ReleaseNotes/3.5/sl

  From The Document Foundation Wiki

  Spremembe v LibreOffice 3.5

  O tej strani

  To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v izdaji 3.4! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

  Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

  • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj[zavihek] ▸ '90 stopinj' poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do "razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik" - vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
  • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo - kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
  • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko - še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

  Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!

  Splošno

  Drug algoritem šifriranja

  V LibreOffice 3.5 za z gesli zaščitene datoteke v zapisu ODF 1.2 in ODF 1.2 razširjeno bo vpeljan drug, varnejši algoritem šifriranja (AES-256). Slednji je aktiviran privzeto. Šifriranje Blowfish v datotekah ODF 1.2 se šteje za zastarelega oz. opuščenega.

  • Različice LibreOffice do 3.4.4 ne podpirajo šifriranja AES-256.
  • LibreOffice 3.4.5 lahko bere datoteke ODF, šifrirane z AES-256, a se pri zapisovanju z geslom zaščitene datoteke povrne v šifrirane z algoritmom Blowfish.
  • LibreOffice 3.5.0 lahko bere in zapisuje datoteke ODF, šifrirane z AES-256 kot tudi Blowfish. Za zapisa ODF 1.2 in ODF 1.2 - razširjen je AES-256 privzeto šifriranje. Med šifriranjema ni mogoče izbrati v vmesniku. Tako novi in obstoječi z geslom šifrirani dokumenti v zapisih ODF 1.2 in ODF 1.2 - razširjen so šifriranji z AES-256, ko se zapišejo na disk.
  • Namig: različice LibreOffice do 3.4.4 ne morejo odpreti z gesli zaščitenih datotek v zapisih ODF 1.2 in ODF 1.2 - razširjen, zapisane z LibreOffice 3.5. Vsem uporabnikom LibreOffice iz nizov izdaj 3.3 in 3.4 zato priporočamo, da posodobijo LibreOffice na različico 3.4.5 ali višjo.

  Povezane težave: tdf#43868 in tdf#40006.

  Writer

  • Prikaz nenatisljivih znakov na koncu vrstice. Odslej je spreminjanje presledkov na koncu vrstic zelo enostavno. (Bartosz Kosiorek)

  Non printable.png

  • Nove vrste oštevilčevanja: (Mohammad Elahi)
  1. Perzijske besede: ‫یک، دو، سه ...‬
  2. Arabsko črkovno zaporedje abjad: ‫ا، ب، ج ...‬
  • Prikaz ločljivosti bitne slike v PPI (sl. točke/palec) v Oblika - Slika - zavihek Obreži. (László Németh)

  Ppi.png

  • Boljši up. vmesnik za ravnanje z glavami in nogami (Cédric Bosdonnat)
   • Enostavno dodajte glave ali noge
   • Hitro poglejte, kaj je urejeno z novimi spremenljivimi robovi besedila
   • Hitro uredite ali odstranite glave in noge brez sprehoda po menijih/vmesniku oblikovanja slogov strani

  Design Whiteboard Writer SpecialIndicators 2011-09-09 DailyBuild HeaderFooterTest ImprovementProposals.png

  • Boljši pokazatelji preloma strani (Cédric Bosdonnat)
  • Pogovorno okno štetja besed ni modalno in se posodablja med tipkanjem (Matt Pratt)
  • Samobesedilo "Oštevilčevanje formul" (fnF3) je bilo popravljeno za večino jezikov: brez dodatnih presledkov po vstavljeni formuli, pisave vstavljene formule sledijo privzeti pisavi (tdf#40499, i#75665). Pritisnite fnF3 ali nfF3, glede na jezik up. vmesnika. (Laurent BP, Caolán McNamara)
  • Pogovorno okno tiskanja: polje vhodne strani zdaj izpiše trenutno stran kot privzeto vrednost. tdf#34697 (Ta Duc Tung)
  • Popravki postavitve (Cédric Bosdonnat)
   • Ko je nastavljen tabulator za rob strani, tabulator upošteva to vrednost in ne skoči v novo vrstico. Dodana je bila možnost združljivosti, zato se tako vedejo le novi dokumenti.
   • Pri uvozu datotek doc, docx in RTF oštevilčenje ni deljeno v nove vrstice, če ne ustrezajo širini. To se zgodi le za združljivost postavitve za Word.
  • Izboljšave preverjanja slovnice (Cédric Bosdonnat)
   • Predelano pogovorno okno preverjanja slovnice za boljši prikaz pomoči ob napaki.
   • Preverjevalniki slovnice lahko zdaj dodajo dodatni URL za več podrobnosti o napaki z SingleProofreadingError::aProperties. Lastnost je potrebno poimenovati FullCommentURL. Ta povezava se pojavi v območju podrobnosti pogovornega okna Preverjanje slovnice in v pojavnem meniju kot ukaz "Razlage ...".

  New Grammar Checking dlg.png Grammarfullcomment.png

  • Vsebovani preverjevalniki slovnice LightProof za angleški, madžarski in ruski jezik. Podrobnosti preberite v tem zapisu na blogu in opisu razširitve urejevalnika pravil Lightproof (László Németh)
   • Privzeto preverjanje: ločila, predlog a/an, razmik med besedami, velike začetnice odstavkov, enostavno podvajanje besed …
   • Daljše razlage z uporabo ustreznih člankov Wikipedia (in nove funkcije FullCommentURL), glejte zgoraj.
   • Dodatne možnosti: več preverjanja slovnice, pretvorba med merskimi enotami, ločilo tisočic, velike začetnice povedi; preverjanje različnih vezajev/pomišljajev, narekovajev in oklepajev …
    Grammardefault.png Grammaroptional.png
   • Nastavitve angleškega preverjevalnika slovnice: v Orodja ▸ Upravitelj razširitev kliknite razširitev za angleške slovarje in njen gumb Možnosti.
    Grammarsettings.png
   • Razširitev Urejevalnik pravil Lightproof:
    • Razširitev za Writer s posebno komponento za preverjanje slovnice ter orodno vrstico za urejevalnik Lightproof;
    • Sprotno prevajanje in posodobitev komponente slovničnega preverjanja ob izvajanju
    • Razhroščevanje uporabniške kode (pogoji pravil in uporabniške funkcije Python)
     Lightproof editor.png
  • Samodejno izdelana kazala zdaj privzeto vsebujejo hiperpovezave na ustrezne strani. (Cédric Bosdonnat)
  • Podpora za izvoz/uvoz komentarjev v dokumentih Office Open XML (docx). (Luboš Luňák)
  • Popravljeno umeščanje tiskanja nalepk. (Winfried Donkers) tdf#36874
  • Odstranjena stran možnosti temeljnih pisav (zahodnih). Ta stran možnosti počne isto kot neposredno spreminjanje vrednosti v slogu (Cédric Bosdonat)
  • Nove tipografske funkcionalnosti z izboljšanim portom odprtih pisav Libertine Open Fonts, primeri: NEWS.pdf in NEWS.odt, dokumentacija: fontfeatures.pdf in fontfeatures.odt (László Németh)
   • Pravilno namigovanje za digitalni tisk z novim orodjem ttfautohint projekta FreeType (celotna slika: media:Hintingdemo.png, izvorni PDF: media:Hintingdemo.pdf): Hintingdemo small.png
   • Tipografija Linux Libertine: nova varianta velikosti Display Regular, posodobljeni pisavi Bold in Semibold (tido Bold in Semibold Italic), več drugih popravkov in izboljšav (Philipp Poll et al., see ChangeLog in LinuxLibertine.org. Uporaba: v izbirniku pisav izberite "Linux Libertine Display G" namesto "Linux Libertine G" za besedila z 16 pt ali več (opomba: trenutno je le različica Regular Linux Libertine Display). V oblikovanju znakov: izberite Linux Libertine G Bold za naslove in Semibold za poudarke v odstavkih.
   • Nove ležeče ligature gy, gj, gf, itn. za madžarščino in številne nove možnosti pisav pri obravnavi ligatur (ligc, lith, litt).
   • Razširjeni superiors (ločila, velike črke in latin-1/latin-2 črke, proporcionalne številke) in majhne velike črke. Uporaba: nastavite "Linux Libertine G:sups=1&pnum=1" za superiors s proporcionalnimi številkami in "Linux Libertine G:smcp=1" za majhne velike črke.
   • Kombiniranje diakritičnih znakov (razširjen port Graphitovih izvornih funkcionalnosti OpenType) za postavljanje znanstvenih besedil in lokalizacijo (npr. za IPA in afriške, eskimsko–inuitske itn. jezike)
   • Boljša tipografija katalonskega "l·l".
   • Izbirni navadni parenthesis v ležeči pisavi (uporaba: "Linux Libertine G:para=1").
   • Dvopotezne velike začetnice (uporaba: "Linux Libertine G:dbls=1").

  Calc

  • Podpira 10000 delovnih listov in ima izboljšano rabo virov za številne operacije na delovnih listih (vstavljanje več delovnih listov bi moralo biti zdaj veliko hitrejše). (Markus Mohrhard)
  • Bolje obravnava neuspešne povezave, DDE in zunanje. Namesto spreminjanja formul z neuspelimi posodobitvami povezav v napake ohrani prejšnje vrednosti in odpre sporočilo o napaki, ki obvešča uporabnika o neuspeli posodobitvi prek povezave. (Kohej Jošida)
  • Glajenje črtnega grafikona je bilo nadgrajeno v standard ODF 1.2. (Regina Henschel)
  Sklenjene črte, ki so glajene s “kubično polinomsko krivuljo”, so zdaj v celoti zaobljene.
  Odprte in sklenjene črte, glajene z “B-polinomska krivulja” odslej potekajo po podanih točkah in se med slednjimi interpolirajo.
  • Nova možnost določitve začetnega števila delovnih listih v novih dokumentih. (Albert Thuswaldner)
  Nova stran Privzete možnosti za Calc.
  • Nova večvrstična vnosna vrstica. (Anurag Jain, Noel Power)
  Nova večrvrstična vnosna vrstica za Calc.
  • Dovoli lepljenje obsega posamezne celice v več ciljnih obsegov. Pri tem veljajo nekatere omejitve. (Kohej Jošida)
  • Nove funkcije modula Calc BITAND, BITOR, BITXOR BITRSHIFT in BITLSHIFT, kot jih določa specifikacija ODF 1.2. (Wolfgang Pechlaner)
  • Določeni so dodatni označevalniki podatkovnih točk, ustrezni specifikaciji 'standardnih označevalnikov' v ODF 1.2. Preslikava v označevalnike za grafikone v datotekah XLS je spremenjena v primerih, ko je zdaj možno boljše preslikovanje. (Regina Henschel)

  Seznam vseh standardnih označevalnikov, ki so na voljo

  • Standardna paleta ima nekaj novih koncev črt, večinoma nezapolnjenih. Nekateri izmed njih so uporabni za diagrame UML. Novi simboli so oblikovani tako, da bolje ustrezajo širini črte 0.02 cm in širini označevalnika 0.3 cm. Le označevalnik "Polkrog, nezapolnjen" je oblikovan za širino označevalnika 0.45 cm, tako da lahko obkroži zapolnjen krog, saj je potreben za simbol 'vmesnik'. Širina črte v označevalniku se spreminja ustrezno s širino označevalnika. (Regina Henschel)

  Novi konci črt

  • Ukaz "Zaščiti delovni list" je dosegljiv tudi iz kontekstnega menija zavihka delovnega lista. (Olivier Hallot)

  Zaščita delovnega lista, dosegljiva z zavihka delovnega lista

  • Pojavno okno Samodejni filter je preoblikovano zavoljo boljšega videza in podpore več izborom. Več podrobnosti si lahko preberete v tem zapisu na blogu. (Kohej Jošida)

  Novo pojavno okno samodejnega filtra

  • Nove funkcije modula Calc SEC, CSC, SECH in CSCH, kot jih določa specifikacija ODF 1.2. (Regina Henschel)
  • Preoblikovana vsa pogovorna okna za obseg, tako da delujejo veliko bolje s krajevnimi imeni obsegov in da je njihova uporaba enostavnejša. (Christoph Noack, Astron, Markus Mohrhard)
  Namedrange35.png
  • Neomejeno število pravil za pogojno oblikovanje. Oglejte si Oblika ▸ Pogojno oblikovanje. (Robert Dargaud)
  Calc unlimited conditional formatting.png
  • Nastavitve pogovornega okna Uvoz/izvoz DBF se zdaj shranijo. (Muthu Subramanian)

  Raba virov

  • Izboljšana raba virov pri uvozu dokumentov programa Excel, ki vsebujejo veliko število kontrolnikov obrazcev. (Kohej Jošida)
  • Izboljšana raba virov pri uvozu oblik celic iz dokumentov programa Excel. (Kohej Jošida)
  • Izboljšano delovanje pri izvozu ODS, še posebej pri dokumentih z večjim številom poimenovanih obsegov. (Laurent Godard, Markus Mohrhard, Kohej Jošida)

  Impress / Draw

  • Eliptični loki v poti:
  Doslej so bili eliptični loki v poteh prezrti s strani LibreOffice in OpenOffice.org. Z različico 3.5 se eliptični loki pravilno uvozijo in upodobijo.
  • Boljše ravnanje s seznamom animacij po meri
  Doslej je bilo delo s seznamom animacij po meri naporno, saj je vsaka sprememba povzročila osveževanje do vrha seznama. Z različico 3.5 zdaj drsimo do novo dodanih animacij, ostanemo z elementi, ko se premikajo navzgor ali navzdol po seznamu in ohranjamo animacije v pogledu, ko se spreminjajo njihove lastnosti. (Luke Symes)
  • Podpora vdelavi palet in drugih vrst seznamov lastnosti
  Prej je bila krajevna povezava na datotečnem sistemu do ene od vaših seznamov lastnosti (npr. barvne palete) shranjena v datoteko - kar se je kazalo v izboru barv, prelivov, polnil iz bitnih slik, šrafiranj itn., ki je bil na voljo uporabniku. Dodali smo možnost za (selektivno) vdelavo slednjih v kontejner ODF. (Michael Meeks)
  EmbedPalette.png
  • Impress privzeto zaženi brez čarovnika
  Čarovnika lahko še vedno ročno poženete z Datoteka ▸ Čarovniki ▸ Predstavitev, sicer pa lahko ponovni zagon s čarovnikom sprožite z Orodja ▸ Možnosti ▸ Impress ▸ Splošno ▸ Začni s čarovnikom. (Tim Hardeck)
  • Boljši liki po meri in uvoz njihovih prednastavitev iz PPTX
  Uvoz likov po meri je bil v veliki meri izboljšan, številni hrošči odstranjeni in nove implementacije prednastavitev dodane. Naslednja slika prikazuje vse prednastavljene like iz prejšnje različice (3.4) pred izboljšavami:
  Presets-3-4.jpg

  Takole pa so videti v izdaji 3.5:

  Presets.jpg

  Preverite s to poskusno predstavitvijo PPTX s prosojnico, ki vsebuje like po meri, identične prednastavljenim. V različici 3.5 bi moralo biti videti kot na zgornji sliki, v starejši različici pa nastopijo številne težave. (Radek Doulik)

  Media:Cshape-all.pptx
  • Boljša podpora za uvoz Smart Art.
  Zmanjšano število okvarjenih uvozov iz pptx s smart arts. (muthusuba)
  Extlst-test.jpg
  Poskusite ta primer predstavitve PPTX.
  Media:extlst-test.pptx
  • Boljše ravnanje s skritimi prosojnicami ob izvozu v PDF
  Doslej so bile vse prosojnice predstavitve izvožene v PDF. Z različico 3.5 so skrite prosojnice privzeto izvzete, lahko pa jih vključite prek posebnega potrdilnega polja. (Pierre-André Jacquod)

  Math

  • Nov simbol "ne obstaja" (Julien Nabet)
  • Novi simboli za teorijo iger (Olivier Hallot)

  Novi simboli teorije iger v Math.

  • Podpora izvoza in uvoza formul Math v dokumente Office Open XML (docx). (Luboš Luňák)

  Base

  • Številni odpravljeni hrošči
  • Vdelan domorodni gonilnik za PostgreSQL. Bo že vključen v izdajo LibreOffice 3.5. Gonilnik sicer še ni povsem popoln, vendar deluje dobro (in veliko hitreje kot alternative prek JDBC ali ODBC) z osnovnimi funkcijami. Še naprej bomo izboljševali gonilnik v razvojnem ciklu 3.6. (Lionel Elie Mamane)

  Filtri

  • Uvozni filter za dokumente programa MS Visio
  DNetwork.vsd v Visio
  DNetwork.vsd v LibreOffice Draw
  OrgChart.vsd v Visio
  OrgChart.vsd v LibreOffice Draw
  Calendar.vsd v Visio
  Calendar.vsd v LibreOffice Draw
  • Povsem na novo napisan uvoz RTF v Writer, poglejte sem za opis podrobnosti. (Miklos Vajna)
  • Različne izboljšave uvoza DOCX, poglejte sem za opis podrobnosti. (Miklos Vajna)

  Basic IDE

  • Nov menijski ukaz Pogled ▸ Številke vrstic, ki preklopi vidnost številk vrstic v oknu urejevalnika. (August Sodora)
  • Nov menijski ukaz Pogled ▸ Pojdi v vrstico, ki dopolnjuje zgoraj opisano. (Noel Power)
  • Kontrolniki pogovornih oken imajo zdaj vrtilni gumb. (Noel Power)

  Vsebovane razširitve

  Upravljalni zaslon govorca

  • Razširitev Upravljalni zaslon govorca odslej vključuje gumb "Izmenjaj zaslon" za pomoč pri hrošču, ki včasih izbere zaslon projektorja/predstavitve za upravljalni zaslon govorca namesto zaslona govorčevega računalnika. (Michael Meeks, Astron). Presconexchg.png

  Spremembe v osrčju

  Uporabniški vmesnik

  • Izbirnik barv (na voljo npr. v Orodja ▸ Možnosti ▸ Barve, pritisnite “Uredi”) je bil napisan na novo, tako da je sodobnejši in uporabnejši. Oglejte si naslednji video: http://www.youtube.com/watch?v=rPu6EmIxkIM&hd=1 (Christian Lippka)
  • Neuporabljeni meniji orodnih vrstic so bili odstranjeni z orodnih vrstic in pokazatelj, da obstajajo skriti elementi, je zdaj videti lepši; oglejte si daljši opis. (Jan Holesovsky)

  Nov videz orodnih vrstic

  • Barvne nastavitve programa (Orodja ▸ Možnosti ▸ Videz) imajo zdaj pravilne barvne predoglede za ‘samodejne’ barve v kombiniranem spustnem polju.
  • Naravno razvrščanje: meniji izpišejo vnose v naravnem zaporedju; npr. “Naslov 10” se zdaj pojavi takoj po “Naslov 9” v seznamu namesto tako po “Naslov 1”. Oglejte si zaslonske slike prej in potem. Primer je v Writer > Oblika > Slogi in oblikovanje. (Sébastien Le Ray)
  • Dodan gumb Skeniraj v pogovorno okno Skeniraj v okolju Unix (slika namizja). (Rob Snelders)
  • Občutno čiščenje in predelava backends vcl-ja na Unixu: dodan začeten port na gtk3 in s tem prek Broadwaya prototip spletnega pisarniškega paketa. (Michael Meeks, Lucas Baudin, Caolan McNamara, Cosimo Cecchi)
  • Nove ročice predmeta, ki uporabljajo alfa-prosojnost in s tem izboljšujejo uporabnost. Obenem so bile odstranjene zastarele možnosti ročic “Moderne” vs. “Enostavne” in "Majhne" vs. "Velike", s čimer se je zmanjšal nered v orodni vrstici ter zmeda pri uporabniku. (Tim Hardeck, Michael Meeks, Astron).

  35newhandles.png

  • Kontekstno-občutljive orodne vrstice so bile pomaknjene na dno, da ne prekrivajo pomembnih delov dokumenta. (Tim Hardeck)
  • Pogovorno okno Upravitelj razširitev ima zdaj tri potrditvena polja, ki omogočajo izbor vrst razširitev, ki jih želite izpisati: Iz namestitve, Skupne in Uporabnik - ali kombinacijo teh treh. (Olivier Hallot).

  Nov Upravitelj razširitev

  • Pogovorno okno "Vstavi film in zvok" ima zdaj potrdilno polje "Povezava", kar omogoča vdelavo medijskih datotek v na paketu ODF zasnovane dokumente. (Michael Stahl)
  • Odpravljenih je bilo več napak v vmesniku GTK+ (desno-proti-levi), s čimer je LibreOffice bolj RTL-zavedna in skladna z domorodnimi programi GTK+. (Khaled Hosny)

  Gtk rtl 3.5.png

  • Pogovorno okno ob shranjevanju v drugih zapisih kot ODF je izboljšan zavoljo boljše uporabniške izkušnje. Okrajšani nizi na gumbih v vseh prevodih so bili popravljeni. (Josh Heidenreich, Andras Timar, William Gathoye)

  Potrdi vrsto datoteke - Evolucija med LibO 3.4 in 3.5

  Raba virov

  • Odstranitev velike količine mrtve kode, kar zmanjšuje obsežnost in nepreglednost kode. (Caolan McNamara, Joseph Powers)
  • Očiščenje zastarelih filtrov za dvojiške vrste datotek, s čimer je bila odstranjena koda za neuporabljeno podporo pisanju, (Joseph Powers)

  Drugo

  • Pisave Liberation odslej vključene v gradnje za okolje Windows [1] (Olivier Hallot)
  • LibreOffice zdaj uporablja najnovejši Berkeley DB, nameščen na sistemu ob času prevajanja, ne pa najstarejšega. (Lionel Elie Mamane)
  • LibreOffice zdaj podpira uporabo Jave, ki je simbolična povezava (symlink). (Lionel Elie Mamane, iz popravka Debian/oo-build)
  • Dodana podpora za Java 7 (1.7). Uporabnik lahko izbira med Javo 6 ali 7, če sta obe nameščeni.
  • Dodana podpora razširitev Duden Korrektor različic 5.0 in 6.0. Zaradi hrošča v razširitvi se obe različici ne namestita v LibreOffice 3.4 (oglejte si komentar 7 v tdf#37561, kjer je opisana rešitev). Hrošč je bil odpravljen v Duden Korrektor 8.0. To pomeni, da LibreOffice 3.5 deluje z Duden Korrektor različic 5.0, 6.0 ter 8.0. Duden Korrektor je komercialna razširitev, ki obsega več pripomočkov za pisanje v nemškem jeziku. (Fridrich Strba)
  • Popravljen mehanizem Preveri obstoj posodobitev ... in implementirana strežniška stran. Samodejno preverja obstoj posodobitev v uporabniško določenih intervalih ter omogoča ročen prenos najnovejše različice. (Jan Holesovsky)

  Preveri obstoj posodobitev v 3.5.0 Možnosti prilagajanja preverjanja obstoja posodobitev v 3.5.0

  Delo s skripti

  • UNO za Python: zdaj je možno inicializirati člane strukture UNO po imenu namesto po položaju. (Lionel Elie Mamane) Primer:

  from com.sun.star.util import Date
  d1 = Date(Year=2004, Month=11, Day=2)
  d2 = Date(Day=2, Year=2007, Month=5)

  Primerjajte z inicializacijo po položaju:

  from com.sun.star.util import Date
  d1 = Date(2, 11, 2004)
  d2 = Date(2, 5, 2007)

  • Izboljšana sporočila o napakah, ko se UNO-most za Python ne naloži. (Lionel Elie Mamane)

  Prečiščenje izvorne kode

  • Vzporedno s poenostavljanjem namestitvenega programa za okolje Windows je bila odstranjena izvorna koda za setup.exe, kot tudi podpora za NSIS. (Andras Timar)
  • Odstranjeno je bilo veliko neuporabljene kode iz solenv/bin/modules/installer, npr. pakiranje za nepodprte platforme. (Andras Timar)

  Lokalizacija

  • Dodani slovarji za črkovanje za arabski, aragonski, beloruski, bengalski, bretonski, bolgarski, škotski galski, grški, gudžaratski, hindujski, latvijski, brazilski portugalski, evropski portugalski, sinhalski in teluški jezik. (Andras Timar)
  • Raba svojilnega rodilnika in/ali deležnika pri imenih mesecev, če ga vsebujejo podatki za določen jezik (npr. ruski, poljski, finski, litovski in drugi).
   Če je dan v mesecu (D ali DD) prisoten v kodi oblikovanja datuma oblikovalnika številk, se ime meseca za MMM ali MMMM prikaže v svojilnem rodilniku ali deležniku.
   Če sicer ni prisoten dan v mesecu, je ime meseca prikazano kot samostalnik v imenovalniku.
   Oglejte si blog, kjer so zapisane podrobnosti. (Eike Rathke)
  • Popravki jezikovnih podatkov za poljščino [pl-PL], portugalščino [pt-PT in pt-BR], slovenščino [sl-SI] in latinščino [la-VA], še posebej oblike datumov. (Eike Rathke, Martin Srebotnjak, Mateusz Zasuwik, Olivier Hallot, Roman Eisele, Sérgio Marques)

  Namestitveni paket za Windows

  • Namesto pred-namestitve NSIS + nalagalnika setup.exe + datoteke MSI + ločene datoteke CAB + številne jezikovne pretvorbe + ponovno razpošljive datoteke VC, odslej imamo eno samo datoteko MSI, ki vsebuje vse potrebno. Jezikovne pretvorbe vsebuje kot podshrambe, ponovno razpošljive VC kot spojne module, vdelana pa je tudi datoteka CAB. (Andras Timar)

  Najbolj nadležni hrošči

  Naslednji nadležni hrošči niso bili odpravljeni pravočasno in bodo odpravljeni v rednih izdajah z odpravljenimi hrošči:

  • LibreOffice <= 3.4.4 ni mogoče neposredno nadgraditi v 3.5.x; najprej mora biti posodobljen v 3.4.5 ali pa odstranjen (tdf#45068) To ni naš hrošč.
  • Microsoft Office se pritožuje, da so dokumenti, nastali z LibreOffice 3.5, neveljavni; To je zato, ker Ms Office ne podpira dokumentov ODF 1.2. Glejte gor za podrobnosti (tdf#44498). Popravljeno v Microsoft Office 2013.
  • Writer se sesuje, ko je nameščena razširitev Readability Report 2.0.0-beta1; prosimo, posodobite razširitev na različico 2.0.4 (tdf#44116). To ni naš hrošč.
  • Enostavne datoteke XML, npr. .fodt, v okolju Windows niso privzeto povezani z LibreOffice; odprete jih lahko prek pogovornega okna LO za odpiranje datotek; prav tako jih lahko z LO povežete ročno (tdf#31624) - popravljeno v 3.5.1;
  • Uvažanje knjižnic uno v python lahko zruši python; v izogib temu odstranite dve datoteki, ki sta del distribucije, /opt/libreoffice3.5/ure/lib/libgcc_s.so.1 in /opt/libreoffice3.5/ure/lib/libstdc++.so.6 (tdf#45696) - popravljeno v 3.5.1;
  • Nekatere predstavitve se sesujejo pri ogledu na macOS; pomaga, če onemogočite pospeševanje strojne opreme v Orodja/Možnosti/LibreOffice/Pogled/Uporabi pospeševanje strojne opreme (tdf#45584) - popravljeno v 3.5.1;

  Oglejte si popoln seznam na tem naslovu.