ReleaseNotes/7.2/da

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.2 and the translation is 100% complete.


  Writer

  Generelle forbedringer

  • Alfabetiske indekser, Indholdsfortegnelser og Brugerdefinerede indekser genererer nu klikbare hyperlinks til Dokumentindekset elementmærker 7685c074 (Michael Stahl, allotropia)
  Writer viser forskellige indekser med musen over et hyperlinks værktøjstip til et dokumentindeks' elementmærke
  • Alle baggrundsudfyldninger kan nu sættes til at dække siden indenfor marginerne eller hele siden 56d8007a (Michael Stahl, allotropia)
  Writer viser sider med BackgroundFullSize til og fra
  • Sidetypografier kan nu have en rendemargin blogindlæg (Miklos Vajna, Collabora)
  Rendemargen i Writer
  • Bibliografiforbedringer: Værktøjstip til indtastningsfelter for bibliografi og klikbare URL'er i bibliografitabellen blogindlæg; referencer til specifikke sider i PDF'er blogindlæg (Miklos Vajna, Collabora)
  Værktøjstip til indtastningsfelter i bibliografi
  Klikbare webadresser i bibliografitabellen
  • Tilføjet etiket- og visitkortpapir (A-One, Hisago, Sanwa Supply, Daiso) data brugt i Japan. Dette arbejde er baseret på data inkluderet i udvidelsen "Default Settings for Japanese", som hovedsageligt blev udviklet af Masahisa Kamataki. baddf594 (JO3EMC, Jun Nogata)
  Japanske varemærker i dialogboksen Etiketter
  • Det Word-kompatible tabelmaleri har nu bedre understøttelse af flettede celler blogindlæg (Miklos Vajna, Collabora)
  • As-char-billeder kan nu have en størrelse større end 65k twips (ca. 116 cm) blogindlæg (Miklos Vajna, Collabora)
  • Når Writer-dokument eksporteres til PDF, er links mellem ankre og fodnoter eller slutnoter (selv hvis de ikke er på samme side) nu tilgængelige i begge retninger 51d1952c 744e1ff19 744e1ff1 (Georgy Litvinov)
  142741 screenshot.png
  • Understøttelse af listeformatstrenge i ODT-filer: lige nu understøttes komplekse nummereringsregler fra DOCX også for ODT 9987b518 (Vasily Melenchuk, CIB)
  • Stavekontrol for indekser er deaktiveret nu (sproget sat til Ingen for afsnitsformatindeks og børn) tdf#143066 (Heiko Tietze, TDF)
  • Billedfiltypen vises nu i dialogboksen Billedegenskaber (Format ▸ Billede ▸ Egenskaber... ▸ Billede), ikke kun dialogboksen Komprimer. tdf#138843 (Shubham Jain)
  • Kommandoen "Ingen liste" er nu tilgængelig i menuen, kontekstmenuen, værktøjslinjen og sidebjælken. tdf#92622 (Anshu)
  Kommandoen "Ingen liste" er nu lettere tilgængelig i menuen, kontekstmenuen, værktøjslinjen og sidebjælken. (fremhævet med rødt på skærmbilledet.)
  • Felter er nu angivet i Navigator-sidebjælken, og brugere kan vælge "Felt" og "Felttype" i værktøjet "Naviger efter". tdf#137741 (Jim Raykowski)
  Felter er angivet i Navigator-sidebjælken og kan bruges i funktionen "Naviger efter", som findes i både sidebjælken og (tilpasset) Find-værktøjslinjen . (fremhævet med røde rektangler.)
  • Et banner vises for at informere om sporede ændringer, der registreres, med mulighed for at afsløre eller skjule den relevante værktøjslinje. d8978605 (László Németh)
  Spor ændringer banner, der tilbyder at afsløre/skjule sporændringer værktøjslinjen, når det er relevant.
  • Tilføjelse og sletning af billeder optages nu af Track Changes. tdf#59463 og tdf#141994 (László Németh)
  Administrer ændringer sidebjælke, der viser sporet tilføjelse og sletning af billeder.
  • Ankertypevælger føjet til dialogboksen rammestil 5951da51 (Miklos Vajna, Collabora)

  Brevfletning

  • Brugeren vil se en advarsel om ikke-eksisterende datakilder i stedet for at producere tomme felter. Der er en knap til at løse problemet. blogindlæg e64dc07c d7d48787 (Gülşah Köse, Collabora)
  Informationslinje for brevfletning
  Advarsel om Mail-merge-dialog

  Hastighed

  • Forbedret font-caching for at fremskynde tekstgengivelsen 3f69ec9a. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Reduceret åbningstid for nogle DOCX-filer tdf#135316 (Noel Grandin, Collabora)

  RDF-metadata i Typografiinspektor

  Typografiinspektor viser ODF 1.2 RDF-metadata af kommenterede tekstområder (tekst:meta), metadatafelter (tekst:meta-felt), afsnit (tekst:p og tekst:h) og bogmærker (tekst:bogmærke-start). dd45df62, 11a4e270, db7ef0a9. (László Németh)

  Typografiinspektor viser skjulte RDF-metadata ved den markørposition, der er knyttet til tekstspænd, afsnit og bogmærker. For kommenterede tekstområder kan listeelementet "Indlejret tekstindhold" vise grænsen for de indlejrede kommenterede tekstområder og metadatafelter.

