Opombe ob izdaji LibreOffice 5.4

  From The Document Foundation Wiki

  O tej strani

  To je stran z našimi opombami za izdajo LibreOffice 5.4. Zdaj, ko je različica 5.4 izšla, so dokončne. Če kljub temu opazite, da kakšna informacija manjka, bomo veseli vašega odziva. Vnaprej hvala za vašo pomoč!


  Writer

  • Uvoz samobesedila iz datotek .dotx in .dotm (zapis na blogu; Szymon Kłos, Collabora).
  • Filter RTF zdaj podpira vse vrste lastnosti dokumenta po meri (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Ustvarjen in v kontekstni meni dodan ukaz uno »Uredi odsek«, ki je na voljo, če je kazalka v odseku (tdf#102132, Gülşah Köse).
  EditCurrentSection.png
  • Ustvarjen in v kontekstni meni dodan nov ukaz UNO »Sprotne in končne opombe«, ki je na voljo, če je kazalka v sprotni ali končni opombi (tdf#103258, Gülşah Köse).
  Contextual footendnote.png
  • Obsežna izboljšava izvoza oznak in oštevilčevanja pri kopiranju in lepljenju ([1]; Jan Holešovský, Collabora).
  Greatly improve the export of bullets & numbering.png
  • Nova orodna vrstica oblikovanja, osredotočena na uporabo slogov, je na voljo prek Pogled ▸ Orodne vrstice ▸ Oblikovanje (slogi) (tdf#106781; Yousuf Philips).
  Nova orodna vrstica slogov oblikovanja
  • Dodano vstavljanje vodnega žiga prek Oblika ▸ Vodni žig (zapis na blogu; Szymon Kłos, Collabora).
  Watermark dialog full.png
  • V kontekstni meni je dodan podmeni slogov, ki vključuje osnovne znakovne sloge (tdf#102915, tdf#85940; Yousuf Philips).
  Nov podmeni Slogi v kontekstnem meniju programa Writer
  Nove možnosti označevanja samopopravkov v Writerju

  Calc

  • Možnost izračunov z Natančnost kot prikazano zdaj deluje tudi z (Laurent Balland-Poirier):
  • Nastavitve izvoza CSV se zdaj pomnijo (tdf#55236; Bernhard Widl, CIB).
  • Prioriteto pravil pogojnega oblikovanja je mogoče spreminjati z novima gumboma navzgor/navzdol (tdf#74074; Manfred Blume, CIB).
  Novi gumbi za prioriteto pravil pri pogojnem oblikovanju
  • Dodani novi ukazi komentiranja celic.
  • Novi ukazi Izbriši vse komentarje so na voljo v meniju Delovni list ▸ Komentar celice, učinkujejo na trenutno izbranih delovnih listih (tdf#107143; Gülşah Köse).
   • Preklopni ukaz Komentarji za prikaz/skrivanje vseh komentarjev na trenutno izbranih delovnih listih dodan v Pogled ▸ Komentarji (tdf#107258; Gülşah Köse, Eike Rathke).
   • Ukazi Izbriši vse komentarje so na voljo v meniju Delovni list ▸ Komentar celice in učinkujejo na trenutno izbranih delovnih listih (tdf#107143; Gülşah Köse).
   • Ukaza Pokaži vse komentarje in Skrij vse komentarje učinkujeta na trenutno izbranih delovnih listih (tdf#84837; Gülşah Köse).
  • Ustvarjanje absolutnih sklicev delovnih listov ob gradnji formul namesto relativnih pri izbiranju celice ali obsega na drugem delovnem listu s kazalcem (tdf#90799; Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
  • Podpora negativnemu datumu z letnico (BCE) pri vnosu v celico in prikazu datumov (Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
   • Sprejeti vnosi vključujejo zapis v obliki ISO 8601 -YYYY-MM-DD ter od krajevnih nastavitev neodvisni vnos npr. -Y/M/L ali M/D/-L ali D.M.-L
   • Za datume BCE so letnice prikazane negativno, razen če navedena oblika zapisa datuma že vključuje kodo za dobo, npr. G ali GG.
   • Zadnji dan BCE je -0001-12-31, naslednji dan CE 0001-01-01.
   • Prejšnje različice so že lahko izračunale takšne datume, vendar negativnih letnic niso izpisale.
  • Nov preklopni ukaz Zaščita celice dodan v Uredi ▸ Zaščita celice za spreminjanje statusa zaščite celice (tdf#95885; Gülşah Köse).
  • Štiri nove možnosti zaščite delovnega lista, dodane za možnost dovoljenja vstavljanja in brisanja vrstic in stolpcev. Možnosti Vstavi vrstice in Vstavi stolpce omogočajo vstavljanje vrstic in stolpcev, četudi je delovni list zaščiten, medtem ko Izbriši vrstice in Izbriši stolpce omogočata brisanje vrstic in stolpcev. Upoštevajte, da je ob omogočanju vstavljanja vrstic in stolpcev možno slednje vstavljati, četudi je obseg za vstavljanje novih vrstic ali stolpcev vsebuje zaščitene celice, ki se bodo po vstavljanju zamaknile. Brisanje vrstic in stolpec je dovoljeno le na nezaščitenih celicah (tdf#43535; Kohei Yoshida, Collabora).
  Nove možnosti zaščite delovnega lista.
  • Slogi celic so zdaj na voljo v lastnem meniju Slogi v Oblika ▸ Slogi (tdf#91820; Yousuf Philips).
  • Gumba Standardno in Odstotek za obliko številk sta postala preklopna (tdf#86119; Gülşah Köse).

