Notas sobre a versión 4.0 do LibreOffice

  From The Document Foundation Wiki

  Cambios no LibreOffice 4.0

  Writer

  • É posíbel anexar comentarios a fragmentos de texto do documento. tdf#38244 (Miklós Vajna)
  É posíbel anexar comentarios a fragmentos de texto do documento.
  • Permítense caracteres limitadores adicionais. Esta función anula o emprego do guión longo (—) e o curto (–) como caracteres limitadores na conta das palabras e permite que o usuario indique caracteres limitadores adicionais (en Ferramentas ▸ Opcións ▸ Writer ▸ Xeral ▸ Conta de palabras). (Caolán McNamara)
  As novas opcións para contar as palabras (Ferramentas ▸ Opcións ▸ Writer ▸ Xeral ▸ Conta de palabras)
  • Importa anotacións con tinta dos documentos en DOCX e RTF (dispoñíbel cando se emprega Word nunha tableta). (Eilidh McAdam)
  Debuxar anotacions con tinta
  Matemáticas nativas de RTF en Writer.
  As primeiras páxinas agora poden ter cabeceira/rodapé separados en Writer.
  • O filtro de RTF agora importa a sintaxe dos obxectos antigos de Drawing (tdf#42407). Vexa esta entrada nun blogue para detalles e capturas de pantalla. (Miklós Vajna)
  • Diversas melloras en DOCX: importa táboas flutuantes, obxectos OLE dentro de rectángulos, marxes das imaxes n liña empregando a marcación WordProcessing. Vexa esta entrada nun blogue para máis detalles e capturas de pantalla. (Miklós Vajna)
  • Premer os campos escólleos no canto de colocar o cursor antes deles. (Cédric Bosdonnat)
  • Barra de ferramentas e intérprede de Logo (László Németh, axuda coa integración: András Tímár).
  Grávico vectorial de targaruga no Writer do LibreOffice. Creado con esta única liña (empregando a liña de ordes do Logo command en Ver ▸ Barras de ferramentas ▸ Logo): repeat 500 [ circle 10 + repcount/10 fd 5 + repcount/10 lt 10 ]
  Logo para maquetación: debuxo dun taboleiro de xadrez con calidade de impresión empregando a notación para xadrez e colocación manual óptima (vexa o documento orixinal e a súa exportación a PDF

  A incorporación lixeira (1400 liñas en Python-PyUNO) emprega o Python incorporado para fornecer unha interface de programación simplificada aos excelentes gráficos vectoriais do LibreOffice para o deseño gráfico e o ensino (incluído o ensina do procesamento de textos). Mencións en blogues: 1. Logo, 2. Logo for desktop publishing.

  Exemplos: mostre a barra de ferramentas de Logo (Ver ▸ Barras de ferramentas ▸ Logo) no Writer. Empregue as iconas das frechas da barra de tarefas para mover e enfocar a tartaruga (cursor gráfico da linguaxe de programación Logo). Experimente con estas ordes na liña de ordes da barra de ferramentas de Logo (as ordes en galego son diferentes; para máis información prema F1 na liña de ordes de Logo):

  circle 10cm
  fillcolor 'blue' pencolor 'red' pensize 2 circle 5cm
  forward 200 right 89 circle 5
  repeat 88 [ forward 200 right 89 ] fill 
  repeat 9 [ label 'Hello, World!' right 20 ]
  

  Calc

  • Mellora desempeño na importación de documentos ODS. (Daniel Bankston)
  • Importación de valores na caché para ODS e XLSX (Daniel Bankston)
   • Debido a posíbeis adaptacións diferentes, aparece un aviso cando se empregan os valores da caché.
  • Grávanse as opcións do diálogo Importación de texto para texto a columnas e pegar texto sen formato desde o portapapeis (ademais de Importación dun ficheiro de texto). tdf#47674 (Laurent Balland-Poirier)
  • Exporta escalas e barras de datos de cores a XLSX (tamén admite as extesnsións do Excel 2010+ para as barras de datos). (Markus Mohrhard)
  • Aumentou o límite no tamaño dos documentos en ODF (sen comprimir) desde 2Gb a 4Gb. (Michael Meeks)
  • Admite «pre-escribir» no menú emerxente do filtro automático. Agora é posíbel buscar unha entrada específica escribindo. (Kohei Yoshida)
  • Diálogo da fonte en XML para importar rapidamente contido arbitrario en XML. Consulte esta páxina para máis información sobre esta funcionalidade. (Kohei Yoshida)
  Diálogo da fonte en XML
  • Mellora na visualización das gráficas - mellor calidade de renderizado e impresión e exportación a PDF das gráficas (Armin Le-Grand - Apache)
  • Novos formatos condicionais: (Markus Mohrhard)
   • Formatos de data
   • Regras Superior/Inferior
   • Regras en cadeas
  • Diálogos mellorados para o formato condicional (Markus Mohrhard)
  • Xogos de iconas (Markus Mohrhard)
  • Sobrelapamento de formatos condicionais (Markus Mohrhard)

