Opombe ob izdaji 3.6

  From The Document Foundation Wiki

  Spremembe v LibreOffice 3.6

  O tej strani

  To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v opombah ob izdaji 3.5! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

  Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

  • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj[zavihek] ▸ '90 stopinj' poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do "razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik" - vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
  • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo - kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
  • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko - še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

  Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!

  Writer

  • Orodje za kopiranje slogov odslej loči med atributi samodejnega oblikovanja znakov, uporabljenimi v celem odstavku, in tistimi, ki so uporabljeni na delu besedila v odstavku. Ti atributi samodejnega oblikovanja znakov so privzeto uporabljeni na celotnem odstavku; če je pritisnjena krmilka, medtem ko je podano oblikovanje, se ti atributi uporabijo samo na izbranemu delu besedila (Maxime de Roucy).
  • Podprto je kontekstualno razmikanje. (Miklos Vajna)
  Nova možnost razmikov programa Writer.
  • Uvoz VML (uporabljen v starejših datotekah DOCX) zdaj podpira črte, sukanja in zrcaljenja. (Miklos Vajna)
  • Uvoz DOCX zdaj podpira polja GetExpression in SetExpression. (Miklos Vajna)
  • Uvoz/izvoz RTF/DOCX zdaj podpira nastavitev povečave dokumenta. (Miklos Vajna)
  • S pritiskom krmilke z [ ali z ] pomanjšate ali povečate velikost pisave izbranega besedila. tdf#36187 (Cameron Paul)
  • Štetje besed (celotnega dokumenta in izbora) v vrstici stanja (tdf#34772, Robert Roth)
  Sw-word-count-highlight.png
  • Samooblikovanja tabel odslej posnamejo naslednje lastnosti na ravni tabele: tdf#31005. (Muhammad Haggag)
  • Prelomi
  • Obdrži skupaj z naslednjim odstavkom
  • Ponovi naslovno vrstico
  • Dovoli prelom tabele prek več strani
  • Dovoli prelom vrstic prek več strani
  • Spoji soležne sloge obrob
  • Senčenje tabele
  • Pokaže Meje besedila glede na izbor prikaza nenatisljivih znakov tdf#46073 (Cédric Bosdonnat).
  • Podpora za uvoz slik Office SmartArt. (Miklos Vajna)
  Smartart-sw.png
  Poskusite primer z naslednjim dokumentom DOCX.
  Media:smartart.docx


  Čarovnik za nalepke / vizitke

  • Razširitev z definicijami nalepk in vizitk z velikostjo (papir, stran). Nalepke, ki niso postavljene sredinsko na strani, se zdaj izdelajo pravilno. (Winfried Donkers)
  • Vseh 1700+ vnaprej določenih definicij nalepk je bilo spremenjenih, da vključujejo velikost obrazca, pri čemer so bile odstranjene zastarele definicije. (Winfried Donkers)
  • Ponoven izračun položaja nalepk na obrazcu. Definicije nalepk z razmiki med nalepkami, ki so širši od desnega roba odslej pravilno tvorijo dokumente. Obstoječe uporabniško določene nalepke in vizitke se samodejno razširijo z velikostjo obrazca (Winfried Donkers).
  • Velikost obrazca je mogoče vnesti/spremeniti v pogovornem oknu čarovnika: (Winfried Donkers)
  Sprememba velikosti obrazca.