  Nove funkcije preglednice

  • Nova funkcija ROUNDSIG za zaokrožanje na vrednost števila signifikantnih števk (tdf#105931; Winfried Donkers).

  Impress in Draw

  • Pogovorno okno Podvoji dvigalka + F3:
   • Omogoča neceloštevilske kote (tdf#77816; Laurent Balland-Poirier);
   • Shrani prejšnje parametre (tdf#104423; Laurent Balland-Poirier);
  • Kombinacija tipk za bližnjico krmilka + M dodeljena vstavljanju nove prosojnice v programu Impress (tdf#87674; Yousuf Philips).

  Base

  Chart

  Vrtilni grafikoni

  Math

  • Implementirani ukazi urejanja v kontekstnem meniju: izreži, kopiraj, prilepi za podokno vnosa ukazov Formula (tdf#106479; Maxim Monastirsky).
  Ukazi urejanja iz kontekstnega menija: izreži, kopiraj, prilepi za podokno vnosa ukazov Formula

  BASIC

  • Funkcija izvajalnega okolja CDateFromIso sprejema tudi datumske nize v standardu ISO 8601 z ločili, t.j. v obliki LLLL-MM-DD (Eike Rathke, Red Hat Inc.).
   • To je vključeno tudi v izdajo 5.3.4.
  • Funkciji izvajalnega okolja CDateFromIso in CDateToIso obravnavajo celotnem obseg datumov v proleptičnem gregorijanskem koledarju, t.j. od -32768-01-01 (pr.n.št.) do 32767-12-31 (Eike Rathke, Red Hat Inc.).
   • Specifikacija vhoda za CDateFromIso:
    • Letnico morata sestavljati dve (podprto le pri obliki zapisa LLMMDD brez ločil, zaradi združljivosti) ali vsaj štiri števke. Pri štirih števkah morajo biti podane vodilne ničle, če je absolutna vrednost manjša od 1000, lahko je negativno z vodilnim znakom minus, če datum označuje letnico pred našim štetjem, lahko pa ima tudi več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz mora biti v obsegu "-327680101" do "327671231" oz. "-32768-01-01" do "32767-12-31".
    • Neveljaven datum povzroči napako. Leto 0 ni sprejeto, zadnji dan pr.n.št. je označen kot -0001-12-31 in naslednji dan je 0001-01-01. Datumi pred 1582-10-15 so iz proleptičnega gregorijanskega koledarja.
   • Pri samodejni pretvorbi serijskega datumskega števila v natisljivi niz, npr. za ukaza Print in MsgBox, je uporabljen privzeti koledar krajevnih nastavite in zaradi slednjih lahko ob prehodnem datumu 1582-10-15 preklopi na julijanski koledar, kar lahko povzroči prikaz drugega datuma od pričakovanega. Uporabite funkcijo CDateToIso, da pretvorite tovrstne datumske številke v niz iz proleptičnega gregorijanskega koledarja.

