LibreOffice 5.4: Release Notes

  From The Document Foundation Wiki

  Over deze pagina

  This is an in-progress scratch-pad of notes to build release notes from as and when we release. Please do not list features that are to be shipped already in the 5.3 release! Please do not add wish-list features that you hope will be implemented, but only what actually is implemented already.

  What does a good feature look like here:

  • It has a short description, and a way for a busy reviewer to find and play with the feature. Target someone who is extremely busy, and knows little-to-nothing about the product. So if a user interface element is key to the feature, be very explicit about where it is, e.g. using a menu path that leads to it: Format ▸ Character ▸ Position [tab] ▸ ‘90 degrees’.
  • It credits the main authors who did the work (add them in parentheses after the feature description) and references the relevant Bugzilla ticket.
  • If the feature can be shown off with a sample file – particularly for new import-able features, it would be wonderful to have a link to a test file that we can use to show that feature off to best effect. That really helps us to make good screenshots to show off the features, and allows reviewers to do their testing.

  For more details, see the guidelines.

  Thanks in advance for your help filling this out!


  Writer

  • AutoTekst import uit .dotx- en .dotm-bestanden blog entry (Szymon Kłos - Collabora)
  • RTF filter ondersteunt nu alle soorten custom document properties blog entry (Miklos Vajna - Collabora)
  • Het uno commando "Edit Section", dat werkt als de cursor in een sectie is, is nieuw en toegevoegd aan het contextmenu. tdf#102132 (Gülşah Köse).
  EditCurrentSection.png
  • Het uno commando "Footnotes and Endnotes", dat werkt als de cursor in een voet- of eindnoot is, is nieuw en toegevoegd aan het contextmenu. tdf#103258 (Gülşah Köse)
  Contextual footendnote.png
  • Grote verbetering in de export van opsommingtekens en nummering bij kopiëren en plakken; [1] (Jan Holešovský - Collabora)
  Greatly improve the export of bullets & numbering.png
  • Een nieuwe opmaak werkbalk, gericht op het gebruik van opmaakprofielen is beschikbaar via Beeld ▸ Werkbalken ▸ Opmaak (Opmaakprofielen). tdf#106781 (Yousuf Philips)
  New toolbar formatting styles
  • Invoegen van eigen watermerken via Opmaak ▸ Watermerk. blog entry (Szymon Kłos - Collabora)
  Watermark dialog full.png
  • Het submenu Opmaakprofielen is aan het contextmenu toegevoegd, en bevat basis tekenopmaakprofielen. tdf#102915, tdf#85940 (Yousuf Philips)
  New submenu Styles in context menu Writer
  New AutoCorrect markup options in Writer