  Brugerdefinerede farve metadata-feltskraveringer

  Det er muligt at indstille en brugerdefineret skyggefarve for et kommenteret tekstområde eller et metadatafelt, f.eks. til visualisering af metadatakategorier i dokumenteditoren. Ctrl + F8 eller Vis ▸ Feltskraveringer deaktiver/aktiver disse farverige feltskraveringer. tdf#142448 (László Németh)

  Tilpassede farvefeltskraveringer af kommenterede tekstområder og URI'er::LO_EXT_SHADING RDF-skyggefarvedata for den første i Style Inspector. Enhedstest af commit viser pyUNO-brugen af ​​den nye funktion: a8a9b4f4

  Calc

  Generelle forbedringer

  • Tilføjet blandet datoformat "Almindelig år (Era NameWikipedia logo v3.svg)" og "Era Name (Common Year)" for celleformat i japanske lokaliteter. 8362c4b3 (Jun Nogata)
  72 mixed data format.png
  72 traditional japanese monthly name.png
  • HTML-tabeller opført i dialogboksen Eksterne data (Ark ▸ Link til eksterne data...) viser nu tabellens billedtekst for at hjælpe med at identificere dem. tdf#127484 (Andreas Heinisch)
  Calc 7.1 (venstre) og Calc 7.2 (højre). Calc 7.2 viser nu HTML-tabellens billedtekst i dialogboksen Eksterne data.
  • 'Fedt-kors'-markøren blev introduceret. For at aktivere, gå til Funktioner ▸ Indstillinger ▸ Calc ▸ Vis og marker "Tema" (markøren følger ikontemaet); brug System til at beholde den konventionelle pilemarkør. tdf#104169 (Sarabjot Singh, Mesut Çifci) tdf#142499 (Heiko Tietze, TDF)
  'Fedt kryds' markør
  • Dialogboksen Indsæt speciel (Rediger ▸ Indsæt speciel ▸ Indsæt speciel...) er blevet omdesignet, og den nye forudindstillede "Kun formater" blev tilføjet. tdf#134802 (Heiko Tietze, TDF)
  New Paste Special-dialoglayout i LibreOffice Calc 7.2, med ekstra "Kun formater" forudindstillet.
  • Nye muligheder "Vælg kun synlige rækker" og "Vælg kun synlige kolonner" for at fravælge skjulte celler (i menuen Rediger ▸ Vælg). tdf#36466 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Beskrivende statistik (Data ▸ Statistik ▸ Beskrivende statistik...) bruger nu inputområdets kolonneetiketter til at mærke resultaterne. tdf#128018 (Andreas Heinisch)
  Sammenligning af LibreOffice Calc 7.1 (venstre) og 7.2 (højre). Værktøjet Beskrivende statistik genbruger nu kolonneetiketterne for kildeområdet til at mærke den resulterende statistik (røde rektangler i billedet).

  Autofilterforbedringer

  • Calc viser blå rækketal ved rækker, der er filtreret med Autofilter. tdf#89841 (Tünde Tóth, NISZ)
  • Calc fremhæver nu et aktiveret autofilter rullemenu tdf#140955 (Tünde Tóth, NISZ)
  Calc viser nu blå filtrerede rækkenumre og fremhæver et aktivt autofilters rullemenu-pil
  • AutoFilters rullemenuknap skalerer nu svarende til arkets zoomniveau 008c2354 (Szymon Kłos, Collabora)
  • Calc kan nu filtrere efter farve i Autofilter (både cellebaggrundsfarve og tekstfarve), import fra og eksport til OOXML-format understøttes også tdf#76258 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  Du kan vælge at filtrere rækker baseret på tekst/baggrundsfarve
  • AutoFilter-rullemenuen har nu en "Ryd filter"-knap til at rydde alle kriterier (i både rullemenuen og Standardfilter-dialogen). tdf#141559 (Tünde Tóth, NISZ)

  Nye regnearksfunktioner

  Ændrede regnearksfunktioner

  • CELLE() evaluerer nu den øverste, venstre celle i et givet celleområde-argument som anden parameter i stedet for skalare parametres sædvanlige krydsposition, af hensyn til interoperabilitet og overholdelse af ODF OpenFormula standarddefinition. tdf#66409 (Eike Rathke, Red Hat)
  • RAWSUBTRACT() behandler nu argumenter fra venstre mod højre. Tidligere beregnede RAWSUBTRACT(1;2;3;4) 1-4-3-2 som stødt på argumentstakken. Det blev ændret til at beregne 1-2-3-4 i "naturlig" venstre mod højre rækkefølge, som det kan forventes. Dette kan gøre en forskel ligesom i =RAWSUBTRACT(0.3;0.2;0.1;-0.1;-0.2;0.3) hvor resultatet tidligere var 2.77555756156289E-17 (beregnet som (0.3-0.3--0.2 --0.1-0.1-0.2) == (0.0--0.2--0.1-0.1-0.2) samme som =RAWSUBTRACT(0;0.2;0.1;-0.1;-0.2)), for hvor det første resultat nu er 0 (beregnet som (0.3-0.2-0.1--0.1--0.2-0.3)) og =RAWSUBTRACT(0;0.2;0.1;-0.1;-0.2) resultat nu er -2,77555756156289E-17. (Eike Rathke, Red Hat)
  • ROUND() har fjernet sin kunstige begrænsning på den anden parameter (afrundingsposition), for hvilken argumentet tidligere skulle være i intervallet [-20,20], og ellers returnerede funktionen fejl. tdf#136794 (Eike Rathke, Red Hat)
  • IRR() kan nu tage et array for parameteren Værdier. (Det kunne tidligere kun tage et celleområde.) tdf#58585 (Andreas Heinisch)

  Hastighed

  • Forbedret fart for indsættelse af formler med funktionen LOPSLAG tdf#92456 (Noel Grandin, Collabora)
  • Forbedret hastighed på nogle XLSX-filer, der åbner og ruller tdf#130326 (Noel Grandin, Collabora og Caolán McNamara, RedHat)
  • Forbedret hastighed ved filtrering tdf#133878 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedret filåbningshastighed for nogle store XLSX-filer tdf#79049 (Noel Grandin, Collabora)

