Poznámky k vydání 7.0

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.0 and the translation is 99% complete.  Writer

  • Implementováno číslování s úvodními nulami (padded numbering) v seznamech aplikace Writer. Padded numbering je styl, ve kterém vložíte 0 znaků před jinak normální (arabské) číslování, přičemž výsledek vždy obsahuje alespoň N znaků. Více informací najdete na stránce první blogový zápis a druhý blogový zápis (Miklos Vajna, Collabora)
  • Ve skutečnosti není omezeno na seznamy; např. číslování stránek může také použít toto číslování (padding) (jen ve formátu ODT).
  Padded numbering v programu Writer

  Záložky a pole mohou být nyní chráněny, aby se zabránilo náhodným změnám v nich (viz Tools ▸ Protect Document) (Katarina Behrens, Michael Stahl, Samuel Mehrbrodt - CIB)

  • Oprava hromadné korespondence: průběh není aktualizován během exportu mnoha souborů tdf#133270 (Serge Krot, CIB)
  • Vylepšené zpracování rotovaného textu v řádcích tabulky Writer s automatickou výškou. Více informací v tomto zápise na blogu (Miklos Vajna, Collabora)
  • Implementovaná podpora poloprůhledného textu v aplikaci Writer. Více informací v tomto zápise na blogu (Miklos Vajna, Collabora)
  Poloprůhledný text ve Writeru
  • Záložky mohou být nyní zobrazeny v řádku v textu, řízené volbou Nástrojová lišta Standardní ▸ Přepnout řídící znaky a Nástroje ▸ Možnosti... ▸ LibreOffice Writer ▸ Pomůcky pro formátování ▸ Záložky tdf#45589 4ce8120f1 04405edc3 (Michael Stahl, CIB)
  Pozice záložek v textu
  • Prázdná vstupní pole byla zcela neviditelná a nyní jsou také zvýrazněna šedým pozadím tdf#101830 (Serge Krot, CIB)
  • Přidána možnost vytvářet šifrované soubory PDF pomocí hromadné korespondence 983db96a (Gülşah Köse, Collabora)

  Navigátor

  Jim Raykowski vytvořil mnoho úprav pro navigátor v programu Writer:

  • Kategorie v Navigátoru jsou zašedlé pokud nemají žádné položky (totéž pro navigátor v Calcu) tdf#129625
  • Všechny objekty v Navigátoru (Nadpisy, tabulky, rámečky, obrázky atd.) mají vlastní místní nabídky, například Jít na, Upravit, Smazat, Přejmenovat tdf#128814
  • Nadpisy v navigátoru mají v místní nabídce položky O úroveň výše/níže a Kapitolu o úroveň výše/níže tdf#128814
  • Místní nabídka tabulky v Navigátoru nyní obsahuje položku Vložit popisek tdf#128814
  • Pro nadpisy v Navigátoru přidán přehled osnovy. Může nabývat tří stavů: Výchozí, Zaměřené a Vypnuto. Zkuste kliknout myší na několik míst ve velkém textovém dokumentu s mnoha záhlavími. Uvidíte, že Nadpisy v Navigátoru budou vybrány automaticky podle polohy textového kurzoru tdf#108766
  • Navigační nástrojovou lišta byla nahrazena ovládáním navigace prvky tdf#89566
  • Přidána bublinová nápověda a počet znaků v sekci Navigátoru tdf#63967
  Nové funkce pro pro položky v sekci 'Nadpisy'
  Možnost výběru celé sekce

  Automatické opravy

  Vylepšeno použití uvozovek a apostrofu v několika jazycích (László Németh)

  • Náhrada ASCII apostrofu typografickým apostrofem () v češtině, němčině, islandštině, alovenštině a slovinštině místo uvozovek druhé úrovně () mimo nabídku druhé úrovně tdf#128860
  Před
     ‚word' → ‚word‘
     word' → word‘ (špatně)
  
  Po
     ‚word' → ‚word‘
     word' → word’ (dobře)
  
