Opombe ob izdaji LibreOffice 4.0

  From The Document Foundation Wiki

  Spremembe v LibreOffice 4.0

  O tej strani

  To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v opombah ob izdaji 3.6! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

  Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

  • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ '90 stopinj' poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
  • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo - kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
  • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko - še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

  Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!

  Writer

  • Komentarje je mogoče pripeti tudi na obseg besedila v dokumentu. tdf#38244 (Miklós Vajna)
  Dodajanje komentarjev na obseg besedila
  • Dovoljeni dodatni znaki za razmejevanje besed. Ta funkcija preglasi pomišljaj (—) in vezaj (–) kot znaka razmejevanja besed, kar je pomembno za štetje besed v dokumentu, in ponuja uporabniku možnost navajanja dodatnih znakov za razmejevanje besed (Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Splošno ▸ Štetje besed). (Caolán McNamara)
  Nove možnosti za štetje besed (Orodja ▸ Možnosti ▸ Writer ▸ Splošno ▸ Štetje besed)
  • Uvoz risanih zaznamkov iz dokumentov DOCX in RTF (ki so na voljo, ko uporabljate Word na tabličnem računalniku). (Eilidh McAdam)
  Risani zaznamki
  Domorodni mat. izrazi RTF v Writerju.
  Prve strani lahko imajo ločeno glavo/nogo v Writerju.
  • Filter za RTF odslej uvaža staro skladnjo risanih predmetov (tdf#42407). Oglejte si ta zapis na blogu, kjer najdete podrobnosti in zaslonske slike. (Miklós Vajna)
  • Različne izboljšave DOCX: uvoz plavajočih tabel, predmeti OLE v pravokotnikih, robovi vdelanih slik s kodnimi oznakami WordProcessing. Oglejte si ta zapis na blogu s podrobnostmi in zaslonskimi slikami. (Miklós Vajna)
  • S klikom polja slednjega izberete, ne pa postavite kazalko predenj. (Cédric Bosdonnat)
  • Orodna vrstica in tolmač Logo (László Németh, pomoč pri vdelavi: András Tímár).
  Poster LibreLogo (izvirni različici PDF in OpenDocument)
  Želvja vektorska grafika v programu LibreOffice Writer. Ustvarjeno z naslednjimi enovrstičnicami z uporabo ukazne vrstice Logo v Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Logo): ponovi 500 [ krog 10 + števecpon/10 np 5 + števecpon/10 lv 10 ]
  Logo za namizno založništvo: risba šahovnice z visoko kakovostjo tiskanja v programu Writer z uporabo šahovske notacije ali neobveznim ročnim umeščanjem (glejte izvorni dokument in njegov izvoz v PDF

  Lahkotna implementacija (1400 vrstic v jeziku Python-PyUNO) uporablja vdelani Python za poenostavljen programski vmesnik do odlične vektorske grafike LibreOffice za grafično oblikovanje in izobraževanje (vključno s poučevanjem urejanja besedil). Objave na blogih: 1. Logo, 2. Logo za namizno založništvo.

  Primeri: vključite orodno vrstico Logo (Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Logo) v programu Writer. S puščičnimi ikonami v orodni vrstici se pomikajte in osredotočajte želvo (grafični kazalec programskega jezika Logo). Poskusite naslednje ukaze v ukazni vrstici orodne vrstice Logo (poslovenjeni ukazi so odvisni od jezika dokumenta, za podrobnosti pritisnite tipko F1 v ukazni vrstici Logo):

  krog 10cm
  barvapolnila 'modra' barvaperesa 'rdeča' velikostperesa 2 krog 5cm
  naprej 200 desno 89 krog 5
  ponovi 88 [ naprej 200 desno 89 ] zapolni 
  ponovi 9 [ oznaka 'Živijo, svet!' desno 20 ]
  

  Primeri Logo na templates.libreoffice.org:

  Calc

  • Izboljšano delovanje uvoza dokumentov ODS. (Daniel Bankston)
  • Pri odpiranju datotek ODS in XLSX so lahko vrednosti formule prikazani kot so bili shranjeni v datotekah (pomnjeni), brez ponovnega preračunavanja formul ob odpiranju datotek (Daniel Bankston):
   • odpiranje (večjih) datotek je hitrejše;
   • po zadnji uporabi preglednice bodo te vedno pokazale vrednosti, kakršne so bile pri tistem uporabniku na njegovem računalniku. (Znano je, da imajo lahko velike, resnično kompleksne preglednice na različnih računalnikih z različnimi operacijskimi sistemi, procesorji ali programjem različne rezultate.) Zato je to lahko prednost pri odpiranju preglednic, nazadnje urejanih s programom Excel.
   • uporabnik prejme sporočilo ob odpiranju datoteke. To sporočilo lahko izključite/vključite z Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Formula ... Ponoven izračun ob nalaganju datoteke.
  • Samodejno zasukane osi grafikona, če se prekrivata. Ta popravek izboljša tudi zaznavo prekrivanja pri sukanju oznak. (Muthu Subramanian)
  Zaslonska slika samodejnega sukanja oznak grafikona
  • Medpomnjen uvoz vrednosti iz ODS in XLSX (Daniel Bankston)
   • Zaradi možnih različnih izvedb prejmete opozorilo, če se uporabljajo medpomnjene vrednosti.
  • Shrani nastavitve pogovornega okna Uvoz besedila za Besedilo v stolpce in Prilepi neoblikovano besedilo z odložišča (poleg Uvoz besedilne datoteke). tdf#47674 (Laurent Balland-Poirier)
  • Izvoz barvnih lestvic in podatkovnih stolpcev v XLSX (podpira tudi razširitve Excel 2010+ za podatkovne stolpce). (Markus Mohrhard)
  • Povečana mejna velikost (nestisnjenih) dokumentov ODF z 2Gb na 4Gb. (Michael Meeks)
  • Podpora za iskanje "tipkaj-naprej" v pojavnem oknu samodejnega filtra. Odslej je možno iskati določen vnos prek vnosa tipk. (Kohei Yoshida)
  • Pogovorno okno Vir XML za hiter uvoz arbitrarne vsebine XML. Oglejte si to stran za več informacij. (Kohei Yoshida)
  Pogovorno okno Vir XML
  • Oplemenitena vizualizacija grafikonov - upodabljanje/tiskanje in izvoz grafikonov v PDF v višji kakovosti (Armin Le-Grand - Apache)
  • Nova pogojna oblikovanja: (Markus Mohrhard)
   • Pravila za datume
   • Pravila vrh/dno
   • Pravila za nize
  Pogojno oblikovanje
  • Izboljšana pogovorna okna pogojnega oblikovanja (Markus Mohrhard)
  • Nabori ikon (Markus Mohrhard)
  • Prekrivanje pogojnih oblikovanj (Markus Mohrhard)
  • Začetno delo z uvoznim filtrom za gnumeric, ki temelji na sistemu orcus (avtor orcus je Kohei Yoshida, dela za gnumeric pa Markus Mohrhard)
   • to je tehnična demonstracija integracije orcis in se skriva za omogočitvijo poskusnih funkcionalnosti;
   • zgolj uvaža vrednosti, nize in formule v 4.0 (več sledi v prihodnosti);
  • Izvažanje posameznega grafikona kot slike (PNG, JPG) tdf#30944

  Formule

  • Nova funkcija za preglednice XOR, kot je določena s standardom ODF OpenFormula. tdf#50882 (Winfried Donkers)
  • Nova možnost prilagajanja za preklop obravnave praznih nizov, ko so uporabljeni v aritmetičnem izrazu. tdf#44720 (Kohei Yoshida)
  Nova možnost v nastavitvah za prazen niz.
  • Nov dodatek za ocene, ki vsebuje funkcije za preglednice za vrednosti opcij v določenih sprožilnih opcijah (OPT_BARRIER(...)) in doseženih opcijah (OPT_TOUCH(...)). Primer :File:Calc-pricing-add-in.ods (Tino Kluge)
  Dodatek za ocene
  • Predelana funkcija RAND() z boljšim algoritmom tvorjenja naključnih števil. tdf#33365 (Tino Kluge)
  • Nove funkcije preglednice AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIFS in COUNTIFS, kot so določene s standardom ODF OpenFormula. tdf#41214 (Marina Plakalović, Daniel Rentz, Eike Rathke)
  • Nove funkcije preglednice IFERROR in IFNA, kot so določene s standardom ODF OpenFormula. tdf#56124 (Winfried Donkers, Eike Rathke)

  Vrtilne tabele

  • Podpora za večdelne izbore v polju strani vrtilne tabele. (Kohei Yoshida)
  Novo pojavno okno polja strani dovoljuje večdelni izbor