  Dokumentkonvertering

  • --convert-to csv:... kommandolinje regnearkskonvertering eller eksport filterindstillinger streng accepterer en ny valgfri 12. numerisk parameter, som gør det muligt at eksportere hele dokumentet til individuelle ark .csv-filer eller et specificeret ark. tdf#135762 (Caolán McNamara, Red Hat; Eike Rathke, Red Hat)
   For eksempel:
   soffice --convert-to csv:"Text - txt - csv (StarCalc)" :44,34,UTF8,1,,0,false,sand,falsk,falsk,falsk,-1 sample.ods
   • 0 eller fraværende betyder standardadfærden, første ark fra kommandolinje eller nuværende ark i makrofilterindstillinger, eksporteret til sample.csv
   • -1 for alle ark eksporteres hvert ark til en individuel fil med basisfilnavnet sammenkædet med arknavnet, for eksempel sample-Sheet1.csv, sample-sheet2.csv og sample-sheet3.csv
   • 2 eller ethvert andet 1-baseret tal inden for rækkevidden af ​​antallet af ark for et specifikt ark, her sample-Sheet2.csv

  Impress og Draw

  Generelle forbedringer

  • Beholdningen af standardskabeloner blev opfrisket (tdf#138097 — Det indonesiske LibreOffice-team og Heiko Tietze, TDF):
   • Fjernet: alizarinrød, lyseblå, klassisk-rød, impress, frodiggrøn (introduceret i 4.4)
   • Tilføjet: Candy, Freshes, Elegantgrå , Voksende Frihed, Gul idé
  Candy skabelon
  Freshes skabelon
  Elegant grå skabelon
  voksende Frihed skabelon
  gul Ide skabelon
  • Alle baggrundsudfyldninger kan nu sættes til af dække siden inden for marginerne eller hele siden dda83832 (Michael Stahl, allotropia).
  Impress dialog, der viser det nye afkrydsningsfelt "Baggrund dækker marginer"
  • Forbedre og rette tegningen af ​​stiplede linjer i præsentationstilstand tdf#136957 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Flere kolonner i LibreOffice-tekstbokse et blogindlæg (Mike Kaganski, Collabora)
  Et nyt flersøjlelayout i tekstboksen Impress
  • Verifikation af PDF-signatur er nu baseret på PDFium blogindlæg (Miklos Vajna, Collabora)

  Brugerflade

  • Direkte adgang til dokumentets skaleringsfaktor via statuslinjen i Draw tdf#66470 (Heiko Tietze, TDF)
  Feedback på skaleringsfaktoren gennem kontekstmenuen til ændring i dette dokument
  • Forbedret eksportdialog for PNG og JPG tydeliggør sondringen mellem dimensioner og opløsning. tdf#115464 (Aditya Pratap Singh)
  Den nye PNG/JPG eksportdialog tydeliggør sondringen mellem dimensioner og opløsning.

  Hastighed

  • Forbedre indlæsningstider for dokumenter ved at indlæse store billeder on-demand (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedre diasgengivelseshastigheden ved at forhåndshente store billeder (Luboš Luňák, Collabora)
  • Hurtigere tegning af semi-transparente billeder 5ba5ac94. (Luboš Luňák, Collabora)

  Base

  Diagrammer

  Data Series Labels

  • Det er nu muligt at give dataseriens etiket et serienavn tdf#94235 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  Før: Ingen dataetiketter
  Efter: Dataetiketter er synlige

  "Glidende gennemsnit" Trendline

  • Ved trendlinjen "Løbende gennemsnit" kan typen nu vælges tdf#133423 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
   • Forudgående (standard)
   • Central
   • Gennemsnitsabscisse
  LibreOffice Calc 7.2 viser trendlinjedialogen og et glidende gennemsnit af typen "Gennemsnitlig Abscisse". Det er nu muligt at vælge mellem tre typer: Prior (standard), Central og Gennemsnitlig Abscisse.

  Math

  • Det er nu muligt at skalere kodeindtastningsboksen. se tdf#130654 (Dante DM)
   • Indstillingen er tilgængelig fra ekspertkonfiguration som: org.openoffice.Office.Math.smeditwindowzoom
   • Indstillingen er tilgængelig fra matematik-indstillingspanelet som: Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice Math ▸ Indstillinger ▸ Indtastningsvindue for skaleringskode

  Kerne / Generelt

  • Indbyggede udviklingsværktøjer med en "X-ray" som UNO objektinspektør del1 part2 part3 (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  DevTools - UNO objektinspektør
  • Det er nu muligt at vælge formularfelter i et dokument med Alt + <huskekode>. tdf#139804 (Samuel Mehrbrodt, allotropia)
  • C++-bibliotek anvendt til generering af QR-koder ændret fra qrcodegen til ZXing. tdf#139778 (Akshit Kushwaha)
  • SVM-formatet blev forbedret: Under arbejdet med tdf#127471 faldt jeg over en aldrig identificeret fejl: Når man bruger ScaledText, er eksport til SVM system-afhængig på grund af forskellig intern repræsentation i Font-MetafileAction. Derfor er SVM-indholdet forskelligt alt efter, om det blev skrevet på et Windows- eller et ikke-Windows-system, hvilket leder til fejl, under udveksling af SVM-baserede metafiler mellem disse systemer (detaljer i opgaven ([1]) ). Da SVM til dels bruges som et metafil-format i gemte filer (for eksempel ODF-varianter), førte dette til 'mærkeligt' udseende SWcaledText's. ScaledText bruges heldigvis ikke så ofte, men eksempelvis udstrakt i diagrametiketter, der åbenlyst oftest ramtes af dette. Eftersom SWM er vort eget format, kunne dette forbedres ved at på en baglæns kompatibel måde at tilføje information til SVM-formatet. Efter denne rettelse kan alle nyskrevne SVM-filer nu udveksles mellem LibreOffice-versioner, der indeholder denne rettelse uden denne fejl. For allerede eksisterende filer er dette ikke altid muligt, se detaljer i denne tabel ([2]) (anden halvdel). (Armin Le Grand, allotropia)
  • EMF/WMF-metafilformaterne blev forbedret: Under arbejdet med tdf#127471 og rettelse af SVM-formatet (se ovenfor), fandt jeg også den samme fejl i de EMF/WMF-filer, vi skriver. Disse formater er Windows-specifikke formater, hvilket gør versioner, der er skrevet under Windows, til de gyldige. Vi har ikke adgang til definitionerne til EMF/WMF, så jeg måtte fikse dette på en anden måde. En rettelse er ikke kun vigtig af hensyn til fejlfri dataudveksling mellem LibreOffice-versioner, men også mellem alle slags Windows-programmer, der bruger EMF/WMF som datatype. Efter rettelsen produceres EMF/WMF altid som en Windows-konform form for ScaledText. Dette fører til denne fungerende dataudvekslingstabel. ([3]). (Armin Le Grand, allotropia)
  • Find forkert skrevne gamle EMF/WMF-metafiler: For ikke at skulle acceptere gamle, fejlskrevne filer, tilføjede jeg en slags 'Old-Emf-Wmf-format-detektor', der bruger unøjagtig evaluering og retter gamle filer, når den fra nu af er indlæst i LibreOffice. Det fuldender udvekslingen mellem EMF/WMF-filer, der er skrevet i gamle og nye LibreOffice-versioner: ingen filer skrevet i ældre udgaver mistes eller skal skrives om. Dette er desværre ikke muligt for andre Windows-programmer, så disse EMF/WMF-filer, der er fremstillet i ældre, ikke-Windows LibreOffice-versioner, skal - som en nødløsning - for eksempel indlæses og genskrives i en LibreOffice-version, der indeholder disse rettelser. (Armin Le Grand, allotropia)
  • Forbedringer af linket OLE i dokumenter: indholdet af OLE-data/fil er nu synkroniseret til lagring af værtsdokumentet. Før denne ændring blev OLE-data/fil til et OLE-link altid gemt/ændret, når linket blev ændret ved en deaktivering. Det er uventet og ikke intuitivt fra et bruger-synspunkt. Der var nogle beklagelser fra en bruger, som med vilje *ikke* gemte værtsdokumentet, når han havde ændret OLEen i det - i forventning om, at OLE-data/filen ikke blev berørt og ville være den samme, når den blev indlejret igen. Med denne ændring (se detaljer i tdf#141529) forsinkes ændringen af den linkede OLE (med en midlertidig fil), indtil værtsdokumentet gemmes. Hvis værtsdokumentet lukkes uden lagring (eller pakken bryder ned), bliver den linkede OLE slet ikke gemt/ændret. Dette er mere i overensstemmelse med brugerens forventninger ved ændring af dokumentbundne data. (Armin Le Grand, allotropia)
  • Forskellige rettelser ved brug af den Skia-baserede tegnings-backend. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Rettet gengivelse af CJK-tekst ved brug af den Skia-baserede tegnings-backend. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Tekstbokse har multi-kolonne funktion i alle moduler. Blogindlæg (Mike Kaganski, Collabora)
  • I dialogboksen Sikkerhedsindstillinger fjerner du nu navne og datoer fra kommentarer og sporede ændringer, hvis du vælger "Fjern personlige oplysninger ved lagring". 12da70. (László Németh, NISZ)

  Hastighed

  • Forbedret tekstgengivelseshastighed ved brug af skrifttype tilbagefald 7439cabc. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedret interaktivitet af langsomme tegneoperationer med gentagne brugerinput d3b498cc. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forskellige forbedringer af tegnehastigheden ved brug af den Skia-baserede tegne-backend. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedre dokumentindlæsningshastigheden ved at bruge zlib-optimeret crc32 85ed3a47. (Luboš Luňák, Collabora)
  • Forbedret byttehastighed og hukommelsesforbrug af grafik (Tomaž Vajngerl, Collabora)

  LibreOffice Hjælp

  Filtre

  Forbedringer af DOC-import/eksportfiltret

  • DOC-import: det var fast kapitelnummerering tdf#94326 (Justin Luth)
  • DOC-import: det var fast Z-rækkefølge af objekter tdf#120761 (Justin Luth)
  • DOC-import: det blev rettet en eller anden DOC-fil i 64 bit system tdf#139495 (Justin Luth)
  • DOC-eksport: det blev rettet et tab af konturniveauet tdf#81705 (Justin Luth)

