Notas sobre a versión 4.0 do LibreOffice

  From The Document Foundation Wiki

  Template:Menu.ReleaseNotes/gl

  Cambios no LibreOffice 4.0

  Writer

  • É posíbel anexar comentarios a fragmentos de texto do documento. tdf#38244 (Miklós Vajna)
  É posíbel anexar comentarios a fragmentos de texto do documento.
  • Permítense caracteres limitadores adicionais. Esta función anula o emprego do guión longo (—) e o curto (–) como caracteres limitadores na conta das palabras e permite que o usuario indique caracteres limitadores adicionais (en Ferramentas ▸ Opcións ▸ Writer ▸ Xeral ▸ Conta de palabras). (Caolán McNamara)
  As novas opcións para contar as palabras (Ferramentas ▸ Opcións ▸ Writer ▸ Xeral ▸ Conta de palabras)
  • Importa anotacións con tinta dos documentos en DOCX e RTF (dispoñíbel cando se emprega Word nunha tableta). (Eilidh McAdam)
  Debuxar anotacions con tinta
  Matemáticas nativas de RTF en Writer.
  As primeiras páxinas agora poden ter cabeceira/rodapé separados en Writer.
  • O filtro de RTF agora importa a sintaxe dos obxectos antigos de Drawing (tdf#42407). Vexa esta entrada nun blogue para detalles e capturas de pantalla. (Miklós Vajna)
  • Diversas melloras en DOCX: importa táboas flutuantes, obxectos OLE dentro de rectángulos, marxes das imaxes n liña empregando a marcación WordProcessing. Vexa esta entrada nun blogue para máis detalles e capturas de pantalla. (Miklós Vajna)
  • Premer os campos escólleos no canto de colocar o cursor antes deles. (Cédric Bosdonnat)
  • Barra de ferramentas e intérprede de Logo (László Németh, axuda coa integración: András Tímár).
  Grávico vectorial de targaruga no Writer do LibreOffice. Creado con esta única liña (empregando a liña de ordes do Logo command en Ver ▸ Barras de ferramentas ▸ Logo): repeat 500 [ circle 10 + repcount/10 fd 5 + repcount/10 lt 10 ]
  Logo para maquetación: debuxo dun taboleiro de xadrez con calidade de impresión empregando a notación para xadrez e colocación manual óptima (vexa o documento orixinal e a súa exportación a PDF

  A incorporación lixeira (1400 liñas en Python-PyUNO) emprega o Python incorporado para fornecer unha interface de programación simplificada aos excelentes gráficos vectoriais do LibreOffice para o deseño gráfico e o ensino (incluído o ensina do procesamento de textos). Mencións en blogues: 1. Logo, 2. Logo for desktop publishing.

  Exemplos: mostre a barra de ferramentas de Logo (Ver ▸ Barras de ferramentas ▸ Logo) no Writer. Empregue as iconas das frechas da barra de tarefas para mover e enfocar a tartaruga (cursor gráfico da linguaxe de programación Logo). Experimente con estas ordes na liña de ordes da barra de ferramentas de Logo (as ordes en galego son diferentes; para máis información prema F1 na liña de ordes de Logo):

  circle 10cm
  fillcolor 'blue' pencolor 'red' pensize 2 circle 5cm
  forward 200 right 89 circle 5
  repeat 88 [ forward 200 right 89 ] fill 
  repeat 9 [ label 'Hello, World!' right 20 ]
  

  Calc

  • Mellora desempeño na importación de documentos ODS. (Daniel Bankston)
  • Importación de valores na caché para ODS e XLSX (Daniel Bankston)
   • Debido a posíbeis adaptacións diferentes, aparece un aviso cando se empregan os valores da caché.
  • Grávanse as opcións do diálogo Importación de texto para texto a columnas e pegar texto sen formato desde o portapapeis (ademais de Importación dun ficheiro de texto). tdf#47674 (Laurent Balland-Poirier)
  • Exporta escalas e barras de datos de cores a XLSX (tamén admite as extesnsións do Excel 2010+ para as barras de datos). (Markus Mohrhard)
  • Aumentou o límite no tamaño dos documentos en ODF (sen comprimir) desde 2Gb a 4Gb. (Michael Meeks)
  • Admite «pre-escribir» no menú emerxente do filtro automático. Agora é posíbel buscar unha entrada específica escribindo. (Kohei Yoshida)
  • Diálogo da fonte en XML para importar rapidamente contido arbitrario en XML. Consulte esta páxina para máis información sobre esta funcionalidade. (Kohei Yoshida)
  Diálogo da fonte en XML
  • Mellora na visualización das gráficas - mellor calidade de renderizado e impresión e exportación a PDF das gráficas (Armin Le-Grand - Apache)
  • Novos formatos condicionais: (Markus Mohrhard)
   • Formatos de data
   • Regras Superior/Inferior
   • Regras en cadeas
  • Diálogos mellorados para o formato condicional (Markus Mohrhard)
  • Xogos de iconas (Markus Mohrhard)
  • Sobrelapamento de formatos condicionais (Markus Mohrhard)

  Motor de fórmulas

  • Nova función na folla de cálculmacOSOR tal e como se define en ODF OpenFormula. tdf#50882 (Winfried Donkers)
  • Nova opción de configuración para a xestión das cadeas baleiras que se empreguen nas expresións aritméticas.. tdf#44720 (Kohei Yoshida)
  New configuration option for empty string.
  • Novo engadido para prezos que contén funcións de folla de cálculo para os prezos das opcións, en particular as opcións barrier (OPT_BARRIER(...)) e touch (OPT_TOUCH(...)). Exemplo :File:Calc-pricing-add-in.ods (Tino Kluge)
  engadido para prezos
  • A función RAND() escribiuse de novo cun algarismo mellor para a xeración de números aleatorios. tdf#33365 (Tino Kluge)
  • Novas funcións na folla de cálculo AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIFS e COUNTIFS, tal e como se definen en ODF OpenFormula. tdf#41214 (Marina Plakalovic, Daniel Rentz, Eike Rathke)

  Táboa dinámica

  • Admite varias seleccións no campo de páxina das táboas dinámicas. (Kohei Yoshida)
  O novo menú emerxente das táboas dinámicas permite varias seleccións

  Impress

  • Lembra o estado do panel da barra literal no Impress. (Rob Snelders)
  • As previsualizacións multimedia aceleráronse moito e xa é posíbel previsualizar o vídeo incorporado en Linux. (Michael Meeks):
   Miniaturas multimedia incorporadas en Impress
  • A Consola de Presenter admite texto de dereita a esquerda. tdf#42070 (Issa Alkurtass, Abdulmajeed Ahmed, Faisal Al-Otaibi - KACST):
   Consola de Presenter con RTL.

  Draw

  • Mellora na calidade das previsualizacións das páxinas en Draw/Impress con super-sampleado. (Tomaž Vajngerl)
  • Melloras nos remates das liñas - engadíronse remates arredondados ás liñas. Vexa botón dereito do rato Liña ▸ Estilos de esquinas e remates (Regina Henschel, Armin Le-Grand - Apache)
  Remates de liña arredondados
  • Transformacións de torsión dos GraphicObjects e torsión + propiedades dos obxectos OLE (Armin Le-Grand - Apache)
  • Adimte varias imaxes en ODF permitindo unha representación de, por exemplo, mapa de bits + SVG. (Armin Le-Grand - Apache)

  Base

  • Emprégase un controlador de mork novo en todas as plataformas diferentes de Windows para acceder ao caderno de enderezos do Thunderbird. Isto significa que os usuarios de Debian/Ubuntu poden finalmente integrar LO co seu caderno de enderezos do Thunderbird. (As distribucións de Debian/Ubuntu non inclúen un controlador de mork baseado no Mozilla, polo que o seu paquete nativo de Base non pode acceder ao caderno de enderezos. Con isto tamén se arranxan algúns erros realmente antigos en diferentes distribucións. (David Ostrovsky)
  • Para máis información, vexa:
  • Nos formularios, o filtro automático xa non trata os valores como padróns. Como consecuencia, un filtro automático por "A*" xa non coincide con calquera valor que comece por A, senón só o valor exacto "A*". tdf#48807 (Lionel Elie Mamane)

  Núcleo

  • Protocolo [1] para acceder facilmente a documentso almacenados en sistemas de xestión de documentos como Alfresco, Nuxeo, SharePoint... (Cédric Bosdonnat)
  • Integración dun instalador de sesións para engadir partes ausentes do LibreOffice ao voo (Björn Michaelsen)
  Núcleo: instalador de sesións
  • Redución do código Java: os asistentes para faxes e cartas portáronse a Python (Xisco Faulí)
  • LibreOffice 4.0 inclúe catro novas fontes de código aberto: Open Sans (Ascender), PT Serif (ParaType), Source Code Pro e Source Sans Pro (Adobe).
  Visualización das novas fontes que están incluídas

  Opcións / Xeral

  • As opcións de Java e avanzadas aparecen agora combinadas en Ferramentas ▸ Opcións ▸ LibreOffice ▸ Avanzado. Para escoller funcións experimentais e activar a gravación de macros. (Joel Madero)
  Options: Opcións avanzadas para Java, gravación de macros e experimental
  • Novo motor de expresións regulares (Herbert Duerr - Apache)
   • Agora empregamos o motor de expresións regulares ICU no canto dunha versión personalizada. Isto resolve diversos erros relacionados con «atopar e substituír», é máis rápido e é máis pequeno. Dispoñemos de código de compatibilidade para a sintaxe antiga de límite de palabra \> e \< a \b mentres se anova. Lea máis sobre o motor de expresións regulares ICU. Os usuarimacOSaponeses teñen que ter en conta que algunhas transliteracións máis avanzadas poden ter un comportamento diferente.

  Filtros

  • Filtro de importación das publicacións do Publisher da Microsoft. Máis detalles neste blogue.
  Un documento no MS Publisher 2003
  O mesmo documento no Draw do LibreOffice
  • Mellor cobertura do formato de ficheiro Visio. LibreOffice 4.0.0 admite todos os formatos de ficheiro existentes do Visio desde o Visio 1.0, publicado en 1992 até o Visio 2013 da Microsoft publicado en 2012. Máis detalles neste blogue.
  Un documento antigo de Visio en Visio 1.0
  O mesmo documento no Draw do LibreOffice
  un documento VSDX no MS Visio 2013
  O mesmo documento no Draw do LibreOffice
  • Compatibilidade ODF mellorada en varios puntos. (Michael Stahl)

  Interface gráfica

  • Introduciuse unha técnica nova para adisposición de widgets e convertéronse varios diálogos; vexa WidgetLayout. (Caolán McNamara, Jack Leigh, Gokul)
   • Pódense crear maquetas co deseñador de interface Glade e a seguir incluír o código.
   • Os widgets convertidos pódense modificar sen ter que recompilar o LibreOffice. Máis doado de repetir para un bon deseño da interface.
   • Permite cambiar o tamaño e ocultar os elementos mais facilmente. Reduce a complexidade do código.
   • Preténdese seguir directrices de boas prácticas para os espazos e as sangrías de xeito que se logren diálogos ben espaciados e máis claros.
  • Engadiuse un diálogo para o filtro de imaxes Suave no que é posíbel escoller o radio (forza) do suavizado/desdebuxado. (Tomaž Vajngerl)
  • Pódeselle cambiar o tamaño aos gráficos e recomprimilos coa nova función do menú emerxente Comprimir os gráficos.... (Tomaž Vajngerl)
   • A función do menú está dispoñíbel en Draw, Impress e Calc mais (ainda) non no Writer.
   • Permite mostrar a información do gráfico: dimensións orixinais, dimensións dentro do documento.
   • Posibilidade de reducir a resolución das imaxes ao asignar unha nova dimensión (altura/largo en píxeles e PPP).
   • Compresión sen perdas (PNG) ou con elas (JPEG) coa posibilidade de indicar o nivel de calidade e de compresión.
   • Posibilidade de escoller o algarismo de interpolación (resampleado).
  O novo diálogo Comprimir o gráfico dispoñíbel en Draw, Impress e Calc
  • Engadiuse Editar cunha ferramenta externa a Calc, Impress e Draw. (Tomaž Vajngerl)
  • Unificouse a opción do menú emerxente Gardar a imaxe… de Writer e Gravar como imaxe… de Draw e Impress como Gravar a imaxe…. (Tomaž Vajngerl)
  • Mellorouse a calidade das imaxes que aparecen nos documentos. (Tomaž Vajngerl)
  Comparación da calidade das imaxes mostradas
  • Agora é posíbel escoller e copiar o texto das caixas de mensaxe. tdf#46193 (Tamas Zolnai)
  MessageBox.png
  • O menú despregábel "Aplicar estilo" da barra de ferramentas inclúe previsualizacións dos estilos para escoller. (Jan Holesovsky)
  Apply-style-combobox.png
  • Integración con Unity (Antonio Fernandez, Björn Michaelsen, Alberto Ruiz, Ryan Lortie, Ted Gould)
  Integración no menú de Unity
  • Agochar / Mostrar os estilos no diálogo Estilos e formato (Cédric Bosdonnat)
  Núcleo: Estilos agochados
  • As interfaces de xestión dos modelos permite agora ter ficheiros de modelos non nativos: os modelos doutras suites de ofimática xestiónanse agora como os de ODF. (Cédric Bosdonnat)

  Localización

  • idxexample.odt pódese localizar mediante ficheiros PO (Inserir ▸ Índices e táboas ▸ Índices e táboas…). (Istvan Turi)
  • Os modelos para axenda/fax/carta/informe pódense localizar mediante ficheiros PO (File ▸ Wizards). (Istvan Turi)
  • Engadíronse ficheiros de datos do «locale» para axk_CG beq_CG bkw_CG bvx_CG dde_CG ebo_CG iyx_CG kkw_CG kng_CG ldi_CG mdw_CG mkw_CG ngz_CG njx_CG njy_CG puu_CG sdj_CG tek_CG tsa_CG tyx_CG vif_CG xku_CG yom_CG. (Jeremy Brown)
  • Melloras na corrección automática de pt-BR. (Raimundo Moura, Olivier Hallot)
  • Agora está dispoñíbel o corrector gramátical LightProof para portugués do Brasil. melloras na corrección ortográfica do pt-BR (Raimundo Moura, João Mac-Cormick, Olivier Hallot, László Németh).

  Desempeño

  • Mellora no tempo de carga de ODS (vexa esta entrada de blogue para máis detalles). (Daniel Bankston)
  • Mellora no tempo de carga de XLSX (vexa esta entrada de blogue para máis detalles). (Daniel Bankston)
  • Desempeño moi mellorado á hora de gravar unha entrada nova nunha táboa de substitucións de corrección automática (tdf#49350). (Tomaž Vajngerl)
  • Melloras significativas no tempo de carga e gravado das diapositivas e debuxos con cantidades grandes de formas (Michael Meeks)
  • Melloras significativas no tempo de carga dos ficheiros file (tdf#44736). (Miklós Vajna, Michael Meeks)

  Infrastrutura

  • Moitos módulos portáronse a gbuild. (Peter Foley, Matúš Kukan, Caolán McNamara, David Ostrovsky, David Tardon, Norbert Thiebaud e outros)
  • Todas as clases de contedores obsoletas (Sv*Array*, Table, Container, List etc.) foron substituídas por contedores STL (Noel Grandin, Michael Stahl, etc.)
  • Empregouse https://gerrit.libreoffice.org/ para a revisión do código e o envío doado de parches -- xa se revisaron e fusionaron máis de 500 parches (David Ostrovsky, Norbert Thiebaud, Robert Einsle, Björn Michaelsen e moitos/as outros/as)
   • ssh logerrit gerrit query status:merged|grep change|wc -l para moitos parches fusionados
  gerrit
  • O módulo de traducións converteuse nun módulo só de fonte, as ferramentas de l10n len as traducións directamente dos ficheiros .po. (Tamas Zolnai)
  • Repositorio de construción bibisect de Tinderbox
   • Integración con Tinderbox (Norbert Thiebaud)
   • Proba de concepto inicial de bibisect (Björn Michaelsen)

  Scripts

  Linux

  • Agora acepta GStreamer 1.0 e refíxose o código do gstreamer code. (Tim-Philipp Müller, Michael Meeks)

  Extensións

  • A importación de PDF, a consola Presenter e o Fornecedor de Scripts en Python xa non son extensións aparte senón que se incluíron no núcleo. Bergmann)

  Retirada de funcionalidades / obsolescencia

  • Abandonouse o recoñecemento de ficheiros obsoletos binarios do StarOffice (versións 1.x → 5.x).
   • Nota: o antigo formato de ficheiro XML do OpenOffice.org (.sxw, .sxi etc.), que se empregou como formato predefinido das versións do StarOffice 6 e 7 aínda se recoñece.
  • Abandonouse o recoñecemento da exportación a ficheiros obsoletos de Word e Excel (versións 6.0/95). Estes ficheiros aínda se poden abrir, mais gárdanse no formato predefinido (normalmente .odt/.ods). Continuamos a exportar aos formatos de ficheiro binarios do Office 97 e posteriores, por suposto
   • Isto evita a confusión dos usuarios e que se escollan accidentalmente formatos moi antigos que supoñan a perda de datos dos documentos.
  • Abandonouse o recoñecemento da integración de xestión de documentos ODMA; este punto de integración específico de Windows é unha obsolescencia antiquísima e produce interaccións horríbeis para os usuarios.
  • Abandonouse a biblioteca obsoleta STLport para a compatibilidade coas extensións antigas que ligaban con ela (só se incluíra en Linux e Windows de 32 bits).
  • Abandonouse Mac / PPC como plataforma, erguendo o nivel até 10.6.

  Cambios na API

  Bindings C++ UNO e bibliotecas URE

  Python

  O Python incluído actualizouse de Python 2.6 a Python 3.3 (Michael Stahl)

  Pode que as extensións e macros en Python requiran algo de traballo para que funcionen co Python máis recente; vexa, por exemplo Porting to Python 3.

  UNO IDL

  Eliminouse a osibilidade de definir métodos oneway e a sintaxe [oneway]do compilador UNO IDL core commit 90eac3e69749a9227c4b6902b1f3cef1e338c6d1

  Todos os métodos da API que adoitaban definirse como oneway son agora métodos normais.

  Servizos de novo estilo

  Moitos dos ervizos existentes de UNO convertéronse a servizos co novo estilo, o que permite que os tipos se constrúan de maneira máis cómoda e segura; isto non ten ningún impacto sobre a compatibilidade do código cliente existente. (Noel Grandin)

  Eliminouse XDocumentInfo

  Elimináronse as interfaces obsoletas XDocumentInfo e UNO relacionadas (core commit e6f81b1898a59280f41177206b777a7a0d32f3fc). O substituto XDocumentProperties está dispoñíbel desde OpenOffice.org 3.0 (anuncio da interface).

  • com.sun.star.document.DocumentInfo
  • com.sun.star.document.StandaloneDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfoSupplier
  • com.sun.star.document.XStandaloneDocumentInfo

  IllegalArgumentException

  A excepción de UNO com.sun.star.lang.IllegalArgumentException agora deriva de com.sun.star.uno.RuntimeException no canto de com.sun.star.uno.Exception core commit 31170413ae3786bf44564e813d7291354e939a77.

  Cese na publicación de API de UNO

  • Declárase obsoleta e déixase de publicar a API de accesibilidade interna
   • This API was primarily used internally for our bridge implementations to native accessibility technology APIs, and will need adapting in future.

  Xa non se publican os servizos e interface de UNO seguintes:

  • com.sun.star.accessibility.AccessBridge core commit 70626249cd247d9acdad417b8eaf252bae22c059
  • com.sun.star.accessibility.Accessible
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventId
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventObject
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelation
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelationType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRole
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleStateType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChange
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChangeType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTextType
  • com.sun.star.accessibility.IllegalAccessibleComponentStateException
  • com.sun.star.accessibility.TextSegment
  • com.sun.star.accessibility.XAccessible
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleAction
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEditableText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventBroadcaster
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventListener
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleExtendedComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHyperlink
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHypertext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleImage
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleKeyBinding
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleRelationSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleSelection
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleStateSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTable
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTextAttributes
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleValue
  • com.sun.star.awt.AccessibleButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleCheckBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleEdit
  • com.sun.star.awt.AccessibleFixedText
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControlEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBoxList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuSeparator
  • com.sun.star.awt.AccessiblePopupMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleRadioButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleScrollBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBarItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPageList
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTextField
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBoxItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBoxEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleWindow
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartDocumentView
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartElement
  • com.sun.star.drawing.AccessibleDrawDocumentView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphControl
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphicShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleOLEShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideViewObject
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaText
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvRuler
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvTable
  • com.sun.star.sheet.AccessiblePageHeaderFooterAreasView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheet
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetDocumentView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetPageView
  • com.sun.star.table.AccessibleCellView
  • com.sun.star.table.AccessibleTableView
  • com.sun.star.text.AccessibleEndnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleFootnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleHeaderFooterView
  • com.sun.star.text.AccessiblePageView
  • com.sun.star.text.AccessibleParagraphView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentPageView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextEmbeddedObject
  • com.sun.star.text.AccessibleTextFrameView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextGraphicObject
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSource core commit 0315ef5bbc168896b1d7d8ac5c1657f861fa6a93
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimension
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimensions
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchies
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchy
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevel
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevels
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMember
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMembers
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotMemberResults
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotResults
  • com.sun.star.sheet.XDimensionsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XHierarchiesSupplier
  • com.sun.star.sheet.XLevelsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XMembersSupplier

  Cambios en API de UNO non publicadas

  Cambiáronse as interfaces de UNO non publicadas seguintes:

  Retirada de API de UNO

  Elimináronse completamente da API os módulos de UNO seguintes:

  Elimináronse da API os servizos e interfaces de UNO seguintes: