Opombe ob izdaji LibreOffice 6.2

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/6.2 and the translation is 100% complete.


  Writer

  • Nova implementacija skrivanja sledenih sprememb: Uredi ▸ Sledi spremembam ▸ Pokaži nič več ne upočasnjuje delovanje programa z dokumenti z veliko zabeleženimi spremembami. Pogled dokumenta zdaj lahko skrije sledene spremembe, tako da jih ni potrebno prerazporediti v modelu dokumenta, da bi bile skrite. Pogovorno okno, ki svetuje uporabnikom glede vpliva na delovanje programa, je odstranjeno (tdf#113479; Michael Stahl – CIB).
  • Domorodno kopiranje in lepljenje podatkov preglednice v tabele programa Writer (tdf#37223; László Németh – NISZ). Doslej ste kopirano tabelo prilepili le kot sliko, predmet, navadno besedilo ali RTF; slednje je povzročilo novo tabelo v programu Writer. Od 6.2 naprej lahko podatke prilepite neposredno v obstoječo tabelo.
  • Odstranjen CopyGraphic (tdf#105262, Xisco Faulí).
  • Prejšnja dejanja glede velikosti tabele so bila enakomerna porazdelitev velikosti stolpca/vrstice in optimizacija (ki se je vedla kot pomanjšaj), tako da je dodano dejansko pomanjšanje, optimiziranje pa je spremenjeno. Optimiziraj vrstico se zdaj vede podobno kot porazdeli, kjer vsaka vrstica dobi višino najvišje vrstice. Optimiziranje pa je zasnovano na minimalni višini vrstice z največ vsebine. Poleg tega optimiziranje zagotavlja, da se tabela ne bo skrčila (temveč bo naraščala po potrebi). Optimiziraj stolpec se zdaj vede kot pomanjšanje, le da se širina tabele ne bo spremenila. Ves preostali prostor se proporcionalno porazdeli, tako da se ožji stolpci rahlo razširijo, široki pa veliko več (tdf#64242; Justin Luth, SIL).
  • Napredni meniji za dodajanje/spreminjanje menijev glave/noge lahko zdaj onemogočite z Vstavi ▸ Glava in noga ▸ Uporabi meni glava/noga (privzeto omogočeno) (tdf#118621; Heiko Tietze).
  • Besedilo, kodirano v UTF-8 in UTF-16, je zdaj mogoče shraniti brez BOMWikipedia logo v3.svg. (tdf#44291; Martin van Zijl).
  Možnost je na voljo prek vmesnika (uporabite izvozni filter Besedilo – izberite kodiranje (.txt) v pogovornem oknu Shrani kot s potrjenim poljem Uredi nastavitve filtra), v pogovornem oknu nastavitev filtra:
  kot tudi iz ukazne vrstice, npr.
  soffice --convert-to \"txt:Text (encoded):UTF8,CR,,,false\" *.doc
  kjer je »UTF8« kodiranje besedila; »CR« je nastavitev zaključka vrstic (veljavni možnosti sta še »LF« in »CRLF«); tretji in četrti prazni parameter za izvoz nista v rabi; »false« prepreč izpis BOM (»true« je privzet za izpis BOM).
  • Izvoz HTML ima možnost načina pisanja podnabora ReqIF za XHTML (objava na blogu; Miklos Vajna – Collabora).
  • Različne manjše izboljšave UNO API (objava na blogu; Miklos Vajna – Collabora).
  • LibreLogo, programski vmesnik za grafično oblikovanje in šolanje so doleteli preizkušanje enot, IDE in popravki in izboljšave prevajalnika, glejte objavo na blogu (László Németh – FSF.hu Foundation).
  • Samopopravek angleškega i'm -> I’m, i'll v I’ll itn.: zdaj popravek navedka ASCII v tipografskega (’) postavi predhajajoči posamezni mali i v veliko začetnico, tako kot v MSO, če je izbrani jezik besedila angleški (tdf#108423; László Németh – NISZ) (na voljo od izdaje LibreOffice 6.2.4 naprej).
  • Samopopravek angleške besede i' -> I’ z uporabo velike začetnice in zamenjavo apostrofa ASCII (tdf#108423; László Németh, NISZ) (na voljo od izdaje LibreOffice 6.2.4 naprej).