  • Podobně v Ruštině a Ukrajinštině: nahrazení ASCII apostrofu typografickým apostrofem () namísto znakem uvozovky druhé úrovně () tdf#123786
  Před
     „word' → „word“
     word' → word“ (špatně)
  
  Po
     „word' → „word“
     word' → word’ (dobře)
  
  • V jazycích aragonština, asturština, katalánština, finština, galicijština, němčina, maďarština, polština, portugalština, rumunština, španělština, švédština, ukrajinština jsou nyní sekvence znaků << a >> nahrazeny znaky s dvojitými hranatými uvozovkami « a »; a jednoduchými hranatými uvozovkami a ve Švýcarské Francouzštině, kde se tyto uvozovky používají , ale současný systém nahrazení jednoduchých a dvojitých uvozovek je nepodporuje tdf#133524
     <<word>> → «word»
     <<word>> → ‹word› (Švýcarská Francouzština)
  
  • Nahrazení ASCII uvozovek " uvozovkami druhé úrovně uvnitř citace první úrovně v maďarštině a rumunštině (tyto jazyky používají apostrof a jednoduché uvozovky namísto stejně důležitých dvojitých hranatých uvozovek v automatických opravách jednoduchých uvozovek) tdf#133524
     " → „
     „... " → „... » (Maďarština) nebo
     „... " → „... « (Rumunština)
     „... »word" → „... »word« (Maďarština) nebo
     „... »word" → „... «word» (Rumunština)
     „... »word« ..." → „... »word« ...” (Maďarština) nebo
     „... «word» ..." → „... «word» ...” (Rumunština)
  

  Přepis do Staré Maďarštiny

  Jako funkce automatické opravy RTL (Right-To-Left) v maďarštině se slova, čísla a některé druhy interpunkce překládají do staromaďarského (nebo Szekler/Székely) písma, přičemž se během psaní zapne směr psaní zprava doleva pomocí podpory komplexního rozložení textu Writeru. Viz tento screencast o použití: Hungarian, stejně jako Šablona dokumentu ve staré maďarštině s vloženým písmem Noto Old Hungarian. tdf#133589 (László Németh)

  Přepis “Székely írás 2020-ban” (“Szekler script in 2020”)

  Vylepšení zpřístupnění

  Pro usnadnění přístupu k dokumentům byly přidány nové (experimentální) funkce: nástroj pro kontrolu přístupnosti pro kontrolu běžných problémů s přístupností v dokumentech a podpora specifikací PDF/UA v dialogovém okně exportu PDF. Další informace v tomto blogovém zápisku (Tomaž Vajngerl, Collabora)

  Chcete-li povolit nástroj pro kontrolu přístupu a export PDF/UA, přejděte na:

  • Nástroje ▸ Možnosti... ▸ LibreOffice ▸ Pokročilé ▸ Volitelné funkce ▸ Povolit experimentální funkce (mohou být nestabilní)
  • Restartujte LibreOffice

  Kontrolní nástroj pro přístupnost najdete v Nástroje ▸ Kontrola přístupnosti..., a volbu exportu PDF/UA v Soubor ▸ Export As ▸ Exportovat jako PDF... ▸ Univerzální přístupnost (PDF/UA).

  Nástroj pro kontrolu přístupnosti
  Volba pro vytvoření univerzálního přístupného souboru PDF, který splňuje požadavky specifikací PDF/UA (ISO 14/289). Volba "Tagované PDF" je automaticky zaškrtnuta.

  Vylepšení výkonu

  • Dostupné od verze 7.0.2
   : Najít a nahradit ~50% rychlejší tdf#119286 (Noel Grandin, Collabora)

  Calc

  Nové funkce v sešitech

  • RAND.NV() a RANDBETWEEN.NV(), nevolatilní funkce pro generování náhodných čísel nejsou přepočítány při každém vstupu, na rozdíl od funkcí RAND() a RANDBETWEEN(). tdf#127831 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  Změněné funkce v sešitech

  • Funkce, které umožňují použití regulárních výrazů, nyní správně respektují příznaky necitlivosti na malá a velká písmena (?i) / (?-i) ve výrazu. Poznámka: výchozí citlivost na malá a velká písmena není změněna; ovlivněné funkce: AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, SEARCH, SUMIF, SUMIFS, VLOOKUP jsou citlivé na malá a velká písmenaa ve výchozím nastavení, takže se citlivost změní pouze při prvním použití (?-i) v regulárním výrazu tdf#78840 (Mike Kaganski, Collabora)
  • Funkce TEXT() nyní umožňuje, aby byl druhý argument prázdný, což zvyšuje kompatibilitu s jinými implementacemi. Pokud je první argument číselný nebo textový řetězec, který lze převést na číslo (podle nastavení vzorců). Pokud je prvním argumentem textový řetězec, který nelze převést na číslo, je tento textový řetězec vrácen. V předchozích verzích měl prázdný řetězec vždy za následek chybu Err: 502 (neplatný argument). tdf#131536 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Volitelný čtvrtý parametr (Width) a páty parametr (Height) ve funkci OFFSET() nyní musí být větší než nula , pokud je zadán, jinak je výsledek funkce chyba Err:502 (neplatný argument). V předchozích vydáních byla záporná hodnota argumentu tiše považována za hodnotu 1, což neodpovídá specifikaci a dalším implementacím. tdf#85551 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Změněno od 7.0.1
   : TEXTJOIN() a CONCAT() nyní zpracovává argumenty pole/matice po řádcích namísto po sloupcích, aby se choval stejně jako v případě odkazů na rozsah buněk a aby byl interoperabilní s jinými implementacemi. Pokud se výrazy vzorců spoléhaly na staré chybné chování, kdy se vnitřní matice se dvěma nebo více sloupci zpracovávala sloupcově, je třeba je změnit tak, aby předávaly transponovanou matici, čímž se dosáhne stejného výsledku (např. starý CONCAT({"a","b";"c","d"}) by nyní musel být CONCAT(TRANSPOSE({"a","b";"c","d"})), sby se dosáhlo stejného výsledku acbd). Opět platí, že tato změna se týká pouze pole/matic, argumentů odkazů na buňky se netýká. tdf#109409 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  Vylepšení výkonu

  • Vylepšena rychlost otevírání souborů XLSX s mnoha obrázky tdf#93831 (Noel Grandin, Collabora)
  • Vylepšena rychlost vyhledávání v rozbalovací nabídce automatického filtru tdf#76481 (Noel Grandin, Collabora)
  • Vylepšena rychlost automatického doplňování v Calc tdf#88109 (Noel Grandin, Collabora)
  • Zkrácena doba pro zrušení operace (Undo) odstranění listu tdf#132454 (Luboš Luňák a Noel Grandin, Collabora)

  Další

  • Povoleno zvětšení dialogového okna pro import textu pro vložení tdf#125440 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Nová klávesová zkratka pro automatický součet Alt + = tdf#39302 (Martin van Zijl)
  • Při přidávání/mazání desetinných míst je zachována mezera mezi číslem a procentem tdf#133342 (Laurent Balland)
  • Uožněno přidat/odebrat desetinná místa ve formátu času po stovkách sekund ve formátu buněk tdf#103414 (Laurent Balland)

  Impress a Draw

  • Výchozí velikost dolního indexu je opět 8 %. Opraveno automatické určování polohy pro horní a dolní index v textových polích (editeng). Umístění pro textová pole s volbou "Autofit text" opraveno. Uživatelé mohou potřebovat opravit zvětšené horní indexy v prezentacích vytvořených od LO 4.1. tdf#80194 tdf#89849 (Justin Luth, SIL)
  SubscriptReport 7.0.png
  • Implementovaná podpora poloprůhledného textu v aplikacích Draw a Impress. Více informací v tomto zápise na blogu (Miklos Vajna, Collabora)
  Poloprůhledný text v Draw
  • Draw (a další moduly) nyní podporují velikosti stránek větší než 200" během exportu pdf (používá se verze PDF 1.6). Další informace v tomto blogovém zápise (Miklos Vajna, Collabora)

  Vylepšení výkonu

  • Zrychlení: Dlouhé prodlevy při psaní v seznamu s animacem tdf#129708 (Serge Krot, CIB)
  • Zrychlení: zadávání dat do tabulky se zrychlilo tdf#120216 (Mark Hung)
  • Zrychlení: zrychlilo se otevírání některých PPT souborů tdf#131496 (Miklos Vajna, Collabora)

  Base

  • Podpisy maker jsou nyní vyhodnoceny při načtení dokumentu f2f93434 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Math

  • Přidána možnost použít vlastní barvu RGB. Používá se syntaxe color rgb 0 100 0 { vaše_symboly } v editoru vzorců. Tato "barva" je dostupná také v panelu elementů tdf#40436 (Dante DM)
  • Přidán symbol Laplaceova operátoru tdf#47914 (Dante DM)

  BASIC

  • Pro číselné typy se bere v úvahu nastavení oddělovače tisíců a desetinný oddělovač z nastavení národního prostředí, například 1.234,321 v de_DE bude 1234, zatímco 1,234.321 v prostředí en_UK vrací stejný výsledek. tdf#97983 (Andreas Heinisch)
  • Funkce Replace nyní ve výchozím nastavení bez ohledu na velikost písmen nahradí znak Unicode, který není ASCII. tdf#132389 (Andreas Heinisch)

  Jádro / Obecné

  Galerie

  Šablony

  • Nejdůležitější šablony byly aktualizovány z poměru stran 4:3 na 16:9, některé ze šablony nyní podporují styly tdf#132138 (Andreas Kainz) a byly pročištěny tdf#132771 (Laurent Balland-Poirier)
  Viz toto YouTube video:

  Přijměte prosím toto video. Přijetím získáte přístup k obsahu z YouTube, služby poskytované externí třetí stranou.

  Zásady ochrany osobních údajů YouTube

  • Přidána šablona BPMN (Business Process Model and Notation) v programu Draw (Andreas Kainz)

  Možnosti nastavení

  • Byly přidány nové možnosti konfigurace pro zakázání jednotlivých infobarů. 29575dc6 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • V expertní konfiguraci se podívejte na org.openoffice.Office.UI.Infobar
  • Nová možnost konfigurace, která zabraňuje deaktivaci režimu čtení tdf#101652 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • V expertní konfiguraci se podívejte na AllowEditReadonlyDocs
  • Nová možnost zakázat otevírání souborů uzamčených jinými uživateli (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • V expertní konfiguraci se podívejte na AllowOverrideLocking

  Nápověda LibreOffice

  • Pro prohlížení nápovědy již není Internet Explorer 11 podporován
  • Nové stránky nápovědy pro LibreOffice Basic příkazy Property, Resume a také pro VBA object Err (Alain Romedenne).
  • Do stránek nápovědy se začínají začleňovat základní schémata syntaxe (Alain Romedenne).
  Syntaxe argumentu ve Function/Property/Sub
  • Stránky nápovědy nyní mají v záhlaví v barvě modulu (Olivier Hallot).
  Stránky nápovědy v barvě modulu
  • Kontrola a vylepšení syntaxe funkcí Calc na stránkách nápovědy, použití hranatých závorek pro volitelné argumenty (S. Fanning).
   SUMIFS(Func_Range; Range1; Criterion1[; Range2; Criterion2][; … ; [Range127; Criterion127]]) 
  • Neustálá vylepšení obsahu a přesnosti nápovědy (S. Fanning, O. Hallot, A. Romedenne, S. Chaiklin, M. Kaganski, S. Horacek, A. Barrientos, S. Schröder, E. Rahtke, I.Lauhakangas, S. Bergman a mnoho dalších).

  Filtry

  ODF 1.3

  LibreOffice 7.0 přidává podporu pro export do nových verzí ODF dostupných přes Nástroje ▸ Možnosti ▸ Načítání/Ukládání ▸ Obecné ▸ Verze formátu ODF: "ODF 1.3" and "ODF 1.3 Rozšířený"; poslední je výchozí, pokud uživatel dříve nezměnil verzi v konfiguraci. Implementuj současnou OASIS OpenDocument 1.3 Committee Specification 01. a541cd919 (Michael Stahl, CIB)

  Všechny dříve existující verze jsou stále k dispozici. Při výběru dřívějších verzí ODF došlo k několika opravám, aby se zabránilo vytváření neplatných souborů ("ODF 1.0/1.1", "ODF 1.2", "ODF 1.2 Rozšířený"). Zejména typy interpolace grafu „stupňovité“ a typy regresní křivky „klouzavý průměr“ a „polynomický“ se již ve verzi "ODF 1.2 Extended" neexportují. Tyto funkce jsu k dispozici v ODF 1.3, takže se doporučuje ukládat dokumenty ve verzi "ODF 1.3" nebo "ODF 1.3 Rozšířený". ODF 1.3 Rozšířený je výchozí formát souborů v LibreOffice 7.0. tdf#130176 58c01351 (Michael Stahl, CIB)

  Současné verze LibreOffice by měly bez problémů pracovat se soubory ve formátu "ODF 1.3 Rozšířený". Jediná známá výjimka jsou dokumenty ODF 1.3 šifrované OpenPGP/GPG, které lze importovat od verze LibreOffice 6.4.5. Pokud je vyžadována kompatibilita se starými programy (jako je OpenOffice.org, Apache OpenOffice nebo LibreOffice 3.x) a nevyžaduje se podpora nejnovějších ODF standardů je stále dostupná verze "ODF 1.2 Rozšířený (mód kompatibility)".

  Vylepšení importního filtru EMF+

  • Přidána podpora pro import lineárního přechodu tdf#124424 (Armin Le Grand, Bartosz Kosiorek)
  • Přidána podpora pro záznam BeginContainer record, aby se správně zobrazovaly obrázky tdf#131542 (Bartosz Kosiorek)
  • LibreOffice nyní správně importuje a zobrazuje vlastní popisky grafů ve formátu OOXML format a ukládá je ve formátu ODF. Více informací v blogovém zápisku (Tamás Bunth, Collabora)
  Zobrazení vlastních popisků v grafu

  Vylepšení importního/exportního filtru DOCX

  • DOCX se nyní ukládá v nativním režimu 2013/2016/2019 místo v režimu kompatibility 2007. "Tento režim má zajistit, aby uživatelé různých verzí Microsoft Office mohli nadále spolupracovat a aby dokumenty vytvořené ve starších verzích Office nevypadaly při otevření v budoucích verzích Office jinak." Z toho tedy těží hlavně uživatelé Wordu - v jejich dokumentech lze využít více funkcí a uplatnit opravy chyb Wordu od verze DOCX 1.0. Uživatelé Wordu 2010 tím sice trochu ztrácejí, ale Microsoft pro ně udělal totéž už v roce 2013, a než verze 7.0 dosáhne stabilního stavu, skončí její životnost. Uživatelé Wordu 2010 by měli přejít na LibreOffice. tdf#131304 tdf#123116 tdf#131121 (Justin, SIL; Miklos/Mike, Collabora; Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Byl implementován export jiných než výchozích okrajů buněk do formátu DOCX. Dříve se exportovaly pouze výchozí okraje buněk z posledního sloupce tdf#98409. (Justin Luth, Miklos Vajna, Collabora)
  • Byl implementován efekt záře na objektech tdf#101181. (Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora)
  Světelný efekt na objektech

  .

  Vylepšení importního/exportního filtru XLSX

  • Export do XLSX s názvy listů delších než 31 znaků tdf#79998 (Serge Krot, CIB)
  • Export zaškrtávacích políček do XLSX tdf#106181 (Serge Krot, CIB)
  • Vyřešen "invalid content error" při otevření exportovaného XLSX souboru s tvarem tdf#133595 (Serge Krot, CIB)
  • Byl implementován efekt záře na objekty tdf#101181 (Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora)
  • Byl implementován efekt měkkých okrajů. Více informací v tomto blogovém zápisu tdf#49247 (Mike Kaganski, Collabora)
  Měkké okraje na objektu

  Vylepšení importního/exportního filtru PPTX

  • Implementována lepší podpora matematických objektů z PPTX, čímž se zabránilo zdvojení objektů. Více informací v tomto blogovém zápisku (Miklos Vajna, Collabora)
  • Vylepšilo se zpracování předdefinovaných stylů tabulek pro importované PPTX tdf# (Gülşah Köse, Collabora)
  Zobrazení vylepšení importu předdefinovaných stylů tabulky PPTX. Vlevo je původní snímek MS Office. Obrazovka uprostřed zobrazuje staré chování, vpravo je vylepšený import.
  • OOXML přechod “strips” je nyní správně importováno jako SLIDEWIPE v Impress c69e5e3 (Luboš Luňák, Collabora)
  • Blikající“ přechody snímků byly implementovány do API. Tento efekt používaný v prezentacích aplikace PowerPoint je podobný „vyblednutí“, ale namísto vyblednutí do černé bliká bíle. e3d7fdf (Luboš Luňák, Collabora)

  GUI

  Standardní nástrojové lišty

  • Všechny panely nástrojů na čerstvých uživatelských profilech jsou ve výchozím nastavení uzamčeny tdf#92484 (Ahmad Ganzouri)

  Témata ikon

  Nejvhodnější pro MacOS
  Obnovení téma ikon "Neo" Colibre

  Dialogová okna

  • Nové ikony a baner v instalačním programu systému Windows. tdf#130778 (Bayu Rizaldhan Rayes, Rizal Muttaqin, Muhammad Rivan)
  Installation First-en.png
  Installation Type-en.png
  Installation Progress-en.png
  • Při přejmenování stránky v Draw nebo snímku v Impress s prázdným nebo již použitým názvem se zobrazí dialogové okno s tipem. tdf#129032 (Heiko Tietze)
  Renaming Same Name Slide.png

  Impress Presenter Screen

  • Impress presenter screen/konzole prezentujícího dostala nový aktualizovaný design uživatelského rozhraní. Více informací v tomto blogovém zápise (Rizal Muttaqin)

  Úvodní obrazovka

  • Opraveno zbytečné posouvání posledních dokumentů a šablon na Úvodní obrazovce, když se v okně zobrazí všechny miniatury tdf#91818 (Roman Kuznetsov)
  • Opraveno zbytečné posouvání posledních dokumentů a šablon na Úvodní obrazovce na prázdné místo, které se nezobrazí pod posledním řádkem miniatur tdf#132441 (Roman Kuznetsov)

  Lokalizace

  Nové jazyky/národní prostředí

  • Ligurianština [lij-IT]. tdf#130579 (Jean Maillard, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Minangkabauština [min-ID]. tdf#130772 (Peter Farley, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Sundština [sun-ID]. tdf#131297 (Rizal Muttaqin, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Dostupné od 7.0.3
   Võro [vro-EE]. tdf#136951 (Mihkel Tõnnov, Sulev Iva)

  Začlenění dalších jazyků

  • Nový překlad UI translation do Centrální kurdštiny / Soranî‎ / سۆرانی (ckb)
  • Nový překlad UI do Furlanštiny (fur)

  Vylepšení nástrojů kontroly pravopisu a jazykové podpory

  Detaily naleznete ve změnovém logu: [1]

  • Afrikánština. Pravopisný slovník byl aktualizován.
  • Katalánština. Pravopisný slovník byl aktualizován.
  • Angličtina (GB). Pravopisný slovník byl aktualizován.
  • Litevština. Pravopisný slovník byl aktualizován.
  • Slevenština. Pravopisný slovník byl aktualizován.
  • Běloruština (Belarus). Pravopisný slovník byl aktualizován a přidány vzory dělení slov.
  • Ruština. Aktualizovaný ruský tezaurus a převod pravopisného slovníku z KOI8-R do UTF-8.

  Skriptování

  Python

  Byla odstraněna podpora pro kompilaci vůči zastaralému CPython 2.7 a skripty jsou nyní vždy spouštěny na CPython 3 c4fa6efa67775a6b333a4a5aa873b5cc24a4f7bc (Michael Stahl, CIB)

  Přidání příkazu FONTTRANSPARENCY pro poloprůhledný text (podobně jako PENTRANSPARENCY a FILLTRANSPARENCY) d4c92c836c42d8fa7e31657d0534bef3979a03e2 (László Németh, na základě nové funkce Writeru Miklóse Vajny)

  Odstranění funkcí / ukončení podpory

  Writer

  • Efekt blikání byl odstraněn z dialogového okna vlastností textu tdf#132373 (Gabor Kelemen, NISZ)

  Obecné

  Filtry

  Kompatibilita platforem

  Mac

  Podpora pro MacOS 10.10 a 10.11 je zastaralá. Požadavek na minimální verzi bude navýšen v budoucím vydání.

  Windows

  • Do Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné bylo přidáno tlačítko Výchozí aplikace Windows, které zavolé správu přidružení souborů systému Windows. Toto tlačítko se chová podle zásad správy přidružení souborů společnosti Microsoft, které mají otevírat „Výchozí aplikace“ ve Windows 7, 8 a 8.1; a ukázat zprávu, která říká uživateli, jak ručně otevřít tento applet v systému Windows 10. Funguje to pouze s registrovanou aplikací, takže to nefunguje pro přenosné nebo testací vydání (např. beta, která nepoužívá instalační volbu WRITE_REGISTRY=1 ) tdf#44462 (Mike Kaganski, Collabora)

  Linux

  Na Linuxu adresy URL file://host/ (označení prostředků souborového systému na konkrétní host) byla někdy v minulosti na pozadí zpracována jako URL adresa smb://host/, což označuje zpracování přes protokol SMB. Již se tomu tak neděje. Pokud chcete přistupovat přes protokol SMB, použijte URL smb. fa314082a89f917912dd2e610ac19991b84921fa (Stephan Bergman)

  KDE 5 + Qt5

  Uvedeno základní HiDPI škálování pro Qt5 tdf#127687 (Luca Carlon, Jan-Marek Glogowski)

  Podpora Javy

  • Čtyři Java jar soubory juh.jar, jurt.jar, ridl.jar a unoil.jar jsou nyní sloučeny do jednoho libreoffice.jar. Čtyři jar soubory poskytovaly třídy v překrývajících se balíčcích, takže nemohly být použity se systémem modulů Java. pro zpětnou kompatibilitu jsou stále k dipozici juh.jar, jurt.jar, ridl.jar a unoil.jar jako prázdné odkazy odkazující na kombinovaný libreoffice.jar. tdf#117331 (Stephan Bergmann; Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Java Moduly jsou nyní podporováby (používají JRE >= 9). K dispozici jsou následující moduly:
   • libreoffice.jar: org.libreoffice.uno
   • unoloader.jar: org.libreoffice.unoloader

  Změny API

  Změny UNO API

  • odstranění BasicImport UNO rozhraní a služby (css::document::XMLBasicImporter, css::document::XMLOasisBasicImporter, css::document::XXMLOasisBasicImporter), které byla interně použita k načtení skriptů vložených do dokumentů. 214e6caf2c503d817c47ebcc419e4f7e33b336ac (Noel Grandin)
  • ppřidána nové XPackageEncryption UNO rozhraní a služba (css::packages::XPackageEncryption and css::packages::PackageEncryption), lze ji použít k implementaci šifrovacích pluginů prostřednictvím rozšíření. Starší schémata MS-Crypto byla upravena tak, aby implementovala toto API b9353394f46e46485fd148f2842f0c1e8e5322e3 (Vasily Melenchuk, CIB)

  Změny konfigurace