Opombe ob izdaji LibreOffice 4.1

  From The Document Foundation Wiki

  Spremembe v LibreOffice 4.1

  O tej strani

  To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v opombah ob izdaji 4.0! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

  Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

  • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ '90 stopinj' poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
  • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo - kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
  • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko - še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

  Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!

  Writer

  • Slike, vdelane v besedilo, lahko zdaj enostavno sukate po korakih 90 stopinj. tdf#34423(Tomaž Vajngerl)
  Sukanje prek orodne vrstice in kontekstnega menija
  • Besedilni okviri Writer odslej podpirajo za ozadje preliv. tdf#46029 (Miklós Vajna)
  Preliv kot ozadje besedilnega okvira v programu Writer
  • Vdelava pisav v dokumentih programa Writer. tdf#42195 (Luboš Luňák)
  Pogovorno okno Lastnosti datoteke z zavihkom Pisava, s potrjenim poljem "Vdelaj pisave v dokument"
  • Vrstico komentarjev je enostavno preklopiti z gumbom na ravnilu. tdf#38246 (Rodolfo Ribeiro Gomes)
  Nov gumb Komentarji na ravnilu.
  • V okolju Windows sodobni IME-ij prikazujejo svoja okna s predlogi na bolj branju prijaznih položajih. tdf#64298 (Yohei Yukawa - Google)
  MSIME 2012 prikazuje svoje okno s predlogi na branju prijaznejšem mestu.
  • Uvoz in izvoz grafičnih oznak označevanj v filtrih DOC, DOCX in RTF. i#120928 (Jian Hong Cheng - Apache: del DOC, Miklos Vajna: dela DOCX in RTF)
  • Izboljšano ravnanje s komentarji v sprotnih opombah in nogah. tdf#34800 (Joren De Cuyper)
  • Komentarji na obsege besedila se zdaj lahko raztezajo čez več odstavkov. tdf#53442 (Miklos Vajna)
  • Uvozni filter DOCX zdaj obravnava tudi like drawingml, ki niso bitne slike. tdf#43641 (Miklos Vajna)

  Calc

  • Vdelovanje pisav v preglednice Calc. tdf#61073 (Noel Power)
  • Dodane Stopničaste črte k črtnim in XY (razpršenim) grafikonom. tdf#61135 (Eric Seynaeve)
  Zajem zaslona čarovnika za grafikone za stopničene črte
  • Nova funkcionalnost v preglednici Calc: prešteje izbrane celice: tdf#61541 (Prashant Pandey)
  Calc.png
  • Uvoz velikih dokumentov HTML s tabelo z več kot 64k celicami. tdf#35756 (Eike Rathke)

  Formule

  • Nova funkcija za preglednice NUMBERVALUE, kot jo definira standard ODF OpenFormula. tdf#57180 (Winfried Donkers, Eike Rathke)
  • Nova funkcija za preglednice SKEWP, kot jo definira standard ODF OpenFormula. tdf#60322 (Winfried Donkers)
  • Nove funkcije za uvoz/izvoz v programu Excel 2013 za združljivost s standardom ODF OpenFormula. tdf#60032 (Eike Rathke)
   Podprte so naslednje funkcije, posebnosti imen so podane kot (v oklepajih ime v angleškem up. vmesniku programa Calc) [v oglatih oklepajih pa ime ODFF]

   ACOT, ACOTH, ARABIC, BASE, BINOM.DIST.RANGE (B) [BINOM.DIST.RANGE], BITAND, BITLSHIFT, BITOR, BITRSHIFT, BITXOR, COMBINA, COT, COTH, CSC, CSCH, DAYS, DECIMAL, FORMULATEXT (FORMULA) [FORMULA], GAMMA, GAUSS, IFNA, IMCOSH, IMCOT, IMCSC, IMCSCH, IMSEC, IMSECH, IMSINH, IMTAN, ISFORMULA, MUNIT, NUMBERVALUE, PDURATION (DURATION) [PDURATION], PERMUTATIONA, PHI, RRI, SEC, SECH, SHEET, SHEETS, SKEW.P (SKEWP) [SKEWP], UNICHAR, UNICODE, XOR  Impress

  • Vdelovanje pisav v datoteke predstavitev Impress. tdf#61072 (Radek Doulik)
  • Glejte tudi Filtri
  • Zdaj je lažje ustvarjati projekcije iz niza slik s funkcijo “Album fotografij”. tdf#35546 (Gergő Mocsi)
   Najdete na: Vstavi ▸ Slika ▸ Album fotografij
  Pogovorno okno Album fotografij
  • Možnost onemogočenja priloženega zaslona upravljalca predstavitve, s čimer je integracija OpenLP veliko bolj gladka. (Manik Malhotra)
  Uporaba OpenLP

  Draw

  Base

  • Omeji rezultate poizvedbe z uporabo kombiniranega polja 'Meja' na orodni vrstici Oblikovanje poizvedbe. (Tamás Zolnai)
   Dostop: Poizvedbe ▸ Pogled oblikovanja ▸ Orodna vrstica Oblikovanje poizvedbe
  Omejite rezultat poizvedbe v pogledu oblikovanja poizvedbe.
  • Novo pogovorno okno Lastnosti poizvedbe v pogledu oblikovanja poizvedbe za dodajanje meje (LIMIT) in različnih vrednosti (DISTINCT). (Tamás Zolnai)
   Dostop: Poizvedbe ▸ Pogled oblikovanja ▸ Uredi ▸ Lastnosti poizvedbe
  Novo pogovorno okno za dodajanje lastnosti poizvedbe, kot so vrednosti meje in različnih vrednosti.
  • Pogovorno okno Lastnosti poizvedbe lahko odpremo iz orodne vrstice Oblikovanje poizvedbe.
   Dostop: Poizvedbe ▸ Pogled oblikovanja ▸ Orodna vrstica oblikovanja (Issa Alkurtass, Tamás Zolnai)
  Nov element orodne vrstice, ki odpira pogovorno okno Lastnosti poizvedbe.

  Math

  • Dodano sidrišče oken Novi elementi. (Tomaž Vajngerl)
  Novo podokno sidranja Novi elementi

  Chart

  • Izvoz grafikonov v zapis .ODC (datoteke grafikonov ODF, angl. ODF chart files). (Markus Mohrhard)
  Kako: preklopite v način urejanja grafikona, nato izberite Shrani kot.
  Opomba: ni mišljeno, da bi delovalo kot ločene datoteke ali ločen program, namenjeno je predvsem uvozu in izvozu.
  • Vstavljanje datotek ODC v preglednice Calc prek Vstavi ▸ Predmet ▸ Grafikon iz datoteke. (Markus Mohrhard)
  • Grafikone je mogoče izvoziti v vektorski obliki (npr. SVG,PDF). tdf#60137 (Tomaž Vajngerl)

  Jedro

  • Prenos čarovnika za dnevni red iz Jave v python. Odstranjenih 11 datotek, 5345 vrstic javanske kode. (Xisco Faulí)
  • Prenos spletnega čarovnika iz Jave v python. Spremenjenih 140 datotek, 5076 (+), 11416 (-). Odstranjenih 55 datotek, 10426 vrstic javanske kode. (Javier Fernandez)
  • Postavitev besedila na sistemih Linux (in drugih platformah X11) je bila prenesena iz opuščene in nevzdrževane knjižnice ICU LayoutEngine na HarfBuzz. (Khaled Hosny, Fridrich Štrba)
  • Postavitev besedila na sistemih macOS je bila prenesena iz opuščenega (in zgolj 32-bitnega) ogrodja ATSUI na Core Text, ki ima dodatno podporo za pisave OpenType v kompleksnih pisavah, kot je arabska. (Herbert Dürr – Apache, Tor Lillqvist in Khaled Hosny)
   Podpora arabski pisavi (macOS 10.8)

  Filtri

  • Izvoz SVG odslej vsebuje tudi hiperpovezave. tdf#47576 (Moritz Kütt)
  • Do vrst medijskih datotek Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), Advanced Audio Coding (AAC), Flash Video (FLV), multipleksiran video OGG (OGX), RMI MIDI Audio in (SouND) Audio je odslej mogoče dostopati prek Vstavi ▸ Film in zvok. tdf#36635,tdf#56832, tdf#62409 (Joel Madero, Samuel Mehrbrodt)

  Podpora za dokumente opuščenih urejevalnikov besedil za Mac

  Integracija libmwaw avtorja Laurenta Alonsa prinaša podporo za širok nabor dokumentov urejevalnikov besedil pred časom macOS v različnih datotečnih zapisih. Več o tem je na voljo na tem blogu. Sledi nekaj primerov pretvorbe.

  • Microsoft Word za Mac 5.1
  Dokument v MS Word 5.1 za Mac
  Isti dokument v LibreOffice Writer
  • Write Now 4.0
  Dokument v Write Now 4.0
  Isti dokument v LibreOffice Writer
  • MacWrite Pro 1.5
  Dokument v MacWrite Pro 1.5
  Isti dokument v LibreOffice Writer
  • AppleWorks 6.0
  Dokument v AppleWorks 6.0
  Isti dokument v LibreOffice Writer

  Uvozni in izvozni filtri

  Številne izboljšave uvoznih in izvoznih filtrov Microsoft OOXML, kot tudi za dvojiške zapise Microsoft Office in zapis RTF. Podrobnosti (v angl.):

  Pomoč

  • Primeri kode Basic z označeno skladnjo v krajevni, nameščeni pomoči. (David Vastag, Andras Timar)
  LibreOffice 3.6
  LibreOffice 4.0
  LibreOffice 4.1

  Uporabniški vmesnik

  Vrstica iskanja

  • Tipka za bližnjico Najdi krmilka + F naj bo preklopni ukaz. tdf#59101 (Joren De Cuyper)
  • Dodaj gumb “Zapri iskanje” vrstici iskanja. tdf#58526 (Joren De Cuyper)
  • Dodaj možnost “Razlikuj velike/male črke” vrstici iskanja. tdf#63035 (Andrzej Hunt)
  Poenostavi iskanje, ki razlikuje male in velike črke

  Nedavni dokumenti

  • Dodana funkcionalnost Datoteka ▸ Nedavni dokumenti ▸ Počisti seznam. (Ariel Constenla-Haile - Apache)
  • Neposreden dostop do nedavnih dokumentov prek orodne vrstice s spustnim menijem ob gumbu "Odpri". tdf#42418 (Jan Holesovsky)
  • Izboljšan prikaz imen datotek na seznamu Nedavni dokumenti. (Samuel Mehrbrodt)
  Spustni seznam Nedavni dokumenti ob gumbu "Odpri".

  Več primerneje umerjenih pogovornih oken

  Prehod na pogovorna okna, ki so ustrezno umerjena, se nadaljuje.

  Projekcija Impress kot primer
  Tudi pogovorno okno Shrani datoteko

  Drugo

  • Izbriši več slogov naenkrat. tdf#46718 (Joren De Cuyper)
  • Poskusna funkcionalnost: stranska vrstica (Apache OpenOffice/IBM Symphony) s postavitvijo spremenljive velikosti (ekipa LibreOffice).
  Stranska vrstica v LibreOffice
  • Nove slike v galeriji (IBM Symphony)
  Številne nove slike v galeriji
  • Sprememba nastavitev tiskanja (tdf#61186, Caolán McNamara).
   • Privzeto so nastavitve tiskalnika (kot je velikost strani) povzete iz nastavitev tiskalnika, shranjenih v dokumentu (Datoteka ▸ Nastavitve tiskalnika ▸ Lastnosti), ne pa Lastnosti tiskalnika (Datoteka ▸ Natisni ▸ Lastnosti).
   • Če želite uporabiti nastavitve iz Lastnosti tiskalnika (prejšnje vedenje), kliknite novo potrditveno polje »Uporabi le velikost papirja iz nastavitev tiskalnika« v zavihku »Možnosti«.