  Calc

  • De optie Bereken met Precisie zoals getoond (Laurent Balland-Poirier) werkt nu ook met
  • De CSV export-instellingen worden nu onthouden. tdf#55236 (Bernhard Widl, CIB)
  • De Prioriteit van regels voor voorwaardelijke opmaak kan gewijzigd worden met nieuwe knoppen boven/beneden. tdf#74074 (Manfred Blume, CIB)
  New buttons for priority of rules conditional formatting
  • Nieuwe commando's voor celnotities toegevoegd.
   • Notitie toggle opdracht, om alle notities op de geselecteerde bladen te tonen/verbergen toegevoegd aan Beeld ▸ Notities. tdf#107258 (Gülşah Köse, Eike Rathke)
   • Verwijder alle notities opdracht beschikbaar in menu Blad ▸ Celnotities, dat werkt geselecteerd(e) blad(en) tdf#107143 (Gülşah Köse)
   • Toon alle notities en Verwijder alle notities, werkend op geselecteerd(e) blad(en) toegevoegd. tdf#84837 (Gülşah Köse)
  • Wanneer tijdens het maken van formules, een cel of een bereik op een ander blad wordt aangewezen met de muis, worden nu, absolute bladverwijzingen gemaakt in plaats van relatieve. tdf#90799 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Ondersteuning voor negatieve jaar-datum (BCE) in celinvoer en datumweergave. (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
   • Geaccepteerde invoeren zijn het ISO 8601 formaat -YYYY-MM-DD en locale-afhankelijke invoer zoals -Y/M/D or M/D/-Y or D.M.-Y
   • Voor BCE datums, worden jaren negatief weergegeven tenzijn een specifiek datumformaat al een tijdperk-code bevat, zoals G of GG
   • Laatste dag BCE is -0001-12-31, de volgende dag CE is 0001-01-01
   • Vorige versies konden zulke data ook al berekenen, maar toonden niet de negatieve jaren.
  • Er is een nieuw toggle commando Celbeveiliging toegevoegd aan Bewerken ▸ Celbeveiliging om de beveiligings-instelling van een cel te wijzigingen. tdf#95885 (Gülşah Köse)
  • er zijn vier nieuwe opties voor beveiliging van bladen toegevoegd om naar keuze invoegen en verwijderen van rijen en kolommen toe te staan. De opties Rijen invoegen en kolommen invoegen maken invoegen van rijen en kolommen mogelijk, ook als het blad beveiligd is, terwijl de opties Rijen verwijderen en Kolommen verwijderen het verwijderen mogelijk maken. Merk op: als invoegen van rijen en kolommen ingeschakeld is, kunnen die worden ingevoegd ook als het bereik beveiligde cellen bevat die eventueel verplaats worden door het invoegen. Verwijderen van rijen en kolommen is echter alleen toegestaan op niet beveiligde cellen. tdf#43535 (Kohei Yoshida, Collabora)
  New sheet protection options.
  • Celopmaakprofielen zijn nu toegankelijk in hun eigen specifieke menu Opmaakprofielen in Opmaak ▸ Opmaakprofielen. tdf#91820 (Yousuf Philips)
  • Knoppen Standaard en Percentage van getalopmaak zijn toggle-knoppen geworden. tdf#86119 (Gülşah Köse)
  • zie ook Draaitabel-grafieken bij Grafieken

  Nieuwe werkblad-functies

  • Nieuwe functie ROUNDSIG om een getal op een aantal significante decimalen af te ronden . tdf#105931 (Winfried Donkers)

  Impress & Draw

  • Venster Dupliceren ⇧ Shift + F3:
   • Toestaan van fractionele hoek tdf#77816 (Laurent Balland-Poirier)
   • Bewaren van instellingen voor herhaald gebruik tdf#104423 (Laurent Balland-Poirier)
  • Ctrl + M snelkoppeling toegekend aan invoegen van nieuwe dia's in Impress. tdf#87674 (Yousuf Philips)

  Base

  Grafieken

  Pivot Charts

  Math

  • Commando's aan contextmenu toegevoegd voor bewerken: knippen, kopiëren, plakken voor het Formule-opdracht invoervenster tdf#106479 (Maxim Monastirsky)
  Contextmenu opdrachten voor bewerken: knippen, kopiëren, plakken voor het Formule-opdracht invoervenster

  BASIC

  • De runtime functie CDateFromIso accepteerd ook ISO 8601 datum-tekenreeksen met scheidingstekens, zoals in het formaat YYYY-MM-DD (Eike Rathke (Red Hat (Inc.))
   • Dit is ook gebackpoort naar versie 5.3.4
  • De runtime functies CDateFromIso en CDateToIso behandelen het volledige datum-bereik in de proleptic Gregorian kalender, bijvoorbeeld van -32768-01-01 (BCE) tot 32767-12-31 (Eike Rathke (Red Hat (Inc.))
   • CDateFromIso input specificatie:
    • Het jaar-deel moet bestaan uit tenminste twee (uitsluitend in YYMMDD opmaak zonder scheidingstekens, voor compatibiliteit) of tenminste vier tekens. Bij vier tekens moeten voorloopnullen worden ingevoerd in het geval van een datum onder de 1000, en het kan met een minteken ervoor als de datum een jaar is voor het gewone tijdperk (BCE) en het kan meer dan vier tekens hebben als de waarde groter is dan 9999. De opgemaakte tekenreeks kan zijn van "-327680101" tot "327671231", of van "-32768-01-01" tot "32767-12-31".
    • Een ongeldige datum geeft een foutmelding. Jaar 0 wordt niet geaccepteerd, de laatste dag BCE is -0001-12-31 en de volgende dag is CE is 0001-01-01. Datums voor 1582-10-15 zijn in de proleptic Gregorian kalendar.
   • Bij het automatisch omzetten van een serieel nummer van een datum naar een afdrukbaren tekenreeks, bijvoorbeeld voor de commando's Print of MsgBox command, wordt de standaardkalender van de locale gebruikt en op die 1582-10-15 kruis-datum kan wisselen naar de Julian kalender, wat kan leiden tot het weergeven van een andere datum dan verwacht.. Gebruik de CDateToIso functie om zo'n datum om te zetten naar een tekenreeks volgens de proleptic Gregorian kalender.

