Dokumentace/Funkce Calcu

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions and the translation is 100% complete.


  Úvod

  Sekce Funkce Calcu na The Document Foundation Wiki je spravována dokumentačním týmem LibreOffice a je úložištěm technických informací o funkcích, které jsou k dispozici uživatelům Calcu. K těmto funkcím se obvykle přistupuje prostřednictvím Průvodce funkcemi, ale lze k nim přistupovat i jinými cestami.

  Materiál uvedený v této části nenahrazuje odpovídající informace v souborech nápovědy systému a v příručce Průvodce aplikací Calc. Úkolem těchto stránek wiki je poskytnout další podklady, vysvětlení, obrázky, nákresy, příklady použití a údaje, které společně poskytují komplexnější technický popis funkcí.

  Stav

  V době psaní tohoto úvodu (leden 2020) se na wiki stránkách Funkce Calcu pracuje. Budou doplňovány dle časových možností. Zpočátku bude stránka každé funkce obsahovat informační pole poblíž horního okraje s textem "Under construction./ Ve výstavbě.". Prozatím se podívejte do souborů systémové nápovědy." Jakmile bude stránka doplně a zkontrolována, bude toto informační pole odstraněno.

  Na rozdíl od systémových souborů nápovědy a Průvodce programem Calc nebude část wiki věnovaná funkcím programu Calc zaměřena na konkrétní sestavení softwaru LibreOffice. Historicky se funkce ze softwaru obvykle neodstraňují ani se nemění jejich funkčnost (kromě oprav chyb) a nové funkce se přidávají, jakmile jsou k dispozici. Stránky wiki budou rozvíjeny tak, aby zahrnovaly nové funkce co nejdříve, dle dostupnosti dobrovolníků. Při každé aktualizaci budou stránky odrážet nejnovější dostupné informace.

  Nalezení funkcí

  Každá funkce je popsána na samostatné wiki stránce. Pokud chcete otevřít stránku s konkrétní funkcí, použijte dynamickou tabulku na stránce Seznam funkcí. Tabulka umožňuje třídění a filtrování dle názvu a kategorie funkce.

  Struktura stránek s popisy funkcí

  Informace o každé funkci je prezentována v běžném formátu pod následujícími nadpisy:

  • Název funkce
  • Kategorie
  • Sumář
  • Syntaxe
  • Návratové hodnoty
  • Argumenty
  • Další detaily
  • Příklady
  • Související funkce LibreOffice
  • ODF standard
  • Ekvivalentní funkce Excelu

  V zájmu uceleného popisu se na stránce wiki mohou opakovat některé informace, které jsou již obsaženy v souborech nápovědy a v příručce Calc Guide.

  Syntaxe funkce

  Všechny funkce mají obdobnou strukturu. Jako typický příklad, struktura funkce pro nalezení buněk v databázi Calcu, které odpovídají nějakým vyhledávacím kritériím:

  =DCOUNT(Databáze; Pole databáze; Vyhledávací kritéria)
  

  Funkce nemůže existovat sama o sobě, vždy musí být součástí vzorce. Proto i v případě, že funkce představuje celý vzorec, musí být na začátku vzorce znak =. Tam, kde stránky v této části wiki definují syntaxi funkce, byl znak = pro pohodlí vynechán. Je obsažen ve všech příkladech vzorců, které se na funkci odkazují.

  Bez ohledu na to, kde se ve vzorci objeví odkaz na funkci, bude tento odkaz začínat názvem funkce, například DCOUNT ve výše uvedeném příkladu. Podle tradice se názvy funkcí zadávají výhradně velkými písmeny, ačkoli Calc je správně přečte i tehdy, jsou-li napsány malými nebo smíšenými písmeny. V této části wiki jsou názvy funkcí kvůli přehlednosti zapsány velkými písmeny.

  Za názvem funkce následuje seznam jejích argumentů ohraničený kulatými závorkami. Pokud funkce nemá žádné argumenty, musíte i přes to při použití funkce ve vzorci zahrnout kulaté závorky. Všechny uvedené argumenty jsou povinné, pokud nejsou výslovně označeny jako volitelné. Při použití funkce musí být její argumenty zadány ve správném pořadí a každý argument musí být očekávaného typu. Pokud argumenty vložíte v jiném pořadí nebo argumenty nejsou očekávaného typu, může funkce vrátit chybovou zprávu nebo může vrátit neočekávanou odpověď.

  K oddělení argumentů funkce se používá konkrétní znak — toto je často výchozí čárka nebo středník (;), ale lze jej změnit podle vašich vlastních preferencí pomocí Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec ▸ Oddělovače. V této části wiki se středník používá k oddělení argumentů funkcí.

  Volitelné argumenty jsou označeny hranatými závorkami kolem názvu argumentu. Při odkazování na funkci ve vzorci lze argumenty označené jako nepovinné vynechat pouze v případě, že žádný argument nenásleduje. Například ve funkci se čtyřmi argumenty, kde jsou poslední dva argumenty označeny jako volitelné, můžete vynechat argument 4 nebo argumenty 3 a 4, ale nemůžete vynechat samotný argument 3. V mnoha případech, pokud vynecháte volitelný argument, Calc použije výchozí hodnotu – tato výchozí hodnota bude specifická pro danou funkci.

  Zkratky

  Wiki stránka Seznam zkratek používaných ve funkcích Calcu.

  Pokyny pro aktualizaci wiki stránek Funkce Calcu

  Před provedením jakýchkoli změn přečtěte naše Pokyny a tipy.