  Jezikovno prilagajanje

  Primer glifov pri isti kodi Unicode, ki se spreminja glede na jezik
  • Izboljšano deljenje besed v programih Calc in Draw. (László Németh)
  • Več pravil v slovničnem pregledovalniku LightProof za jezik pt-BR. (Raimundo Moura, João Mac-Cormick, Olivier Hallot).
  Nadzorna plošča za preverjanje slovnice v pt-BR

  .

  Podpora pisav od desne proti levi

  Karakteristike delovanja

  • ne razčlenjuj 14.000 vrstic opisov nalepk ob vsakem zagonu programa, z njimi počakaj, dokler ni list z nalepkami dejansko v uporabi. (Matus Kukan)
  • nekaj delov iz 4.0.x, ki jih nismo nikoli obesili na veliki zvon:
   • asinhrono štetje besed - za večje dokumente ne odloži upodabljanja dokumenta in vrstice stanja, dokler niso besede v njem preštete - opazite lahko sukanje števca v vrstici stanja po nalaganju, prihrani številne sekunde pri večjih dokumentih. (Michael Meeks)
   • uporabi kopiranje ob pisanju za uvozni sklad RTF - pomembno pospeši uvoz velikih dokumentov RTF. (Michael Meeks)
   • uporabi hash za samopopravke, dokler ni potrebno razvrščanje - veliko povečanje hitrosti za velike datoteke samopopravkov. (Michael Meeks)

  Infrastruktura

  • Zaključen prehod na gnumake in odstranjene vse datoteke dmake makefile in notranja izvajalna datoteka, kar zagotavlja opazno vzporednost pri gradnji in skrajšanje časa gradnje; glejte blog Björna Michaelsena – pri tem je sodelovalo veliko ljudi (Bjoern Michaelsen, David Tardon, Peter Foley, Norbert Thiebaud, Michael Stahl, Matus Kukan, Tor Lillqvist, Stephan Bergmann, Lubos Lunak, Caolan McNamara, Mathias Bauer, Jan Holesovsky, Andras Timar, David Ostrovsky, Hans-Joachim Lankenau in drugi ...).
  • Namesto podajanja ogromnega števila pred-procesorskih defines -DFOO v ukazni vrstici vsakega prevajalnika, skupaj s podobno velikim številom pravil makefile za njihovo nastavljanje za različne datoteke, odslej uporabljamo autoconf, ki ustvari več ločenih datotek include config_host/config_feature.h, s čimer se izognemo večini nevšečnosti. (Lubos Lunak)
  • Pretvorjeno veliko število komponent inicializacije, ki zdaj uporabljajo novo, veliko čistejše in bolj berljive konstruktorje storitev. (Noel Grandin)
  • Refaktoriranje orodij za lokalizacijo, odstranjeno zastarelo vedenje (metode in razredi), dvojne funkcije in povečana učinkovitost spajanja prevodov z odstranjevanjem nekaj kode "delujoče brez rezultata" in z zmanjšanjem števila iskanj med prevedenimi nizi. (Tamás Zolnai)

  Razširitve

  • Izboljšave Galerije (Michael Meeks)
   • Galerije je odslej mogoče poimenovati s smiselnimi imeni, kot je "mojagalerija.thm" namesto sg<celo_število>, s čimer se izognemo sporom v celoštevilskem delu in olajšamo njihov nastanek.
   • Galerije se ustvarijo v času prevajanja iz enostavnega seznama datotek, kar olajša njihovo širitev.
   • Dodana možnost prevajanja datotek galerije s skladnjo datotek .desktop v datoteki '.str', ki je postavljena ob galerijo, torej
    name[en_US]=My Gallery
    name[sl]=Moja galerija
    name[fr]=...
  

  Odstranjene / zastarele funkcionalnosti

  • Podpora za SDK macOS v10.4 in v10.5 je opuščena; podpora za gradnjo za sisteme macOS 10.5 je obnovljena na mastru na poti k 4.3 bodo uradne izdaje TDF še vedno zahtevale macOS 10.6 ali novejšega.
  • Kot posledica zgoraj zapisanega je bila opuščena tudi podpora za macOS PowerPC.

  Odpravljeni hrošči / objav

  • Ta izdaja vključuje več kot deset tisoč objav s strani vseh avtorjev prispevkov. Seveda se ti zaokrožijo na štiristopetdeset z e-naslovi apache.org.
  • Veliko število hroščev je bilo odpravljenih, premalo pa jih je za natančen seznam; celo natančno preštevanje je zahtevno, še posebej če so nekateri hrošči njihove dejanske lastnosti, ob času pisanja še naprej porivamo popravke itn. Vendar pa je smiselna ocena okoli tri tisoč hroščev, izmed katerih jih štiristo prihaja z naslova e-pošte apache.org.
  • Več podrobnosti o objavah je vredno prebrskati cgit libreoffice-4-1 branch.

  Spremembe API-ja

  Navezave jezika C++ UNO in knjižnice URE

  Java

  Storitve novih slogov

  Veliko število obstoječih storitev UNO je bilo pretvorjenih v storitve new-style, ki omogočajo priročnejšo in varnejšo tvorbo; to ne vpliva na združljivost obstoječe kode odjemalca. (Noel Grandin)

  Preklic objave API-jev UNO

  Spremembe API-jev UNO

  Spremenjene so strukture datuma in časa UNO dd780228cca25dc818ca7fdb628ff607c109618e, da vključujejo:

  • predznačeno (negativno) leto
  • nanosekundno ločljivost časa
  • podporo časovnih pasov

  Vpliva na:

  • com.sun.star.util.Date
  • com.sun.star.util.Time
  • com.sun.star.util.DateTime
  • com.sun.star.util.DateTimeRange
  • com.sun.star.util.Duration (neobjavljeno)

  Novi: WithTimezone z različicami.

  Od različice 4.1.1 naprej: 43ea97e1f9cecd6c7cba8db35ce1307c858c6857

  • storitev com.sun.star.awt.UnoControlDateFieldModel: lastnosti Date, DateMin in DateMax spremenjene v vrsto com.sun.star.util.Date namesto long (integer).
  • storitev com.sun.star.awt.UnoControlTimeFieldModel: lastnosti Time, TimeMin in TimeMax spremenjene v vrsto com.sun.star.util.Time namesto long (integer).
  • parametri metode com.sun.star.awt.XDateField in vrnjene vrednosti spremenjene iz long v com.sun.star.util.Date
  • parametri metode com.sun.star.awt.XTimeField in vrnjene vrednosti spremenjene iz long v com.sun.star.util.Time

  Za prilagajanje makrov z XDateField uporabite reflekcijo:

  Dim OOoReflection As Object
    Set OOoReflection = CreateUnoService("com.sun.star.reflection.CoreReflection")
    Dim gD as Object
    Set gD = OOoReflection.forName("com.sun.star.awt.XDateField").getMethod("getDate").ReturnType
    if gD.TypeClass = com.sun.star.uno.TypeClass.LONG then
      gbDateIsStruct = false
    elseif gD.TypeClass = com.sun.star.uno.TypeClass.STRUCT And gD.name="com.sun.star.util.Date" then
      gbDateIsStruct = true
    else
      MsgBox "Neznano stanje"
    end if

  Spremembe neobjavljenih API-jev UNO

  Spremenjeni so bili naslednji neobjavljeni vmesniki UNO:

  Odstranjevanje opuščenih možnosti prilagajanja

  • Common/Gallery/ID_Dialog 8e7a1ad17cdcd677e40865daa9bbdbe69927360d
  • Common/Image/Color/PosterColor
  • Common/Image/Color/RotationAngle
  • Common/Image/Color/LeftRight
  • Common/Image/Color/BlackWhiteThreshold
  • Common/Image/Effect/MosaicX_Tile
  • Common/Image/Effect/MosaicY_Tile
  • Common/Image/Effect/SolarizationThreshold
  • Common/Image/Effect/TileX_Tile
  • Common/Image/Effect/TileY_Tile
  • Common/OfficeObjects 8e7a1ad17cdcd677e40865daa9bbdbe69927360d
  • Common/ExternalApps/ExternalMailer/UseDefaultMailer
  • Common/ExternalApps/ExternalMailer/CommandProfile
  • Common/ExternalApps/ExternalMailer/Profiles
  • Common/MailCommandLineProfile
  • Common/Path/Current/OfficeInstall
  • Common/Path/Current/OfficeInstallURL
  • Java/Install/AdditionalClasspath 7c48a2a83f4a92200c7f2b0f259bf1684d253436
  • Java/Install/AdditionalSearchPath
  • Java/Install/ExcludeVersion
  • Java/Install/InstallationPackage
  • Java/Install/PackageInstallationDirectory
  • Java/Install/RequiredVersion
  • Java/Install/Vendor
  • Java/Install/VerifiedVersion
  • Java/Install/Version
  • Java/VirtualMachine/DebugPort
  • Java/VirtualMachine/DisableAsyncGC
  • Java/VirtualMachine/EnableClassGC
  • Java/VirtualMachine/EnableVerboseGC
  • Java/VirtualMachine/EnvironmentType
  • Java/VirtualMachine/JavaLibPath
  • Java/VirtualMachine/JavaStackSize
  • Java/VirtualMachine/MaxHeapSize
  • Java/VirtualMachine/MinHeapSize
  • Java/VirtualMachine/NativeStackSize
  • Java/VirtualMachine/RunTimeLib
  • Java/VirtualMachine/SystemClassPath
  • Java/VirtualMachine/VMType
  • Java/VirtualMachine/Verbose
  • Java/VirtualMachine/VerifyMode

  uno executable

  javamaker / cppumaker

  idlc

  regcomp

  Najbolj nadležni hrošči

  Naslednji nadležni hrošči niso odpravljeni pravočasno in bodo ulovljeni v rednih izdajah s popravki:

  • nekatera polja so preširoka za pogovorno okno Možnosti (tdf#61544) – popravljeno v 4.1.1;
  • črke se rahlo premikajo med urejanjem/tipkanjem (tdf#64957) – popravljeno v 4.2.3;
  • na Linuxu ni mogoče odpreti šifriranih dokumentov (tdf#64916) – popravljeno v 4.1.1;
  • program Calc pri izvozu datotek pretvori več zaporednih presledkov v enega (tdf#67094) – popravljeno v 4.1.1;
  • če ne vidite menijev v sistemu na temelju distribucij Debian/Ubuntu ali če imate težave z namestitvijo, najverjetneje niste povsem odstranili različice LibreOffice, vključene v distribucijo. Prepričajte se, da so odstranjeni vsi dvojiški paketi, navedeni tukaj: https://launchpad.net/ubuntu/+source/libreoffice. Pri izdajah Ubuntu bi vam to moralo uspeti z ukazom sudo apt-get purge 'libreoffice*'; sudo apt-get purge openoffice.org-dtd-officedocument1.0 python-uno python3-uno uno-libs3 ure – popravljeno v 4.1.1;
  • zbirke podatkov: pri dostopanju do stolpca s časovnim žigom prek JDBC je prebran le del datuma (tdf#67387) – popravljeno v 4.1.1;