Opombe ob izdaji LibreOffice 7.0

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.0 and the translation is 100% complete.  Writer

  • Dejansko ni omejeno na sezname; tudi npr. oštevilčenje strani lahko uporablja razmik do vsebine (samo v zapisu ODT).
  Oštevilčevanje z zapolnjevanjem v Writerju
  • Zdaj lahko zaščitite zaznamke in polja, da preprečite naključne spremembe, glejte Orodja ▸ Zaščiti dokument (Katarina Behrens, Michael Stahl, Samuel Mehrbrodt - CIB).
  • Popravek pri spajanju pošte: napredek ni posodobljen med izvozom številnih datotek (tdf#133270; Serge Krot, CIB).
  • Izboljšana obravnava zasukanega besedila v vrsticah tabel programa Writer s samodejno višino. Več o tem na tem zapisu (Miklos Vajna, Collabora).
  • Implementirana podpora za pol-prosojno besedilo v Writerju. Več o tem v tem zapisu (Miklos Vajna, Collabora).
  Polprosojno besedilo v modulu Writer
  • Zaznamke je zdaj mogoče prikazati v besedilu, nadzirate jih z ukazom Standardna vrstica ▸ Vklopi/izklopi oznake oblikovanja in Orodja ▸ Možnosti ... ▸ LibreOffice Writer ▸ Pripomočki za oblikovanje ▸ Zaznamki (objava, 4ce8120f1, 04405edc3; Michael Stahl, CIB).
  Položaji zaznamkov v besedilu
  • Prazna vnosna polja so bila povsem nevidna in zdaj so tudi ta poudarjena s sivim ozadjem (tdf#101830; Serge Krot, CIB).
  • Dodana možnost ustvarjanja šifriranih datotek PDF s spajanjem pošte (983db96a; Gülşah Köse, Collabora).

  Krmar

  Krmar je v programu Writer doživel veliko izboljšav (Jim Raykowski):

  • Kategorije Krmarja osivijo, če ni elementov te kategorije (enako velja za Krmarja v programu Calc) (tdf#129625);
  • Vsi predmeti v Krmarju (Naslovi, Tabele, Okviri, Slike itn.) imajo lastne ukaze v svojem kontekstnem meniju, kot npr. Pojdi na, Uredi, Izbriši, Preimenuj (tdf#128814);
  • Kontekstni meni tabele v Krmarju zdaj vsebuje ukaz Vstavi napis (tdf#128814);
  • Naslovi v Krmarju imajo kontekstne ukaze Povišaj/Ponižaj raven in Povišaj/Ponižaj poglavje (tdf#128814);
  • V Krmarju je dodano sledenje po orisu. Ima tri možna stanja: Privzeto, Pozornost, Izključeno. Poskusite klikniti z miško na različna mesta v večjem dokumentu z veliko naslovi. Opazili boste, da bodo naslovi v Krmarju izbrani samodejno glede na položaj kazalke v besedilu (tdf#108766);
  • Orodjarno za krmarjenje je zamenjal kontrolnik krmarjenja po elementih (tdf#89566).
  • Dodan orodni namig v razdelku Krmarja za števec besed in znakov (tdf#63967).
  Nove funkcionalnosti za izbire odseka 'Naslovi'
  Možnost izbora celotnega odseka

  Samopopravki

  Izboljšana raba enojnih in dvojnih narekovajev v več jezikih (László Németh).

  • Zamenja ASCII-apostrof s tipografskim apostrofom () v čeških, nemških, islandskih, slovaških in slovenskih besedilih namesto z narekovajem druge ravni () izven citiranja na drugi ravni (tdf#128860).
  Prej
     ‚beseda' → ‚beseda‘
     beseda' → beseda‘ (narobe)
  
  Potem
     ‚beseda' → ‚beseda‘
     beseda' → beseda’ (prav)
  
  • Podobno velja za ruski in ukrajinski jezik: ASCII-apostrof se zamenja s tipografskim apostrofom () in ne z narekovajem druge ravni () izven citata druge ravni (tdf#123786).
  Prej
     ‚beseda' → ‚beseda‘
     beseda' → beseda‘ (narobe)
  
