ReleaseNotes/6.2

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.2 and the translation is 100% complete.


  Writer

  • Reimplementering af at skjule sporede ændringer: Rediger ▸ Spor ændringer ▸ Vis har ikke længere alvorlig påvirkning af ydelsen i dokumenter med mange sporede ændringer. Dokumentvisningen er nu i stand til at skjule de sporede ændringer, så de ikke længere skal omarrangeres i dokumentmodellen for at skjules. Dialogen, der fortalte brugerne om påvirkningen af ydelsen, er blevet fjernet tdf#113479 (Michael Stahl - CIB)
  • Indlejret Kopier og indsæt af regnearksdata i Writer-tabeller. tdf#37223 (László Németh – NISZ) Du kunne tidligere indsætte en kopieret tabel som billede, objekt, ren tekst og som RTF. Det sidste resulterede i en "ny" tabel i Writer. I 6.2 kan du indsætte direkte i en eksisterende tabel.
  • Fjernet CopyGraphic tdf#105262 (Xisco Faulí)
  • Tidligere fordelte tabel-størrelses-handlinger kolonner jævnt og optimerede (hvilket virkede som Minimer), så en ægte Minimer-handling er tilføjet og Optimer ændret. Optimer rækker virker nu ligesom Fordel, hvor hver række får samme højde baseret på den højeste række. Optimer er imidlertid baseret på den mindste højde i rækken med mest indhold. Derudover sikrer Optimer, at tabelstørrelsen ikke vil skrumpe (men vil vokse, om nødvendigt). Optimer kolonner virker nu ligesom Minimer, bortset fra at tabellens bredde ikke ændres. Al overskydende plads fordeles proportionalt, så smalle kolonner vokser lidt og bredde kolonner bliver endnu bredere. tdf#64242 (Justin Luth, SIL)
  • Avancerede menuer til at tilføje/fjerne sidehoved/sidefod menuer kan nu deaktiveres på Indssæt ▸ Sidehoved og sidefod ▸ Brug menuen Sidehoved/Sidefod (aktiveret som standard) tdf#118621 (Heiko Tietze)
  • UTF-8 og UTF-16-indkodet tekst kan nu gemmes uden BOMWikipedia logo v3.svg. tdf#44291 (Martin van Zijl)
  Indstillingen er tilgængelig fra GUI (med eksportfilteret Tekst - Vælg indkodning (.txt) i Gem som-dialogen med Rediger filterindstillinger aktiveret), i filter indstillingsdialogen:
  såvel som fra kommandolinjen, som i
  soffice --convert-to \"txt:Text (encoded):UTF8,CR,,,false\" *.doc
  hvor "UTF-8" er tekstkodningen, "CR" er indstillingen linjeskift ("LF" og "CRLF" er også gyldige indstillinger); tredje og og fjerde tomme parameter bruges ikke til eksport; og "false" undertrykker udskrift af BOM ("true" er standarden for at udskrive BOM).
  • HTML-eksport har en tilvalgstilstand til at skrive ReqIF-undersættet af XHTML blog post (Miklos Vajna - Collabora)
  • Forskellige små UNO API-forbedringer blog post (Miklos Vajna - Collabora)
  • LibreLogo, programmeringsgrænsefladen til grafisk design og undervisning har fået en enhed, der tester IDE samt compiler-rettelser og -forbedringer, se blog post (László Németh – FSF.hu Foundation)
  • Autokorrektion til store bogstaver i engelsk i'mI’m, i'll to I’ll osv.: nu rettes også ASCII-citationstegnet til det typografiske (’) og det enkelte lille i, der står foran, skrives med stort, som i MS-Office, hvis sproget i teksten er engelsk. tdf#108423 (László Németh – NISZ) (Siden LibreOffice 6.2.4)
  • Autokorrektion af det engelske ord i' -> I' og udskiftning af ASCII-apostroffen tdf#108423 (László Németh, NISZ) (Siden LibreOffice 6.2.4)

  Calc

  • Underskriftslinjer findes nu også i Calc (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#117903
  • Datavalidering understøtter nu tilpassede formler (Marco Cecchetti - Collabora) tdf#96698
  • Det er nu muligt af foretage flerdimensionel regressionsanalyse med regressionsværktøjet (Data ▸ Statistik ▸ Regression). Derudover er der nu mange flere statistiske analysemetoder tilgængelige i analyseresultatet. Det viser for eksempel troværdighedsintervaller for alle de skønnede parametre. (Dennis Francis - Collabora) tdf#109042 tdf#114092 blog entry

  Nye regnearksfunktioner

  • REGEX til at matche tekst mod et regulært udtryk og valgfrit erstatte teksten. (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))


  Ændrede regnearksfunktioner

  • STOR og LILLE understøtter nu et matrix som Rangorden-argumentet, i hvilket tilfælde de returnerer et matrix af rangordnede tal. Dette for overensstemmelse med ODF 1.2 OpenFormula og interoperabilitet med andre regnearksprogrammer. (Takeshi Abe) i#32345

  Impress og Draw

  Vedrørende Animationsredigering:

  • Ordnet visning af navngivne objekter i animationsregistrering. tdf#90243 (Mark Hung)
  • Opdateret visning af animationsregistrering under navneændring. tdf#45178 (Mark Hung)
  • Visning af aktuelt niveau af afsnitsgruppering på fanebladet Tekstanimation. tdf#47995 (Mark Hung)
  • Forebygget fjernelse af animation under indstilling af "Som et objekt" tdf#67611 (Mark Hung)
  • Bortskaffelse af ældre bevægelsessti, så den nye sti fungerer under ændring af type på bevægelsesstien. tdf#33022 (Mark Hung)
  • tillader ændring af bevægelsesstien ved at trække dens kontrolpunkter. tdf#53993 (Mark Hung)

  UI:

  • "Næste" er deaktiveret på præsentationskonsollen, når det sideste dias nås (højrepilen går frem til diasset "Slut på præsentationen") (Heiko Tietze) tdf#118443
  • Tilføjet et par tekstrelaterede tegnetypografier (Heiko Tietze) tdf#94369
  • Tabelstørrelses-handlinger ved Minimer og Optimer blev tilføjet og Fordel rækker jævnt ændret til at indstille jævn rækkehøjde baseret på den højeste række, i lighed med Writer. tdf#117721 (Justin Luth, SIL)
  • Tilføjet Tabel-undermenu til menuen Formater i Draw tdf#120540 (Justin Luth)
  • Træk-og-slip Impress-animationer i sidepanelet for at omordne dem. tdf#37483 (Brian Fraser)
  • Forskellige små forbedringer af SmartArt-import fra PPTX blog post (Miklos Vajna - Collabora)

  Diverse:

  • Brug ODF-lagattributer draw:dispaly ogdraw:protected for at tilpasse LibreOffice til specifikationen. tdf#101242 (Regina Henschel)
  • Fejlrettelser i henseende tl brugerdefinerede lag i Draw. tdf#119392, tdf#67248, tdf#119956 (Regina Henschel)
  • Forøget cirkel-figurens nøjagtighed. tdf#121305 (Regina Henschel)

  Base

  • Understøttelse af Base-filer med indlejret Firebird RDBMS bliver ikke-eksperimentiel i denne udgave.
  • Kasseret MySQL C++ Connector som udvidelse og erstattet den med MariaDB C connector, som har LGPL-licens (Tamas Bunth - Collabora)

  Diagrammer

  Math

  BASIC

  • Acces2Base Basic-biblioteket, der er sampakket med 6.2-udgivelsen, giver fuld undstøttelse af Firebird RDBMS.

  Kerne / Generelt

  • Underskriftslinjer kan nu underskrives med et billede af din håndskrevne underskrift (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#118568
  • Når SuggestedSaveAsName er aktiveret, vises det nu i vinduestitlen i stedet for "Unavngivet x" (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#121537
  • Send dokument som e-mail foretrækker nu OOXML frem for de binære MS-formater (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#99122d
  • Tilføjet infolinje, der viser hvor hvordan du deltager (Get Involved) og donerer (Donate) (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#99122

  Skrifttyper

  • Skrifttypen Source Serif Pro Tilføjet (Heiko Tietze) tdf#79022
  • Skrifttyperne Liberation opdateret (Heiko Tietze) tdf#121676

  LibreOffice Hjælp

  • Det browser-baserede hjælpesystem har nu hurtigere filtrering af stikord i indholdsfortegnelsen, som fremhæver dit søgeord efterhånden som du taster og viser resultater, baseret på det valgte modul. tdf#119415 (Ilmari Lauhakangas)

  Filtre

  Forbedringer at EMF+-import af vektorbilleder (anvendt af formaterne .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt)

  • Tilføjet EMF+-understøttelse af Understreg og Gennemstreg til String-tegning tdf#55058 tdf#106084 (Bartosz Kosiorek)
  • rettet EMF+-visning af DrawString-optagelse uden StringFormatt tdf#113624 (Bartosz Kosiorek)
  • Tilføjet EMF+-understøttelse af rotation til String-tegning tdf#55058 tdf#106084 tdf#114738 (Bartosz Kosiorek)

  Forbedringer af OOXML-filtre

  • OOXML-eksport Egenskaber for udfyldning af flader i Diagram-figurer tdf#108078 (Balazs Varga)
  • OOXML-import: Rettet forsvundet skravering af baggrundsfarve tdf#94231 (Balazs Varga)
  • Tilføjet eksport-understøttelse af OOXML-gradient, bitmap og mønster-egenskaber i diagrammer tdf#114174 (Bartosz Kosiorek)

  Forbedringer af PPTX-import-/eksportfiltret:

  • Vedrørende PPTX-eksport af animation
   • Rettet animationen Bremsen i bund. tdf#118768 (Mark Hung)
   • Rettet udgangspunkt for bevægelsessti til øverste, venstre hjørne. tdf#118806 (Mark Hung)
   • Rettet Forstør-/formindsk-animation. tdf#118836 (Mark Hung)
   • Amineret rotation korrumperer ikke længere pptx-filen. tdf#118835 (Mark Hung)
   • Farvetransformation korrumperer ikke længere pptx-filen.
   • Rettet animation af bevægelesessti. tdf#118825 (Mark Hung)
  • Vedrørende import af Animeret PPTX:
   • Rettet animation af understregning bogstav-for-bogstav. tdf#113822 (Mark Hung)
   • Rettet Bremsen i-animationen. tdf#50499 (Mark Hung)
   • Rettet Animeret forstørrelse/formindskelse. tdf#98477 tdf#118890 (Mark Hung)
   • Rettet Animeret drejning. tdf#113818 (Mark Hung)
   • Rettet import-forsinkelse af Bogstav-for-bogstav-animation. tdf#119118 (Mark Hung)

  Forbedringer af PPTX-import-/eksportfilter:

  • PPT-import af animeret drejning. tdf#118080 (Mark Hung)

  Forbedringer af animationsgengivelse

  • Rettet forsvindende tekst i animationen "Bremsen i". tdf#108435 (Mark Hung)
  • Rettet animations tekstplaceringer. tdf#55361 (Mark Hung)

  Dokument-kryptering

  • Implementeret OOXML hurtigkryptering. OOXML hurtigkryptering kan anvende AES-256-CBC krypteringsalgoritme med SHA512 hash-funktion. (Tomaž Vajngerl - Collabora)
  • HMAC-verifikation (under lagring af et krypteret dokument) understøttes nu også, hvilket bekræfter, at dokumentet er bit-nøjagtigt som dengang, det blev lagret. (Tomaž Vajngerl - Collabora)
  • Ændret standarden i OOXML til at bruge AES-256-CBC og SHA512, som understøttes af alle nyere Microsoft Office- og LibreOffice-versioner.

  GUI

  Notebooklinje

  • Den nye Fanebladsgrænseflade er klar til udgivelse! Writer, Calc, Impress og Draw har fuldstændige fanebladsgrænseflader. Den er blvet flyttet ud af det eksperimentelle. Prøv den ved at vælge den i (Vis ▸ Brugergrænseflade). (Andreas Kainz)
  • Den nye Kompakt Gruppelinjegrænseflade er også klar til udgivelse! Writer, Calc, Impress og Draw har fuldstændige Kompakt Gruppelinjegrænseflade-versioner. Den er blevet flyttet ud af det eksperimentelle. Prøv den ved at vælge den i (View ▸ User Interface). (Andreas Kainz)

  Klassiske værktøjslinjer

  • Standardværktøjslinjen viser nu det forbedrede kontrolelement til specialtegn som standard (Rizal Muttaqin, Heiko Tietze) tdf#118539,tdf#118993
  • Layoutopdateringer af Standardværktøjslinje, kontekstværktøjslinjer har nu de samme kommandoer på de samme steder i alle app'er (Andreas Kainz)

  Værktøjslinjen Spor ændringer har nu som standard Accepter alle ændringer og Forkast alle ændringer (Rizal Muttaqin) tdf#121187

  Ikontema

  • LibreOffice leveres med tre SVG-baserede ikontypografier. De omfatter Breeze, Colibre og Elementary.
   • Disse ikonsæt anses som en emperimentel funktionalitet, derfor har LibreOffice stadig PNG-ikonsæt på alle platforme, selv HiDPI-miljøer.
   • SVG-ikonvarianterne kan vælges i kombinationsboksen Ikontypografi i Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Vis med filudvidelsen (SVG).
  • Elementary har fået en kolossal opdatering og er forbedret meget (Rizal Muttaqin) tdf#115986, tdf#111950, tdf#120108, tdf#120135, tdf#120185, tdf#120192, tdf#120300, tdf#120831, tdf#94878
  • Elementary får nu understøttelse af 32px-ikontema (Rizal Muttaqin)
  • Karasa Jaga har også fået en updatering (Rizal Muttaqin)

  Dialoger

  • Tilføjet Minimum- og Maximum-etiketter til nogle betingelser i dialogen Betinget formatering (Roman Kuznetsov) tdf#117719
  • Tilføjet dialogen Skrifttypefunktioner til at få adgang til skrifttypefunktioner, der er tilgængelig via Funktionsknappen i dialogen Tegn eller i Calcs dialogen Formater celle (Tomaž Vajngerl) tdf#58941

  Personalisering

  Takket være mange forbedringer på brugergrænsefladen og under motorhjelmen, er LibreOffices tilpasningsdialog (Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice ▸ Tilpas...) nu meget hurtigere, effektivere og mere stabil. (Muhammet Kara, Pardus)

  Kontekstmenu

  Diverse

  Understøttelse af AdoptOpenJDK tilføjet.

  Online

  Mobil

  • forbedret kommentargengivelse i zoom (Marco Cecchetti, Collabora)
  • forenklet mobilgrænseflade, renere værktøjslinjer (Marco Cecchetti, Collabora)
  • deaktiveret 'træk for at genindlæse'-gestus (Jan Holesovsky, Collabora)
  • tilføjet Kontekst-værktøjslinje (Henry Castro, Collabora)
  • kopier/indsæt flydende indstillinger (Henry Castro, Collabora)
  • forbedret reaktion under knib/zoom (Tor Lillqvist, Collabora)
  • forbedret skærmtastatur, statuslinje og markør (Tor Lillqvist, Henry Castro Collabora)
  • skjult lineal, rulleskakter, statuslinje, dokumentnavn (Henry Castro, Collabora)
  • rulle/panorere i mobildialoger (Henry Castro, Collabora)
  • større håndtag til håndtering af cirkulære figurer (Victor Walker)
  • Forbedringer af Android Chrome tekstindtastning (Jan Holesovsky, Collabora)

  HiDPI

  • forbedret dias-forhåndsvisning, hvor det var nødvendigt (Jan Holesovsky, Collabora)
  • aktiveret skalafaktor til gengivelse af dialoger (Jan Holesovsky, Collabora)

  Hastighed

  • arbejdet på markant reduktion af reaktionstid (Tamás Zolnai, Collabora)
   • sporet klientens synlige areal i WSD
   • ændret push-fliser for at undgå tilbagekobling afvis / gendan visning
   • håndteret netværksbrug og fliser under flyvning
  • reduceret unødvendig animation (Ashod Nakashian, Collabora)
  • undgået gentagen omlayout af kommentarer og røde linjer (Michael Meeks, Collabora)
  • forbedret behandling af tilpassede før-installations meddelelser (Michael Meeks, Collabora)
  • signifikant mindre og forenklede chroot jails (Michael Meeks, Collabora)
  • undgået indlæsning af L10n-ramme til meget kortlivede sider (Andras Timar, Collabora)

  Dokumentunderskrivelse

  • Vereign-kompatibel autentificering og dokumentunderskrivelse (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • nyt LibreOfficeKit til underskrivelses- og certificerings-API'er (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • konfiguration af aktivering/deaktivering (Tomaž Vajngerl, Collabora)
  • infolinje til underskrivelse (Tomaž Vajngerl, Collabora)

  Integration

  • Indsat grafik-link fra Integration (Henry Castro, Jan Holesovsky, Collabora)
  • aktiveret konverter-til API til eksisterende værter (Tamás Zolnai, Collabora)
  • tilføjet konfigurerbar tidsbegrænsning af dokumentkonvertering (Tamás Zolnai, Collabora)
  • tilføjet hosting/kapacitets effektmål til at opliste online-funktionaliteter (Tamás Zolnai, Collabora)
  • installeret eksempler på kodestumper til webserver-konfigurering (Andras Timar, Collabora)
  • Tjeneste-rodmappe - gør det let af omplacere tjenesternes sti (Jan Holesovsky, Collabora)

  Diverse

  • Forbedret tilladte ramme-forfædre (domæner, som har fået tilladelse til at indlejre LibreOffice Online iframe) 296aba1beae64a65e4e86631a9c1458073ec8c2e (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • Tidligere kunne enhver udbyder indlejre iframe, eftersom henviseren altid blev godkendt.
   • Nu har kun loolwsd- og WOPI-serverne tilladelse til det.
   • Derudover er der tilføjet en konfigurationsindstilling for at tilføje flere tilladte servere (se <frame_ancestors> i loolwsd.xml)
  • Tilføjet postMessage-metoder til vise/skjule knapper på værktøjslinjerne: Hide_Button, Show_Button c0d0ad736839260667c98aa0cf08feb5630e0b87 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Tilføjet tilpasset http-hoved under lagring, før dokumentet klargøres fra hukommelsen: X-LOOL-WOPI-IsExitSave 2e9af9da16a7ed42bde4b6294f7970c00be9c566 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Åbner pdf-fil i et nyt faneblad i stedet for at spørge om download (Pranav Kant, Collabora)
  • Forbedret cache-håndtering (Jan Holesovsky, Collabora)
  • Forbedringer af disk-plads og sessionshåndtering (Ashod Nakashian, Collabora)
  • Forbedringer af zoom (Tamás Zolnai, Collabora)
  • Gjort indstillinger af Spor ændringer mere konfigurerbare (Ashod Nakashian, Collabora)
  • Forbedret håndtering af af MAC-/Alt-tasten (Tor Lillqvist, Collabora)
  • forbedret rullehjulets adfærd (Michael Meeks, Collabora)
  • forbedringer af jail i omkring PDF, DNS og underskrivelse (Andras Timar, Jan Holesovsky, Collabora)
  • forbedret docker-parameter, der passerer via miljøet (Andras Timar, Collabora)
  • implementeret prøveområde for gtk+-appen med Online-genbrug (Tor Lillqvist, Collabora)
  • konfigurerbar, anonymiseret logning (Ashod Nakashian, Jan Holesovsky, Collabora)
  • forbedringer af signalsikker logning (Ashod Nakashian, Collabora)
  • forbedringer af trådning i SocketPolling (Ashod Nakashian, Collabora)
  • detekterer SSL-data på ikke-ssl-porte og svarer/advarer (Michael Meeks, Collabora)
  • forenkling af markørhåndtering (Michael Meeks, Collabora)
  • Ny værktøjslinje Indsæt figur (Pranav Kant, Collabora)
  • åbnet intern port på tilbagekoblingsgrænsefladen (Andras Timar, Collabora)
  • aktivering af debugning ved tryk på 'd' i Om-dialogen (George Wood)
  • tilføjet manglende konfigurations-standardindstillinger (YiiChang Yen)
  • renere og mere attraktiv rapportering af fejl 404 (George Wood)
  • implementeret maskering af klient-websocket (Michael Meeks, Collabora)

  Lokalisering

  Inddragelse af andre sprog

  • Spritny UI-oversættelse til Lavsorbisk (dsb). Kudos til vor frivillige oversætter, Micael Wolf, for at have gennemført denne indsats.
  Note pin.svg

  Hvis du taler et truet sprog og vil hjælpe os med at nå vort mål om at forsyne enhver på jorden med frie værktøjer, please join us.

  Forbedringer af korrekturværktøjer og sprogunderstøttelse

  • Bretonsk. Retskrivningsordbog blev opdateret til version 0.16 fra 0.15 (Denis Arnaud - An Drouizig)
  • Engelsk. Retskrivningsordbog blev opdateret til version 2018.04.16 fra 2017.08.24. (Marco A. G. Pinto)
  • Fransk. Retskrivningsordbog blev opdateret til version 6.3 fra 6.0.3. (Olivier R. - Grammalecte)
  • Galicisk. Retskrivningsordbog blev opdateret til version 18.07 fra 12.10. (Adolfo Jayme Barrientos)
  • Indonesisk. Ny orddeling blev introduceret. (Ali Ahmadi)
  • Norsk. Retskrivningsordbog blev opdateret til version 2.2 fra 2.1. (András Tímár - Collabora)
  • Slovensk. Synonymordbog blev opdateret til version 1.9.19001 from 1.8.18500 (Martin Srebotnjak - OdprtiTezaver)
  • Spansk. Retskrivningsordbog og orddeling blev opdateret til version 2.4 from 2.3. (Ricardo Palomares - rla-es)
  • Tyrkisk. Ny integration af retskrivningsordbog og regelsæt for tilføjelse af affixer fra hunspell-tr (1.2.0). (Muhammet Kara)

  Funktionsfjernelse / afskrivning

  Generelt

  KDE4 VCL motoren er forældet og vil blive fjerne i næste version.

  GTK+2 VCL-motoren er forældet og vil blive fjernet i en kommende version.

  Platformskompatibilitet

  Mac

  Version 6.2 kræver mindst macOS 10.9. Den næste version vil kræve mindst macOS 10.10.

  Windows

  - Digital underskrivelse bruger i stedet for den forældede CryptoAPI nu GNC API'en, der endelig tillader anvendelse af ECDSA-nøgler under Windows blog post (Miklos Vajna - Collabora)

  Linux

  Binære Linux x86 (32-bit)-udgivelser bliver nedgradet. Der produceres ikke Linx x86-konstruktioner af TDF efter 6.2. Dette betyder ikke, at kompabilitet med Linux vil blive fjernet.

  KDE 5 + Qt5

  To nye VCL-udvidelser (qt5 og kde5) er blevet implementeret (med KDE5-udvidelsen byggende på Qt5-udvidelsen) for at give integration til KDE Plasma 5 og andre Qt5-baserede skrivebordsmiljøer, hovedsagelig implementeret af Katarina Behrens (CIB) og Jan-Maret Glogowski (München By).

  Hvis kde5 og gtk3_kde5-udvidelserne er installeret, vil skrivebordsgenkendelsen nu foretrække kde5. qte5-udvidelsen skal være udtrykkeligt vær valgt via SAL_USE_VCLPLUGIN=qt5, eftersom den aldrig aktiveres automatisk.

  Aktuelt omfatter de implementerede funktionaliteter:

  • Indlejret ikon-genkendelse
  • Indlejret Plasma-fil og mappevælger
  • Indlejrede menuer herunder integration med Plasmas globalmenu
  • Understøttelse af to skærme
  • Integration med systemets udklipsholder
  • Basal Indlejret træk-og-slip
  • Basal understøttelse af tilgængelighed (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Fejl og manglende funktionaliteter spores via KDEs metabug tdf#102495.

  Teknisk notat: qt5-udvidelsen implementerer to gengivelsesstier: en eksperimentel QPainter-baseret og den Cairo-baserede, som også bruges af alle andre Unix-udvidelser. kde5-udvidelsen bruger kun Cairo-gengivelsesstien. Qt5-udvidelsen har QPainter-gengivelsesstien som standard, men det er muligt at gennemtvinge Cairo-stien med miljøvariablen SAL_VCL_QT5_USE_CAIRO.

  API-ændringer

  UNO API-ændringer

  Konfigurations-ændringer

  SDK-ændringer

  Android Viewer

  Nye funktionaliteter

  Fejlrettelser/forbedringer