  Motor de fórmulas

  • Nova función na folla de cálculmacOSOR tal e como se define en ODF OpenFormula. tdf#50882 (Winfried Donkers)
  • Nova opción de configuración para a xestión das cadeas baleiras que se empreguen nas expresións aritméticas.. tdf#44720 (Kohei Yoshida)
  New configuration option for empty string.
  • Novo engadido para prezos que contén funcións de folla de cálculo para os prezos das opcións, en particular as opcións barrier (OPT_BARRIER(...)) e touch (OPT_TOUCH(...)). Exemplo :File:Calc-pricing-add-in.ods (Tino Kluge)
  engadido para prezos
  • A función RAND() escribiuse de novo cun algarismo mellor para a xeración de números aleatorios. tdf#33365 (Tino Kluge)
  • Novas funcións na folla de cálculo AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIFS e COUNTIFS, tal e como se definen en ODF OpenFormula. tdf#41214 (Marina Plakalovic, Daniel Rentz, Eike Rathke)

  Táboa dinámica

  • Admite varias seleccións no campo de páxina das táboas dinámicas. (Kohei Yoshida)
  O novo menú emerxente das táboas dinámicas permite varias seleccións

  Impress

  • Lembra o estado do panel da barra literal no Impress. (Rob Snelders)
  • As previsualizacións multimedia aceleráronse moito e xa é posíbel previsualizar o vídeo incorporado en Linux. (Michael Meeks):
   Miniaturas multimedia incorporadas en Impress
  • A Consola de Presenter admite texto de dereita a esquerda. tdf#42070 (Issa Alkurtass, Abdulmajeed Ahmed, Faisal Al-Otaibi - KACST):
   Consola de Presenter con RTL.

  Draw

  • Mellora na calidade das previsualizacións das páxinas en Draw/Impress con super-sampleado. (Tomaž Vajngerl)
  • Melloras nos remates das liñas - engadíronse remates arredondados ás liñas. Vexa botón dereito do rato Liña ▸ Estilos de esquinas e remates (Regina Henschel, Armin Le-Grand - Apache)
  Remates de liña arredondados
  • Transformacións de torsión dos GraphicObjects e torsión + propiedades dos obxectos OLE (Armin Le-Grand - Apache)
  • Adimte varias imaxes en ODF permitindo unha representación de, por exemplo, mapa de bits + SVG. (Armin Le-Grand - Apache)

  Base

  • Emprégase un controlador de mork novo en todas as plataformas diferentes de Windows para acceder ao caderno de enderezos do Thunderbird. Isto significa que os usuarios de Debian/Ubuntu poden finalmente integrar LO co seu caderno de enderezos do Thunderbird. (As distribucións de Debian/Ubuntu non inclúen un controlador de mork baseado no Mozilla, polo que o seu paquete nativo de Base non pode acceder ao caderno de enderezos. Con isto tamén se arranxan algúns erros realmente antigos en diferentes distribucións. (David Ostrovsky)
  • Para máis información, vexa:
  • Nos formularios, o filtro automático xa non trata os valores como padróns. Como consecuencia, un filtro automático por "A*" xa non coincide con calquera valor que comece por A, senón só o valor exacto "A*". tdf#48807 (Lionel Elie Mamane)

  Núcleo

  • Protocolo [1] para acceder facilmente a documentso almacenados en sistemas de xestión de documentos como Alfresco, Nuxeo, SharePoint... (Cédric Bosdonnat)
  • Integración dun instalador de sesións para engadir partes ausentes do LibreOffice ao voo (Björn Michaelsen)
  Núcleo: instalador de sesións
  • Redución do código Java: os asistentes para faxes e cartas portáronse a Python (Xisco Faulí)
  • LibreOffice 4.0 inclúe catro novas fontes de código aberto: Open Sans (Ascender), PT Serif (ParaType), Source Code Pro e Source Sans Pro (Adobe).
  Visualización das novas fontes que están incluídas

