Opombe ob izdaji LibreOffice 6.2

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.2 and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎日本語 • ‎polski • ‎русский • ‎slovenščina
BHS large 6.2 beta1.png

O tej strani

To je delovna zabeležka za opombe ob izdaji, ko do izdaje pride. Prosimo, ne navajajte funkcionalnosti, ki so že vsebovane v 6.2! Ne dodajajte funkcionalnosti, ki si jih želite, temveč zgolj tiste, ki bodo dejansko vsebovane v izdaji.

Kako je videti dober opis nove funkcionalnosti:

 • vsebuje opis in pot za z delom zasutega pregledovalca, da poišče in se poigra s funkcionalnostjo. Ciljni bralec je nekdo, ki je zelo zaposlen in ne ve veliko o izdelku. Če je za funkcionalnost ključen element uporabniškega vmesnika, bodite zelo nazorni, kje se nahaja, npr. Meni ▸ Oblika ▸ Znak ▸ Položaj [zavihek] ▸ ‘90 stopinj’ poti do elementov, ki ste jih spremenili. Seveda vi veste, da je vaša dodana funkcionalnost pomembna in da nihče ne bi smel ostati ravnodušen do razširljivega pogovornega okna lastnosti samooblik – vendar ljudje, ki delajo zaslonske slike in pišejo opombe, tega ne vedo.
 • navaja glavne avtorje, ki so opravili delo – kar dodajte jih v oklepajih po opisu funkcionalnosti, kjer je to možno;
 • če je mogoče funkcionalnost prikazati z vzorčno / preizkusno datoteko – še posebej za nove uvozne funkcionalnosti, bi bilo lepo, če bi vseboval tudi povezavo ali kar naloženo preizkusno datoteko, s katero lahko kar najbolje demonstrirate novo funkcionalnost. S tem resnično pomagate pri izdelavi dobrih zaslonskih slik za prikaz funkcionalnosti in omogočite pregledovalcem, da opravijo preizkušanje.

Vnaprej hvala za izpolnjevanje tega dokumenta!


Writer

 • Odstranjen CopyGraphic (tdf#105262, Xisco Faulí).
 • Prejšnja dejanja glede velikosti tabele so bila enakomerna porazdelitev velikosti stolpca/vrstice in optimizacija (ki se je vedla kot pomanjšaj), tako da je dodano dejansko pomanjšanje, optimiziranje pa je spremenjeno. Optimiziraj vrstico se zdaj vede podobno kot porazdeli, kjer vsaka vrstica dobi višino najvišje vrstice. Optimiziranje pa je zasnovano na minimalni višini vrstice z največ vsebine. Poleg tega optimiziranje zagotavlja, da se tabela ne bo skrčila (temveč bo naraščala po potrebi). Optimiziraj stolpec se zdaj vede kot pomanjšanje, le da se širina tabele ne bo spremenila. Ves preostali prostor se proporcionalno porazdeli, tako da se ožji stolpci rahlo razširijo, široki pa veliko več (tdf#64242; Justin Luth, SIL).
 • Napredni meniji za dodajanje/spreminjanje menijev glave/noge lahko zdaj onemogočite z Vstavi ▸ Glava in noga ▸ Uporabi meni glava/noga (privzeto omogočeno) (tdf#118621; Heiko Tietze).
 • Besedilo, kodirano v UTF-8 in UTF-16, je zdaj mogoče shraniti brez BOM⁠Wikipedia logo v3.svg. (tdf#44291; Martin van Zijl).
Možnost je na voljo prek vmesnika (uporabite izvozni filter Besedilo - izberite kodiranje (.txt) v pogovornem oknu Shrani kot s potrjenim poljem Uredi nastavitve filtra), v pogovornem oknu nastavitev filtra:
Možnost BOM v pogovornem oknu filtra ASCII
kot tudi iz ukazne vrstice, npr.
soffice --convert-to \"txt:Text (encoded):UTF8,CR,,,false\" *.doc
kjer je "UTF8" kodiranje besedila; "CR" je nastavitev zaključka vrstic (veljavni možnosti sta še "LF" in "CRLF"); tretji in četrti prazni parameter za izvoz nista v rabi; "false" prepreč izpis BOM ("true" je privzet za izpis BOM).
 • Izvoz HTML ima možnost načina pisanja podnabora ReqIF za XHTML (objava na blogu; Miklos Vajna - Collabora).
 • Različne manjše izboljšave UNO API (objava na blogu; Miklos Vajna - Collabora).

Calc

 • Črte za podpis so zdaj na voljo tudi v programu Calc (tdf#117903; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Potrjevanje podatkov zdaj podpira formule po meri (Marco Cecchetti - Collabora; tdf#96698).
 • Zdaj je mogoče izvesti regresijsko analizo z več spremenljivkami z uporabo orodja regresije (Podatki ▸ Statistika ▸ Regresija). Poleg tega so v izhodu analize na voljo številne dodatne statistične mere. Primer: prikaže intervale zaupanja za vse ocenjene parametre (Dennis Francis - Collabora; tdf#109042, tdf#114092; zapis na blogu).
Novo pogovorno okno regresije s podporo za regresijo z več spremenljivkami ter drugimi sorodnimi funkcionalnostmi


Nove funkcije preglednice

 • REGEX za ujemanje besedila z regularnim izrazom in po potrebi z zamenjavo besedila (Eike Rathke, Red Hat, Inc.; tdf#113977).


Spremenjene funkcije preglednice

 • LARGE in SMALL zdaj podpirata polje kot argument Rang, v tem primeru vrneta polje rangiranih števil. S tem sta usklajeni s standardom ODF 1.2 OpenFormula in medopravilni z drugimi elektronskimi preglednicami (Takeshi Abe; i#32345).

Impress in Draw

Glede na urejanje animacije:

 • Popravljen prikaz imenovanega predmeta vnosa animacije (tdf#90243; Mark Hung);
 • Posodobi prikaz vnosa animacije, če se predmet preimenuje (tdf#45178; Mark Hung);
 • Prikaže dejansko raven skupine odstavka v zavihu Animacija besedila (tdf#47995; Mark Hung);
 • Prepreči odstranitev animacije, ko je aktivna nastavitev "Kot en predmet" (tdf#67611; Mark Hung);
 • Zavrže staro pot gibanja, tako da nova pot deluje pri spreminjanju vrste poti gibanja (tdf#33022; Mark Hung);
 • Dovoli spreminjanje poti gibanja z vleko nadzornih točk (tdf#53993; Mark Hung).

Uporabniški vmesnik:

 • "Naprej" je onemogočen v konzoli predstavitve, ko dosežemo zadnjo prosojnico (puščica desno pripelje na prosojnico "konec predstavitve") (Heiko Tietze; tdf#118443).
 • Dodanih je nekaj slogov risanja, ki se nanašajo na besedilo (Heiko Tietze; tdf#94369).
 • Dodani sta dejanji Pomanjšaj in Optimiziraj za velikost tabele in Porazdeli vrstice je spremenjeno, da nastavi enakomerno višino vrstic glede na najvišjo vrstico, podobno kot v programu Writer (tdf#117721; Justin Luth, SIL).
 • Dodan podmeni Tabela v meni Oblika v programu Draw (tdf#120540; Justin Luth).
 • Razne manjše izboljšave uvoza SmartArt iz PPTX (objava na blogu; Miklos Vajna - Collabora).

Base

Podpora za datoteke Base, ki uporabljajo vdelani pogon zbirke podatkov Firebird, s to izdajo ni več poskusna.

Asistent migracije na Firebird zdaj pred dejanskim postopkom migracije ustvari varnostno kopijo obstoječe datoteke content.xml v datoteki ODB, zasnovani na HSQL. objava

Chart

Math

BASIC

Knjižnica basic Access2Basic, vključena v izdajo 6.2, ponuja polno podporo za Firebird RDBMS.

Osrčje/splošno

 • Črte za podpis je zdaj možno podpisati s sliko vašega lastnoročnega podpisa (Samuel Mehrbrodt, CIB; tdf#118568).
 • Če je nastavljen SuggestedSaveAsName, je zdaj prikazan v naslovu okvira namesto "Neimenovano x" (Samuel Mehrbrodt, CIB; tdf#121537).
 • Pošlji -> Dokument kot e-poštno sporočilo zdaj daje prednost OOXML pred dvojiškimi zapisi MS (Samuel Mehrbrodt, CIB; tdf#99122).

Pisave

Dodana pisava Source Serif Pro (tdf#79022; Heiko Tietze).

Pomoč za LibreOffice

 • Sistem pomoči v brskalniku zdaj hitreje filtrira ključne besede kazala pojmov, pri čemer poudari iskani pojem med vnašanjem in prikaže rezultate glede na izbrani modul (tdf#119415; Ilmari Lauhakangas).

Filtri

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPTX

 • Povezano z izvozom animiranega PPTX:
  • popravljeno zaviranje animacije (tdf#118768; Mark Hung);
  • popravljeno zamikanje poti gibanja na levi zgornji kot (tdf#118806; Mark Hung);
  • popravljeno razširjanje/krčenje animacije (tdf#118836; Mark Hung);
  • sukanje animacije nič več ne okvari datoteke pptx (tdf#118783; Mark Hung);
  • preoblikovanje barve nič več ne okvari datoteke pptx (tdf#118835; Mark Hung);
  • popravljeno animiranje poti gibanja (tdf#118825; Mark Hung).
 • Povezano z uvozom animiranega PPTX:
  • popravljena animacija podčrtovanja črke za črko (tdf#113822; Mark Hung);
  • popravljena animacija zaviranja (tdf#50499; Mark Hung);
  • popravljena animacija razširi/skrči (tdf#98477, tdf#118890; Mark Hung);
  • popravljena animacija swivel (tdf#113818; Mark Hung);
  • popravljena zamuda pri uvozu med animacijo črke po črki (tdf#119118; Mark Hung).

Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPT

 • Uvoz PPT animacije swivel (tdf#118080; Mark Hung).

Izboljšave upodabljanja animacije

 • Popravljeno izginjanje besedila pri animaciji "Zaviranje" (tdf#108435; Mark Hung).
 • Popravljeni položaji besedila D-L (RTL) pri animacijah (tdf#55361; Mark Hung).

Šifriranje dokumentov

 • Implementirano agilno šifriranje OOXML. Agilno šifriranje OOXML lahko uporablja algoritem šifriranja AES-256-CBC z zgoščevalno funkcijo SHA512 (Tomaž Vajngerl - Collabora).
 • Zdaj je podprto tudi preverjanje HMAC (pri shranjevanju šifriranega dokumenta), ki preizkusi, ali je dokument do zadnjega bita enak shranjenemu (Tomaž Vajngerl - Collabora).
 • Sprememba privzetega šifriranja za OOXML v AES-256-CBC in SHA512, ki sta podprta v vseh najnovejših izdajah Microsoft Office in LibreOffice (Tomaž Vajngerl - Collabora).

Uporabniški vmesnik

Klasične orodne vrstice

 • Standardna orodna vrstica zdaj privzeto predstavlja izboljšan gradnik za posebne znake (Rizal Muttaqin, Heiko Tietze; tdf#118539,tdf#118993).
 • Orodna vrstica Sledenje spremembam ima zdaj privzeto ukaza Sprejmi vse spremembe in Zavrni vse spremembe (Rizal Muttaqin; tdf#121187).
Prenovljena orodna vrstica Sledi spremembam z Sprejmi vse spremembe in Zavrni vse spremembe

Teme ikon

Pogovorna okna

 • Dodani nalepki Največ in Najmanj za nekatere pogoje v pogovornem oknu Pogojno oblikovanje (Roman Kuznetsov; tdf#117719).

Spletni LibreOffice

 • Izboljšani so dovoljeni predhodniki okvira (domene, ki jim je dovoljeno vdelati okvir iframe v LibreOffice Online) (objava; Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Doslej je vsak gostitelj lahko vdelal iframe, saj je bil sklicatelj (Referer) vedno dovoljen.
  • Zdaj imata dovoljenje za to le loolwsd in gostitelj WOPI.
  • Poleg tega je dodana možnost dodajanja več dovoljenih gostiteljev (glejte <frame_ancestors> v loolwsd.xml).
  • V načinu razhroščevanja je dovoljen vsak predhodnik okvira.
 • Dodane metode postMessage za prikaz/skrivanje gumbov orodne vrstice: Hide_Button, Show_Button (objava; Samuel Mehrbrodt, CIB).
 • Dodana glava http po meri pri shranjevanju, preden je dokument počiščen iz pomnilnika: X-LOOL-WOPI-IsExitSave objava (Samuel Mehrbrodt, CIB).

Jezikovno prilagajanje

Vključitev drugih jezikov

Im-jabber.svg

Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, se nam pridružite.

Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

Splošno

Ozadje KDE4 VCL je opuščeno in bo odstranjeno z naslednjo osrednjo izdajo.

Ozadje GTK+2 VCL je opuščeno in bo odstranjeno z naslednjo osrednjo izdajo.

Združljivost s platformami

Mac

Različica 6.2 zahteva najmanj macOS 10.9. Naslednja različica bo zahtevala vsaj macOS 10.10.

Windows

- Digitalno podpisovanje zdaj uporablja API CNG namesto opuščenega CryptoAPI, kar končno omogoča uporabo ključev ECDSA na sistemih Windows (objava na blogu; Miklos Vajna - Collabora).

Linux

Izdaje Linux x86 (32-bitne) bodo opuščene. TDF ne bo več izdeloval gradenj Linux x86 po izdaji 6.2. To ne pomeni, da je združljivost z Linux x86 odstranjena.

KDE 5

Implementirana sta nova vstavka Qt5 in KDE5 VCL (kjer vstavek KDE5 sloni na vstavku Qt5), kar omogoča gladko integracijo v KDE Plasma 5 in druga namizna okolja na osnovi Qt, z naslednjimi funkcionalnostmi:

 • Domorodno upodabljanje gradnikov
 • Domorodni izbirnik datotek in map Plasma
 • Domorodni meniji, vključno z globalno integracijo menijev Plasma
 • Podpora dvojnim zaslonom
 • Integracija sistemskega odložišča
 • Domorodni povleci-in-spusti za Basic
 • Podpora dostopnosti za Basic (Samuel Mehrbrodt, CIB)

Hrošče in manjkajoče funkcionalnosti se spremljajo v meta hrošču tdf#102495.

Spremembe API-ja

Spremembe UNO API

 • SAL_FINAL (ki je bil namenjen le za interno uporabo) je odstranjen iz sal/types.h (objava).
 • SAL_BOUND je odstranjen iz sal/macros.h (objava).
 • Nov ukaz UNO UseHeaderFooterMenu, ki onemogoči napredni meni v programu Writer (tdf#118621; glejte tudi razdelek #Writer).

Spremembe prilagoditev

 • Nič več uporabljena lastnost /org.openoffice.Office.Common/Help/StartCenter/StartCenterHideExternalLinks je odstranjena. objava

Spremembe SDK

Android Viewer

New Features

 • Ability to print documents commit
 • Ability to export documents to PDF commit
 • Ability to add worksheets on Spreadsheet documents commit
 • Ability to add slides on Presentation documents commit
 • Ability to insert/delete tables commit
 • Added locale sensitive sorting commit
 • Added option to show hidden files/folders on the document browser commit
 • Added clipboard actions commit
 • Added language support commit
 • Added Turkish Language commit

Bug fixes/improvements

 • Fix nullptr exception when opening Spreadsheet documents commit
 • Fix permission settings commit
 • Fix listing all document options commit
 • Fix change loss when switching to other apps commit
 • Fix nullptr exception when selecting remote server commit
 • Fix document browser does not list all documents commit
 • Fix FAB button disappears after closing a document commit
 • Fix build error when building LibreOfficecommit
 • Fix exception when closing the app commit
 • Fix endless loop when selecting remote server commit