  Potem
     ‚beseda' → ‚beseda‘
     beseda' → beseda’ (prav)
  
  • Zamenja zaporedji znakov << in >> z dvojnimi narekovaji « in » v aragonskih, asturijskih, katalonskih, finskih, galicijskih, nemških, madžarskih, poljskih, portugalskih, romunskih, španskih, švedskih in ukrajinskih (ter z enojnimi narekovaji in v švicarsko francoskih) besedilih, kjer se ti narekovaji uporabljajo, vendar jih njihova dejanska zamenjava enojnih in dvojnih narekovajev ne podpira (tdf#133524).
  • Zamenja ASCII-oznako navajanja " z narekovanji druge ravni v okviru navajanja prve ravni v madžarskih in romunskih besedilih (jezika uporabljata apostrof in enojni narekovaj namesto enako pomembnih dvojnih zavitih narekovajev v samopopravkih enojnih narekovajev) (tdf#133524).
     " → „
     „... " → „... » (madžarsko) oz.
     „... " → „... « (romunsko)
     „... »beseda" → „... »beseda« (madžarsko) ali
     „... »beseda" → „... «beseda» (romunsko)
     „... »beseda« ..." → „... »beseda« ...” (madžarsko) ali
     „... «beseda» ..." → „... «beseda» ...” (romunsko)
  

  Prečrkovanje v staro madžarščino

  Kot funkcionalnost samopopravkov od desne proti levi (RTL, angl. Right-To-Left) v madžarskem jeziku se besede, številke in nekatera ločila prečrkujejo v staro madžarsko pisavo (tudi Szekler/Székely), z vključitvijo smeri pisanja od desne proti levi z uporabo podpore kompleksne postavitve pisav v programu Writer (tdf#133589; László Németh). Oglejte si video o uporabi: madžarščina kot tudi dokument predloge stare madžarščine z vdelano staro madžarsko pisavo Noto (tdf#133589; László Németh).

  Prečrkovan zapis “Székely írás 2020-ban” (“pisava Szekler leta 2020”).

  Izboljšave dostopnosti

  • Dodani sta novi (poskusni) funkcionalnosti za večjo dostopnost dokumentov: orodje za preverjanje dostopnosti, s katerim lahko poiščete pogoste težave dostopnosti v dokumentih, in podpora specifikacijam PDF/UA v pogovornem oknu izvoza v PDF. Več o tem v zapisu na blogu (Tomaž Vajngerl, Collabora).

  Orodje za preverjanje dostopnosti in izvoz PDF/UA omogočite na naslednji način:

  • Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno ▸ Dodatne funkcionalnosti ▸ Omogoči poskusne funkcionalnosti (lahko je nestabilno)
  • Ponovno zaženite LibreOffice

  Orodje za preverjanje dostopnosti lahko zatem prikličete z Orodja ▸ Preveri dostopnost ..., možnost za izvoz PDF/UA pa z Datoteka ▸ Izvozi kot ▸ Izvozi v PDF ... ▸ Univerzalna dostopnost (PDF/UA).

  Orodje za preverjanje dostopnosti pri delu
  Možnost ustvarjanja univerzalno dostopne datoteke PDF, ki sledi zahtevam specifikacij PDF/UA (ISO 14/289). Možnost "Označeni PDF" je samodejno potrjena.

  Pohitritev delovanja

  • Na voljo od 7.0.2 naprej
   : Najdi in zamenjaj deluje pribl. 50 % hitreje (tdf#119286; Noel Grandin, Collabora).

  Calc

  Nove funkcije preglednice

  • Funkciji RAND.NV() in RANDBETWEEN.NV() za ne-volatilno tvorbo naključnih števil se ne preračunata za vsak vnos kot RAND() in RANDBETWEEN() (tdf#127831; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).

