ReleaseNotes/7.0

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page ReleaseNotes/7.0 and the translation is 96% complete.
  Outdated translations are marked like this.  Writer

  • Aktuelt ikke begrænset til lister; det vil sige: sidenummerering kan også polstres (udelukkende ODT).
  Polstret nummerering i Writer
  • Bogmærker og Felter kan nu beskyttes for at udgå utilsigtede ændringer af dem (Se Funktioner ▸ Beskyt dokument) (Katarina Behrens, Michael Stahl, Samuel Mehrbrodt - CIB)
  • Rettelse i Brevfletning: fremdrift opdateres nu under eksport af mange filer tdf#133270 (Serge Krot, CIB)
  • Forbedret behandling af roteret tekst i Writer tabelrækker med automatisk højde. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
  • Implementeret understøttelse af halv-gennemsigtig tekst i Writer. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
  Halvgennemsigtig tekst i Writer
  • Bogmærker kan nu vises på række i teksten kontrolleret af værktøjslinjen Standard ▸ Tænd/Sluk Formateringsmærker og Funktioner ▸ Indstillinger ▸ LibreOffice Writer ▸ Formateringshjælp ▸ Bogmærker tdf#45589 4ce8120f1 04405edc3 (Michael Stahl, CIB)
  Bogmærkepositioner i teksten
  • Tomme input-felter kan være komplet usynlige og du fremhæves også med grå baggrund tdf#101830 (Serge Krot, CIB)
  • An option added to create encrypted PDF files with mail merge 983db96a (Gülşah Köse, Collabora)

  Navigator

  Writers Navigator fik mnage forbedringer af Jim Raykowski:

  • Navigators kategorier er grå, hvis de ingen elementer har (gælder også Calcs Navigator) tdf#129625
  • Alle objekter i Navigator (Overskrifter, Tabeller, Rammer, Billeder osv.) har deres egne menuelementer som Gå til, Rediger, Slet, Omdøb tdf#128814
  • Overskrifter i Navigator har elementerne Flyt et niveau op/ned og Flyt kapitel op/ned i kontekstmenuen tdf#128814
  • Kontekstmenuen Tabel i Navigator har nu elementet Indsæt undertekst item tdf#128814
  • tilføjet dispositionssporing til Overskrifter i Navigator. Den har tre tilstande: Standard, Fokus, Fra. Prøv at klikke med din mus på forskellige steder i et stort tekstdokument med mange overskrifter. Du vil se, at Overskrifter i Navigator vælges automatisk efter din tekstmarkørs placering tdf#108766
  • Erstattet værktøjsskassen Navigation med navigationskontrol efter elementer tdf#89566
  • Tilføjet Navigationsafsnittet værktøjstipsene Ord- og Tegn-tælling tdf#63967
  Nye funktionaliteter i elemeter i 'Overskrifts'-sektionen
  Mulighed for for at vælge hele sektionen

  Autokorrektur

  Forbedret brug af anførselstegn og apostroffer på flere sprog (László Németh)

  • Erstat ASCII apostroffer med typografiske apostroffer () på tjekkisk, tysk islandsk, slovakisk og slovensk i stedet for niveau 2-anførselstegn () uden citater for på niveau 2 tdf#128860
  Før
  ‚ord' → ‚ord‘
   ord' → ord‘ (forkert)
  
  Efter
  ‚ord' → ‚ord‘
   ord' → ord’ (rigtigt)
  
  • Ligeledes på russisk og ukrainsk: erstat ASCII-apostroffen med typografisk apostrof () i stedet for dobbelt citationstegn () andre steder end citater på andet niveau tdf#123786
  Før
     „ord' → „ord“
     ord' → ord“ (forkert)
  
  Efter
     „ord' → „ord“
     ord' → ord’ (rigtigt)
  
