LibreOffice 4.0 Uitgavenotities

  From The Document Foundation Wiki

  Veranderingen in LibreOffice 4.0

  Over deze pagina

  Dit is een overzichtspagina van alle nieuwe functies die vrijgegeven zullen worden in LibreOffice 4.0. Deze lijst is nog niet volledig en wordt nog aangevuld. Dit is een lijst van alle functies die al geïmplementeerd zijn, geen functies die jij graag geïmplementeerd ziet. Gelieve daarom geen onvolledige functies toe te voegen, er ook geen wenslijstje van te maken.

  Writer

  • Het is mogelijk commentaar toe te voegen aan geselecteerde tekst. tdf#38244 (Miklós Vajna)
  Het is mogelijk commentaar toe te voegen aan geselecteerde tekst
  • Meer scheidingstekens voor woorden toegelaten. Deze functie beschouwt de lange streep (—) en korte streep (–) als scheidingstekens bij het tellen van woorden. Ook is het mogelijk specifieke additionele scheidingstekens te specificeren (Extra ▸ Opties ▸ Writer ▸ Algemeen ▸ Woorden tellen). (Caolán McNamara)
  De nieuwe optie om woorden te tellen (Extra ▸ Opties ▸ Writer ▸ Algemeen ▸ Woorden tellen)
  • Importeer geschreven annotaties uit DOCX- and RTF-documenten (beschikbaar bij gebruik van Word op een tablet-PC). (Eilidh McAdam)
  Getekende annotaties
  Native RTF-math in Writer.
  Eerste pagina kan nu een aparte header/footer in Writer hebben.
  • RTF-filter importeert nu oude syntaxis van Drawing Objects (tdf#42407). Zie deze blog voor details en schermafbeeldingen. (Miklós Vajna)
  • Verschillende verbeteringen voor DOCX: import van zwevende tabellen, OLE-objecten binnen rechthoeken, marges van inline afbeeldingen met gebruik van WordProcessing-opmaak. Zie deze blog voor details en schermafbeeldingen. (Miklós Vajna)
  • Het klikken op velden selecteert ze in plaats van de cursor er voor te plaatsen. (Cédric Bosdonnat)
  • Logowerkbalk en -interpreter (László Németh, hulp bij integratie: András Tímár).
  Turtle vector graphics in LibreOffice Writer. Gemaakt met de volgende regel (met behulp van de Logo-commandoregel via Beeld ▸ Werkbalken ▸ Logo): repeat 500 [ circle 10 + repcount/10 fd 5 + repcount/10 lt 10 ]
  Logo voor DTP: een schaakbord in hoge printkwaliteit in Writer met schaaknotatie of optionele handmatige positionering (zie het brondocument en zijn PDF-export

  De lichtgewichtimplementatie (1400 regels in Python-PyUNO) gebruikt ingebed Python om een eenvoudige programmeeromgeving te bieden aan de excellente vectorgraphics van LibreOffice voor grafisch ontwerp en onderwijs (inclusief onderwijs in tekstverwerking). Blogberichten: 1. Logo, 2. Logo voor desktoppublishing.

  Voorbeelden: Maak de Logowerkbalk (View ▸ Toolbars ▸ Logo) in Writer zichtbaar. Gebruik de pijlpictogrammen op de werkbalk om de schildpad (de grafische cursor van de programmeertaal Logo) te verplaatsen en positioneren. Probeer de volgende commando's op de commandoregel van de Logowerkbalk (de commando's zijn afhankelijk van de taal van het document, druk in de commandoregel van Logo op F1 voor meer informatie):

  circle 10cm
  fillcolor 'blue' pencolor 'red' pensize 2 circle 5cm
  forward 200 right 89 circle 5
  repeat 88 [ forward 200 right 89 ] fill 
  repeat 9 [ label 'Hello, World!' right 20 ]
  