  Calc

  • Krmilka + D zapolni navzdol na bolj pričakovane načine, tako da zapolni z vsebino celice nad njo, če nobena celica ni izbrana, in zapolni navzdol več celic z večjimi izbori. (Kohei Yoshida)
  • Nova možnost določitve predpone imena delovnega lista po meri v novih dokumentih. (Albert Thuswaldner)
  Nova stran privzetih možnosti za program Calc.
  • Označene celice je v programu Calc zdaj mogoče spojiti z ukazom iz kontekstnega menija prek desnega klika miškine tipke. tdf#37210 (Greggory Hernandez)
  • Delovne liste je mogoče skriti in prikazati prek kontekstnega menija zavihkov delovnih listov. (Noel Power)
  • Izboljšano sporočilo o napaki pri neveljavnem imenu delovnega lista. tdf#45285 (Albert Thuswaldner)
  • Izvoz pogojnega oblikovanja v xlsx. (Markus Mohrhard)
  • Izboljšan uvoz datotek CSV.
   • Obdelava vrstic z več kot 64k znakov. tdf#48501 (Eike Rathke)
   • Različna sporočila napake za "največ vrstic preseženih, "največ stolpcev preseženih" in "največja velikost celice presežena". tdf#48516 (Eike Rathke)
   • Boljša obravnava datotek CSV z napakami, kjer generator ni sledil pravilom navedkov RFC 4180. tdf#48621 (Eike Rathke)
   • Uvoz števil v znanstveni notaciji brez potrebe po potrjevanju možnosti "uvozi posebna števila". tdf#39716 (Eike Rathke)
   • Boljša začetna privzeta ločila, vejica, podpičje in tabulator. tdf#38088 (Eike Rathke)
  • Izvozu CSV dodana možnost "Shrani formule celic namesto izračunanih vrednosti". tdf#45664 (Florent Gallaire)
  Možnost formul pri izvozu CSV
  • Nova funkcija za preglednice DATEDIF, kot jo določa standard ODF OpenFormula, in za interoperabilnost s programi MS-Excel. tdf#44456 (Winfried Donkers, Eike Rathke)
  • Nove funkcije za preglednice IMTAN, IMSEC, IMCSC, IMCOT, IMSINH, IMCOSH, IMSECH in IMCSCH, kot jih določa standard ODF OpenFormula. tdf#51017 (Regina Henschel)
  • V celicah podprta polja različnih vrst. Zdaj lahko vstavite polja datuma, imena delovnega lista in naslova. Polje vstavite tako, da celico aktivirate v urejevalni način, nanjo kliknete z desnim gumbom ter izberete Vstavi polje v kontekstnem meniju. (Kohei Yoshida)
  Vstavljanje polja v celice.
  • Omogoči razvrščanje podatkov iz menija samodejnih filtrov. (Kohei Yoshida)
  Možnost razvrščanja v meniju samodejnih filtrov.
  • Omogočeno hitro lepljenje zgolj besedila, vrednosti ali formule iz kontekstnega menija. (Noel Power)
  Prilepi zgolj iz menija.
  • Podrobne možnosti nastavljanja za računanje formul. Odslej lahko prilagodite referenčno skladnjo za vgrajeno funkcijo INDIRECT. V bodoče bodo semkaj dodane nove možnosti računanja, da bodo uporabniki lahko prilagodili računanje formul v času izvajanja (realnem času). (Kohei Yoshida)
  • Odstranjena omejitev na tri vnose razvrščanja v programu Calc. tdf#45747 (Albert Thuswaldner)
  Pogovorno okno razvrščanja z več kot tremi ključi razvrščanja.
  • Privzeto število delovnih listov v novem dokumentu bo odslej 1 in ne več 3 – tdf#50183, (Stefan Knorr)- upoštevajte, da lahko od izdaje 3.5 naprej to nastavitev uredite prek Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Privzete vrednosti.
  • Podpora uvoza in izvoza stolpcev napake X, razpršenih in stolpčnih grafikonov v xls in ods, če uporabljate ODS 1.2 - razširjeno. tdf#33773 (Rafael Dominguez)
  • Podpora barvnih lestvic in podatkovnih stolpcev. Uvoz iz xlsx in uvoz/izvoz iz ods v ODF1.2 - razširjeno. Opozorilo: še vedno so prisotne omejitve, ki bodo odpravljene v LO 4.0.0. (Markus Mohrhard)

  Color scales and data bars in calc.

  • Nova pogovorna okna za pogojno oblikovanje, ki podpirajo barvne lestvice in podatkovne stolpce (oblikovanje: Stefan Knorr, izvedba: Markus Mohrhard)

  Impress

  • Dodan širokozaslonski izrez za prosojnice programa Impress. tdf#42986 (Rob Snelders)
  • Pravilno zaznavanje zunanjega zaslona in postavljanje presenter console na krajevni zaslon (Michael Meeks).
  • 10 novih glavnih strani (Alexander Wilms, Mateus Machado Luna, Björn Michaelsen).

  Nove predloge.

  Math

  Gumb Pomoč

  Basic IDE

  • Sidrano podokno kataloga predmetov (Bence Tomcsik)
  Sidrano podokno Kataloga predmetov

  Osrčje

  • Podpora za japonske razglednice kot velikosti papirja v vseh programih. (Takeshi Abe)
  • Nedavni dokumenti se posodobijo ob ukazih Shrani, Shrani kot, Shrani vse in Zapri. tdf#37775 (Muhammad Haggag)
  • Urejanje dokumentov samo za branje je dovoljeno. (Stephan Bergmann) Povzemanje po sporočilu ob vnosu kode [1]:
   • Pri npr. ogledu priponk e-pošti (ki so shranjene samo za branje v neki mapi za prenos s strani poštnega programa), bi bilo lepo, če bi jih uporabnik lahko začasno spremenil (npr. se poigral s preglednico, spremenil kakšno številko in sprožil ponoven izračun formul) s klikom gumba "Uredi datoteko" in brez vpraševanja po ustvarjanju kopije za urejanje. Zatorej:
    • Gumb "Uredi datoteko" zdaj preklopi le stanje "samo za branje" pogleda. Nič več ne sprašuje po izdelavi kopije za urejanje, če je osnovni dokument fizično samo za branje;
    • Ko je spremenjeni dokument preklopljen v pogled samo za branje prek "Uredi datoteko", LO še vedno povpraša uporabnika, da shrani ali opusti spremembe. Toda, če je osnovni dokument fizično samo za branje, s shranjevanjem dokumenta odpre pogovorno okno "Shrani kot" namesto zgolj izvedbe operacije "Shrani" (ki ne bi uspela na dokumentu, ki je fizično samo za branje).
    • Naslov okna dokumenta odslej vsebuje "(samo za branje)", če in samo če je pogled samo za branje ali če je dokument fizično samo za branje.
  • Postopku nameščanja dodana možnost Vključi podoro za pripomočke za invalide. tdf#39833 (Andras Timar).
  • Dodan algoritem Lanczosa za spreminjanje velikosti slik in njegova privzeta raba namesto algoritma interpolacije. S to spremembo se je zvišala kakovost slik pri zmanjševanju ločljivosti slik ob izvozu PDF. tdf#46378 (Tomaž Vajngerl)
  Lanczos Resampling.jpg
  • Snemanje makrov je mogoče vključiti s posebno možnostjo: Orodja ▸ Možnosti ▸ Splošno ▸ Omogoči snemanje makrov. tdf#41865 (Cor Nouws). To omogoča uporabo te (omejene) funkcije brez vklopa eksperimentalnih funkcionalnosti.
  Možnost omogočanja snemanja makrov

  Filtri

  • Uvozni filter za dokumente Corel Draw. Več podrobnosti najdete v angleškem jeziku tukaj in tukaj.
  terra v16.cdr vi Corel Draw
  terra v16.cdr v Corel Draw
  terra v16.cdr v LibreOffice Draw
  • Izvoz PDF z možnostjo vodnega žiga. Oglejte si jo pod Datoteka ▸ Izvozi v PDF. (Andreas Mantke)
  PDF export with watermark.png
  • Izvoz ODF zdaj ponuja tudi "ODF 1.2 - razširjeni (združljivostni način)", ki zagotavlja večjo izmenljivost z uporabniki starejšega zapisa Open Document Format. Cena za to je rahlo zmanjšana skladnost s standardi zapisa ODF. (Thorsten Behrens)

  Uporabniški vmesnik

  • Splošno očiščenje uporabniškega vmesnika: 3D-obrobe ravnil in vrstic stanja so odstranjeni, orodne vrstice so brez obrob in imajo v ozadju rahel preliv (samo Windows Vista/7/kasnejše). (Mirek Mazel, Stefan Knorr, Jan Holesovsky, Michael Meeks)
  LibreOffice 3.5 LibreOffice 3.6
  Libreoffice-3.5.png
  Libreoffice-3.6.png
  Libreoffice-3.5-mac.png
  Libreoffice-3.6-mac.png
  • Za macOS je odslej privzet nabor ikon Tango. (Michael Meeks in ekipa UI)
  • Ravnila so zdaj veliko bolj izčiščena in vitkejša (oblikovanje Mirek Mazel, izvedba Jan Holesovsky)
  Updated-rulers.png
  • Novo oblikovanje pojavnega zaslona (Andrea Soragna, Stefan Knorr (astron)).
  LibreOffice 3.6.0.3 Splash Screen.png
  • Pogovorno okno o programu (dostopno prek Pomoč ▸ O programu LibreOffice) je bilo preoblikovano, izčiščeno (Andrew Higginson) in vključuje novo sliko (Stefan Knorr (astron), zasnovano na oblikovanju pojavnega zaslona ob zagonu programa avtorja Andrea Soragna).
  LibreOffice 3.6.0.3 About Box.png
  • Novo oblikovanje okna "Začetno središče" (Stefan Knorr (astron), zasnovano na oblikovanju pojavnega zaslona ob zagonu programa Andrea Soragna).
  LibreOffice 3.6.0.3 Start Center.png
  • Programa Writer in Calc uporabljata ločena barvna gumba, tako da je mogoče uveljaviti nazadnje uporabljeno barvo za pisavo, ozadje, obrobo in poudarjanje. (Winfried Donkers)
  Split-Colors-writer.png Split-Colors-calc.png
  • S klikom gumba >> ne prikažete več možnosti orodne vrstice, slednje je mogoče prikazati z desnim klikom orodne vrstice. tdf#38276 (Iain Billett)
  Toolbar options menu in 3.6.png
  • Podpora integraciji v namizje Trinity Desktop Environment (gradniki, pogovorna okna odpri/shrani ter adresarji) (Timothy Pearson in avtorji izvorne integracije v KDE3)
  Zaslonska slika bo kmalu tu ...
  • Izbor slovarja pri preverjanju črkovanja odstranjen, če je aktiven le en slovar. tdf#40778 (Caolán McNamara & Rob Snelders)
  • Povečava zdaj sloni na geometrijski progresiji namesto na aritmetični. tdf#44173 (Tim Hardeck)
  • Teme GTK lahko odslej upodobijo preliv v ozadju (zaslonske slike uporabljajo vejo "libreoffice" oxygen-gtk). (Ruslan Kabatsayev)
  Toolbar-gradient-and-combo-list.png
  • Teme GTK imajo odslej možnost za upodabljanje predosvetlitve zavihkov. (Ruslan Kabatsayev)
  Tab-prelight-and-themed-frame.png
  • Teme GTK so implementirane za črte in okvire. (Ruslan Kabatsayev)
  Options-menu-with-themed-lines.png

  Jezikovno prilagajanje

  • Uveljavitev od krajevnih nastavitev odvisnih vzorcev sprejemljivosti datuma pri vnosu nepopolnih datumov.
   S tem je preprečeno napačno zaznavanje datumov v programih Calc in Writer ob vnosu podatkov v celice in uvozu datotek CSV.
   Oglejte si objavo na blogu s podrobnostmi. (Eike Rathke)
  • Dodani krajevni podatki za angleški Malavi (en_MW). (Eike Rathke)
  • Dodani krajevni podatki za erzijsko Rusijo (myv_RU).
  • Izboljšana jezikovna orodja (slovarji za preverjanje črkovanja, tezaver, vzorci za deljenje besed). Podatki so iz skladišča slovarjev:
   • posodobljen slovar za preverjanje črkovanja v brazilski portugalščini (pt-BR, Raimundo Moura)
   • Posodobljen slovar za preverjanje črkovanja v švedskem jeziku
   • Posodobljen francoski tezaver in slovar za preverjanje črkovanja
   • Posodobljen tezaver za češki jezik
   • Krepko izboljšana nemška jezikovna orodja (de-DE, de-AT, de-CH) z več kot 30.000 novimi besedami v nemškem slovarju za preverjanje črkovanja in več kot 7.000 novimi sopomenkami v nemškem tezavru. Tudi vzorci za deljenje besed so bili izboljšani.
   • Krepko izboljšana slovar za preverjanje črkovanja in tezav za danščino.
  • Privzeta krajevna nastavitev je zdaj krajevna nastavitev operacijskega sistema. tdf#45830 (Rob Snelders)

  Karakteristike delovanja

  • Temeljito izboljšan uvoz dokumentov OLE2: .doc, .xls, .ppt. (Caolan McNamara, Michael Meeks)
  • Temeljito izboljšan uvoz enostavnih dokumentov .doc/.docx. (Michael Meeks, Caolan McNamara)
  • Izboljšave drsenja / ponovne postavitve / interaktivnega urejanja velikih dokumentov. (Caolan McNamara)
  • Obdelava velikih seznamov samopopravkov je dvakrat hitrejša. (Michael Meeks)
  • Izboljšano ravnanje z vrtilnimi tabelami v programu Calc. Osveževanje vrtilne tabele bi moralo biti zdaj 35-50% hitrejše kot v izdaji 3.5. Poleg tega je pomembno zmanjšan pomnilniški odtis vrtilne tabele. (Kohei Yoshida)
  • Izboljšano ravnanje pri uvozu surovih vrednosti celic ob uvozu iz dokumentov xlsx. (Daniel Bankston)
  • Izboljšano ravnanje pri uvozu spojenih celic in obsegov matrik iz dokumentov ods. (Daniel Bankston)
  • Vdelane zbirke podatkov HSQLDB so odslej pred shranjevanjem minimizirane po velikosti (LibreOffice uporablja "CHECKPOINT DEFRAG" in ne le "CHECKPOINT"). Prostor, ki ga zasedajo izbrisane vrstice, je tako dejansko sproščen, lahko pa zato shranjevanje/zapiranje datoteke traja dlje. (Lionel Mamane)