  • Erstat tegnrækkerne << and >> med dobbeltvinklede anførselstegn « and » på aragonsk, asturisk, katalansk, finsk, galicisk, tysk, ungarsk, polsk, portugisisk, rumænsk, spansk, svensk og ukrainsk, og med enkeltvinklede anførselstegn and på schweizisk fransk, hvor disse anførselstegn bruges, men deres aktuelle erstatning af Enkelte og Dobbelte anførselstegn ikke understøtter dem tdf#133524
    <<word>> → «word»
    <<word>> → ‹word› (schweizisk fransk)
  
  • Erstat ASCII-anførselstegn " med niveau 2-anførselstegn inden for niveau 1-anførselstegn på ungarsk og rumænsk (disse sprog bruger apostroffer og enkelte anførselstegn i stedet for de lige så vigtige dobbeltvinkel-anførselstegn i Autokorrektur af enkelte anførselstegn)tdf#133524
  " → „
   „... " → „... » (ungarsk) eller
   „... »ord" → „... »ord« (rumænsk)
   „... »ord« ..." → „... »ord« ...” (ungarsk) eller
   „... »ord" → „... «ord» (rumænsk)
   „... »ord« ..." → „... »ord« ...” (ungarsk) eller
   „... «ord» ..." → „... «ord» ...” (rumænsk)
  

  Translitteration til gammelungarsk

  Som en RTL (Right-To-Left) Autokorrektur-funktionalitet in ungarsk, transskriberes ord, tal og nogle skilletegn til gammelungarsk (eller Szekler/Székely) skrivemåde, og tænder for højre-til-venstre skriveretning med understøttelse af Writers Complex Text Layout under indtastningen. Se dette screencast om brugen: Gammelungarsk skabelondokument med indlejret Noto gammelungarsk skrifttype: tdf#133589 (László Németh)

  Transskribering af “Székely írás 2020-ban” (“Szekler-skrift in 2020”)

  forbedringer af tilgængeligheden

  • Nye (eksperimentelle) funktionaliteter er tilføjet for at gøre dokumenterne mere tilgængelige: et værktøj til tilgængelighedskontrol til revision af de mest almindelige tilgængelighedsproblemer i dokumenter og understøttelse af PDF/UA-specifikationer i dialogen PDF-eksport. Flere oplysninger om dette i denne

  blogpost (Tomaž Vajngerl)

  For at aktivere værktøjet tilgængelighedskontrol og PDF/UA-eksport går du til:

  • Funktioner ▸ Indstillinger... ▸ LibreOffice ▸ Avanceret ▸ Valgfrie funktioner ▸ Aktiver eksperimentelle funktioner (kan være ustabile)
  • Genstart LibreOffice

  Du kan så finde værktøjet tilgængelighedskontrol i Funktioner ▸ tilgængelighedskontrol..., og PDF/UA-eksport-indstillingen i Filer ▸ Eksporter som ▸ Eksport som PDF... ▸ Universel tilgængelighed (PDF/UA).

  Funktionen Tilgængelighedskontrol i funktion
  Indstilling til oprettelse af en PDF-fil med universel opfyldelse af tilgængelighedskrav i følge PDF/UA (ISO 14/289) specifikationerne. Indstillingen "Opmærket PDF er automatisk markeret.

  Ydelsesforbedringer

  • Tilgængelig siden 7.0.2
   :
   • Søg og erstat er ~50% hurtigere tdf#119286 (Noel Grandin, Collabora)

  Calc

  Nye regnearksfunktioner

  • SLUMP.NV() and SLUMPMELLEM.NV() ikke-volatile funktioner til generering af et tilfældigt tal, som ikke genberegnes ved hvert input, sådan som SLUMP() og SLUMPMELLEM() er. tdf#127831 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  Ændrede regnearksfunktioner

