Opombe ob izdaji LibreOffice 5.4

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

O tej strani

To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v 5.3! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

 • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
 • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
 • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!


Writer

 • Uvoz samobesedila iz datotek .dotx in .dotm files (zapis na blogu; Szymon Kłos).
 • Ustvarjen in v kontekstni meni dodan ukaz uno »Uredi odsek«, ki je na voljo, če je kazalka v odseku (tdf#102132, Gülşah Köse).
EditCurrentSection.png
 • Ustvarjen in v kontekstni meni dodan nov ukaz uno »Sprotne in končne opombe«, ki je na voljo, če je kazalka v sprotni ali končni opombi (tdf#103258, Gülşah Köse).
Contextual footendnote.png
 • Obsežna izboljšava izvoza oznak in oštevilčevanja pri kopiranju in lepljenju ([1]; Jan Holešovský).
Greatly improve the export of bullets & numbering.png

Calc

 • Možnost izračunov z Natančnost kot prikazano zdaj deluje tudi z (Laurent Balland-Poirier):
 • Nastavitve izvoza CSV se zdaj pomnijo (tdf#55236; Bernhard Widl, CIB).
 • Prioriteto pravil pogojnega oblikovanja je mogoče spreminjati z novima gumboma navzgor/navzdol (tdf#74074; Manfred Blume, CIB).
Novi gumbi za prioriteto pravil pri pogojnem oblikovanju
 • Dodana nova ukaza Pokaži vse komentarje in Skrij vse komentarje, ki učinkujeta na trenutno izbranih delovnih listih (tdf#84837; Gülşah Köse).
 • Dodana nova preklopna možnost Komentarji za prikaz/skrivanje vseh komentarjev, dodana v Pogled ▸ Komentarji, ki deluje na trenutno izbranih delovnih listih (tdf#107258; Gülşah Köse, Eike Rathke).
 • Nov ukaz Izbriši vse komentarje je na voljo v meniju Delovni list ▸ Komentar celice, učinkuje na trenutno izbranem delovnem listu (tdf#107143; Gülşah Köse).
 • Ustvarjanje absolutnih sklicev delovnih listov ob gradnji formul namesto relativnih pri izbiranju celice ali obsega na drugem delovnem listu s kazalcem (tdf#90799; Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
 • Podpora negativnemu datumu z letnico (BCE) pri vnosu v celico in prikazu datumov (Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
  • Sprejeti vnosi vključujejo zapis v obliki ISO 8601 -YYYY-MM-DD ter od krajevnih nastavitev neodvisni vnos npr. -Y/M/L ali M/D/-L ali D.M.-L
  • Za datume BCE so letnice prikazane negativno, razen če navedena oblika zapisa datuma že vključuje kodo za dobo, npr. G or GG.
  • Zadnji dan BCE je -0001-12-31, naslednji dan CE 0001-01-01.
  • Prejšnje različice so že lahko izračunale takšne datume, vendar negativnih letnic niso izpisale.
 • Nov ukaz in preklopni gumb Zaščita celice dodana v orodno vrstico oblikovanja za spreminjanje statusa zaščite celice (tdf#95885; Gülşah Köse).
Nov gumb Zaščita celice v vrstici oblikovanja
 • Štiri nove možnosti zaščite delovnega lista, dodane za možnost dovoljenja vstavljanja in brisanja vrstic in stolpcev. Možnosti Vstavi vrstice in Vstavi stolpce omogočajo vstavljanje vrstic in stolpcev, četudi je delovni list zaščiten, medtem ko Izbriši vrstice in Izbriši stolpce omogočata brisanje vrstic in stolpcev. Upoštevajte, da je ob omogočanju vstavljanja vrstic in stolpcev možno slednje vstavljati, četudi je obseg za vstavljanje novih vrstic ali stolpcev vsebuje zaščitene celice, ki se bodo po vstavljanju zamaknile. Brisanje vrstic in stolpec je dovoljeno le na nezaščitenih celicah (tdf#43535; Kohei Yoshida, Collabora).
Nove možnosti zaščite delovnega lista.

Nove funkcije preglednice

 • Nova funkcija ROUNDSIG za zaokrožanje na vrednost števila signifikantnih števk (tdf#105931; Winfried Donkers).

Impress in Draw

 • Pogovorno okno Podvoji dvigalka+F3:
  • Omogoča neceloštevilske kote (tdf#77816; Laurent Balland-Poirier);
  • Shrani prejšnje parametre (tdf#104423; Laurent Balland-Poirier);

Base

Chart

Math

 • Implementirani ukazi urejanja v kontekstnem meniju: izreži, kopiraj, prilepi za podokno vnosa ukazov Formula (tdf#106479; Maxim Monastirsky).

BASIC

 • Funkcija izvajalnega okolja CDateFromIso sprejema tudi datumske nize v standardu ISO 8601 z ločili, t.j. v obliki LLLL-MM-DD (Eike Rathke, Red Hat Inc.).
  • To je vključeno tudi v izdajo 5.3.4.
 • Funkciji izvajalnega okolja CDateFromIso in CDateToIso obravnavajo celotnem obseg datumov v proleptičnem gregorijanskem koledarju, t.j. od -32768-01-01 (pr.n.št.) do 32767-12-31 (Eike Rathke, Red Hat Inc.).
  • Specifikacija vhoda za CDateFromIso:
   • Letnico morata sestavljati dve (podprto le pri obliki zapisa LLMMDD brez ločil, zaradi združljivosti) ali vsaj štiri števke. Pri štirih števkah morajo biti podane vodilne ničle, če je absolutna vrednost manjša od 1000, lahko je negativno z vodilnim znakom minus, če datum označuje letnico pred našim štetjem, lahko pa ima tudi več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz mora biti v obsegu "-327680101" do "327671231" oz. "-32768-01-01" do "32767-12-31".
   • Neveljaven datum povzroči napako. Leto 0 ni sprejeto, zadnji dan pr.n.št. je označen kot -0001-12-31 in naslednji dan je 0001-01-01. Datumi pred 1582-10-15 so iz proleptičnega gregorijanskega koledarja.
  • Pri samodejni pretvorbi serijskega datumskega števila v natisljivi niz, npr. za ukaza Print in MsgBox, je uporabljen privzeti koledar krajevnih nastavite in zaradi slednjih lahko ob prehodnem datumu 1582-10-15 preklopi na julijanski koledar, kar lahko povzroči prikaz drugega datuma od pričakovanega. Uporabite funkcijo CDateToIso, da pretvorite tovrstne datumske številke v niz iz proleptičnega gregorijanskega koledarja.

Osrčje/splošno

 • Standardna barvna paleta je posodobljena v skladu z izvedeno anketo med uporabniki (zapis na blogu).

Vsebina pomoči

Filtri

 • Izboljšave pri uvozu vektorskih slik EMF+ (uporabljeno za datoteke vrste .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt):
  • izboljšan uvoz slik EMF+, ustvarjenih s ChemDraw (tdf#31814; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za risane pravokotnike, EmfPlusDrawRects (tdf#107016; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za risane krivulje Bézier, EmfPlusDrawBeziers (tdf#107019; Bartosz Kosiorek);
  • dodana podpora za risane torte, ki se uporablja za krožne grafikone, EmfPlusDrawPie (tdf#107034; Bartosz Kosiorek).
  • dodana podpora za prevajanje trenutnega sveta, EmfPlusTranslateWorldTransform (tdf#106084; Bartosz Kosiorek),
  • dodana dodatna črta med zadnjo točko in prvo točko, za zaključek lika, EmfPlusDrawLines (tdf#39053; Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za umerjanje sveta, EmfPlusScaleWorldTransform (tdf#106084; Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za risanje krožnega loka, EmfPlusDrawArc (tdf#107034; Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za krepko pisavo, EmfPlusStringFormat (objava, Bartosz Kosiorek),
  • dodana podpora za pretvorbo prostorskih koordinat strani na koordinate naprave, SetPageTransform (tdf#39327, tdf#47243, tdf#103639; Bartosz Kosiorek).
 • Popravljen izvoz v .xlsx za funkcije FLOOR/CEILING (tdf#100011; Eike Rathke, Bartosz Kosiorek).
 • LibreOffice zdaj uporablja pdfium za upodabljanje vstavljenih slik PDF - poročilo na blogu 1, poročilo na blogu 2 (Miklos Vajna, Collabora).
 • Implementiran uvozni filter ADO rowset XML (tdf#106525; Mike Kaganski, Collabora).
 • Impltementirana podpora za datoteke Web Query (.iqy) (tdf#106359; Mike Kaganski, Collabora).

Uporabniški vmesnik

Začetno središče

Okno

Meni

 • V Writerju preimenovano Orodja ▸ Orisno oštevilčevanje v Oštevilčevanje po odstavkih (tdf#107573; Yousuf Philips).

Prilagoditev

Urejevalnik Basica

Zloženka (poskusno)

 • V zloženki z zavihki je uvedena orodna vrstica z bližnjicami. Uporabnik lahko ureja bližnjice s pogovornim oknom Prilagajanje: Orodje ▸ Prilagodi ... ▸ Orodne vrstice ▸ Bližnjice zloženke (Szymon Kłos).
Zloženka z zavihki in bližnjicami
 • Zloženka podpira teme (Szymon Kłos).
Zloženka z modro temo

Spletni LibreOffice

Splošno

 • Odzivno oblikovanje iframe dokumenta (Pranav Kant, Collabora).
 • Način samo za branje za iframe dokumenta (Pranav Kant, Collabora).
 • Upodobitev vseh glifov v pogovornem oknu znak na strežniku (Henry Castro, Collabora).
 • Obvestilo Razveljavi/Ponovi, ko obstajajo sporna urejanja (Henry Castro, Collabora).
 • Obveščanje odjemalcev o nedostopnosti strežnika / recikliranju (Ashod Nakashian, Collabora).

Karakteristike delovanja

 • Izboljšane karakteristike delovanja z izogibanjem stiskanja PNG za nespremenjene tlakovce ter izogibanjem pošiljanju PNG-jev, ki so že na strani odjemalca (Michael Meeks, Collabora; Tor Lillqvist, Collabora).
 • Uporabljena ena nit na vrata za izogibanje slabitve karakteristik delovanja vsem zaradi ene same počasne ali slabe povezave (Ashod Nakashian, objava).

Writer

 • ...

Calc

 • Povečano število vrstic na voljo v spletnem Calcu na 10.000 (Marco Cecchetti, Collabora).

Impress

 • ...

Jezikovno prilagajanje

Novi jeziki/krajevne nastavitve s podatki krajevnih nastavitev

Kot privzeti jezik dokumentov in za krajevnim nastavitvam primerno oblikovanje so na voljo:

Novi jeziki/krajevne nastavitve na seznamu jezikov

Na voljo za dodeljevanje lastnosti znakom in za preverjanje črkovanja so:

 • mančujski [mnc-CN] (tdf#105448; Eike Rathke, Red Hat, Inc.);
 • sibijski [sjo-CN] (tdf#105448; Eike Rathke, Red Hat, Inc.).

Vključitev drugih jezikov

Želimo podpreti kar največje število jezikov. K sodelovanju so se prijavili prostovoljci, ki bodo prevajali LibreOffice v svoj materni jezik in ga s tem poskušali ohraniti:

Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

Izboljšana so bila jezikovna orodja (slovarji za preverjanje črkovanja, slovarji sopomenk, vzorci deljenja besed) za naslednje jezike:

 • posodobljeni slovarji za preverjanje črkovanja za angleščino;
 • posodobljen slovar za preverjanje črkovanja za hrvaški jezik;
 • posodobljena slovarja za preverjanje črkovanja in sopomenk za poljski jezik;
 • posodobljena slovarja za preverjanje črkovanja in sopomenk za francoski jezik;
 • seznam jezikov za dodelitev besedilu zdaj prikazuje tudi jezikovne oznake BCP47, ki jih ponujajo slovarji, če jezik ni znan med vnaprej določenimi jeziki (Eike Rathke, Red Hat, Inc.));
  • take dodatne jezikovne oznake so postavljene v zavite oklepaje, npr. {en-DK}, in so prikazane na vrhu seznama po vnosu [Brez].
 • Jezikovna oznaka en-GB-oed (opuščena od 17. aprila 2015) za črkovanje po slovarju Oxford English Dictionary je zdaj vzdevek za en-GB-oxendict (tdf#100462; Eike Rathke, Red Hat, Inc.).
  • en-GB-oxendict je bil že podprt v prejšnjih izdajah, a ni bil prezrcaljen na seznam vnaprej določenih jezikov; obe jezikovni oznaki se zdaj preslikata v »angleški, črkovanje OED (Združeno kraljestvo)«.
  • Pri urejanju dokumenta, ki je poprej vseboval besedilo z določilom en-GB-oed, se to določilo zdaj zapiše kot en-GB-oxendict.

 

Im-jabber.svg

Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, se nam pridružite.

 

Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

Splošno

 • Odstranjen vmesnik za Telepathy Tubes.

Writer

 • Spletni čarovnik (ki izvozi nabor dokumentov kot html s kazalom in nekaterimi slogi iz prejšnjega stoletja) je odstranjen. Upoštevajte, da to ne vpliva na izvoz HTML (tdf#99967; Samuel Mehrbrodt, CIB).

Impress

 • Odstranjen izvozni filter PlaceWare.

Združljivost s platformami

OS X

 • Podpora za Mac OS X različice 10.8 je opuščena in naslednja različica potrebuje najmanj Mac OS X 10.9.

Windows

 • Uwinapi je opuščen.

Spremembe API-ja

Spremembe API-ja UNO

 • Makro SAL SAL_ABS je odstranjen (objava).
 • Makro SAL SAL_CONSTEXPR (ki je imel prazen expansion v kodi odjemalca) je odstranjen. Koda odjemalca ne bi smela biti prizadeta (objava).
 • Vse specifikacije dinamične izjeme so odstranjene iz vseh datotek URE include in iz cppumaker-tvorjenih datotek. Dinamične specifikacije izjem so opuščene od C++ 11 in bodo povsem odstranjene s C++ 17. Upoštevajte, da throw () ni dinamična specifikacija izjeme in da je njena raba ostala (teoretično bi dinamične specifikacije izjem na vseh destruktorjih ali funkcijah dealokacije morali zamenjati s C++ 11-jevo noexcept(false), vendar slednjih ni v datotekah URE niti jih cppumaker ne povzroča). Posledično so bili nič več nujni #include odstranjeni iz cppumaker-tvorjenih datotek, kar lahko povzroči, da se koda odjemalca več ne bo prevajala (slednje popravite z dodajanjem manjkajočih #include v kodo odjemalca).
 • Sinhrono razpečevanje nalagalnika makra (com.sun.star.comp.sfx2.SfxMacroLoader) je doslej vračala prazen Uno::Any v primeih napak pri poganjanju makra (sicer pa poljubno vrednost, ki jo je vrnil makro). Zdaj vrne enkraten beans::PropertyValue, ki vsebuje dejansko kodo napake, npr. { "ErrorCode" => 0x42 }.

Spremembe SDK

 • Statična knjižnica salcpprt (ki jo je mogoče povezati v izvršne datoteke, ki vsebuje nadomestke globalnega operator new/delete posredovanja v rtl/alloc.h) je odstranjena (objava).
 • Na macOS pot OO_SDK_JAVA_HOME (kot jo samodejno določi setsdkenv_unix) zdaj kaže v podmapo JDK’ Home, tako da je konsistentna s tistimi na drugih platformah. Če imate posebno namestitev s ponovno uporabo posamezne setsdkenv_unix.sh prek več različic SDK, morate slednje adapt. Prav tako je spremenljivka Make JAVABIN postala neuporabljena in smo jo odstranili iz settings.mk (na vseh platformah). objava