  Calc

  • Črte za podpis so zdaj na voljo tudi v programu Calc (tdf#117903; Samuel Mehrbrodt – CIB).
  • Potrjevanje podatkov zdaj podpira formule po meri (Marco Cecchetti – Collabora; tdf#96698).
  • Zdaj je mogoče izvesti regresijsko analizo z več spremenljivkami z uporabo orodja regresije (Podatki ▸ Statistika ▸ Regresija). Poleg tega so v izhodu analize na voljo številne dodatne statistične mere. Primer: prikaže intervale zaupanja za vse ocenjene parametre (Dennis Francis – Collabora; tdf#109042, tdf#114092; zapis na blogu).

  Nove funkcije preglednice

  • REGEX za ujemanje besedila z regularnim izrazom in po potrebi z zamenjavo besedila (Eike Rathke – Red Hat, Inc.; tdf#113977).


  Spremenjene funkcije preglednice

  • LARGE in SMALL zdaj podpirata polje kot argument Rang, v tem primeru vrneta polje rangiranih števil. S tem sta usklajeni s standardom ODF 1.2 OpenFormula in medopravilni z drugimi elektronskimi preglednicami (Takeshi Abe; i#32345).

  Impress in Draw

  Glede na urejanje animacije:

  • Popravljen prikaz imenovanega predmeta vnosa animacije (tdf#90243; Mark Hung);
  • Posodobi prikaz vnosa animacije, če se predmet preimenuje (tdf#45178; Mark Hung);
  • Prikaže dejansko raven skupine odstavka v zavihu Animacija besedila (tdf#47995; Mark Hung);
  • Prepreči odstranitev animacije, ko je aktivna nastavitev »Kot en predmet« (tdf#67611; Mark Hung);
  • Zavrže staro pot gibanja, tako da nova pot deluje pri spreminjanju vrste poti gibanja (tdf#33022; Mark Hung);
  • Dovoli spreminjanje poti gibanja z vleko nadzornih točk (tdf#53993; Mark Hung).

  Uporabniški vmesnik:

  • »Naprej« je onemogočen v konzoli predstavitve, ko dosežemo zadnjo prosojnico (puščica desno pripelje na prosojnico »konec predstavitve«) (Heiko Tietze; tdf#118443).
  • Dodanih je nekaj slogov risanja, ki se nanašajo na besedilo (Heiko Tietze; tdf#94369).
  • Dodani sta dejanji Pomanjšaj in Optimiziraj za velikost tabele in Porazdeli vrstice je spremenjeno, da nastavi enakomerno višino vrstic glede na najvišjo vrstico, podobno kot v programu Writer (tdf#117721; Justin Luth – SIL).
  • Dodan podmeni Tabela v meni Oblika v programu Draw (tdf#120540; Justin Luth – SIL).
  • Povleci-in-spusti animacije Impress v stranski vrstici, da jih prerazporedite (tdf#37483; Brian Fraser).
  • Razne manjše izboljšave uvoza SmartArt iz PPTX (objava na blogu; Miklos Vajna – Collabora).

  Razno:

  • Uporabljena atributa plasti ODF draw:display in draw:protected, tako da je LibreOffice usklajen s specifikacijami (tdf#101242; Regina Henschel).
  • Odpravljeni hrošči uporabniško-določenih plasti v programu Draw (tdf#119392, tdf#67248, tdf#119956; Regina Henschel).
  • Povečana natančnost lika kroga (tdf#121305; Regina Henschel).

