Frequently asked questions - General

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | General
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Faq/General/116 and the translation is 31% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎français • ‎italiano


Kontrola pravopisu nefunguje!

Pokud při psaní slova s pravopisnou chybou není toto slovo podtrženo červenou vlnovkou, je třeba zkontrolovat následující:

Pokud k tomu dochází ve všech dokumentech

If, when you type a word with a spelling mistake, it is not underlined by a red wave, here are the things to check by order:

If this happens in all documents

 • Slovník musí být nainstalovaný pro váš jazyk. Instalace se provádí pomocí rozšíření, jak je vysvětleno v tomto textu.. Aby bylo možné slovník používat, musíte úplně zavřít LibreOffice, včetně rychlého spouštění. Výchozí slovník pro váš jazyk je nainstalovaný.
 • Zkontrolujte, že se slovník úspěšně nainstaloval:
  • V nabídce přejděte na volbu Nástroje ▸ Možnosti ▸ Jazykové nastavení ▸ Pomůcky pro psaní a v části Uživatelem definované slovníky byste měli vidět svůj slovník. Vyberte jej a klikněte na tlačítko Edit.
 • V rozbalovací nabídce Jazyk, zvolte Váš_jazyk, kterému musí předcházet ikona A (až do verze 5.X se používala ikona ABC).
 • V modulu Pravopis, musí být slovník zaškrtnutý (ve výchozím nastavení je to Hunspell SpellChecker).
 • Zkontrolujte, že je povolena tato funkce:
  • V nabídce Nástroje ▸ Možnosti ▸ Jazyková nastavení ▸ Pomůcky pro psaní v části Možnosti musí být zaškrtnuta volba Kontrolovat pravopis během psaní (tato možnost je přímo dostupná ze standardní nástrojové lišty).
 • Zkontrolujte, že jako výchozí jazyk je nastaven ten váš: v nabídce Nástroje ▸ Možnosti ▸ Jazyková nastavení ▸ Jazyky​​ ▸ Výchozí jazyky pro dokumenty ▸ Západní hledejte Váš_jazyk.

Pokud k tomu dochází pouze v některých dokumentech nebo po provedení předchozích kontrol

 • Ověřte, že jazyk odstavce v aktuálním dokumentu je právě ten váš a máte nastaven Výchozí styl
  • Ve Writeru, zobrazte stisknutím klávesy F11 v postranní liště okno Styly, ve kterém zvolte Styly odstavce. Na Výchozí styl klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Upravit.
 • V Calcu zvolte nabídku Formát ▸ Buňky ▸ Písmo ▸ Jazyk.
 • V Impress nebo Draw pak zvolte nabídku Formát ▸ Znak ▸ Písmo ▸ Jazyk.

Pokud nic z toho nefunguje

Tento tip by vás mohl zachránit:

 • Změňte výchozí jazyk na nějaký jiný, než váš a pak jej změňte zpět na váš:
  • V nabídce Nástroje ▸ Možnosti ▸ Jazyková nastavení ▸ Jazyky ▸ Výchozí jazyk pro dokumenty ▸ Západní nastavte jiný jazyk, než váš.
  • Nastavení potvrďte a úplně zavřete LibreOffice, včetně rychlého spouštění.
  • Restartujte LibreOffice a opět otevřete nabídku Nástroje ▸ Možnosti ▸ Jazyková nastavení ▸ Jazyky ▸ Výchozí jazyk pro dokumenty ▸ Západní, kde tentokrát nastavte Váš_jazyk.
  • Nastavení potvrďte a úplně zavřete LibreOffice, včetně rychlého spouštění.

This tip may be able to save you:

 • Change the default language for one other than yours, then change back to yours:
  • In the Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Default language for documents ▸ Western menu, specify a language other than Yours.
  • Confirm and close LibreOffice completely, including the quick starter.
  • Restart LibreOffice and open the Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages​​ ▸ Default language for documents ▸ Western, enter Your_language.
  • Confirm and close LibreOffice completely, including the quick starter.