  Forbedringer af DOCX-import/eksportfiltret

  • DOCX: import kasserede sidehoveder/sidefødder. Tidligere tabtes de inaktive DOCX-sidehoveder /sidefødder under importen.Nu kan de genskabes ved deaktivere indstillingerne "Samme indhold på venstre og højre sider" og "Samme indhold på første side" i Sidehoved- og Sidefod-ruderne i Sidetypografien. Dette for at forbedre interoperabiliteten med andre kontorpakker, for eksempel at understøtte DOCX-tekstdokumenters skabeloner bedre. tdf#141158 (Attila Bakos, NISZ)
  • DOCX: eksporter INGEN baggrund til ParaBackColor. tdf#140336 (Justin Luth)
  • DOCX: ordnet tabte tabeller i fodnoter og slutnoter ved at konvertere dem til flydende tabeller under import, og fjerne egenskaben flydende ved DOCX-eksporten. tdf#95806, tdf#125877, tdf#141172 (László Németh, NISZ)
  • DOCX-eksport: gem sidehoved-billede en gang. Writer plejede at dumpe den samme billedfil lige så mange gange som den optrådte i forskellige sidehoveder eller sidefødder, og pustede .docx-filens størrelse op. tdf#118535 (Dániel Arató, NISZ)
  • DOCX-tabelimport: ordnet ekstra sideskift. tdf#140182 (Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX: ordnet håndtering af effektomfang overfor linjelængde. tdf#138895 (Miklos Vajna, Collabora)
  • DOCX-eksport: sæt fnug før feltmærkets begyndelse i sin egen kørsel. 3eced2d5 (Michael Stahl, allotropia)
  • DOCX-import: ordnet manglende tblPrEx-kant i de første tabelceller. Nu er en ny celles egenskabs-sæt en kopi af tabellens undtagelses-egenskabssæt for tabelrækken, som nødvendigt for importen af nedarvning af tabeltypografien. tdf#140957 (László Németh, NISZ)
  • DOCX-eksport: skriv altid titelsiden i egenskabssektionen. Selv hvis sidebeskrivelsen ikke er sat, bør vi forsøge at mærke titelsiden, fordi kædning af to sidetypografier ikke kan virke ved fortløbende sektioner. tdf#124678 (Vasily Melenchuk, allotropia)
  • DOCX-eksport: ordnet manglende sideskift. Når et tomt afsnit havde både sideskift og sektionsskift, blev kun sektionsskiftet eksporteret til DOCX, og ikke sideskiftet, mens MSO behøver det for at kunne vise alle sideskift. tdf#121666 (Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX-import: ordnet rammeretning. Rammer plejede at blive importeret med 0-rotation, endda selv om et w:textDirection-mærke (tag) utvetydigt behøvede en ikke-standard orientering.tdf#97128 (Dániel Arató, NISZ)
  • DOCX import: ordnet langsom import af slutnoter ved kun en at parse endnotes.xml én gang i stedet for at parse igen og igen efter hver slutnote. Dette var et alvorligt hastighedsproblem for dokumenter med hundreder af slutnoter, hvor import af slutnoter tog minutter i stedet for sekunder. tdf#76260, tdf#120351 (László Németh, NISZ)
  • DOCX: ordnet sidemarginer importeret som kantpolstring. Forsøg på at importere ikke-eksisterende "ingen" kanter på w:pgBorders nul-sidemarginer og fjernet deres værdier for kantpolstring. tdf#74367 (Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX-import: bevar formateringen af CREATEDATE-felter. Dokumentetets oprettelsesdato ændres faktisk ikke, så vi kan kun miste den, hvis feltets cachede resultat ikke bevares. tdf#134592 (Miklos Vajna, Collabora)
  • DOCX-tabelimport: ordnet zero para top margin, når der kun var angivet w:beforeAutospacing=0, men ikke PARA_TOP_MARGIN (se default_spacing = -1 i behandling af LN_CT_Spacing_beforeAutospacing). tdf#137655 (László Németh, NISZ)
  • DOCX: Tilføjet import/eksport-understøttelse af hebræisk/arabiske nummereringstyper tdf#141341 (Justin Luth)
  • DOC-eksport: det blev rettet et tab af konturniveauet tdf#81705 (Justin Luth)
  • DOCX-eksport: stop med at duplikere ting i udskudt tekst tdf#134951 (Justin Luth)
  • DOCX: import og eksport Løst tilstand af kommentarer tdf#122222 (Mike Kaganski, Collabora)
  • DOCX-eksport: Ret manglende ramme på rammen tdf#131420 (Nagy Tibor og Attila Szűcs, NISZ)
  • DOCX-import: fix rammepositioner for gamle dokumenter ved at begrænse AddFrameOffsets-kompatibilitetsmuligheden for dokumenter oprettet af MSO 2010 eller ældre. tdf#138782 (Attila Bakos, NISZ)
  • DOCX: eksporter skjulte (delte) sidehoveder/fødder. tdf#69635 (Dániel Arató, NISZ)
  • DOCX: importer sporændringer af inline-billeder tdf#128913 (László Németh, NISZ)
  • DOCX-import: reparer mistet søjlebrud ved former. Kolonneskiftet blev flyttet til naboformen under den første import og elimineret under den anden import, hvorved tekstlayoutet med 2 kolonner mistede. Som en løsning kan du dele afsnittet og flytte kolonneskiftet til et nyt afsnit. tdf#121659 (Attila Szűcs og Tibor Nagy fra NISZ og Justin Luth)
  • DOCX: understøtter sletning af sporet tabel (række). tdf#79069 (László Németh, NISZ)
  • DOCX c15: TabOverMargin ikke længere sandt i 2013+ tdf#142404 (Justin Luth)
  • DOCX-import: fix forankret obj-position med to-char og TEXT_LINE tdf#139915 (Miklos Vajna, Collabora)
  • DOCX-import: forbedringer til indrykning af første linje i lister tdf#132752 (Vasily Melenchuk, allotropia)

  Forbedringer af RTF-filteret

  • RTF-import: ret for lille grafikstørrelse, når både picwgoal og picw er angivet 490450c7 (Miklos Vajna, Collabora)

  Forbedringer af XLSX import/eksport-filtret

  • XLSX-import: sæt filtreret flag for rækker, der er skjult af Autofilter for at understøtte filtreringsresultatet. Modsat ODS og XLS, skelner XLSX ikke mellem filtrerede og manuelt skjulte rækker og - uden denne rettelse - heller ikke en kopi af de ikke-opdaterede data i den hentede filtrering, indeholdt i de skjulte rækker. tdf#99913 (Tünde Tóth, NISZ)
  • XLSX-import: ordnet mistede afrundede filterværdier i det synlige celleformat (for eksempel afrundede værdier) i stedet for de oprindelige værdier (til redigering). Autofilters pop-up-vindue viser elementer i overensstemmelse med det synlige celleformat (for eksempel 1.0 i stedet for 1.01 eller 0.99), men grupperer dem stadig baseret på "redigeringsformatet" (for eksempel ikke-afrundede værdier, som var synlige under redigeringen), det vis sige, at der kunne være gentagne værdier i filtreringsbetingelser (for eksempel to indstillinger "1.0" og "1.0" i stedet for 1.01 og 0.99). tdf#140968, tdf#140978 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX-import: ordnet manglende dato/klokkeslæt-filtre ved at konvertere streng-repræsentation af dato/klokkeslæt-data til ISO 8601 (med et mellemrum i stedet for T) dato/klokkeslæt til at erstatte landestandard-afhængig adfærd under filtrering af daro/klokkeslæt. tdf#137626 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX-import: anvend mere end 8 filtre i OOXML-autofilter-import ved at fjerne den kunstige grænse (som lignede grænsen for betingelser, håndteret af standard-filtret i LO, men ikke autofiltret). Nu vælger autofiltrets pop-up-menu ikke altid alle elementer, hvis dokumentet indeholdt mere end 8 valgte elementer der. tdf#140469 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX-import: ordnet betinget formatering i det samme celleområde. Flere betingede formateringsregler i det samme celleområde blev ukorrekt importeret på grund af deres (forskellige) prioriteter og operatorer. tdf#139928 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX-eksport autofilterede datokolonner. Eksporter XML_dateGroupItem, XML_year, XML_month, XML_day, XML_dateTimeGrouping baseret på OOXML-standarden. tdf#139809 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX-eksport: ordnet spredning af betingede typografier. Kørselstids oprettede typografier “ExtConditionalStyle_N N” til udvidede betingede typografier blev skrevet tilbage til XLSX-filen og forlængede listen over celletypografier ved hver gem-genindlæs med ubrugte typografier. tdf#139167 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX-import: ordnet autofiltrerede datokolonner ved at importere dateGroupItem. tdf#116818 (Balazs Varga, NISZ)
  • XLSX-eksport: ordnet tabte filnavne i ændrede links. tdf#138832 (Attila Szűcs, NISZ)
  • XLSX-eksport: ordnet roterede billeders placering tdf#139258 (Szabolcs Toth, NISZ)
  • XLSX-import: ordnet den betingede formateringsregel af typen "Formula is", når formlen indeholder en reference til et andet regneark. tdf#113013 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX: fix "begynder/slutter med" betinget formatering ved brug af "Given tekst"-type og cellereference. tdf#120749 tdf#139394 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX-eksport: ordnet den betingede formatering "indeholder" under brug af typen "Given tekst" med cellereference i stedet for en fast streng. Også ordnet "ikkeIndeholderTekst" og forberedt rettelse af betingelser af typerne "begynderMed", "slutterMed" og "udtryk". tdf#139021 (Nagy Tibor, NISZ)
  • XLSX-import: skjul skjult navngivet område af autofilter. tdf#127301 (Balazs Varga, NISZ)