  • Funktioner, der tillader brug af regulære udtryk, respekterer nu versalfølsomhedsflagene (?i) / (?-i) i udtrykket. Bemærk, at funktionens standard versalfølsomhed ikke er ændret; de berørte funktioner: MIDDEL.HVIS, MIDDEL.FLERE.HVIS, TÆL.HVIS, TÆL.FLERE.HVIS, VOPSLAG, OPSLAG, SAMMENLIGN, SØG, SUM.HVIS, SUM.FLERE.HVIS, LOPSLAG er som standard versalfølsomme, så følsomheden ændres udelukkende efter det første (?-i) i det regulære udtryk tdf#78840 (Mike Kaganski, Collabora)
  • TEKST() tillader nu det andet argument at være en tom formatstreng til interoperabilitet med andre implementeringer. Hvis det første argument er numerisk eller en tekststreng, som kan konverteres til et tal (ifølge de detaljerede formelindstillinger), returneres en tom streng. Hvis det første argument er en tekststreng, som ikke kan konverteres til et tal, returneres tekststrengen. I tidligere udgaver resulterer en tom formatstreng altid i en Fejl:502 (ugyldigt argument) fejl. tdf#131536 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • OFFSET() valgfri fjerde parameter (Bredde) og femte parameter (Højde) skal nu være større end 0, hvis givet, eller er resultatet fejlen Err.502 (ugyldigt argument). I tidligere udgivelser blev en negativ argumentværdi i stilhed taget som væprdien 1, hvilket ikke stemmer med specifikationen og andre implementeringer.tdf#85551 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Ændret fra og med 7.0.1
   :TEKST.KOMBINER() og SAMMENKÆD() håndterer nu matrix-argumenter rækkevis i stedet for kolonnevis for at opføre sig på samme måde som i celleområder og for interoperabilitet med andre implementeringer. Hvis formel-udtryk hvilede på den gamle, fejlbehæftede opførsel, hvor et internt matriks med to eller flere kolonner blev behandlet kolonnevis, skal de ændres til at passere et transponeret matriks for at opnå det samme (det tidligere SAMMENKÆD({"a","b";"c","d"}) skulle nu være SAMMENKÆD(TRANSPONER({"a","b";"c","d"})) for at få det samme acbdresultat). Igen berører denne ændring kun tilfældet matrixer, cellereference-argumenter berøres ikke. tdf#109409 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))

  Forbedringen af ydelsen

  • Forbedret åbningshastighed på XLSX-filer med mange billeder tdf#93831 (Noel Grandin, Collabora)
  • Forbedret søgehastighed på autofiler-rullemenu tdf#76481 (Noel Grandin, Collabora)
  • Forbedret hastighed på autoudfyldning tdf#88109 (Noel Grandin, Collabora)
  • Formindskede tiden for handlingen Fortryd sletning af et ark tdf#132454 (Luboš Luňák and Noel Grandin, Collabora)

  Andet

  • Tillader åbning af import-dialog til indsættelse tdf#125440 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • tilføjet Alt + = tastaturgenvej til autosum tdf#39302 (Martin van Zijl)
  • Bevar hårde mellemrum mellem tal og procenttegn, når der tilføjes/slettes decimaler tdf#133342 (Laurent Balland)
  • Tilføj/slet decimal til tidsformatet for 1/100-del af et sekund tdf#103414 (Laurent Balland)

  Impress og Draw

  • Sænket skrift returnerer nu til en standard på 8%. Rettet automatisk placering af hævet og sænket skrift i Tekstbokse (editeng).

  Placering rettet for tekstbokse med "Autotilpasset tekst". Brugere kan have brug for at rette overdrevet hævet skrift i præsentationer oprettet siden LO 4.1. tdf#80194 tdf#89849 (Justin Luth, SIL)

  SubscriptReport 7.0.png
  • Implementeret understøttelse af halv-gennemsigtig tekst i Draw/Impress. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
  Halvgennemsigtig tekst i Draw
  • Draw (og andre moduler) understøtter nu sidestørrelser på mere end 500 cm under Pdf-eksport (med PDF 1.6-opmærkning). Flere oplysninger på denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)

  Forbedringer af ydelsen

  • Fremskyndet langsom operation under indtastning af liste med animationer tdf#129708 (Serge Krot, CIB)
  • Fremskyndet: adgang til tabel-redigering blev hurtigere tdf#120216 (Mark Hung)
  • Fremskyndet: forbedret åbningshastighed for nogle PPT-filer tdf#131496 (Miklos Vajna, Collabora)