  Calc

  • Sneller openen van ODS-documenten. (Daniel Bankston)
  • Bij het openen van ODS- en XLSX-bestanden kunnen de waarden van formules getoond worden zoals ze in het bestand zijn opgeslagen (gecached), zonder de formules direct bij het openen opnieuw te berekenen (Daniel Bankston)
   • Dit maakt het openen (vooral van grotere bestanden) sneller;
   • Indien het werkblad van iemand anders komt, worden altijd de waarden getoond zoals ze op die computer waren. (Het is bekend dat grote, echt complexe werkbladen op verschillende systemen, met een ander OS, andere processor, andere software, verschillende uitkomsten kunnen hebben.) Dit kan dus als een voordeel gezien worden bij het bekijken van werkbladen die eerder in Excel zijn bewerkt.
   • De gebruiker krijgt een melding bij het openen van het bestand. Die melding kan worden uitgezet via Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formules ... Herberekenen van het bestand bij het openen.
  • De keuzen van het venster Tekst naar kolommen en het venster Tekst importeren (van plakken van tekst zonder opmaak van het klembord) worden bewaard (bij het importeren van een tekstbestand gebeurde dat al). tdf#47674 (Laurent Balland-Poirier)
  • Exporteren van kleurschalen en gegevensbalken naar XLSX. Dit ondersteunt ook de extensies van Excel 2010+ voor gegevensbalken. (Markus Mohrhard)
  • De limiet op de grootte van (niet-gecomprimeerde) ODF-documenten is verhoogd van 2 GB naar 4 GB. (Michael Meeks)
  • Ondersteuning van 'zoeken door typen' in de popup van het autofilter. Dus door het typen van een letter wordt een waarde gezocht. (Bij het oude, overigens veel beperktere, filter werkte dat wel.) (Kohei Yoshida)
  • XML-bron-dialoogvenster om snel willekeurige XML-inhoud te importeren. Kijk op deze pagina voor meer infomatie over deze toevoeging. (Kohei Yoshida)
  XML-bron-dialoog
  • Verbeterde grafiekweergave - betere kwaliteit van rendering/print- en PDF-export van grafieken (Armin Le-Grand - Apache)
  • Nieuwe voorwaardelijke opmaak: (Markus Mohrhard)
   • Datumopmaak
   • Boven/onder-regels
   • Tekenreeksregels
  • Verbeterde dialoog voorwaardelijke opmaak (Markus Mohrhard)
  • Pictogramgroepen (Markus Mohrhard)
  • Overlappende voorwaardelijke opmaak (Markus Mohrhard)
  • Eerste werk aan een importfilter voor Gnumeric, gebaseerd op orcus (Orcus door Kohei Yoshida, Gnumericgedeelten door Markus Mohrhard)
   • Dit is een technische demonstratie van de Orcus-integratie en valt onder de instelling experimenteel (Extra > Opties > LibreOffice > Geavanceerd)
   • Importeert in LibreOffice 4.0 alleen waarden, tekenreeksen en formules (in de toekomst volgt er meer).

  Formules

  • Nieuwe werkbladfunctie XOR, zoals gedefinieerd in ODF OpenFormula. tdf#50882 (Winfried Donkers)
  • Nieuwe configuratieoptie voor de behandeling van lege tekenreeksen in rekenkundige expressies tdf#44720 (Kohei Yoshida)
  Nieuwe configuratieoptie voor lege tekenreeksen.
  • Nieuwe pricing-extensie waarin werkbladfuncties voor optieprijzen in particular barrier (OPT_BARRIER(...)) and touch (OPT_TOUCH(...)) options. Voorbeeld: File:Calc-pricing-add-in.ods (Tino Kluge)
  pricing-extensie
  • Beter algoritme voor de functie ASELECT. tdf#33365 (Tino Kluge)
  • Nieuwe werkbladfuncties GEMIDDELDE.ALS, SOM.ALS, GEMIDDELDEN.ALS en SOMMEN.ALS, zoals gedefinieerd in ODF OpenFormula. tdf#41214 (Marina Plakalovic, Daniel Rentz, Eike Rathke)

  Draaitabel

  • Ondersteuning van meerdere selecties in het paginaveld van de draaitabel. (Kohei Yoshida)
  In het contextscherm 'nieuwe pagina' zijn meerdere selecties mogelijk.

  Impress

  • De toestand van de zijbalk in Impress wordt nu onthouden. (Rob Snelders)
  • Much accelerated multimedia previews, and previews of embedded video on Linux. (Michael Meeks):
   Media thumbnails embedded in impress
  • Presenter Console RTL support. tdf#42070 (Issa Alkurtass, Abdulmajeed Ahmed, Faisal Al-Otaibi - KACST):
   Presenter Console with RTL support.

  Draw

  • Improve quality of page previews in Draw/Impress with supersampling. (Tomaž Vajngerl)
  • Linecap improvements - adding rounded caps (ends) to lines, see right-click Line ▸ Corner and Cap Styles (Regina Henschel, Armin Le-Grand - Apache)
  Rounded line caps
  • Shear transforms for GraphicObjects, and shear + properties for OLE Objects (Armin Le-Grand - Apache)
  • Multi-image support in ODF allowing a bitmap + SVG representation eg. (Armin Le-Grand - Apache)

  Base

  • On all non-Windows platforms a new mork driver implementation is used to access Thunderbird address book. This means that Debian/Ubuntu users can finally integrate LO with their Thunderbird address book. (Debian/Ubuntu distros are not shipping a Mozilla-based mork driver, therefore their native Base package can not access the address book.) This also fixes some really old bugs for different distros. (David Ostrovsky)
   For more information please see:
  • In Forms, AutoFilter does not anymore treat values as patterns. As a consequence, an AutoFilter on "A*" will not anymore match any value starting with an A, but only the exact value "A*". tdf#48807 (Lionel Elie Mamane)

  Core

  • CMISWikipedia logo v3.svg protocol support for easy access to document stored on Document Management Systems like Alfresco, Nuxeo, SharePoint... (Cédric Bosdonnat)
  • Integration of session installer to add missing parts of LibreOffice on the fly (Björn Michaelsen)
  Core: session installer
  • Reduce Java code: Port Fax and Letter Wizard to Python (Xisco Faulí)

  Options / General

  • Java en geavanceerde opties nu gecombineerd in Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Geavanceerd. Voor het kiezen van experimentele functies en het mogelijk maken van macro-opnamen. (Joel Madero)
  Opties: Geavanceerde opties voor Java, Macro-opnames en Experimenteel
  • New Regular Expression Engine (Herbert Duerr - Apache)
   • We now use the ICU regular expression engine instead of a custom version. This solves several "find and replace" bugs, and is faster and smaller. We have compatibility code to map old-style word boundary syntax \> and \< to \b while upgrading. Read more about the ICU regexp engine. Japanese users should be aware that some more advanced transliterations may behave differently.

  Filters

  • Import filter voor Microsoft Publisher publicaties. Meer details in deze blog.
  Een document in MS Publisher 2003
  Hetzelfde document in LibreOffice Draw
  • Uitgebreide ondersteuning van Visio bestandsformaat. LibreOffice 4.0.0 ondersteunt alle bestaande Visio bestandsformaten vanaf Visio 1.0 vrijgegeven in 1992 tot Microsoft Visio 2013 vrijgegeven in 2012. Meer details in deze blog.
  Een oud Visio document in Visio 1.0
  Hetzelfde document in LibreOffice Draw
  Een VSDX document in MS Visio 2013
  Hetzelfde document in LibreOffice Draw
  • Verbeterde ODF compatibiliteit op verschillende punten. (Michael Stahl)

  GUI

  • New Widget layout technique for dialog windows introduced, and converted various dialogs; see WidgetLayout. (Caolán McNamara, Jack Leigh, Gokul)
   • UI mockups can be created with Glade UI designer then hooked up to code.
   • Converted widgets can be edited without recompiling Libreoffice. More easy to iterate for good UI design.
   • Support for easily resizing and hiding elements. Reduces code complexity.
   • Intent to follow best-practice guidelines for spacing and indentation yielding nicely spaced, clearer dialogs.
  • Added dialog for Smooth image filter, where it is possible to select the radius (strength) of smoothing/blurring. (Tomaž Vajngerl)
  • Graphics can be resized and recompressed with the new Compress Graphics popup menu function. (Tomaž Vajngerl)
   • Menu function is available is available in Draw, Impress and Calc but not (yet) Writer.
   • Supports displaying of current graphics information: original dimensions, dimensions inside of document.
   • Ability to reduce image resolution with setting a new dimension (width/height in pixels and DPI).
   • Lossless (PNG) or lossy (JPEG) compression with ability to set the quality and compression strength.
   • Possibility to select the interpolation (resampling) algorithm.
  The new Compress Graphics Dialog available in Draw, Impress and Calc
  • Added Edit with External Tool to Calc, Impress and Draw. (Tomaž Vajngerl)
  • Unify Popup menu option Save Graphic… from Writer and Save as Picture… from Draw and Impress to Save Graphic…. (Tomaž Vajngerl)
  • Improve quality of displaying images in documents. (Tomaž Vajngerl)
  Quality comparison of displayed images
  • It is possible now to select and copy text from message boxes. tdf#46193 (Tamas Zolnai)
  MessageBox.png
  • The "Apply Style" combo box in the toolbar now features previews of the styles to choose. (Jan Holesovsky)
  Apply-style-combobox.png
  • Unity integration (Antonio Fernandez, Björn Michaelsen, Alberto Ruiz, Ryan Lortie, Ted Gould)
  unity menu integration
  • Hide / Show styles in the “Styles & Formatting” dialog (Cédric Bosdonnat)
  Core: Hidden styles
  • The templates management interfaces now allows to have non-native template files: templates from other office suites are now handled like the ODF ones. (Cédric Bosdonnat)
  • Support for the macOS “Full screen” mode (tdf#39983; needs macOS 10.7/Lion or better). (Tor Lillqvist)
  — add screenshot —
  — Please check if this feature actually makes it into 4.0, or if it is delayed until 4.1! —
  • Ondersteunt Firefox Personas in LibreOffice. In LibreOffice 4.0, kunt u kiezen voor Extra ▸ Opties... ▸ Persoonlijke voorkeuren aanpassen ▸ Selecteer Persona, vind een leuke persona die u wilt gebruiken voor LibreOffice, plak het adres ervan in het dialoogscherm, bevestig, en LibreOffice zal het gebruiken. (Jan Holesovsky)
  Libreoffice-personas.png

