Dokumentace/Výpočetní funkce/TAN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/TAN and the translation is 100% complete.


  Název funkce:

  TAN

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Vypočítá trigonometrický tangens (tan) úhlu vyjádřeného v radiánech.

  Syntaxe:

  TAN(Číslo)

  Vrátí:

  Vrátí reálné číslo, které je trigonometrickým tangens daného úhlu.

  Argumenty:

  Číslo je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo, tedy úhel v radiánech, jehož trigonometrický tangens se má vypočítat.

  • Pokud není Číslo číselná hodnota, pak TAN hlásí chybu #VALUE!.

  Další detaily:

  Pokud je daný úhel vyjádřen ve stupních, buďto vynásobte PI()/180, nebo použijte funkci RADIANS pro převod na radiány.

  Vzorec pro trigonometrický tangens x je:

  [math]\displaystyle{ \tan(x)~=~\frac{1}{\cot(x)}~=~\frac{\sin(x)}{\cos(x)} }[/math]

  Tangens jakéhokoliv lichého násobku π/2, t.j. {......-3π/2, -π/2, π/2, 3π/2.....} není definován. Nicméně kvůli nevyhnutelné nepřesnosti při numerickém vyjádření π TAN nehlásí chyby pro hodnoty argumentu, které jsou blízké. Je třeba mít na zřeteli, že pro liché násobky π/2 TAN vrátí velké kladné nebo záporné hodnoty.

  Funkce TAN je znázorněna na obrázku níže.

  Funkce TAN

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =TAN(1) Trigonometrický tangens 1 radiánu. 1,5574077246549
  =TAN(D1), kde buňka D1 obsahuje číslo -0,5. Trigonometrický tangens -½ radiánu. 0,54630248984379
  =TAN(PI()/4) Trigonometrický tangens π/4 radiánů. 1
  =TAN(RADIANS(45)) Trigonometrický tangens 45° po provedeném převodu úhlu ze stupňů na radiány. 1
  =DEGREES(ATAN(TAN(RADIANS(60))) Úhel 60° je převeden na radiány, je spočten jeho tangens, poté je vypočítán inverzní tangens této hodnoty a nakonec je výsledek převeden zpět na stupně. 60

  Související funkce LibreOffice:

  ATAN

  ATAN2

  COS

  COT

  CSC

  SEC

  SIN

  ODF standard:

  Section 6.16.69, Part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  TAN