  Impress

  • Stanje stranske vrstice v Impressu se zdaj pomni. (Rob Snelders)
  • Pričetek dela na prelomu hiperpovezav/polj. (Muthu Subramanian)
  Podpora prelomu hiperpovezav.
  • PPTX
   • Impress odslej ob uvozu datotek PPTX zvrne tudi prelive. (Muthu Subramanian)
   • Veliko drugih popravkov pri uvozu datotek PPTX/PPT (različni razvijalci), glejte povezavo
  • Dodan Daljinec za Impress za naprave Android: čeprav deluje le v gradnjah za distribucije Linux (upamo, da bo omogočen za splošne gradnje Linux in platformi Windows ter Mac v teku izdaj 4.0.x). Več o njegovi uporabi si preberite v teh poslovenjenih navodilih. (Andrzej Hunt, Michael Meeks, Thorsten Behrens)
  Daljinec za Impress na napravah Android.
  • Krepko pospešeni predogledi večpredstavnostnih datotek in predogledi vdelanega videa na sistemih Linux. (Michael Meeks):
   Vdelane predogledne sličice medijev v Impressu
  • Podpora za jezike/pisave z desne na levo v razširitvi Upravljalni zaslon govorca. tdf#42070 (Issa Alkurtass, Abdulmajeed Ahmed, Faisal Al-Otaibi - KACST):
   Upravljalni zaslon govorca s podporo RTL.

  Draw

  • Izboljšana kakovost predogledov strani v programih Draw in Impress z nadvzorčenjem. (Tomaž Vajngerl)
  • Izboljšave konice črt - črtam dodane zaobljene konice, glejte desni klik Črta ▸ Slogi preloma črt in konic (Regina Henschel, Armin Le-Grand - Apache)
  Zaobljene konice črt
  • Transformacije striženja za grafične predmete in striženje + lastnosti za predmete OLE (Armin Le-Grand - Apache)
  • Podpora več slikam v ODF, ki omogočajo reprezentacijo bitne slike + SVG. (Armin Le-Grand - Apache)
  • Orodna vrstica Krogi in ovali iz programa Impress je zdaj na voljo tudi v programu Draw. (Rob Snelders)

  Base

  • Na vseh platformah razen Windows se uporablja nova implementacija gonilnika mork za dostop do adresarja programa Thunderbird. To pomeni, da lahko uporabniki sistemov Debian/Ubuntu končno integrirajo LO s svojim adresarjem Thunderbird. (Distribucije Debian/Ubuntu nimajo vključenega gonilnika mork Mozille, zato njihov domorodni paket Base ne more dostopati do adresarja.) S tem so odpravljeni resnično stari hrošči za različne distribucije. (David Ostrovsky)
   Če vas zanimajo podrobnosti, si preberite:
  • Samodejni filter v obrazcih več ne obravnava vrednosti kot vzorcev. Posledica je, da se samodejni filter "A*" ne bo več ujemal z vsako vrednostjo, ki se prične z A, temveč le natanko z vrednostjo "A*". tdf#48807 (Lionel Elie Mamane)

  Osrčje

  • Podpora protokola CMISWikipedia logo v3.svg za enostaven dostop do dokumentov, shranjenih na sistemih za upravljanje z vsebinami, kot so Alfresco, Nuxeo, SharePoint ... (Cédric Bosdonnat)
  • Vdelava sejnega namestitvenega sistema za sprotno dodajanje manjkajočih delov LibreOffice (Björn Michaelsen)
  Osrčje: sejno nameščanje
  • Kleščenje kode Java: prenos čarovnika za fakse in pisma v jezik Python (Xisco Faulí)
  • LibreOffice 4.0 vsebuje štiri nove družine odprto-kodnih pisav: Open Sans (Ascender), PT Serif (ParaType), Source Code Pro in Source Sans Pro (Adobe).
  Predogled novih priloženih pisav

  Možnosti / splošno

  • Java in napredne možnosti so zdaj združene pod Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno. Namenjeno izbiranju poskusnih funkcij in omogočanju snemanja makrov.
  Možnosti: napredne možnosti za Javo, snemanje makrov in poskusne funkcionalnosti
  • Pošiljanje prek Bluetootha (poskusno). Uporablja BlueZ za pošiljanje dokumentov prek vmesnika Bluetooth, tako kot Pošlji po e-pošti.
  Pošlji prek Bluetootha
  • Nov mehanizem za regularne izraze (Herbert Duerr - Apache)
   • Odslej uporabljamo mehanizem za regularne izraze ICU namesto lastne različice. S tem je odpravljenih več hroščev "iskanja in zamenjevanja", pa še hitrejši in manjši je. Dodana je združljivostna koda, ki ob nadgradnji preslika staro skladnjo meja besed \> in \< v \b. Preberite več o mehanizmu regularnih izrazov ICU. Japonski uporabniki morajo upoštevati, da se naprednejše transliteracije lahko vedejo drugače.