  Core / Algemeen

  • Het standard kleurenpalet in bijgewerkt. tdf#87538 blog post (Yousuf Philips, Thibaut Brandscheid, Heiko Tietze)
  • het nieuwe kleurpalet 'grafiek paletten' in gemaakt met meerdere grafiek-paletten. tdf#106534 (Yousuf Philips)

  Help inhoud

  • De standaardgrootte van de Help-tekst is vergroot. (Adolfo Jayme Barrientos)
  • er zijn nieuwe Help-pagina's voor niet eerder gedocumenteerde BASIC constanten, VBA functies en uitdrukkingen. (tdf#84675 - Olivier Hallot)
  • Update van de Template manager Help-pagina's (Gabor Kelemen)

  Document-ondertekening

  • Onder Linux kun je nu OpenPGP keys gebruiken voor het tekenen van ODF-bestanden. tdf#89037 (Katarína Behrens, Samuel Mehrbrodt, Thorsten Behrens - CIB)
  • Ondersteuning toegevoegd voor ECDSA keys op Linux en macOS blog entry (Miklos Vajna - Collabora)
  • de status van de ondertekening wordt nu getoond met gekleurde infor-balken tdf#105566 (Katarína Behrens, Samuel Mehrbrodt - CIB):
  Document with invalid signature

  Filters

  Verbeteringen in de import van EMF+ vectorafbeeldingen (gebruikt door .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt bestandsformaten)

   <<vertaling nog verder te doen..>>
  
  • Improve import of EMF+ images, created with ChemDraw tdf#31814 (Bartosz Kosiorek)
  • add support for drawing rectangles, EmfPlusDrawRects tdf#107016 (Bartosz Kosiorek),
  • add support for drawing Bézier curves, EmfPlusDrawBeziers tdf#107019 (Bartosz Kosiorek),
  • add support for drawing Pie, which is used for circle charts, EmfPlusDrawPie tdf#107034 (Bartosz Kosiorek),
  • add support for translating of the current world, EmfPlusTranslateWorldTransform tdf#106084 (Bartosz Kosiorek),
  • draw an extra line between the last point and the first point, to close the shape, EmfPlusDrawLines tdf#39053 (Bartosz Kosiorek),
  • add support for scaling world, EmfPlusScaleWorldTransform tdf#106084 (Bartosz Kosiorek),
  • add support for drawing arc, EmfPlusDrawArc tdf#107034 (Bartosz Kosiorek)
  • add support for bold font, EmfPlusStringFormat (f9af0abce2c266a53f536a207a62bc691213f6a0) (Bartosz Kosiorek)
  • add support for converting page space coordinates to device space coordinates, SetPageTransform tdf#39327, tdf#47243, tdf#103639 (Bartosz Kosiorek)

  Improvements in the PDF filter

  • LibreOffice now uses pdfium to render inserted PDF images. blog report 1, blog report 2 (Miklos Vajna - Collabora)
  • Support for linked and embedded videos in the PDF export of Writer and Impress. blog entry (Miklos Vajna - Collabora)

  Other filters

  • Fix export to .xlsx of FLOOR/CEILING functions tdf#100011 (Eike Rathke, Bartosz Kosiorek)
  • Implement ADO rowset XML import filter tdf#106525 (Mike Kaganski - Collabora)
  • Implement support for Web Query (.iqy) files tdf#106359 (Mike Kaganski - Collabora)
  • Fix handling of Word 2013+ tables (table border aligns with margin and text is indented) tdf#106742 (Vitaliy)