  Spremenjene funkcije preglednice

  • Funkcije, ki omogočajo uporabo regularnih izrazov, zdaj v izrazu pravilno upoštevajo zastavice nerazlikovanja velikosti črk (?i) / (?-i). Vedite, da privzeta občutljivost na velikost znakov funkcij ni spremenjena; prizadete funkcije: AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, SEARCH, SUMIF, SUMIFS, VLOOKUP privzeto ne razlikujejo velikosti črk, zato se razlikovanje velikosti črk spremeni le po prvem (?-i) v regularnem izrazu (tdf#78840; Mike Kaganski, Collabora).
  • Funkcija TEXT() zdaj podpira, da je drugi argument prazen niz oblikovanja za medopravilnost z drugimi implementacijami. Če je prvi argument številski ali besedilni niz, ki ga je mogoče pretvoriti v število (v skladu s podrobnimi nastavitvami formule), potem vrne prazen niz. Če je prvi argument besedilni niz, ki ga ni moč pretvoriti v število, potem vrne ta niz. V prejšnjih izdajah je prazen niz oblikovanja vedno vrnil napako Err:502 (neveljaven argument) (tdf#131536; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).
  • OFFSET(): neobvezni četrti parameter (širina) in peti parameter (višina) morata zdaj biti večja od 0, če sta podana, sicer je rezultat napaka Nap:502/Err:502 (neveljaven argument). V prejšnjih izdajah je bila negativna vrednost argumenta tiho prevzeta kot vrednost 1, kar ni skladno s specifikacijo ter drugimi implementacijami (tdf#85551; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).
  • Spremenjeno od različice 7.0.1 naprej
   : TEXTJOIN() in CONCAT() zdaj sprejemata argumente matrike/polja po vrsticah in ne po stolpcih, tako da se vedeta na enak način kot za sklice obsegov celic in nudita boljšo medopravilnost z drugimi implementacijami. Če se izraz formule zanaša na staro, napačno vedenje, da je bila interna matrika z dvema ali več stolpci obdelana po stolpcih, jih je potrebno spremeniti s transponiranjem podane matrike, da dosežete isti rezultat (npr. stari CONCAT({"a","b";"c","d"}) je zdaj potrebno zapisati kot CONCAT(TRANSPOSE({"a","b";"c","d"})) za isti rezultat acbd). Naj znova poudarimo, da je ta sprememba le za primer polj/matrik, argumenti sklicev celic niso prizadeti (tdf#109409; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).

  Pohitritev delovanja

  • Višja hitrost odpiranja datotek XLSX z veliko slikami (tdf#93831; Noel Grandin, Collabora).
  • Višja hitrost iskanja pri izpisu samodejnega filtra (tdf#76481; Noel Grandin, Collabora).
  • Višja hitrost samodejnega zapolnjevanja v Calcu (tdf#88109; Noel Grandin, Collabora).
  • Skrajšan čas operacije razveljavitve brisanja delovnega lista (tdf#132454; Luboš Luňák and Noel Grandin, Collabora).

  Drugo

  • Dovoljen priklic pogovornega okna za uvoz besedila pri lepljenju (tdf#125440; Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Dodana kombinacija tipk izmenjalka + = za samodejno vsoto (tdf#39302; Martin van Zijl).
  • Ohranjen neprelomni presledek med številko in znakom za odstotek pri dodajanju ali brisanju decimalk (tdf#133342; Laurent Balland).
  • Dodajanje/brisanje decimalk v zapisu časa za stotinke (tdf#103414; Laurent Balland).

  Impress in Draw

  • Privzeta velikost nadpisanega besedila je vrnjena na vrednost 8 %. Samodejno umeščanje je popravljeno za nadpisano in podpisano v besedilnih poljih (editeng). Umeščanje je popravljeno za besedilna polja z možnostjo »Samoumeri besedilo«. Uporabniki bodo morda morali popraviti čezmerno velikost nadnapisanega besedila v predstavitvah, ustvarjenih od LO 4.1 naprej (tdf#80194, tdf#89849; Justin Luth, SIL).
  SubscriptReport 7.0.png
  • Implementirana podpira za polprosojno besedilo v Draw/Impress. Več o tem na tej objavi (Miklos Vajna, Collabora).
  Polprosojno besedilo v modulu Draw
  • Draw (in drugi programi) zdaj podpirajo velikosti strani, večje od 200 palcev pri izvozu v PDF (z označevalnim jezikom PDF 1.6). Več o tem na tej objavi (Miklos Vajna, Collabora).

  Pohitritev delovanja

  • Pohitritev: dolgotrajna operacija pri vnašanju seznama z animacijami (tdf#129708; Serge Krot, CIB).
  • Pohitritev: vstopanje v urejevalni način tabele je hitrejše (tdf#120216; Mark Hung).
  • Pohitritev: izboljšana hitrost odpiranja nekaterih vrst datotek PPT (tdf#131496; Miklos Vajna, Collabora).

  Base

  • Podpisi makrov so zdaj ovrednoteni ob nalaganju dokumenta (f2f93434; Samuel Mehrbrodt, CIB).

  Math

  • Dodan lasten izbor barve RGB; v urejevalniku formul uporabite skladnjo color rgb 0 100 0 { vaši simboli }. Ta barva je z ukazom "color" na voljo tudi v podoknu atributi elementa (tdf#40436; Dante DM).
  • Dodan simbol Laplaceove transformacije (tdf#47914; Dante DM).

  BASIC

  • Pri številskih vrstah se upošteva trenutna krajevna nastavitev za ločilo decimalk in tisočic, npr. 1.234,321 v sl_SI vrne 1234, pa tudi 1,234.321 v en_UK vrne isti rezultat (tdf#97983; Andreas Heinisch).
  • Funkcija Replace odslej privzeto upošteva velikost črk pri zamenjavi ne-ASCII znaka Unicode (tdf#132389; Andreas Heinisch).

  Osrčje/splošno

  Galerija

  Predloge

  • Večina predlog programa Impress posodobljenih iz razmerja stranic 4:3 na 16:9, nekatere predloge imajo zdaj podporo slogov (tdf#132138; Andreas Kainz) in so očiščene (tdf#132771; Laurent Balland-Poirier).
  Glejte ta video na YouTube:

  Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

  YouTube privacy policy

  • Programu Draw dodana predloga BPMN (Andreas Kainz).

  Možnosti prilagajanja paketa

  • Dodane so nove možnosti prilagoditev za preprečevanje posameznih informacijskih vrstic (29575dc6; Samuel Mehrbrodt, CIB).
   • Poiščite org.openoffice.Office.UI.Infobar med strokovnimi prilagoditvami.
  • Dodana je nova možnost prilagoditve za preprečevanje onemogočanja načina samo za branje (tdf#101652; Samuel Mehrbrodt, CIB).
   • Poiščite AllowEditReadonlyDocs med strokovnimi prilagoditvami.
  • Dodana je nova možnost, ki prepreči odpiranje datotek, ki so jih zaklenili drugi uporabniki (Samuel Mehrbrodt, CIB).
   • Poiščite AllowOverrideLocking med strokovnimi prilagoditvami.

  Pomoč za LibreOffice

  • Za ogled pomoči Internet Explorer 11 ni več podprt.
  • Nove strani pomoči za ukaza Property in Resume v LibreOffice Basic ter za predmet VBA Err (Alain Romedenne).
  • Strani pomoči zdaj vključujejo nekatere diagrame skladnje jezika Basic (Alain Romedenne).
  Skladnja argumentov v Function/Property/Sub
  • Strani pomoči imajo zdaj v glavi barvo modula, na katerega se nanašajo (Olivier Hallot).
  Strani pomoči z barvo modula
  • Pregledana in izboljšana skladnja funkcij programa Calc v vsebinah pomoči, v kateri so odslej neobvezni argumenti označeni v oglatih oklepajih (S. Fanning).
   SUMIFS(obseg_funkcije; obseg1; pogoj1[; obseg2; pogoj2][; … ; [obseg127; pogoj127]]) 
  • Vseskoznje izboljšave vsebine in natančnosti pomoči (S. Fanning, O. Hallot, A. Romedenne, S. Chaiklin, M. Kaganski, S. Horacek, A. Barrientos, S. Schröder, E. Rahtke, I.Lauhakangas, S. Bergman in številni drugi).

  Filtri

  ODF 1.3

  LibreOffice 7.0 za vsebuje podporo za izvoz v nove različice ODF, ki je na voljo prek Orodja ▸ Možnosti ▸ Nalaganje/shranjevanje ▸ Splošno ▸ Različica zapisa ODF: "ODF 1.3" in "ODF 1.3 - razširjeni"; slednji je privzeti, če uporabnik ni spremenil različice v nastavitvah. Ti implementirata trenutno standardizirano specifikacijo OASIS OpenDocument 1.3 Committee Specification 01 (a541cd919; Michael Stahl, CIB).