  Osrčje/splošno

  • Standardna barvna paleta je posodobljena (tdf#87538; zapis na blogu; Yousuf Philips, Thibaut Brandscheid, Heiko Tietze).
  • Nova barvna paleta 'palete grafikonov' vsebuje več palet za grafikone (tdf#106534; Yousuf Philips).

  Vsebina pomoči

  • Privzeta velikost besedila pomoči v telesu besedila je povečana (Adolfo Jayme Barrientos).
  • Nove strani pomoči za nedokumentirane konstante BASIC ter funkcije in ukaze VBA (tdf#84675; Olivier Hallot).
  • Posodobljene strani pomoči za upravitelja predlog (Gabor Kelemen).

  Podpisovanje dokumentov

  • Na Linuxu lahko zdaj uporabljate ključe OpenPGP za podpisovanje dokumentov ODF (tdf#89037; Katarína Behrens, Samuel Mehrbrodt, Thorsten Behrens - CIB).
  • Dodana podpora za ključe ECDSA na sistemih Linux in macOS (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
  • Stanje podpisa je zdaj prikazano z barvnimi opozorilnimi sporočili (tdf#105566; Katarína Behrens, Samuel Mehrbrodt - CIB).
  Dokument z neveljavnim podpisom

  Filtri

  Izboljšave pri uvozu vektorskih slik EMF+ (uporabljeno za datoteke vrste .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt)

  • izboljšan uvoz slik EMF+, ustvarjenih s ChemDraw (tdf#31814; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za risane pravokotnike, EmfPlusDrawRects (tdf#107016; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za risane krivulje Bézier, EmfPlusDrawBeziers (tdf#107019; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za risane torte, ki se uporablja za krožne grafikone, EmfPlusDrawPie (tdf#107034; Bartosz Kosiorek).
  • dodana podpora za prevajanje trenutnega sveta, EmfPlusTranslateWorldTransform (tdf#106084; Bartosz Kosiorek),
  • dodana dodatna črta med zadnjo točko in prvo točko, za zaključek lika, EmfPlusDrawLines (tdf#39053; Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za umerjanje sveta, EmfPlusScaleWorldTransform (tdf#106084; Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za risanje krožnega loka, EmfPlusDrawArc (tdf#107034; Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za krepko pisavo, EmfPlusStringFormat (f9af0abce2c266a53f536a207a62bc691213f6a0, Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za pretvorbo prostorskih koordinat strani na koordinate naprave, SetPageTransform (tdf#39327, tdf#47243, tdf#103639; Bartosz Kosiorek).

  Izboljšave filtra PDF

  • LibreOffice zdaj uporablja pdfium za upodabljanje vstavljenih slik PDF - poročilo na blogu 1, poročilo na blogu 2 (Miklos Vajna, Collabora).
  • Podpora za povezane in vdelane videoposnetke v izvozu PDF iz modulov Writer in Impress (zapis na blogu; Miklos Vajna, Collabora).