  Infrastruktura

  • Številni moduli so bili prenesni v hitrejši in zanesljivejši gnumake (David Tardon, Matus Kukan, David Ostrovsky in drugi)

  Najbolj nadležni hrošči

  Naslednji nadležni hrošči niso bili pravočasno razrešeni in bodo prišli na vrsto v rednih izdajah iz niza izdaj 3.6, ki odpravljajo hrošče:

  • (samo Microsoft Windows) Gonilnik ADO (ang. ActiveX Data Objects) ni aktiven. Zato privzeti način povezovanja z zbirkami podatkov MS Access (datoteke .mdb in .accdb) ne deluje; potrjeno, da bo spremenjeno v 3.6.1. Začasna rešitev: povežite se prek ODBC (ali uporabite izdajo 3.5.x). tdf#52615 Popravljeno v 3.6.1.
  • Gumb "Dokončaj" v čarovniku za poročila ne deluje -> prek čarovnika ni mogoče ustvariti poročila. Začasna rešitev: ustvarite poročilo v oblikovalnem načinu ali s prejšnjo različico LibreOffice (poročilo lahko nato uporabite in uredite z LibreOffice 3.6.0). Popravljeno v 3.6.1.
  • Izvoz datotek s hiperpovezavami v končnih/sprotnih opombah ali celo s kazalom vsebine v DOCX je generiral okvarjene datoteke, ki jih druge pisarniške zbirko niso mogle odpreti. Bo odpravljeno v 3.6.1. tdf#52610 Popravljeno v 3.6.1.
  • (samo Microsoft Windows) LibreOffice se tiho zapre po izrisu pojavnega zaslona. To se zgodi, ko uporabnik prvič zažene LibreOffice po nadgradnji (in v splošnem vedno, ko so spremenjene vključene razširitve ali tiste v skupni rabi). Bo odpravljeno v 3.6.1. Začasna rešitev: ročno ponovno zaženite LibreOffice. tdf#43989 Popravljeno v 3.6.1.
  • Več težav z v paket vključenimi razširitvami. To vključuje, ni pa zgolj omejeno na spodnje težave. Začasna rešitev: ročno odstranite uporabnikov medpomnilnik za priložene razširitve in ponovno zaženite LibreOffice. Kako to storite, je odvisno od platforme. Na sistemih Linux v oknu terminala vnesite “rm -rf ~/.config/libreoffice/3/user/extensions”. Na sistemih macOS X v oknu Terminal vnesite “rm -rf ~/Library/Application\ Support/LibreOffice/3/user/extensions”. V sistemih Microsoft Windows v oknu Command Prompt vnesite “rmdir /q /s %appdata%\LibreOffice\3\user\extensions” (in upoštevajte zahtevo po dvakratnem ponovnem zagonu LibreOffice, glejte zgoraj). tdf#53006 Popravljeno v 3.6.1.
   • Ni preverjanja črkovanja (kljukica “ABC” manjka pred izbirami na seznamih v “Možnosti - Nastavitve jezika - Jeziki - Privzeti jeziki za dokumente” celo za jezike, katerih priložene slovarske razširitve so nameščene pod “Orodja - Upravitelj razširitev ...”).
   • Možnost samopopravkov “Popravi DVe VEliki ZAčetnici” ne deluje.
   • Manjkajoče strani nastavitev slovarjev (v “Orodja - Upravitelj razširitev ...”, ko izberete priloženo slovarsko razširitev, kot je “Slovarji za preverjanje črkovanja, pravila za deljenje besed in tezaver ter preverjalnik slovnice za angleški jezik”, se ne prikaže gumb “Možnosti ...”).
  • Izvažanje (shranjevanje) preglednic s komentarji celic v zapis XLS/XLSX izgubi komentarje. Potrjeno kot odpravljeno v 3.6.1. Začasna rešitev: uporabite izdajo LibO 3.5.x ali raje shranite kot ODS. tdf#52998 Popravljeno v 3.6.1
  • Možnost pogojnih razmikov med odstavki se ne prikaže pri oblikovanju sloga (zavihek Zamiki in razmiki). tdf#53360 Popravljeno v 4.2.0
   1. Začasna rešitev:
   2. Ustvarite slog (F11), potrdite »Samoposodobi«.
   3. Uveljavite na odstavek ustvarjeni slog.
   4. Oblikuje odstavek in potrdite »kontekstualno razmikanje« (ne dodajajte presledka med odstavke istega sloga).
   5. Če želite, spremenite slog z odstranitvijo potrditve pri »Samoposodobi«. tdf#53360