  Opcións / Xeral

  • As opcións de Java e avanzadas aparecen agora combinadas en Ferramentas ▸ Opcións ▸ LibreOffice ▸ Avanzado. Para escoller funcións experimentais e activar a gravación de macros. (Joel Madero)
  Options: Opcións avanzadas para Java, gravación de macros e experimental
  • Novo motor de expresións regulares (Herbert Duerr - Apache)
   • Agora empregamos o motor de expresións regulares ICU no canto dunha versión personalizada. Isto resolve diversos erros relacionados con «atopar e substituír», é máis rápido e é máis pequeno. Dispoñemos de código de compatibilidade para a sintaxe antiga de límite de palabra \> e \< a \b mentres se anova. Lea máis sobre o motor de expresións regulares ICU. Os usuarimacOSaponeses teñen que ter en conta que algunhas transliteracións máis avanzadas poden ter un comportamento diferente.

  Filtros

  • Filtro de importación das publicacións do Publisher da Microsoft. Máis detalles neste blogue.
  Un documento no MS Publisher 2003
  O mesmo documento no Draw do LibreOffice
  • Mellor cobertura do formato de ficheiro Visio. LibreOffice 4.0.0 admite todos os formatos de ficheiro existentes do Visio desde o Visio 1.0, publicado en 1992 até o Visio 2013 da Microsoft publicado en 2012. Máis detalles neste blogue.
  Un documento antigo de Visio en Visio 1.0
  O mesmo documento no Draw do LibreOffice
  un documento VSDX no MS Visio 2013
  O mesmo documento no Draw do LibreOffice
  • Compatibilidade ODF mellorada en varios puntos. (Michael Stahl)

  Interface gráfica

  • Introduciuse unha técnica nova para adisposición de widgets e convertéronse varios diálogos; vexa WidgetLayout. (Caolán McNamara, Jack Leigh, Gokul)
   • Pódense crear maquetas co deseñador de interface Glade e a seguir incluír o código.
   • Os widgets convertidos pódense modificar sen ter que recompilar o LibreOffice. Máis doado de repetir para un bon deseño da interface.
   • Permite cambiar o tamaño e ocultar os elementos mais facilmente. Reduce a complexidade do código.
   • Preténdese seguir directrices de boas prácticas para os espazos e as sangrías de xeito que se logren diálogos ben espaciados e máis claros.
  • Engadiuse un diálogo para o filtro de imaxes Suave no que é posíbel escoller o radio (forza) do suavizado/desdebuxado. (Tomaž Vajngerl)
  • Pódeselle cambiar o tamaño aos gráficos e recomprimilos coa nova función do menú emerxente Comprimir os gráficos.... (Tomaž Vajngerl)
   • A función do menú está dispoñíbel en Draw, Impress e Calc mais (ainda) non no Writer.
   • Permite mostrar a información do gráfico: dimensións orixinais, dimensións dentro do documento.
   • Posibilidade de reducir a resolución das imaxes ao asignar unha nova dimensión (altura/largo en píxeles e PPP).
   • Compresión sen perdas (PNG) ou con elas (JPEG) coa posibilidade de indicar o nivel de calidade e de compresión.
   • Posibilidade de escoller o algarismo de interpolación (resampleado).
  O novo diálogo Comprimir o gráfico dispoñíbel en Draw, Impress e Calc
  • Engadiuse Editar cunha ferramenta externa a Calc, Impress e Draw. (Tomaž Vajngerl)
  • Unificouse a opción do menú emerxente Gardar a imaxe… de Writer e Gravar como imaxe… de Draw e Impress como Gravar a imaxe…. (Tomaž Vajngerl)
  • Mellorouse a calidade das imaxes que aparecen nos documentos. (Tomaž Vajngerl)
  Comparación da calidade das imaxes mostradas
  • Agora é posíbel escoller e copiar o texto das caixas de mensaxe. tdf#46193 (Tamas Zolnai)
  MessageBox.png
  • O menú despregábel "Aplicar estilo" da barra de ferramentas inclúe previsualizacións dos estilos para escoller. (Jan Holesovsky)
  Apply-style-combobox.png
  • Integración con Unity (Antonio Fernandez, Björn Michaelsen, Alberto Ruiz, Ryan Lortie, Ted Gould)
  Integración no menú de Unity
  • Agochar / Mostrar os estilos no diálogo Estilos e formato (Cédric Bosdonnat)
  Núcleo: Estilos agochados
  • As interfaces de xestión dos modelos permite agora ter ficheiros de modelos non nativos: os modelos doutras suites de ofimática xestiónanse agora como os de ODF. (Cédric Bosdonnat)

  Localización

  • idxexample.odt pódese localizar mediante ficheiros PO (Inserir ▸ Índices e táboas ▸ Índices e táboas…). (Istvan Turi)
  • Os modelos para axenda/fax/carta/informe pódense localizar mediante ficheiros PO (File ▸ Wizards). (Istvan Turi)
  • Engadíronse ficheiros de datos do «locale» para axk_CG beq_CG bkw_CG bvx_CG dde_CG ebo_CG iyx_CG kkw_CG kng_CG ldi_CG mdw_CG mkw_CG ngz_CG njx_CG njy_CG puu_CG sdj_CG tek_CG tsa_CG tyx_CG vif_CG xku_CG yom_CG. (Jeremy Brown)
  • Melloras na corrección automática de pt-BR. (Raimundo Moura, Olivier Hallot)
  • Agora está dispoñíbel o corrector gramátical LightProof para portugués do Brasil. melloras na corrección ortográfica do pt-BR (Raimundo Moura, João Mac-Cormick, Olivier Hallot, László Németh).

  Desempeño

  • Mellora no tempo de carga de ODS (vexa esta entrada de blogue para máis detalles). (Daniel Bankston)
  • Mellora no tempo de carga de XLSX (vexa esta entrada de blogue para máis detalles). (Daniel Bankston)
  • Desempeño moi mellorado á hora de gravar unha entrada nova nunha táboa de substitucións de corrección automática (tdf#49350). (Tomaž Vajngerl)
  • Melloras significativas no tempo de carga e gravado das diapositivas e debuxos con cantidades grandes de formas (Michael Meeks)
  • Melloras significativas no tempo de carga dos ficheiros file (tdf#44736). (Miklós Vajna, Michael Meeks)

  Infrastrutura

  • Moitos módulos portáronse a gbuild. (Peter Foley, Matúš Kukan, Caolán McNamara, David Ostrovsky, David Tardon, Norbert Thiebaud e outros)
  • Todas as clases de contedores obsoletas (Sv*Array*, Table, Container, List etc.) foron substituídas por contedores STL (Noel Grandin, Michael Stahl, etc.)
  • Empregouse https://gerrit.libreoffice.org/ para a revisión do código e o envío doado de parches -- xa se revisaron e fusionaron máis de 500 parches (David Ostrovsky, Norbert Thiebaud, Robert Einsle, Björn Michaelsen e moitos/as outros/as)
   • ssh logerrit gerrit query status:merged|grep change|wc -l para moitos parches fusionados
  gerrit
  • O módulo de traducións converteuse nun módulo só de fonte, as ferramentas de l10n len as traducións directamente dos ficheiros .po. (Tamas Zolnai)
  • Repositorio de construción bibisect de Tinderbox
   • Integración con Tinderbox (Norbert Thiebaud)
   • Proba de concepto inicial de bibisect (Björn Michaelsen)

  Scripts

  Linux

  • Agora acepta GStreamer 1.0 e refíxose o código do gstreamer code. (Tim-Philipp Müller, Michael Meeks)

  Extensións

  • A importación de PDF, a consola Presenter e o Fornecedor de Scripts en Python xa non son extensións aparte senón que se incluíron no núcleo. Bergmann)

  Retirada de funcionalidades / obsolescencia

  • Abandonouse o recoñecemento de ficheiros obsoletos binarios do StarOffice (versións 1.x → 5.x).
   • Nota: o antigo formato de ficheiro XML do OpenOffice.org (.sxw, .sxi etc.), que se empregou como formato predefinido das versións do StarOffice 6 e 7 aínda se recoñece.
  • Abandonouse o recoñecemento da exportación a ficheiros obsoletos de Word e Excel (versións 6.0/95). Estes ficheiros aínda se poden abrir, mais gárdanse no formato predefinido (normalmente .odt/.ods). Continuamos a exportar aos formatos de ficheiro binarios do Office 97 e posteriores, por suposto
   • Isto evita a confusión dos usuarios e que se escollan accidentalmente formatos moi antigos que supoñan a perda de datos dos documentos.
  • Abandonouse o recoñecemento da integración de xestión de documentos ODMA; este punto de integración específico de Windows é unha obsolescencia antiquísima e produce interaccións horríbeis para os usuarios.
  • Abandonouse a biblioteca obsoleta STLport para a compatibilidade coas extensións antigas que ligaban con ela (só se incluíra en Linux e Windows de 32 bits).
  • Abandonouse Mac / PPC como plataforma, erguendo o nivel até 10.6.

  Cambios na API

  Bindings C++ UNO e bibliotecas URE

  Python

  O Python incluído actualizouse de Python 2.6 a Python 3.3 (Michael Stahl)

  Pode que as extensións e macros en Python requiran algo de traballo para que funcionen co Python máis recente; vexa, por exemplo Porting to Python 3.

  UNO IDL

  Eliminouse a osibilidade de definir métodos oneway e a sintaxe [oneway]do compilador UNO IDL 90eac3e69749a9227c4b6902b1f3cef1e338c6d1

  Todos os métodos da API que adoitaban definirse como oneway son agora métodos normais.

  Servizos de novo estilo

  Moitos dos ervizos existentes de UNO convertéronse a servizos co novo estilo, o que permite que os tipos se constrúan de maneira máis cómoda e segura; isto non ten ningún impacto sobre a compatibilidade do código cliente existente. (Noel Grandin)

  Eliminouse XDocumentInfo

  Elimináronse as interfaces obsoletas XDocumentInfo e UNO relacionadas (e6f81b1898a59280f41177206b777a7a0d32f3fc). O substituto XDocumentProperties está dispoñíbel desde OpenOffice.org 3.0 (anuncio da interface).

  • com.sun.star.document.DocumentInfo
  • com.sun.star.document.StandaloneDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfoSupplier
  • com.sun.star.document.XStandaloneDocumentInfo

  IllegalArgumentException

  A excepción de UNO com.sun.star.lang.IllegalArgumentException agora deriva de com.sun.star.uno.RuntimeException no canto de com.sun.star.uno.Exception 31170413ae3786bf44564e813d7291354e939a77.

  Cese na publicación de API de UNO

  • Declárase obsoleta e déixase de publicar a API de accesibilidade interna
   • This API was primarily used internally for our bridge implementations to native accessibility technology APIs, and will need adapting in future.

  Xa non se publican os servizos e interface de UNO seguintes:

  • com.sun.star.accessibility.AccessBridge 70626249cd247d9acdad417b8eaf252bae22c059
  • com.sun.star.accessibility.Accessible
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventId
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventObject
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelation
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelationType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRole
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleStateType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChange
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChangeType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTextType
  • com.sun.star.accessibility.IllegalAccessibleComponentStateException
  • com.sun.star.accessibility.TextSegment
  • com.sun.star.accessibility.XAccessible
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleAction
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEditableText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventBroadcaster
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventListener
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleExtendedComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHyperlink
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHypertext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleImage
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleKeyBinding
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleRelationSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleSelection
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleStateSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTable
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTextAttributes
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleValue
  • com.sun.star.awt.AccessibleButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleCheckBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleEdit
  • com.sun.star.awt.AccessibleFixedText
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControlEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBoxList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuSeparator
  • com.sun.star.awt.AccessiblePopupMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleRadioButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleScrollBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBarItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPageList
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTextField
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBoxItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBoxEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleWindow
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartDocumentView
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartElement
  • com.sun.star.drawing.AccessibleDrawDocumentView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphControl
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphicShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleOLEShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideViewObject
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaText
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvRuler
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvTable
  • com.sun.star.sheet.AccessiblePageHeaderFooterAreasView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheet
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetDocumentView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetPageView
  • com.sun.star.table.AccessibleCellView
  • com.sun.star.table.AccessibleTableView
  • com.sun.star.text.AccessibleEndnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleFootnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleHeaderFooterView
  • com.sun.star.text.AccessiblePageView
  • com.sun.star.text.AccessibleParagraphView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentPageView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextEmbeddedObject
  • com.sun.star.text.AccessibleTextFrameView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextGraphicObject
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSource 0315ef5bbc168896b1d7d8ac5c1657f861fa6a93
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimension
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimensions
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchies
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchy
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevel
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevels
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMember
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMembers
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotMemberResults
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotResults
  • com.sun.star.sheet.XDimensionsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XHierarchiesSupplier
  • com.sun.star.sheet.XLevelsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XMembersSupplier

  Cambios en API de UNO non publicadas

  Cambiáronse as interfaces de UNO non publicadas seguintes:

  Retirada de API de UNO

  Elimináronse completamente da API os módulos de UNO seguintes:

  Elimináronse da API os servizos e interfaces de UNO seguintes: