Dokumentace/Funkce Calcu

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions and the translation is 80% complete.


  Úvod

  Sekce Funkce Calcu na The Document Foundation Wiki je spravována dokumentačním týmem LibreOffice a je úložištěm technických informací o funkcích, které jsou k dispozici uživatelům Calcu. K těmto funkcím se obvykle přistupuje prostřednictvím Průvodce funkcemi, ale lze k nim přistupovat i jinými cestami.

  Materiál uvedený v této části nenahrazuje odpovídající informace v souborech nápovědy systému a v příručce Průvodce aplikací Calc. Úkolem těchto stránek wiki je poskytnout další podklady, vysvětlení, obrázky, nákresy, příklady použití a údaje, které společně poskytují komplexnější technický popis funkcí.

  Stav

  V době psaní tohoto úvodu (leden 2020) se na wiki stránkách Funkce Calcu pracuje. Budou doplňovány dle časových možností. Zpočátku bude stránka každé funkce obsahovat informační pole poblíž horního okraje s textem "Under construction./ Ve výstavbě.". Prozatím se podívejte do souborů systémové nápovědy." Jakmile bude stránka doplně a zkontrolována, bude toto informační pole odstraněno.

  Na rozdíl od systémových souborů nápovědy a Průvodce programem Calc nebude část wiki věnovaná funkcím programu Calc zaměřena na konkrétní sestavení softwaru LibreOffice. Historicky se funkce ze softwaru obvykle neodstraňují ani se nemění jejich funkčnost (kromě oprav chyb) a nové funkce se přidávají, jakmile jsou k dispozici. Stránky wiki budou rozvíjeny tak, aby zahrnovaly nové funkce co nejdříve, dle dostupnosti dobrovolníků. Při každé aktualizaci budou stránky odrážet nejnovější dostupné informace.

  Nalezení funkcí

  Každá funkce je popsána na samostatné wiki stránce. Pokud chcete otevřít stránku s konkrétní funkcí, použijte dynamickou tabulku na stránce Seznam funkcí. Tabulka umožňuje třídění a filtrování dle názvu a kategorie funkce.

  Struktura stránek s popisy funkcí

  Informace o každé funkci je prezentována v běžném formátu pod následujícími nadpisy:

  • Název funkce
  • Kategorie
  • Sumář
  • Syntaxe
  • Návratové hodnoty
  • Argumenty
  • Další detaily
  • Příklady
  • Související funkce LibreOffice
  • ODF standard
  • Ekvivalentní funkce Excelu

  V zájmu uceleného popisu se na stránce wiki mohou opakovat některé informace, které jsou již obsaženy v souborech nápovědy a v příručce Calc Guide.

  Syntaxe funkce

  Všechny funkce mají obdobnou strukturu. Jako typický příklad, struktura funkce pro nalezení buněk v databázi Calcu, které odpovídají nějakým vyhledávacím kritériím:

  =DCOUNT(Databáze, Pole databáze, Vyhledávací kritéria)
  

  Funkce nemůže existovat sama o sobě, vždy musí být součástí vzorce. Proto i v případě, že funkce představuje celý vzorec, musí být na začátku vzorce znak =. Tam, kde stránky v této části wiki definují syntaxi funkce, byl znak = pro pohodlí vynechán. Je obsažen ve všech příkladech vzorců, které se na funkci odkazují.

  Bez ohledu na to, kde se ve vzorci objeví odkaz na funkci, bude tento odkaz začínat názvem funkce, například DCOUNT ve výše uvedeném příkladu. Podle tradice se názvy funkcí zadávají výhradně velkými písmeny, ačkoli Calc je správně přečte i tehdy, jsou-li napsány malými nebo smíšenými písmeny. V této části wiki jsou názvy funkcí kvůli přehlednosti zapsány velkými písmeny.

  After the name of the function comes a list of its arguments, surrounded by round brackets. If a function has no arguments, then you must still include the round brackets when you use the function in a formula. All listed arguments are required, unless specifically identified as optional. When using a function, its arguments must be entered in the correct order and each argument must be of the expected type. If you put the arguments in a different order, or the arguments are not of the expected type, the function may return an error message or may return an unexpected answer.

  A specific character is used to separate function arguments — this often defaults to a comma or a semicolon (;) but can be changed to meet your own preferences through Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ Formula ▸ Separators. In this section of the wiki, the semi-colon is used to separate function arguments.

  Optional arguments are indicated by square brackets around the argument’s name. When referencing a function in a formula, arguments marked as optional can be omitted only when no argument follows. For example, in a function with four arguments, where the last two arguments are marked as optional, you can leave out argument 4 or arguments 3 and 4, but you cannot leave out argument 3 alone. In many cases, if you omit an optional argument Calc will apply a default - this default will be specific to the function.

  Zkratky

  Wiki stránka Seznam zkratek používaných ve funkcích Calcu.

  Guidelines for updating Calc Functions wiki pages

  Please would those updating pages in this section of the wiki read our Guidelines and Tips before making any changes.