  Drugi filtri

  • Popravljena obravnava BOMWikipedia logo v3.svg v datotekah TXT (tdf#63673; Maxim Monastirsky).
  • Popravljen izvoz v .xlsx za funkcije FLOOR/CEILING (tdf#100011; Eike Rathke, Bartosz Kosiorek).
  • Implementiran uvozni filter nabora vrstic XML ADO (tdf#106525; Mike Kaganski, Collabora).
  • Implementirana podpora za datoteke Web Query (.iqy) (tdf#106359; Mike Kaganski, Collabora).
  • Popravljena obravnava tabel MS Word 2013+ (obroba tabele se poravna z robom in besedilo se zamakne) (tdf#106742; Vitaliy).

  Uporabniški vmesnik

  Začetno središče

  Okno

  Meni

  • V Writerju preimenovano Orodja ▸ Orisno oštevilčevanje v Oštevilčevanje po odstavkih (tdf#107573; Yousuf Philips).

  Prilagoditev

  Urejevalnik Basica

  • Menijski ukazi so premaknjeni glede na splošni koncept oblikovanja. Ukaz Zapri je premaknjen v prvi odsek menija Datoteka. Ukaz Pojdi na je premaknjen iz menija Pogled v meni Uredi pod Najdi in zamenjaj (objava; Lera Goncharuk).
  • Nastavljanje oštevilčevanja vrstic se shrani po ponovnem zagonu. Oštevilčevanje vrstic je privzeto omogočeno (tdf#91913; Lera Goncharuk).

  Zloženka (poskusno)

  • V zloženki z zavihki je uvedena orodna vrstica z bližnjicami. Uporabnik lahko ureja bližnjice s pogovornim oknom Prilagajanje: Orodje ▸ Prilagodi ... ▸ Orodne vrstice ▸ Bližnjice zloženke (Szymon Kłos).
  Zloženka z zavihki in bližnjicami
  • Zloženka podpira teme (Szymon Kłos).
  Zloženka z modro temo

  Spletni LibreOffice

  Splošno

  • Odzivno oblikovanje iframe dokumenta (Pranav Kant, Collabora).
  • Način samo za branje za iframe dokumenta (Pranav Kant, Collabora).
  • Upodobitev vseh glifov v pogovornem oknu znak na strežniku (Henry Castro, Collabora).
  • Obvestilo Razveljavi/Ponovi, ko obstajajo sporna urejanja (Henry Castro, Collabora).
  • Obveščanje odjemalcev o nedostopnosti strežnika / recikliranju (Ashod Nakashian, Collabora).
  • Začetna podpora vnosni metodi za kompleksne jezike (Pranav Kant, Collabora).

  Karakteristike delovanja

  • Izboljšane karakteristike delovanja z izogibanjem stiskanja PNG za nespremenjene tlakovce ter izogibanjem pošiljanju PNG-jev, ki so že na strani odjemalca (Michael Meeks, Collabora; Tor Lillqvist, Collabora).
  • Temeljito ponovno določena koda za jedro WSD, ki drastično poenostavlja kodo, izboljšuje nitenje - z uporabo večinoma ne-blokirnih V/I, izboljšana vzdržljivost in karakteristike delovanja (Ashod Nakasian, Michael Meeks, Jan Holesovsky - Collabora).

  Writer

  • Domorodno upodabljanje komentarjev, z animacijami (Henry Castro, Collabora).
  • možno upodabljanje nenatisljivih znakov
  • podpora in upodabljanje sledenja spremembam / rdečemu podčrtovanju (Pranav Kant, Henry Castro, Collabora).

  Calc

  • Povečano število vrstic na voljo v spletnem Calcu na 10.000 (Marco Cecchetti, Collabora).

  Impress

  • ...

  Jezikovno prilagajanje

  Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

  Kot privzeti jezik dokumentov in za krajevnim nastavitvam primerno oblikovanje so na voljo:

  Novi jeziki/krajevne nastavitve na seznamu jezikov

  Na voljo za dodeljevanje lastnosti znakom in za preverjanje črkovanja so:

  • mančujski [mnc-CN] (tdf#105448; Eike Rathke, Red Hat, Inc.);
  • sibijski [sjo-CN] (tdf#105448; Eike Rathke, Red Hat, Inc.);
  • kitubski (Democratična republika Kongo) [ktu-CD] (Eike Rathke, Red Hat, Inc.).