  Filtri

  • Uvozni filter za publikacije Microsoft Publisher. Podrobnosti so na voljo na tem blogu.
  Dokument v programu MS Publisher 2003
  Isti dokument v programu LibreOffice Draw
  • Razširjena podpora za datoteke Visio. LibreOffice 4.0.0 podpira vse obstoječe vrste zapisov datotek Visio od Visio 1.0 (iz leta 1992) do Microsoft Visio 2013 (iz leta 2012). Podrobnosti so na voljo na tem blogu.
  Star dokument Visio v Visio 1.0
  Isti dokument v LibreOffice Draw
  Dokument VSDX v MS Visio 2013
  Isti dokument v LibreOffice Draw
  • Izboljšana združljivost z ODF na različnih mestih. (Michael Stahl)

  Uporabniški vmesnik

  • Uvedena je nova tehnika Postavitev gradnikov (angl. Widget Layout) za pogovorna okna in različna pogovorna okna so doživela pretvorbo; glejte Postavitev gradnikov. (Caolán McNamara, Gokul)
   • Poskusne modele vmesnika lahko ustvarjate z oblikovalcem vmesnikov Glade in jih nato prikujete na kodo.
   • Pretvorjene gradnike je mogoče urejati brez ponovnega prevajanja Libreoffice. Enostavnejše iteracije na poti k oblikovanju dobrega vmesnika.
   • Podpora za enostavno spreminjanje velikosti in skrivanje elementov. Manjša kompleksnost kode.
   • Namera sledenja napotkov za dobro prakso pri razmikih in zamikih, ki pomenijo lepše razpostavljena, jasnejša pogovorna okna.
  • Dodano pogovorno okno filtra za slike Zgladi, kjer je mogoče izbrati polmer (jakost) glajenja/zabrisanosti. (Tomaž Vajngerl)
  • Slikam je mogoče spremeniti velikost in jih ponovno stisniti z novo funkcijo Stisni sliko ... v pojavnem meniju. (Tomaž Vajngerl)
   • Menijska funkcija je na voljo v programih Draw, Impress in Calc, ne pa (še) v Writerju.
   • Podpora prikazu podatkov o trenutni sliki: izvorne mere, mere v dokumentu.
   • Zmožnost zmanjšanja ločljivosti slike z določitvijo novih mer (širina/višina v slik. točkah in slik. točkah na palec).
   • Stiskanje brez (PNG) ali z izgubami (JPEG) z možnostjo nastavljanja kakovosti in meri stiskanja.
   • Možnost izbiranja algoritma interpolacije (prevzorčenja).
  Novo pogovorno okno Stisni grafiko v programih Draw, Impress in Calc
  • Programu Calc dodan ukaz Uredi z zunanjim orodjem. (Tomaž Vajngerl)
  • Možnosti v pojavnih menijih Shrani grafiko ... (Writer) in Shrani kot sliko ... (Draw in Impress) poenotene v Shrani grafično datoteko .... (Tomaž Vajngerl)
  • Izboljšana kakovost prikaza slik v dokumentih. (Tomaž Vajngerl)
  Primerjava kakovosti prikaza slik
  • Zdaj je mogoče izbrati in kopirati besedilo iz pojavnih sporočil. tdf#46193 (Tamas Zolnai)
  MessageBox.png
  • Kombinirano polje "Uporabi slog" v orodni vrstici odslej prikaže predogled slogov, ki jih lahko izberete. (Jan Holesovsky)
  Apply-style-combobox.png
  • Integracija v Unity (Antonio Fernandez, Björn Michaelsen, Alberto Ruiz, Ryan Lortie, Ted Gould)
  Integracija v menije Unity
  • Skrij / pokaži sloge v pogovornem oknu "Slogi in oblikovanje" (Cédric Bosdonnat)
  Osrčje: skriti slogi
  • Vmesnik za upravljanje s predlogami zdaj omogoča ne-domorodne datoteke predlog: predloge iz drugih pisarniških paketov so odslej obravnavane kot tiste v zapisu ODF. (Cédric Bosdonnat)
  • Podpora za persone Firefox v LibreOffice. Z LibreOffice 4.0 lahko izberete Orodja ▸ Možnosti … ▸ Personalizacija ▸ Izberi persono, izberete želeno persono v svojem brskalniku, prilepite njen naslov v pogovorno okno, potrdite in paket LibreOffice jo bo uporabljal. (Jan Holesovsky)
  Libreoffice-personas.png
  • Nov upravitelj predlog, ki uporabniku približa predloge (Rafael Dominguez in Cédric Bosdonnat)
  Template-manager.png

  Jezikovno prilagajanje

  • Posodobljen slovenski slovar sopomenk (Martin Srebotnjak/tezaver.si).
  • Prevedena imena tipk v sistemih Windows za asturijski (Xuacu Saturio), katalonski (Jesús Corrius), estonski (Mihkel Tõnnov), slovenski (Martin Srebotnjak) in španski jezik (Adolfo Jayme Barrientos). Prevedena tudi imena tipk v sistemih Linux za slovenski jezik (Martin Srebotnjak).
  • idxexample.odt je jezikovno prilagodljiv prek datotek PO (Vstavu ▸ Kazala vsebine in tabele ▸ Kazala vsebine in tabele …). (Istvan Turi)
  • Predloge za dnevni red/faks/pismo/poročilo so jezikovno prilagodljive prek datotek PO (Datoteka ▸ Čarovniki). (Istvan Turi)
  • Dodane datoteke za krajevne nastavitve axk_CG beq_CG bkw_CG bvx_CG dde_CG ebo_CG iyx_CG kkw_CG kng_CG ldi_CG mdw_CG mkw_CG ngz_CG njx_CG njy_CG puu_CG sdj_CG tek_CG tsa_CG tyx_CG vif_CG xku_CG yom_CG. (Jeremy Brown)
  • Izboljšave samopopravkov za pt-BR. (Olivier Hallot)
  • Na voljo je preverjalnik slovnice LightProof za brazilsko portugalščino. Izboljšave pri preverjanju črkovanja v pt-BR (Raimundo Moura, João Mac-Cormick, Olivier Hallot, László Németh).

  Karakteristike delovanja

  • Izboljšani časi nalaganja datotek ODS (glejte ta zapis na blogu). (Daniel Bankston)
  • Izboljšani časi nalaganja datotek XLSX (glejte ta zapis na blogu). (Daniel Bankston)
  • Občutno izboljšano delovanje pri shranjevanju novega vnosa v ogromno tabelo zamenjav za samopopravke (tdf#49350). (Tomaž Vajngerl)
  • Občutno izboljšani časi nalaganja in shranjeanja prosojnic / slik z velikim številom likov. (Michael Meeks)
  • Izboljšani časi nalaganja datotek RTF (tdf#44736). (Miklós Vajna)

  Infrastruktura

  • Številni moduli so pretvorjeni v gbuild. (Peter Foley, Matúš Kukan, Caolán McNamara, David Ostrovsky, David Tardon, Norbert Thiebaud in drugi)
  • Vse opuščene vsebnike razredov (Sv*Array*, Table, Container, List itn.) so zamenjali vsebniki STL (Noel Grandin, Michael Stahl, itn.)
  • https://gerrit.libreoffice.org/ uporabljamo za pregled kode in enostavno vnašanje popravkov -- z njim smo pregledali in vključili že več kot 500 popravkov (David Ostrovsky, Norbert Thiebaud, Robert Einsle, Björn Michaelsen in številni drugi)
   • ssh logerrit gerrit query status:merged|grep change|wc -l za število vključenih popravkov
  gerrit
  • Modul prevodov je postal modul zgolj izvorne kode, orodja za l10n berejo prevode neposredno iz datotek .po. (Tamas Zolnai)
  • Tinderbox gradi iz skladišča bibisect.
   • Integracija Tinderbox. (Norbert Thiebaud)
   • Začetni dokaz koncepta za bibisect. (Björn Michaelsen)

  Skriptanje

  Linux

  • Dodana podpora za GStreamer 1.0 ter refaktorizacija obstoječe kode gstreamer. (Tim-Philipp Müller, Michael Meeks)

