s chybnými tvary). Podrobnější informace v češtině naleznete v blogu nebo souboru README. (Miroslav Pošta, commit Stanislav Horáček)
  • Kód číselného formátu [NatNum12] nyní podporuje všechny názvy dnů a měsíců, zkrácené nebo úplné nebo iniciály s klíčovými slovy upper, lower, capitalize a title. Klíčové slovo lower je nové, viz také tdf#128314. (Eike Rathke, Red Hat)
   • Příklady:
    • [NatNum12 MMM=upper]MMM-DD zobrazí formát JAN-01
    • [NatNum12 MMMM=lower]MMMM zobrazí formát january
    • [NatNum12 MMMM=capitalize]MMMM zobrazí formát January (určen pro národní prostředí, kde je název měsíce napsán pouze malými písmeny)
   • Upozorňujeme, že žádné z pravidel a možností pravopisu NatNum12 nelze exportovat do Excelu nebo Wordu nebo jiných formátů souborů než ODF (OpenDocument Format).

  Skriptování

  Knihovny ScriptForge

  Rozšiřitelná a robustní kolekce skriptovacích zdrojů maker pro LibreOffice, které lze vyvolat z uživatelských skriptů jazyka Basic nebo Python. (Jean-Pierre Ledure)

  Knihovny vystavují celkem 21 služeb, z nichž každá má řadu metod a vlastností.

  Novinky v LibreOffice 7.2:

  • Služba DialogControl podporuje stromové ovládací prvky včetně událostí OnNodeSelected a OnNodeExpanded.
  • Část pro správu dokumentů je obohacena o nové služby Form a FormControl. Formulář a jeho podformuláře mohou být umístěny v dokumentu Base, Writeru nebo Calcu.
  • Celá sada služeb (s výjimkou těch funkcí, které lépe zvládá nativně Python) je zpřístupněna pro skripty Pythonu s identickou syntaxí a chováním jako v Basicu. Kromě toho je k dispozici sada metod kompatibilních s jejich stejnojmennými vestavěnými funkcemi jazyka Basic (MsgBox, CreateUnoService, ...). ScriptForge také integruje konzoli shellu APSO a poskytuje předchozí instalaci rozšíření APSO.
  • Anglická verze dokumentace knihoven ScriptForge (7.2) byla plně integrována do stránek nápovědy LibreOffice (https://help.libreoffice.org/7.2/en-US/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC). Jejich překlad do dalších jazyků se připravuje. (Alain Romedenne, Rafael Lima)

  BASIC

  • Funkce InStr a Replace nyní podporují operace nerozlišující velká a malá písmena pro znaky jiné než ASCII, a to za použití národního prostředí aplikace. tdf#139840 and tdf#132389 (Andreas Heinisch)
  • Při exportu makra pomocí Soubor ▸ Exportovat Basic se výsledný soubor *.bas zapíše s použitím znakové sady UTF-8 včetně BOM. Import makra pomocí Soubor ▸ Importovat Basic zkontroluje, zda je BOM přítomen, a rozhodne, zda bude soubor *.bas importován s použitím systémové znakové sady nebo znakové sady UTF-8. tdf#139196 (Andreas Heinisch)

  Python

  • Python dodávaný s LibreOffice byl aktualizován na verzi 3.8.10. c22fc8 (Jan-Marek Glogowski, CIB)

  Odstranění funkcí / ukončení podpory

  Obecné

  • Byl odstraněn kód pro vykreslování založený na OpenGL, jehož funkci převzala knihovna Skia/Vulkan. (Luboš Luňák, Collabora)

  Kompatibilita platforem

  Mac

  Windows

  • Do příkazové řádky LibreOffice byla přidána možnost používat zástupné znaky, což lze využít například při převodech dokumentů. tdf#48413 (Deborah Barkley-Yeung)
  Například následující příkaz převede všechny dokumenty .doc v C:\Docs\In\ do formátu ODF:
    soffice.exe --headless --convert-to odf --outdir C:\Docs\Out C:\Docs\In\*.doc
  • Přidána funkce pro kontrolu asociace výchozího formátu souboru tdf#45735 (Matt K.)
  Nové dialogové okno se zobrazí, pokud nejsou některé formáty souborů ODF asociovány s LibreOffice
  • Přidána nová expertní konfigurace org.openoffice.Office.Common/Load/DetectWebDAVRedirection (ve výchozím nastavení true), která umožňuje zakázat detekci mapované jednotky WebDAV v systému Windows. (přidáno ve verzi 6.4 v tdf#126121), a používá předchozí integrovaný mechanismus přístupu WebDAV systému Windows (který zabraňuje LibreOffice získávat rozšířené informace o dokumentu, ale umožňuje používat některé funkce, jako je ověřování WebDAV založené na souborech cookie, které LibreOffice zatím nativně nepodporuje). tdf#141164 (Mike Kaganski, Collabora)

  Změny API

  • osl_getLocalHostname již nevrací FQDN (fully qualified domain name). Tím se funkce zrychluje, protože funguje bez dotazování na DNS prostřednictvím sítě. (Samuel Mehrbrodt, allotropia) eac00017

  Změny UNO API

  • Z CDOTransferable bylo odstraněno rozhraní XSystemTransferable. Bylo implementováno pouze pro přenositelné objekty v systému Windows; a jeho implementace byla špatná, tudíž nepoužitelná 818a84c4 (Mike Kaganski, Collabora)
  • „Nezlomitelná nulová mezera“ (uno:InsertZWNBSP) byla nahrazena nulovou mezerou „Word Joiner“ (uno:InsertWJ), protože příkaz vkládá znak s kódem U+2060 tdf#140796 (Julien Nabet)
  • Přidán UNO příkaz „uno:PasteTransposed“. Vložit transponované je součástí dialogového okna „Vložit jinak“ a lze jej nyní přímo volat. tdf#102255 (Roland Kurmann)
  • Přidán UNO příkaz „uno:PasteAsLink“. Vložit jako odkaz je součástí dialogového okna „Vložit jinak“ a lze jej nyní přímo volat. tdf#90101 (Roland Kurmann)
  • Vlastnosti pro kompatibilitu Calcu s VBA s názvem Range.Formula a Range.FormulaR1C1 špatně používaly lokalizované výrazy ve vzorcích, chovaly se jako implementacemi vlastností Range.FormulaLocal a Range.FormulaR1C1Local. To fungovalo v anglickém uživatelském rozhraní a národních prostředích, ale ne v přeloženém uživatelském rozhraní nebo s různými oddělovači závislými na národním prostředí. Kvůli tomu nebylo možné importovat dokumenty aplikace Excel, které tyto vlastnosti používaly.
   Místo toho se nyní používají anglické vzorce a oddělovače. Dále jsou vlastnosti Range.FormulaLocal a Range.FormulaR1C1Local implementovány tak, aby používaly lokalizované výrazy ve vzorcích. tdf#141543 (Eike Rathke, Red Hat)
   • Tato změna znamená, že makra vytvořená v LibreOffice a spoléhající se na chybné chování v lokalizovaném neanglickém prostředí, přestanou fungovat. Nápravou je v těchto případech náhrada nastavení vlastností Formula a FormulaR1C1 vlastnostmi FormulaLocal a FormulaR1C1Local.