  Na voljo so še vse poprejšnje različice. Uvedeni so številni popravki, ki preprečujejo izdelavo neveljavnih datotek, če ste izbrali zgodnejše različice zapisa ODF ("ODF 1.0/1.1", "ODF 1.2", "ODF 1.2 - razširjeno"). Posebej je potrebno opozoriti, da grafikoni interpolacijske vrste (Chart) "stopničasti" ter vrste regresijskih krivulj "drseče povprečje" in "polinomske" niso nič več izvožene v zapisu različice "ODF 1.2 - razširjeni". Te funkcionalnosti so na voljo v ODF 1.3, zato priporočamo, da dokumente shranjujete v zapisih "ODF 1.3" oz. "ODF 1.3 - razširjeni". Slednji je privzeti zapis za datoteke v LibreOffice 7.0 (tdf#130176,58c01351; Michael Stahl, CIB).

  Novejše izdaje LibreOffice ne bi smele imeti težav z odpiranjem datotek "ODF 1.3 – razširjeni". Edina znana izjema so dokumenti ODF 1.3, šifrirani z OpenPGP/GPG, ki jih je mogoče uvoziti le od LibreOffice 6.4.5 naprej. Če želite združljivost s starejšimi in nič več vzdrževanimi odjemalci ODF (kot so OpenOffice.org, Apache OpenOffice in LibreOffice 3.x) in skladnost s standardi ODF niso vaša primarna skrb, je še vedno na voljo zapis "ODF 1.2 – razširjeni (združljivostni način)".

  Izboljšave uvoznega filtra EMF+

  • Dodana je podpora za uvoz linearnega preliva (tdf#124424; Armin Le Grand, Bartosz Kosiorek).
  • Dodana podpora za zapis BeginContainer, da pravilno prikaže sliko (tdf#131542; Bartosz Kosiorek).
  • LibreOffice zdaj lahko uvozi oznake po meri iz grafikonov v zapisu OOXML in jih shrani v zapisu ODF. Več o tem si preberite na tem zapisu na blogu (Tamás Bunth, Collabora).
  Prikaz oznak po meri v grafikonih

  Izboljšave izvoznega/uvoznega filtra DOCX

  • Datoteke DOCX se zdaj shranjujejo v domorodnem načinu 2013/2016/2019 in ne več v združljivostnem načinu 2007. “Ta način je namenjen zagotavljanju, da lahko uporabniki različnih inačic Microsoft Office še naprej sodelujejo in da dokumenti, ustvarjeni s starejšimi različicami Office, ne bodo videti drugače, ko jih boste odpirali v prihodnjih različicah Office.” To v prvi meri koristi uporabnikom programa Word - kjer lahko dokumenti uporabljajo več funkcionalnosti in odpravljenih napak programa Word od različice DOCX 1.0 naprej. Čeprav to pomeni, da uporabniki Word 2010 nekaj izgubijo, je zanje podjetje Microsoft storilo enako z letom 2013, ki bo doživel konec življenjskega ciklusa, še preden bo LO7.0 dosegla status stabilne izdaje. Uporabnikom Word 2010 priporočamo, da nadgradijo svoje programje na LibreOffice (tdf#131304, tdf#123116, tdf#131121; Justin, SIL; Miklos/Mike, Collabora; Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Implementiran je izvoz ne-privzetih robov celic v DOCX. Doslej so se izvozili le robovi celic, ki so bili privzete vrednosti vrstic iz zadnjega stolpca (tdf#98409; Justin Luth, Miklos Vajna, Collabora).
  • Implementiran je učinek žarenja za predmete (tdf#101181; Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora).
  Učinek žarenja za predmete

  Izboljšave uvozno/izvoznega filtra XLSX

  • Izvoz v XLSX z imeni delovnih listov, daljših od 31 znakov (tdf#79998; Serge Krot, CIB).
  • Izvoz potrditvenih polj v XLSX (tdf#106181; Serge Krot, CIB).
  • Razrešena "napaka neveljavne vsebine" pri odpiranju izvožene datoteke XLSX z liki (tdf#133595; Serge Krot, CIB).
  • Implementiran je učinek žarenja na predmetih (tdf#101181; Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora).
  • Implementiran je učinek neostrih robov na predmetih. Več o tem v tem zapisu na blogu (tdf#49247; Mike Kaganski, Collabora).
  Neostri robovi predmetov

  Izboljšave uvoznega/izvoznega filtra PPTX

  • Implementirana je boljša podpora za matematične predmete Impress iz zapisov PPTX, ki se izogiba podvajanju. Več o tem v tej objavi (Miklos Vajna, Collabora).
  • Izboljšana je obravnava vnaprej določenih slogov tabel za uvožene datoteke PPTX (tdf#107604; Gülşah Köse, Collabora).
  Prikaz izboljšav uvoza vnaprej določenih slogov tabel. Na levi je izvorna prosojnica MS Office. Zaslon na sredini prikazuje staro vedenje, na desni je prikazan izboljšani uvoz.
  • Prehod med prosojnicami OOXML “strips” je odslej pravilno prebrana kot SLIDEWIPE v programu Impress (c69e5e3; Luboš Luňák, Collabora).
  • V API so implementirani “utripajoči” prehodi med prosojnicami. Ta učinek je v predstavitvah PowerPoint podoben “prelivom”, vendar utripa belo in se ne zatemni v črnino (e3d7fdf; Luboš Luňák, Collabora).

  Uporabniški vmesnik

  Standardne orodne vrstice

  • Vse orodne vrstice so privzete na novih uporabniških profilih (tdf#92484; Ahmad Ganzouri).

  Teme ikon

  Ustrezajo macOS.
  Ponovna oživitev teme ikon "Neo" Colibre

  Pogovorna okna

  • Nove ikone in pasica v namestitvenem paketu za sisteme Windows (tdf#130778; Bayu Rizaldhan Rayes, Rizal Muttaqin, Muhammad Rivan).
  Installation First-en.png
  Installation Type-en.png
  Installation Progress-en.png
  • Preimenovanje strani v programu Draw oz. prosojnice v programu Impress s praznim ali že uporabljenim imenom odpre pogovorno okno namiga (tdf#129032; Heiko Tietze).
  Renaming Same Name Slide.png

  Upravljalni zaslon govorca za Impress

  • Upravljalni zaslon govorca za Impress je posodobljen z vizualno svežim oblikovanjem uporabniškega vmesnika. Več o tem v tem zapisu na blogu (Rizal Muttaqin).

  Začetno središče

  • Popravljeno nepotrebno drsenje za nedavne dokumente in predloge v Začetnem središču (tdf#91818; Roman Kuznetsov).
  • Popravljeno nepotrebno drsenje za nedavne dokumente in predloge v praznino pod zadnjo vrstico oglednih sličic v Začetnem središču (tdf#132441; Roman Kuznetsov).

  Jezikovno prilagajanje

  Vključitev podpore za dodatne jezike

  • ligurijski [lij-IT] (tdf#130579; Jean Maillard, Eike Rathke - Red Hat, Inc);
  • minangkabauški [min-ID] (tdf#130772; Peter Farley, Eike Rathke - Red Hat, Inc.);
  • sundanski [sun-ID] (tdf#131297; Rizal Muttaqin, Eike Rathke - Red Hat, Inc.).
  • Na voljo od različica 7.0.3 naprej
   võrojski [vro-EE] (tdf#136951; Mihkel Tõnnov, Sulev Iva).

  Vključitev drugih jezikov

  • Povsem nov prevod uporabniškega vmesnika v centralni kurdščini (Soranî‎ / سۆرانی / ckb).
  • Povsem nov prevod uporabniškega vmesnika v furlanščini (fur).

  Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

  podrobnosti sprememb so na voljo na naslovu [1]:

  • afrikaanski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • angleški (VB): posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • beloruski (Belorusija): posodobljen slovar za preverjanje črkovanja in dodani vzorci za deljenje besed;
  • katalonski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • latvijski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • ruski: : posodobljen slovar sopomenk in pretvorba slovarja za preverjanje črkovanja iz KOI8-R v UTF-8;
  • slovaški: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja.

  Skriptanje

  Python

  Podpora za gradnjo z opuščenim CPython 2.7 je odstranjena, skripti se odslej vedno izvajajo s CPython 3 (c4fa6efa67775a6b333a4a5aa873b5cc24a4f7bc; Michael Stahl, CIB).

  Dodan ukaz PROSOJNOSTPISAVE za polprosojno besedilo (podobno kot PROSOJNOSTPERESA in PROSOJNOSTPOLNILA) (d4c92c836c42d8fa7e31657d0534bef3979a03e2; László Németh na osnovi nova funkcionalnost Writerja Miklósa Vajne).

  Odstranjevanje zastarelih možnosti, funkcionalnosti

  Writer

  • Učinek utripanja je odstranjen iz pogovornega okna lastnosti znaka ( tdf#132373; Gabor Kelemen, NISZ).

  Splošno

  Filtri

  Združljivost s platformami

  macOS

  Podpora za macOS 10.10 in 10.11 je opuščena. Najnižje zahteve za zagon bodo dvignjene s prihodnjimi izdajami.

  Windows

  Gumb Privzeti programi Windows je dodan v Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Splošno, da prikličete upravljanje povezave datotek sistema Windows. Ta gumb se vede skladno s politiko upravljanja povezav datotek sistemov Microsoft, kar pomeni, da se na sistemih Windows 7, 8 in 8.1 odpre okno "Privzeti programi", na sistemih Windows 10 pa prikaže sporočilo, ki uporabnika usmeri, kako ročno odpre to okno. To deluje le za registrirane programe, tako da ne deluje za prenosne ali poizkusne izdaje paketa (npr. beta, če ne uporabljate namestitvene možnosti WRITE_REGISTRY=1) (tdf#44462; Mike Kaganski, Collabora).

  Linux

  Na sistemih Linux so bili v preteklosti URL-ji file://gostitelj/ (ki določajo vire datotečnega sistema na določenem gostitelju gostitelj) včasih tiho obravnavani kot URL-ji smb://gostitelj/, ki določajo vire z dostopom prek protokola SMB. To več ni tako. Če želite dostopati do datoteke prek protokola SMB, uporabite URLs smb (fa314082a89f917912dd2e610ac19991b84921fa; Stephan Bergman).

  KDE 5 in Qt5

  Uvedeno je osnovno umerjanje HiDPI za Qt5 (tdf#127687; Luca Carlon, Jan-Marek Glogowski).

  Podpora za Javo

  • Štirje paketi jar (Java) juh.jar, jurt.jar, ridl.jar in unoil.jar so zdaj združeni v en paket, libreoffice.jar. Štirje paketi so ponujali razrede v prekrivajočih se paketih, zato jih ni bilo mogoče uporabljati s sistemom modulov Java. Zavoljo združljivosti za nazaj so juh.jar, jurt.jar, ridl.jar in unoil.jar še vedno prisotni kot prazni nastavki s sklici na združeni libreoffice.jar (tdf#117331; Stephan Bergmann; Samuel Mehrbrodt, CIB).
  • Moduli Java so zdaj podprti (pri uporabi JRE >= 9). Na voljo so nasledni moduli:
   • libreoffice.jar: org.libreoffice.uno
   • unoloader.jar: org.libreoffice.unoloader

  Spremembe API-ja

  Spremembe UNO API

  • Odstranjeni vmesniki in storitve UNO BasicImport (css::document::XMLBasicImporter, css::document::XMLOasisBasicImporter, css::document::XXMLOasisBasicImporter), ki so se uporabljale interno za nalaganje skriptov, vdelanih v dokumente (214e6caf2c503d817c47ebcc419e4f7e33b336ac; Noel Grandin).
  • Dodana sta nov vmesnik in storitev UNO XPackageEncryption (css::packages::XPackageEncryption and css::packages::PackageEncryption); uporabite ju lahko za implementacijo vstavkov šifriranja prek razširitev. Starejše sheme MS-Crypto so spremenjene, da podpirajo ta API (b9353394f46e46485fd148f2842f0c1e8e5322e3; Vasily Melenchuk, CIB).

  Spremembe prilagoditev