  Razširitve

  • Uvoznik PDF, Upravljalni zaslon govorca in Zbirnik skriptov za Python niso več vključene razširitve, temveč so postale sestavni del programa. (Stephan Bergmann)

  Odstranjene / zastarele funkcionalnosti

  • Opuščena podpora za opuščene dvojiške datoteke StarOffice (različica 1.x → 5.x).
   • Opomba: stari datotečni zapis OpenOffice.org XML (.sxw, .sxi etc.), ki je bil privzeti zapis v StarOffice 6 in 7 je še vedno podprt.
  • Opuščena podpora za izvoz v datoteke opuščene Word in Excel (različica 6.0/95). Te datoteke je še vedno mogoče odpreti, vendar bodo shranjene v vašem privzetem zapisu (običajno .odt/.ods). Seveda še naprej podpiramo izvoz v dvojiške zapise datotek Office 97 in novejše..
   • S tem se izogibamo zmedenosti uporabnika, naključnemu izbiranju zelo starih zapisov, s katerimi bi lahko izgubili podatke dokumenta.
  • Opuščena podpora za integracijo upravljanja z dokumenti ODMA, ta integracijska točka posebej za Windows je hudo zastarela in povzroča nekatere grozne interakcije z uporabnikom.
  • Opuščena zastarela knjižnica STLport za združljivost s starimi razširitvami, ki so se povezovala z njo (bila je vključena le v 32-bitne gradnje za Linux in Windows).
  • Platforma Mac / PPC opuščena, dvig osnovne podprte različice na 10.6.
  • Opuščena podpora za Windows 2000.
  • Opuščeno hrbtišče LDAP na osnovi Mozille za adresar na vseh ne-Windows platformah.

  Spremembe API-ja

  Navezave jezika C++ UNO in knjižnice URE

  Python

  Priloženi Python je bil nadgrajen s Python 2.6 na Python 3.3 (Michael Stahl)

  Razširitve in vtičniki Python lahko potrebujejo nekaj predelave, da bodo delovali z zadnjo različico Pythona; oglejte si npr. Prenos v Python 3 (v angl.).

  UNO IDL

  Podpora za določanje enosmernih metod in skladnja [oneway] je odstranjena iz prevajalnika UNO IDL 90eac3e69749a9227c4b6902b1f3cef1e338c6d1

  Vse obstoječe metode API, ki so bile določene kot enosmerne (oneway), so zdaj navadne.

  Nove slogovne storitve

  Veliko število obstoječih storitev UNO je bilo pretvorjenih v storitve new-style, ki omogočajo priročnejšo in varnejšo tvorbo; to ne vpliva na združljivost obstoječe kode odjemalcev. (Noel Grandin)

  Odstranjen XDocumentInfo

  Opuščeni XDocumentInfo in sorodni vmesniki UNO so bili odstranjeni (e6f81b1898a59280f41177206b777a7a0d32f3fc). Zamenjava XDocumentProperties je na voljo še od OpenOffice.org 3.0 (objava vmesnika).

  • com.sun.star.document.DocumentInfo
  • com.sun.star.document.StandaloneDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfo
  • com.sun.star.document.XDocumentInfoSupplier
  • com.sun.star.document.XStandaloneDocumentInfo

  IllegalArgumentException

  Izjema UNO com.sun.star.lang.IllegalArgumentException zdaj izhaja iz com.sun.star.uno.RuntimeException namesto iz com.sun.star.uno.Exception 31170413ae3786bf44564e813d7291354e939a77.

  Preklic objave API-jev UNO

  • Opustitev in preklic objave internih API-jev dostopnosti
   • Ta API je bil prvotno uporabljen interno za izvedbe mostov do API-jev domorodnih tehnologij dostopnosti in bo potreben prilagajanja v prihodnosti.

