Documentatie/Calc-functies/BOOGCOSH

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ACOSH and the translation is 100% complete.


  Functienaam:

  BOOGCOSH

  Categorie:

  Wiskundig

  Samenvatting:

  Berekent de inverse cosinus hyperbolicus (arcosh) van een reëel getal. De geretourneerde waarde is niet-negatief en wordt uitgedrukt in radialen.

  Syntaxis:

  BOOGCOSH(Getal)

  Retourneert:

  Retourneert een reëel getal in het bereik [0, ) dat de inverse cosinus hyperbolicus is van Getal in radialen.

  Argumenten:

  Getal is een reëel getal in het bereik [1, ∞), of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, waarvan de inverse cosinus hyperbolicus moet worden berekend.

  • Als Getal niet numeriek is, dan rapporteert BOOGCOSH als fout#WAARDE!.
  • Als Getal buiten het bereik [1, ∞) ligt, rapporteert BOOGCOSH als fout (Fout:502).

  Aanvullende details:

  De formule voor de inverse cosinus hyperbolicus van x is:

  [math]\displaystyle{ \operatorname{arcosh}(x) = \ln\left (x+\sqrt{(x^2-1)}\right ) }[/math]

  Onderstaande afbeelding illustreert de functie BOOGCOSH.

  Functie BOOGCOSH

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =BOOGCOSH(1) Inverse cosinus hyperbolicus van 1. 0
  =BOOGCOSH(COSH(4)) Inverse cosinus hyperbolicus van cosinus hyperbolicus van 4. 4
  =BOOGCOSH(D1) waarbij cel D1 de waarde 1,5 bevat. Inverse cosinus hyperbolicus van 1,5. 0,962423650119207

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  BOOGCOTH

  BOOGSINH

  BOOGTANH

  COSH

  ODF standaard:

  Section 6.16.4, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  ACOSH