  Localization

  • idxexample.odt localizable via PO files (Insert ▸ Indexes and Tables ▸ Indexes and Tables…). (Istvan Turi)
  • agenda/fax/letter/report templates localizable via PO files (File ▸ Wizards). (Istvan Turi)
  • Added locale data files for axk_CG beq_CG bkw_CG bvx_CG dde_CG ebo_CG iyx_CG kkw_CG kng_CG ldi_CG mdw_CG mkw_CG ngz_CG njx_CG njy_CG puu_CG sdj_CG tek_CG tsa_CG tyx_CG vif_CG xku_CG yom_CG. (Jeremy Brown)
  • Autocorrection improvements for pt-BR. (Raimundo Moura, Olivier Hallot)
  • The LightProof grammar checker for Brazilian Portuguese is now avaiable. Improvements in pt-BR spell checking (Raimundo Moura, João Mac-Cormick, Olivier Hallot, László Németh).

  Performance

  • Verbeterde ODS-laadtijd (zie dit blogartikel voor details). (Daniel Bankston)
  • Verbeterde XLSX-laadtijd (zie dit blogartikel voor details). (Daniel Bankston)
  • Significante prestatieverbetering bij het opslaan van een nieuwe regel aan een grote autocorrectietabel (tdf#49350). (Tomaž Vajngerl)
  • Significante laad- en opslagtijd voor dia's/tekeningen met veel vormen (shapes) (Michael Meeks)
  • Significante verbeterde RTF-laadtijd (tdf#44736). (Miklós Vajna, Michael Meeks)

  Infrastructure

  • Many modules ported to gbuild. (Peter Foley, Matúš Kukan, Caolán McNamara, David Ostrovsky, David Tardon, Norbert Thiebaud and others)
  • all legacy container classes (Sv*Array*, Table, Container, List etc.) replaced with STL containers (Noel Grandin, Michael Stahl, etc.)
  • https://gerrit.libreoffice.org/ used for code review and easy patch submission -- more than 500 patches reviewed and merged with it already (David Ostrovsky, Norbert Thiebaud, Robert Einsle, Björn Michaelsen and many more)
   • ssh logerrit gerrit query status:merged|grep change|wc -l for number of merged patches
  gerrit
  • translations module became a source-only module, l10n tools read translations directly from .po files. (Tamas Zolnai)
  • tinderbox building bibisect repo
   • Tinderbox integration (Norbert Thiebaud)
   • initial bibisect proof-of-concept (Björn Michaelsen)

  Scripting

  Linux

  • Add GStreamer 1.0 support, and refactor existing gstreamer code. (Tim-Philipp Müller, Michael Meeks)

  Extensions

  • PDF Import, the Presenter Console, and the Python Scripting Provider are no longer bundled extensions but core features. (Stephan Bergmann)

  Feature removal / deprecation

  • Dropped support for legacy binary StarOffice (version 1.x → 5.x) files.
   • Note: the old OpenOffice.org XML file format (.sxw, .sxi etc.) which was used as the default format by StarOffice versions 6 and 7 is still supported.
  • Dropped support for export to legacy Word and Excel (version 6.0/95) files. These files can still be opened, but they will save in your default format (usually .odt/.ods). We continue to export to the Office 97 and later binary file formats of course..
   • This avoids user confusion, and accidentally selecting very old formats that will lose document data.
  • Dropped support for ODMA document management integration, this windows-specific integration point is deep legacy, and yields some horrible user interactions.
  • Dropped legacy STLport library for compatibility with old extensions that linked against it (was only included for 32-bit Linux and Windows).
  • Deprecated Mac / PPC as a platform, raising our base-line to 10.6.

  API Changes

  C++ UNO language binding and URE libraries

  Python

  The bundled Python was upgraded from Python 2.6 to Python 3.3 (Michael Stahl)

  Python extensions and macros may require some degree of re-work to work on the latest Python; see for example Porting to Python 3.

  UNO IDL

  Support for defining oneway methods and the [oneway] syntax was removed from the UNO IDL compiler core commit 90eac3e69749a9227c4b6902b1f3cef1e338c6d1

  All exising API methods that used to be defined as oneway are now plain methods.

  New style services

  A large number of existing UNO services were converted to new-style services, which allow for more convenient and more type safe construction; this has no impact on compatibility of existing client code. (Noel Grandin)

  XDocumentInfo removed

  The deprecated XDocumentInfo and related UNO interfaces were removed (core commit e6f81b1898a59280f41177206b777a7a0d32f3fc). The replacement XDocumentProperties is available since OpenOffice.org 3.0 (interface announcement).

  • com.sun.star.document.DocumentInfo
  • com.sun.star.document.StandaloneDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfoSupplier
  • com.sun.star.document.XStandaloneDocumentInfo

  IllegalArgumentException

  The UNO exception com.sun.star.lang.IllegalArgumentException now derives from com.sun.star.uno.RuntimeException instead of com.sun.star.uno.Exception core commit 31170413ae3786bf44564e813d7291354e939a77.

  Unpublishing UNO APIs

  • Deprecation and un-publishing of internal accessibility API
   • This API was primarily used internally for our bridge implementations to native accessibility technology APIs, and will need adapting in future.

  The following UNO services and interfaces are no longer published:

  • com.sun.star.accessibility.AccessBridge core commit 70626249cd247d9acdad417b8eaf252bae22c059
  • com.sun.star.accessibility.Accessible
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventId
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventObject
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelation
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelationType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRole
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleStateType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChange
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChangeType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTextType
  • com.sun.star.accessibility.IllegalAccessibleComponentStateException
  • com.sun.star.accessibility.TextSegment
  • com.sun.star.accessibility.XAccessible
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleAction
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEditableText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventBroadcaster
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventListener
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleExtendedComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHyperlink
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHypertext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleImage
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleKeyBinding
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleRelationSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleSelection
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleStateSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTable
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTextAttributes
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleValue
  • com.sun.star.awt.AccessibleButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleCheckBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleEdit
  • com.sun.star.awt.AccessibleFixedText
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControlEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBoxList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuSeparator
  • com.sun.star.awt.AccessiblePopupMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleRadioButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleScrollBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBarItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPageList
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTextField
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBoxItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBoxEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleWindow
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartDocumentView
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartElement
  • com.sun.star.drawing.AccessibleDrawDocumentView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphControl
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphicShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleOLEShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideViewObject
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaText
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvRuler
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvTable
  • com.sun.star.sheet.AccessiblePageHeaderFooterAreasView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheet
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetDocumentView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetPageView
  • com.sun.star.table.AccessibleCellView
  • com.sun.star.table.AccessibleTableView
  • com.sun.star.text.AccessibleEndnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleFootnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleHeaderFooterView
  • com.sun.star.text.AccessiblePageView
  • com.sun.star.text.AccessibleParagraphView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentPageView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextEmbeddedObject
  • com.sun.star.text.AccessibleTextFrameView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextGraphicObject
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSource core commit 0315ef5bbc168896b1d7d8ac5c1657f861fa6a93
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimension
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimensions
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchies
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchy
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevel
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevels
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMember
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMembers
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotMemberResults
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotResults
  • com.sun.star.sheet.XDimensionsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XHierarchiesSupplier
  • com.sun.star.sheet.XLevelsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XMembersSupplier
  • com.sun.star.sheet.DataResult core commit bcb152889759c76aa9681aa72fcf7a92e5c3a2d7
  • com.sun.star.sheet.DataResultFlags
  • com.sun.star.sheet.MemberResult
  • com.sun.star.sheet.MemberResultFlags

  changes to unpublished UNO APIs

  The following unpublished UNO interfaces were changed:

  UNO API removals

  The following UNO modules were removed entirely from the API:

  The following UNO interfaces and services were removed from the API: