Dokumentace/Výpočetní funkce/COT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/COT and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  COT

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Vypočítá trigonometrický kotangens (cot) úhlu vyjádřeného v radiánech.

  Syntaxe:

  COT(Číslo)

  Vrátí:

  Vrátí reálné číslo, které je trigonometrickým kotangens daného úhlu.

  Argumenty:

  Číslo je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo, tedy úhel v radiánech, jehož trigonometrický kotangens se má vypočítat.

  • Pokud Číslo není číselná hodnota, pak COT zahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud Číslo je rovno nule, pak COT zahlásí chybu #NUM!.

  Další detaily:

  Pokud je daný úhel vyjádřen ve stupních, buďto vynásobte PI()/180, nebo použijte funkci RADIANS pro převod na radiány.

  Vzorec pro trigonometrický kotangens x je:

  [math]\displaystyle{ \cot (x)~=~ \frac{1}{\tan(x)} ~=~\frac{\cos(x)}{\sin(x)} }[/math]

  Kotangens jakéhokoliv celočíselného násobku π t.j. {......-2π, -π, 0, π, 2π.....} není definován. Proto COT hlásí chybu, když je jeho argument roven 0. Nicméně kvůli nevyhnutelné nepřesnosti při numerickém vyjádření π COT nehlásí chyby pro jiné hodnoty argumentu. Je třeba mít na zřeteli, že pro nenulové celočíselné násobky π COT vrátí velké kladné nebo záporné hodnoty.

  Funkce COT je znázorněna na obrázku níže.

  Funkce COT

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =COT(1) Trigonometrický kotangens 1 radiánu. 0,642092615934331
  =COT(D1), kde buňka D1 obsahuje číslo -0,5. Trigonometrický kotangens -½ radiánu. −1,83048772171245
  =COT(PI()/4) Trigonometrický kotangens π/4 radiánů. 1
  =COT(RADIANS(60)) Trigonometrický kotangens úhlu 60° po provedeném převodu úhlu ze stupňů na radiány. 0,577350269189626
  =DEGREES(ACOT(COT(RADIANS(60))) Úhel 60° je převeden na radiány, je spočten jeho kotangens, poté je vypočítán inverzní kotangens této hodnoty a nakonec je výsledek převeden zpět na stupně. 60

  Související funkce LibreOffice:

  ACOT

  COS

  CSC

  SEC

  SIN

  TAN

  ODF standard:

  Sekce 6.16.21, část 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  COT od verze 2013.