  Base

  • Podpora za datoteke Base, ki uporabljajo vdelani pogon zbirke podatkov Firebird RDBMS, s to izdajo ni več poskusna.
  • Asistent migracije na Firebird zdaj pred dejanskim postopkom migracije ustvari varnostno kopijo obstoječe datoteke content.xml v datoteki ODB, zasnovani na HSQL (b68805a896f9bb60d70edd1918bd7acacd56de73).
  • Odstranitev konektorja MySQL C++ kot razširitve in nadomestitev s konektorjem MariaDB C, ki je izdan pod dovoljenjem LGPL (Tamas Bunth - Collabora).

  Chart

  Math

  BASIC

  • Knjižnica Basic Access2Base, vključena v izdajo 6.2, ponuja polno podporo za Firebird RDBMS.

  Osrčje/splošno

  • Črte za podpis je zdaj možno podpisati s sliko vašega lastnoročnega podpisa (Samuel Mehrbrodt, CIB; tdf#118568).
  • Če je nastavljen SuggestedSaveAsName, je zdaj prikazan v naslovu okvira namesto »Neimenovano x« (Samuel Mehrbrodt – CIB; tdf#121537).
  • Pošlji -> Dokument kot e-poštno sporočilo zdaj daje prednost OOXML pred dvojiškimi zapisi MS (Samuel Mehrbrodt – CIB; tdf#99122).
  • Informacijska vrstica zdaj prikazuje, kako sodelovati in kako donirati (Jan Holesovsky, Heiko Tietze; poptsbrk, tdf#120643, tdf#120271,tdf#120643).

  Pisave

  • Dodana tipografija Source Serif Pro (tdf#79022; Heiko Tietze).
  • Posodobljene tipografije Liberation (Heiko Tietze; tdf#121676).

  Pomoč za LibreOffice

  • Sistem pomoči v brskalniku zdaj hitreje filtrira ključne besede kazala pojmov, pri čemer poudari iskani pojem med vnašanjem in prikaže rezultate glede na izbrani modul (tdf#119415; Ilmari Lauhakangas).

  Filtri

  Izboljšave v uvozu vektorskih slik EMF+ (uporabljen za zapise .doc, docx, .xls, .xlsx in .ppt)

  • EMF+: Dodana podpora za podčrtano in prečrtano pri risanju nizov (tdf#55058, tdf#106084, Bartosz Kosiorek).
  • EMF+: Pravilen prikaz zapisa DrawString brez StringFormat (tdf#113624; Bartosz Kosiorek).
  • EMF+: Dodana podpora sukanja za risanje nizov (tdf#55058 tdf#106084, tdf#114738; Bartosz Kosiorek).

  Izboljšave za grafikone v filtrih OOXML

  • Izvoz v OOXML: lastnosti polnila območja likov grafikona (tdf#108078; Balazs Varga).
  • Uvoz v OOXML: odpravljeno izginjanje barve šrafiranega ozadja (tdf#94231; Balazs Varga).
  • Dodana podpora za izvoz lastnosti preliva, bitne slike in vzorca pri grafikonih (tdf#114174; Bartosz Kosiorek).

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPTX

  • Povezano z izvozom animiranega PPTX:
   • popravljeno zaviranje animacije (tdf#118768; Mark Hung);
   • popravljeno zamikanje poti gibanja na levi zgornji kot (tdf#118806; Mark Hung);
   • popravljeno razširjanje/krčenje animacije (tdf#118836; Mark Hung);
   • sukanje animacije nič več ne okvari datoteke pptx (tdf#118783; Mark Hung);
   • preoblikovanje barve nič več ne okvari datoteke pptx (tdf#118835; Mark Hung);
   • popravljeno animiranje poti gibanja (tdf#118825; Mark Hung).
  • Povezano z uvozom animiranega PPTX:
   • popravljena animacija podčrtovanja črke za črko (tdf#113822; Mark Hung);
   • popravljena animacija zaviranja (tdf#50499; Mark Hung);
   • popravljena animacija razširi/skrči (tdf#98477, tdf#118890; Mark Hung);
   • popravljena animacija swivel (tdf#113818; Mark Hung);
   • popravljena zamuda pri uvozu med animacijo črke po črki (tdf#119118; Mark Hung).

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPT

  • Uvoz PPT animacije swivel (tdf#118080; Mark Hung).

  Izboljšave upodabljanja animacije

  • Popravljeno izginjanje besedila pri animaciji »Zaviranje« (tdf#108435; Mark Hung).
  • Popravljeni položaji besedila D-L (RTL) pri animacijah (tdf#55361; Mark Hung).

  Šifriranje dokumentov

  • Implementirano agilno šifriranje OOXML. Agilno šifriranje OOXML lahko uporablja algoritem šifriranja AES-256-CBC z zgoščevalno funkcijo SHA512 (Tomaž Vajngerl – Collabora).
  • Zdaj je podprto tudi preverjanje HMAC (pri shranjevanju šifriranega dokumenta), ki preizkusi, ali je dokument do zadnjega bita enak shranjenemu (Tomaž Vajngerl – Collabora).
  • Sprememba privzetega šifriranja za OOXML v AES-256-CBC in SHA512, ki sta podprta v vseh najnovejših izdajah Microsoft Office in LibreOffice (Tomaž Vajngerl – Collabora).

  Uporabniški vmesnik

  Zloženka

  • Novi uporabniški vmesnik v zavihkih je pripravljen za vključitev v izdajo! Programi Writer, Calc, Impress in Draw imajo popolne različice vmesnika v zavihkih. Slednji nič več ne velja za poskusno funkcionalnost. Poskusite ga tako, da ga izberete s (Pogled ▸ Uporabniški vmesnik) (Andreas Kainz).
  • Nova strnjena zloženka s skupinami je prav tako primerna za izdajo! Programi Writer, Calc, Impress in Draw imajo popolne različice vmesnika strnjene zloženke s skupinami. Slednja več ne velja za poskusno funkcionalnost. Poskusite jo tako, da jo izberete s (Pogled ▸ Uporabniški vmesnik) (Andreas Kainz).

  Klasične orodne vrstice

  • Standardna orodna vrstica zdaj privzeto predstavlja izboljšan gradnik za posebne znake (Rizal Muttaqin, Heiko Tietze; tdf#118539, tdf#118993).
  • Posodobitve postavitve standardne orodne vrstice, kontekstne orodne vrstice imajo zdaj enake ukaze na istem mestu v vseh programih (Andreas Kainz).
  • Orodna vrstica Sledenje spremembam ima zdaj privzeto ukaza Sprejmi vse spremembe in Zavrni vse spremembe (Rizal Muttaqin; tdf#121187).

  Teme ikon

  • LibreOffice zdaj vključuje tri sloge ikon na temelju SVG. To vključuje različice SVG tem Breeze, Colibre in Elementary.
   • Ti nabori ikon so trenutno še poskusna funkcionalnost, zato LibreOffice še vedno privzeto uporablja sloge ikon PNG na vseh platformah, celo v okoljih HiDPI.
   • Različice SVG lahko izberete v kombiniranem polju Slog ikon, ki ga najdete v Orodja >> Možnosti ... >> LibreOffice >> Pogled z pripono "(SVG)".
  • elementary je v veliki meri posodobljena in izboljšana (Rizal Muttaqin; tdf#115986, tdf#111950, tdf#120108,tdf#120135, tdf#120185, tdf#120192, tdf#120300,tdf#120831, tdf#94878)
  • elementary ima zdaj podporo za ikone z 32 slik. točkami (Rizal Muttaqin)
  • tudi Karasa Jaga je posodobljena (Rizal Muttaqin)

  Pogovorna okna

  • Dodani nalepki Največ in Najmanj za nekatere pogoje v pogovornem oknu Pogojno oblikovanje (Roman Kuznetsov; tdf#117719);
  • Dodano pogovorno okno Funkcionalnosti pisave za dostop do funkcionalnosti pisave, ki je na voljo prek gumba Funkcionalnosti v pogovornem oknu Znak (tdf#58941; Tomaž Vajngerl - Collabora).

  Personalizacija

  • Zahvaljujoč številnim izboljšavam uporabniškega vmesnika in delovanja pod pokrovom je pogovorno okno personalizacije LibreOffice (Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Personalizacija) zdaj veliko hitrejše, učinkovitejše in stabilnejše (Muhammet Kara, Pardus).

  Kontekstni meni

  Razno

  Dodana podpora za AdoptOpenJDK.

  Spletni LibreOffice

  Mobilno

  • izboljšano uporabljanje komentarjev pri povečevanju (Marco Cecchetti – Collabora);
  • poenostavljen mobilni vmesnik, izčiščene orodne vrstice (Marco Cecchetti – Collabora);
  • onemogočena gesta 'povleci za ponovno nalaganje' (Jan Holesovsky – Collabora);
  • dodana kontekstna orodna vrstica (Henry Castro – Collabora);
  • plavajoče možnosti kopiraj/prilepi (Henry Castro – Collabora);
  • izboljšan odziv pri povleku/povečavi (Tor Lillqvist – Collabora);
  • izboljšave zaslonske tipkovnice, vnosa besedila in kazalca (Tor Lillqvist, Henry Castro – Collabora);
  • skrito ravnilo, drsniki, vrstica stanja, ime dokumenta (Henry Castro – Collabora);
  • drsenje/zasuk mobilnih pogovornih oken (Henry Castro – Collabora);
  • večje, zaokrožene ročice za spreminjanje velikosti (Victor Walker);
  • izboljšave vnosa besedila za Android chrome (Jan Holesovsky – Collabora);

  HiDPI

  • izboljšani predogledi prosojnic, ko je potrebno (Jan Holesovsky – Collabora);
  • omogočeno umerjanje za upodabljanje pogovornih oken (Jan Holesovsky – Collabora);

  Delovanje

  • pomembno delo na zmanjšanju latence (Tamás Zolnai – Collabora):
   • sledenje vidnega območja odjemalca v WSD;
   • potisk spremenjenih tlakovcev se izogne povratni nepotrditvi/ponovnem upodabljanju;
   • upravljanje z rabo omrežja in tlakovci med prenosom.
  • zmanjšana nepotrebna animacija (Ashod Nakashian, Collabora);
  • izogibanje ponovljenim popostavljanju komentarjev in rdečih podčrt (Michael Meeks – Collabora);
  • izboljšane, po meri predinicializacijske kljuke (Michael Meeks – Collabora);
  • opazno manjši in poenostavljeni zapori chroot (Michael Meeks – Collabora);
  • izogib nalaganju ogrodja za lokalizacijo za zelo kratkožive strani (Andras Timar – Collabora);

  Podpisovanje dokumentov

  • z Vereign združljivo overjanje in podpisovanje dokumentov (Tomaž Vajngerl – Collabora);
  • novi API LibreOfficeKit za podpisovanje in potrdila (Tomaž Vajngerl – Collabora);
  • prilagoditev za omogočenje/onemogočenje (Miklos Vajna – Collabora)
  • informacijska vrstica za podpisovanje (Tomaž Vajngerl – Collabora);

  Integracija

  • vstavi oddaljeno sliko iz integracije (Henry Castro, Jan Holesovsky – Collabora);
  • omogoči API za pretvorbo za obstoječe gostitelje (Tamás Zolnai – Collabora);
  • dodaj prilagodljivo časovno omejitev za pretvorbo dokumentov (Michael Meeks – Collabora);
  • dodaj končno točko gostovanja/zmožnosti za izpis spletnih funkcionalnosti (Tamás Zolnai – Collabora);
  • namesti vzorčne koščke prilagoditev za spletni strežnik (Andras Timar – Collabora);
  • Service-root - naj bo enostavno relocirati pot storitev (Jan Holesovsky – Collabora).

  Razno

  • Izboljšani so dovoljeni predhodniki okvira (domene, ki jim je dovoljeno vdelati okvir iframe v LibreOffice Online) (296aba1beae64a65e4e86631a9c1458073ec8c2e; Samuel Mehrbrodt – CIB).
   • Doslej je vsak gostitelj lahko vdelal iframe, saj je bil sklicatelj (Referer) vedno dovoljen.
   • Zdaj imata dovoljenje za to le loolwsd in gostitelj WOPI.
   • Poleg tega je dodana možnost dodajanja več dovoljenih gostiteljev (glejte <frame_ancestors> v loolwsd.xml).
   • V načinu razhroščevanja je dovoljen vsak predhodnik okvira.
  • Dodane metode postMessage za prikaz/skrivanje gumbov orodne vrstice: Hide_Button, Show_Button (c0d0ad736839260667c98aa0cf08feb5630e0b87; Samuel Mehrbrodt – CIB).
  • Dodana glava http po meri pri shranjevanju, preden je dokument počiščen iz pomnilnika: X-LOOL-WOPI-IsExitSave 2e9af9da16a7ed42bde4b6294f7970c00be9c566 (Samuel Mehrbrodt – CIB).
  • Odpiranje datoteke PDF v novem zavihku namesto spraševanja za prenos (Pranav Kant – Collabora).
  • Izboljšano ravnanje z medpomnilnikom (Jan Holesovsky – Collabora).
  • Izboljšave ravnanja s prostorom na disku in sejami (Ashod Nakashian – Collabora).
  • Izboljšave povečave (Tamás Zolnai – Collabora).
  • Možnosti sledenja spremembam so bolj nastavljive (Ashod Nakashian – Collabora).
  • Izboljšave ravnanja s tipkami Mac / Alt (Tor Lillqvist – Collabora).
  • Izboljšano vedenje s koleščkom miške (Michael Meeks, Collabora).
  • Izboljšave ječe glede PDF, DNS, podpisovanja (Andras Timar, Jan Holesovsky – Collabora).
  • Izboljšano podajanje parametrov prek okolja za docker (Andras Timar – Collabora).
  • Izvedena poskusno okolje za aplikacijo gtk+ s ponovno rabo Online (Tor Lillqvist – Collabora).
  • Prilagodljivo, anonimizirano beleženje (Ashod Nakashian, Jan Holesovsky – Collabora).
  • Izboljšano beleženje z varnimi signali (Ashod Nakashian – Collabora).
  • Izboljšave nitenja za SocketPolling (Ashod Nakashian – Collabora).
  • Zaznava podatkov SSL na vratih ne-ssl in odgovarjanje/opozarjanje (Michael Meeks – Collabora).
  • Poenostavitev ravnanja s kazalcem (Michael Meeks – Collabora).
  • Nova orodna vrstica za vstavljanje likov (Pranav Kant – Collabora).
  • Notranja vrata odprta le na vmesniku loopback (Andras Timar – Collabora).
  • Omogočeno razhroščevanje s pritiskom tipke 'd' v pogovornem oknu O programu (George Wood).
  • Dodane manjkajoče privzete vrednosti nastavitev (YiiChang Yen).
  • Čistejše in privlačnejše poročanje o napaki 404 (George Wood).
  • Implementirano maskiranje spletnega vtičnika odjemalca (Michael Meeks – Collabora).

  Jezikovno prilagajanje

  Vključitev drugih jezikov

  • Povsem nov prevod uporabniškega vmesnika v dolnjo lužiško srbščino (dsb). Zahvale za ta napor gredo našemu prostovoljcu, prevajalcu Michaelu Wolfu.
  Note pin.svg

  Če govorite ogroženi jezik in nam želite pomagati doseči naš cilj ponujanja prostih orodij vsakomur na tem planetu, se nam pridružite.

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  • angleški jezik: slovar za preverjanje črkovanja posodobljen na različico 2018.04.16 iz 2017.08.24 (Marco A. G. Pinto);
  • bretonski jezik: slovar za preverjanje črkovanja posodobljen na različico 0.16 iz 0.15 (Denis Arnaud – An Drouizig);
  • francoski jezik: slovar za preverjanje črkovanja je posodobljen na različico 6.3 iz 6.0.3 (Olivier R. – Grammalecte);
  • galicijski jezik: slovar za preverjanje črkovanja je posodobljen na različico 18.07 iz 12.10 (Adolfo Jayme Barrientos);
  • indonezijski jezik: dodana so pravila za deljenje besed (Ali Ahmadi);
  • norveški jezik: slovar za preverjanje črkovanja posodobljen na različico 2.2 iz 2.1 (Andras Timar – Collabora);
  • slovenski jezik: slovar sopomenk (tezaver) posodobljen na različico 1.9.19001 iz 1.8.18500 (Martin Srebotnjak – OdprtiTezaver);
  • španski jezik: slovar za preverjanje črkovanja je posodobljen na različico 2.4 iz 2.3 (Ricardo Palomares – rla-es);
  • turški jezik: nova integracija slovarja za preverjanje črkovanja in nabora pravil za pripone iz projekta hunspell-tr (1.2.0).

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Splošno

  Ozadje KDE4 VCL je opuščeno in bo odstranjeno z naslednjo osrednjo izdajo.

  Ozadje GTK+2 VCL je opuščeno in bo odstranjeno z naslednjo osrednjo izdajo.

  Združljivost s platformami

  Mac

  Različica 6.2 zahteva najmanj macOS 10.9. Naslednja različica bo zahtevala vsaj macOS 10.10.

  Windows

  Digitalno podpisovanje zdaj uporablja API CNG namesto opuščenega CryptoAPI, kar končno omogoča uporabo ključev ECDSA na sistemih Windows (objava na blogu; Miklos Vajna - Collabora).

  Linux

  Izdaje gradenj za Linux x86 (32-bitne) bodo opuščene. TDF ne bo več izdeloval gradenj Linux x86 po izdaji 6.2. To ne pomeni, da je združljivost z Linux x86 odstranjena.

  KDE 5 in Qt5

  Implementirana sta nova vstavka VCL (»Qt5« in »KDE5«, kjer vstavek KDE5 razširja vstavek Qt5), kar omogoča gladko integracijo v KDE Plasma 5 in druga namizna okolja na osnovi Qt5, v glavnem sta to izvedla Katarina Behrens (CIB) in Jan-Marek Glogowski (Mesto Muenchen).

  Če sta nameščena vstavka »kde5« in »gtk3_kde5«, bo zaznava namizja dala prednost »kde5«. Vstavek »qt5« mora biti izrecno izbran prek »SAL_USE_VCLPLUGIN=qt5«, saj ni nikoli samodejno izbran.

  Trenutno so med implementiranimi funkcionalnostmi:

  • Domorodno upodabljanje gradnikov
  • Domorodni izbirnik datotek in map Plasma
  • Domorodni meniji, vključno z globalno integracijo menijev Plasma
  • Podpora dvojnim zaslonom
  • Integracija sistemskega odložišča.
  • Domorodni povleci-in-spusti za Basic.
  • Podpora dostopnosti za Basic (Samuel Mehrbrodt – CIB).

  Hrošče in manjkajoče funkcionalnosti se spremljajo v meta hrošču tdf#102495.

  Tehnična opomba: vstavek qt5 implementira dve poti upodabljanja: poskusno na osnovi QPainter in tisto na osnovi Caira, ki jo uporabljajo tudi vsi drugi stavki na Unixu. Vstavek kde5 uporablja le upodobitveno pot Cairo. Vstavek qt5 privzeto uporabi upodobitveno pot QPainter, vendar je mogoče vsiliti pot Cairo z uporabo okoljske spremenljivke SAL_VCL_QT5_USE_CAIRO.

  Spremembe API-ja

  Spremembe UNO API

  Spremembe prilagoditev

  Spremembe SDK

  Pregledovalnik za Android

  Nove funkcionalnosti

  Odpravljeni hrošči/izboljšave