  Vključitev drugih jezikov

  Želimo podpreti kar največje število jezikov. K sodelovanju so se prijavili prostovoljci, ki bodo prevajali LibreOffice v svoj materni jezik in ga s tem poskušali ohraniti:

  • Michael Wolf je prevedel večji del uporabniškega vmesnika LibreOffice v gornjo lužiško srbščino (hsb) in pričel s prevodom v spodnjo lužiško srbščino (dsb). LibreOffice Online je v celoti lokalizirana v gornjo in spodnjo lužiško srbščino. LibreOffice je prvi pisarniški paket, ki je na voljo v lužiški srbščini.

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  Izboljšana so bila jezikovna orodja (slovarji za preverjanje črkovanja, slovarji sopomenk, vzorci deljenja besed) za naslednje jezike:

  • posodobljeni slovarji za preverjanje črkovanja za angleščino;
  • posodobljen slovar za preverjanje črkovanja za hrvaški jezik;
  • posodobljena slovarja za preverjanje črkovanja in sopomenk za poljski jezik;
  • posodobljena slovarja za preverjanje črkovanja in sopomenk za francoski jezik;
  • seznam jezikov za dodelitev besedilu zdaj prikazuje tudi jezikovne oznake BCP47, ki jih ponujajo slovarji, če jezik ni znan med vnaprej določenimi jeziki (Eike Rathke, Red Hat, Inc.));
   • take dodatne jezikovne oznake so postavljene v zavite oklepaje, npr. {en-DK}, in so prikazane na vrhu seznama po vnosu [Brez].
  • Jezikovna oznaka en-GB-oed (opuščena od 17. aprila 2015) za črkovanje po slovarju Oxford English Dictionary je zdaj vzdevek za en-GB-oxendict (tdf#100462; Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
   • en-GB-oxendict je bil že podprt v prejšnjih izdajah, a ni bil prezrcaljen na seznam vnaprej določenih jezikov; obe jezikovni oznaki se zdaj preslikata v »angleški, črkovanje OED (Združeno kraljestvo)«.
   • Pri urejanju dokumenta, ki je poprej vseboval besedilo z določilom en-GB-oed, se to določilo zdaj zapiše kot en-GB-oxendict.

   

  Note pin.svg

  Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, se nam pridružite.

   

  Skriptanje: Python in Basic

  Posodobljen Access2Base

  Access2Base, knjižnica Basic za uporabnike programa Base je zdaj na voljo v svoji različici 1.7.0 (Jean-Pierre Ledure).

  • Dogodke obrazca, podobrazca, pogovornega okna in kontrolnika je mogoče dinamično pridobiti in posodobiti z novimi lastnostmi On (form-events), On (dialog-events) in On (control events).
  • Novi razred predmetov module skupaj s svojimi lastnostmi in metodami poenostavlja krmarjenje po knjižnicah Basic, ki so pripete trenutni datoteki Base ali programu.

  Celotna dokumentacija je na voljo na spletišču dokumentacije.

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Splošno

  • Odstranjen vmesnik za Telepathy Tubes.
  • Integracija TDE (Trinity Desktop Environment) je zastarela in bo odstranjena z naslednjo izdajo.
  • Tema ikon Oxygen ni več privzeti del paketa.
  • Hitri zaganjalnik na sistemih Linux je opuščen in bo odstranjen z naslednjo izdajo.

  Writer

  • Spletni čarovnik (ki izvozi nabor dokumentov kot html s kazalom in nekaterimi slogi iz prejšnjega stoletja) je odstranjen. Upoštevajte, da to ne vpliva na izvoz HTML (tdf#99967; Samuel Mehrbrodt, CIB).

  Impress

  • Odstranjen izvozni filter PlaceWare.

  Združljivost s platformami

  macOS

  • Podpora za macOS različice 10.8 je opuščena in naslednja različica potrebuje najmanj macOS 10.9.

  Windows

  • Opuščanje podpore za Windows XP SP3, pa tudi za Windows Vista SP2. Izdaja 5.4 bo zadnja s podporo za te operacijske sisteme.
  • Uwinapi je opuščen.

  Spremembe API-ja

  Odstranjene možnosti nastavljanja

  Jezikovna vezava C++ UNO in knjižnice URE

  • Makro SAL SAL_ABS je odstranjen (b55c205460fe7e7b133e179cd567764df7ac3508).
  • Makro SAL SAL_CONSTEXPR (ki je imel prazno širitev v kodi odjemalca) je odstranjen. Koda odjemalca ne bi smela biti prizadeta (5742868ccf030b2c0f03538d030bd18bd5666bdb).
  • Vse specifikacije dinamične izjeme so odstranjene iz vseh datotek URE include in iz cppumaker-tvorjenih datotek. Dinamične specifikacije izjem so opuščene od C++ 11 in bodo povsem odstranjene s C++ 17. Upoštevajte, da throw () ni dinamična specifikacija izjeme in da je njena raba ostala (teoretično bi dinamične specifikacije izjem na vseh destruktorjih ali funkcijah dealokacije morali zamenjati s C++ 11-jevo noexcept(false), vendar slednjih ni v datotekah URE niti jih cppumaker ne povzroča). Posledično so bili nič več nujni #include odstranjeni iz cppumaker-tvorjenih datotek, kar lahko povzroči, da se koda odjemalca več ne bo prevajala (slednje popravite z dodajanjem manjkajočih #include v kodo odjemalca).

  Spremembe UNO API

  • Sinhrono razpečevanje nalagalnika makra (com.sun.star.comp.sfx2.SfxMacroLoader) je doslej vračala prazen Uno::Any v primerih napak pri poganjanju makra (sicer pa poljubno vrednost, ki jo je vrnil makro). Zdaj vrne enkraten beans::PropertyValue, ki vsebuje dejansko kodo napake, npr. { "ErrorCode" => 0x42 }.
  • Odstranjene so te z beleženjem povezane storitve in vmesniki: com.sun.star.logging.DocumentIOLogRing com.sun.star.logging.SimpleLogRing com.sun.star.logging.XSimpleLogRing (169bd7718264b0e312052757f9bbd2321e1399c2).
  • Nekateri neimplementirani s kriptografijo XML sorodni vmesniki so odstranjeni: com.sun.star.xml.crypto.XMLEncryptionTemplate com.sun.star.xml.crypto.XMLSignatureTemplate com.sun.star.xml.crypto.sax.Decryptor com.sun.star.xml.crypto.sax.Encryptor com.sun.star.xml.crypto.sax.SAXEventKeeper com.sun.star.xml.crypto.sax.SignatureCreator com.sun.star.xml.crypto.sax.SignatureVerifier (a4af8986c94ff2d1bea0c21f798330efcc97b133).

  Naslednji vmesniki in storitve UNO so spremenjeni:

  Spremembe SDK

  • Statična knjižnica salcpprt (ki jo je mogoče povezati v izvršne datoteke, ki vsebuje nadomestke globalnega operator new/delete posredovanja v rtl/alloc.h) je odstranjena (cfd2691e5bf398304d7816227b933e53907b6204).
  • Na macOS pot OO_SDK_JAVA_HOME (kot jo samodejno določi setsdkenv_unix) zdaj kaže v podmapo JDK’ Home, tako da je konsistentna s tistimi na drugih platformah. Če imate posebno namestitev s ponovno uporabo posamezne setsdkenv_unix.sh prek več različic SDK, morate slednje adapt. Prav tako je spremenljivka Make JAVABIN postala neuporabljena in smo jo odstranili iz settings.mk (na vseh platformah). c306c444bfd3d0984741fd99ed4f29016ef14ee2