Documentation/Calc-functies/COT

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/COT and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎españolFunctienaam:

COT

Categorie:

Wiskundig

Samenvatting:

Berekent de trigonometrische cotangens (cot) van een hoek uitgedrukt in radialen.

Syntaxis:

COT(Getal)

Retourneert:

Retourneert een reëel getal dat de trigonometrische cotangens is van de opgegeven hoek.

Argumenten:

Getal is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, de hoek in radialen waarvan de trigonometrische cotangens moet worden berekend.

  • Als Getal niet-numeriek is, dan rapporteert COT als fout #WAARDE!.
  • Als Getal gelijk is aan 0, dan rapporteert COT als fout #GETAL!.

Aanvullende details:

Als uw hoek wordt uitgedrukt in graden, vermenigvuldig dan met PI()/180 of gebruik de functie RADIALEN om om te zetten in radialen.

De formule voor de trigonometrische cotangens van x is:

[math]\displaystyle{ \cot (x)~=~ \frac{1}{\tan(x)} ~=~\frac{\cos(x)}{\sin(x)} }[/math]

Wiskundig gezien is de cotangens van elk geheel veelvoud van π, d.w.z. {......-2π, -π, 0, π, 2π.....} niet gedefinieerd. Om deze reden rapporteert COT een fout wanneer het argument gelijk is aan 0. Vanwege de inherente onnauwkeurigheid bij het weergeven van π numeriek rapporteert COT geen fouten voor andere argumentwaarden. Houd er rekening mee dat COT grote positieve of negatieve resultaten zal opleveren voor gehele waarden van π die niet nul zijn.

Onderstaande afbeelding illustreert de functie COT.

Functie COT

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=COT(1) Trigonometrische cotangens van 1 radiaal. 0,642092615934331
=COT(D1) waarbij cel D1 het getal -0,5 bevat. Trigonometrische cotangens van -½ radiaal. -1,83048772171245
=COT(PI()/4) Trigonometrische cotangens van π/4 radialen. 1
=COT(RADIALEN(60)) Trigonometrische cotangens van 60°, na eerst de hoek te hebben omgezet van graden naar radialen. 0,577350269189626
=GRADEN(BOOGCOT(COT(RADIALEN(60))) Een hoek van 60° wordt omgezet in radialen, de cotangens wordt genomen, vervolgens wordt de inverse cotangens van die waarde berekend en tenslotte wordt het resultaat weer omgezet in graden. 60

Gerelateerde LibreOffice-functies:

BOOGCOT

COS

COSEC

SEC

SIN

TAN

ODF standaard:

Section 6.16.21, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

COT