  GUI

  Start Center

  Window

  Menu

  • In Writer rename Tools ▸ Outline Numbering to Chapter Numbering tdf#107573 (Yousuf Philips)

  Configuration

  Basic Editor

  • The menu items are moved according to a general design concept. Close item was moved to up the first section of File menu. GoToLine item was moved from View menu to Edit menu under Find&Replace commit (Lera Goncharuk)
  • Setting of the line numbering saves after restart. The line numbering is enabled by default. tdf#91913 (Lera Goncharuk)
  • ...

  Notebookbar (experimental)

  • Toolbar with shortcuts was introduced in the tabbed Notebookbar. User can edit shortcuts using the Customization dialog: Tools ▸ Customize... ▸ Toolbars ▸ Notebookbar shortcuts (Szymon Kłos)
  Tabbed Notebookbar with shortcuts
  • Notebookbar supports themes (Szymon Kłos)
  Notebookbar with blue theme

  Online

  General

  • Responsive design of the document iframe (Pranav Kant, Collabora)
  • Read-only mode for the document iframe (Pranav, Kant, Collabora)
  • Render all the glyphs in the character dialog on the server (Henry Castro, Collabora)
  • Undo / Redo notification when there are conflicting edits (Henry Castro, Collabora)
  • Notify the clients about server non-availability / recycling (Ashod Nakashian, Collabora)
  • Initial Input Method support for complex languages (Pranav Kant, Collabora)

  Performance

  • Improve performance by avoiding compression of PNG compression of un-changed tiles, and by avoiding sending PNG's that are already at the client side (Michael Meeks, Collabora; Tor Lillqvist, Collabora)
  • Substantial re-write of the WSD core to drastically simplify the code, improve threading - using mostly non-blocking I/O, improve maintainability and performance (Ashod Nakasian, Michael Meeks, Jan Holesovsky Collabora)

  Writer

  • Native comment rendering, with animations (Henry Castro, Collabora)
  • optional rendering of non-printing characters
  • change-tracking / red-lining support & rendering (Pranav Kant, Henry Castro, Collabora)

  Calc

  • Increased amount of rows available in the Online Calc to 10.000 (Marco Cecchetti, Collabora)

  Impress

  • ...

  Localization

  New languages/locales with locale data

  Available as default document language and for locale specific formatting.

  Additional languages in the language list

  Available for text attribution.

  • Manchu [mnc-CN]. tdf#105448 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Xibe [sjo-CN]. tdf#105448 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Kituba (Democratic Republic of the Congo) [ktu-CD]. (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  Incorporation of other languages

  Our goal is to support as many languages as possible. We would like to thank the following people for voluntary translation into LibreOffice and helps in preserving their native languages:

  • Michael Wolf has translated most of the user interface of LibreOffice into Upper Sorbian (hsb) and has started with the translation to Lower Sorbian (dsb). LibreOffice Online has been completely localized into Upper Sorbian and Lower Sorbian. LibreOffice is the first office suite available in the Sorbian language.

  Improvements to proofing tools and language support

  • Updated English spell-check dictionaries
  • Updated Croatian spell-check dictionary
  • Updated Polish spell-check dictionary and thesaurus
  • Updated French spell-check dictionary and thesaurus
  • The language list for text attribution now also displays BCP47 language tags provided by dictionaries if a language is not known in the predefined set of languages. (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
   • Such additional language tags are placed in curly brackets / braces, for example {en-DK}, and are displayed at the top of the list after the [None] entry.
  • The grandfathered language tag en-GB-oed (deprecated since 2015-04-17) for Oxford English Dictionary spelling is now an alias of en-GB-oxendict tdf#100462. (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
   • en-GB-oxendict was already supported in earlier releases but not mapped to the list of predefined languages; both language tags now map to "English, OED spelling (UK)".
   • Writing a document that previously contained text attributed with en-GB-oed the attribution is now written as en-GB-oxendict.

   

  Note pin.svg

  If you speak an endangered language and want to help us to achieve our goal of providing free tools for every single person on Earth, please join us.

   

  Scripting: Python and Basic

  Access2Base updated

  Access2Base, the Basic library for Base users, is now available in its version 1.7.0 (Jean-Pierre Ledure).

  • Form, subform, dialog and control events can be dynamically got and updated with the new On (form-events), On (dialog-events) and On (control events) properties.
  • The new module object class together with its properties and methods makes it easy to navigate through the Basic libraries attached to the current Base file or application.

  Full documentation is available on the documentation website.

  Feature removal / deprecation

  General

  • Interface to Telepathy Tubes was removed
  • Trinity Desktop Environment (TDE) integration is deprecated and will be removed in the next release
  • The Linux Quickstarter is deprecated and will be removed in the next release

  Writer

  • The Web wizard (which exports a set of documents as html with an index and some styles from the last century) has been removed. Note that this doesn't affect the HTML export. tdf#99967 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Impress

  • PlaceWare export filter was removed

  Platform Compatibility

  Mac

  • macOS version 10.8 support is deprecated and the next release will require at least macOS 10.9.

  Windows

  • Windows XP SP3, Windows Vista SP2 are both deprecated. The 5.4 release will be the last with any support of these OS.
  • Uwinapi is discontinued.

  API changes

  Removed configuration options

  C++ UNO language binding and URE libraries

  • SAL macro SAL_ABS is removed. b55c205460fe7e7b133e179cd567764df7ac3508
  • SAL macro SAL_CONSTEXPR (that had an empty expansion in client code) is removed. No client code should be affected. 5742868ccf030b2c0f03538d030bd18bd5666bdb
  • All dynamic exception specifications are removed from all URE include files and from cppumaker-generated files. Dynamic exception specifications have been deprecated since C++ 11 and will be removed completely from C++ 17. Note that throw () is not a dynamic exception specification, and its uses are retained. (Theoretically, dynamic exception specifications on any destructors or deallocation functions would have had to be replaced with C++ 11-only noexcept(false), but there are none in any URE include files nor would cppumaker emit such.) Consequently, no longer necessary #includes have been removed from cppumaker-generated files, which may cause client code to no longer compile (to fix, add the missing #includes to the client code).

  UNO API changes

  • Synchronous dispatch of macro loader (com.sun.star.comp.sfx2.SfxMacroLoader) used to return empty Uno::Any in case an error occurred running the macro (and whatever value macro returned otherwise). It now returns single beans::PropertyValue containing the actual error code e.g. { "ErrorCode" => 0x42 }
  • These logging related interface and services were removed: com.sun.star.logging.DocumentIOLogRing com.sun.star.logging.SimpleLogRing com.sun.star.logging.XSimpleLogRing 169bd7718264b0e312052757f9bbd2321e1399c2
  • Some unused and unimplemented XML cryptography related interfaces were removed: com.sun.star.xml.crypto.XMLEncryptionTemplate com.sun.star.xml.crypto.XMLSignatureTemplate com.sun.star.xml.crypto.sax.Decryptor com.sun.star.xml.crypto.sax.Encryptor com.sun.star.xml.crypto.sax.SAXEventKeeper com.sun.star.xml.crypto.sax.SignatureCreator com.sun.star.xml.crypto.sax.SignatureVerifier a4af8986c94ff2d1bea0c21f798330efcc97b133

  The following UNO interfaces and services were changed:

  SDK changes

  • The salcpprt static library (that could be linked into executables, containing replacements of global operator new/delete forwarding to rtl/alloc.h) is removed. cfd2691e5bf398304d7816227b933e53907b6204
  • On macOS, the OO_SDK_JAVA_HOME path (as auto-determined by setsdkenv_unix) now points at the JDK’s Home sub-directory, for consistency with other platforms. If you have a special setup to reuse a single setsdkenv_unix.sh across multiple versions of the SDK, you will need to adapt that. Also, the Make variable JAVABIN has become unused and was removed from settings.mk (on all platforms). c306c444bfd3d0984741fd99ed4f29016ef14ee2