ReleaseNotes/7.0

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.0 and the translation is 72% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎slovenščina • ‎中文(中国大陆)‎

Om denne side

Writer

 • Actually not limited to lists; e.g., page numbering may also use padding (ODT only).
Polstret nummerering i Writer
 • Bogmærker og Felter kan nu beskyttes for at udgå utilsigtede ændringer af dem (Se Funktioner ▸ Beskyt dokument) (Katarina Behrens, Michael Stahl, Samuel Mehrbrodt - CIB)
 • Rettelse i Brevfletning: fremdrift opdateres nu under eksport af mange filer tdf#133270 (Serge Krot, CIB)
 • Forbedret behandling af roteret tekst i Writer tabelrækker med automatisk højde. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
 • Implementeret understøttelse af halv-gennemsigtig tekst i Writer. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
Halvgennemsigtig tekst i Writer
 • Bogmærker kan nu vises på række i teksten kontrolleret af værktøjslinjen Standard ▸ Tænd/Sluk Formateringsmærker og Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice Writer ▸ Formateringshjælp ▸ Bogmærker tdf#45589 core commit 4ce8120f1 core commit 04405edc3 (Michael Stahl, CIB)
Bogmærkepositioner i teksten
 • Empty input fields were completely invisible and now they are highlighted with grey background too tdf#101830 (Serge Krot, CIB)

Autokorrektur

Forbedret brug af anførselstegn og apostroffer på flere sprog (László Németh)

 • Erstat ASCII apostroffer med typografiske apostroffer () på tjekkisk, tysk islandsk, slovakisk og slovensk i stedet for niveau 2-anførselstegn () uden citater for på niveau 2 tdf#128860
Før
‚ord' → ‚ord‘
 ord' → ord‘ (forkert)
Efter
‚word' → ‚word‘
 word' → word’ (rigtigt)
Before
   „word' → „word“
   word' → word“ (bad)
After
   „word' → „word“
   word' → word’ (good)
 • Erstat tegnrækkerne << and >> med dobbeltvinklede anførselstegn « and » på finsk, tysk, ungarsk, polsk, portugisisk, rumænsk, spansk, svensk og ukrainsk, hvor disse anførselstegn bruges, men deres aktuelle erstatning af Enkelte og Dobbelte anførselstegn ikke understøtter dem tdf#133524
 • Erstat ASCII-anførselstegn " med niveau 2-anførselstegn inden for niveau 1-anførselstegn på ungarsk og rumænsk (disse sprog bruger apostroffer og enkelte anførselstegn i stedet for de lige så vigtige dobbeltvinkel-anførselstegn i Autokorrektur af enkelte anførselstegn)tdf#133524
" → „
 „... " → „... »
 „... »ord" → „... »ord«
 „... »ord« ..." → „... »ord« ...”

Transliteration to Old Hungarian

As an RTL (Right-To-Left) AutoCorrect feature in Hungarian, words, numbers and some kind of punctuation are transliterated to Old Hungarian (or Szekler/Székely) writing, turning on the right to left writing direction using Writer's Complex Text Layout support during typing (László Németh) tdf#133589


Transliteration of “Székely írás 2020-ban” (“Szekler script in 2020”)

Accessibility improvements

 • Funktionen Tilgængelighedskontrol og understøttelse af PDF/UA-specifikationer i dialogen PDF-eksport. Flere oplysninger i blogpost (Tomaž Vajngerl)

To enable the accessibility check tool and the PDF/UA export, go to:

 • Tools ▸ Options... ▸ LibreOffice ▸ Advanced ▸ Optional Features ▸ Enable experimental features (may be unstable)
 • Restart LibreOffice
Funktionen Tilgængelighedskontrol i funktion
Indstilling til oprettelse af en PDF-fil med universel opfyldelse af tilgængelighedskrav i følge PDF/UA (ISO 14/289) specifikationerne. Indstillingen "Opmærket PDF er automatisk markeret.

Calc

Nye regnearksfunktioner

 • SLUMP.NV() and SLUMPMELLEM.NV() ikke-volatile funktioner til generering af et tilfældigt tal, som ikke genberegnes ved hvert input, sådan som SLUMP() og SLUMPMELLEM() er. tdf#127831 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

Ændrede regnearksfunktioner

 • Funktioner, der tillader brug af regulære udtryk, respekterer nu versalfølsomhedsflagene (?i) / (?-i) i udtrykket. Bemærk, at funktionens standard versalfølsomhed ikke er ændret; de berørte funktioner: MIDDEL.HVIS, MIDDEL.FLERE.HVIS, TÆL.HVIS, TÆL.FLERE.HVIS, VOPSLAG, OPSLAG, SAMMENLIGN, SØG, SUM.HVIS, SUM.FLERE.HVIS, LOPSLAG er som standard versalfølsomme, så følsomheden ændres udelukkende efter det første (?-i) i det regulære udtryk tdf#78840 (Mike Kaganski, Collabora)
 • TEKST() tillader nu det andet argument at være en tom formatstreng til interoperabilitet med andre implementeringer. Hvis det første argument er numerisk eller en tekststreng, som kan konverteres til et tal (ifølge de detaljerede formelindstillinger), returneres en tom streng. Hvis det første argument er en tekststreng, som ikke kan konverteres til et tal, returneres tekststrengen. I tidligere udgaver resulterer en tom formatstreng altid i en Fejl:502 (ugyldigt argument) fejl. tdf#131536 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
 • OFFSET() optional 4th parameter (Width) and 5th parameter (Height) now must be greater than 0 if given, otherwise the result is Err:502 (invalid argument) error. In previous releases a negative argument value was silently taken as value 1, which does not comply with the specification and other implementations. tdf#85551 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

Forbedringen af ydelsen

 • Forbedret åbningshastighed på XLSX-filer med mange billeder tdf#93831 (Noel Grandin, Collabora)
 • Forbedret søgehastighed på autofiler-rullemenu tdf#76481 (Noel Grandin, Collabora)
 • Forbedret hastighed på autoudfyldning tdf#88109 (Noel Grandin, Collabora)

Andet

 • Tillader åbning af import-dialog til indsættelse tdf#125440 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
 • tilføjet Alt+= tastaturgenvej til autosum tdf#39302 (Martin van Zijl)

Impress og Draw

 • Sænket skrift returnerer nu til en standard på 8%. Rettet automatisk placering af hævet og sænket skrift i Tekstbokse (editeng).

Placering rettet for tekstbokse med "Autotilpasset tekst". Brugere kan have brug for at rette overdrevet hævet skrift i præsentationer oprettet siden LO 4.1. tdf#80194 tdf#89849 (Justin Luth, SIL)

SubscriptReport 7.0.png
 • Implementeret understøttelse af halv-gennemsigtig tekst i Draw/Impress. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
Halvgennemsigtig tekst i Draw
 • Draw (og andre moduler) understøtter nu sidestørrelser på mere end 500 cm under Pdf-eksport (med PDF 1.6-opmærkning). Flere oplysninger på denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)

Forbedringer af ydelsen

 • Fremskyndet langsom operation under indtastning af liste med animationer tdf#129708 (Serge Krot, CIB)
 • Fremskyndelse: adgang til tabel-redigering blev hurtigere tdf#120216 (Mark Hung)

Base

 • Macro signaturer evalueres nu under indlæsning af dokument core commit f2f93434 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

Math

 • Added RGB personalized color. You should use syntax like color rgb 0 100 0 { your_symbols } in Formula editor. That "color" is available in Element's Attributes pane too tdf#40436 (Dante DM)
 • Added a Laplace symbol tdf#47914 (Dante DM)

BASIC

 • For numeriske typer tages der ikke hensyn til den aktuelle lokalisering af decimal- og tusinde-adskillere, for eksempel bliver 1.234,321 i de_DE 1234, mens 1,234.321 i lokalidseringen en_UK giver det samme resultat. tdf#97983 (Andreas Heinisch)
 • Funktionen Erstat, som nu ikke er versalfølsom, erstatter som standard ikke-ASCII-Unicode-tegn. tdf#132389 (Andreas Heinisch)

Kerne / Generelt

 • Den underliggende OpenGL-motor blev erstattet med Skia-biblioteket og Vulkan (Luboš Luňák, Collabora)

Gallery

Templates

 • Most Impress templates were updated from a 4:3 ratio to 16:9, some of templates got style support tdf#132138 (Andreas Kainz) and cleaned tdf#132771 (Laurent Balland-Poirier)

See this YouTube video:

 • Add Draw BPMN template (Andreas Kainz)

Navigator

Writers Navigator fik mnage forbedringer af Jim Raykowski:

 • Navigators kategorier er grå, hvis de ingen elementer har (gælder også Calcs Navigator) tdf#129625
 • Alle objekter i Navigator (Overskrifter, Tabeller, Rammer, Billeder osv.) har deres egne menuelementer som Gå til, Rediger, Slet, Omdøb tdf#128814
 • Overskrifter i Navigator har elementerne Flyt et niveau op/ned og Flyt kapitel op/ned i kontekstmenuen tdf#128814
 • Kontekstmenuen Tabel i Navigator har nu elementet Indsæt undertekst item tdf#128814
 • tilføjet dispositionssporing til Overskrifter i Navigator. Den har tre tilstande: Standard, Fokus, Fra. Prøv at klikke med din mus på forskellige steder i et stort tekstdokument med mange overskrifter. Du vil se, at Overskrifter i Navigator vælges automatisk efter din tekstmarkørs placering tdf#108766
 • Erstattet værktøjsskassen Navigation med navigationskontrol efter elementer tdf#89566
 • Tilføjet Navigationsafsnittet værktøjstipsene Ord- og Tegn-tælling tdf#63967

Konfigurationsindstillinger

 • Tilføjet ny konfigurationsindstilling til deaktivering af de enkelte Informationslinjer core commit 29575dc6 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Find org.openoffice.Office.UI.Infobar i Ekspertkonfiguration
 • Ny konfigurationsindstilling til deaktivering af Skrivebeskyttet tilstand tdf#101652 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Find AllowEditReadonlyDocs in Expert config
 • Ny indstilling til at forhindre åbning af filer låst af andre brugere (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • Find AllowOverrideLocking i Ekspertkonfiguration

LibreOffice Hjælp

 • Internet Explorer 11 understøttes ikke længere til visning af Hjælp
 • Nye hjælpesider til LibreOffice Basic-udtrykkene Egenskab and Resume såvel som VBA-objektet Err (Alain Romedenne).
 • Basic Syntaks-diagrammer begynder at blive omfattet på hjælpsider (Alain Romedenne).
Argument-syntaks i Function/Property/Sub
 • Hjælpesiderne har nu modulets brand-farve i overskriften (Olivier Hallot).
Hjælpesider med modulfarve
 • Gennemgået og forbedret Calc-funktioners syntaks på Hjælpesiderne med kantede parenteser om valgfrie argumenter (S. Fanning).
 SUM.FLERE.HVIS(Sum-område; Område1; Kriterium1[; Område2; Kriterium2][; … ; [Område127; Kriterium127]]) 
 • Fortsatte forbedringer af Hjælps indhold og nøjagtighed (S. Fanning, O. Hallot, A. Romedenne, S. Chaiklin, M. Kaganski, S. Horacek, A. Barrientos, S. Schröder, E. Rahtke, I.Lauhakangas, S. Bergman og mange andre).

Filtre

ODF 1.3

LibreOffice 7.0 tilføjer understøttelse af nye versioner af ODF, der er tilgængelige via funktioner ▸ Indstillinger... ▸ Indlæs/Gem ▸ Generelt ▸ ODF-formatversion: "ODF 1.3" og "ODF 1.3 Extended (Udvidet)"; standarden er den sidstnævnte, med mindre brugeren tidligere har ændret version i konfigurationen. Disse versioner opfylder de aktuelle retningslinjer i OASIS OpenDocument 1.3 Committee Specification 01. core commit a541cd919 (Michael Stahl, CIB)

Alle tidligere eksisterende versioner er stadig tilgængelige. Der har været adskillige rettelser for at forhindre dannelse af ugyldige filer ved valg af tidligere ODF-versioner ("ODF 1.0/1.1", "ODF 1.2", "ODF 1.2 udvidet"). Særligt eksporteres Diagram-interpolationstypen "Trinvis" og Regressions-kurvetyperne "Løbende gennemsnit" og "Polynominal" ikke til version "ODF 1.2 udvidet". Disse funktioner findes i ODF 1.3, så det anbefales at gemme dokumenter med version "ODF 1.3" eller "ODF 1.3 udvidet". Sidstnævnte er standard-filformatet LibreOffice 7.0. tdf#130176 core commit 58c01351 (Michael Stahl, CIB)

De seneste versioner af LibreOffice skulle ikke have problemer med at hente filer i "ODF 1.3 udvidet". Den eneste kendte undtagelse er GPG-krypterede ODF 1.3 dokumenter, som kun kan importeres fra LibreOffice 6.4.5. Hvis kompatibilitet med ældre og ikke længere understøttede ODF-brugere (såsom OpenOffice.org, Apache OpenOffice or LibreOffice 3.x) er nødvendig og opfyldelse af ODF-standarden ikke er væsentlig, forbliver version "ODF 1.2 udvidet (kompatibilitets-tilstand)" tilgængelig.

Forbedringer af eksportfiltret EMF+

 • Tilføjet understøttelse af import af lineære farveskift tdf#124424 (Armin Le Grand, Bartosz Kosiorek)
 • Tilføjet understøttelse af BeginContainer-optagelse for at vise billedet korrekt tdf#131542 (Bartosz Kosiorek)
 • LibreOffice is now able to import and display custom labels from charts in OOXML format and store them in the ODF format. More information in the blog post (Tamás Bunth, Collabora)
Display of custom labels in charts

Forbedringer af DOCX-eksportfilter

 • DOCX gemmes nu i medfødt 2013/2016/2019-tilstand i stedet for i 2007-kompatibilitetstilstand. "Denne tilstand har til hensigt at sikre, at brugere af forskellige versioner af Microsoft Office fortsat kan arbejde sammen og at dokumenter, der er oprettet med ældre versioner af Office ikke vil se anderledes ud, når de åbnes i kommende versioner af Office." Så dette gavner hovedsagelig Word-brugere - hvor dokumenter kan bruge flere funktioner og Words fejlrettelser siden DOCX 1.0 kan anvendes. Selvom det betyder, at brugere af Word 2010 kommer lidt til kort, har Microsoft behandlet dem sådan siden 2013, og vedligeholdelsen stopper, inden 7.0 når stabil tilstand. Brugere af Word 2010 bør opgradere til LibreOffice. tdf#131304 tdf#123116 tdf#131121 (Justin, SIL; Miklos/Mike, Collabora; Samuel Mehrbrodt, CIB)

Forbedringer af XLSX-eksportfilter

 • Eksport til XLSX med arknavne længere end 31 tegn tdf#79998 (Serge Krot, CIB)
 • Eksport af afkrydsningsfelter til XLSX tdf#106181 (Serge Krot, CIB)
 • Løst "ugyldig indholds-fejl" under åbning af eksporteret XLSX-filer med figur tdf#133595 (Serge Krot, CIB)

Forbedringer af PPTX-import-/eksportfilter

 • Implementeret bedre understøttelse af Impress math-objekter fra PPTX, så fordobling undgås. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)

GUI

Klassiske værktøjslinjer

 • Alle værktøjslinjer er nu som standard låst på nye brugerprofiler tdf#92484 (Ahmad Ganzouri)

Ikontema

Bedste tilpasning til macOS
"Neo" Colibre icon theme reborn
 • Det ikke-vedligeholdte ikontema Tango blev fjernet fra kernen, men vil stadig være tilgængeligt som udvidelse. tdf#132022 (Rizal Muttaqin, Heiko Tietze)

Dialoger

 • Nye ikoner og nyt banner i Windows-installationsprogrammet. tdf#130778 (Rizal Muttaqin, Bayu Rizaldhan Rayes, Muhammad Rivan)

[[File:Sidebar-en.png|center|thumb|633px]]

Installation Type-en.png
Installation Progress-en.png
 • Omdøbning af en side i Draw eller et dias i Impress med tomt eller et allerede brugt navn åbner en værktøjstip-dialog. tdf#129032 (Heiko Tietze)
Renaming Same Name Slide.png

Impress Presenter Screen

 • Impress presenter screen/presenter console got new refreshed and more up to date user interface design. More info in this blog post (Rizal Muttaqin)

Startcenter

 • Rettet unødvendig scrollning efter seneste dokumenter og skabeloner i Startcentret, når alle miniaturer vises i vinduet tdf#91818 (Roman Kuznetsov)
 • Rettet unødvendig scrollning efter seneste dokumenter og skabeloner i Startcentret, så der ikke vises tom plads efter den sidste række miniaturer tdf#132441 (Roman Kuznetsov)

Lokalisering

Nye sprog/lokaliseringer med landestandarder

 • ligurisk [lij-IT]. tdf#130579 (Jean Maillard, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
 • minangkabau-sprog [min-ID]. tdf#130772 (Peter Farley, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
 • sundanesisk [sun-ID]. tdf#131297 (Rizal Muttaqin, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

Incorporation of other languages

 • Brand-new UI translation into Central Kurdish / Soranî‎ / سۆرانی (ckb)
 • Brand-new UI translation into Friulian (fur)

Improvements to proofing tools and language support

See details on the changes: [1]

 • Afrikaans. The spelling dictionary was updated.
 • Catalan. The spelling dictionary was updated.
 • English (GB). The spelling dictionary was updated.
 • Latvian. The spelling dictionary was updated.
 • Slovak. The spelling dictionary was updated.
 • Belarusian (Belarus). The spelling dictionary was updated and hyphenation patterns added.
 • Russian. Updated Russian thesaurus and conversion of spelling dictionary from KOI8-R to UTF-8.

Script-arbejde

Python

Understøttelse af byggeri mod den forældede CPython 2.7 er blevet fjernet og scripts bliver nu altid kørt på CPython 3 core commit c4fa6efa67775a6b333a4a5aa873b5cc24a4f7bc (Michael Stahl, CIB)

Funktionsfjernelse / forældelse

Generelt

Filtre

Platformskompatibilitet

Mac

Understøttelse af macOS 10.10 og 10.11 afskrives. Minimumskrav til kørsel vil blive hævet i en fremtidig udgave.

Windows

 • Knappen Windows Standard-apps blev tilføjet Funktioner ▸ Indstillinger... ▸ LibreOffice ▸ Generelt for at kalde håndteringen af Windows filassociationer. Denne knap fungerer ifølge Microsofts politik for håndtering filassociationer, som er at åbne "Standard-apps" under Windows 7, 8 og 8.1; og at vise brugeren en besked om, hvordan appletten skal åbnes manuelt i Windows 10. Dette virker kun med registrerede programmer, så det vil ikke virke med portable eller test-udgaver (fx beta, når installations-indstillingen WRITE_REGSITRY=1 ikke bruges) tdf#44462 (Mike Kaganski, Collabora)

Linux

Under Linux blev file://host/ URL-er (betegnende filsystem-resourcer på en specifik host) tidligere stilfærdigt behandlet som smb://host/ URL-er, der betegner resourcer, der tilgås via SMB-protokollen. Det sker ikke mere. Hvis du vil tilgå en fil via SMB-protokollen, bruger du en smb-URL. core commit fa314082a89f917912dd2e610ac19991b84921fa (Stephan Bergman)

KDE 5 + Qt5

 • Introduceret grundliggende HiDPI skalering for Qt5 tdf#127687 (Luca Carlon, Jan-Marek Glogowski)

Java support

 • De fire Java beholdere juh.jar, jurt.jar, ridl.jar og unoil.jar kombineres nu til en enkelt libreoffice.jar. De fire beholdere tilbød klasser i overlappende pakker, der derfor kunne bruges med Javas modulsystem. Til baglæns-kompatibilitet findes juh.jar, jurt.jar, ridl.jar og unoil.jar

stadig som tomme stubbe, der henviser til den kombinerede libreoffice.jar. tdf#117331 (Stephan Bergmann; Samuel Mehrbrodt, CIB)

 • Java-moduler understøttes nu (med JRE >= 9). Følgende moduler er tilgængelige:
  • libreoffice.jar: org.libreoffice.uno
  • unoloader.jar: org.libreoffice.unoloader

API-ændringer

UNO API-ændringer

 • fjernet BasicImport UNO grænseflader og tjeneste (css::document::XMLBasicImporter, css::document::XMLOasisBasicImporter, css::document::XXMLOasisBasicImporter), som blev brugt internt til at indlæse scripts indlejret i dokumenter.

which were used internally to load the scripts embedded in documents. core commit 214e6caf2c503d817c47ebcc419e4f7e33b336ac (Noel Grandin)

 • tilføjet ny XPackageEncryption UNO grænseflade og tjeneste (css::packages::XPackageEncryption og css::packages::PackageEncryption), kan bruges til implementere krypterings-plugins via udvidelser. De ældre MS-Crypto skemaer blev ændret for at implementere denne API core commit b9353394f46e46485fd148f2842f0c1e8e5322e3 (Vasily Melenchuk, CIB)

Konfigurations-ændringer