  Forbedringer af PPTX-import-/eksportfiltret

  • PPTX-import: ordnet WordArt-effekterne textDeflate og textInflateTop. Disse effekter var mappet ukorrekt, hvilket resulterede i manglende visning og efter en ODP-rundtur ændrede effekter. tdf#125560 (Gabor Kelemen, NISZ and Regina Henschel)
  • PPTX-import: ordnet manglende hyperlink-farver. tdf#137367 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX-tabeleksport: ordnet lodret justering. tdf#131905 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX wordart 3D, tilføjet sp3d. tdf#140865 (Regina Henschel)
  • Skygge til tabeller fra PPTX i Impress. blogindlæg (Miklos Vajna, Collabora)
  Tabelskygge i Impress fra PPTX
  • Importer understøttelse af grafik beskåret i brugerdefineret geometri. blogindlæg db39b68c (Gülşah Köse, Collabora)
  Brugerdefineret geometrisk beskæring
  • Importer understøttelse af beskæringsposition af den brugerdefinerede beskårne grafik. blogindlæg ccdee8ee (Gülşah Köse, Collabora)
  Beskæringsposition for den tilpassede beskårne form
  • Importer understøttelse af gråtoneeffekt af den tilpassede beskårne grafik.blogindlæg b7189e1a (Gülşah Köse, Collabora)
  Gråtoneeffekt på tilpasset beskåret form
  • Importer understøttelse af spejleffekt af den brugerdefinerede beskårne grafik. blogindlæg 62ee7fdc(Gülşabah Köse, Collabora)
  spejleffekt på tilpasset beskåret grafik
  • Importer understøttelse af tilpassede strækværdier for den tilpassede beskårne grafik.blogindlæg 2c96bd26(Gülşah Köse, Collabora)
  tilpassede strækværdier for brugerdefinerede beskårne billeder
  • PPTX eksport: rettet pladsholdere. Tomme pladsholdere blev eksporteret som hvide tomme brugerdefinerede former og mistede deres synlighed og anvendelighed. tdf#111903, tdf#137152 (Attila Bakos, NISZ)
  • PPTX-import: rettet internt hyperlink til dias. Interne hyperlinks gik tabt, hvis de henviser til dias ved hjælp af deres navne. tdf#65724 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX eksport: rettet interne hyperlinks eksporteret som eksterne ved et uheld: efter genindlæsning af den dårlige eksport, klik på hyperlinket åbnede den samme fil i et andet dokument, fordi det eksporterede link også indeholdt den fulde filnavnreference i stedet for diasnavnet, iht. OOXML Relationship TargetMode="Ekstern". tdf#54037 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX-import: repareret duplikeret diasnavn. tdf#103347 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX-animation: eksporter repeatCount tdf#124457 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX: rettelse af tilpasset diasshow importeres ikke tdf#131390 (Nagy Tibor, NISZ)
  • PPTX: Rettet manglende tilpasset diasshoweksport tdf#125071 (Nagy Tibor, NISZ)

  Forbedringer af WMF/EMF-filtre

  • Tilføjet understøttelse af import af WMF- og EMF-billeder, genereret af LTspiceWikipedia logo v3.svg tdf#53004 tdf#142495 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  Vektorbillede oprettet af LTspice XVIIWikipedia logo v3.svg og åbnet i LibreOffice 7.2
  • Tilføjet understøttelse af import af EMF-billeder, skabt af CATIAWikipedia logo v3.svg tdf#55007 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  Billede eksporteret af CATIA V5Wikipedia logo v3.svg og åbnet i LO
  • Tilføjet understøttelse af import af EMF-filer genereret af ESRI ArcMap 2004Wikipedia logo v3.svg tdf#128199 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • EMF implementer PAINTRGN record support tdf#55058 (Bartosz Kosiorek)
  • EMF: forbedre ydeevnen af ​​FILLRGN, PAINTRGN, EXTSELECTCLIPRGN records tdf#142745 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • WMF EMF forbedre RestoreDC-post i henhold til MS-specifikationen tdf#142567 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • EMF: Tilføj rotationsunderstøttelse for INTERSECTCLIPRECT, ARC, ARCTO, CHORD, PIE og ROUNDRECT tdf#55058 tdf#141982 tdf#142139 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • EMF forbedre visning af ARC, CHORD og PIE tdf#55007 tdf#142263 tdf#142268 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • WMF: Tilføjet støtte til valg af farver fra paletten tdf#117957 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • WMF/EMF: Repareret tegning af linjer med forskellig bredde tdf#112603 tdf#142014 tdf#142139 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • WMF: Tilføjet implementering af BitBlt- og StretchBlt-poster tdf#55058 tdf#142722 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • WMF: Bevaret både ikke-EMF+ og EMF+ tegningskommandoer under en indlæs/gem tur/retur 6b349bcc. (Luboš Luňák, Collabora)
  • EMF+: Tilføjet børste-støtte til DrawString-optager tdf#142975 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)
  • EMF+ Tilføjet tilpasningsstøtte til DrawString tdf#142995 tdf#142997 tdf#143076 (Bartosz Kosiorek, Valek Filippov - QA)

  Forbedringer af SVG-filter

  • Et dias med en tilpasset baggrund er nu eksporteret korrekt fd84bce8 (Marco Cecchetti, Collabora).
  • Det er muligt at eksportere et dias med en bitmap som baggrund 3d008f3b (Marco Cecchetti, Collabora).
  • Baggrunden eksporteres på en optimeret måde. Hvis flere dias deler samme bitmap som baggrund, eksporteres bitmap kun én gang. På samme måde, hvis en baggrund består af fliser, hvor alle fliser er den samme bitmap, eksporteres bitmappet kun én gang. Den samme forbedring er blevet tilvejebragt for baggrunde lavet med mønstre eller luger 66f88211 (Marco Cecchetti, Collabora).

  GUI

  Generelt

  • Ny kommando pop-up HUD ("Heads-up display") til at søge efter og udføre handlinger. Den kan startes med menuen Hjælp ▸ Søgekommandoer eller genvejen ⇧ Shift + Esc. tdf#91874 blog (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  Kommando pop-up
  • Global værktøjslinjelås kan nu slås fra via Vis ▸ Værktøjslinjer tdf#131817 (Heiko Tietze, TDF)
  • Alternativt Funttioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Applikationsfarver-tema 'LibreOffice mørk' tilføjet. tdf#141986 (Heiko Tietze, TDF)
  Applikationsfarver med 'LibreOffice mørk'-tema

  Ikontema

  Dialoger

  • Skabelondialogen har en listevisning. Du kan sortere skabeloner efter navn, kategori, dato, moduler, størrelse osv. tdf#104154 (Vert D.)
  Dialogen Skabeloners listevisning
  • Fil ▸ Egenskaber... ▸ Generelt ▸ Placering er nu et klikbart link til mappen, i tilfælde af lokale filer tdf#135896 (Heiko Tietze, TDF)

  Sidepanel

  • Fontwork-panel blev tilføjet. (Szymon Kłos, Collabora)
  Fontwork-sidebar.png

  Notebooklinje

  • Nu er det nemmere at finde typografi ved hjælp af den nye typografivælger, der kan rulles (Szymon Kłos, Collabora)
  Nbstyles.gif

  Lokalisering

  Nye sprog/lokaliseringer med landestandarder

  Tilgængeligt som standard dokumentsprog og til lokalitetsspecifik formatering.

  • Engelsk (Danmark) {en-DK}. (Eike Rathke, Red Hat)
   Brug af ',' komma-decimalseparator og '.' punkt-gruppeseparator.
   ISO 8601 dato(+tid) formater.
   Arver kalender fra {en-GB} (uge-1stuge=4 først_ugedag=2).
   Valuta DKK 'kr.' symbol.
   Sekundær valuta EUR '€' symbol.

  Flere sprog på listen over sprog

  Tilgængelige for teksttilskrivning.

  • Pali Thai {pi-Thai} på listen over sprog med komplekst tekstlayout. tdf#139607 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Cabécar {cjp-CR} og Bribri {bzd-CR}. tdf#138839 (Eike Rathke, Red Hat)
  • Sesotho {st-LS} (som talt i Lesotho). (Eike Rathke, Red Hat)

  Forbedringer af korrekturværktøjer og sprogunderstøttelse

  • Esperanto retskrivningsordbog og synonymordbog (Carmen Bianca Bakker, András Tímár)
  • En større opdatering af tjekkisk staveordbog: tusindvis af ord er blevet tilføjet (baseret på hyppigheden af ​​manglende ord i korpus), ændret (rettelser af forkerte former) eller fjernet (inklusive sjældent brugte korrekte former, der kan forveksles med forkert indtastede formularer). For flere detaljer på tjekkisk, se dette blogindlæg eller README-filen . (Miroslav Pošta, forpligtet af Stanislav Horáček)
  • [NatNum12] nummerformatkode-modifikatoren understøtter nu alle dag- og månedsnavne, forkortede eller fulde eller initialer, med dens øvre, nederste, brug store bogstaver og titel søgeord. Søgeordet nedre er nyt, se også tdf#128314. (Eike Rathke, Red Hat)
   • Eksempler:
    • [NatNum12 MMM=øvre]MMM-DD viser formatet JAN-01
    • [NatNum12 MMMM=lower]MMMM viser formatet januar
    • [NatNum12 MMMM=capitalize]MMMM viser formatet januar (ment til lokaliteter, hvor månedens navn kun er med små bogstaver)
   • Bemærk, at ingen af ​​NatNum12-modifikatorreglerne og staveindstillingerne kan eksporteres til Excel eller Word eller andre filformater end ODF (OpenDocument Format).

  Script-arbejde

  ScriptForge-bibliotekerne

  En udvidelses-bar og robust samling af makroscript-ressourcer til LibreOffice, der kan påberåbes fra brugerbaserede eller Python-scripts. (Jean-Pierre Ledure)

  Bibliotekerne eksponerer i alt 21 tjenester med hver en masse metoder og egenskaber.

  Nyt i LibreOffice 7.2:

  • DialogControl-tjenesten understøtter trækontroller, herunder hændelserne OnNodeSelected og OnNodeExpanded.
  • Dokumenthåndteringsdelen er beriget med de nye Form- og FormControl-tjenester. En formular og dens underformularer kan være placeret i et Base-, Writer- eller Calc-dokument.
  • Hele sættet af tjenester (bortset fra de funktioner, der er bedre håndteret af Python indbygget) er gjort tilgængelige for Python-scripts med identisk syntaks og adfærd som i Basic. Derudover leveres et sæt metoder, der er kompatible med deres enslydende grundlæggende indbyggede funktioner (MsgBox, CreateUnoService, ...). ScriptForge integrerer også APSO-shell-konsollen og leverer den tidligere installation af APSO-udvidelsen.
  • Den engelske version af dokumentationen til ScriptForge-bibliotekerne (7.2) er blevet fuldt integreret i LibreOffice-hjælpesiderne (https://help.libreoffice.org/7.2/en-US/text/sbasic/shared/03/lib_ScriptForge.html?DbPAR=BASIC). Deres oversættelse til andre sprog er i gang. (Alain Romedenne, Rafael Lima)

  BASIC

  • Funktionerne InStr og Replace understøtter nu operationen, der ikke skelner mellem store og små bogstaver, for ikke-ASCII-tegn ved brug af applikationens lokalitet. tdf#139840 og tdf#132389 (Andreas Heinisch)
  • Eksport af en makro under Fil ▸ Eksport Basic, skriver den resulterende *.bas-fil ved hjælp af UTF-8-tegnsættet inklusive styklisten. Import af en makro under Fil ▸ Import Basic, kontrollerer om styklisten er til stede, og beslutter om *.bas-filen skal importeres ved hjælp af systemet eller UTF-8-tegnsættet. tdf#139196 (Andreas Heinisch)

  Python

  • Python-versionen, der blev leveret med LibreOffice, er blevet opgraderet til 3.8.10 c22fc8 (Jan-Marek Glogowski, CIB)

  Funktionsfjernelse / forældelse

  • OpenGL-baseret tegningskode er blevet fjernet til fordel for Skia/Vulkan. (Luboš Luňák, Collabora)

  Platformskompatibilitet

  Mac

  Windows

  • Du kan nu bruge jokere, for eksempel under konvertering af dokumenter fra kommando-linjen tdf#48413 (Deborah Barkley-Yeung)
  For eksempel konverterer følgende kommando alle dokumenter med .doc-udvidelsen i mappen C:\Docs\In\ til ODF- format:
    soffice.exe --headless --convert-to odf --outdir C:\Docs\Out C:\Docs\In\*.doc
  • LibreOffice kan nu kontrollere standard filformattilknytning for ODF-formater ved opstart tdf#45735 (Matt K.)
  En ny dialogboks, hvis nogle ODF-filformater ikke er knyttet til LibreOffice
  • Tilføjet en ny ekspertkonfiguration org.openoffice.Office.Common/Load/DetectWebDAVRedirection (sand som standard), deaktivering, hvilket gør det muligt at deaktivere registreringen af ​​WebDAV-tilknyttet drev på Windows (tilføjet i tdf#126121 i version 6.4), og brug den tidligere Windows indbyggede WebDAV-adgangsmekanisme (som forhindrer LibreOffice i at få udvidet information om dokumentet, men tillader at bruge nogle funktioner som cookie-baseret WebDAV-godkendelse, som endnu ikke understøttes af LibreOffice indbygget) tdf#141164 (Mike Kaganski, Collabora)

  API-ændringer

  • osl_getLocalHostname returnerer ikke længere et FQDN (fuldt kvalificeret domænenavn). Dette fremskynder funktionen, da den fungerer uden at forespørge DNS via netværket. (Samuel Mehrbrodt, allotropia) eac00017
  • osl_demultiplexSocketEvents og dens supportfunktionalitet er forældet, uden en udskiftning af C/C++ i UNO'et, vil den muligvis blive fjernet fra C/C++. senere version. 0a126b4c

  UNO API-ændringer

  • Brugerfladen XSystemTransferable er fjernet fra CDOTransferable. Den var kun implementeret til objekter, der kan overføres under Windows; og implementeringen af den var forkert, så den var på enhver måde ubrugelig 818a84c4b232518780ff12415a6dad50b3625d5d (Mike Kaganski, Collabora)
  • Erstat "No-width No Break" (uno:InsertZWNBSP) med "Ordforbinder" (uno:InsertWJ), da den indsætter U+2060-tegn tdf#140796 (Julien Nabet)
  • UNO-kommandoen "uno:PasteTransposed" tilføjes. Paste Transposed er en del af "Paste Special"-dialogen og kan nu kaldes direkte. tdf#102255 (Roland Kurmann)
  • UNO-kommandoen "uno:PasteAsLink" tilføjes. Indsæt som link er en del af "Indsæt speciel"-dialogen og kan nu kaldes direkte. tdf#90101 (Roland Kurmann)
  • Calc/VBA-kompatibilitet Range.Formula og Range.FormulaR1C1-egenskaberne brugte tidligere fejlagtigt lokaliserede form-udtryk, som om de var Range.FormulaLocal og Range.FormulaR1C1Local-implementeringer. Det fungerede i en engelsk brugerflade og lokaliseringer, men ikke i oversatte brugerflade eller med forskellige lokaliserings-afhængige skilletegn, importerede Excel-dokumenter med disse egenskaber slog fejl her.
   I stedet bruger de nu engelske formeludtryk og skilletegn. Derudover er Range.FormulaLocal og Range.FormulaR1C1Local implementeret til at bruge lokaliserede formeludtryk. tdf#141543 (Eike Rathke, Red Hat)
   • Denne ændring betyder, at makroer, der er oprettet i en LibreOffice, der hvilede på den fejlagtige adfærd i et lokaliseret ikke-engelsk miljø, vil ophøre med at virke. Midlet i disse tilfælde er at erstatte Formula og FormulaR1C1-attributter med FormulaLocal og FormulaR1C1Local.