  Base

  • Macro signaturer evalueres nu under indlæsning af dokument f2f93434 (Samuel Mehrbrodt, CIB)

  Math

  • Tilføjet personaliseret RGB-farve. Du bør bruge syntaks som farve rgb 0 100 0 {dine_symboler} i Formelredigeringen. Denne "farve" er også tilgængelig i Elementernes Attribut-rude tdf#40436 (Dante DM)
  • Tilføjet et symbol for Laplace-transformation tdf#47914 (Dante DM)

  BASIC

  • For numeriske typer tages der ikke hensyn til den aktuelle lokalisering af decimal- og tusinde-adskillere, for eksempel bliver 1.234,321 i de_DE 1234, mens 1,234.321 i lokaliseringen en_UK giver det samme resultat. tdf#97983 (Andreas Heinisch)
  • Funktionen Erstat, som nu ikke er versalfølsom, erstatter som standard ikke-ASCII-Unicode-tegn. tdf#132389 (Andreas Heinisch)

  Kerne / Generelt

  Liste over commits (Luboš Luňák, Collabora)

  • Fontwork fik nogle nye artistiske figurer. Se denne blogpost (Jun Nogata & Andreas Kainz)

  Galleri

  Skabeloner

  • De fleste Impres-skabeloner blev opdateret fra en ratio på 4:3 til 16:9, nogle af skabeloner fik typografisk understøttelse tdf#132138 (Andreas Kainz) og renset tdf#132771 (Laurent Balland-Poirier)
  Se denne YouTube-video:

  Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

  YouTube privacy policy

  • Tilføjet Draw BPMN-skabelon (Andreas Kainz)

  Konfigurationsindstillinger

  • Tilføjet ny konfigurationsindstilling til deaktivering af de enkelte Informationslinjer 29575dc6 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • Find org.openoffice.Office.UI.Infobar i Ekspertkonfiguration
  • Ny konfigurationsindstilling til deaktivering af Skrivebeskyttet tilstand tdf#101652 (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • Find AllowEditReadonlyDocs in Expert config
  • Ny indstilling til at forhindre åbning af filer låst af andre brugere (Samuel Mehrbrodt, CIB)
   • Find AllowOverrideLocking i Ekspertkonfiguration

  LibreOffice Hjælp

  • Internet Explorer 11 understøttes ikke længere til visning af Hjælp
  • Nye hjælpesider til LibreOffice Basic-udtrykkene Egenskab and Resume såvel som VBA-objektet Err (Alain Romedenne).
  • Basic Syntaks-diagrammer begynder at blive omfattet på hjælpsider (Alain Romedenne).
  Argument-syntaks i Function/Property/Sub
  • Hjælpesiderne har nu modulets brand-farve i overskriften (Olivier Hallot).
  Hjælpesider med modulfarve
  • Gennemgået og forbedret Calc-funktioners syntaks på Hjælpesiderne med kantede parenteser om valgfrie argumenter (S. Fanning).
   SUM.FLERE.HVIS(Sum-område; Område1; Kriterium1[; Område2; Kriterium2][; … ; [Område127; Kriterium127]]) 
  • Fortsatte forbedringer af Hjælps indhold og nøjagtighed (S. Fanning, O. Hallot, A. Romedenne, S. Chaiklin, M. Kaganski, S. Horacek, A. Barrientos, S. Schröder, E. Rahtke, I.Lauhakangas, S. Bergman og mange andre).

  Filtre

  ODF 1.3

  LibreOffice 7.0 tilføjer understøttelse af nye versioner af ODF, der er tilgængelige via funktioner ▸ Indstillinger... ▸ Indlæs/Gem ▸ Generelt ▸ ODF-formatversion: "ODF 1.3" og "ODF 1.3 Extended (Udvidet)"; standarden er den sidstnævnte, med mindre brugeren tidligere har ændret version i konfigurationen. Disse versioner opfylder de aktuelle retningslinjer i OASIS OpenDocument 1.3 Committee Specification 01. a541cd919 (Michael Stahl, CIB)

  Alle tidligere eksisterende versioner er stadig tilgængelige. Der har været adskillige rettelser for at forhindre dannelse af ugyldige filer ved valg af tidligere ODF-versioner ("ODF 1.0/1.1", "ODF 1.2", "ODF 1.2 udvidet"). Særligt eksporteres Diagram-interpolationstypen "Trinvis" og Regressions-kurvetyperne "Løbende gennemsnit" og "Polynominal" ikke til version "ODF 1.2 udvidet". Disse funktioner findes i ODF 1.3, så det anbefales at gemme dokumenter med version "ODF 1.3" eller "ODF 1.3 udvidet". Sidstnævnte er standard-filformatet LibreOffice 7.0. tdf#130176 58c01351 (Michael Stahl, CIB)

  De seneste versioner af LibreOffice skulle ikke have problemer med at hente filer i "ODF 1.3 udvidet". Den eneste kendte undtagelse er OpenPGP/GPG-krypterede ODF 1.3 dokumenter, som kun kan importeres fra LibreOffice 6.4.5. Hvis kompatibilitet med ældre og ikke længere understøttede ODF-brugere (såsom OpenOffice.org, Apache OpenOffice or LibreOffice 3.x) er nødvendig og opfyldelse af ODF-standarden ikke er væsentlig, forbliver version "ODF 1.2 udvidet (kompatibilitets-tilstand)" tilgængelig.

  Forbedringer af eksportfiltret EMF+

  • Tilføjet understøttelse af import af lineære farveskift tdf#124424 (Armin Le Grand, Bartosz Kosiorek)
  • Tilføjet understøttelse af BeginContainer-optagelse for at vise billedet korrekt tdf#131542 (Bartosz Kosiorek)
  • LibreOffice kan nu importere og vise tilpassede etiketter fra diagrammer i OOXML-format og gemme den i ODF-formatet. Flere oplysninger i blogpost (Tamás Bunth, Collabora)
  Visning af tilpassede etiketter på diagrammer

  Forbedringer af DOCX-import/eksportfilter

  • DOCX gemmes nu i sin medfødte 2013/2016/2019-tilstand i stedet for i 2007-kompatibilitetstilstand. “Denne tilstand har til hensigt at sikre, at brugere af forskellige versioner af Microsoft Office fortsat kan arbejde sammen og at dokumenter, der er oprettet i ældre Office-versioner, ikke vil se anderledes ud, når de åbnes i kommende versioner af Office.” Så dette gavner hovedsagelig Word-brugere, der kan anvende flere funktionaliteter og Words fejlrettelser siden DOCX 1.0 man bruges. Selv om dette betyder, at Word 2010-brugere går glip af en smule, har Microsoft gjort det samme mod dem siden 2013, og den er udtjent bør 7.0 når status som stabil. Word 2010-brugere bør opgradere til LibreOffice.tdf#131304 tdf#123116 tdf#131121 (Justin, SIL; Miklos/Mike, Collabora; Samuel Mehrbrodt, CIB)
  • DOCX-eksport af ikke-standard cellemarginer er blevet implementeret. Tidligere var de eneste cellemarginer, der blev eksporteret, rækkestandarder fra den forrige kolonne tdf#98409 (Justin Luth, Miklos Vajna, Collabora)
  • Glødeffekt på objekter blev implementeret tdf#101181 (Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora)
  Glødeffekt på objekter

  Forbedringer af XLSX-import/eksport-filter

  • Eksport til XLSX med arknavne længere end 31 tegn tdf#79998 (Serge Krot, CIB)
  • Eksport af afkrydsningsfelter til XLSX tdf#106181 (Serge Krot, CIB)
  • Løst "ugyldig indhold-fejl" under åbning af eksporteret XLSX-filer med figur tdf#133595 (Serge Krot, CIB)
  • Glødeeffekt på objekter blev implementeret tdf#101181 (Tamás Bunth, Mike Kaganski, Collabora)
  • Effekten Blød kant på objekter blev implementeret. Flere oplysjinger i denne blogpost tdf#49247 (Mike Kaganski, Collabora)
  Bløde kanter på objekter

  Forbedringer af PPTX-import-/eksportfilter

  • Implementeret bedre understøttelse af Impress math-objekter fra PPTX, så fordobling undgås. Flere oplysninger i denne blogpost (Miklos Vajna, Collabora)
  • Håndtering af foruddefinerede typografier til importerede PPTX er blevet forbedret tdf#107604 (Gülşah Köse, Collabora)
  Visning af forbedringerne af importen af foruddedefinerede PPTX-tabeltypografier. Til venstre er det oprindelige MS Office dias. Skærmen i midten viser den tildligere adfærd; det til højre er den forbedrede import.
  • OOXML-diasovergangen “Strimler” læses nu korrekt som is now read properly as SLIDEWIPE i Impress c69e5e3 (Luboš Luňák, Collabora)
  • De “blinkende” diasovergange er blevet implementeret i APIen. Denne effekt, der bruges i PowerPoint præsentationer, ligner "falme", men blinker i hvidt i stedet for at fade ud til sort. e3d7fdf (Luboš Luňák, Collabora)

  GUI

  Standardværktøjslinjer

  • Alle værktøjslinjer er nu som standard låst på nye brugerprofiler tdf#92484 (Ahmad Ganzouri)

  Ikontema

  Bedste tilpasning til macOS
  • Ikontemaet Colibre, der til operativsystemet Windows bruges som standardtema et opfriskende udseende for at blive tilpasset til new monoline style iconography

  SOM I MS Office 365. Flere oplysninger i denne blogpost tdf#133268 (Rizal Muttaqin)

  "Neo"-Colibre ikontema genfødt

  Dialoger

  • Nye ikoner og nyt banner i Windows-installationsprogrammet. tdf#130778 (Bayu Rizaldhan Rayes, Rizal Muttaqin, Muhammad Rivan)
  Installation First-en.png
  Installation Type-en.png
  Installation Progress-en.png
  • Omdøbning af en side i Draw eller et dias i Impress med tomt eller et allerede brugt navn åbner en værktøjstip-dialog. tdf#129032 (Heiko Tietze)
  Renaming Same Name Slide.png

  Impress Præsentationsskærm

  • Impress Præsentationsskkærm/Præsentationskonsol blev nyopfrisket og en mere opdateret design af brugergrænsefladen. Flere oplysninger i denne blogpost (Rizal Muttaqin)

  Startcenter

  • Rettet unødvendig scrollning efter seneste dokumenter og skabeloner i Startcentret, når alle miniaturer vises i vinduet tdf#91818 (Roman Kuznetsov)
  • Rettet unødvendig scrollning efter seneste dokumenter og skabeloner i Startcentret, så der ikke vises tom plads efter den sidste række miniaturer tdf#132441 (Roman Kuznetsov)

  Lokalisering

  Nye sprog/lokaliseringer med landestandarder

  • ligurisk [lij-IT]. tdf#130579 (Jean Maillard, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • minangkabau-sprog [min-ID]. tdf#130772 (Peter Farley, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • sundanesisk [sun-ID]. tdf#131297 (Rizal Muttaqin, Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
  • Tilgængelig siden 7.0.3
   Võro [vro-EE]. tdf#136951 (Mihkel Tõnnov, Sulev Iva)

  Optagelse af andre sprog

  • Spritny UI oversættelse til centralkurdisk / Soranî‎ / سۆرانی (ckb)
  • Spritny UI oversættelse til friulisk (fur)

  Forbedringer af korrekturværktøjer og sprogunderstøttelse

  Se detaljer om ændringerne: [1]

  • afrikaans. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • catalansk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • engelsk (GB). Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • lettisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • slovakisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
  • hviderussisk (Belarus). Retskrivningsordbogen blev opdateret og orddelingsmønstre tilføjet.
  • russisk. Opdateret russisk synonymordbog og konverteret retskrivningsordbog fra KOI8-R til UTF-8.

  Script-arbejde

  Python

  Understøttelse af byggeri mod den forældede CPython 2.7 er blevet fjernet og scripts bliver nu altid kørt på CPython 3 c4fa6efa67775a6b333a4a5aa873b5cc24a4f7bc (Michael Stahl, CIB)

  Tilføjet kommandoen FONTTRANSPARENCY til halv-transparent tekst (ligner PENTRANSPARENCY og FILLTRANSPARENCY) d4c92c836c42d8fa7e31657d0534bef3979a03e2 (László Németh, baseret på ny Writer-funktionalitet af Miklós Vajna)

  Funktionsfjernelse / forældelse

  Writer

  • Blinking effect was removed from the character properties dialog tdf#132373 (Gabor Kelemen, NISZ)

  Generelt

  • Understøttelse af de uofficielle miljøvariabler
  • Support for the unofficial environment variables JFW_PLUGIN_DO_NOT_CHECK_ACCESSIBILITY og JFW_PLUGIN_FORCE_ACCESSIBILITY er blevet fjernet. c0ac7ae73480cd2b01f24e88c01bee507e8638f9

  Filtre

  Platformskompatibilitet

  Mac

  Understøttelse af macOS 10.10 og 10.11 afskrives. Minimumskrav til kørsel vil blive hævet i en fremtidig udgave.

  Windows

  • Knappen Windows Standard-apps blev tilføjet Funktioner ▸ Indstillinger... ▸ LibreOffice ▸ Generelt for at kalde håndteringen af Windows filassociationer. Denne knap fungerer ifølge Microsofts politik for håndtering filassociationer, som er at åbne "Standard-apps" under Windows 7, 8 og 8.1; og at vise brugeren en besked om, hvordan appletten skal åbnes manuelt i Windows 10. Dette virker kun med registrerede programmer, så det vil ikke virke med portable eller test-udgaver (fx beta, når installations-indstillingen WRITE_REGISTRY=1 ikke bruges) tdf#44462 (Mike Kaganski, Collabora)

  Linux

  Under Linux blev file://host/ URL-er (betegnende filsystem-resourcer på en specifik host) tidligere stilfærdigt behandlet som smb://host/ URL-er, der betegner resourcer, der tilgås via SMB-protokollen. Det sker ikke mere. Hvis du vil tilgå en fil via SMB-protokollen, bruger du en smb-URL. fa314082a89f917912dd2e610ac19991b84921fa (Stephan Bergman)

  KDE 5 + Qt5

  Introduceret grundliggende HiDPI skalering for Qt5 tdf#127687 (Luca Carlon, Jan-Marek Glogowski)

  Java support

  • De fire Java beholdere juh.jar, jurt.jar, ridl.jar og unoil.jar kombineres nu til en enkelt libreoffice.jar. De fire beholdere tilbød klasser i overlappende pakker, der derfor kunne bruges med Javas modulsystem. Til baglæns-kompatibilitet findes juh.jar, jurt.jar, ridl.jar og unoil.jar

  stadig som tomme stubbe, der henviser til den kombinerede libreoffice.jar. tdf#117331 (Stephan Bergmann; Samuel Mehrbrodt, CIB)

  • Java-moduler understøttes nu (med JRE >= 9). Følgende moduler er tilgængelige:
   • libreoffice.jar: org.libreoffice.uno
   • unoloader.jar: org.libreoffice.unoloader

  API-ændringer

  UNO API-ændringer

  • fjernet BasicImport UNO grænseflader og tjeneste (css::document::XMLBasicImporter, css::document::XMLOasisBasicImporter, css::document::XXMLOasisBasicImporter), som blev brugt internt til at indlæse scripts indlejret i dokumenter.

  214e6caf2c503d817c47ebcc419e4f7e33b336ac (Noel Grandin)

  • tilføjet ny XPackageEncryption UNO grænseflade og tjeneste (css::packages::XPackageEncryption og css::packages::PackageEncryption), kan bruges til implementere krypterings-plugins via udvidelser. De ældre MS-Crypto skemaer blev ændret for at implementere denne API b9353394f46e46485fd148f2842f0c1e8e5322e3 (Vasily Melenchuk, CIB)

  Konfigurations-ændringer