  Naslednje storitve in vmesniki UNO niso več objavljeni:

  • com.sun.star.accessibility.AccessBridge 70626249cd247d9acdad417b8eaf252bae22c059
  • com.sun.star.accessibility.Accessible
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventId
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleEventObject
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelation
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRelationType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleRole
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleStateType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChange
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTableModelChangeType
  • com.sun.star.accessibility.AccessibleTextType
  • com.sun.star.accessibility.IllegalAccessibleComponentStateException
  • com.sun.star.accessibility.TextSegment
  • com.sun.star.accessibility.XAccessible
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleAction
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleContext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEditableText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventBroadcaster
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleEventListener
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleExtendedComponent
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHyperlink
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleHypertext
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleImage
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleKeyBinding
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleRelationSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleSelection
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleStateSet
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTable
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleText
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleTextAttributes
  • com.sun.star.accessibility.XAccessibleValue
  • com.sun.star.awt.AccessibleButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleCheckBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownComboBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleDropDownListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleEdit
  • com.sun.star.awt.AccessibleFixedText
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleIconChoiceControlEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleListBoxList
  • com.sun.star.awt.AccessibleListItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleMenuSeparator
  • com.sun.star.awt.AccessiblePopupMenu
  • com.sun.star.awt.AccessibleRadioButton
  • com.sun.star.awt.AccessibleScrollBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleStatusBarItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBar
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabBarPageList
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabControl
  • com.sun.star.awt.AccessibleTabPage
  • com.sun.star.awt.AccessibleTextField
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleToolBoxItem
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBox
  • com.sun.star.awt.AccessibleTreeListBoxEntry
  • com.sun.star.awt.AccessibleWindow
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartDocumentView
  • com.sun.star.chart.AccessibleChartElement
  • com.sun.star.drawing.AccessibleDrawDocumentView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphControl
  • com.sun.star.drawing.AccessibleGraphicShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleOLEShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleShape
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideView
  • com.sun.star.drawing.AccessibleSlideViewObject
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaText
  • com.sun.star.formula.AccessibleFormulaView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvCell
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvRuler
  • com.sun.star.sheet.AccessibleCsvTable
  • com.sun.star.sheet.AccessiblePageHeaderFooterAreasView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheet
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetDocumentView
  • com.sun.star.sheet.AccessibleSpreadsheetPageView
  • com.sun.star.table.AccessibleCellView
  • com.sun.star.table.AccessibleTableView
  • com.sun.star.text.AccessibleEndnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleFootnoteView
  • com.sun.star.text.AccessibleHeaderFooterView
  • com.sun.star.text.AccessiblePageView
  • com.sun.star.text.AccessibleParagraphView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentPageView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextDocumentView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextEmbeddedObject
  • com.sun.star.text.AccessibleTextFrameView
  • com.sun.star.text.AccessibleTextGraphicObject
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSource 0315ef5bbc168896b1d7d8ac5c1657f861fa6a93
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimension
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceDimensions
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchies
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceHierarchy
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevel
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceLevels
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMember
  • com.sun.star.sheet.DataPilotSourceMembers
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotMemberResults
  • com.sun.star.sheet.XDataPilotResults
  • com.sun.star.sheet.XDimensionsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XHierarchiesSupplier
  • com.sun.star.sheet.XLevelsSupplier
  • com.sun.star.sheet.XMembersSupplier
  • com.sun.star.sheet.DataResult bcb152889759c76aa9681aa72fcf7a92e5c3a2d7
  • com.sun.star.sheet.DataResultFlags
  • com.sun.star.sheet.MemberResult
  • com.sun.star.sheet.MemberResultFlags

  Spremembe neobjavljenih API-jev UNO

  Spremenjeni so naslednji neobjavljeni vmesniki UNO:

  Odstranjeni UNO iz API-ja

  Naslednji moduli UNO so bili v celoti odstranjeni iz API-ja:

  Naslednji vmesniki in storitve UNO so bile odstranjene iz API-ja:

  Najbolj nadležni hrošči

  Naslednji nadležni hrošči niso bili pravočasno razrešeni in bodo prišli na vrsto v rednih izdajah iz niza izdaj 4.0, ki bodo odpravljale hrošče:

  • nedelujoč dostop do pogonov Samba v skupni rabi (tdf#64311); fixed in 4.0.4;
  • CAIRO se ne povezuje z notranjim libpng, kar povzroča napako "no suitable windowing system found, exiting." na nekaterih sistemih Linux. Napako je mogoče zaobiti z namestitvijo paketa libpng12 (tdf#61571); fixed in 4.0.2;
  • vse različice komercialne razširitve Duden Rechtschreibprüfung (nemškega pravopisnega dodatka Duden) do različice 9.0 ni mogoče namestiti z LibreOffice 4.0 na sistemih Windows in Linux x86. Podrobnosti v tdf#59107 in nemških opombah ob izdaji.